PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Sabit Menkul Kıymet Hakkında (Öğrenci Servisi)
 2. İhbar Tazminatı Gelir Vergisi Hk.
 3. Bütün Yönleriyle Serbest Bölgeler ve Vergi Uygulamaları
 4. İşci Ücretleri
 5. Serbest Bölgede Muhasebe İşlemleri
 6. Kira Hk.
 7. Amortismanlı Oto Satışı Serbest Meslek Makbuzu ile Belgelenebilir
 8. Satılan İştirak ve Sonrasında Tasfiye
 9. Potansiyel Vergi No
 10. Temizlikçi Gelir Vergisi
 11. Gelir Vergisi Mükellefiyeti ve Mükellefiyetin Sona Ermesi
 12. 5084 Uygulaması Hakkında
 13. Tescilden 1 Gün Sonra Defter Tasdiği
 14. Geç Verilen E-Beyannamelere Kesilen Cezalara İlişkin Önemli Açıklama
 15. Kar Dağıtımı Hk.
 16. Asgari Geçim İndiriminden Faydalanmamak.
 17. Kdv Den muaf olan Firmaya Hizmet işi Yapılması
 18. Banka Kredisinde Anlaşılan Kur ve Değerleme Hk.
 19. Apartman Yönetim Kurulu - Stopaj Gelir Vergisi
 20. Gelir Stopaj Vergisi..
 21. Kiralanan Kamyon
 22. Yapı Denetim Faturası
 23. Yargı Karalarında Limited Şirketlerinin Amme Borçları
 24. 2008 İnşaat m2 Maliyet Bedeli
 25. Emanet Makina
 26. Müşteri Bildirim Listesinin Maliyeye Bildirilmemesi
 27. Pert Olan Aracın Faturası
 28. Geçici Vergi Mahsup
 29. Okul Taşıtı İşletmesinde İşe Başlama Hakkında
 30. Ana Sözleşmede Yazılı Olmayan İşlerin Yapılması
 31. Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları
 32. Vergileme ve doğru adresin önemi
 33. Geçici Vergi
 34. Mahsup Edilmeyen AGİ
 35. Gider midir Özel Maliyet midir?
 36. Özel Hesap Döneminde Ba-Bs Formları
 37. Enflasyon Muhasebesinde Yardıma İhtiyacım Var..
 38. Geçici Vergiye Erteleme, 16/05/2008'e
 39. Geçici Vergide Mahsup
 40. Madeni Yağ Satışı
 41. Ltd Fon Geliri
 42. Kurumlardan Geri Dönen Faturalar
 43. Geçici Vergide Fatura Bilgileri
 44. Aylık Muhtasara Geçiş (Karışık Bir Durum)
 45. Balıkçılık Yapan Mükelleflere Kesilen Madeni Yağ Faturası
 46. Brüt Kar
 47. Hibe Edilen Paralarda Vergilendirme
 48. Geçmiş Yıllar Zararı Mahsubu
 49. Yabancı Sermayeli Kuruluşlarda Mayıs Ayında Bilgi Verme Zorunluluğu
 50. Karın Eklendiği Sermayenin Azaltılması
 51. Pert Olan Araç
 52. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında
 53. Poliçe Komisyonları ile ilgili İlginç Bir Soru..
 54. Limited Şirket Fon Geliri
 55. Vakıflarda Kira Geliri
 56. Enflasyon Düzeltmesi Zararları Mahsubu
 57. Fazla Amortisman Ayrılması Hk.
 58. Yurt Dışı İnşaat İşleri ..!
 59. 2008 Yılında Beyannamesini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar
 60. Euro Faturası
 61. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Eksik Doldurulması
 62. Kurumlar Beyannamesinden Ödenen Geçicilerin Mahsup Edilmemesi
 63. Naylon Fatura
 64. Mükellef Listesi
 65. Isıcam Üretimi
 66. Kambiyo İşlemlerinde BSMV Sıfıra İndirildi
 67. Geçici Vergiden Sakatlık İndirimi Tutarı Düşülebilir mi?
 68. Geçici Vergi Tahak.ve Ödenmeyen Geçici Vergilerin Kayıtlardan Çıkarılması
 69. 3 Aylık Ba-Bs
 70. Bilanço Dipnotları
 71. Kurumlar Vergisi Eki
 72. 4.Dönem Geçici Vergi
 73. Kurumlar Vergisi
 74. Transfer Fiyatlandırması Formuna ve Rapora Erteleme
 75. Kdv İadesinin 3. Şahsın Borçlarına Mahsubu Konusunda?
 76. Serbest Meslek Kazancında İşçi Giderleri
 77. Bilançolarda Dipnot Zorunluluğu
 78. Son Dakika Golü Geldi.?
 79. Bdp Kurumlar Vergisi Bey. Güncellenmesi
 80. Adetsel Olarak Yok, Maliyet Olarak Varolan Stok Sorunu...
 81. Ba- Bs Formları
 82. Transfer Fiyatlandırmasında Yapılan Önemli Değişiklikler
 83. İş Kazasında İşletme Kusurlu ise Tazminat Gider Gösterilemez
 84. Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresinin Uzatılacağına İlişkin Duyuru
 85. Geçici vergide Amortisman Ayırma
 86. 23 Nisanda Muhtasar Uzar mı?
 87. Kurumlar Vergisi Beyan Süresi
 88. Transfer Fiyat.Yoluyla Örtülü Kazanç Dağ.Hak.Genel Tebliğ
 89. Ticari Bilanço Karlarından Yedek Akçelerin Ayrılması
 90. Düzeltme beyannamesi
 91. Telsiz Kullanma Ücreti Ve Telsiz Ruhsatname Ücreti
 92. Geçici Vergi Düzeltmesi
 93. MKK İLE İLGİLİ BİLGİ
 94. Trafik Cezalarının Gider Yazılıp Yazılmayacağı
 95. Yemek Bedelleri
 96. Kurumlar Beyanında Transfer Fiyatlandırması Bilgileri Doldurulmadan Gönderilir
 97. Huzur Hakkı Bordrosunda AGİ Uygulaması
 98. Mali Tablo Dipnotları
 99. Ba Bs Formu İçin KKEG ve 8000 Sınırı Altı İade
 100. 2006 ve 2007 Karlarından Yasal Yedek Ayrılması
 101. Transfer Fiyatlandırılması
 102. 131 - Ortaklardan Alacaklar Hesabı ...!
 103. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlemesi
 104. Transfer Fiyatlandırması Formunu Doldurmasak Ne Olur Nasıl Bulunur
 105. Site Yönetiminin Dikkatine!!!
 106. Transfer Fiyatlandırmasında Matrahmı ? Genel Toplammı ?
 107. Yatırım İndirim ile ilgili
 108. Muhtasar Beyanname (Mahsup)
 109. Hangi Tür Araçların Ediniminde Yüzde 1 KDV Uygulanacak
 110. Transfer Fiyat.Rapor Süresi Uzatıldı. Serbest Bölg. Rapor Düzenlenecek
 111. Tadilat Ruhsatı Yapı Kullanma İzin Belgesi Alabilir Yazısı
 112. Transfer Fiyatlandırması Formu
 113. Katalog ve İnternet Sitesi Kurma Hizmeti Giderleştirilmesi Hk.
 114. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hak.değişiklik
 115. Finansal Kiralama
 116. Ortaklara Borçlar Faiz.
 117. Hurdaya Çıkan Aracın Yok Olması
 118. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları
 119. Şube Açılışı
 120. Gider Pusulası ile ilgili soru?
 121. Vinç Parçası Alımı
 122. Teşvikli İllerde Asgari Geçim İndirimi Çözüldü mü?
 123. Kurumlar Vergisi ve Transfer Fiyatlandırması
 124. Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilmesi Zarar Mahsubu
 125. Transfer Fiyatlandırması Kimleri Ne Şekilde Kapsıyor
 126. Kur Farkı Hs. Çek Tahsili (ödemesi)
 127. Yurt Dışı Ortaktan Kullanılan Nakit
 128. Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Örtülü Sermaye Uygulamasına İlişkin Bilgiler
 129. Bireysel Emeklilik
 130. Muhtasar Beyanname Her Ay Verilmeli mi ?
 131. Faturalardaki Vade Farkı Kaydı
 132. Ödenen Bağkur Primleri
 133. Geçici Vergide Önceki Yıl Zararı
 134. Geçici Vergi Ödenmediğinde Kapanış Kaydı
 135. Transfer Fiyatlandırması Formu Hk
 136. Şirket Misafirhane Gideri
 137. Kesilen Faturadaki Ötv
 138. Yurt Dışı Çalışanlarda G.V.
 139. Mali Kar
 140. Mülga Kooperatifçilik Fonu
 141. Kurumlar Beyanında Yazılacak Ortaklar.
 142. Kredi Kartına Nakit Kredinin Vergisel ve Yasal Boyutu
 143. Stoklar
 144. Kira Kontratnamesi Stopaj
 145. Bireysel Emeklilik Sigortası ?
 146. Vakıflar
 147. Şirket Aktifine Kayıtlı Gayrimenkulün Kiraya Verilmesi.
 148. Bilançonun Oluşturulması
 149. 5084' ün Yürütmesi Durdurulmuş
 150. Serbest Bölgelerde İhracat İstisnası
 151. Yurt Dışından Gelen Havale
 152. Bilanço Usulüne Tabi İşletmede Çevirmenlik Faaliyeti
 153. Yatırım Teşvik Nasıl Alınır
 154. Şubeye Nakil Olan İşçinin AGİ Durumu
 155. B Formları Hakkında
 156. Kar Dağıtımı Yoksa ?
 157. Kontrol Edilen Yabancı Kurumun Vergilendirilmesi
 158. İş Yeri Olarak Kiraya Verilen Gayrimenkulde Yüzde 5 İndirim Yok
 159. Kuruma Ödenmeyen SSK Primlerinin Gider Yazılmaması ve Bu Konudaki Çelişki
 160. Teşvik için 50 Personel Şartı, Küçük İşletmeleri Dışarıda Bıraktı
 161. Gelir Vergisi Mahsup
 162. Kontrol Edilen Yabancı Kurumun Vergilendirilmesi
 163. Kurum Kazancında Ar-Ge İndirimi
 164. %5 ve %100 Bağış Yardımın Hesabı Hk.
 165. Bireysel Emeklilik Primlerinin Ücret Bordrosunda
 166. B Formları Hk.
 167. E-Ticarette Muhasebe Kaydı Hk.
 168. TAŞINDI: İnternet bankacılığı ile ödenen vergiler
 169. Kurumlarda Emisyon Primleri
 170. Serbest Böl.Tüketilmek ya da Kullanılmak Üzere Gönderilen Mallarda Kdv Olacak mı
 171. B Formlarında Adet
 172. KV Beyanname Eki
 173. Şirketin Personelin Eğitim Giderlerini Karşılaması Hk.
 174. Fazla ve Yersiz Ödenen Kira Stopajı
 175. Geç Gelen Faturaların KDV' sine (KKEG mi) Olacak ?
 176. Yatırım İndirimi Geri Geliyor, Büyük Yatırıma Sıfır Vergi
 177. Nakliye Faaliyeti Yapan Mükellefin 2. Aracı Alması
 178. Gelir Vergisi Mükelleflerinde Geçici Vergi Muhasebe Kayıtları
 179. A.G.İ. Mahsup İşlemi Hakkında
 180. 2007 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanında İnce Noktalar
 181. Kira Geliri Elde Eden Kirada Oturuyorsa
 182. Elde Edilemeyen Kira için Beyan Verilir mi ?
 183. Gelir Vergisi Hesaplama
 184. Gayrimenkul Tahliyesi Hk.
 185. Kâr Paylarının Vergilendirilmesi
 186. Serbest Meslek Kazancı Kasa
 187. Anneye Ait İş Yeri
 188. Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenlerken hesap özeti bölümü
 189. Maliyeden Konut Sahiplerine Sıkı Takip
 190. bana göre ilginç bir soru
 191. Dönem Karı Hesaplamasında K.K.E.G
 192. 2007 Yılı Gelirlerinin Beyan Süresi Bitiyor
 193. GV den Düşülen Bağkur Primleri
 194. Menkul Kıymet Alım-Satım Kazancı, Vergileme ve Beyan
 195. SMK da Nakten İade ?
 196. İş Yeri Kira Geliri İçin
 197. Teşvik Uygulaması
 198. Gelir Faturası Kesilmesi
 199. Kurum Matrahının Tespitinde Giderler
 200. Ticari Faaliyet ve İş Yeri Kira Geliri..
 201. TAŞINDI: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
 202. Yurt Dışındaki İştirakin İflası
 203. Menkul Sermaye İradı
 204. Zarar-Ziyan ve Tazminatın Giderleştirilmesi
 205. Gelir Vergisi Beyannamesinde Ticari Kazanç ve Kira Gelirinin Beyanı.
 206. Geç Gelen Serbest Meslek Makbuzu
 207. Beyanname Vermeyi Gerektirmeyen Gelirler
 208. Trafik Cezası KKEG
 209. Alınan Malın Kiralanması
 210. Gelir Geçici Vergi Kaydı
 211. İş Yeri Kazancının Beyanı
 212. İade Edilecek Geç.Verginin Sonraki Yıl Geçici Vergi Beyannamesi Üzerinden Mahsub
 213. Amortisman
 214. Arazi Tipi Taşıtlar Gider Olarak Yazılabilir mi?
 215. Müteahhitin Kendine Fatura Kesmesi,
 216. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Bildirim
 217. Özel İnşaat Hakkında
 218. Okula Yapılan Bağış ve Yardım
 219. Temettü Gelliri / İşyeri Kirası Beyanı
 220. Kira Geliri - Götürü Usül ve Gerçek Usül Yöntem Geçişleri
 221. GMSİ' ye Ticari Kazanç Ekleniyor mu?
 222. Yıllık Gelir Vergisi
 223. Serbest Meslek Gelirinden Başka Murakıp Ücreti Olması Durumunda Beyanname
 224. Mart Ayında Kapanan Şahıs İşletmesi ve E Beyanname
 225. Alınan Fonun Muhasebesi
 226. Ticari Kazancı Olup Ayrıca Tevkifata Tabi Olmamış İşyeri Kira Gelirinde Beyan
 227. Çalışan Personel Emekli Olup Tekrar İşbaşı Yaparsa Asgari Geçim İndirimi Ne Olur
 228. Stopaj Ödenen İşyeri Kira Gelirinden, 19.000.00. YTL yi Aşanlar
 229. Yıl İçinde Sınıf Değiştirme
 230. Noter Vekillerinin Ücret Geliri Hk.
 231. Sodexho ve Ticket Muhasebeleştirilmesi
 232. Aba Altından Sopa Göstermenin Kibarcası
 233. Eğitim Giderleri ve Yardım Amaçlı Verilen Burslar.?
 234. Kira Ödemeleri Kesinti listesi Örnek.
 235. Google' a Reklam verme
 236. Vergilendirme Döneminden Önce..
 237. Yedek
 238. Araç Kiralama İşletmesi
 239. Eğitim ve Sağlık Harcamaları
 240. Bir İşçi Hangi Yasal Dayanakla A.G.İ. den Faydalandırılmayabilir.?
 241. İkinci El Mobilya ve Beyaz Eşyada Gelir Vergisi Tevkifatı Hk. Açıklama
 242. 381-Gider Tahakkukları Dönem Sonu İşleyişi Hk.
 243. 31.12.2007 Tarihli Bankaların (-) Bakiyeleri
 244. Yılık Gelir Vergisi Beyannamesi
 245. Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Gelir Vergisi Beyannamesinden indirimi
 246. Kira stopajında ödeme mi tahakku mu ?
 247. Gıda Acentalığı Yapack Kişi neler yapmalı?
 248. Emeklinin Bağkur Kesintisi ( konu: gelir vergisi )
 249. Gelir Vergisi Beyannamesinde Bağkur Prim İndirimi
 250. Gelir Vergisinden Mahsup Edilecek Giderler