PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. İşten Ayrılıp Aynı İşyerinde İşe Başlayan Ücretlinin Stopajı
 2. Senette Reeskont Hangi Durumlarda Uygulanabilir
 3. BA BS Cezası
 4. Özelgelerde Asgari Geçim İndirimi
 5. Tecil Taksitlendirme
 6. 8000 Ytl Altı Ba Bs Beyan Edilir mi
 7. Geçici Vergilerde de Uzama Söz konusu mu?
 8. Tefecilik Suçu
 9. Geçici Vergi Dönemleri
 10. Vefat Eden İşçinin Ailesine Ev Bağışı Hk.
 11. Dubai Genel Vergi Oranları
 12. Nakdi Olarak Ödenmeyen Kiralarda Tevsik
 13. 2003 Yılı S. Meslekte Ödenen Gelir Vergisindeki Fon Payı İadesi
 14. Yurt Dışından Döviz Getirme Kanunu Hakkında
 15. Konut Kiralarında Mahsuplaşma Oluyor mu?
 16. Müşterilere Verilen Promosyon Dolaplar
 17. Sigorta Aracılık Hizmetlerinde Giderlerin Kdv leri
 18. Okul Kantini İşleten Üçüncü Şahıslara %3 Arz Bedeli
 19. Hızlandırışmış ve Normal amortisman birarada olur mu?
 20. Spor Kulubüne Ait İşyerinin Kiralanması
 21. Serbest Meslek Kazancından Binek Otomobil Giderlerinin İndirilmesi?
 22. kiralarda %15 stopaj hk.
 23. huzur hakları
 24. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
 25. Bireysel Emeklilik Sisteminde Yaşanan Vergisel Sorun
 26. Özelgelerle - KV İstisnalar
 27. Birinci Sınıfa Geçme Şartları
 28. 2007 İçin Düzeltme Beyannameleri
 29. Özelgelerde Ücret
 30. Zararına Satış ? (Geçici, Stok ve Kdv Açısından )
 31. Dar Mükellef kurumların kestikleri Fatura şekli ve nizamı
 32. Muhtasar Beyanname Hk.
 33. Muhtasar Beyannamesi
 34. Bankada ve Kasadaki Dolara Vergi Var
 35. Özelgelerde Serbest Meslek Kazancı
 36. Lojman Giderinin Kira Gelirinden İndirimi
 37. Gayrimenkül Satış Kazancı
 38. Okullarda Gelir Vergisi Kesintisi
 39. Leasing Konusunda Muhasebe Kaydı
 40. Şirket Mülkiyetindeki Gayrimenkulun Ayni Sermaye Olarak Konması
 41. Apartman Yöneticiliği.?
 42. İhbar ve Kıdem Tazminat Mustasar byn da gösterimi
 43. Kiraları Bankadan Ödeme Zorunluluğu
 44. İşi Bırakma ile İlgili
 45. sirket ortagindan demirbas alimi
 46. 8 yıl önceki işyeri acil...
 47. İş Ortaklıklarının Vergi Mükellefiyeti
 48. bireysel emeklilik aracılarının vergilendirilmesi-giderleri
 49. Basit Usul mükellefiyet.
 50. Banka Kredilerinde Hayat Sigortası Uygulaması
 51. Yanan Aracın Muhasebeleştirilmesi
 52. Özelgelerde Serbest Meslek Kazancı
 53. vergi indirim dilekçesi
 54. Basit usul hk.
 55. adi ortaklıkta b formu
 56. Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanan Mükellef Hk.
 57. Bireysel Emeklilik Vergi Avantajı Hk.
 58. Stopaj
 59. Dar Mükellef Ulaştırma Kurumlarının Vergilendirilmesi
 60. Sermeye Artırımıyla Hisse Oranları Değişebilir mi
 61. Binanın Aktife Alınması
 62. Öğrencilere Yapılan Ödemeler ve Gelir Vergisi Kanunu
 63. Transfer Fiyatlaması İncelemelerinde Karşılaşılan Sorunlar (2)
 64. Kira Gelirleri Nasıl Vergilendirilir
 65. Yıllara Sari Olmayan İnşaat İşlerinde Vergi Beyanı
 66. Katma Değer Vergisi'nde Stopaj Uygulamasının Özellikleri
 67. Aktifte Kayıtlı Aracın Trafik Sigortası
 68. Akaryakıt Giderlerinin Faturalandırılması!
 69. Elden Maaş Dönemine Son
 70. Kızım Olmuş, Yanlışlıkla ?Erkek? Diye Bildirmişim
 71. Daire Satışları Hk.
 72. Kurumlarca Verilen Eğitim Bursları Gider Kaydedilir mi ?
 73. İnşaat Ve Taahhüt İşlerinde Hak Ediş Ve KDV Uygulaması
 74. Döviz Cinsinden Alınan Ve Verilen Avanslarda Kur Farkı Ve KDV Uygulaması
 75. Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurtdışına Gönd.Personele Yap.Öd.Ücret Olup Olmadığı
 76. Yeni Gelir Vergisi Tasarısı
 77. Transfer Fiyatlaması Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar
 78. Şirket Ortaklığı
 79. Kurumlar Vergisi Mükellefi olmayan Kooperatiflerde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
 80. Gider Pusulası ile Ödeme
 81. Temmuz Kdv Beyanının Geç Verilmesi
 82. Şirket Aktifine Kayıtlı Gayrimenkullerin Ortaklara Satışı Hk.
 83. İhraç Kayıtlı Satışlar ve Transfer Fiyatlandırması Hk.
 84. Ortağın Aracının Şirkette Kullanılması
 85. Doğum İzninde AGİ
 86. Muhtasar Beyanda Ar Ge Teşvik Bildirimi
 87. Şahıs İşletmesinin Ltd.Şti' ne Devri
 88. Gelirinden Fazla Harcayana Ne Olur?
 89. Oruç Tutma Vergisi ve Ramazan Ziyafetleri
 90. Çalışanın Vergi ve SSK sı?
 91. Gelir Vergisindeki Değişim
 92. Değer Artış Kazancı
 93. Promosyon Poşet Muhasebe Kaydı
 94. Masraftan Kesilen Kira Bedeli
 95. Yurt Dışından Gelecek Makina Techizat
 96. A.Ş. Hisse Devri
 97. Kira Ödemeleri
 98. Yıllara Yaygın İnşaat İşleri
 99. Zirai Kazançlarda Vergileme
 100. Gıda Bankacılığı
 101. Araç Kiralamada Beyan Sınırı?
 102. İşv.Sig.Prim Teşviki Bordrosu
 103. Sanal Alışveriş Sitelerine Vergi Markajı
 104. Tek Şahıs Şirketinde İndirilebilir Giderler
 105. Devreden Yatırım indirimi
 106. Konut Yapı Kooperatifleri Hakkında
 107. Yemek Kartını Kredi Kartı Gibi Kullananlara Maliye?den Tırpan
 108. Personelin Telefon Faturası
 109. Arsa Alıp-Satana % 35 Vergi Var
 110. K1 Belgesi
 111. Mükellefiyetin Sona Erdirilmesi
 112. Serbest Meslek Kazançlarına İstisna Kapsamı
 113. Ödenmeyen Kiralar İçin Boş Yere Stopaj Ödemeyin
 114. İhbar Tazminatında Vergi Var, Prim Yok
 115. Kullanılamayan Demirbaşların Kayıttan Düşülmesi
 116. Kira Ödemesi Hakkında
 117. Türkiye`de işveri
 118. Motorlu Taşıt Vergisinin Muhasebe Kaydı?
 119. Katma Değ.Vergisi Kan.61 Nolu Teb.Kap.Yap. Bavul Tic.Ve Kdv İade Uygulaması
 120. Geçici Vergide Yanılma Payı
 121. Taşeron Hk..
 122. Aynı İşverenin Merkezinden Çıkıp Şubesinde Çalışmaya Başlayan İşcinin AGİ Hk
 123. Ortaklara Borç
 124. K1 Belgesi Olmayan Kamyon Kiralama
 125. Gelir Vergisinde Kira Geliri ve Gideri Konusunda
 126. Dar Mükellef Vergilendirileme
 127. Kat Karşılığı İnşaatlarda Gayrimenkul Sahiplerine Ödenen Kiralar
 128. Kurumların Kar Dağıtmı İle Kar Payı Alan Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi
 129. Çocukların Okul Masraflarına Vergi İndirimi
 130. Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu
 131. Aylık Muhtasar mı, Üç Aylık Muhtasar mı ?
 132. Fazla ödenen Geçici Vergi
 133. Ramazan Ayında Yapılan Yardımlar Vergi Matrahından Düşülebiliyor!
 134. Yurtdışından Gelen Hizmet Faturaları
 135. Kanunla Öngörülen Kanunsuz Vergi
 136. Leasing ile Alınan Malların Ba Formunda Gösterilmesi
 137. Agi Alan Bir Personel Bireysel Emeklilik Gv Teşviğinden Nasıl Yararlanır ?
 138. Yurt Dışında Yaşayan Mükelleflerin Kira Geliri Beyanı Zorunlu mu?
 139. Yurd Dışı Harcırah Hesaplanması
 140. Şahıs İşletmesinde Gider Olarak Neler Gösterilebilir
 141. İnternet Üzerinden Satış ve Esnaf Muaflığı
 142. Miras Kalan İşletme İçin Değer Artışı Kazancı Hesaplanmaz
 143. Özel Maliyet - Gider Ayırımı Hakkında
 144. Taşeron Kes.Fat.Hak.
 145. Kurumlar Beyannamesi
 146. Bireysel Emeklilik Sisteminin Vergisel Avantajı
 147. Motorlu Taşıtlar Vergisinin İndirimi...
 148. geçici vergi hk.
 149. Sakatlıktan doğan vergi indirimi
 150. Kollektif Şirketler Transfer Fiyatlandırması Raporunu Nasıl Verecek
 151. Otobüs alımında mükellefiyet...
 152. Vergi Mükellefi Olmayan Kişiye İşçilik Ödemesi Yapılması
 153. firmanin arsa alim satimi yapmasi
 154. 2008/2. dönem geçici vergi uzatıldı.
 155. İşletmeler Zorunlu Tazminatları Gider Olarak Gösterebilir
 156. Ferdi sağlık sigortalarının matrahtan indirimi hakkında soru..
 157. yıllık izin
 158. Geçici vergi beyannamesi
 159. Zirai Kazanç-İşletme büyüklüğü ölçüleri ?
 160. Tazminat Ödeme Hakkı
 161. 2009 da basit üsüller gerçeğe geçecekmi?
 162. Leasing ile Alınan Makinaya Amortisman Ayırma
 163. Yumurta tavukçuluğu
 164. arsa alim satimi
 165. Kredi Kartı Hediye Puanlarının Muhasebeleştirilmesi
 166. Bireysel Emeklilik Primi GV Matrahından Düşülmesi Hak.
 167. Yatırım İndiriminde Kaybolan İndirim Hakkı
 168. Müstahsil Makbuzu Bir Kişiye Kaç Ytl'ye Kadar Düzenlenebilir.
 169. Serbest Bölge de Faaliyet Gösteren Firma Ortağı Gelir Geçici Vergi Bey. Hakkında
 170. Sakatlık İndirminden Yararlanma
 171. Kurumlarda Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası Ve Uygulaması
 172. Çifte Vergilendirme
 173. Mükellef Kendine Gider Pusulası Kesebilir mi?
 174. Yurtdışındaki Şirket Ortakları
 175. Şirket Kira Gelirleri
 176. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında
 177. Geçici Vergi Eklerinde Kesilen Gelir Vergisi Sütunu
 178. 02/2008 Dönem Enflasyon Düzeltme Katsayıları Kuyumcular İçin
 179. Mahkeme Kararı Neticesinde SSK Primi ve Kıdem Tazminatı
 180. 153.500 Usd lik İhracat Bedeli
 181. Kiracının, İşyerini Kiralaması Hk.
 182. Konutlara Sınır 500 İşyerlerine Alt Sınırsız Bankadan Ödeme Zorunlulugu
 183. MTV' de Gider Gösterilmeyen Haller
 184. Okul Aile Birliğine Yapılan Bağış
 185. Tasfiye Beyannamesi
 186. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında
 187. Cami İnşaatı
 188. Unutulan Muhtasar Beyanname
 189. Arastırma Firmalarında Gizli Müsterilere Ödenen Ücretler
 190. Sakatlık İndirimi
 191. Şahsa Kırdırılan Çek İçin Düzenleme
 192. Muhtasar Mükellefiyeti
 193. Yeni AGİ
 194. Belediye Festivaline Yapılan Yardım
 195. Serb.Meslek Erbabını,Yanında Çalışan Eş Öd.Ücret Gider Yazılırmı
 196. Turizm Acente, Rehber Komisyonlarında KDV Tevkifatı
 197. TAŞINDI: Diş Hekimlerin Pos Cihazları.?
 198. 5615 Sayılı Kanundan Doğan İndirim
 199. 5615 Sayılı Kanun Gereğince Hazine İndirimi Hesaplaması
 200. Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesi
 201. 5084 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
 202. Çift Beyanname verilmesi.?
 203. İşveren Bordrosu..
 204. Stopaj Beyanları
 205. Geçici Vergi Nedir ? Uygulama Nasıl Yapılmalıdır ? Bir Örnek Çalışma
 206. Şirketin Çalışanına Kiraladığı Konut Gider Gösterilemez
 207. TAŞINDI: Ortaklar Kurulu Kararı Hak.
 208. TAŞINDI: Yazılım giderleri
 209. E-beyan Muhtasar B.Duyurusu
 210. Sağlık Sigorta Primi Bordrolaşması
 211. İşveren Ücretlerinde Asgari Geçim İndirimi..
 212. TAŞINDI: Türkçe İngilizce Gelir Tablosu
 213. Yardım Edermisiniz
 214. TAŞINDI: vuk 355 maddesi
 215. YMM Tasdik Raporu ve İbraz Etmeyen Mükellefe Vergi Ziyaı Cezalı Tarhiyat
 216. Vergi Dairesi Değişikliği Muhtasar
 217. İddaa Bayiisi Olan Mükellefin Bakiye Raporu
 218. Yemek Giderleri
 219. Başka Ltd. Şirkete Ait Giderler Hakkında;
 220. Geçici Vergi Mahsup
 221. Takdir Komisyonu Kararı ile Gönderilen Vergi ve Cezalar Hk.
 222. Serbest Meslek Faaliyeti ile İlgili Harcamaların Giderleştirilmesi
 223. Tekel Bayisine Kestirilen İskonto Faturası
 224. Defter Tastiği Hk.
 225. Eğitim Giderleri
 226. Mükellefin Ölümü
 227. Gayri Menkül Sermaye İradı Hesaplanması
 228. Kaybolan Perakende Satış fişleri
 229. 50.000 YTL ye Kadar Amme Borçlarında Taksit İçin Teminat Aranmayacak
 230. Şirket Dokturu
 231. 5084 Sayılı Kanun Kaps.Teşvikten Yarar.İşv. Asgari Geçim İndirimi
 232. Kurumlarda Emisyon Primleri İstisnası
 233. GMSİ Nakit Tahsilat
 234. Ar-Ge Çalışanlarına Uygulanacak Vergi İstisnası
 235. Kar Payı Dağıtımı
 236. Basit Usul Araç Satışı
 237. Gayrimenkul Satışlarının Vergisel İstisnası
 238. Defter İbraz edilmediğinden Ceza???
 239. Sözleşmesiz Araç Kullanım Bedeli
 240. Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahibine Fatura Kesilir mi?
 241. İhracat Hak.
 242. Amortismanlar Hk.
 243. Az Vergi Ödeyene FAVÖK
 244. Vadesin de Ödenmeyen Borç
 245. Kurumlar Vergisi Bey. Hk.
 246. Zamanında Akitife Alınmayan Kamyon
 247. Teşvikli İllerdeki 150 Bin İşçiye Asgari Geçim İndirimi Geliyor
 248. Mahsubu Uunutulan AGİ
 249. Y. Dışına Gönderilen Numune Mallarda İlginç Bir Soru?
 250. Ücretlilerde Yeni Sistem