PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesi
 2. GMSİ Kendi Şifremizle Yılda Bir Kereye Mahsus Gönderılebılır mı
 3. Aralık 2008 e Ait Faturayı Kasım 2008 e Kayıt Yapmışız
 4. Her Ay Kar Payı Dağıtımı ve Hesap
 5. İşyeri Kira Stopajı Tahakkuku
 6. 2008/4. Dönem Geçici Vergi
 7. Hem İşyeri Hem Konut GMSİ
 8. GMSİ Birinci Derece Akrabaların Durumu
 9. Kira Ödemeyen Kiracılar
 10. Kira Sözleşmesi
 11. GMSİ Hk.???
 12. Yıllık Gelir Vergisinde SGDP İndirimi
 13. Bireysel Emeklilik Sigortası Yatıran İşçinin Vergi İndirimi
 14. Senetle Yapılan Satışlarımızın Kredi Kartıyla Ödenmesi Hk.
 15. Vergi Levhası Hk.
 16. Beyanname Gönderim Bedeli
 17. Serbest Meslek Adi Ortaklığı ve Stopaj Beyanı
 18. Taksitlendirmeye Giren Geçici V. Gelir V. Hesaplanırken Mahsup Edilebilecek mi?
 19. Site Yönetiminin Dikkatine
 20. Kira Hk.
 21. Limited Şirket Ortağı
 22. Şirketin Satışı
 23. Gider Pusulasıyla Yazar Kasa Alımı..
 24. E-Beyanname Gödenderimi Hakkında
 25. GSMİ
 26. Muhtasar Beyanname!!
 27. 2008 Yılı Gelir Vergisinde Matrah Arttırmak İstiyorum.
 28. Ortak Cari Hesabından İş Bedelinin Mahsubu
 29. Yurtiçinde Yabancı Firmaya Tercüme Hizmeti
 30. G.M.S. İradı Mükellefinin Vefat Etmesi.
 31. Gelir Vergisi Beyanında Sağlık Sigortası İndiriminin AGİ ile ilişkisi
 32. Gelir Vergisi Beyannamesinden Düşülen Bağkur Primi
 33. Şahıs Firması Stopaj Ceza
 34. Gelir Vergisi Mükellefinin Kira Geliri Beyanı
 35. Basit Usul Mükellefin Kira Geliri
 36. Potansiyel numara
 37. Ortaklık sözleşmesi Yok
 38. Yönetim Kurulu Üyelik Ücretlerinin Vergilendirilmesi
 39. Geçici Vergi İadesi
 40. SM 'nin Kira Geliri Beyanı
 41. Vergi Taksitlendirme İşlemleri
 42. Varlık Barışı Başvuru Dilekçe Örneğini...
 43. Aktifdeki Arsayı Binaya Dönüştürmek
 44. Bölge Kasaları hk.
 45. Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Mahsubu
 46. Grup Şirket
 47. Gayrımenkul Aalım Satımınde Vergisel Yükümlülük
 48. Ödenen İşyeri Kiraları Ba Formuna Yazılır mı?
 49. Damga Vergisinin Yansıtılması Hakkında
 50. Filistine Yapılan Bağışlar Hakkında
 51. G.M.S.İ. Vergi Değeri
 52. Gelir Vergisi Mükellefleri
 53. Ortaklara Verilen Borçlar
 54. Eğitim ve Sağlık Harcamaları..
 55. Ciro Güncellemesi
 56. Basit Usulde Oda Değişimi???
 57. Geçmiş Yıla Ait Fatura.?
 58. SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı
 59. 5811 Sayılı Kanun
 60. Peşin Vergi ile İlgili Tahakkuk ve Ödeme Kayıtlarımız Kayda Alınmamış?
 61. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve Uygulaması Hakkında
 62. Şirket Müdürü ile Şirket Arasındaki Banka ve Borç İlişkisi
 63. medya kuruluşuna kesilen rekor ceza hakkında
 64. Ortaklık Adına Araç Alımı
 65. Taksitlenidrme Muhasebe Kaydı
 66. Vergi Kaydı
 67. Gv. Hk.
 68. Bir Yıllık Peşin Ödenen İşyeri Kirasının Stopaj Ödemesi....
 69. Konuşmacılara ödenen Paraların Giderleştirilmesi.?
 70. Vergi Borcu
 71. Nakil Başlama
 72. GMSİ E Beyanname Gönderme
 73. Yazılmayan Geçmiş Yıl Zararı
 74. Transit Ticaret
 75. Yanlış Beyan Edilen Muhtasar
 76. Parekende Satış Fişi Hk.
 77. Taksi,Halk otobüsleri,Dolmuşların Vergilemesi Nasıl Olmaktadır?
 78. Beyan Gönderme
 79. Fire ve Randıman Uygulaması
 80. İşçi Ücretinde Sakatlık İndirimi Nasıl Uygulanır?
 81. Servis Taşımacılığı
 82. Ödenmeyen SSK Primleri
 83. Milli Emlak Kiralamalarında Stopaj
 84. Geçici Peşin Vergi
 85. Hizmet İşletmelerinde Alış İadesi
 86. Sehven Beyan Edilen Kambiyo Karının Durumu
 87. Yıllara Sari İnşaat mı?
 88. Son Fatura Bilgileri
 89. Bireysel Emeklilik Ödemeleri
 90. Ticari Kazanç+Kira Geliri+Kira Gideri?
 91. Şirketlerde Sermaye
 92. Kuyumcular İçin Geç V Taşıma Kat Sayısı
 93. Gelir Vergisi 94. madde ile ilgili 3.2.2009 da yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı
 94. 2008 4. Dönem Geçici Vergi Tahakkuk Tarihi?
 95. Kur Farkları
 96. Kiralik Ev Vergilendirme, Yardiminiz Rica . . .
 97. Gelecek Aylara Ait Ticari Gelirler
 98. Ödenmemiş SSK Primleri
 99. Ortaklara Borçlar Hesabı
 100. Taşınmaz Hk.
 101. 381 Gider Tahakkukları ve Ticari Bilanço Üzerine
 102. Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
 103. Ortaklar Cari Hesabı ve Huzur Hakları
 104. İlköğretim Okuluna Bağışlanan Elektronik Cihazlar......
 105. Örtülü Sermaye
 106. Bila Bedel Edinilen Demirbaş Hakkında
 107. Ödenen Bağ-kur Prim. Gelir Ver.Matrahından düşülmesi
 108. Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi
 109. Yeniden Faaliyete Geçme
 110. Amortisman oranı
 111. Maden İşçileri Vergiden İstisna mıdır?
 112. Emlak Alım Satımı
 113. Avans Kesintisinde Stopaj Yapılıp Yapılmayacağı
 114. KDV.Tebliğ Taslağı (Tevkifat)
 115. Yeni Teşvik Yasası
 116. 2006 Bs Formu
 117. Depo Kiralandı Damga Vergisi Durumu
 118. Şirketi Kar Nasıl Gösteririm?
 119. Kredi Kartı Satışları ile ilgili Matrah Farkı
 120. Tapu Masrafı
 121. SGK %5 lik İndirimin İşleyişi
 122. İşçi giderleri.?
 123. Geçmiş Yıl Zararları.?
 124. Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 125. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş
 126. 5811 Sayılı Kanun Hakkında Bildikleriniz, Düşünceleriniz...
 127. 2009 da Teslim Edilecek Malın Faturası Hk.
 128. Gider Pusulası
 129. Özel İnş.Stopaj
 130. Bağış Makbuzu
 131. Beyannamelerde Eksik Bilgi Yazılması
 132. Anonim Şirket Ortakları Kendi Şirketlerinden Maaş Alabilirler mi?
 133. Stajerlerin Muhtasar Beyannamede Bildirimi
 134. Ödenen SGDP
 135. 31.12.2008 Tasfiye Girişimiz Var Tasfiye Beyannamesi
 136. Esnaf Muaflığı ve Gerçek Kişi Ayırımı
 137. İşverenin Ödediği Özel Sağlık Sig. Hk.
 138. ÖTV siz Akaryakıt Kullanan Deniz Araçları Raporu
 139. Ücretlere Dahil ve Vergiye Tabii Ödemeler
 140. Kümes Hayvancılığı ile ilgili???
 141. Ev Satışında Vergi Hesaplama
 142. Şahıs İşletmesi Geçmiş Yıl Zararları
 143. Gider Yazılır mı?
 144. Tapu Değeri ile Fiili durum arasındaki fark
 145. Banka Kredisi ile Alınan Gayri Menkullerde...
 146. Yurtdışı Üniversitelere Öğrenci Gönderen Şirketlerde Vergileme
 147. Alkollü İçki Reklâmının Gider Yazılması
 148. Yıllara Sari İnşaat
 149. Manken ve Araç Kiralanması
 150. Tavuk Çiftliği Açılış???
 151. Peşin Ödenen Kira Stopajı Mahsubu
 152. Tasfiye Beyannamesi
 153. Aynı VD Sınırları İçinde Adres Değişikliği
 154. Ayni Kira Ödemesinde Stopaj
 155. Irak' ta İnşaat İşi
 156. Peşin Ödenen Kira Stopajı
 157. Bir Partinin İlçe Teşkilatının Kirası
 158. Basit Usul e-Beyanname Gönderme
 159. Banka Mevduatından Alınan Faiz Geliri Hk.
 160. İşyerimizde Ayda Bir Kaç Günlük Danışman Çalıştırmamız Hk;
 161. Tasfiye Halindeki Şirketin Verilmeyen Beyannameleri??
 162. İşten Ayrılan Personelin Maaşı ?
 163. Yurt Dışıyla Cari Hesap Çalışmak Doğru Mu?
 164. Gmsi Beyannamesi Ve Kiracı Tarafından Ödenmeyen Kira
 165. Tahsil Edilemeyen Kira Gelirlerine Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk.
 166. Yıl İçinde Basit Usul Niteliginin Kaybı...
 167. Ödenmeyen Kiranın Muhtasarda Gösterilmesi Gerekiyor mu
 168. Ortaklar Arasındaki Davanın Avukatlık Gideri
 169. Kiralık Araçların Kira Ödemeleri Bankadan mı
 170. e-Beyanname Programı
 171. Avukatın İşyeri Kira Geliri......
 172. AGİ ler Bankadan Yatacak
 173. Şirket Ortağına Ait Sağlık ve Eğitim Harcaması
 174. Serbest Meslek Kazancında Kira gideri
 175. Şirket Tarafından Karşılanan Şirket Ortağına Yapılan Sağlık Sigortası?
 176. Özel Hastane Personel Tedavi Giderleri
 177. Sigorta Şirketinde Ait Vergiler?
 178. 271 Seni Nolu Gelir Vergisi Tebliği
 179. Daire ile Arsa Takas
 180. 2003 Yılı Ödenen Fon Payı
 181. Gelir Yazılan Fatura
 182. 5520 Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Kurum Stopajı
 183. İşyeri Kira Ödemesi Çek Karşılığı Olur mu?
 184. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Ayrılması
 185. Araç Satışı
 186. Yurt Dışına Yapılan Fason İşçilik
 187. Ayni Yardım
 188. Stopaj Oranı
 189. Hatalı Verilen BA
 190. Gayrimenkul Satışı
 191. Mesken Satış?
 192. Kaybedilen Dava Masrafları Gider mi
 193. Halı Amortisman
 194. Vergi Borcu Taksitlendirmesi Muhasebe Kaydı
 195. Kiranın Bildirilen Tarkira Bedelinin 01.01.2009 da Ödenmesi
 196. Müşterek Genel Giderler Dağıtımı
 197. Özel Maliyetler Hesabı
 198. Müstahsil Listesi ile ilgili
 199. TAŞINDI: Sermaye Taahhüdünün Ödenmesi
 200. Ortaklardan Alacaklar
 201. Tasfiye Halindeki Şirketin Tasfiyesinin Uzaması
 202. Basit Usul Mükellefin Gerçek Gelire Geçmesi Hakkında
 203. Otopark İşletmesi Belge Düzeni
 204. TAŞINDI: Kıdem ve İhbar Tazminatı
 205. Mahsup Edilmesi Unutulan Asgari Geçim İndirimi
 206. Basit Usulde Günlük Hasılat Fişi Kaldırıldı mı?
 207. Döviz Banka İşlemleri?
 208. Bireysel Sigorta Hakkında...
 209. Tasfiye Memurunun Sorumluluğu
 210. Şirketler Arası Nakil Durumunda Asgari Geçim İndirimi
 211. Özel Bina İnşaatlarında Maliyet
 212. Kendi Aracını İşletme Aktifine Kaydetmek.?
 213. Bankadan Ödene Ücretler
 214. Kurumlar Vergisine Tabi Mali Müşavirlik??
 215. Kira Bedelinin Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi !
 216. 2006 Yılı Mesken Satış Karı
 217. 5084-5615 Bitiyor (mu) ?
 218. Şirket Ortağı Kendi Adına Ticari Taksi Plakası Aldı
 219. Tasfye Halindeki Limited Şirketin Muhtasar Beyannamesi
 220. Ayni Kira Ödemesi
 221. 5084 ile ilgili Ekler ve Ceza Uygulaması
 222. Gmsi.İle İlgili hesaplama
 223. Limited Şirketlerde Karın Sermayeye ilavesi
 224. Tasfiye Halindeki Şirketlerin Ba Bs Formu ile Geçici Vergi Beyanı Vermemesi
 225. e Beyanname
 226. Belediye Vergileri Hakkında.
 227. Şirkete ait Gayrimenkuller
 228. B Formları Derdi.
 229. Kira Faturası mı? Stopaj mı?
 230. Tazminattan Stopaj Kesilir mi?
 231. Kurumlar Vergisi Beyannamesi TASFİYELİ
 232. Kredili Satışlar
 233. Şirket Ortağının Sağlık Giderleri.
 234. Hakedişlerden Kesilen Gelir Vergisi
 235. Hasar Bedeli
 236. İş Yeri Kirası?
 237. 502) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi
 238. Kiranın Bankaya Ödenmesi
 239. Stopaj İadesi
 240. Verilen Avanslarda Şüpheli Alacak Gideri
 241. Hisse Senedindeki Tevkifat
 242. Vefat Eden Kişilerde GMSİ Beyannamesi ?
 243. 23 Yaşındaki Özürlü A.G.İ. Alabilir mi?
 244. Tarım Firmasında Alınan Tohumlar
 245. Medya Reklam Çekim Sözleşmesi Soru
 246. Tevkifat Nedir
 247. Beyanname Aracılık Sözleşmesinde Sorumluluk
 248. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmeti Veren Kurum Şirketleri
 249. Hisse Devri Sözleşmesi Hk
 250. İşten Ayrılıp Aynı İşyerinde İşe Başlayan Ücretlinin Stopajı