PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Hediye Sepeti
 2. Gayrimenkul Düzeltme Beyanı
 3. Sermayeye Eklenen Geçmiş Yıl Karları Tasfiyede Ne Olacak
 4. İnşaatta Vergi Hesaplaması
 5. Asgari Geçim İndirimi ve 5084 Sayılı Kanun
 6. Matrah Artırımına Mecbur muyuz?
 7. Dövizler Nerden Gelsin...
 8. Vade Farkı Faturası ..
 9. Şüpheli Ticari Alacak Karşılıkları Kanunen Kabul Edilmeyen Gider mi?
 10. Asgari Geçim İndiriminin Beyanı ve Muhasebeleştirilmesi
 11. Şube iken Tek İş Yerine Dönüşmesi ve Vergi Dairesi Degişikliği
 12. Tasdik Olmayan Defterler
 13. E Bildirge (muhtasar)
 14. İşletme Defterinden Bilançoya Geçiş
 15. Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan olumlu farkların çekilmesi.
 16. Mazbut Vakıflarda Stopaj
 17. Bireysel Emeklilik Sigortalarının ve Şahıs Primlerinin GMSi den Düşülmesi
 18. Kollektif Şirketler Kar Payı
 19. Geçici Vergi E Beyanname
 20. emeklilerde asgari geçim indirimi
 21. Teşvik Kapsamındaki illerde Asgari Geçim İndirimi...
 22. Bilanço Usulüne Göre Defter Tutan Şahısın Geçmiş Yıl Kar Dağıtımının Stopajı
 23. Esnaf Muafiyet Hadleri
 24. Servis Aracı
 25. Zararların Karlara Mahsubu
 26. Bireysel Emeklilikte geçmiş yıl primlerinin indirimi hakkında?
 27. Asgari Geçim İndirimi Hk.
 28. Yazar Kasa Alma Zorunluluğu Hk.
 29. 2.Derece Vergi İndirim.Yaralanan 1 İşçi Asgari Geçim İndir. Yararlanabilir mi?
 30. Müstahdemlerde Gelir Vergisi Kesintisi
 31. Geçici Vergi Hk.
 32. Kavak Ağacı ve Tomruktan Üretilen Kereste İmalatında Fire Oranı
 33. Asgari Geçim İndirimi Hakkında.
 34. Geçici Beyannamelerin Arka Sayfalarındaki Bilgiler.?
 35. Fazla Ödenen Stopaj
 36. TAŞINDI: Amortisman hk.
 37. Değer Artış Kazancı
 38. İnşaat Muhasebesiyle İlgili Alış iade kdv durumu
 39. BASİT USULDEN GERÇEK USULE GEÇİŞ
 40. Tevkifatlı Faturalar
 41. Defter Tasdiki Hk.
 42. Montaj
 43. Aracı Firma İşlemleri
 44. Asgari Geçim İndiriminde Bordro
 45. Motorlu Taşıtlar Vergisi
 46. TAŞINDI: Yıllara Yaygın İnş.
 47. Toplu Taşıma Biletlerinde Kdv
 48. SSK Kur Kesilip Eksik Ödenen Fatura Bedelleri.
 49. Kurumlar Vergisi ve Kurum Geçici Vergiler Artık Bankaya Yatacak
 50. Avukat Topluluk Sigortası..
 51. Bağış-Devlet Hastanesine Bağış Hk.
 52. Tevkifat Bankaya Yapılan Satış ve Hizmet Hk.
 53. ÖTV Defteri
 54. İşi Terk de Muhtasar Verilme Zamanı
 55. Buğday ve Mısırda Kdv
 56. Basit Usul Diğer Gelirler ?
 57. Fon Geliri Hk.
 58. Sanatçı Kira Stopajı
 59. Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Kar-Zarar Durumu
 60. Şirket Ortaklarının Borçları
 61. Gider Pusulası
 62. Aracılık Sözleşmesi Ücret ve Makbuz Düzeni
 63. Mesul Müdür.?
 64. Şirketin Pazarlama bölümüne aldığı binek otomobillerin KDV Durumu
 65. ödenmemiş bağkur priminin matrahtan düşülmesi
 66. İskonto
 67. İşletme Defterinde Matrah Artırımı
 68. Balıkçılık Mesleğinde Pay Dağılımı
 69. Yeniden Değerleme İşlemi
 70. Basit Usul Kazancı
 71. İhbar Öneline Uymayan Personel hk.
 72. Çek Karnesi Bedeli
 73. Ticari Kazanç SAyılabilir Mi?
 74. Bilgisayar Programcılığı ve Web Tasarımı Yapan Mükellefin Tutacağı Defter
 75. Mankenin Mükellef Olması
 76. Ortakların Bağkur Ödemeleri..
 77. Yurtdışı Hizmet ihracında DAB zorunlumu?
 78. Amortisman Uygulaması
 79. Yeni Açılış
 80. Polis Evleri
 81. Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Stopaj
 82. İş Yeri Kira Ödemesi Ticari Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılabilir mi?
 83. Tasfiye Sonu Beyannamesi Ekleri.
 84. Bağış ve Yardımlar
 85. Gider Pusulası ile Makina
 86. Şubelere ait Muhtasar Beyanı ile İlgili Duyuru
 87. Kiralama İşlemlerinde Vergi
 88. Kuyumcu Stok Hk.
 89. Spor Salanu Açılışı
 90. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar
 91. İhaleli İş Sözleşmeleri Stopaj Kesintisi
 92. Tasfiye ile ilgili Geçici Vergi Beyannamesi
 93. Personele Bayram Hediyesi Olarak Verilen Giyim Fat.Hk.
 94. TAŞINDI: adi ortaklıkta defter tasdiki
 95. Basit Usul
 96. Sakatlık İndirimi
 97. Tahsil Edilemeyen Senet
 98. İşveren Ücreti..
 99. İşin Terkinden Sonra Elde Kalan Demirbaşlar
 100. örtülü sermaye de faiz oranı
 101. Vergi Mükellefinin Vefatı
 102. 2006 Nisan ayında aldığım dairemi satarsam vergi ödermiyim ?
 103. kontör gideri
 104. basit usül
 105. E Beyannameye yeni geçtik..Yardım!!
 106. Tahakkuk Eden Verginin Düzeltilmesi
 107. kooperatif hk.
 108. çalışan emeklilerde asgari geçim indirimi
 109. Yeni Alınan Ticari Araçta Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi
 110. serbest meslek erbabi
 111. Envanter Denetimleri Başladı
 112. zirai ürünlerde kesinti(acil)
 113. maaştaki gelir vergisi matrahı artması
 114. Hizmet İhracatında Gelir Vergisi Muafiyeti
 115. Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Hk.
 116. Asgari Geçim İndirimi Hesaplama Formülü
 117. Kira Stopajı Devir Edilebilir mi?
 118. TAŞINDI: 3568 Sayılı Kanun Değişikliği Başladı
 119. İnternet Üzerinden Kitap Satmak İstiyorum.Bunun İçin Vergi Ödemek Zorunda mıyım?
 120. Yıllara Sair İşlerde Stopaj Kesintisi
 121. Faaliyet Alanı Tıbbi Mlz.Turizm İnş.Gıda Olan Ltd. Şti. nde Kar Nasıl Azaltılır?
 122. Diğer Ücretliler İfadesi
 123. Vadeli Mevduat Hesabında Yılsonu Değerlemesi
 124. Tasfiye
 125. Değer Artış Kazancı Beyanı
 126. Defter Tasdiki
 127. Sınıf Değiştirme Hk.
 128. Türk Telekom Bayii
 129. ferdi işletmenin devri
 130. ltd şti'de teminat mektubu ve faiz geliri
 131. faiz gelirleri
 132. Muhtasar Beyanname
 133. vergi paylaşımı
 134. ınsaatlarda stopaj
 135. basit usul
 136. Vergi Dairesi Değişikliği
 137. Şirket Ortağının Durumu..
 138. A.Ş. Ortaklarına Verilecek Prim Hk.
 139. Çevre Temizlik Vergisi ve Bina Vergisi Gider olarak Yazılır mı?
 140. Zirai Mahsullerde Stopaj
 141. Teşvikli İşyerlerinde Asgari Geçim İndirimi
 142. Şahıs işletmelerinde Ek iş
 143. Ltd. Şti. Tasfiye de Kar Dağıtımı..
 144. İş Yerinin Kapanışı
 145. İşçi Gelir Vergisi
 146. Geçici Vergi Beyanname Vermeme Hali
 147. E-Beyannamenin Geç Verilmesi
 148. Site Yönetimi
 149. Grup Şirketler
 150. Çekleri Kaşe Yemiş Firma Ortaklarının Değiştirmem Çözüm müdür ?
 151. İş Ortaklığı Kurumlar Beyannamesi
 152. Nakit Yemek Yardımının Vergilendirilmesi
 153. Eşi Esnaf Olan Ücretlinin Asgari Geçim İndirim Hakkı
 154. Gider pusulası
 155. Vergi İadesinin Maaşa Yansıması
 156. Özel maliyet
 157. Yurtdışı İnşaat ve Onarım İşleri
 158. Yazar Kasa Kullanımı Hk.
 159. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Asgari Geçim indirimi
 160. Asgari Geçim İndiriminde Çocuk Bakımı
 161. Taksilerin Üzerindeki Reklamlar
 162. Sınıf değiştirme
 163. Teşvik Yasasında Asgari Geçim İndirimi
 164. Babasına Ait Olan İş Yerinin Stpoajı
 165. Tasfiye Halindeki Şirkete Defter Tasdiki
 166. Servis İşletmesi
 167. Kargoda Kaybolan Mallar ve Fatura Asılları
 168. Emisyon Primi
 169. Yurt Dışı Harcırah
 170. İnşaat İşi İçin Verilen Avansın Mahsubu
 171. Yabancı Şirketlerde Kar Dağıtım Stopajı
 172. Tasfiyeye Giriş
 173. Gelir Vergisi Kesintisi
 174. Müteahhit, Projesini Kendisi Çizerse ?
 175. Şahıs Firmasına Araç Kaydı
 176. Transfer Fiyatlandırması
 177. Turizm Seyehat Acentelerinde Muhasebe Kayıtları
 178. İş Avansına Karşılık Fatura Kesilmesi
 179. Asgari Geçim İndirimi Hakkında (Lütfen yenı başlık açmadan önce okuyun)
 180. Envantere Kayıtlı Olmayan Makine
 181. Eczanelerde Muhasebe Kaydı
 182. Yurt Dışında İnternet Hiz. Veren Bir Şirketin Türkiye Bayiliği ve Vergi Durumu
 183. Ücretlilerde Vergi İadesi Kalktı 2008'de Ne Yapmalıyız?
 184. Muhtasar Beyannamesinin Eksik Beyan Edilmesi
 185. Huzur Hakkı Bordrosu
 186. Koll Şirket Ortağının Kira Beyanı
 187. Kıdem Tazminatı
 188. Geçici Vergi? Önceki Dönemler?
 189. Yabancı Bayraklı Gemiler
 190. Mortgage da Ücretlinin Vergi Avantajı
 191. Serbest Bölgede Mükellefiyet
 192. Adi Ortaklık ve Şahsi Mükellefiyette Geçici Vergi Beyanı?
 193. 3.Dönem Döviz Kuru Hakkında
 194. Bağış ve Yardım Hk.
 195. Hayvancılık İşletmesinde Yem Amaçlı Ekilen Mahsülün İşletme Stoklarına Alınması
 196. Sigorta Şirketi İade Faturası Hk.
 197. Kira Sözleşmesi Hk.
 198. Yurt Dışında Şube Açılması Hk.
 199. Özel Sürücü Kursları
 200. Yıllara Sari İnşaatta Geçici Vergi
 201. Vakıflarda Kira Stopajı.
 202. Gider Pusulasi
 203. Net Ödenen Yemek Yardımının Brütü?
 204. Geçici Verginin Hazırlanması
 205. Asgari Geçim İndirimi ile ilgili Tebliğ Taslağı
 206. Geçici Vergi E Beyanname
 207. LTD Ortağı Şirket Müdürü Ücret Alırsa
 208. Teşvikli Bodro Hk.
 209. Sermaye Artırımı
 210. Avrupa Birligi Ücret Vergilendirme Teknikleri
 211. İhracat Belgesi hk.
 212. Asgari Geçim İnd. Hk. Sorular
 213. Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar
 214. Geçici Vergi Hk.
 215. Ödenen Gecikme Zammı Hangi Hesaba Kayıt Edilir?
 216. Stopaj Ödemesi Hk.
 217. Pers. Servis Taşımacılığı
 218. Banka Döviz Kredisinde Kur Farkı
 219. İnternet Alan Adı Satışı : Domain
 220. Kalkınma Öncelikli Yörelerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması
 221. Geçici Vergi Hk.
 222. Bireysel Emeklilik
 223. Matrah Artırımı İçin Çağrıldığında Gidilmezse
 224. Serbest Bölge Vergi Mevzuatı Hk.
 225. Geçici Vergi Hesaplanması
 226. Kantin İşletmesinde Kdv2 Beyanı
 227. Zararla İşletme Kapatmak.?
 228. Verilen Avanslarda Stopaj
 229. Öz Sermaye ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 230. Ödeme Kaydedici Cihaz
 231. Nevi Değişikliğinde Yatırım İndiriminin Durumu Hk..
 232. Kartela Giderleri
 233. Eğitim Ücreri Gideri İşlenir mi?
 234. Fatura Kesimi
 235. Bağkur Giderleri
 236. Giderler
 237. Kur Farkı
 238. Şahıs Firmasında Sermaye Arttırımı;
 239. Kurumlar Vergisi
 240. KVK 24 Muhtasar
 241. Gayrimenkul Alımında Avantajlar
 242. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Stopaj
 243. Kasa Hesabı Hk.
 244. Bilgi Formlarının Doldurulması Hk.
 245. Gider Faturaları Hakkında;
 246. Şahıs Şirketi İçin Alınan Şahsi Kredinin Durumu
 247. Yurt Dışından Gelecek Fiyat Farkı Faturası
 248. Yolluk Ödemeleri Hk.
 249. İş Adamları Derneği İftar Yemeği
 250. Defter Tas. Hk.