PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Değer Artış Kazancı
 2. GMSİ
 3. Serm.Ek.Kazanç.Serm.Azalt.Neden.Ort.Dağ.Vergi Kesintisi Yapılır
 4. Kira Stopajı hk.
 5. Gelir Vergisi Beyannamesi
 6. G.M.S.İ. Pişmanlık
 7. Muhtasar Beyannamesi Veremiyorum...
 8. Mahkemeyi kazandım(k)
 9. Geçiçi Vergilerin Gelir Vergisinden Mahsubu
 10. Yazar Kasa Fişlerinin İşl. Def. Kaydı Hk.
 11. G.M.S. İradı Beyanı
 12. Sponsorluk Sözleşmeleri
 13. Asgari Geçim İndirimi Mahsubu
 14. Gelir Vergisi Son Tarihi..
 15. KOD Listesini Nasıl Öğrenebiliriz?
 16. Tasfiye Sonu Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hakkında
 17. Noterler Geçici Vergi Vermiyor mu? Beyanname Kılavuzunda Böyle Bir Yazı Var.
 18. Döviz Alım Satım Kur Farkı
 19. Makina Kiralaması
 20. GMSİ Mahsup
 21. Serbest Bölgede Kurulu Koll.Şti'nin Yıllık Gelir Vergi Beyanı
 22. Serbest Meslekte Gelir Vergi Beyanı Ve Bir Örnek
 23. Ortağın Banka Fon Geliri
 24. Serbest Meslek Erbabının İşyeri Kira Geliri Elde Etmesi
 25. Serbest Meslek Erbabında vergi beyanı ile ilgili soru.
 26. Geçici Vergi Alacağı Mahsuben İade
 27. Gider Pusulası ile İşçilik Ödeme.
 28. Sigorta Acentası ve Şubesinin Birlikte Yürütülmesi Hakkında
 29. Daire 2 Kişinin Adına Kayıtlı. GMSİ Beyan İstisnası
 30. G.V. Beyannamesinin verileceği Vergi Dairesi
 31. Özel Sağlık veya Bireysel Emeklilik Ödemeleri Gider Kaydı
 32. Zararın Yıl Sonu Yevmiye Maddeleri
 33. gmsi beyan
 34. Ortak Olunan Anonim veya Limited Ş. den Elde Edilen Kar Payları
 35. Gelir Vergisinde Bireysel Emeklilik Katkı Payı ve Eğitim Harcamaları
 36. Serbest Meslek Erbabının Başka İşverenden Maaş Alma Durumu
 37. gmsi
 38. Ticari Kazanç ile İşyeri Kira Geliri Hakkında
 39. Pişmanlıkla İlgi...
 40. 1.sınıftan 2.sınıfa geçiş
 41. Kira Gelirlerinin Beyan Edilmesi Hk.
 42. Kur Farkı Ft. sı Nasıl Kesilir
 43. Bağkur Primlerinin Geçici Vergide Düşülüp Düşülmeyeceği
 44. Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı ve Geçici Vergide %10 Fazla Beyan
 45. YMM Mkz Muhtasarda Gösterimi
 46. Kıdem Tazminatı Muhtasar
 47. Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesi
 48. GMSİ Kendi Şifremizle Yılda Bir Kereye Mahsus Gönderılebılır mı
 49. Aralık 2008 e Ait Faturayı Kasım 2008 e Kayıt Yapmışız
 50. Her Ay Kar Payı Dağıtımı ve Hesap
 51. İşyeri Kira Stopajı Tahakkuku
 52. 2008/4. Dönem Geçici Vergi
 53. Hem İşyeri Hem Konut GMSİ
 54. GMSİ Birinci Derece Akrabaların Durumu
 55. Kira Ödemeyen Kiracılar
 56. Kira Sözleşmesi
 57. GMSİ Hk.???
 58. Yıllık Gelir Vergisinde SGDP İndirimi
 59. Bireysel Emeklilik Sigortası Yatıran İşçinin Vergi İndirimi
 60. Senetle Yapılan Satışlarımızın Kredi Kartıyla Ödenmesi Hk.
 61. Vergi Levhası Hk.
 62. Beyanname Gönderim Bedeli
 63. Serbest Meslek Adi Ortaklığı ve Stopaj Beyanı
 64. Taksitlendirmeye Giren Geçici V. Gelir V. Hesaplanırken Mahsup Edilebilecek mi?
 65. Site Yönetiminin Dikkatine
 66. Kira Hk.
 67. Limited Şirket Ortağı
 68. Şirketin Satışı
 69. Gider Pusulasıyla Yazar Kasa Alımı..
 70. E-Beyanname Gödenderimi Hakkında
 71. GSMİ
 72. Muhtasar Beyanname!!
 73. 2008 Yılı Gelir Vergisinde Matrah Arttırmak İstiyorum.
 74. Ortak Cari Hesabından İş Bedelinin Mahsubu
 75. Yurtiçinde Yabancı Firmaya Tercüme Hizmeti
 76. G.M.S. İradı Mükellefinin Vefat Etmesi.
 77. Gelir Vergisi Beyanında Sağlık Sigortası İndiriminin AGİ ile ilişkisi
 78. Gelir Vergisi Beyannamesinden Düşülen Bağkur Primi
 79. Şahıs Firması Stopaj Ceza
 80. Gelir Vergisi Mükellefinin Kira Geliri Beyanı
 81. Basit Usul Mükellefin Kira Geliri
 82. Potansiyel numara
 83. Ortaklık sözleşmesi Yok
 84. Yönetim Kurulu Üyelik Ücretlerinin Vergilendirilmesi
 85. Geçici Vergi İadesi
 86. SM 'nin Kira Geliri Beyanı
 87. Vergi Taksitlendirme İşlemleri
 88. Varlık Barışı Başvuru Dilekçe Örneğini...
 89. Aktifdeki Arsayı Binaya Dönüştürmek
 90. Bölge Kasaları hk.
 91. Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Mahsubu
 92. Grup Şirket
 93. Gayrımenkul Aalım Satımınde Vergisel Yükümlülük
 94. Ödenen İşyeri Kiraları Ba Formuna Yazılır mı?
 95. Damga Vergisinin Yansıtılması Hakkında
 96. Filistine Yapılan Bağışlar Hakkında
 97. G.M.S.İ. Vergi Değeri
 98. Gelir Vergisi Mükellefleri
 99. Ortaklara Verilen Borçlar
 100. Eğitim ve Sağlık Harcamaları..
 101. Ciro Güncellemesi
 102. Basit Usulde Oda Değişimi???
 103. Geçmiş Yıla Ait Fatura.?
 104. SSK lı Personelin Devreden Vergi Matrahı
 105. 5811 Sayılı Kanun
 106. Peşin Vergi ile İlgili Tahakkuk ve Ödeme Kayıtlarımız Kayda Alınmamış?
 107. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve Uygulaması Hakkında
 108. Şirket Müdürü ile Şirket Arasındaki Banka ve Borç İlişkisi
 109. medya kuruluşuna kesilen rekor ceza hakkında
 110. Ortaklık Adına Araç Alımı
 111. Taksitlenidrme Muhasebe Kaydı
 112. Vergi Kaydı
 113. Gv. Hk.
 114. Bir Yıllık Peşin Ödenen İşyeri Kirasının Stopaj Ödemesi....
 115. Konuşmacılara ödenen Paraların Giderleştirilmesi.?
 116. Vergi Borcu
 117. Nakil Başlama
 118. GMSİ E Beyanname Gönderme
 119. Yazılmayan Geçmiş Yıl Zararı
 120. Transit Ticaret
 121. Yanlış Beyan Edilen Muhtasar
 122. Parekende Satış Fişi Hk.
 123. Taksi,Halk otobüsleri,Dolmuşların Vergilemesi Nasıl Olmaktadır?
 124. Beyan Gönderme
 125. Fire ve Randıman Uygulaması
 126. İşçi Ücretinde Sakatlık İndirimi Nasıl Uygulanır?
 127. Servis Taşımacılığı
 128. Ödenmeyen SSK Primleri
 129. Milli Emlak Kiralamalarında Stopaj
 130. Geçici Peşin Vergi
 131. Hizmet İşletmelerinde Alış İadesi
 132. Sehven Beyan Edilen Kambiyo Karının Durumu
 133. Yıllara Sari İnşaat mı?
 134. Son Fatura Bilgileri
 135. Bireysel Emeklilik Ödemeleri
 136. Ticari Kazanç+Kira Geliri+Kira Gideri?
 137. Şirketlerde Sermaye
 138. Kuyumcular İçin Geç V Taşıma Kat Sayısı
 139. Gelir Vergisi 94. madde ile ilgili 3.2.2009 da yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı
 140. 2008 4. Dönem Geçici Vergi Tahakkuk Tarihi?
 141. Kur Farkları
 142. Kiralik Ev Vergilendirme, Yardiminiz Rica . . .
 143. Gelecek Aylara Ait Ticari Gelirler
 144. Ödenmemiş SSK Primleri
 145. Ortaklara Borçlar Hesabı
 146. Taşınmaz Hk.
 147. 381 Gider Tahakkukları ve Ticari Bilanço Üzerine
 148. Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
 149. Ortaklar Cari Hesabı ve Huzur Hakları
 150. İlköğretim Okuluna Bağışlanan Elektronik Cihazlar......
 151. Örtülü Sermaye
 152. Bila Bedel Edinilen Demirbaş Hakkında
 153. Ödenen Bağ-kur Prim. Gelir Ver.Matrahından düşülmesi
 154. Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi
 155. Yeniden Faaliyete Geçme
 156. Amortisman oranı
 157. Maden İşçileri Vergiden İstisna mıdır?
 158. Emlak Alım Satımı
 159. Avans Kesintisinde Stopaj Yapılıp Yapılmayacağı
 160. KDV.Tebliğ Taslağı (Tevkifat)
 161. Yeni Teşvik Yasası
 162. 2006 Bs Formu
 163. Depo Kiralandı Damga Vergisi Durumu
 164. Şirketi Kar Nasıl Gösteririm?
 165. Kredi Kartı Satışları ile ilgili Matrah Farkı
 166. Tapu Masrafı
 167. SGK %5 lik İndirimin İşleyişi
 168. İşçi giderleri.?
 169. Geçmiş Yıl Zararları.?
 170. Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 171. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş
 172. 5811 Sayılı Kanun Hakkında Bildikleriniz, Düşünceleriniz...
 173. 2009 da Teslim Edilecek Malın Faturası Hk.
 174. Gider Pusulası
 175. Özel İnş.Stopaj
 176. Bağış Makbuzu
 177. Beyannamelerde Eksik Bilgi Yazılması
 178. Anonim Şirket Ortakları Kendi Şirketlerinden Maaş Alabilirler mi?
 179. Stajerlerin Muhtasar Beyannamede Bildirimi
 180. Ödenen SGDP
 181. 31.12.2008 Tasfiye Girişimiz Var Tasfiye Beyannamesi
 182. Esnaf Muaflığı ve Gerçek Kişi Ayırımı
 183. İşverenin Ödediği Özel Sağlık Sig. Hk.
 184. ÖTV siz Akaryakıt Kullanan Deniz Araçları Raporu
 185. Ücretlere Dahil ve Vergiye Tabii Ödemeler
 186. Kümes Hayvancılığı ile ilgili???
 187. Ev Satışında Vergi Hesaplama
 188. Şahıs İşletmesi Geçmiş Yıl Zararları
 189. Gider Yazılır mı?
 190. Tapu Değeri ile Fiili durum arasındaki fark
 191. Banka Kredisi ile Alınan Gayri Menkullerde...
 192. Yurtdışı Üniversitelere Öğrenci Gönderen Şirketlerde Vergileme
 193. Alkollü İçki Reklâmının Gider Yazılması
 194. Yıllara Sari İnşaat
 195. Manken ve Araç Kiralanması
 196. Tavuk Çiftliği Açılış???
 197. Peşin Ödenen Kira Stopajı Mahsubu
 198. Tasfiye Beyannamesi
 199. Aynı VD Sınırları İçinde Adres Değişikliği
 200. Ayni Kira Ödemesinde Stopaj
 201. Irak' ta İnşaat İşi
 202. Peşin Ödenen Kira Stopajı
 203. Bir Partinin İlçe Teşkilatının Kirası
 204. Basit Usul e-Beyanname Gönderme
 205. Banka Mevduatından Alınan Faiz Geliri Hk.
 206. İşyerimizde Ayda Bir Kaç Günlük Danışman Çalıştırmamız Hk;
 207. Tasfiye Halindeki Şirketin Verilmeyen Beyannameleri??
 208. İşten Ayrılan Personelin Maaşı ?
 209. Yurt Dışıyla Cari Hesap Çalışmak Doğru Mu?
 210. Gmsi Beyannamesi Ve Kiracı Tarafından Ödenmeyen Kira
 211. Tahsil Edilemeyen Kira Gelirlerine Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk.
 212. Yıl İçinde Basit Usul Niteliginin Kaybı...
 213. Ödenmeyen Kiranın Muhtasarda Gösterilmesi Gerekiyor mu
 214. Ortaklar Arasındaki Davanın Avukatlık Gideri
 215. Kiralık Araçların Kira Ödemeleri Bankadan mı
 216. e-Beyanname Programı
 217. Avukatın İşyeri Kira Geliri......
 218. AGİ ler Bankadan Yatacak
 219. Şirket Ortağına Ait Sağlık ve Eğitim Harcaması
 220. Serbest Meslek Kazancında Kira gideri
 221. Şirket Tarafından Karşılanan Şirket Ortağına Yapılan Sağlık Sigortası?
 222. Özel Hastane Personel Tedavi Giderleri
 223. Sigorta Şirketinde Ait Vergiler?
 224. 271 Seni Nolu Gelir Vergisi Tebliği
 225. Daire ile Arsa Takas
 226. 2003 Yılı Ödenen Fon Payı
 227. Gelir Yazılan Fatura
 228. 5520 Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Kurum Stopajı
 229. İşyeri Kira Ödemesi Çek Karşılığı Olur mu?
 230. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Ayrılması
 231. Araç Satışı
 232. Yurt Dışına Yapılan Fason İşçilik
 233. Ayni Yardım
 234. Stopaj Oranı
 235. Hatalı Verilen BA
 236. Gayrimenkul Satışı
 237. Mesken Satış?
 238. Kaybedilen Dava Masrafları Gider mi
 239. Halı Amortisman
 240. Vergi Borcu Taksitlendirmesi Muhasebe Kaydı
 241. Kiranın Bildirilen Tarkira Bedelinin 01.01.2009 da Ödenmesi
 242. Müşterek Genel Giderler Dağıtımı
 243. Özel Maliyetler Hesabı
 244. Müstahsil Listesi ile ilgili
 245. TAŞINDI: Sermaye Taahhüdünün Ödenmesi
 246. Ortaklardan Alacaklar
 247. Tasfiye Halindeki Şirketin Tasfiyesinin Uzaması
 248. Basit Usul Mükellefin Gerçek Gelire Geçmesi Hakkında
 249. Otopark İşletmesi Belge Düzeni
 250. TAŞINDI: Kıdem ve İhbar Tazminatı