PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Geçici Beyannamelerin Arka Sayfalarındaki Bilgiler.?
 2. Fazla Ödenen Stopaj
 3. TAŞINDI: Amortisman hk.
 4. Değer Artış Kazancı
 5. İnşaat Muhasebesiyle İlgili Alış iade kdv durumu
 6. BASİT USULDEN GERÇEK USULE GEÇİŞ
 7. Tevkifatlı Faturalar
 8. Defter Tasdiki Hk.
 9. Montaj
 10. Aracı Firma İşlemleri
 11. Asgari Geçim İndiriminde Bordro
 12. Motorlu Taşıtlar Vergisi
 13. TAŞINDI: Yıllara Yaygın İnş.
 14. Toplu Taşıma Biletlerinde Kdv
 15. SSK Kur Kesilip Eksik Ödenen Fatura Bedelleri.
 16. Kurumlar Vergisi ve Kurum Geçici Vergiler Artık Bankaya Yatacak
 17. Avukat Topluluk Sigortası..
 18. Bağış-Devlet Hastanesine Bağış Hk.
 19. Tevkifat Bankaya Yapılan Satış ve Hizmet Hk.
 20. ÖTV Defteri
 21. İşi Terk de Muhtasar Verilme Zamanı
 22. Buğday ve Mısırda Kdv
 23. Basit Usul Diğer Gelirler ?
 24. Fon Geliri Hk.
 25. Sanatçı Kira Stopajı
 26. Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Kar-Zarar Durumu
 27. Şirket Ortaklarının Borçları
 28. Gider Pusulası
 29. Aracılık Sözleşmesi Ücret ve Makbuz Düzeni
 30. Mesul Müdür.?
 31. Şirketin Pazarlama bölümüne aldığı binek otomobillerin KDV Durumu
 32. ödenmemiş bağkur priminin matrahtan düşülmesi
 33. İskonto
 34. İşletme Defterinde Matrah Artırımı
 35. Balıkçılık Mesleğinde Pay Dağılımı
 36. Yeniden Değerleme İşlemi
 37. Basit Usul Kazancı
 38. İhbar Öneline Uymayan Personel hk.
 39. Çek Karnesi Bedeli
 40. Ticari Kazanç SAyılabilir Mi?
 41. Bilgisayar Programcılığı ve Web Tasarımı Yapan Mükellefin Tutacağı Defter
 42. Mankenin Mükellef Olması
 43. Ortakların Bağkur Ödemeleri..
 44. Yurtdışı Hizmet ihracında DAB zorunlumu?
 45. Amortisman Uygulaması
 46. Yeni Açılış
 47. Polis Evleri
 48. Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Stopaj
 49. İş Yeri Kira Ödemesi Ticari Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılabilir mi?
 50. Tasfiye Sonu Beyannamesi Ekleri.
 51. Bağış ve Yardımlar
 52. Gider Pusulası ile Makina
 53. Şubelere ait Muhtasar Beyanı ile İlgili Duyuru
 54. Kiralama İşlemlerinde Vergi
 55. Kuyumcu Stok Hk.
 56. Spor Salanu Açılışı
 57. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar
 58. İhaleli İş Sözleşmeleri Stopaj Kesintisi
 59. Tasfiye ile ilgili Geçici Vergi Beyannamesi
 60. Personele Bayram Hediyesi Olarak Verilen Giyim Fat.Hk.
 61. TAŞINDI: adi ortaklıkta defter tasdiki
 62. Basit Usul
 63. Sakatlık İndirimi
 64. Tahsil Edilemeyen Senet
 65. İşveren Ücreti..
 66. İşin Terkinden Sonra Elde Kalan Demirbaşlar
 67. örtülü sermaye de faiz oranı
 68. Vergi Mükellefinin Vefatı
 69. 2006 Nisan ayında aldığım dairemi satarsam vergi ödermiyim ?
 70. kontör gideri
 71. basit usül
 72. E Beyannameye yeni geçtik..Yardım!!
 73. Tahakkuk Eden Verginin Düzeltilmesi
 74. kooperatif hk.
 75. çalışan emeklilerde asgari geçim indirimi
 76. Yeni Alınan Ticari Araçta Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi
 77. serbest meslek erbabi
 78. Envanter Denetimleri Başladı
 79. zirai ürünlerde kesinti(acil)
 80. maaştaki gelir vergisi matrahı artması
 81. Hizmet İhracatında Gelir Vergisi Muafiyeti
 82. Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Hk.
 83. Asgari Geçim İndirimi Hesaplama Formülü
 84. Kira Stopajı Devir Edilebilir mi?
 85. TAŞINDI: 3568 Sayılı Kanun Değişikliği Başladı
 86. İnternet Üzerinden Kitap Satmak İstiyorum.Bunun İçin Vergi Ödemek Zorunda mıyım?
 87. Yıllara Sair İşlerde Stopaj Kesintisi
 88. Faaliyet Alanı Tıbbi Mlz.Turizm İnş.Gıda Olan Ltd. Şti. nde Kar Nasıl Azaltılır?
 89. Diğer Ücretliler İfadesi
 90. Vadeli Mevduat Hesabında Yılsonu Değerlemesi
 91. Tasfiye
 92. Değer Artış Kazancı Beyanı
 93. Defter Tasdiki
 94. Sınıf Değiştirme Hk.
 95. Türk Telekom Bayii
 96. ferdi işletmenin devri
 97. ltd şti'de teminat mektubu ve faiz geliri
 98. faiz gelirleri
 99. Muhtasar Beyanname
 100. vergi paylaşımı
 101. ınsaatlarda stopaj
 102. basit usul
 103. Vergi Dairesi Değişikliği
 104. Şirket Ortağının Durumu..
 105. A.Ş. Ortaklarına Verilecek Prim Hk.
 106. Çevre Temizlik Vergisi ve Bina Vergisi Gider olarak Yazılır mı?
 107. Zirai Mahsullerde Stopaj
 108. Teşvikli İşyerlerinde Asgari Geçim İndirimi
 109. Şahıs işletmelerinde Ek iş
 110. Ltd. Şti. Tasfiye de Kar Dağıtımı..
 111. İş Yerinin Kapanışı
 112. İşçi Gelir Vergisi
 113. Geçici Vergi Beyanname Vermeme Hali
 114. E-Beyannamenin Geç Verilmesi
 115. Site Yönetimi
 116. Grup Şirketler
 117. Çekleri Kaşe Yemiş Firma Ortaklarının Değiştirmem Çözüm müdür ?
 118. İş Ortaklığı Kurumlar Beyannamesi
 119. Nakit Yemek Yardımının Vergilendirilmesi
 120. Eşi Esnaf Olan Ücretlinin Asgari Geçim İndirim Hakkı
 121. Gider pusulası
 122. Vergi İadesinin Maaşa Yansıması
 123. Özel maliyet
 124. Yurtdışı İnşaat ve Onarım İşleri
 125. Yazar Kasa Kullanımı Hk.
 126. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Asgari Geçim indirimi
 127. Asgari Geçim İndiriminde Çocuk Bakımı
 128. Taksilerin Üzerindeki Reklamlar
 129. Sınıf değiştirme
 130. Teşvik Yasasında Asgari Geçim İndirimi
 131. Babasına Ait Olan İş Yerinin Stpoajı
 132. Tasfiye Halindeki Şirkete Defter Tasdiki
 133. Servis İşletmesi
 134. Kargoda Kaybolan Mallar ve Fatura Asılları
 135. Emisyon Primi
 136. Yurt Dışı Harcırah
 137. İnşaat İşi İçin Verilen Avansın Mahsubu
 138. Yabancı Şirketlerde Kar Dağıtım Stopajı
 139. Tasfiyeye Giriş
 140. Gelir Vergisi Kesintisi
 141. Müteahhit, Projesini Kendisi Çizerse ?
 142. Şahıs Firmasına Araç Kaydı
 143. Transfer Fiyatlandırması
 144. Turizm Seyehat Acentelerinde Muhasebe Kayıtları
 145. İş Avansına Karşılık Fatura Kesilmesi
 146. Asgari Geçim İndirimi Hakkında (Lütfen yenı başlık açmadan önce okuyun)
 147. Envantere Kayıtlı Olmayan Makine
 148. Eczanelerde Muhasebe Kaydı
 149. Yurt Dışında İnternet Hiz. Veren Bir Şirketin Türkiye Bayiliği ve Vergi Durumu
 150. Ücretlilerde Vergi İadesi Kalktı 2008'de Ne Yapmalıyız?
 151. Muhtasar Beyannamesinin Eksik Beyan Edilmesi
 152. Huzur Hakkı Bordrosu
 153. Koll Şirket Ortağının Kira Beyanı
 154. Kıdem Tazminatı
 155. Geçici Vergi? Önceki Dönemler?
 156. Yabancı Bayraklı Gemiler
 157. Mortgage da Ücretlinin Vergi Avantajı
 158. Serbest Bölgede Mükellefiyet
 159. Adi Ortaklık ve Şahsi Mükellefiyette Geçici Vergi Beyanı?
 160. 3.Dönem Döviz Kuru Hakkında
 161. Bağış ve Yardım Hk.
 162. Hayvancılık İşletmesinde Yem Amaçlı Ekilen Mahsülün İşletme Stoklarına Alınması
 163. Sigorta Şirketi İade Faturası Hk.
 164. Kira Sözleşmesi Hk.
 165. Yurt Dışında Şube Açılması Hk.
 166. Özel Sürücü Kursları
 167. Yıllara Sari İnşaatta Geçici Vergi
 168. Vakıflarda Kira Stopajı.
 169. Gider Pusulasi
 170. Net Ödenen Yemek Yardımının Brütü?
 171. Geçici Verginin Hazırlanması
 172. Asgari Geçim İndirimi ile ilgili Tebliğ Taslağı
 173. Geçici Vergi E Beyanname
 174. LTD Ortağı Şirket Müdürü Ücret Alırsa
 175. Teşvikli Bodro Hk.
 176. Sermaye Artırımı
 177. Avrupa Birligi Ücret Vergilendirme Teknikleri
 178. İhracat Belgesi hk.
 179. Asgari Geçim İnd. Hk. Sorular
 180. Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar
 181. Geçici Vergi Hk.
 182. Ödenen Gecikme Zammı Hangi Hesaba Kayıt Edilir?
 183. Stopaj Ödemesi Hk.
 184. Pers. Servis Taşımacılığı
 185. Banka Döviz Kredisinde Kur Farkı
 186. İnternet Alan Adı Satışı : Domain
 187. Kalkınma Öncelikli Yörelerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması
 188. Geçici Vergi Hk.
 189. Bireysel Emeklilik
 190. Matrah Artırımı İçin Çağrıldığında Gidilmezse
 191. Serbest Bölge Vergi Mevzuatı Hk.
 192. Geçici Vergi Hesaplanması
 193. Kantin İşletmesinde Kdv2 Beyanı
 194. Zararla İşletme Kapatmak.?
 195. Verilen Avanslarda Stopaj
 196. Öz Sermaye ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 197. Ödeme Kaydedici Cihaz
 198. Nevi Değişikliğinde Yatırım İndiriminin Durumu Hk..
 199. Kartela Giderleri
 200. Eğitim Ücreri Gideri İşlenir mi?
 201. Fatura Kesimi
 202. Bağkur Giderleri
 203. Giderler
 204. Kur Farkı
 205. Şahıs Firmasında Sermaye Arttırımı;
 206. Kurumlar Vergisi
 207. KVK 24 Muhtasar
 208. Gayrimenkul Alımında Avantajlar
 209. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Stopaj
 210. Kasa Hesabı Hk.
 211. Bilgi Formlarının Doldurulması Hk.
 212. Gider Faturaları Hakkında;
 213. Şahıs Şirketi İçin Alınan Şahsi Kredinin Durumu
 214. Yurt Dışından Gelecek Fiyat Farkı Faturası
 215. Yolluk Ödemeleri Hk.
 216. İş Adamları Derneği İftar Yemeği
 217. Defter Tas. Hk.
 218. Geçici Vergi Hk. 4 Ay Kapanmış, 9. Ayda Tekrar İşe Başlamış
 219. Çevre Kirliliği Cezası
 220. Müteahitlik İşi
 221. Özel Okul Giderleri
 222. Beldelerde Muhasebe Ücretlerinde %25 İndirim Var mı?
 223. Müstahsil Makbuzu Hk.
 224. Asgari Ücret Tarifesine Göre
 225. E Beyanname (Muhtasar)
 226. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşi Hk.
 227. Dernek Muhasebesi Hakkında
 228. Personele Verilen Avanslar Hk.
 229. Yeminli Mali Müşavir Öz Sermaye Tespit Raporu
 230. Kredi Kartı Komisyon ve Erken Ödeme Komisyonu
 231. Şirket Ortağına Para Verme
 232. 5615 Sayılı Kanuna İstinaden Muhtasar Beyan Eki
 233. Şirket Kurma ile ilgili
 234. Gider Pusulası
 235. Bireysel emeklilik sigortası hk
 236. Gelir Vergisinde Mahsubun Fazla Yazılması
 237. Geçmiş Yıl Zararı
 238. Ortak Adına Kayıtlı Cep Telefonu
 239. Yapı Kooperatifinde Bağış
 240. İşçinin Gelir Vergisi Beyanı?
 241. B Tipi Sigorta Acentalarının SMV durumu
 242. Ticari Taşıt
 243. Vergi Mükellefi Olmayan Kişiden Alınan Araba
 244. 9108 Nolu Ödeme Tebliği
 245. Gider Pusulası Kesmede Limit
 246. Battaniye, Yorgan, Yatak Amortisman
 247. Özürlülerin Vergi İndirimi
 248. Köpek Bakım Evi
 249. Tezgahtara Promosyon
 250. Kıdem ve İhbar Tazminatında Kesinlen Damga Vergisi