PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Basit Usulde Oda Değişimi???
 2. Geçmiş Yıla Ait Fatura.?
 3. SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı
 4. 5811 Sayılı Kanun
 5. Peşin Vergi ile İlgili Tahakkuk ve Ödeme Kayıtlarımız Kayda Alınmamış?
 6. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve Uygulaması Hakkında
 7. Şirket Müdürü ile Şirket Arasındaki Banka ve Borç İlişkisi
 8. medya kuruluşuna kesilen rekor ceza hakkında
 9. Ortaklık Adına Araç Alımı
 10. Taksitlenidrme Muhasebe Kaydı
 11. Vergi Kaydı
 12. Gv. Hk.
 13. Bir Yıllık Peşin Ödenen İşyeri Kirasının Stopaj Ödemesi....
 14. Konuşmacılara ödenen Paraların Giderleştirilmesi.?
 15. Vergi Borcu
 16. Nakil Başlama
 17. GMSİ E Beyanname Gönderme
 18. Yazılmayan Geçmiş Yıl Zararı
 19. Transit Ticaret
 20. Yanlış Beyan Edilen Muhtasar
 21. Parekende Satış Fişi Hk.
 22. Taksi,Halk otobüsleri,Dolmuşların Vergilemesi Nasıl Olmaktadır?
 23. Beyan Gönderme
 24. Fire ve Randıman Uygulaması
 25. İşçi Ücretinde Sakatlık İndirimi Nasıl Uygulanır?
 26. Servis Taşımacılığı
 27. Ödenmeyen SSK Primleri
 28. Milli Emlak Kiralamalarında Stopaj
 29. Geçici Peşin Vergi
 30. Hizmet İşletmelerinde Alış İadesi
 31. Sehven Beyan Edilen Kambiyo Karının Durumu
 32. Yıllara Sari İnşaat mı?
 33. Son Fatura Bilgileri
 34. Bireysel Emeklilik Ödemeleri
 35. Ticari Kazanç+Kira Geliri+Kira Gideri?
 36. Şirketlerde Sermaye
 37. Kuyumcular İçin Geç V Taşıma Kat Sayısı
 38. Gelir Vergisi 94. madde ile ilgili 3.2.2009 da yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı
 39. 2008 4. Dönem Geçici Vergi Tahakkuk Tarihi?
 40. Kur Farkları
 41. Kiralik Ev Vergilendirme, Yardiminiz Rica . . .
 42. Gelecek Aylara Ait Ticari Gelirler
 43. Ödenmemiş SSK Primleri
 44. Ortaklara Borçlar Hesabı
 45. Taşınmaz Hk.
 46. 381 Gider Tahakkukları ve Ticari Bilanço Üzerine
 47. Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
 48. Ortaklar Cari Hesabı ve Huzur Hakları
 49. İlköğretim Okuluna Bağışlanan Elektronik Cihazlar......
 50. Örtülü Sermaye
 51. Bila Bedel Edinilen Demirbaş Hakkında
 52. Ödenen Bağ-kur Prim. Gelir Ver.Matrahından düşülmesi
 53. Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi
 54. Yeniden Faaliyete Geçme
 55. Amortisman oranı
 56. Maden İşçileri Vergiden İstisna mıdır?
 57. Emlak Alım Satımı
 58. Avans Kesintisinde Stopaj Yapılıp Yapılmayacağı
 59. KDV.Tebliğ Taslağı (Tevkifat)
 60. Yeni Teşvik Yasası
 61. 2006 Bs Formu
 62. Depo Kiralandı Damga Vergisi Durumu
 63. Şirketi Kar Nasıl Gösteririm?
 64. Kredi Kartı Satışları ile ilgili Matrah Farkı
 65. Tapu Masrafı
 66. SGK %5 lik İndirimin İşleyişi
 67. İşçi giderleri.?
 68. Geçmiş Yıl Zararları.?
 69. Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 70. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş
 71. 5811 Sayılı Kanun Hakkında Bildikleriniz, Düşünceleriniz...
 72. 2009 da Teslim Edilecek Malın Faturası Hk.
 73. Gider Pusulası
 74. Özel İnş.Stopaj
 75. Bağış Makbuzu
 76. Beyannamelerde Eksik Bilgi Yazılması
 77. Anonim Şirket Ortakları Kendi Şirketlerinden Maaş Alabilirler mi?
 78. Stajerlerin Muhtasar Beyannamede Bildirimi
 79. Ödenen SGDP
 80. 31.12.2008 Tasfiye Girişimiz Var Tasfiye Beyannamesi
 81. Esnaf Muaflığı ve Gerçek Kişi Ayırımı
 82. İşverenin Ödediği Özel Sağlık Sig. Hk.
 83. ÖTV siz Akaryakıt Kullanan Deniz Araçları Raporu
 84. Ücretlere Dahil ve Vergiye Tabii Ödemeler
 85. Kümes Hayvancılığı ile ilgili???
 86. Ev Satışında Vergi Hesaplama
 87. Şahıs İşletmesi Geçmiş Yıl Zararları
 88. Gider Yazılır mı?
 89. Tapu Değeri ile Fiili durum arasındaki fark
 90. Banka Kredisi ile Alınan Gayri Menkullerde...
 91. Yurtdışı Üniversitelere Öğrenci Gönderen Şirketlerde Vergileme
 92. Alkollü İçki Reklâmının Gider Yazılması
 93. Yıllara Sari İnşaat
 94. Manken ve Araç Kiralanması
 95. Tavuk Çiftliği Açılış???
 96. Peşin Ödenen Kira Stopajı Mahsubu
 97. Tasfiye Beyannamesi
 98. Aynı VD Sınırları İçinde Adres Değişikliği
 99. Ayni Kira Ödemesinde Stopaj
 100. Irak' ta İnşaat İşi
 101. Peşin Ödenen Kira Stopajı
 102. Bir Partinin İlçe Teşkilatının Kirası
 103. Basit Usul e-Beyanname Gönderme
 104. Banka Mevduatından Alınan Faiz Geliri Hk.
 105. İşyerimizde Ayda Bir Kaç Günlük Danışman Çalıştırmamız Hk;
 106. Tasfiye Halindeki Şirketin Verilmeyen Beyannameleri??
 107. İşten Ayrılan Personelin Maaşı ?
 108. Yurt Dışıyla Cari Hesap Çalışmak Doğru Mu?
 109. Gmsi Beyannamesi Ve Kiracı Tarafından Ödenmeyen Kira
 110. Tahsil Edilemeyen Kira Gelirlerine Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk.
 111. Yıl İçinde Basit Usul Niteliginin Kaybı...
 112. Ödenmeyen Kiranın Muhtasarda Gösterilmesi Gerekiyor mu
 113. Ortaklar Arasındaki Davanın Avukatlık Gideri
 114. Kiralık Araçların Kira Ödemeleri Bankadan mı
 115. e-Beyanname Programı
 116. Avukatın İşyeri Kira Geliri......
 117. AGİ ler Bankadan Yatacak
 118. Şirket Ortağına Ait Sağlık ve Eğitim Harcaması
 119. Serbest Meslek Kazancında Kira gideri
 120. Şirket Tarafından Karşılanan Şirket Ortağına Yapılan Sağlık Sigortası?
 121. Özel Hastane Personel Tedavi Giderleri
 122. Sigorta Şirketinde Ait Vergiler?
 123. 271 Seni Nolu Gelir Vergisi Tebliği
 124. Daire ile Arsa Takas
 125. 2003 Yılı Ödenen Fon Payı
 126. Gelir Yazılan Fatura
 127. 5520 Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Kurum Stopajı
 128. İşyeri Kira Ödemesi Çek Karşılığı Olur mu?
 129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Ayrılması
 130. Araç Satışı
 131. Yurt Dışına Yapılan Fason İşçilik
 132. Ayni Yardım
 133. Stopaj Oranı
 134. Hatalı Verilen BA
 135. Gayrimenkul Satışı
 136. Mesken Satış?
 137. Kaybedilen Dava Masrafları Gider mi
 138. Halı Amortisman
 139. Vergi Borcu Taksitlendirmesi Muhasebe Kaydı
 140. Kiranın Bildirilen Tarkira Bedelinin 01.01.2009 da Ödenmesi
 141. Müşterek Genel Giderler Dağıtımı
 142. Özel Maliyetler Hesabı
 143. Müstahsil Listesi ile ilgili
 144. TAŞINDI: Sermaye Taahhüdünün Ödenmesi
 145. Ortaklardan Alacaklar
 146. Tasfiye Halindeki Şirketin Tasfiyesinin Uzaması
 147. Basit Usul Mükellefin Gerçek Gelire Geçmesi Hakkında
 148. Otopark İşletmesi Belge Düzeni
 149. TAŞINDI: Kıdem ve İhbar Tazminatı
 150. Mahsup Edilmesi Unutulan Asgari Geçim İndirimi
 151. Basit Usulde Günlük Hasılat Fişi Kaldırıldı mı?
 152. Döviz Banka İşlemleri?
 153. Bireysel Sigorta Hakkında...
 154. Tasfiye Memurunun Sorumluluğu
 155. Şirketler Arası Nakil Durumunda Asgari Geçim İndirimi
 156. Özel Bina İnşaatlarında Maliyet
 157. Kendi Aracını İşletme Aktifine Kaydetmek.?
 158. Bankadan Ödene Ücretler
 159. Kurumlar Vergisine Tabi Mali Müşavirlik??
 160. Kira Bedelinin Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi !
 161. 2006 Yılı Mesken Satış Karı
 162. 5084-5615 Bitiyor (mu) ?
 163. Şirket Ortağı Kendi Adına Ticari Taksi Plakası Aldı
 164. Tasfye Halindeki Limited Şirketin Muhtasar Beyannamesi
 165. Ayni Kira Ödemesi
 166. 5084 ile ilgili Ekler ve Ceza Uygulaması
 167. Gmsi.İle İlgili hesaplama
 168. Limited Şirketlerde Karın Sermayeye ilavesi
 169. Tasfiye Halindeki Şirketlerin Ba Bs Formu ile Geçici Vergi Beyanı Vermemesi
 170. e Beyanname
 171. Belediye Vergileri Hakkında.
 172. Şirkete ait Gayrimenkuller
 173. B Formları Derdi.
 174. Kira Faturası mı? Stopaj mı?
 175. Tazminattan Stopaj Kesilir mi?
 176. Kurumlar Vergisi Beyannamesi TASFİYELİ
 177. Kredili Satışlar
 178. Şirket Ortağının Sağlık Giderleri.
 179. Hakedişlerden Kesilen Gelir Vergisi
 180. Hasar Bedeli
 181. İş Yeri Kirası?
 182. 502) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi
 183. Kiranın Bankaya Ödenmesi
 184. Stopaj İadesi
 185. Verilen Avanslarda Şüpheli Alacak Gideri
 186. Hisse Senedindeki Tevkifat
 187. Vefat Eden Kişilerde GMSİ Beyannamesi ?
 188. 23 Yaşındaki Özürlü A.G.İ. Alabilir mi?
 189. Tarım Firmasında Alınan Tohumlar
 190. Medya Reklam Çekim Sözleşmesi Soru
 191. Tevkifat Nedir
 192. Beyanname Aracılık Sözleşmesinde Sorumluluk
 193. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmeti Veren Kurum Şirketleri
 194. Hisse Devri Sözleşmesi Hk
 195. İşten Ayrılıp Aynı İşyerinde İşe Başlayan Ücretlinin Stopajı
 196. Senette Reeskont Hangi Durumlarda Uygulanabilir
 197. BA BS Cezası
 198. Özelgelerde Asgari Geçim İndirimi
 199. Tecil Taksitlendirme
 200. 8000 Ytl Altı Ba Bs Beyan Edilir mi
 201. Geçici Vergilerde de Uzama Söz konusu mu?
 202. Tefecilik Suçu
 203. Geçici Vergi Dönemleri
 204. Vefat Eden İşçinin Ailesine Ev Bağışı Hk.
 205. Dubai Genel Vergi Oranları
 206. Nakdi Olarak Ödenmeyen Kiralarda Tevsik
 207. 2003 Yılı S. Meslekte Ödenen Gelir Vergisindeki Fon Payı İadesi
 208. Yurt Dışından Döviz Getirme Kanunu Hakkında
 209. Konut Kiralarında Mahsuplaşma Oluyor mu?
 210. Müşterilere Verilen Promosyon Dolaplar
 211. Sigorta Aracılık Hizmetlerinde Giderlerin Kdv leri
 212. Okul Kantini İşleten Üçüncü Şahıslara %3 Arz Bedeli
 213. Hızlandırışmış ve Normal amortisman birarada olur mu?
 214. Spor Kulubüne Ait İşyerinin Kiralanması
 215. Serbest Meslek Kazancından Binek Otomobil Giderlerinin İndirilmesi?
 216. kiralarda %15 stopaj hk.
 217. huzur hakları
 218. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
 219. Bireysel Emeklilik Sisteminde Yaşanan Vergisel Sorun
 220. Özelgelerle - KV İstisnalar
 221. Birinci Sınıfa Geçme Şartları
 222. 2007 İçin Düzeltme Beyannameleri
 223. Özelgelerde Ücret
 224. Zararına Satış ? (Geçici, Stok ve Kdv Açısından )
 225. Dar Mükellef kurumların kestikleri Fatura şekli ve nizamı
 226. Muhtasar Beyanname Hk.
 227. Muhtasar Beyannamesi
 228. Bankada ve Kasadaki Dolara Vergi Var
 229. Özelgelerde Serbest Meslek Kazancı
 230. Lojman Giderinin Kira Gelirinden İndirimi
 231. Gayrimenkül Satış Kazancı
 232. Okullarda Gelir Vergisi Kesintisi
 233. Leasing Konusunda Muhasebe Kaydı
 234. Şirket Mülkiyetindeki Gayrimenkulun Ayni Sermaye Olarak Konması
 235. Apartman Yöneticiliği.?
 236. İhbar ve Kıdem Tazminat Mustasar byn da gösterimi
 237. Kiraları Bankadan Ödeme Zorunluluğu
 238. İşi Bırakma ile İlgili
 239. sirket ortagindan demirbas alimi
 240. 8 yıl önceki işyeri acil...
 241. İş Ortaklıklarının Vergi Mükellefiyeti
 242. bireysel emeklilik aracılarının vergilendirilmesi-giderleri
 243. Basit Usul mükellefiyet.
 244. Banka Kredilerinde Hayat Sigortası Uygulaması
 245. Yanan Aracın Muhasebeleştirilmesi
 246. Özelgelerde Serbest Meslek Kazancı
 247. vergi indirim dilekçesi
 248. Basit usul hk.
 249. adi ortaklıkta b formu
 250. Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanan Mükellef Hk.