PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Ticari Kazanç+Kira Geliri+Kira Gideri?
 2. Şirketlerde Sermaye
 3. Kuyumcular İçin Geç V Taşıma Kat Sayısı
 4. Gelir Vergisi 94. madde ile ilgili 3.2.2009 da yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı
 5. 2008 4. Dönem Geçici Vergi Tahakkuk Tarihi?
 6. Kur Farkları
 7. Kiralik Ev Vergilendirme, Yardiminiz Rica . . .
 8. Gelecek Aylara Ait Ticari Gelirler
 9. Ödenmemiş SSK Primleri
 10. Ortaklara Borçlar Hesabı
 11. Taşınmaz Hk.
 12. 381 Gider Tahakkukları ve Ticari Bilanço Üzerine
 13. Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
 14. Ortaklar Cari Hesabı ve Huzur Hakları
 15. İlköğretim Okuluna Bağışlanan Elektronik Cihazlar......
 16. Örtülü Sermaye
 17. Bila Bedel Edinilen Demirbaş Hakkında
 18. Ödenen Bağ-kur Prim. Gelir Ver.Matrahından düşülmesi
 19. Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi
 20. Yeniden Faaliyete Geçme
 21. Amortisman oranı
 22. Maden İşçileri Vergiden İstisna mıdır?
 23. Emlak Alım Satımı
 24. Avans Kesintisinde Stopaj Yapılıp Yapılmayacağı
 25. KDV.Tebliğ Taslağı (Tevkifat)
 26. Yeni Teşvik Yasası
 27. 2006 Bs Formu
 28. Depo Kiralandı Damga Vergisi Durumu
 29. Şirketi Kar Nasıl Gösteririm?
 30. Kredi Kartı Satışları ile ilgili Matrah Farkı
 31. Tapu Masrafı
 32. SGK %5 lik İndirimin İşleyişi
 33. İşçi giderleri.?
 34. Geçmiş Yıl Zararları.?
 35. Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 36. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş
 37. 5811 Sayılı Kanun Hakkında Bildikleriniz, Düşünceleriniz...
 38. 2009 da Teslim Edilecek Malın Faturası Hk.
 39. Gider Pusulası
 40. Özel İnş.Stopaj
 41. Bağış Makbuzu
 42. Beyannamelerde Eksik Bilgi Yazılması
 43. Anonim Şirket Ortakları Kendi Şirketlerinden Maaş Alabilirler mi?
 44. Stajerlerin Muhtasar Beyannamede Bildirimi
 45. Ödenen SGDP
 46. 31.12.2008 Tasfiye Girişimiz Var Tasfiye Beyannamesi
 47. Esnaf Muaflığı ve Gerçek Kişi Ayırımı
 48. İşverenin Ödediği Özel Sağlık Sig. Hk.
 49. ÖTV siz Akaryakıt Kullanan Deniz Araçları Raporu
 50. Ücretlere Dahil ve Vergiye Tabii Ödemeler
 51. Kümes Hayvancılığı ile ilgili???
 52. Ev Satışında Vergi Hesaplama
 53. Şahıs İşletmesi Geçmiş Yıl Zararları
 54. Gider Yazılır mı?
 55. Tapu Değeri ile Fiili durum arasındaki fark
 56. Banka Kredisi ile Alınan Gayri Menkullerde...
 57. Yurtdışı Üniversitelere Öğrenci Gönderen Şirketlerde Vergileme
 58. Alkollü İçki Reklâmının Gider Yazılması
 59. Yıllara Sari İnşaat
 60. Manken ve Araç Kiralanması
 61. Tavuk Çiftliği Açılış???
 62. Peşin Ödenen Kira Stopajı Mahsubu
 63. Tasfiye Beyannamesi
 64. Aynı VD Sınırları İçinde Adres Değişikliği
 65. Ayni Kira Ödemesinde Stopaj
 66. Irak' ta İnşaat İşi
 67. Peşin Ödenen Kira Stopajı
 68. Bir Partinin İlçe Teşkilatının Kirası
 69. Basit Usul e-Beyanname Gönderme
 70. Banka Mevduatından Alınan Faiz Geliri Hk.
 71. İşyerimizde Ayda Bir Kaç Günlük Danışman Çalıştırmamız Hk;
 72. Tasfiye Halindeki Şirketin Verilmeyen Beyannameleri??
 73. İşten Ayrılan Personelin Maaşı ?
 74. Yurt Dışıyla Cari Hesap Çalışmak Doğru Mu?
 75. Gmsi Beyannamesi Ve Kiracı Tarafından Ödenmeyen Kira
 76. Tahsil Edilemeyen Kira Gelirlerine Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk.
 77. Yıl İçinde Basit Usul Niteliginin Kaybı...
 78. Ödenmeyen Kiranın Muhtasarda Gösterilmesi Gerekiyor mu
 79. Ortaklar Arasındaki Davanın Avukatlık Gideri
 80. Kiralık Araçların Kira Ödemeleri Bankadan mı
 81. e-Beyanname Programı
 82. Avukatın İşyeri Kira Geliri......
 83. AGİ ler Bankadan Yatacak
 84. Şirket Ortağına Ait Sağlık ve Eğitim Harcaması
 85. Serbest Meslek Kazancında Kira gideri
 86. Şirket Tarafından Karşılanan Şirket Ortağına Yapılan Sağlık Sigortası?
 87. Özel Hastane Personel Tedavi Giderleri
 88. Sigorta Şirketinde Ait Vergiler?
 89. 271 Seni Nolu Gelir Vergisi Tebliği
 90. Daire ile Arsa Takas
 91. 2003 Yılı Ödenen Fon Payı
 92. Gelir Yazılan Fatura
 93. 5520 Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Kurum Stopajı
 94. İşyeri Kira Ödemesi Çek Karşılığı Olur mu?
 95. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Ayrılması
 96. Araç Satışı
 97. Yurt Dışına Yapılan Fason İşçilik
 98. Ayni Yardım
 99. Stopaj Oranı
 100. Hatalı Verilen BA
 101. Gayrimenkul Satışı
 102. Mesken Satış?
 103. Kaybedilen Dava Masrafları Gider mi
 104. Halı Amortisman
 105. Vergi Borcu Taksitlendirmesi Muhasebe Kaydı
 106. Kiranın Bildirilen Tarkira Bedelinin 01.01.2009 da Ödenmesi
 107. Müşterek Genel Giderler Dağıtımı
 108. Özel Maliyetler Hesabı
 109. Müstahsil Listesi ile ilgili
 110. TAŞINDI: Sermaye Taahhüdünün Ödenmesi
 111. Ortaklardan Alacaklar
 112. Tasfiye Halindeki Şirketin Tasfiyesinin Uzaması
 113. Basit Usul Mükellefin Gerçek Gelire Geçmesi Hakkında
 114. Otopark İşletmesi Belge Düzeni
 115. TAŞINDI: Kıdem ve İhbar Tazminatı
 116. Mahsup Edilmesi Unutulan Asgari Geçim İndirimi
 117. Basit Usulde Günlük Hasılat Fişi Kaldırıldı mı?
 118. Döviz Banka İşlemleri?
 119. Bireysel Sigorta Hakkında...
 120. Tasfiye Memurunun Sorumluluğu
 121. Şirketler Arası Nakil Durumunda Asgari Geçim İndirimi
 122. Özel Bina İnşaatlarında Maliyet
 123. Kendi Aracını İşletme Aktifine Kaydetmek.?
 124. Bankadan Ödene Ücretler
 125. Kurumlar Vergisine Tabi Mali Müşavirlik??
 126. Kira Bedelinin Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi !
 127. 2006 Yılı Mesken Satış Karı
 128. 5084-5615 Bitiyor (mu) ?
 129. Şirket Ortağı Kendi Adına Ticari Taksi Plakası Aldı
 130. Tasfye Halindeki Limited Şirketin Muhtasar Beyannamesi
 131. Ayni Kira Ödemesi
 132. 5084 ile ilgili Ekler ve Ceza Uygulaması
 133. Gmsi.İle İlgili hesaplama
 134. Limited Şirketlerde Karın Sermayeye ilavesi
 135. Tasfiye Halindeki Şirketlerin Ba Bs Formu ile Geçici Vergi Beyanı Vermemesi
 136. e Beyanname
 137. Belediye Vergileri Hakkında.
 138. Şirkete ait Gayrimenkuller
 139. B Formları Derdi.
 140. Kira Faturası mı? Stopaj mı?
 141. Tazminattan Stopaj Kesilir mi?
 142. Kurumlar Vergisi Beyannamesi TASFİYELİ
 143. Kredili Satışlar
 144. Şirket Ortağının Sağlık Giderleri.
 145. Hakedişlerden Kesilen Gelir Vergisi
 146. Hasar Bedeli
 147. İş Yeri Kirası?
 148. 502) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi
 149. Kiranın Bankaya Ödenmesi
 150. Stopaj İadesi
 151. Verilen Avanslarda Şüpheli Alacak Gideri
 152. Hisse Senedindeki Tevkifat
 153. Vefat Eden Kişilerde GMSİ Beyannamesi ?
 154. 23 Yaşındaki Özürlü A.G.İ. Alabilir mi?
 155. Tarım Firmasında Alınan Tohumlar
 156. Medya Reklam Çekim Sözleşmesi Soru
 157. Tevkifat Nedir
 158. Beyanname Aracılık Sözleşmesinde Sorumluluk
 159. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmeti Veren Kurum Şirketleri
 160. Hisse Devri Sözleşmesi Hk
 161. İşten Ayrılıp Aynı İşyerinde İşe Başlayan Ücretlinin Stopajı
 162. Senette Reeskont Hangi Durumlarda Uygulanabilir
 163. BA BS Cezası
 164. Özelgelerde Asgari Geçim İndirimi
 165. Tecil Taksitlendirme
 166. 8000 Ytl Altı Ba Bs Beyan Edilir mi
 167. Geçici Vergilerde de Uzama Söz konusu mu?
 168. Tefecilik Suçu
 169. Geçici Vergi Dönemleri
 170. Vefat Eden İşçinin Ailesine Ev Bağışı Hk.
 171. Dubai Genel Vergi Oranları
 172. Nakdi Olarak Ödenmeyen Kiralarda Tevsik
 173. 2003 Yılı S. Meslekte Ödenen Gelir Vergisindeki Fon Payı İadesi
 174. Yurt Dışından Döviz Getirme Kanunu Hakkında
 175. Konut Kiralarında Mahsuplaşma Oluyor mu?
 176. Müşterilere Verilen Promosyon Dolaplar
 177. Sigorta Aracılık Hizmetlerinde Giderlerin Kdv leri
 178. Okul Kantini İşleten Üçüncü Şahıslara %3 Arz Bedeli
 179. Hızlandırışmış ve Normal amortisman birarada olur mu?
 180. Spor Kulubüne Ait İşyerinin Kiralanması
 181. Serbest Meslek Kazancından Binek Otomobil Giderlerinin İndirilmesi?
 182. kiralarda %15 stopaj hk.
 183. huzur hakları
 184. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
 185. Bireysel Emeklilik Sisteminde Yaşanan Vergisel Sorun
 186. Özelgelerle - KV İstisnalar
 187. Birinci Sınıfa Geçme Şartları
 188. 2007 İçin Düzeltme Beyannameleri
 189. Özelgelerde Ücret
 190. Zararına Satış ? (Geçici, Stok ve Kdv Açısından )
 191. Dar Mükellef kurumların kestikleri Fatura şekli ve nizamı
 192. Muhtasar Beyanname Hk.
 193. Muhtasar Beyannamesi
 194. Bankada ve Kasadaki Dolara Vergi Var
 195. Özelgelerde Serbest Meslek Kazancı
 196. Lojman Giderinin Kira Gelirinden İndirimi
 197. Gayrimenkül Satış Kazancı
 198. Okullarda Gelir Vergisi Kesintisi
 199. Leasing Konusunda Muhasebe Kaydı
 200. Şirket Mülkiyetindeki Gayrimenkulun Ayni Sermaye Olarak Konması
 201. Apartman Yöneticiliği.?
 202. İhbar ve Kıdem Tazminat Mustasar byn da gösterimi
 203. Kiraları Bankadan Ödeme Zorunluluğu
 204. İşi Bırakma ile İlgili
 205. sirket ortagindan demirbas alimi
 206. 8 yıl önceki işyeri acil...
 207. İş Ortaklıklarının Vergi Mükellefiyeti
 208. bireysel emeklilik aracılarının vergilendirilmesi-giderleri
 209. Basit Usul mükellefiyet.
 210. Banka Kredilerinde Hayat Sigortası Uygulaması
 211. Yanan Aracın Muhasebeleştirilmesi
 212. Özelgelerde Serbest Meslek Kazancı
 213. vergi indirim dilekçesi
 214. Basit usul hk.
 215. adi ortaklıkta b formu
 216. Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanan Mükellef Hk.
 217. Bireysel Emeklilik Vergi Avantajı Hk.
 218. Stopaj
 219. Dar Mükellef Ulaştırma Kurumlarının Vergilendirilmesi
 220. Sermeye Artırımıyla Hisse Oranları Değişebilir mi
 221. Binanın Aktife Alınması
 222. Öğrencilere Yapılan Ödemeler ve Gelir Vergisi Kanunu
 223. Transfer Fiyatlaması İncelemelerinde Karşılaşılan Sorunlar (2)
 224. Kira Gelirleri Nasıl Vergilendirilir
 225. Yıllara Sari Olmayan İnşaat İşlerinde Vergi Beyanı
 226. Katma Değer Vergisi'nde Stopaj Uygulamasının Özellikleri
 227. Aktifte Kayıtlı Aracın Trafik Sigortası
 228. Akaryakıt Giderlerinin Faturalandırılması!
 229. Elden Maaş Dönemine Son
 230. Kızım Olmuş, Yanlışlıkla ?Erkek? Diye Bildirmişim
 231. Daire Satışları Hk.
 232. Kurumlarca Verilen Eğitim Bursları Gider Kaydedilir mi ?
 233. İnşaat Ve Taahhüt İşlerinde Hak Ediş Ve KDV Uygulaması
 234. Döviz Cinsinden Alınan Ve Verilen Avanslarda Kur Farkı Ve KDV Uygulaması
 235. Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurtdışına Gönd.Personele Yap.Öd.Ücret Olup Olmadığı
 236. Yeni Gelir Vergisi Tasarısı
 237. Transfer Fiyatlaması Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar
 238. Şirket Ortaklığı
 239. Kurumlar Vergisi Mükellefi olmayan Kooperatiflerde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
 240. Gider Pusulası ile Ödeme
 241. Temmuz Kdv Beyanının Geç Verilmesi
 242. Şirket Aktifine Kayıtlı Gayrimenkullerin Ortaklara Satışı Hk.
 243. İhraç Kayıtlı Satışlar ve Transfer Fiyatlandırması Hk.
 244. Ortağın Aracının Şirkette Kullanılması
 245. Doğum İzninde AGİ
 246. Muhtasar Beyanda Ar Ge Teşvik Bildirimi
 247. Şahıs İşletmesinin Ltd.Şti' ne Devri
 248. Gelirinden Fazla Harcayana Ne Olur?
 249. Oruç Tutma Vergisi ve Ramazan Ziyafetleri
 250. Çalışanın Vergi ve SSK sı?