PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Hakedişte Stopaj Kesintisi
 2. Gider Pusulası
 3. Ramazan Paketlerinin GV-KV Karşısındaki Durumu
 4. Aile Yardımı
 5. Teşvikli Firmanın Muhtasar Beyannamesi
 6. Şirket Banka Hesapları.?
 7. Araçların Ruhsatları Değişmeden Vergi Mükellefiyeti Olur mu?
 8. Araç Ruhsatları Değişmeden Vergi Mükellefiyeti Olur mu?
 9. Kuruluş Tarihinden 1-2 Ay Önce Alınan Faturaların Kaydı
 10. Asgari Geçim İndirimi Hk.
 11. 2 Nolu Harç Beyannamesi
 12. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Tevkifat
 13. Özel Okullarda Arsa Alımı
 14. Leasing ile Demirbaş Alan İşletmenin Kapanması
 15. Limited Şirketin Bağış Yapması
 16. Telafi Edici Vergi - Gider Yazma ?
 17. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Yazılı Metinler ?
 18. Basit Usul Plaka Satışı
 19. Kiralamalarda Kdv ve Stopaj
 20. Kooperatif İnşaat Dosyasında Stopaj Muhtasar Beyanname Durumu
 21. Şirket Ortağı Vefatı
 22. Gelir mi Yazmalıyım? 350 Hesabımı Kullanayım?
 23. Adi Ortaklık/ Sigorta + Kredi
 24. İşletme Defterinde İmalat
 25. Ferdi Kaza Sigortası
 26. Ödenmeyen K. Geçici Verginin Yıllık Kurumlar Vergisinden Mahsubu
 27. 5520 Sayılı Kanun ile
 28. Tarihi Eser İnşaat Maliyetlerinin İndirim Konusu Yapılması
 29. Başkasına Ait Konuttan Elde Edilen Kira Gelirinin Vergilendirilmesi.
 30. Tasfiyede Geçmiş Yıl Karları ile Geçmiş Yıl Zararlarının Durumu
 31. Vergi Levhası Hk.
 32. Dövizli İşlemler Hk.
 33. Serbest Meslek Makbuzu
 34. GMSİ 'ye Tabi mi?
 35. Çiftçiye Gider Pusulası Düzenlenmesi
 36. İş Yeri Kapatma
 37. Gayrimenkul Satışında Vergi
 38. Daire Satışı
 39. kasko kdv
 40. Yıllık Gelir Düzeltme
 41. Peştamaliye Bedeli
 42. özel kreşler, yuvalar
 43. Geçici vergi düzeltme
 44. Kurumlar arasındaki iş ortaklıklarının vergilendirilmesi hk.
 45. ücret ile ilgili g.vergisi
 46. geçici vergi den tevkifat kesintisi mahsup
 47. Eğitim Hizmeti?
 48. Stok mu Gider mi?
 49. Leasing ile Alınan Gayrimenkulde Tadilat
 50. Ltd. den A.Ş ye Geşiş
 51. Vergi Mükellefiyetine Ara Verme
 52. Finansman Giderleri Gider Yazılmayabilir mi?
 53. Vergilerde Gider İndirimi
 54. Kılık Kıyafet Yardımı
 55. Tasfiye Geçici Vergi Beyannamesi
 56. Karşılıksız Çıkan Çek
 57. konu çözüldü
 58. Geçici Vergi de Zarar Mahsubu
 59. Geçici Vergi Beyan
 60. Usül Değişikliği Hakkında
 61. Geçici Vergi 2007/2 Dönemi
 62. Alınan Avansların Stopaj Konusu
 63. Bireysel Emeklilik Ödemeleri
 64. Serbest Meslek Mükellefiyeti
 65. Nakliye Faturası
 66. Kurumlar Vergisi Oranı
 67. Geçici Vergide Ödenmeyen SSK İşveren Paylarının Durumu !!
 68. Alınan Avansların Stopaj Konusu
 69. Kuaför de Stok
 70. Fatura Tarihinden Sonra Kredi Kartı İle Tahsilat
 71. Gelir Vergisi Mükellfinin Özel İş Yeri İnşaatı
 72. İşletme Defteri
 73. Gelir Vergisi Kanunu 89. Madde Bireysel Emeklilik Sistemi
 74. Kooperatiflerde Arsa Satışı
 75. Apartman Yöneticiliği
 76. 2007 Yılına Ait Gelir Vergisi Hk.
 77. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste
 78. Kira Geliri Elde Eden Gerçek Kişiler
 79. Dönem Sonu Döviz Kuru
 80. Unutulan Maaş Tahakkuku
 81. Yazar Kasa Kullanımı
 82. Yurt Dışından Transit Ticaret Yapan Firmaların Vergilendirilmesi
 83. Kreş, Anaokul vb. Şahıs mı Şirket mi Avantajlı?
 84. İktisadi İşletme
 85. S. Meslek Mensubu...!
 86. Mali Tatil Çalımı
 87. Harcırah
 88. Eğitim Rehabilitasyon Merkezlerinin Kestiği Faturalarda İskontolar
 89. Bakanlık Temsilci Ücreti
 90. Müstahsil Makbuzu Kesintileri
 91. Başka Yerde İşe Başlayan Personelin Kümülatif Gelir Vergisi Matrah Devri
 92. Bayi İndirimi Faturası Yevmiye Kaydı
 93. Geçici Tahakkuk Kaydı
 94. Karın Dağıtılmayarak Şirket Bünyesinde Kalması
 95. Kıdem ve İhbarın Muhtasar Beyannamede Gösterilmesi
 96. Elektrik Mühendisleri Odası Tarafından Düzenlenen Gelir Makbuzu
 97. Stopaj Oranı
 98. İstisna..!
 99. Gayrimenkul Satış Kazancı
 100. Yeni İş Yeri Açılışını Zamanında Bildirmemek.?
 101. Tarım Arazisinin Kira Geliri
 102. Dernek İçin Vergi Numarası Alınması
 103. Geçici Vergi Beyanı Ekleri
 104. Mali Tatilde Beyannameler ve Ödemeleri
 105. Yemek Parası
 106. Karar Defterini Kaybettik
 107. 5615 Sayılı Teşvik Kanunu
 108. Kendi Adıma Kullanmış Olduğum İhtiyaç Kredisi Masraf ve Faizlerin Durumu
 109. V.U.K. Hükümlerine Tabi Değildir.
 110. Kesinti Listeleri
 111. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Çerçevesind
 112. Yazar Kasa
 113. Özel Eğitim Merkezleri, Etüt Merkezi, Dersane.?
 114. Serbest Meslek Makbuzu
 115. Gelir Vergisi Dilimleri
 116. Kamyonet Alımı
 117. Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
 118. İşletme Defteri Tutan Mükellefte İade
 119. Sponsor Olarak Bedelsiz Verilen Hizmet
 120. Bağış Yardımı İndirimi
 121. Yapı Koop. KV Muafiyeti...
 122. Taşıt için Ödenen OGS lerin Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hakkında.
 123. Yazar Kasanın Zamanında Alınmaması
 124. Proforma Fatura
 125. Özel Bina İnşaatı
 126. Ticari tasıt kullanma belgesi
 127. Birleşme mi Devir mi?
 128. Mükellefin Ölümü Halinde V.D Karşı Sorumluluğu
 129. Tüm Vergi ve SSK Bildirimleri Tek Bir Beyanname Üzerinde Toplanmalı mı?
 130. Şirket Kurluşu ve Mali Tatil hk...
 131. KDV İadesini Alabilir miyim??
 132. İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (O.G)
 133. Yeni Teşvik Yasası
 134. Yazar Kasa Alımı
 135. Yemek Fişi
 136. Kıdem Tazminatı Gider Yazılabilir mi?
 137. Mali Tatil
 138. Meslek Mensubunun Başka İlde Şirket Kurması
 139. Limited Şirket Ortağının Şirkette Sigortalı Çalışması
 140. Bağışlar
 141. Sigorta Şirketlerine Yansıtma Faturaları
 142. Gayrimenkul Satışında Gelir Vergisi
 143. 193 Sayılı Yasa 40. Madde 2 Nolu Bent Kapsamına Girer mi?
 144. Özel İnşaat' da Stopaj Olayı
 145. Yurt Dışı Komisyonlarda Vergi
 146. 10 İşçiyi Nisan Ayında Geçmişiz
 147. Muhasebe Ücretine Gider Pusulası
 148. Bir Günlük Çalışma
 149. Stopaj
 150. Yapı Kooperatiflerinde Tasfiye
 151. Alüminyumda Kdv Tevkifatı.?
 152. İnşaat İşçilerinin Vergilerinin Ödenmesi
 153. İnşaat İşçilerinin Vergilerinin Ödenmesi
 154. Yatırımların ve İstihdamın Teşviki
 155. Faturada Tevkifat
 156. Vergi Levhası
 157. Yurtdışı Hizmet
 158. Peştemaliye Faturası
 159. Yıllık Beyannameden Sağlık ve Eğitim İndirimi
 160. Taşıt Sigorta Tazminatı
 161. Taşeron İşi
 162. Vergi Levha Tasdik Süresi
 163. İşçinin İşverene Maliyeti
 164. Gümrük Vergisinin Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hakkında.
 165. Dershane Şahıs İşletmesi Olabilir mi?
 166. Uzlaşma Hk.
 167. Muhtasar Beyanname Hk.
 168. Araç Satışı Hk.
 169. Örtülü Kazanç
 170. Anonim Şirketin Aktifindeki Binanın Satışı
 171. Motor Alımı Hk.
 172. Şirket Ortağının Maaşı
 173. Okul Yapacak Kurumlara Yapılan "Arsa Alımı Bağışı" Hk.
 174. Tasfiyeye Giriş Beyannamesi İnternetten Nasıl Verilir?
 175. Aylık Muhtasar Sınırı
 176. Ar-Ge Projesindeki Makina İçin Alınan Faturalar
 177. 2007 Yılı Göçmen İndirimi
 178. Yurtdışı Harcırah
 179. Emekliler de Gelir Vergisi Teşviki
 180. Apartmanlara Ait Banka Hesapları
 181. Şirket Aktifinde Kayıtlı Vinç Hk.
 182. Basit Usul Vergi Mükellefi Şirket Ortağı Olursa
 183. Taşıt Vergileri Gider Olarak Yazıldığında Kan.Kab.Ed.Gid.Olarak Kara mı Eklenir?
 184. Mal İadesinde, İade Edilen Malda Değişiklik
 185. En Son Vergi Affı Ne Zaman Çıkmıştı
 186. Daire Faturası Kimin Adına Kesilecek
 187. 2007/1. Dönem Geçici Vergi Beyanı Düzeltme
 188. Kanunen Kabul Edilen Gider midir?
 189. Kurumlar Vergisinden Muaf Kurumlardan Alınan Belgeler
 190. Ressamların Gelir Vergisi Yönünden Mükellefiyeti ve Nasıl İşlendiği
 191. Doğum İznindeki Çalışanın Vergisi
 192. Yatırım ve İstihdamı Teşvik Yasası Hk.
 193. Oto Galerisi Kapanışı
 194. Teknoloji Bölgesinde Çalışan Personelden Damga Vergisi Kesilir mi?
 195. İşletmenin Şirkete Devri
 196. Dar Mükellef Serbest Meslek Kazancı Üzerine
 197. İş Avansı Verilmesi ile İlgili
 198. İhracat Yapmaya Başlayacağız
 199. İşe Başlama
 200. Serbest Meslek mi? Şirket mi Olmalı?
 201. Fason Üretiminde Fire Hk.
 202. Numune Mal
 203. Faturada Kesmemekten Dolayı Ceza
 204. Avukatların Kestiği Serbest Meslek Makbuzu
 205. Gayrimenkul Satışı
 206. Esnaf Odasına Kayıt İçin Gereken Belgeler Hakkında.
 207. Basit Usul
 208. Denetçi ve Komiser Ücretlerinde Stopaj....
 209. Geçici Vergi
 210. Erkek Kuaförü
 211. Şirket Adresinin Ev Adresine Nakli Hakkında.
 212. Daire Satışlarının Kurumlar Vergisi Açısından Durumu
 213. Apartman Yönetimi ve Vergisel İşlemler
 214. Vergi Oranı
 215. Bedelsiz İrsaliye ile Gelen Bir Ürünün Bedel Karşıllığı Satılması
 216. İşe İade ve Mahkeme Masrafları
 217. İş Yeri Kapanış İşlemleri
 218. Yazar Kasanın Durumu
 219. Götürü Vergi 1997 Yılı
 220. Dairemize Panjur Yaptırılması
 221. Şirket Ortaklarının Bordrolarının Vergilendirilmesi
 222. ÖKC Fişleri SMK Defterine Gider Olarak Kaydedilir mi?
 223. Yurtdışı Verilen Sipariş Avansı
 224. 4/6 Dönem Muhtasarın Süresi
 225. Ötv
 226. Örtülü Sermayede Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Tutarının Hesaplanması
 227. Vergi Levhası
 228. İhracat
 229. Ufak Fişlerin Gider Yazılması
 230. Stopaj
 231. 2007/ 01. Dönem Geçici Vergi
 232. 5200 Sayılı Kanunla Kurulan Üretici Birlikleri
 233. Sigorta Poliçeleri (All Risk) Hk.
 234. Envanter Defteri
 235. Pilot Ortaklık
 236. Dernek Şubeleri Stopaj Sorumlulukları
 237. Muhasebecinin Defterinin İncelenmesi
 238. Tapu Senediyle Kayıt
 239. Şirketlerde Kar Dağıtımı
 240. Ortaklar Cari Hesabı
 241. Geçici Vergi İçin Düzeltme Beyannamesi
 242. Basit Usul
 243. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Hakedişden Kesilen Tevkifata İlişkin
 244. Özel Usulsüzlük
 245. Fidan Desteği
 246. İhracatta Götürü Gider Uygulaması
 247. Kasa Fazlasına Uygulanan Faiz
 248. Ticari Aracın Vergi Dairesine Bildirilmemesi Hk.
 249. Pişmanlıkla Beyanname Verme
 250. Üreticiden Komisyoncu Vasıtası ile Mal Alımı Kaydı Hk?