PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Enflasyon Düzeltmesi Zararları Mahsubu
 2. Fazla Amortisman Ayrılması Hk.
 3. Yurt Dışı İnşaat İşleri ..!
 4. 2008 Yılında Beyannamesini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar
 5. Euro Faturası
 6. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Eksik Doldurulması
 7. Kurumlar Beyannamesinden Ödenen Geçicilerin Mahsup Edilmemesi
 8. Naylon Fatura
 9. Mükellef Listesi
 10. Isıcam Üretimi
 11. Kambiyo İşlemlerinde BSMV Sıfıra İndirildi
 12. Geçici Vergiden Sakatlık İndirimi Tutarı Düşülebilir mi?
 13. Geçici Vergi Tahak.ve Ödenmeyen Geçici Vergilerin Kayıtlardan Çıkarılması
 14. 3 Aylık Ba-Bs
 15. Bilanço Dipnotları
 16. Kurumlar Vergisi Eki
 17. 4.Dönem Geçici Vergi
 18. Kurumlar Vergisi
 19. Transfer Fiyatlandırması Formuna ve Rapora Erteleme
 20. Kdv İadesinin 3. Şahsın Borçlarına Mahsubu Konusunda?
 21. Serbest Meslek Kazancında İşçi Giderleri
 22. Bilançolarda Dipnot Zorunluluğu
 23. Son Dakika Golü Geldi.?
 24. Bdp Kurumlar Vergisi Bey. Güncellenmesi
 25. Adetsel Olarak Yok, Maliyet Olarak Varolan Stok Sorunu...
 26. Ba- Bs Formları
 27. Transfer Fiyatlandırmasında Yapılan Önemli Değişiklikler
 28. İş Kazasında İşletme Kusurlu ise Tazminat Gider Gösterilemez
 29. Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresinin Uzatılacağına İlişkin Duyuru
 30. Geçici vergide Amortisman Ayırma
 31. 23 Nisanda Muhtasar Uzar mı?
 32. Kurumlar Vergisi Beyan Süresi
 33. Transfer Fiyat.Yoluyla Örtülü Kazanç Dağ.Hak.Genel Tebliğ
 34. Ticari Bilanço Karlarından Yedek Akçelerin Ayrılması
 35. Düzeltme beyannamesi
 36. Telsiz Kullanma Ücreti Ve Telsiz Ruhsatname Ücreti
 37. Geçici Vergi Düzeltmesi
 38. MKK İLE İLGİLİ BİLGİ
 39. Trafik Cezalarının Gider Yazılıp Yazılmayacağı
 40. Yemek Bedelleri
 41. Kurumlar Beyanında Transfer Fiyatlandırması Bilgileri Doldurulmadan Gönderilir
 42. Huzur Hakkı Bordrosunda AGİ Uygulaması
 43. Mali Tablo Dipnotları
 44. Ba Bs Formu İçin KKEG ve 8000 Sınırı Altı İade
 45. 2006 ve 2007 Karlarından Yasal Yedek Ayrılması
 46. Transfer Fiyatlandırılması
 47. 131 - Ortaklardan Alacaklar Hesabı ...!
 48. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlemesi
 49. Transfer Fiyatlandırması Formunu Doldurmasak Ne Olur Nasıl Bulunur
 50. Site Yönetiminin Dikkatine!!!
 51. Transfer Fiyatlandırmasında Matrahmı ? Genel Toplammı ?
 52. Yatırım İndirim ile ilgili
 53. Muhtasar Beyanname (Mahsup)
 54. Hangi Tür Araçların Ediniminde Yüzde 1 KDV Uygulanacak
 55. Transfer Fiyat.Rapor Süresi Uzatıldı. Serbest Bölg. Rapor Düzenlenecek
 56. Tadilat Ruhsatı Yapı Kullanma İzin Belgesi Alabilir Yazısı
 57. Transfer Fiyatlandırması Formu
 58. Katalog ve İnternet Sitesi Kurma Hizmeti Giderleştirilmesi Hk.
 59. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hak.değişiklik
 60. Finansal Kiralama
 61. Ortaklara Borçlar Faiz.
 62. Hurdaya Çıkan Aracın Yok Olması
 63. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları
 64. Şube Açılışı
 65. Gider Pusulası ile ilgili soru?
 66. Vinç Parçası Alımı
 67. Teşvikli İllerde Asgari Geçim İndirimi Çözüldü mü?
 68. Kurumlar Vergisi ve Transfer Fiyatlandırması
 69. Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilmesi Zarar Mahsubu
 70. Transfer Fiyatlandırması Kimleri Ne Şekilde Kapsıyor
 71. Kur Farkı Hs. Çek Tahsili (ödemesi)
 72. Yurt Dışı Ortaktan Kullanılan Nakit
 73. Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Örtülü Sermaye Uygulamasına İlişkin Bilgiler
 74. Bireysel Emeklilik
 75. Muhtasar Beyanname Her Ay Verilmeli mi ?
 76. Faturalardaki Vade Farkı Kaydı
 77. Ödenen Bağkur Primleri
 78. Geçici Vergide Önceki Yıl Zararı
 79. Geçici Vergi Ödenmediğinde Kapanış Kaydı
 80. Transfer Fiyatlandırması Formu Hk
 81. Şirket Misafirhane Gideri
 82. Kesilen Faturadaki Ötv
 83. Yurt Dışı Çalışanlarda G.V.
 84. Mali Kar
 85. Mülga Kooperatifçilik Fonu
 86. Kurumlar Beyanında Yazılacak Ortaklar.
 87. Kredi Kartına Nakit Kredinin Vergisel ve Yasal Boyutu
 88. Stoklar
 89. Kira Kontratnamesi Stopaj
 90. Bireysel Emeklilik Sigortası ?
 91. Vakıflar
 92. Şirket Aktifine Kayıtlı Gayrimenkulün Kiraya Verilmesi.
 93. Bilançonun Oluşturulması
 94. 5084' ün Yürütmesi Durdurulmuş
 95. Serbest Bölgelerde İhracat İstisnası
 96. Yurt Dışından Gelen Havale
 97. Bilanço Usulüne Tabi İşletmede Çevirmenlik Faaliyeti
 98. Yatırım Teşvik Nasıl Alınır
 99. Şubeye Nakil Olan İşçinin AGİ Durumu
 100. B Formları Hakkında
 101. Kar Dağıtımı Yoksa ?
 102. Kontrol Edilen Yabancı Kurumun Vergilendirilmesi
 103. İş Yeri Olarak Kiraya Verilen Gayrimenkulde Yüzde 5 İndirim Yok
 104. Kuruma Ödenmeyen SSK Primlerinin Gider Yazılmaması ve Bu Konudaki Çelişki
 105. Teşvik için 50 Personel Şartı, Küçük İşletmeleri Dışarıda Bıraktı
 106. Gelir Vergisi Mahsup
 107. Kontrol Edilen Yabancı Kurumun Vergilendirilmesi
 108. Kurum Kazancında Ar-Ge İndirimi
 109. %5 ve %100 Bağış Yardımın Hesabı Hk.
 110. Bireysel Emeklilik Primlerinin Ücret Bordrosunda
 111. B Formları Hk.
 112. E-Ticarette Muhasebe Kaydı Hk.
 113. TAŞINDI: İnternet bankacılığı ile ödenen vergiler
 114. Kurumlarda Emisyon Primleri
 115. Serbest Böl.Tüketilmek ya da Kullanılmak Üzere Gönderilen Mallarda Kdv Olacak mı
 116. B Formlarında Adet
 117. KV Beyanname Eki
 118. Şirketin Personelin Eğitim Giderlerini Karşılaması Hk.
 119. Fazla ve Yersiz Ödenen Kira Stopajı
 120. Geç Gelen Faturaların KDV' sine (KKEG mi) Olacak ?
 121. Yatırım İndirimi Geri Geliyor, Büyük Yatırıma Sıfır Vergi
 122. Nakliye Faaliyeti Yapan Mükellefin 2. Aracı Alması
 123. Gelir Vergisi Mükelleflerinde Geçici Vergi Muhasebe Kayıtları
 124. A.G.İ. Mahsup İşlemi Hakkında
 125. 2007 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanında İnce Noktalar
 126. Kira Geliri Elde Eden Kirada Oturuyorsa
 127. Elde Edilemeyen Kira için Beyan Verilir mi ?
 128. Gelir Vergisi Hesaplama
 129. Gayrimenkul Tahliyesi Hk.
 130. Kâr Paylarının Vergilendirilmesi
 131. Serbest Meslek Kazancı Kasa
 132. Anneye Ait İş Yeri
 133. Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenlerken hesap özeti bölümü
 134. Maliyeden Konut Sahiplerine Sıkı Takip
 135. bana göre ilginç bir soru
 136. Dönem Karı Hesaplamasında K.K.E.G
 137. 2007 Yılı Gelirlerinin Beyan Süresi Bitiyor
 138. GV den Düşülen Bağkur Primleri
 139. Menkul Kıymet Alım-Satım Kazancı, Vergileme ve Beyan
 140. SMK da Nakten İade ?
 141. İş Yeri Kira Geliri İçin
 142. Teşvik Uygulaması
 143. Gelir Faturası Kesilmesi
 144. Kurum Matrahının Tespitinde Giderler
 145. Ticari Faaliyet ve İş Yeri Kira Geliri..
 146. TAŞINDI: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
 147. Yurt Dışındaki İştirakin İflası
 148. Menkul Sermaye İradı
 149. Zarar-Ziyan ve Tazminatın Giderleştirilmesi
 150. Gelir Vergisi Beyannamesinde Ticari Kazanç ve Kira Gelirinin Beyanı.
 151. Geç Gelen Serbest Meslek Makbuzu
 152. Beyanname Vermeyi Gerektirmeyen Gelirler
 153. Trafik Cezası KKEG
 154. Alınan Malın Kiralanması
 155. Gelir Geçici Vergi Kaydı
 156. İş Yeri Kazancının Beyanı
 157. İade Edilecek Geç.Verginin Sonraki Yıl Geçici Vergi Beyannamesi Üzerinden Mahsub
 158. Amortisman
 159. Arazi Tipi Taşıtlar Gider Olarak Yazılabilir mi?
 160. Müteahhitin Kendine Fatura Kesmesi,
 161. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Bildirim
 162. Özel İnşaat Hakkında
 163. Okula Yapılan Bağış ve Yardım
 164. Temettü Gelliri / İşyeri Kirası Beyanı
 165. Kira Geliri - Götürü Usül ve Gerçek Usül Yöntem Geçişleri
 166. GMSİ' ye Ticari Kazanç Ekleniyor mu?
 167. Yıllık Gelir Vergisi
 168. Serbest Meslek Gelirinden Başka Murakıp Ücreti Olması Durumunda Beyanname
 169. Mart Ayında Kapanan Şahıs İşletmesi ve E Beyanname
 170. Alınan Fonun Muhasebesi
 171. Ticari Kazancı Olup Ayrıca Tevkifata Tabi Olmamış İşyeri Kira Gelirinde Beyan
 172. Çalışan Personel Emekli Olup Tekrar İşbaşı Yaparsa Asgari Geçim İndirimi Ne Olur
 173. Stopaj Ödenen İşyeri Kira Gelirinden, 19.000.00. YTL yi Aşanlar
 174. Yıl İçinde Sınıf Değiştirme
 175. Noter Vekillerinin Ücret Geliri Hk.
 176. Sodexho ve Ticket Muhasebeleştirilmesi
 177. Aba Altından Sopa Göstermenin Kibarcası
 178. Eğitim Giderleri ve Yardım Amaçlı Verilen Burslar.?
 179. Kira Ödemeleri Kesinti listesi Örnek.
 180. Google' a Reklam verme
 181. Vergilendirme Döneminden Önce..
 182. Yedek
 183. Araç Kiralama İşletmesi
 184. Eğitim ve Sağlık Harcamaları
 185. Bir İşçi Hangi Yasal Dayanakla A.G.İ. den Faydalandırılmayabilir.?
 186. İkinci El Mobilya ve Beyaz Eşyada Gelir Vergisi Tevkifatı Hk. Açıklama
 187. 381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.
 188. 31.12.2007 Tarihli Bankaların (-) Bakiyeleri
 189. Yılık Gelir Vergisi Beyannamesi
 190. Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Gelir Vergisi Beyannamesinden indirimi
 191. Kira stopajında ödeme mi tahakku mu ?
 192. Gıda Acentalığı Yapack Kişi neler yapmalı?
 193. Emeklinin Bağkur Kesintisi ( konu: gelir vergisi )
 194. Gelir Vergisi Beyannamesinde Bağkur Prim İndirimi
 195. Gelir Vergisinden Mahsup Edilecek Giderler
 196. SM Makbuzunda Stopaj
 197. Kasko ile Ödenen Fatura Tutarının Gider Yazılıp Yazılamıyacağı Hakkında.
 198. Basitten Gerçek Usule Geçiş
 199. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 200. Fazla Ödenen Peşin Vergi
 201. Üretim İşletmelerinde Maliyet Muhasebe Uygulaması
 202. Off Shore Hesabıma Gelen Vergi
 203. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Hk.
 204. Geçici Vergi ve Mahsup İşlemleri Hk.
 205. Gelir Vergisi Stopajı Teşvikne İlişkin Bildirim
 206. 2007 Yılı Kira Gelirleri ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 207. Katma Değer Vergisi İç Genelgesi 2008/2
 208. Kar Payı Alan Ortağın Beyan Sınırı
 209. Kira Gelirleri
 210. Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannamelerde 1.390.00 Ytl özcz
 211. Gayrimenkul Değerleme
 212. Ek Görevle Çalışan Kişilere Ait Asgari Geçim İndirimi
 213. Sanayi Sicili
 214. Yurt Dışı Taşımacılıkta Harcırah Giderleri
 215. Ltd Şirketlerde Ortaklara Verilen ya da Alınan Paralar
 216. Manevi Tazminat Bedeli Gider Yazılır mı?
 217. İnşaat Bitimi
 218. Serbest Bölge Kar Dağıtımı
 219. Kat Karşılığı Verilen Daire
 220. TAŞINDI: K1 K2 de son gün 25 şubat mı 31 aralık mı ? şaşkınız
 221. Gayrimenkul Satışı
 222. Personele Yapılan Ayni ve Nakdi Yemek Yardımları
 223. 2. El Araç Satışında Kdv
 224. Bedelsiz Satışın Yevmiye Kaydı Hk.
 225. Karşılıksız Çek İşlemleri
 226. TAŞINDI: tazminat hesaplama
 227. 2008 de Aylık Ba Bs Her Aya mı ya da Kümülatif mi?
 228. Mahkemelik Olunmuş Koll.Şti.Ortağı
 229. Prim KDV Farkı Bedeli
 230. Derneklerde ödenmeyen kiranın stopajı
 231. Asgari Geçim İndirmi Eşi Devlet Memuru Olan Çalışan
 232. 2007 Faturası
 233. Bayiye Verilen Araç
 234. Servis Aracı
 235. Adi Ortaklık ve Basit Usul
 236. Geçmiş Yıl Zararları Mahsubu
 237. Cep Telefonu Kaydı?
 238. Veraseten Açılış ve Beyanı
 239. Hurda Akü Alışı
 240. Araç Satış Kasko Değeri
 241. Asgari Geçim İndiriminde İşe Giriş
 242. Asgari Geçim İndiriminin Güne Bölünmesi
 243. Gayrimenkul Alımı Maliyet Değeri
 244. Geçmiş Yıl Zararı Mahsubu ve Muh. Kaydı
 245. AGİ Çıkmazı
 246. Geçici Vergi Beyannaesinin Verilme Süresi Uzatıldı!!!
 247. Asgari Geçim İndiriminde Yabancı Uyruklu Eş
 248. Araç Alımlarındaki Ötv nin Gider Yazılması
 249. Kanunen kabul edilmeyen gider mi?
 250. SAHIŞ İŞLETMESİNDE DEVİR HK