PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Ortak Olunan Anonim veya Limited Ş. den Elde Edilen Kar Payları
 2. Gelir Vergisinde Bireysel Emeklilik Katkı Payı ve Eğitim Harcamaları
 3. Serbest Meslek Erbabının Başka İşverenden Maaş Alma Durumu
 4. gmsi
 5. Ticari Kazanç ile İşyeri Kira Geliri Hakkında
 6. Pişmanlıkla İlgi...
 7. 1.sınıftan 2.sınıfa geçiş
 8. Kira Gelirlerinin Beyan Edilmesi Hk.
 9. Kur Farkı Ft. sı Nasıl Kesilir
 10. Bağkur Primlerinin Geçici Vergide Düşülüp Düşülmeyeceği
 11. Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı ve Geçici Vergide %10 Fazla Beyan
 12. YMM Mkz Muhtasarda Gösterimi
 13. Kıdem Tazminatı Muhtasar
 14. Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesi
 15. GMSİ Kendi Şifremizle Yılda Bir Kereye Mahsus Gönderılebılır mı
 16. Aralık 2008 e Ait Faturayı Kasım 2008 e Kayıt Yapmışız
 17. Her Ay Kar Payı Dağıtımı ve Hesap
 18. İşyeri Kira Stopajı Tahakkuku
 19. 2008/4. Dönem Geçici Vergi
 20. Hem İşyeri Hem Konut GMSİ
 21. GMSİ Birinci Derece Akrabaların Durumu
 22. Kira Ödemeyen Kiracılar
 23. Kira Sözleşmesi
 24. GMSİ Hk.???
 25. Yıllık Gelir Vergisinde SGDP İndirimi
 26. Bireysel Emeklilik Sigortası Yatıran İşçinin Vergi İndirimi
 27. Senetle Yapılan Satışlarımızın Kredi Kartıyla Ödenmesi Hk.
 28. Vergi Levhası Hk.
 29. Beyanname Gönderim Bedeli
 30. Serbest Meslek Adi Ortaklığı ve Stopaj Beyanı
 31. Taksitlendirmeye Giren Geçici V. Gelir V. Hesaplanırken Mahsup Edilebilecek mi?
 32. Site Yönetiminin Dikkatine
 33. Kira Hk.
 34. Limited Şirket Ortağı
 35. Şirketin Satışı
 36. Gider Pusulasıyla Yazar Kasa Alımı..
 37. E-Beyanname Gödenderimi Hakkında
 38. GSMİ
 39. Muhtasar Beyanname!!
 40. 2008 Yılı Gelir Vergisinde Matrah Arttırmak İstiyorum.
 41. Ortak Cari Hesabından İş Bedelinin Mahsubu
 42. Yurtiçinde Yabancı Firmaya Tercüme Hizmeti
 43. G.M.S. İradı Mükellefinin Vefat Etmesi.
 44. Gelir Vergisi Beyanında Sağlık Sigortası İndiriminin AGİ ile ilişkisi
 45. Gelir Vergisi Beyannamesinden Düşülen Bağkur Primi
 46. Şahıs Firması Stopaj Ceza
 47. Gelir Vergisi Mükellefinin Kira Geliri Beyanı
 48. Basit Usul Mükellefin Kira Geliri
 49. Potansiyel numara
 50. Ortaklık sözleşmesi Yok
 51. Yönetim Kurulu Üyelik Ücretlerinin Vergilendirilmesi
 52. Geçici Vergi İadesi
 53. SM 'nin Kira Geliri Beyanı
 54. Vergi Taksitlendirme İşlemleri
 55. Varlık Barışı Başvuru Dilekçe Örneğini...
 56. Aktifdeki Arsayı Binaya Dönüştürmek
 57. Bölge Kasaları hk.
 58. Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Mahsubu
 59. Grup Şirket
 60. Gayrımenkul Aalım Satımınde Vergisel Yükümlülük
 61. Ödenen İşyeri Kiraları Ba Formuna Yazılır mı?
 62. Damga Vergisinin Yansıtılması Hakkında
 63. Filistine Yapılan Bağışlar Hakkında
 64. G.M.S.İ. Vergi Değeri
 65. Gelir Vergisi Mükellefleri
 66. Ortaklara Verilen Borçlar
 67. Eğitim ve Sağlık Harcamaları..
 68. Ciro Güncellemesi
 69. Basit Usulde Oda Değişimi???
 70. Geçmiş Yıla Ait Fatura.?
 71. SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı
 72. 5811 Sayılı Kanun
 73. Peşin Vergi ile İlgili Tahakkuk ve Ödeme Kayıtlarımız Kayda Alınmamış?
 74. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve Uygulaması Hakkında
 75. Şirket Müdürü ile Şirket Arasındaki Banka ve Borç İlişkisi
 76. medya kuruluşuna kesilen rekor ceza hakkında
 77. Ortaklık Adına Araç Alımı
 78. Taksitlenidrme Muhasebe Kaydı
 79. Vergi Kaydı
 80. Gv. Hk.
 81. Bir Yıllık Peşin Ödenen İşyeri Kirasının Stopaj Ödemesi....
 82. Konuşmacılara ödenen Paraların Giderleştirilmesi.?
 83. Vergi Borcu
 84. Nakil Başlama
 85. GMSİ E Beyanname Gönderme
 86. Yazılmayan Geçmiş Yıl Zararı
 87. Transit Ticaret
 88. Yanlış Beyan Edilen Muhtasar
 89. Parekende Satış Fişi Hk.
 90. Taksi,Halk otobüsleri,Dolmuşların Vergilemesi Nasıl Olmaktadır?
 91. Beyan Gönderme
 92. Fire ve Randıman Uygulaması
 93. İşçi Ücretinde Sakatlık İndirimi Nasıl Uygulanır?
 94. Servis Taşımacılığı
 95. Ödenmeyen SSK Primleri
 96. Milli Emlak Kiralamalarında Stopaj
 97. Geçici Peşin Vergi
 98. Hizmet İşletmelerinde Alış İadesi
 99. Sehven Beyan Edilen Kambiyo Karının Durumu
 100. Yıllara Sari İnşaat mı?
 101. Son Fatura Bilgileri
 102. Bireysel Emeklilik Ödemeleri
 103. Ticari Kazanç+Kira Geliri+Kira Gideri?
 104. Şirketlerde Sermaye
 105. Kuyumcular İçin Geç V Taşıma Kat Sayısı
 106. Gelir Vergisi 94. madde ile ilgili 3.2.2009 da yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı
 107. 2008 4. Dönem Geçici Vergi Tahakkuk Tarihi?
 108. Kur Farkları
 109. Kiralik Ev Vergilendirme, Yardiminiz Rica . . .
 110. Gelecek Aylara Ait Ticari Gelirler
 111. Ödenmemiş SSK Primleri
 112. Ortaklara Borçlar Hesabı
 113. Taşınmaz Hk.
 114. 381 Gider Tahakkukları ve Ticari Bilanço Üzerine
 115. Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
 116. Ortaklar Cari Hesabı ve Huzur Hakları
 117. İlköğretim Okuluna Bağışlanan Elektronik Cihazlar......
 118. Örtülü Sermaye
 119. Bila Bedel Edinilen Demirbaş Hakkında
 120. Ödenen Bağ-kur Prim. Gelir Ver.Matrahından düşülmesi
 121. Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi
 122. Yeniden Faaliyete Geçme
 123. Amortisman oranı
 124. Maden İşçileri Vergiden İstisna mıdır?
 125. Emlak Alım Satımı
 126. Avans Kesintisinde Stopaj Yapılıp Yapılmayacağı
 127. KDV.Tebliğ Taslağı (Tevkifat)
 128. Yeni Teşvik Yasası
 129. 2006 Bs Formu
 130. Depo Kiralandı Damga Vergisi Durumu
 131. Şirketi Kar Nasıl Gösteririm?
 132. Kredi Kartı Satışları ile ilgili Matrah Farkı
 133. Tapu Masrafı
 134. SGK %5 lik İndirimin İşleyişi
 135. İşçi giderleri.?
 136. Geçmiş Yıl Zararları.?
 137. Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 138. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş
 139. 5811 Sayılı Kanun Hakkında Bildikleriniz, Düşünceleriniz...
 140. 2009 da Teslim Edilecek Malın Faturası Hk.
 141. Gider Pusulası
 142. Özel İnş.Stopaj
 143. Bağış Makbuzu
 144. Beyannamelerde Eksik Bilgi Yazılması
 145. Anonim Şirket Ortakları Kendi Şirketlerinden Maaş Alabilirler mi?
 146. Stajerlerin Muhtasar Beyannamede Bildirimi
 147. Ödenen SGDP
 148. 31.12.2008 Tasfiye Girişimiz Var Tasfiye Beyannamesi
 149. Esnaf Muaflığı ve Gerçek Kişi Ayırımı
 150. İşverenin Ödediği Özel Sağlık Sig. Hk.
 151. ÖTV siz Akaryakıt Kullanan Deniz Araçları Raporu
 152. Ücretlere Dahil ve Vergiye Tabii Ödemeler
 153. Kümes Hayvancılığı ile ilgili???
 154. Ev Satışında Vergi Hesaplama
 155. Şahıs İşletmesi Geçmiş Yıl Zararları
 156. Gider Yazılır mı?
 157. Tapu Değeri ile Fiili durum arasındaki fark
 158. Banka Kredisi ile Alınan Gayri Menkullerde...
 159. Yurtdışı Üniversitelere Öğrenci Gönderen Şirketlerde Vergileme
 160. Alkollü İçki Reklâmının Gider Yazılması
 161. Yıllara Sari İnşaat
 162. Manken ve Araç Kiralanması
 163. Tavuk Çiftliği Açılış???
 164. Peşin Ödenen Kira Stopajı Mahsubu
 165. Tasfiye Beyannamesi
 166. Aynı VD Sınırları İçinde Adres Değişikliği
 167. Ayni Kira Ödemesinde Stopaj
 168. Irak' ta İnşaat İşi
 169. Peşin Ödenen Kira Stopajı
 170. Bir Partinin İlçe Teşkilatının Kirası
 171. Basit Usul e-Beyanname Gönderme
 172. Banka Mevduatından Alınan Faiz Geliri Hk.
 173. İşyerimizde Ayda Bir Kaç Günlük Danışman Çalıştırmamız Hk;
 174. Tasfiye Halindeki Şirketin Verilmeyen Beyannameleri??
 175. İşten Ayrılan Personelin Maaşı ?
 176. Yurt Dışıyla Cari Hesap Çalışmak Doğru Mu?
 177. Gmsi Beyannamesi Ve Kiracı Tarafından Ödenmeyen Kira
 178. Tahsil Edilemeyen Kira Gelirlerine Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk.
 179. Yıl İçinde Basit Usul Niteliginin Kaybı...
 180. Ödenmeyen Kiranın Muhtasarda Gösterilmesi Gerekiyor mu
 181. Ortaklar Arasındaki Davanın Avukatlık Gideri
 182. Kiralık Araçların Kira Ödemeleri Bankadan mı
 183. e-Beyanname Programı
 184. Avukatın İşyeri Kira Geliri......
 185. AGİ ler Bankadan Yatacak
 186. Şirket Ortağına Ait Sağlık ve Eğitim Harcaması
 187. Serbest Meslek Kazancında Kira gideri
 188. Şirket Tarafından Karşılanan Şirket Ortağına Yapılan Sağlık Sigortası?
 189. Özel Hastane Personel Tedavi Giderleri
 190. Sigorta Şirketinde Ait Vergiler?
 191. 271 Seni Nolu Gelir Vergisi Tebliği
 192. Daire ile Arsa Takas
 193. 2003 Yılı Ödenen Fon Payı
 194. Gelir Yazılan Fatura
 195. 5520 Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Kurum Stopajı
 196. İşyeri Kira Ödemesi Çek Karşılığı Olur mu?
 197. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Ayrılması
 198. Araç Satışı
 199. Yurt Dışına Yapılan Fason İşçilik
 200. Ayni Yardım
 201. Stopaj Oranı
 202. Hatalı Verilen BA
 203. Gayrimenkul Satışı
 204. Mesken Satış?
 205. Kaybedilen Dava Masrafları Gider mi
 206. Halı Amortisman
 207. Vergi Borcu Taksitlendirmesi Muhasebe Kaydı
 208. Kiranın Bildirilen Tarkira Bedelinin 01.01.2009 da Ödenmesi
 209. Müşterek Genel Giderler Dağıtımı
 210. Özel Maliyetler Hesabı
 211. Müstahsil Listesi ile ilgili
 212. TAŞINDI: Sermaye Taahhüdünün Ödenmesi
 213. Ortaklardan Alacaklar
 214. Tasfiye Halindeki Şirketin Tasfiyesinin Uzaması
 215. Basit Usul Mükellefin Gerçek Gelire Geçmesi Hakkında
 216. Otopark İşletmesi Belge Düzeni
 217. TAŞINDI: Kıdem ve İhbar Tazminatı
 218. Mahsup Edilmesi Unutulan Asgari Geçim İndirimi
 219. Basit Usulde Günlük Hasılat Fişi Kaldırıldı mı?
 220. Döviz Banka İşlemleri?
 221. Bireysel Sigorta Hakkında...
 222. Tasfiye Memurunun Sorumluluğu
 223. Şirketler Arası Nakil Durumunda Asgari Geçim İndirimi
 224. Özel Bina İnşaatlarında Maliyet
 225. Kendi Aracını İşletme Aktifine Kaydetmek.?
 226. Bankadan Ödene Ücretler
 227. Kurumlar Vergisine Tabi Mali Müşavirlik??
 228. Kira Bedelinin Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi !
 229. 2006 Yılı Mesken Satış Karı
 230. 5084-5615 Bitiyor (mu) ?
 231. Şirket Ortağı Kendi Adına Ticari Taksi Plakası Aldı
 232. Tasfye Halindeki Limited Şirketin Muhtasar Beyannamesi
 233. Ayni Kira Ödemesi
 234. 5084 ile ilgili Ekler ve Ceza Uygulaması
 235. Gmsi.İle İlgili hesaplama
 236. Limited Şirketlerde Karın Sermayeye ilavesi
 237. Tasfiye Halindeki Şirketlerin Ba Bs Formu ile Geçici Vergi Beyanı Vermemesi
 238. e Beyanname
 239. Belediye Vergileri Hakkında.
 240. Şirkete ait Gayrimenkuller
 241. B Formları Derdi.
 242. Kira Faturası mı? Stopaj mı?
 243. Tazminattan Stopaj Kesilir mi?
 244. Kurumlar Vergisi Beyannamesi TASFİYELİ
 245. Kredili Satışlar
 246. Şirket Ortağının Sağlık Giderleri.
 247. Hakedişlerden Kesilen Gelir Vergisi
 248. Hasar Bedeli
 249. İş Yeri Kirası?
 250. 502) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi