PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Bireysel Emeklilik Vergi Avantajı Hk.
 2. Stopaj
 3. Dar Mükellef Ulaştırma Kurumlarının Vergilendirilmesi
 4. Sermeye Artırımıyla Hisse Oranları Değişebilir mi
 5. Binanın Aktife Alınması
 6. Öğrencilere Yapılan Ödemeler ve Gelir Vergisi Kanunu
 7. Transfer Fiyatlaması İncelemelerinde Karşılaşılan Sorunlar (2)
 8. Kira Gelirleri Nasıl Vergilendirilir
 9. Yıllara Sari Olmayan İnşaat İşlerinde Vergi Beyanı
 10. Katma Değer Vergisi'nde Stopaj Uygulamasının Özellikleri
 11. Aktifte Kayıtlı Aracın Trafik Sigortası
 12. Akaryakıt Giderlerinin Faturalandırılması!
 13. Elden Maaş Dönemine Son
 14. Kızım Olmuş, Yanlışlıkla ?Erkek? Diye Bildirmişim
 15. Daire Satışları Hk.
 16. Kurumlarca Verilen Eğitim Bursları Gider Kaydedilir mi ?
 17. İnşaat Ve Taahhüt İşlerinde Hak Ediş Ve KDV Uygulaması
 18. Döviz Cinsinden Alınan Ve Verilen Avanslarda Kur Farkı Ve KDV Uygulaması
 19. Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurtdışına Gönd.Personele Yap.Öd.Ücret Olup Olmadığı
 20. Yeni Gelir Vergisi Tasarısı
 21. Transfer Fiyatlaması Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar
 22. Şirket Ortaklığı
 23. Kurumlar Vergisi Mükellefi olmayan Kooperatiflerde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
 24. Gider Pusulası ile Ödeme
 25. Temmuz Kdv Beyanının Geç Verilmesi
 26. Şirket Aktifine Kayıtlı Gayrimenkullerin Ortaklara Satışı Hk.
 27. İhraç Kayıtlı Satışlar ve Transfer Fiyatlandırması Hk.
 28. Ortağın Aracının Şirkette Kullanılması
 29. Doğum İzninde AGİ
 30. Muhtasar Beyanda Ar Ge Teşvik Bildirimi
 31. Şahıs İşletmesinin Ltd.Şti' ne Devri
 32. Gelirinden Fazla Harcayana Ne Olur?
 33. Oruç Tutma Vergisi ve Ramazan Ziyafetleri
 34. Çalışanın Vergi ve SSK sı?
 35. Gelir Vergisindeki Değişim
 36. Değer Artış Kazancı
 37. Promosyon Poşet Muhasebe Kaydı
 38. Masraftan Kesilen Kira Bedeli
 39. Yurt Dışından Gelecek Makina Techizat
 40. A.Ş. Hisse Devri
 41. Kira Ödemeleri
 42. Yıllara Yaygın İnşaat İşleri
 43. Zirai Kazançlarda Vergileme
 44. Gıda Bankacılığı
 45. Araç Kiralamada Beyan Sınırı?
 46. İşv.Sig.Prim Teşviki Bordrosu
 47. Sanal Alışveriş Sitelerine Vergi Markajı
 48. Tek Şahıs Şirketinde İndirilebilir Giderler
 49. Devreden Yatırım indirimi
 50. Konut Yapı Kooperatifleri Hakkında
 51. Yemek Kartını Kredi Kartı Gibi Kullananlara Maliye?den Tırpan
 52. Personelin Telefon Faturası
 53. Arsa Alıp-Satana % 35 Vergi Var
 54. K1 Belgesi
 55. Mükellefiyetin Sona Erdirilmesi
 56. Serbest Meslek Kazançlarına İstisna Kapsamı
 57. Ödenmeyen Kiralar İçin Boş Yere Stopaj Ödemeyin
 58. İhbar Tazminatında Vergi Var, Prim Yok
 59. Kullanılamayan Demirbaşların Kayıttan Düşülmesi
 60. Kira Ödemesi Hakkında
 61. Türkiye`de işveri
 62. Motorlu Taşıt Vergisinin Muhasebe Kaydı?
 63. Katma Değ.Vergisi Kan.61 Nolu Teb.Kap.Yap. Bavul Tic.Ve Kdv İade Uygulaması
 64. Geçici Vergide Yanılma Payı
 65. Taşeron Hk..
 66. Aynı İşverenin Merkezinden Çıkıp Şubesinde Çalışmaya Başlayan İşcinin AGİ Hk
 67. Ortaklara Borç
 68. K1 Belgesi Olmayan Kamyon Kiralama
 69. Gelir Vergisinde Kira Geliri ve Gideri Konusunda
 70. Dar Mükellef Vergilendirileme
 71. Kat Karşılığı İnşaatlarda Gayrimenkul Sahiplerine Ödenen Kiralar
 72. Kurumların Kar Dağıtmı İle Kar Payı Alan Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi
 73. Çocukların Okul Masraflarına Vergi İndirimi
 74. Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu
 75. Aylık Muhtasar mı, Üç Aylık Muhtasar mı ?
 76. Fazla ödenen Geçici Vergi
 77. Ramazan Ayında Yapılan Yardımlar Vergi Matrahından Düşülebiliyor!
 78. Yurtdışından Gelen Hizmet Faturaları
 79. Kanunla Öngörülen Kanunsuz Vergi
 80. Leasing ile Alınan Malların Ba Formunda Gösterilmesi
 81. Agi Alan Bir Personel Bireysel Emeklilik Gv Teşviğinden Nasıl Yararlanır ?
 82. Yurt Dışında Yaşayan Mükelleflerin Kira Geliri Beyanı Zorunlu mu?
 83. Yurd Dışı Harcırah Hesaplanması
 84. Şahıs İşletmesinde Gider Olarak Neler Gösterilebilir
 85. İnternet Üzerinden Satış ve Esnaf Muaflığı
 86. Miras Kalan İşletme İçin Değer Artışı Kazancı Hesaplanmaz
 87. Özel Maliyet - Gider Ayırımı Hakkında
 88. Taşeron Kes.Fat.Hak.
 89. Kurumlar Beyannamesi
 90. Bireysel Emeklilik Sisteminin Vergisel Avantajı
 91. Motorlu Taşıtlar Vergisinin İndirimi...
 92. geçici vergi hk.
 93. Sakatlıktan doğan vergi indirimi
 94. Kollektif Şirketler Transfer Fiyatlandırması Raporunu Nasıl Verecek
 95. Otobüs alımında mükellefiyet...
 96. Vergi Mükellefi Olmayan Kişiye İşçilik Ödemesi Yapılması
 97. firmanin arsa alim satimi yapmasi
 98. 2008/2. dönem geçici vergi uzatıldı.
 99. İşletmeler Zorunlu Tazminatları Gider Olarak Gösterebilir
 100. Ferdi sağlık sigortalarının matrahtan indirimi hakkında soru..
 101. yıllık izin
 102. Geçici vergi beyannamesi
 103. Zirai Kazanç-İşletme büyüklüğü ölçüleri ?
 104. Tazminat Ödeme Hakkı
 105. 2009 da basit üsüller gerçeğe geçecekmi?
 106. Leasing ile Alınan Makinaya Amortisman Ayırma
 107. Yumurta tavukçuluğu
 108. arsa alim satimi
 109. Kredi Kartı Hediye Puanlarının Muhasebeleştirilmesi
 110. Bireysel Emeklilik Primi GV Matrahından Düşülmesi Hak.
 111. Yatırım İndiriminde Kaybolan İndirim Hakkı
 112. Müstahsil Makbuzu Bir Kişiye Kaç Ytl'ye Kadar Düzenlenebilir.
 113. Serbest Bölge de Faaliyet Gösteren Firma Ortağı Gelir Geçici Vergi Bey. Hakkında
 114. Sakatlık İndirminden Yararlanma
 115. Kurumlarda Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası Ve Uygulaması
 116. Çifte Vergilendirme
 117. Mükellef Kendine Gider Pusulası Kesebilir mi?
 118. Yurtdışındaki Şirket Ortakları
 119. Şirket Kira Gelirleri
 120. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında
 121. Geçici Vergi Eklerinde Kesilen Gelir Vergisi Sütunu
 122. 02/2008 Dönem Enflasyon Düzeltme Katsayıları Kuyumcular İçin
 123. Mahkeme Kararı Neticesinde SSK Primi ve Kıdem Tazminatı
 124. 153.500 Usd lik İhracat Bedeli
 125. Kiracının, İşyerini Kiralaması Hk.
 126. Konutlara Sınır 500 İşyerlerine Alt Sınırsız Bankadan Ödeme Zorunlulugu
 127. MTV' de Gider Gösterilmeyen Haller
 128. Okul Aile Birliğine Yapılan Bağış
 129. Tasfiye Beyannamesi
 130. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında
 131. Cami İnşaatı
 132. Unutulan Muhtasar Beyanname
 133. Arastırma Firmalarında Gizli Müsterilere Ödenen Ücretler
 134. Sakatlık İndirimi
 135. Şahsa Kırdırılan Çek İçin Düzenleme
 136. Muhtasar Mükellefiyeti
 137. Yeni AGİ
 138. Belediye Festivaline Yapılan Yardım
 139. Serb.Meslek Erbabını,Yanında Çalışan Eş Öd.Ücret Gider Yazılırmı
 140. Turizm Acente, Rehber Komisyonlarında KDV Tevkifatı
 141. TAŞINDI: Diş Hekimlerin Pos Cihazları.?
 142. 5615 Sayılı Kanundan Doğan İndirim
 143. 5615 Sayılı Kanun Gereğince Hazine İndirimi Hesaplaması
 144. Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesi
 145. 5084 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
 146. Çift Beyanname verilmesi.?
 147. İşveren Bordrosu..
 148. Stopaj Beyanları
 149. Geçici Vergi Nedir ? Uygulama Nasıl Yapılmalıdır ? Bir Örnek Çalışma
 150. Şirketin Çalışanına Kiraladığı Konut Gider Gösterilemez
 151. TAŞINDI: Ortaklar Kurulu Kararı Hak.
 152. TAŞINDI: Yazılım giderleri
 153. E-beyan Muhtasar B.Duyurusu
 154. Sağlık Sigorta Primi Bordrolaşması
 155. İşveren Ücretlerinde Asgari Geçim İndirimi..
 156. TAŞINDI: Türkçe İngilizce Gelir Tablosu
 157. Yardım Edermisiniz
 158. TAŞINDI: vuk 355 maddesi
 159. YMM Tasdik Raporu ve İbraz Etmeyen Mükellefe Vergi Ziyaı Cezalı Tarhiyat
 160. Vergi Dairesi Değişikliği Muhtasar
 161. İddaa Bayiisi Olan Mükellefin Bakiye Raporu
 162. Yemek Giderleri
 163. Başka Ltd. Şirkete Ait Giderler Hakkında;
 164. Geçici Vergi Mahsup
 165. Takdir Komisyonu Kararı ile Gönderilen Vergi ve Cezalar Hk.
 166. Serbest Meslek Faaliyeti ile İlgili Harcamaların Giderleştirilmesi
 167. Tekel Bayisine Kestirilen İskonto Faturası
 168. Defter Tastiği Hk.
 169. Eğitim Giderleri
 170. Mükellefin Ölümü
 171. Gayri Menkül Sermaye İradı Hesaplanması
 172. Kaybolan Perakende Satış fişleri
 173. 50.000 YTL ye Kadar Amme Borçlarında Taksit İçin Teminat Aranmayacak
 174. Şirket Dokturu
 175. 5084 Sayılı Kanun Kaps.Teşvikten Yarar.İşv. Asgari Geçim İndirimi
 176. Kurumlarda Emisyon Primleri İstisnası
 177. GMSİ Nakit Tahsilat
 178. Ar-Ge Çalışanlarına Uygulanacak Vergi İstisnası
 179. Kar Payı Dağıtımı
 180. Basit Usul Araç Satışı
 181. Gayrimenkul Satışlarının Vergisel İstisnası
 182. Defter İbraz edilmediğinden Ceza???
 183. Sözleşmesiz Araç Kullanım Bedeli
 184. Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahibine Fatura Kesilir mi?
 185. İhracat Hak.
 186. Amortismanlar Hk.
 187. Az Vergi Ödeyene FAVÖK
 188. Vadesin de Ödenmeyen Borç
 189. Kurumlar Vergisi Bey. Hk.
 190. Zamanında Akitife Alınmayan Kamyon
 191. Teşvikli İllerdeki 150 Bin İşçiye Asgari Geçim İndirimi Geliyor
 192. Mahsubu Uunutulan AGİ
 193. Y. Dışına Gönderilen Numune Mallarda İlginç Bir Soru?
 194. Ücretlilerde Yeni Sistem
 195. Hizmet İhracında Bedel Bir Ay İçinde Gelmeli mi ?
 196. Sabit Menkul Kıymet Hakkında (Öğrenci Servisi)
 197. İhbar Tazminatı Gelir Vergisi Hk.
 198. Bütün Yönleriyle Serbest Bölgeler ve Vergi Uygulamaları
 199. İşci Ücretleri
 200. Serbest Bölgede Muhasebe İşlemleri
 201. Kira Hk.
 202. Amortismanlı Oto Satışı Serbest Meslek Makbuzu ile Belgelenebilir
 203. Satılan İştirak ve Sonrasında Tasfiye
 204. Potansiyel Vergi No
 205. Temizlikçi Gelir Vergisi
 206. Gelir Vergisi Mükellefiyeti ve Mükellefiyetin Sona Ermesi
 207. 5084 Uygulaması Hakkında
 208. Tescilden 1 Gün Sonra Defter Tasdiği
 209. Geç Verilen E-Beyannamelere Kesilen Cezalara İlişkin Önemli Açıklama
 210. Kar Dağıtımı Hk.
 211. Asgari Geçim İndiriminden Faydalanmamak.
 212. Kdv Den muaf olan Firmaya Hizmet işi Yapılması
 213. Banka Kredisinde Anlaşılan Kur ve Değerleme Hk.
 214. Apartman Yönetim Kurulu - Stopaj Gelir Vergisi
 215. Gelir Stopaj Vergisi..
 216. Kiralanan Kamyon
 217. Yapı Denetim Faturası
 218. Yargı Karalarında Limited Şirketlerinin Amme Borçları
 219. 2008 İnşaat m2 Maliyet Bedeli
 220. Emanet Makina
 221. Müşteri Bildirim Listesinin Maliyeye Bildirilmemesi
 222. Pert Olan Aracın Faturası
 223. Geçici Vergi Mahsup
 224. Okul Taşıtı İşletmesinde İşe Başlama Hakkında
 225. Ana Sözleşmede Yazılı Olmayan İşlerin Yapılması
 226. Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları
 227. Vergileme ve doğru adresin önemi
 228. Geçici Vergi
 229. Mahsup Edilmeyen AGİ
 230. Gider midir Özel Maliyet midir?
 231. Özel Hesap Döneminde Ba-Bs Formları
 232. Enflasyon Muhasebesinde Yardıma İhtiyacım Var..
 233. Geçici Vergiye Erteleme, 16/05/2008'e
 234. Geçici Vergide Mahsup
 235. Madeni Yağ Satışı
 236. Ltd Fon Geliri
 237. Kurumlardan Geri Dönen Faturalar
 238. Geçici Vergide Fatura Bilgileri
 239. Aylık Muhtasara Geçiş (Karışık Bir Durum)
 240. Balıkçılık Yapan Mükelleflere Kesilen Madeni Yağ Faturası
 241. Brüt Kar
 242. Hibe Edilen Paralarda Vergilendirme
 243. Geçmiş Yıllar Zararı Mahsubu
 244. Yabancı Sermayeli Kuruluşlarda Mayıs Ayında Bilgi Verme Zorunluluğu
 245. Karın Eklendiği Sermayenin Azaltılması
 246. Pert Olan Araç
 247. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında
 248. Poliçe Komisyonları ile ilgili İlginç Bir Soru..
 249. Limited Şirket Fon Geliri
 250. Vakıflarda Kira Geliri