PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Yolluk Ödemeleri Hk.
 2. İş Adamları Derneği İftar Yemeği
 3. Defter Tas. Hk.
 4. Geçici Vergi Hk. 4 Ay Kapanmış, 9. Ayda Tekrar İşe Başlamış
 5. Çevre Kirliliği Cezası
 6. Müteahitlik İşi
 7. Özel Okul Giderleri
 8. Beldelerde Muhasebe Ücretlerinde %25 İndirim Var mı?
 9. Müstahsil Makbuzu Hk.
 10. Asgari Ücret Tarifesine Göre
 11. E Beyanname (Muhtasar)
 12. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşi Hk.
 13. Dernek Muhasebesi Hakkında
 14. Personele Verilen Avanslar Hk.
 15. Yeminli Mali Müşavir Öz Sermaye Tespit Raporu
 16. Kredi Kartı Komisyon ve Erken Ödeme Komisyonu
 17. Şirket Ortağına Para Verme
 18. 5615 Sayılı Kanuna İstinaden Muhtasar Beyan Eki
 19. Şirket Kurma ile ilgili
 20. Gider Pusulası
 21. Bireysel emeklilik sigortası hk
 22. Gelir Vergisinde Mahsubun Fazla Yazılması
 23. Geçmiş Yıl Zararı
 24. Ortak Adına Kayıtlı Cep Telefonu
 25. Yapı Kooperatifinde Bağış
 26. İşçinin Gelir Vergisi Beyanı?
 27. B Tipi Sigorta Acentalarının SMV durumu
 28. Ticari Taşıt
 29. Vergi Mükellefi Olmayan Kişiden Alınan Araba
 30. 9108 Nolu Ödeme Tebliği
 31. Gider Pusulası Kesmede Limit
 32. Battaniye, Yorgan, Yatak Amortisman
 33. Özürlülerin Vergi İndirimi
 34. Köpek Bakım Evi
 35. Tezgahtara Promosyon
 36. Kıdem ve İhbar Tazminatında Kesinlen Damga Vergisi
 37. Adi Ortaklıkta Kredi Kullanımı
 38. Hakedişte Stopaj Kesintisi
 39. Gider Pusulası
 40. Ramazan Paketlerinin GV-KV Karşısındaki Durumu
 41. Aile Yardımı
 42. Teşvikli Firmanın Muhtasar Beyannamesi
 43. Şirket Banka Hesapları.?
 44. Araçların Ruhsatları Değişmeden Vergi Mükellefiyeti Olur mu?
 45. Araç Ruhsatları Değişmeden Vergi Mükellefiyeti Olur mu?
 46. Kuruluş Tarihinden 1-2 Ay Önce Alınan Faturaların Kaydı
 47. Asgari Geçim İndirimi Hk.
 48. 2 Nolu Harç Beyannamesi
 49. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Tevkifat
 50. Özel Okullarda Arsa Alımı
 51. Leasing ile Demirbaş Alan İşletmenin Kapanması
 52. Limited Şirketin Bağış Yapması
 53. Telafi Edici Vergi - Gider Yazma ?
 54. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Yazılı Metinler ?
 55. Basit Usul Plaka Satışı
 56. Kiralamalarda Kdv ve Stopaj
 57. Kooperatif İnşaat Dosyasında Stopaj Muhtasar Beyanname Durumu
 58. Şirket Ortağı Vefatı
 59. Gelir mi Yazmalıyım? 350 Hesabımı Kullanayım?
 60. Adi Ortaklık/ Sigorta + Kredi
 61. İşletme Defterinde İmalat
 62. Ferdi Kaza Sigortası
 63. Ödenmeyen K. Geçici Verginin Yıllık Kurumlar Vergisinden Mahsubu
 64. 5520 Sayılı Kanun ile
 65. Tarihi Eser İnşaat Maliyetlerinin İndirim Konusu Yapılması
 66. Başkasına Ait Konuttan Elde Edilen Kira Gelirinin Vergilendirilmesi.
 67. Tasfiyede Geçmiş Yıl Karları ile Geçmiş Yıl Zararlarının Durumu
 68. Vergi Levhası Hk.
 69. Dövizli İşlemler Hk.
 70. Serbest Meslek Makbuzu
 71. GMSİ 'ye Tabi mi?
 72. Çiftçiye Gider Pusulası Düzenlenmesi
 73. İş Yeri Kapatma
 74. Gayrimenkul Satışında Vergi
 75. Daire Satışı
 76. kasko kdv
 77. Yıllık Gelir Düzeltme
 78. Peştamaliye Bedeli
 79. özel kreşler, yuvalar
 80. Geçici vergi düzeltme
 81. Kurumlar arasındaki iş ortaklıklarının vergilendirilmesi hk.
 82. ücret ile ilgili g.vergisi
 83. geçici vergi den tevkifat kesintisi mahsup
 84. Eğitim Hizmeti?
 85. Stok mu Gider mi?
 86. Leasing ile Alınan Gayrimenkulde Tadilat
 87. Ltd. den A.Ş ye Geşiş
 88. Vergi Mükellefiyetine Ara Verme
 89. Finansman Giderleri Gider Yazılmayabilir mi?
 90. Vergilerde Gider İndirimi
 91. Kılık Kıyafet Yardımı
 92. Tasfiye Geçici Vergi Beyannamesi
 93. Karşılıksız Çıkan Çek
 94. konu çözüldü
 95. Geçici Vergi de Zarar Mahsubu
 96. Geçici Vergi Beyan
 97. Usül Değişikliği Hakkında
 98. Geçici Vergi 2007/2 Dönemi
 99. Alınan Avansların Stopaj Konusu
 100. Bireysel Emeklilik Ödemeleri
 101. Serbest Meslek Mükellefiyeti
 102. Nakliye Faturası
 103. Kurumlar Vergisi Oranı
 104. Geçici Vergide Ödenmeyen SSK İşveren Paylarının Durumu !!
 105. Alınan Avansların Stopaj Konusu
 106. Kuaför de Stok
 107. Fatura Tarihinden Sonra Kredi Kartı İle Tahsilat
 108. Gelir Vergisi Mükellfinin Özel İş Yeri İnşaatı
 109. İşletme Defteri
 110. Gelir Vergisi Kanunu 89. Madde Bireysel Emeklilik Sistemi
 111. Kooperatiflerde Arsa Satışı
 112. Apartman Yöneticiliği
 113. 2007 Yılına Ait Gelir Vergisi Hk.
 114. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste
 115. Kira Geliri Elde Eden Gerçek Kişiler
 116. Dönem Sonu Döviz Kuru
 117. Unutulan Maaş Tahakkuku
 118. Yazar Kasa Kullanımı
 119. Yurt Dışından Transit Ticaret Yapan Firmaların Vergilendirilmesi
 120. Kreş, Anaokul vb. Şahıs mı Şirket mi Avantajlı?
 121. İktisadi İşletme
 122. S. Meslek Mensubu...!
 123. Mali Tatil Çalımı
 124. Harcırah
 125. Eğitim Rehabilitasyon Merkezlerinin Kestiği Faturalarda İskontolar
 126. Bakanlık Temsilci Ücreti
 127. Müstahsil Makbuzu Kesintileri
 128. Başka Yerde İşe Başlayan Personelin Kümülatif Gelir Vergisi Matrah Devri
 129. Bayi İndirimi Faturası Yevmiye Kaydı
 130. Geçici Tahakkuk Kaydı
 131. Karın Dağıtılmayarak Şirket Bünyesinde Kalması
 132. Kıdem ve İhbarın Muhtasar Beyannamede Gösterilmesi
 133. Elektrik Mühendisleri Odası Tarafından Düzenlenen Gelir Makbuzu
 134. Stopaj Oranı
 135. İstisna..!
 136. Gayrimenkul Satış Kazancı
 137. Yeni İş Yeri Açılışını Zamanında Bildirmemek.?
 138. Tarım Arazisinin Kira Geliri
 139. Dernek İçin Vergi Numarası Alınması
 140. Geçici Vergi Beyanı Ekleri
 141. Mali Tatilde Beyannameler ve Ödemeleri
 142. Yemek Parası
 143. Karar Defterini Kaybettik
 144. 5615 Sayılı Teşvik Kanunu
 145. Kendi Adıma Kullanmış Olduğum İhtiyaç Kredisi Masraf ve Faizlerin Durumu
 146. V.U.K. Hükümlerine Tabi Değildir.
 147. Kesinti Listeleri
 148. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Çerçevesind
 149. Yazar Kasa
 150. Özel Eğitim Merkezleri, Etüt Merkezi, Dersane.?
 151. Serbest Meslek Makbuzu
 152. Gelir Vergisi Dilimleri
 153. Kamyonet Alımı
 154. Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
 155. İşletme Defteri Tutan Mükellefte İade
 156. Sponsor Olarak Bedelsiz Verilen Hizmet
 157. Bağış Yardımı İndirimi
 158. Yapı Koop. KV Muafiyeti...
 159. Taşıt için Ödenen OGS lerin Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hakkında.
 160. Yazar Kasanın Zamanında Alınmaması
 161. Proforma Fatura
 162. Özel Bina İnşaatı
 163. Ticari tasıt kullanma belgesi
 164. Birleşme mi Devir mi?
 165. Mükellefin Ölümü Halinde V.D Karşı Sorumluluğu
 166. Tüm Vergi ve SSK Bildirimleri Tek Bir Beyanname Üzerinde Toplanmalı mı?
 167. Şirket Kurluşu ve Mali Tatil hk...
 168. KDV İadesini Alabilir miyim??
 169. İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (O.G)
 170. Yeni Teşvik Yasası
 171. Yazar Kasa Alımı
 172. Yemek Fişi
 173. Kıdem Tazminatı Gider Yazılabilir mi?
 174. Mali Tatil
 175. Meslek Mensubunun Başka İlde Şirket Kurması
 176. Limited Şirket Ortağının Şirkette Sigortalı Çalışması
 177. Bağışlar
 178. Sigorta Şirketlerine Yansıtma Faturaları
 179. Gayrimenkul Satışında Gelir Vergisi
 180. 193 Sayılı Yasa 40. Madde 2 Nolu Bent Kapsamına Girer mi?
 181. Özel İnşaat' da Stopaj Olayı
 182. Yurt Dışı Komisyonlarda Vergi
 183. 10 İşçiyi Nisan Ayında Geçmişiz
 184. Muhasebe Ücretine Gider Pusulası
 185. Bir Günlük Çalışma
 186. Stopaj
 187. Yapı Kooperatiflerinde Tasfiye
 188. Alüminyumda Kdv Tevkifatı.?
 189. İnşaat İşçilerinin Vergilerinin Ödenmesi
 190. İnşaat İşçilerinin Vergilerinin Ödenmesi
 191. Yatırımların ve İstihdamın Teşviki
 192. Faturada Tevkifat
 193. Vergi Levhası
 194. Yurtdışı Hizmet
 195. Peştemaliye Faturası
 196. Yıllık Beyannameden Sağlık ve Eğitim İndirimi
 197. Taşıt Sigorta Tazminatı
 198. Taşeron İşi
 199. Vergi Levha Tasdik Süresi
 200. İşçinin İşverene Maliyeti
 201. Gümrük Vergisinin Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hakkında.
 202. Dershane Şahıs İşletmesi Olabilir mi?
 203. Uzlaşma Hk.
 204. Muhtasar Beyanname Hk.
 205. Araç Satışı Hk.
 206. Örtülü Kazanç
 207. Anonim Şirketin Aktifindeki Binanın Satışı
 208. Motor Alımı Hk.
 209. Şirket Ortağının Maaşı
 210. Okul Yapacak Kurumlara Yapılan "Arsa Alımı Bağışı" Hk.
 211. Tasfiyeye Giriş Beyannamesi İnternetten Nasıl Verilir?
 212. Aylık Muhtasar Sınırı
 213. Ar-Ge Projesindeki Makina İçin Alınan Faturalar
 214. 2007 Yılı Göçmen İndirimi
 215. Yurtdışı Harcırah
 216. Emekliler de Gelir Vergisi Teşviki
 217. Apartmanlara Ait Banka Hesapları
 218. Şirket Aktifinde Kayıtlı Vinç Hk.
 219. Basit Usul Vergi Mükellefi Şirket Ortağı Olursa
 220. Taşıt Vergileri Gider Olarak Yazıldığında Kan.Kab.Ed.Gid.Olarak Kara mı Eklenir?
 221. Mal İadesinde, İade Edilen Malda Değişiklik
 222. En Son Vergi Affı Ne Zaman Çıkmıştı
 223. Daire Faturası Kimin Adına Kesilecek
 224. 2007/1. Dönem Geçici Vergi Beyanı Düzeltme
 225. Kanunen Kabul Edilen Gider midir?
 226. Kurumlar Vergisinden Muaf Kurumlardan Alınan Belgeler
 227. Ressamların Gelir Vergisi Yönünden Mükellefiyeti ve Nasıl İşlendiği
 228. Doğum İznindeki Çalışanın Vergisi
 229. Yatırım ve İstihdamı Teşvik Yasası Hk.
 230. Oto Galerisi Kapanışı
 231. Teknoloji Bölgesinde Çalışan Personelden Damga Vergisi Kesilir mi?
 232. İşletmenin Şirkete Devri
 233. Dar Mükellef Serbest Meslek Kazancı Üzerine
 234. İş Avansı Verilmesi ile İlgili
 235. İhracat Yapmaya Başlayacağız
 236. İşe Başlama
 237. Serbest Meslek mi? Şirket mi Olmalı?
 238. Fason Üretiminde Fire Hk.
 239. Numune Mal
 240. Faturada Kesmemekten Dolayı Ceza
 241. Avukatların Kestiği Serbest Meslek Makbuzu
 242. Gayrimenkul Satışı
 243. Esnaf Odasına Kayıt İçin Gereken Belgeler Hakkında.
 244. Basit Usul
 245. Denetçi ve Komiser Ücretlerinde Stopaj....
 246. Geçici Vergi
 247. Erkek Kuaförü
 248. Şirket Adresinin Ev Adresine Nakli Hakkında.
 249. Daire Satışlarının Kurumlar Vergisi Açısından Durumu
 250. Apartman Yönetimi ve Vergisel İşlemler