PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. SM Makbuzunda Stopaj
 2. Kasko ile Ödenen Fatura Tutarının Gider Yazılıp Yazılamıyacağı Hakkında.
 3. Basitten Gerçek Usule Geçiş
 4. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 5. Fazla Ödenen Peşin Vergi
 6. Üretim İşletmelerinde Maliyet Muhasebe Uygulaması
 7. Off Shore Hesabıma Gelen Vergi
 8. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Hk.
 9. Geçici Vergi ve Mahsup İşlemleri Hk.
 10. Gelir Vergisi Stopajı Teşvikne İlişkin Bildirim
 11. 2007 Yılı Kira Gelirleri ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 12. Katma Değer Vergisi İç Genelgesi 2008/2
 13. Kar Payı Alan Ortağın Beyan Sınırı
 14. Kira Gelirleri
 15. Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannamelerde 1.390.00 Ytl özcz
 16. Gayrimenkul Değerleme
 17. Ek Görevle Çalışan Kişilere Ait Asgari Geçim İndirimi
 18. Sanayi Sicili
 19. Yurt Dışı Taşımacılıkta Harcırah Giderleri
 20. Ltd Şirketlerde Ortaklara Verilen ya da Alınan Paralar
 21. Manevi Tazminat Bedeli Gider Yazılır mı?
 22. İnşaat Bitimi
 23. Serbest Bölge Kar Dağıtımı
 24. Kat Karşılığı Verilen Daire
 25. TAŞINDI: K1 K2 de son gün 25 şubat mı 31 aralık mı ? şaşkınız
 26. Gayrimenkul Satışı
 27. Personele Yapılan Ayni ve Nakdi Yemek Yardımları
 28. 2. El Araç Satışında Kdv
 29. Bedelsiz Satışın Yevmiye Kaydı Hk.
 30. Karşılıksız Çek İşlemleri
 31. TAŞINDI: tazminat hesaplama
 32. 2008 de Aylık Ba Bs Her Aya mı ya da Kümülatif mi?
 33. Mahkemelik Olunmuş Koll.Şti.Ortağı
 34. Prim KDV Farkı Bedeli
 35. Derneklerde ödenmeyen kiranın stopajı
 36. Asgari Geçim İndirmi Eşi Devlet Memuru Olan Çalışan
 37. 2007 Faturası
 38. Bayiye Verilen Araç
 39. Servis Aracı
 40. Adi Ortaklık ve Basit Usul
 41. Geçmiş Yıl Zararları Mahsubu
 42. Cep Telefonu Kaydı?
 43. Veraseten Açılış ve Beyanı
 44. Hurda Akü Alışı
 45. Araç Satış Kasko Değeri
 46. Asgari Geçim İndiriminde İşe Giriş
 47. Asgari Geçim İndiriminin Güne Bölünmesi
 48. Gayrimenkul Alımı Maliyet Değeri
 49. Geçmiş Yıl Zararı Mahsubu ve Muh. Kaydı
 50. AGİ Çıkmazı
 51. Geçici Vergi Beyannaesinin Verilme Süresi Uzatıldı!!!
 52. Asgari Geçim İndiriminde Yabancı Uyruklu Eş
 53. Araç Alımlarındaki Ötv nin Gider Yazılması
 54. Kanunen kabul edilmeyen gider mi?
 55. SAHIŞ İŞLETMESİNDE DEVİR HK
 56. Hediye Sepeti
 57. Gayrimenkul Düzeltme Beyanı
 58. Sermayeye Eklenen Geçmiş Yıl Karları Tasfiyede Ne Olacak
 59. İnşaatta Vergi Hesaplaması
 60. Asgari Geçim İndirimi ve 5084 Sayılı Kanun
 61. Matrah Artırımına Mecbur muyuz?
 62. Dövizler Nerden Gelsin...
 63. Vade Farkı Faturası ..
 64. Şüpheli Ticari Alacak Karşılıkları Kanunen Kabul Edilmeyen Gider mi?
 65. Asgari Geçim İndiriminin Beyanı ve Muhasebeleştirilmesi
 66. Şube iken Tek İş Yerine Dönüşmesi ve Vergi Dairesi Degişikliği
 67. Tasdik Olmayan Defterler
 68. E Bildirge (muhtasar)
 69. İşletme Defterinden Bilançoya Geçiş
 70. Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan olumlu farkların çekilmesi.
 71. Mazbut Vakıflarda Stopaj
 72. Bireysel Emeklilik Sigortalarının ve Şahıs Primlerinin GMSi den Düşülmesi
 73. Kollektif Şirketler Kar Payı
 74. Geçici Vergi E Beyanname
 75. emeklilerde asgari geçim indirimi
 76. Teşvik Kapsamındaki illerde Asgari Geçim İndirimi...
 77. Bilanço Usulüne Göre Defter Tutan Şahısın Geçmiş Yıl Kar Dağıtımının Stopajı
 78. Esnaf Muafiyet Hadleri
 79. Servis Aracı
 80. Zararların Karlara Mahsubu
 81. Bireysel Emeklilikte geçmiş yıl primlerinin indirimi hakkında?
 82. Asgari Geçim İndirimi Hk.
 83. Yazar Kasa Alma Zorunluluğu Hk.
 84. 2.Derece Vergi İndirim.Yaralanan 1 İşçi Asgari Geçim İndir. Yararlanabilir mi?
 85. Müstahdemlerde Gelir Vergisi Kesintisi
 86. Geçici Vergi Hk.
 87. Kavak Ağacı ve Tomruktan Üretilen Kereste İmalatında Fire Oranı
 88. Asgari Geçim İndirimi Hakkında.
 89. Geçici Beyannamelerin Arka Sayfalarındaki Bilgiler.?
 90. Fazla Ödenen Stopaj
 91. TAŞINDI: Amortisman hk.
 92. Değer Artış Kazancı
 93. İnşaat Muhasebesiyle İlgili Alış iade kdv durumu
 94. BASİT USULDEN GERÇEK USULE GEÇİŞ
 95. Tevkifatlı Faturalar
 96. Defter Tasdiki Hk.
 97. Montaj
 98. Aracı Firma İşlemleri
 99. Asgari Geçim İndiriminde Bordro
 100. Motorlu Taşıtlar Vergisi
 101. TAŞINDI: Yıllara Yaygın İnş.
 102. Toplu Taşıma Biletlerinde Kdv
 103. SSK Kur Kesilip Eksik Ödenen Fatura Bedelleri.
 104. Kurumlar Vergisi ve Kurum Geçici Vergiler Artık Bankaya Yatacak
 105. Avukat Topluluk Sigortası..
 106. Bağış-Devlet Hastanesine Bağış Hk.
 107. Tevkifat Bankaya Yapılan Satış ve Hizmet Hk.
 108. ÖTV Defteri
 109. İşi Terk de Muhtasar Verilme Zamanı
 110. Buğday ve Mısırda Kdv
 111. Basit Usul Diğer Gelirler ?
 112. Fon Geliri Hk.
 113. Sanatçı Kira Stopajı
 114. Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Kar-Zarar Durumu
 115. Şirket Ortaklarının Borçları
 116. Gider Pusulası
 117. Aracılık Sözleşmesi Ücret ve Makbuz Düzeni
 118. Mesul Müdür.?
 119. Şirketin Pazarlama bölümüne aldığı binek otomobillerin KDV Durumu
 120. ödenmemiş bağkur priminin matrahtan düşülmesi
 121. İskonto
 122. İşletme Defterinde Matrah Artırımı
 123. Balıkçılık Mesleğinde Pay Dağılımı
 124. Yeniden Değerleme İşlemi
 125. Basit Usul Kazancı
 126. İhbar Öneline Uymayan Personel hk.
 127. Çek Karnesi Bedeli
 128. Ticari Kazanç SAyılabilir Mi?
 129. Bilgisayar Programcılığı ve Web Tasarımı Yapan Mükellefin Tutacağı Defter
 130. Mankenin Mükellef Olması
 131. Ortakların Bağkur Ödemeleri..
 132. Yurtdışı Hizmet ihracında DAB zorunlumu?
 133. Amortisman Uygulaması
 134. Yeni Açılış
 135. Polis Evleri
 136. Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Stopaj
 137. İş Yeri Kira Ödemesi Ticari Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılabilir mi?
 138. Tasfiye Sonu Beyannamesi Ekleri.
 139. Bağış ve Yardımlar
 140. Gider Pusulası ile Makina
 141. Şubelere ait Muhtasar Beyanı ile İlgili Duyuru
 142. Kiralama İşlemlerinde Vergi
 143. Kuyumcu Stok Hk.
 144. Spor Salanu Açılışı
 145. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar
 146. İhaleli İş Sözleşmeleri Stopaj Kesintisi
 147. Tasfiye ile ilgili Geçici Vergi Beyannamesi
 148. Personele Bayram Hediyesi Olarak Verilen Giyim Fat.Hk.
 149. TAŞINDI: adi ortaklıkta defter tasdiki
 150. Basit Usul
 151. Sakatlık İndirimi
 152. Tahsil Edilemeyen Senet
 153. İşveren Ücreti..
 154. İşin Terkinden Sonra Elde Kalan Demirbaşlar
 155. örtülü sermaye de faiz oranı
 156. Vergi Mükellefinin Vefatı
 157. 2006 Nisan ayında aldığım dairemi satarsam vergi ödermiyim ?
 158. kontör gideri
 159. basit usül
 160. E Beyannameye yeni geçtik..Yardım!!
 161. Tahakkuk Eden Verginin Düzeltilmesi
 162. kooperatif hk.
 163. çalışan emeklilerde asgari geçim indirimi
 164. Yeni Alınan Ticari Araçta Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi
 165. serbest meslek erbabi
 166. Envanter Denetimleri Başladı
 167. zirai ürünlerde kesinti(acil)
 168. maaştaki gelir vergisi matrahı artması
 169. Hizmet İhracatında Gelir Vergisi Muafiyeti
 170. Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Hk.
 171. Asgari Geçim İndirimi Hesaplama Formülü
 172. Kira Stopajı Devir Edilebilir mi?
 173. TAŞINDI: 3568 Sayılı Kanun Değişikliği Başladı
 174. İnternet Üzerinden Kitap Satmak İstiyorum.Bunun İçin Vergi Ödemek Zorunda mıyım?
 175. Yıllara Sair İşlerde Stopaj Kesintisi
 176. Faaliyet Alanı Tıbbi Mlz.Turizm İnş.Gıda Olan Ltd. Şti. nde Kar Nasıl Azaltılır?
 177. Diğer Ücretliler İfadesi
 178. Vadeli Mevduat Hesabında Yılsonu Değerlemesi
 179. Tasfiye
 180. Değer Artış Kazancı Beyanı
 181. Defter Tasdiki
 182. Sınıf Değiştirme Hk.
 183. Türk Telekom Bayii
 184. ferdi işletmenin devri
 185. ltd şti'de teminat mektubu ve faiz geliri
 186. faiz gelirleri
 187. Muhtasar Beyanname
 188. vergi paylaşımı
 189. ınsaatlarda stopaj
 190. basit usul
 191. Vergi Dairesi Değişikliği
 192. Şirket Ortağının Durumu..
 193. A.Ş. Ortaklarına Verilecek Prim Hk.
 194. Çevre Temizlik Vergisi ve Bina Vergisi Gider olarak Yazılır mı?
 195. Zirai Mahsullerde Stopaj
 196. Teşvikli İşyerlerinde Asgari Geçim İndirimi
 197. Şahıs işletmelerinde Ek iş
 198. Ltd. Şti. Tasfiye de Kar Dağıtımı..
 199. İş Yerinin Kapanışı
 200. İşçi Gelir Vergisi
 201. Geçici Vergi Beyanname Vermeme Hali
 202. E-Beyannamenin Geç Verilmesi
 203. Site Yönetimi
 204. Grup Şirketler
 205. Çekleri Kaşe Yemiş Firma Ortaklarının Değiştirmem Çözüm müdür ?
 206. İş Ortaklığı Kurumlar Beyannamesi
 207. Nakit Yemek Yardımının Vergilendirilmesi
 208. Eşi Esnaf Olan Ücretlinin Asgari Geçim İndirim Hakkı
 209. Gider pusulası
 210. Vergi İadesinin Maaşa Yansıması
 211. Özel maliyet
 212. Yurtdışı İnşaat ve Onarım İşleri
 213. Yazar Kasa Kullanımı Hk.
 214. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Asgari Geçim indirimi
 215. Asgari Geçim İndiriminde Çocuk Bakımı
 216. Taksilerin Üzerindeki Reklamlar
 217. Sınıf değiştirme
 218. Teşvik Yasasında Asgari Geçim İndirimi
 219. Babasına Ait Olan İş Yerinin Stpoajı
 220. Tasfiye Halindeki Şirkete Defter Tasdiki
 221. Servis İşletmesi
 222. Kargoda Kaybolan Mallar ve Fatura Asılları
 223. Emisyon Primi
 224. Yurt Dışı Harcırah
 225. İnşaat İşi İçin Verilen Avansın Mahsubu
 226. Yabancı Şirketlerde Kar Dağıtım Stopajı
 227. Tasfiyeye Giriş
 228. Gelir Vergisi Kesintisi
 229. Müteahhit, Projesini Kendisi Çizerse ?
 230. Şahıs Firmasına Araç Kaydı
 231. Transfer Fiyatlandırması
 232. Turizm Seyehat Acentelerinde Muhasebe Kayıtları
 233. İş Avansına Karşılık Fatura Kesilmesi
 234. Asgari Geçim İndirimi Hakkında (Lütfen yenı başlık açmadan önce okuyun)
 235. Envantere Kayıtlı Olmayan Makine
 236. Eczanelerde Muhasebe Kaydı
 237. Yurt Dışında İnternet Hiz. Veren Bir Şirketin Türkiye Bayiliği ve Vergi Durumu
 238. Ücretlilerde Vergi İadesi Kalktı 2008'de Ne Yapmalıyız?
 239. Muhtasar Beyannamesinin Eksik Beyan Edilmesi
 240. Huzur Hakkı Bordrosu
 241. Koll Şirket Ortağının Kira Beyanı
 242. Kıdem Tazminatı
 243. Geçici Vergi? Önceki Dönemler?
 244. Yabancı Bayraklı Gemiler
 245. Mortgage da Ücretlinin Vergi Avantajı
 246. Serbest Bölgede Mükellefiyet
 247. Adi Ortaklık ve Şahsi Mükellefiyette Geçici Vergi Beyanı?
 248. 3.Dönem Döviz Kuru Hakkında
 249. Bağış ve Yardım Hk.
 250. Hayvancılık İşletmesinde Yem Amaçlı Ekilen Mahsülün İşletme Stoklarına Alınması