PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Gelir Vergisindeki Değişim
 2. Değer Artış Kazancı
 3. Promosyon Poşet Muhasebe Kaydı
 4. Masraftan Kesilen Kira Bedeli
 5. Yurt Dışından Gelecek Makina Techizat
 6. A.Ş. Hisse Devri
 7. Kira Ödemeleri
 8. Yıllara Yaygın İnşaat İşleri
 9. Zirai Kazançlarda Vergileme
 10. Gıda Bankacılığı
 11. Araç Kiralamada Beyan Sınırı?
 12. İşv.Sig.Prim Teşviki Bordrosu
 13. Sanal Alışveriş Sitelerine Vergi Markajı
 14. Tek Şahıs Şirketinde İndirilebilir Giderler
 15. Devreden Yatırım indirimi
 16. Konut Yapı Kooperatifleri Hakkında
 17. Yemek Kartını Kredi Kartı Gibi Kullananlara Maliye?den Tırpan
 18. Personelin Telefon Faturası
 19. Arsa Alıp-Satana % 35 Vergi Var
 20. K1 Belgesi
 21. Mükellefiyetin Sona Erdirilmesi
 22. Serbest Meslek Kazançlarına İstisna Kapsamı
 23. Ödenmeyen Kiralar İçin Boş Yere Stopaj Ödemeyin
 24. İhbar Tazminatında Vergi Var, Prim Yok
 25. Kullanılamayan Demirbaşların Kayıttan Düşülmesi
 26. Kira Ödemesi Hakkında
 27. Türkiye`de işveri
 28. Motorlu Taşıt Vergisinin Muhasebe Kaydı?
 29. Katma Değ.Vergisi Kan.61 Nolu Teb.Kap.Yap. Bavul Tic.Ve Kdv İade Uygulaması
 30. Geçici Vergide Yanılma Payı
 31. Taşeron Hk..
 32. Aynı İşverenin Merkezinden Çıkıp Şubesinde Çalışmaya Başlayan İşcinin AGİ Hk
 33. Ortaklara Borç
 34. K1 Belgesi Olmayan Kamyon Kiralama
 35. Gelir Vergisinde Kira Geliri ve Gideri Konusunda
 36. Dar Mükellef Vergilendirileme
 37. Kat Karşılığı İnşaatlarda Gayrimenkul Sahiplerine Ödenen Kiralar
 38. Kurumların Kar Dağıtmı İle Kar Payı Alan Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi
 39. Çocukların Okul Masraflarına Vergi İndirimi
 40. Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu
 41. Aylık Muhtasar mı, Üç Aylık Muhtasar mı ?
 42. Fazla ödenen Geçici Vergi
 43. Ramazan Ayında Yapılan Yardımlar Vergi Matrahından Düşülebiliyor!
 44. Yurtdışından Gelen Hizmet Faturaları
 45. Kanunla Öngörülen Kanunsuz Vergi
 46. Leasing ile Alınan Malların Ba Formunda Gösterilmesi
 47. Agi Alan Bir Personel Bireysel Emeklilik Gv Teşviğinden Nasıl Yararlanır ?
 48. Yurt Dışında Yaşayan Mükelleflerin Kira Geliri Beyanı Zorunlu mu?
 49. Yurd Dışı Harcırah Hesaplanması
 50. Şahıs İşletmesinde Gider Olarak Neler Gösterilebilir
 51. İnternet Üzerinden Satış ve Esnaf Muaflığı
 52. Miras Kalan İşletme İçin Değer Artışı Kazancı Hesaplanmaz
 53. Özel Maliyet - Gider Ayırımı Hakkında
 54. Taşeron Kes.Fat.Hak.
 55. Kurumlar Beyannamesi
 56. Bireysel Emeklilik Sisteminin Vergisel Avantajı
 57. Motorlu Taşıtlar Vergisinin İndirimi...
 58. geçici vergi hk.
 59. Sakatlıktan doğan vergi indirimi
 60. Kollektif Şirketler Transfer Fiyatlandırması Raporunu Nasıl Verecek
 61. Otobüs alımında mükellefiyet...
 62. Vergi Mükellefi Olmayan Kişiye İşçilik Ödemesi Yapılması
 63. firmanin arsa alim satimi yapmasi
 64. 2008/2. dönem geçici vergi uzatıldı.
 65. İşletmeler Zorunlu Tazminatları Gider Olarak Gösterebilir
 66. Ferdi sağlık sigortalarının matrahtan indirimi hakkında soru..
 67. yıllık izin
 68. Geçici vergi beyannamesi
 69. Zirai Kazanç-İşletme büyüklüğü ölçüleri ?
 70. Tazminat Ödeme Hakkı
 71. 2009 da basit üsüller gerçeğe geçecekmi?
 72. Leasing ile Alınan Makinaya Amortisman Ayırma
 73. Yumurta tavukçuluğu
 74. arsa alim satimi
 75. Kredi Kartı Hediye Puanlarının Muhasebeleştirilmesi
 76. Bireysel Emeklilik Primi GV Matrahından Düşülmesi Hak.
 77. Yatırım İndiriminde Kaybolan İndirim Hakkı
 78. Müstahsil Makbuzu Bir Kişiye Kaç Ytl'ye Kadar Düzenlenebilir.
 79. Serbest Bölge de Faaliyet Gösteren Firma Ortağı Gelir Geçici Vergi Bey. Hakkında
 80. Sakatlık İndirminden Yararlanma
 81. Kurumlarda Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası Ve Uygulaması
 82. Çifte Vergilendirme
 83. Mükellef Kendine Gider Pusulası Kesebilir mi?
 84. Yurtdışındaki Şirket Ortakları
 85. Şirket Kira Gelirleri
 86. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında
 87. Geçici Vergi Eklerinde Kesilen Gelir Vergisi Sütunu
 88. 02/2008 Dönem Enflasyon Düzeltme Katsayıları Kuyumcular İçin
 89. Mahkeme Kararı Neticesinde SSK Primi ve Kıdem Tazminatı
 90. 153.500 Usd lik İhracat Bedeli
 91. Kiracının, İşyerini Kiralaması Hk.
 92. Konutlara Sınır 500 İşyerlerine Alt Sınırsız Bankadan Ödeme Zorunlulugu
 93. MTV' de Gider Gösterilmeyen Haller
 94. Okul Aile Birliğine Yapılan Bağış
 95. Tasfiye Beyannamesi
 96. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında
 97. Cami İnşaatı
 98. Unutulan Muhtasar Beyanname
 99. Arastırma Firmalarında Gizli Müsterilere Ödenen Ücretler
 100. Sakatlık İndirimi
 101. Şahsa Kırdırılan Çek İçin Düzenleme
 102. Muhtasar Mükellefiyeti
 103. Yeni AGİ
 104. Belediye Festivaline Yapılan Yardım
 105. Serb.Meslek Erbabını,Yanında Çalışan Eş Öd.Ücret Gider Yazılırmı
 106. Turizm Acente, Rehber Komisyonlarında KDV Tevkifatı
 107. TAŞINDI: Diş Hekimlerin Pos Cihazları.?
 108. 5615 Sayılı Kanundan Doğan İndirim
 109. 5615 Sayılı Kanun Gereğince Hazine İndirimi Hesaplaması
 110. Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesi
 111. 5084 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
 112. Çift Beyanname verilmesi.?
 113. İşveren Bordrosu..
 114. Stopaj Beyanları
 115. Geçici Vergi Nedir ? Uygulama Nasıl Yapılmalıdır ? Bir Örnek Çalışma
 116. Şirketin Çalışanına Kiraladığı Konut Gider Gösterilemez
 117. TAŞINDI: Ortaklar Kurulu Kararı Hak.
 118. TAŞINDI: Yazılım giderleri
 119. E-beyan Muhtasar B.Duyurusu
 120. Sağlık Sigorta Primi Bordrolaşması
 121. İşveren Ücretlerinde Asgari Geçim İndirimi..
 122. TAŞINDI: Türkçe İngilizce Gelir Tablosu
 123. Yardım Edermisiniz
 124. TAŞINDI: vuk 355 maddesi
 125. YMM Tasdik Raporu ve İbraz Etmeyen Mükellefe Vergi Ziyaı Cezalı Tarhiyat
 126. Vergi Dairesi Değişikliği Muhtasar
 127. İddaa Bayiisi Olan Mükellefin Bakiye Raporu
 128. Yemek Giderleri
 129. Başka Ltd. Şirkete Ait Giderler Hakkında;
 130. Geçici Vergi Mahsup
 131. Takdir Komisyonu Kararı ile Gönderilen Vergi ve Cezalar Hk.
 132. Serbest Meslek Faaliyeti ile İlgili Harcamaların Giderleştirilmesi
 133. Tekel Bayisine Kestirilen İskonto Faturası
 134. Defter Tastiği Hk.
 135. Eğitim Giderleri
 136. Mükellefin Ölümü
 137. Gayri Menkül Sermaye İradı Hesaplanması
 138. Kaybolan Perakende Satış fişleri
 139. 50.000 YTL ye Kadar Amme Borçlarında Taksit İçin Teminat Aranmayacak
 140. Şirket Dokturu
 141. 5084 Sayılı Kanun Kaps.Teşvikten Yarar.İşv. Asgari Geçim İndirimi
 142. Kurumlarda Emisyon Primleri İstisnası
 143. GMSİ Nakit Tahsilat
 144. Ar-Ge Çalışanlarına Uygulanacak Vergi İstisnası
 145. Kar Payı Dağıtımı
 146. Basit Usul Araç Satışı
 147. Gayrimenkul Satışlarının Vergisel İstisnası
 148. Defter İbraz edilmediğinden Ceza???
 149. Sözleşmesiz Araç Kullanım Bedeli
 150. Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahibine Fatura Kesilir mi?
 151. İhracat Hak.
 152. Amortismanlar Hk.
 153. Az Vergi Ödeyene FAVÖK
 154. Vadesin de Ödenmeyen Borç
 155. Kurumlar Vergisi Bey. Hk.
 156. Zamanında Akitife Alınmayan Kamyon
 157. Teşvikli İllerdeki 150 Bin İşçiye Asgari Geçim İndirimi Geliyor
 158. Mahsubu Uunutulan AGİ
 159. Y. Dışına Gönderilen Numune Mallarda İlginç Bir Soru?
 160. Ücretlilerde Yeni Sistem
 161. Hizmet İhracında Bedel Bir Ay İçinde Gelmeli mi ?
 162. Sabit Menkul Kıymet Hakkında (Öğrenci Servisi)
 163. İhbar Tazminatı Gelir Vergisi Hk.
 164. Bütün Yönleriyle Serbest Bölgeler ve Vergi Uygulamaları
 165. İşci Ücretleri
 166. Serbest Bölgede Muhasebe İşlemleri
 167. Kira Hk.
 168. Amortismanlı Oto Satışı Serbest Meslek Makbuzu ile Belgelenebilir
 169. Satılan İştirak ve Sonrasında Tasfiye
 170. Potansiyel Vergi No
 171. Temizlikçi Gelir Vergisi
 172. Gelir Vergisi Mükellefiyeti ve Mükellefiyetin Sona Ermesi
 173. 5084 Uygulaması Hakkında
 174. Tescilden 1 Gün Sonra Defter Tasdiği
 175. Geç Verilen E-Beyannamelere Kesilen Cezalara İlişkin Önemli Açıklama
 176. Kar Dağıtımı Hk.
 177. Asgari Geçim İndiriminden Faydalanmamak.
 178. Kdv Den muaf olan Firmaya Hizmet işi Yapılması
 179. Banka Kredisinde Anlaşılan Kur ve Değerleme Hk.
 180. Apartman Yönetim Kurulu - Stopaj Gelir Vergisi
 181. Gelir Stopaj Vergisi..
 182. Kiralanan Kamyon
 183. Yapı Denetim Faturası
 184. Yargı Karalarında Limited Şirketlerinin Amme Borçları
 185. 2008 İnşaat m2 Maliyet Bedeli
 186. Emanet Makina
 187. Müşteri Bildirim Listesinin Maliyeye Bildirilmemesi
 188. Pert Olan Aracın Faturası
 189. Geçici Vergi Mahsup
 190. Okul Taşıtı İşletmesinde İşe Başlama Hakkında
 191. Ana Sözleşmede Yazılı Olmayan İşlerin Yapılması
 192. Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları
 193. Vergileme ve doğru adresin önemi
 194. Geçici Vergi
 195. Mahsup Edilmeyen AGİ
 196. Gider midir Özel Maliyet midir?
 197. Özel Hesap Döneminde Ba-Bs Formları
 198. Enflasyon Muhasebesinde Yardıma İhtiyacım Var..
 199. Geçici Vergiye Erteleme, 16/05/2008'e
 200. Geçici Vergide Mahsup
 201. Madeni Yağ Satışı
 202. Ltd Fon Geliri
 203. Kurumlardan Geri Dönen Faturalar
 204. Geçici Vergide Fatura Bilgileri
 205. Aylık Muhtasara Geçiş (Karışık Bir Durum)
 206. Balıkçılık Yapan Mükelleflere Kesilen Madeni Yağ Faturası
 207. Brüt Kar
 208. Hibe Edilen Paralarda Vergilendirme
 209. Geçmiş Yıllar Zararı Mahsubu
 210. Yabancı Sermayeli Kuruluşlarda Mayıs Ayında Bilgi Verme Zorunluluğu
 211. Karın Eklendiği Sermayenin Azaltılması
 212. Pert Olan Araç
 213. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında
 214. Poliçe Komisyonları ile ilgili İlginç Bir Soru..
 215. Limited Şirket Fon Geliri
 216. Vakıflarda Kira Geliri
 217. Enflasyon Düzeltmesi Zararları Mahsubu
 218. Fazla Amortisman Ayrılması Hk.
 219. Yurt Dışı İnşaat İşleri ..!
 220. 2008 Yılında Beyannamesini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar
 221. Euro Faturası
 222. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Eksik Doldurulması
 223. Kurumlar Beyannamesinden Ödenen Geçicilerin Mahsup Edilmemesi
 224. Naylon Fatura
 225. Mükellef Listesi
 226. Isıcam Üretimi
 227. Kambiyo İşlemlerinde BSMV Sıfıra İndirildi
 228. Geçici Vergiden Sakatlık İndirimi Tutarı Düşülebilir mi?
 229. Geçici Vergi Tahak.ve Ödenmeyen Geçici Vergilerin Kayıtlardan Çıkarılması
 230. 3 Aylık Ba-Bs
 231. Bilanço Dipnotları
 232. Kurumlar Vergisi Eki
 233. 4.Dönem Geçici Vergi
 234. Kurumlar Vergisi
 235. Transfer Fiyatlandırması Formuna ve Rapora Erteleme
 236. Kdv İadesinin 3. Şahsın Borçlarına Mahsubu Konusunda?
 237. Serbest Meslek Kazancında İşçi Giderleri
 238. Bilançolarda Dipnot Zorunluluğu
 239. Son Dakika Golü Geldi.?
 240. Bdp Kurumlar Vergisi Bey. Güncellenmesi
 241. Adetsel Olarak Yok, Maliyet Olarak Varolan Stok Sorunu...
 242. Ba- Bs Formları
 243. Transfer Fiyatlandırmasında Yapılan Önemli Değişiklikler
 244. İş Kazasında İşletme Kusurlu ise Tazminat Gider Gösterilemez
 245. Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresinin Uzatılacağına İlişkin Duyuru
 246. Geçici vergide Amortisman Ayırma
 247. 23 Nisanda Muhtasar Uzar mı?
 248. Kurumlar Vergisi Beyan Süresi
 249. Transfer Fiyat.Yoluyla Örtülü Kazanç Dağ.Hak.Genel Tebliğ
 250. Ticari Bilanço Karlarından Yedek Akçelerin Ayrılması