PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Döviz Alım Satım Kur Farkı
 2. Makina Kiralaması
 3. GMSİ Mahsup
 4. Serbest Bölgede Kurulu Koll.Şti'nin Yıllık Gelir Vergi Beyanı
 5. Serbest Meslekte Gelir Vergi Beyanı Ve Bir Örnek
 6. Ortağın Banka Fon Geliri
 7. Serbest Meslek Erbabının İşyeri Kira Geliri Elde Etmesi
 8. Serbest Meslek Erbabında vergi beyanı ile ilgili soru.
 9. Geçici Vergi Alacağı Mahsuben İade
 10. Gider Pusulası ile İşçilik Ödeme.
 11. Sigorta Acentası ve Şubesinin Birlikte Yürütülmesi Hakkında
 12. Daire 2 Kişinin Adına Kayıtlı. GMSİ Beyan İstisnası
 13. G.V. Beyannamesinin verileceği Vergi Dairesi
 14. Özel Sağlık veya Bireysel Emeklilik Ödemeleri Gider Kaydı
 15. Zararın Yıl Sonu Yevmiye Maddeleri
 16. gmsi beyan
 17. Ortak Olunan Anonim veya Limited Ş. den Elde Edilen Kar Payları
 18. Gelir Vergisinde Bireysel Emeklilik Katkı Payı ve Eğitim Harcamaları
 19. Serbest Meslek Erbabının Başka İşverenden Maaş Alma Durumu
 20. gmsi
 21. Ticari Kazanç ile İşyeri Kira Geliri Hakkında
 22. Pişmanlıkla İlgi...
 23. 1.sınıftan 2.sınıfa geçiş
 24. Kira Gelirlerinin Beyan Edilmesi Hk.
 25. Kur Farkı Ft. sı Nasıl Kesilir
 26. Bağkur Primlerinin Geçici Vergide Düşülüp Düşülmeyeceği
 27. Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı ve Geçici Vergide %10 Fazla Beyan
 28. YMM Mkz Muhtasarda Gösterimi
 29. Kıdem Tazminatı Muhtasar
 30. Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesi
 31. GMSİ Kendi Şifremizle Yılda Bir Kereye Mahsus Gönderılebılır mı
 32. Aralık 2008 e Ait Faturayı Kasım 2008 e Kayıt Yapmışız
 33. Her Ay Kar Payı Dağıtımı ve Hesap
 34. İşyeri Kira Stopajı Tahakkuku
 35. 2008/4. Dönem Geçici Vergi
 36. Hem İşyeri Hem Konut GMSİ
 37. GMSİ Birinci Derece Akrabaların Durumu
 38. Kira Ödemeyen Kiracılar
 39. Kira Sözleşmesi
 40. GMSİ Hk.???
 41. Yıllık Gelir Vergisinde SGDP İndirimi
 42. Bireysel Emeklilik Sigortası Yatıran İşçinin Vergi İndirimi
 43. Senetle Yapılan Satışlarımızın Kredi Kartıyla Ödenmesi Hk.
 44. Vergi Levhası Hk.
 45. Beyanname Gönderim Bedeli
 46. Serbest Meslek Adi Ortaklığı ve Stopaj Beyanı
 47. Taksitlendirmeye Giren Geçici V. Gelir V. Hesaplanırken Mahsup Edilebilecek mi?
 48. Site Yönetiminin Dikkatine
 49. Kira Hk.
 50. Limited Şirket Ortağı
 51. Şirketin Satışı
 52. Gider Pusulasıyla Yazar Kasa Alımı..
 53. E-Beyanname Gödenderimi Hakkında
 54. GSMİ
 55. Muhtasar Beyanname!!
 56. 2008 Yılı Gelir Vergisinde Matrah Arttırmak İstiyorum.
 57. Ortak Cari Hesabından İş Bedelinin Mahsubu
 58. Yurtiçinde Yabancı Firmaya Tercüme Hizmeti
 59. G.M.S. İradı Mükellefinin Vefat Etmesi.
 60. Gelir Vergisi Beyanında Sağlık Sigortası İndiriminin AGİ ile ilişkisi
 61. Gelir Vergisi Beyannamesinden Düşülen Bağkur Primi
 62. Şahıs Firması Stopaj Ceza
 63. Gelir Vergisi Mükellefinin Kira Geliri Beyanı
 64. Basit Usul Mükellefin Kira Geliri
 65. Potansiyel numara
 66. Ortaklık sözleşmesi Yok
 67. Yönetim Kurulu Üyelik Ücretlerinin Vergilendirilmesi
 68. Geçici Vergi İadesi
 69. SM 'nin Kira Geliri Beyanı
 70. Vergi Taksitlendirme İşlemleri
 71. Varlık Barışı Başvuru Dilekçe Örneğini...
 72. Aktifdeki Arsayı Binaya Dönüştürmek
 73. Bölge Kasaları hk.
 74. Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Mahsubu
 75. Grup Şirket
 76. Gayrımenkul Aalım Satımınde Vergisel Yükümlülük
 77. Ödenen İşyeri Kiraları Ba Formuna Yazılır mı?
 78. Damga Vergisinin Yansıtılması Hakkında
 79. Filistine Yapılan Bağışlar Hakkında
 80. G.M.S.İ. Vergi Değeri
 81. Gelir Vergisi Mükellefleri
 82. Ortaklara Verilen Borçlar
 83. Eğitim ve Sağlık Harcamaları..
 84. Ciro Güncellemesi
 85. Basit Usulde Oda Değişimi???
 86. Geçmiş Yıla Ait Fatura.?
 87. SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı
 88. 5811 Sayılı Kanun
 89. Peşin Vergi ile İlgili Tahakkuk ve Ödeme Kayıtlarımız Kayda Alınmamış?
 90. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve Uygulaması Hakkında
 91. Şirket Müdürü ile Şirket Arasındaki Banka ve Borç İlişkisi
 92. medya kuruluşuna kesilen rekor ceza hakkında
 93. Ortaklık Adına Araç Alımı
 94. Taksitlenidrme Muhasebe Kaydı
 95. Vergi Kaydı
 96. Gv. Hk.
 97. Bir Yıllık Peşin Ödenen İşyeri Kirasının Stopaj Ödemesi....
 98. Konuşmacılara ödenen Paraların Giderleştirilmesi.?
 99. Vergi Borcu
 100. Nakil Başlama
 101. GMSİ E Beyanname Gönderme
 102. Yazılmayan Geçmiş Yıl Zararı
 103. Transit Ticaret
 104. Yanlış Beyan Edilen Muhtasar
 105. Parekende Satış Fişi Hk.
 106. Taksi,Halk otobüsleri,Dolmuşların Vergilemesi Nasıl Olmaktadır?
 107. Beyan Gönderme
 108. Fire ve Randıman Uygulaması
 109. İşçi Ücretinde Sakatlık İndirimi Nasıl Uygulanır?
 110. Servis Taşımacılığı
 111. Ödenmeyen SSK Primleri
 112. Milli Emlak Kiralamalarında Stopaj
 113. Geçici Peşin Vergi
 114. Hizmet İşletmelerinde Alış İadesi
 115. Sehven Beyan Edilen Kambiyo Karının Durumu
 116. Yıllara Sari İnşaat mı?
 117. Son Fatura Bilgileri
 118. Bireysel Emeklilik Ödemeleri
 119. Ticari Kazanç+Kira Geliri+Kira Gideri?
 120. Şirketlerde Sermaye
 121. Kuyumcular İçin Geç V Taşıma Kat Sayısı
 122. Gelir Vergisi 94. madde ile ilgili 3.2.2009 da yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı
 123. 2008 4. Dönem Geçici Vergi Tahakkuk Tarihi?
 124. Kur Farkları
 125. Kiralik Ev Vergilendirme, Yardiminiz Rica . . .
 126. Gelecek Aylara Ait Ticari Gelirler
 127. Ödenmemiş SSK Primleri
 128. Ortaklara Borçlar Hesabı
 129. Taşınmaz Hk.
 130. 381 Gider Tahakkukları ve Ticari Bilanço Üzerine
 131. Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
 132. Ortaklar Cari Hesabı ve Huzur Hakları
 133. İlköğretim Okuluna Bağışlanan Elektronik Cihazlar......
 134. Örtülü Sermaye
 135. Bila Bedel Edinilen Demirbaş Hakkında
 136. Ödenen Bağ-kur Prim. Gelir Ver.Matrahından düşülmesi
 137. Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi
 138. Yeniden Faaliyete Geçme
 139. Amortisman oranı
 140. Maden İşçileri Vergiden İstisna mıdır?
 141. Emlak Alım Satımı
 142. Avans Kesintisinde Stopaj Yapılıp Yapılmayacağı
 143. KDV.Tebliğ Taslağı (Tevkifat)
 144. Yeni Teşvik Yasası
 145. 2006 Bs Formu
 146. Depo Kiralandı Damga Vergisi Durumu
 147. Şirketi Kar Nasıl Gösteririm?
 148. Kredi Kartı Satışları ile ilgili Matrah Farkı
 149. Tapu Masrafı
 150. SGK %5 lik İndirimin İşleyişi
 151. İşçi giderleri.?
 152. Geçmiş Yıl Zararları.?
 153. Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 154. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş
 155. 5811 Sayılı Kanun Hakkında Bildikleriniz, Düşünceleriniz...
 156. 2009 da Teslim Edilecek Malın Faturası Hk.
 157. Gider Pusulası
 158. Özel İnş.Stopaj
 159. Bağış Makbuzu
 160. Beyannamelerde Eksik Bilgi Yazılması
 161. Anonim Şirket Ortakları Kendi Şirketlerinden Maaş Alabilirler mi?
 162. Stajerlerin Muhtasar Beyannamede Bildirimi
 163. Ödenen SGDP
 164. 31.12.2008 Tasfiye Girişimiz Var Tasfiye Beyannamesi
 165. Esnaf Muaflığı ve Gerçek Kişi Ayırımı
 166. İşverenin Ödediği Özel Sağlık Sig. Hk.
 167. ÖTV siz Akaryakıt Kullanan Deniz Araçları Raporu
 168. Ücretlere Dahil ve Vergiye Tabii Ödemeler
 169. Kümes Hayvancılığı ile ilgili???
 170. Ev Satışında Vergi Hesaplama
 171. Şahıs İşletmesi Geçmiş Yıl Zararları
 172. Gider Yazılır mı?
 173. Tapu Değeri ile Fiili durum arasındaki fark
 174. Banka Kredisi ile Alınan Gayri Menkullerde...
 175. Yurtdışı Üniversitelere Öğrenci Gönderen Şirketlerde Vergileme
 176. Alkollü İçki Reklâmının Gider Yazılması
 177. Yıllara Sari İnşaat
 178. Manken ve Araç Kiralanması
 179. Tavuk Çiftliği Açılış???
 180. Peşin Ödenen Kira Stopajı Mahsubu
 181. Tasfiye Beyannamesi
 182. Aynı VD Sınırları İçinde Adres Değişikliği
 183. Ayni Kira Ödemesinde Stopaj
 184. Irak' ta İnşaat İşi
 185. Peşin Ödenen Kira Stopajı
 186. Bir Partinin İlçe Teşkilatının Kirası
 187. Basit Usul e-Beyanname Gönderme
 188. Banka Mevduatından Alınan Faiz Geliri Hk.
 189. İşyerimizde Ayda Bir Kaç Günlük Danışman Çalıştırmamız Hk;
 190. Tasfiye Halindeki Şirketin Verilmeyen Beyannameleri??
 191. İşten Ayrılan Personelin Maaşı ?
 192. Yurt Dışıyla Cari Hesap Çalışmak Doğru Mu?
 193. Gmsi Beyannamesi Ve Kiracı Tarafından Ödenmeyen Kira
 194. Tahsil Edilemeyen Kira Gelirlerine Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk.
 195. Yıl İçinde Basit Usul Niteliginin Kaybı...
 196. Ödenmeyen Kiranın Muhtasarda Gösterilmesi Gerekiyor mu
 197. Ortaklar Arasındaki Davanın Avukatlık Gideri
 198. Kiralık Araçların Kira Ödemeleri Bankadan mı
 199. e-Beyanname Programı
 200. Avukatın İşyeri Kira Geliri......
 201. AGİ ler Bankadan Yatacak
 202. Şirket Ortağına Ait Sağlık ve Eğitim Harcaması
 203. Serbest Meslek Kazancında Kira gideri
 204. Şirket Tarafından Karşılanan Şirket Ortağına Yapılan Sağlık Sigortası?
 205. Özel Hastane Personel Tedavi Giderleri
 206. Sigorta Şirketinde Ait Vergiler?
 207. 271 Seni Nolu Gelir Vergisi Tebliği
 208. Daire ile Arsa Takas
 209. 2003 Yılı Ödenen Fon Payı
 210. Gelir Yazılan Fatura
 211. 5520 Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Kurum Stopajı
 212. İşyeri Kira Ödemesi Çek Karşılığı Olur mu?
 213. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Ayrılması
 214. Araç Satışı
 215. Yurt Dışına Yapılan Fason İşçilik
 216. Ayni Yardım
 217. Stopaj Oranı
 218. Hatalı Verilen BA
 219. Gayrimenkul Satışı
 220. Mesken Satış?
 221. Kaybedilen Dava Masrafları Gider mi
 222. Halı Amortisman
 223. Vergi Borcu Taksitlendirmesi Muhasebe Kaydı
 224. Kiranın Bildirilen Tarkira Bedelinin 01.01.2009 da Ödenmesi
 225. Müşterek Genel Giderler Dağıtımı
 226. Özel Maliyetler Hesabı
 227. Müstahsil Listesi ile ilgili
 228. TAŞINDI: Sermaye Taahhüdünün Ödenmesi
 229. Ortaklardan Alacaklar
 230. Tasfiye Halindeki Şirketin Tasfiyesinin Uzaması
 231. Basit Usul Mükellefin Gerçek Gelire Geçmesi Hakkında
 232. Otopark İşletmesi Belge Düzeni
 233. TAŞINDI: Kıdem ve İhbar Tazminatı
 234. Mahsup Edilmesi Unutulan Asgari Geçim İndirimi
 235. Basit Usulde Günlük Hasılat Fişi Kaldırıldı mı?
 236. Döviz Banka İşlemleri?
 237. Bireysel Sigorta Hakkında...
 238. Tasfiye Memurunun Sorumluluğu
 239. Şirketler Arası Nakil Durumunda Asgari Geçim İndirimi
 240. Özel Bina İnşaatlarında Maliyet
 241. Kendi Aracını İşletme Aktifine Kaydetmek.?
 242. Bankadan Ödene Ücretler
 243. Kurumlar Vergisine Tabi Mali Müşavirlik??
 244. Kira Bedelinin Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi !
 245. 2006 Yılı Mesken Satış Karı
 246. 5084-5615 Bitiyor (mu) ?
 247. Şirket Ortağı Kendi Adına Ticari Taksi Plakası Aldı
 248. Tasfye Halindeki Limited Şirketin Muhtasar Beyannamesi
 249. Ayni Kira Ödemesi
 250. 5084 ile ilgili Ekler ve Ceza Uygulaması