PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Düzeltme beyannamesi
 2. Telsiz Kullanma Ücreti Ve Telsiz Ruhsatname Ücreti
 3. Geçici Vergi Düzeltmesi
 4. MKK İLE İLGİLİ BİLGİ
 5. Trafik Cezalarının Gider Yazılıp Yazılmayacağı
 6. Yemek Bedelleri
 7. Kurumlar Beyanında Transfer Fiyatlandırması Bilgileri Doldurulmadan Gönderilir
 8. Huzur Hakkı Bordrosunda AGİ Uygulaması
 9. Mali Tablo Dipnotları
 10. Ba Bs Formu İçin KKEG ve 8000 Sınırı Altı İade
 11. 2006 ve 2007 Karlarından Yasal Yedek Ayrılması
 12. Transfer Fiyatlandırılması
 13. 131 - Ortaklardan Alacaklar Hesabı ...!
 14. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlemesi
 15. Transfer Fiyatlandırması Formunu Doldurmasak Ne Olur Nasıl Bulunur
 16. Site Yönetiminin Dikkatine!!!
 17. Transfer Fiyatlandırmasında Matrahmı ? Genel Toplammı ?
 18. Yatırım İndirim ile ilgili
 19. Muhtasar Beyanname (Mahsup)
 20. Hangi Tür Araçların Ediniminde Yüzde 1 KDV Uygulanacak
 21. Transfer Fiyat.Rapor Süresi Uzatıldı. Serbest Bölg. Rapor Düzenlenecek
 22. Tadilat Ruhsatı Yapı Kullanma İzin Belgesi Alabilir Yazısı
 23. Transfer Fiyatlandırması Formu
 24. Katalog ve İnternet Sitesi Kurma Hizmeti Giderleştirilmesi Hk.
 25. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hak.değişiklik
 26. Finansal Kiralama
 27. Ortaklara Borçlar Faiz.
 28. Hurdaya Çıkan Aracın Yok Olması
 29. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları
 30. Şube Açılışı
 31. Gider Pusulası ile ilgili soru?
 32. Vinç Parçası Alımı
 33. Teşvikli İllerde Asgari Geçim İndirimi Çözüldü mü?
 34. Kurumlar Vergisi ve Transfer Fiyatlandırması
 35. Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilmesi Zarar Mahsubu
 36. Transfer Fiyatlandırması Kimleri Ne Şekilde Kapsıyor
 37. Kur Farkı Hs. Çek Tahsili (ödemesi)
 38. Yurt Dışı Ortaktan Kullanılan Nakit
 39. Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Örtülü Sermaye Uygulamasına İlişkin Bilgiler
 40. Bireysel Emeklilik
 41. Muhtasar Beyanname Her Ay Verilmeli mi ?
 42. Faturalardaki Vade Farkı Kaydı
 43. Ödenen Bağkur Primleri
 44. Geçici Vergide Önceki Yıl Zararı
 45. Geçici Vergi Ödenmediğinde Kapanış Kaydı
 46. Transfer Fiyatlandırması Formu Hk
 47. Şirket Misafirhane Gideri
 48. Kesilen Faturadaki Ötv
 49. Yurt Dışı Çalışanlarda G.V.
 50. Mali Kar
 51. Mülga Kooperatifçilik Fonu
 52. Kurumlar Beyanında Yazılacak Ortaklar.
 53. Kredi Kartına Nakit Kredinin Vergisel ve Yasal Boyutu
 54. Stoklar
 55. Kira Kontratnamesi Stopaj
 56. Bireysel Emeklilik Sigortası ?
 57. Vakıflar
 58. Şirket Aktifine Kayıtlı Gayrimenkulün Kiraya Verilmesi.
 59. Bilançonun Oluşturulması
 60. 5084' ün Yürütmesi Durdurulmuş
 61. Serbest Bölgelerde İhracat İstisnası
 62. Yurt Dışından Gelen Havale
 63. Bilanço Usulüne Tabi İşletmede Çevirmenlik Faaliyeti
 64. Yatırım Teşvik Nasıl Alınır
 65. Şubeye Nakil Olan İşçinin AGİ Durumu
 66. B Formları Hakkında
 67. Kar Dağıtımı Yoksa ?
 68. Kontrol Edilen Yabancı Kurumun Vergilendirilmesi
 69. İş Yeri Olarak Kiraya Verilen Gayrimenkulde Yüzde 5 İndirim Yok
 70. Kuruma Ödenmeyen SSK Primlerinin Gider Yazılmaması ve Bu Konudaki Çelişki
 71. Teşvik için 50 Personel Şartı, Küçük İşletmeleri Dışarıda Bıraktı
 72. Gelir Vergisi Mahsup
 73. Kontrol Edilen Yabancı Kurumun Vergilendirilmesi
 74. Kurum Kazancında Ar-Ge İndirimi
 75. %5 ve %100 Bağış Yardımın Hesabı Hk.
 76. Bireysel Emeklilik Primlerinin Ücret Bordrosunda
 77. B Formları Hk.
 78. E-Ticarette Muhasebe Kaydı Hk.
 79. TAŞINDI: İnternet bankacılığı ile ödenen vergiler
 80. Kurumlarda Emisyon Primleri
 81. Serbest Böl.Tüketilmek ya da Kullanılmak Üzere Gönderilen Mallarda Kdv Olacak mı
 82. B Formlarında Adet
 83. KV Beyanname Eki
 84. Şirketin Personelin Eğitim Giderlerini Karşılaması Hk.
 85. Fazla ve Yersiz Ödenen Kira Stopajı
 86. Geç Gelen Faturaların KDV' sine (KKEG mi) Olacak ?
 87. Yatırım İndirimi Geri Geliyor, Büyük Yatırıma Sıfır Vergi
 88. Nakliye Faaliyeti Yapan Mükellefin 2. Aracı Alması
 89. Gelir Vergisi Mükelleflerinde Geçici Vergi Muhasebe Kayıtları
 90. A.G.İ. Mahsup İşlemi Hakkında
 91. 2007 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanında İnce Noktalar
 92. Kira Geliri Elde Eden Kirada Oturuyorsa
 93. Elde Edilemeyen Kira için Beyan Verilir mi ?
 94. Gelir Vergisi Hesaplama
 95. Gayrimenkul Tahliyesi Hk.
 96. Kâr Paylarının Vergilendirilmesi
 97. Serbest Meslek Kazancı Kasa
 98. Anneye Ait İş Yeri
 99. Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenlerken hesap özeti bölümü
 100. Maliyeden Konut Sahiplerine Sıkı Takip
 101. bana göre ilginç bir soru
 102. Dönem Karı Hesaplamasında K.K.E.G
 103. 2007 Yılı Gelirlerinin Beyan Süresi Bitiyor
 104. GV den Düşülen Bağkur Primleri
 105. Menkul Kıymet Alım-Satım Kazancı, Vergileme ve Beyan
 106. SMK da Nakten İade ?
 107. İş Yeri Kira Geliri İçin
 108. Teşvik Uygulaması
 109. Gelir Faturası Kesilmesi
 110. Kurum Matrahının Tespitinde Giderler
 111. Ticari Faaliyet ve İş Yeri Kira Geliri..
 112. TAŞINDI: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
 113. Yurt Dışındaki İştirakin İflası
 114. Menkul Sermaye İradı
 115. Zarar-Ziyan ve Tazminatın Giderleştirilmesi
 116. Gelir Vergisi Beyannamesinde Ticari Kazanç ve Kira Gelirinin Beyanı.
 117. Geç Gelen Serbest Meslek Makbuzu
 118. Beyanname Vermeyi Gerektirmeyen Gelirler
 119. Trafik Cezası KKEG
 120. Alınan Malın Kiralanması
 121. Gelir Geçici Vergi Kaydı
 122. İş Yeri Kazancının Beyanı
 123. İade Edilecek Geç.Verginin Sonraki Yıl Geçici Vergi Beyannamesi Üzerinden Mahsub
 124. Amortisman
 125. Arazi Tipi Taşıtlar Gider Olarak Yazılabilir mi?
 126. Müteahhitin Kendine Fatura Kesmesi,
 127. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Bildirim
 128. Özel İnşaat Hakkında
 129. Okula Yapılan Bağış ve Yardım
 130. Temettü Gelliri / İşyeri Kirası Beyanı
 131. Kira Geliri - Götürü Usül ve Gerçek Usül Yöntem Geçişleri
 132. GMSİ' ye Ticari Kazanç Ekleniyor mu?
 133. Yıllık Gelir Vergisi
 134. Serbest Meslek Gelirinden Başka Murakıp Ücreti Olması Durumunda Beyanname
 135. Mart Ayında Kapanan Şahıs İşletmesi ve E Beyanname
 136. Alınan Fonun Muhasebesi
 137. Ticari Kazancı Olup Ayrıca Tevkifata Tabi Olmamış İşyeri Kira Gelirinde Beyan
 138. Çalışan Personel Emekli Olup Tekrar İşbaşı Yaparsa Asgari Geçim İndirimi Ne Olur
 139. Stopaj Ödenen İşyeri Kira Gelirinden, 19.000.00. YTL yi Aşanlar
 140. Yıl İçinde Sınıf Değiştirme
 141. Noter Vekillerinin Ücret Geliri Hk.
 142. Sodexho ve Ticket Muhasebeleştirilmesi
 143. Aba Altından Sopa Göstermenin Kibarcası
 144. Eğitim Giderleri ve Yardım Amaçlı Verilen Burslar.?
 145. Kira Ödemeleri Kesinti listesi Örnek.
 146. Google' a Reklam verme
 147. Vergilendirme Döneminden Önce..
 148. Yedek
 149. Araç Kiralama İşletmesi
 150. Eğitim ve Sağlık Harcamaları
 151. Bir İşçi Hangi Yasal Dayanakla A.G.İ. den Faydalandırılmayabilir.?
 152. İkinci El Mobilya ve Beyaz Eşyada Gelir Vergisi Tevkifatı Hk. Açıklama
 153. 381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.
 154. 31.12.2007 Tarihli Bankaların (-) Bakiyeleri
 155. Yılık Gelir Vergisi Beyannamesi
 156. Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Gelir Vergisi Beyannamesinden indirimi
 157. Kira stopajında ödeme mi tahakku mu ?
 158. Gıda Acentalığı Yapack Kişi neler yapmalı?
 159. Emeklinin Bağkur Kesintisi ( konu: gelir vergisi )
 160. Gelir Vergisi Beyannamesinde Bağkur Prim İndirimi
 161. Gelir Vergisinden Mahsup Edilecek Giderler
 162. SM Makbuzunda Stopaj
 163. Kasko ile Ödenen Fatura Tutarının Gider Yazılıp Yazılamıyacağı Hakkında.
 164. Basitten Gerçek Usule Geçiş
 165. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 166. Fazla Ödenen Peşin Vergi
 167. Üretim İşletmelerinde Maliyet Muhasebe Uygulaması
 168. Off Shore Hesabıma Gelen Vergi
 169. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Hk.
 170. Geçici Vergi ve Mahsup İşlemleri Hk.
 171. Gelir Vergisi Stopajı Teşvikne İlişkin Bildirim
 172. 2007 Yılı Kira Gelirleri ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 173. Katma Değer Vergisi İç Genelgesi 2008/2
 174. Kar Payı Alan Ortağın Beyan Sınırı
 175. Kira Gelirleri
 176. Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannamelerde 1.390.00 Ytl özcz
 177. Gayrimenkul Değerleme
 178. Ek Görevle Çalışan Kişilere Ait Asgari Geçim İndirimi
 179. Sanayi Sicili
 180. Yurt Dışı Taşımacılıkta Harcırah Giderleri
 181. Ltd Şirketlerde Ortaklara Verilen ya da Alınan Paralar
 182. Manevi Tazminat Bedeli Gider Yazılır mı?
 183. İnşaat Bitimi
 184. Serbest Bölge Kar Dağıtımı
 185. Kat Karşılığı Verilen Daire
 186. TAŞINDI: K1 K2 de son gün 25 şubat mı 31 aralık mı ? şaşkınız
 187. Gayrimenkul Satışı
 188. Personele Yapılan Ayni ve Nakdi Yemek Yardımları
 189. 2. El Araç Satışında Kdv
 190. Bedelsiz Satışın Yevmiye Kaydı Hk.
 191. Karşılıksız Çek İşlemleri
 192. TAŞINDI: tazminat hesaplama
 193. 2008 de Aylık Ba Bs Her Aya mı ya da Kümülatif mi?
 194. Mahkemelik Olunmuş Koll.Şti.Ortağı
 195. Prim KDV Farkı Bedeli
 196. Derneklerde ödenmeyen kiranın stopajı
 197. Asgari Geçim İndirmi Eşi Devlet Memuru Olan Çalışan
 198. 2007 Faturası
 199. Bayiye Verilen Araç
 200. Servis Aracı
 201. Adi Ortaklık ve Basit Usul
 202. Geçmiş Yıl Zararları Mahsubu
 203. Cep Telefonu Kaydı?
 204. Veraseten Açılış ve Beyanı
 205. Hurda Akü Alışı
 206. Araç Satış Kasko Değeri
 207. Asgari Geçim İndiriminde İşe Giriş
 208. Asgari Geçim İndiriminin Güne Bölünmesi
 209. Gayrimenkul Alımı Maliyet Değeri
 210. Geçmiş Yıl Zararı Mahsubu ve Muh. Kaydı
 211. AGİ Çıkmazı
 212. Geçici Vergi Beyannaesinin Verilme Süresi Uzatıldı!!!
 213. Asgari Geçim İndiriminde Yabancı Uyruklu Eş
 214. Araç Alımlarındaki Ötv nin Gider Yazılması
 215. Kanunen kabul edilmeyen gider mi?
 216. SAHIŞ İŞLETMESİNDE DEVİR HK
 217. Hediye Sepeti
 218. Gayrimenkul Düzeltme Beyanı
 219. Sermayeye Eklenen Geçmiş Yıl Karları Tasfiyede Ne Olacak
 220. İnşaatta Vergi Hesaplaması
 221. Asgari Geçim İndirimi ve 5084 Sayılı Kanun
 222. Matrah Artırımına Mecbur muyuz?
 223. Dövizler Nerden Gelsin...
 224. Vade Farkı Faturası ..
 225. Şüpheli Ticari Alacak Karşılıkları Kanunen Kabul Edilmeyen Gider mi?
 226. Asgari Geçim İndiriminin Beyanı ve Muhasebeleştirilmesi
 227. Şube iken Tek İş Yerine Dönüşmesi ve Vergi Dairesi Degişikliği
 228. Tasdik Olmayan Defterler
 229. E Bildirge (muhtasar)
 230. İşletme Defterinden Bilançoya Geçiş
 231. Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan olumlu farkların çekilmesi.
 232. Mazbut Vakıflarda Stopaj
 233. Bireysel Emeklilik Sigortalarının ve Şahıs Primlerinin GMSi den Düşülmesi
 234. Kollektif Şirketler Kar Payı
 235. Geçici Vergi E Beyanname
 236. emeklilerde asgari geçim indirimi
 237. Teşvik Kapsamındaki illerde Asgari Geçim İndirimi...
 238. Bilanço Usulüne Göre Defter Tutan Şahısın Geçmiş Yıl Kar Dağıtımının Stopajı
 239. Esnaf Muafiyet Hadleri
 240. Servis Aracı
 241. Zararların Karlara Mahsubu
 242. Bireysel Emeklilikte geçmiş yıl primlerinin indirimi hakkında?
 243. Asgari Geçim İndirimi Hk.
 244. Yazar Kasa Alma Zorunluluğu Hk.
 245. 2.Derece Vergi İndirim.Yaralanan 1 İşçi Asgari Geçim İndir. Yararlanabilir mi?
 246. Müstahdemlerde Gelir Vergisi Kesintisi
 247. Geçici Vergi Hk.
 248. Kavak Ağacı ve Tomruktan Üretilen Kereste İmalatında Fire Oranı
 249. Asgari Geçim İndirimi Hakkında.
 250. Geçici Beyannamelerin Arka Sayfalarındaki Bilgiler.?