PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Hayvancılık İşletmesinde Yem Amaçlı Ekilen Mahsülün İşletme Stoklarına Alınması
 2. Sigorta Şirketi İade Faturası Hk.
 3. Kira Sözleşmesi Hk.
 4. Yurt Dışında Şube Açılması Hk.
 5. Özel Sürücü Kursları
 6. Yıllara Sari İnşaatta Geçici Vergi
 7. Vakıflarda Kira Stopajı.
 8. Gider Pusulasi
 9. Net Ödenen Yemek Yardımının Brütü?
 10. Geçici Verginin Hazırlanması
 11. Asgari Geçim İndirimi ile ilgili Tebliğ Taslağı
 12. Geçici Vergi E Beyanname
 13. LTD Ortağı Şirket Müdürü Ücret Alırsa
 14. Teşvikli Bodro Hk.
 15. Sermaye Artırımı
 16. Avrupa Birligi Ücret Vergilendirme Teknikleri
 17. İhracat Belgesi hk.
 18. Asgari Geçim İnd. Hk. Sorular
 19. Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar
 20. Geçici Vergi Hk.
 21. Ödenen Gecikme Zammı Hangi Hesaba Kayıt Edilir?
 22. Stopaj Ödemesi Hk.
 23. Pers. Servis Taşımacılığı
 24. Banka Döviz Kredisinde Kur Farkı
 25. İnternet Alan Adı Satışı : Domain
 26. Kalkınma Öncelikli Yörelerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması
 27. Geçici Vergi Hk.
 28. Bireysel Emeklilik
 29. Matrah Artırımı İçin Çağrıldığında Gidilmezse
 30. Serbest Bölge Vergi Mevzuatı Hk.
 31. Geçici Vergi Hesaplanması
 32. Kantin İşletmesinde Kdv2 Beyanı
 33. Zararla İşletme Kapatmak.?
 34. Verilen Avanslarda Stopaj
 35. Öz Sermaye ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 36. Ödeme Kaydedici Cihaz
 37. Nevi Değişikliğinde Yatırım İndiriminin Durumu Hk..
 38. Kartela Giderleri
 39. Eğitim Ücreri Gideri İşlenir mi?
 40. Fatura Kesimi
 41. Bağkur Giderleri
 42. Giderler
 43. Kur Farkı
 44. Şahıs Firmasında Sermaye Arttırımı;
 45. Kurumlar Vergisi
 46. KVK 24 Muhtasar
 47. Gayrimenkul Alımında Avantajlar
 48. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Stopaj
 49. Kasa Hesabı Hk.
 50. Bilgi Formlarının Doldurulması Hk.
 51. Gider Faturaları Hakkında;
 52. Şahıs Şirketi İçin Alınan Şahsi Kredinin Durumu
 53. Yurt Dışından Gelecek Fiyat Farkı Faturası
 54. Yolluk Ödemeleri Hk.
 55. İş Adamları Derneği İftar Yemeği
 56. Defter Tas. Hk.
 57. Geçici Vergi Hk. 4 Ay Kapanmış, 9. Ayda Tekrar İşe Başlamış
 58. Çevre Kirliliği Cezası
 59. Müteahitlik İşi
 60. Özel Okul Giderleri
 61. Beldelerde Muhasebe Ücretlerinde %25 İndirim Var mı?
 62. Müstahsil Makbuzu Hk.
 63. Asgari Ücret Tarifesine Göre
 64. E Beyanname (Muhtasar)
 65. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşi Hk.
 66. Dernek Muhasebesi Hakkında
 67. Personele Verilen Avanslar Hk.
 68. Yeminli Mali Müşavir Öz Sermaye Tespit Raporu
 69. Kredi Kartı Komisyon ve Erken Ödeme Komisyonu
 70. Şirket Ortağına Para Verme
 71. 5615 Sayılı Kanuna İstinaden Muhtasar Beyan Eki
 72. Şirket Kurma ile ilgili
 73. Gider Pusulası
 74. Bireysel emeklilik sigortası hk
 75. Gelir Vergisinde Mahsubun Fazla Yazılması
 76. Geçmiş Yıl Zararı
 77. Ortak Adına Kayıtlı Cep Telefonu
 78. Yapı Kooperatifinde Bağış
 79. İşçinin Gelir Vergisi Beyanı?
 80. B Tipi Sigorta Acentalarının SMV durumu
 81. Ticari Taşıt
 82. Vergi Mükellefi Olmayan Kişiden Alınan Araba
 83. 9108 Nolu Ödeme Tebliği
 84. Gider Pusulası Kesmede Limit
 85. Battaniye, Yorgan, Yatak Amortisman
 86. Özürlülerin Vergi İndirimi
 87. Köpek Bakım Evi
 88. Tezgahtara Promosyon
 89. Kıdem ve İhbar Tazminatında Kesinlen Damga Vergisi
 90. Adi Ortaklıkta Kredi Kullanımı
 91. Hakedişte Stopaj Kesintisi
 92. Gider Pusulası
 93. Ramazan Paketlerinin GV-KV Karşısındaki Durumu
 94. Aile Yardımı
 95. Teşvikli Firmanın Muhtasar Beyannamesi
 96. Şirket Banka Hesapları.?
 97. Araçların Ruhsatları Değişmeden Vergi Mükellefiyeti Olur mu?
 98. Araç Ruhsatları Değişmeden Vergi Mükellefiyeti Olur mu?
 99. Kuruluş Tarihinden 1-2 Ay Önce Alınan Faturaların Kaydı
 100. Asgari Geçim İndirimi Hk.
 101. 2 Nolu Harç Beyannamesi
 102. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Tevkifat
 103. Özel Okullarda Arsa Alımı
 104. Leasing ile Demirbaş Alan İşletmenin Kapanması
 105. Limited Şirketin Bağış Yapması
 106. Telafi Edici Vergi - Gider Yazma ?
 107. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Yazılı Metinler ?
 108. Basit Usul Plaka Satışı
 109. Kiralamalarda Kdv ve Stopaj
 110. Kooperatif İnşaat Dosyasında Stopaj Muhtasar Beyanname Durumu
 111. Şirket Ortağı Vefatı
 112. Gelir mi Yazmalıyım? 350 Hesabımı Kullanayım?
 113. Adi Ortaklık/ Sigorta + Kredi
 114. İşletme Defterinde İmalat
 115. Ferdi Kaza Sigortası
 116. Ödenmeyen K. Geçici Verginin Yıllık Kurumlar Vergisinden Mahsubu
 117. 5520 Sayılı Kanun ile
 118. Tarihi Eser İnşaat Maliyetlerinin İndirim Konusu Yapılması
 119. Başkasına Ait Konuttan Elde Edilen Kira Gelirinin Vergilendirilmesi.
 120. Tasfiyede Geçmiş Yıl Karları ile Geçmiş Yıl Zararlarının Durumu
 121. Vergi Levhası Hk.
 122. Dövizli İşlemler Hk.
 123. Serbest Meslek Makbuzu
 124. GMSİ 'ye Tabi mi?
 125. Çiftçiye Gider Pusulası Düzenlenmesi
 126. İş Yeri Kapatma
 127. Gayrimenkul Satışında Vergi
 128. Daire Satışı
 129. kasko kdv
 130. Yıllık Gelir Düzeltme
 131. Peştamaliye Bedeli
 132. özel kreşler, yuvalar
 133. Geçici vergi düzeltme
 134. Kurumlar arasındaki iş ortaklıklarının vergilendirilmesi hk.
 135. ücret ile ilgili g.vergisi
 136. geçici vergi den tevkifat kesintisi mahsup
 137. Eğitim Hizmeti?
 138. Stok mu Gider mi?
 139. Leasing ile Alınan Gayrimenkulde Tadilat
 140. Ltd. den A.Ş ye Geşiş
 141. Vergi Mükellefiyetine Ara Verme
 142. Finansman Giderleri Gider Yazılmayabilir mi?
 143. Vergilerde Gider İndirimi
 144. Kılık Kıyafet Yardımı
 145. Tasfiye Geçici Vergi Beyannamesi
 146. Karşılıksız Çıkan Çek
 147. konu çözüldü
 148. Geçici Vergi de Zarar Mahsubu
 149. Geçici Vergi Beyan
 150. Usül Değişikliği Hakkında
 151. Geçici Vergi 2007/2 Dönemi
 152. Alınan Avansların Stopaj Konusu
 153. Bireysel Emeklilik Ödemeleri
 154. Serbest Meslek Mükellefiyeti
 155. Nakliye Faturası
 156. Kurumlar Vergisi Oranı
 157. Geçici Vergide Ödenmeyen SSK İşveren Paylarının Durumu !!
 158. Alınan Avansların Stopaj Konusu
 159. Kuaför de Stok
 160. Fatura Tarihinden Sonra Kredi Kartı İle Tahsilat
 161. Gelir Vergisi Mükellfinin Özel İş Yeri İnşaatı
 162. İşletme Defteri
 163. Gelir Vergisi Kanunu 89. Madde Bireysel Emeklilik Sistemi
 164. Kooperatiflerde Arsa Satışı
 165. Apartman Yöneticiliği
 166. 2007 Yılına Ait Gelir Vergisi Hk.
 167. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste
 168. Kira Geliri Elde Eden Gerçek Kişiler
 169. Dönem Sonu Döviz Kuru
 170. Unutulan Maaş Tahakkuku
 171. Yazar Kasa Kullanımı
 172. Yurt Dışından Transit Ticaret Yapan Firmaların Vergilendirilmesi
 173. Kreş, Anaokul vb. Şahıs mı Şirket mi Avantajlı?
 174. İktisadi İşletme
 175. S. Meslek Mensubu...!
 176. Mali Tatil Çalımı
 177. Harcırah
 178. Eğitim Rehabilitasyon Merkezlerinin Kestiği Faturalarda İskontolar
 179. Bakanlık Temsilci Ücreti
 180. Müstahsil Makbuzu Kesintileri
 181. Başka Yerde İşe Başlayan Personelin Kümülatif Gelir Vergisi Matrah Devri
 182. Bayi İndirimi Faturası Yevmiye Kaydı
 183. Geçici Tahakkuk Kaydı
 184. Karın Dağıtılmayarak Şirket Bünyesinde Kalması
 185. Kıdem ve İhbarın Muhtasar Beyannamede Gösterilmesi
 186. Elektrik Mühendisleri Odası Tarafından Düzenlenen Gelir Makbuzu
 187. Stopaj Oranı
 188. İstisna..!
 189. Gayrimenkul Satış Kazancı
 190. Yeni İş Yeri Açılışını Zamanında Bildirmemek.?
 191. Tarım Arazisinin Kira Geliri
 192. Dernek İçin Vergi Numarası Alınması
 193. Geçici Vergi Beyanı Ekleri
 194. Mali Tatilde Beyannameler ve Ödemeleri
 195. Yemek Parası
 196. Karar Defterini Kaybettik
 197. 5615 Sayılı Teşvik Kanunu
 198. Kendi Adıma Kullanmış Olduğum İhtiyaç Kredisi Masraf ve Faizlerin Durumu
 199. V.U.K. Hükümlerine Tabi Değildir.
 200. Kesinti Listeleri
 201. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Çerçevesind
 202. Yazar Kasa
 203. Özel Eğitim Merkezleri, Etüt Merkezi, Dersane.?
 204. Serbest Meslek Makbuzu
 205. Gelir Vergisi Dilimleri
 206. Kamyonet Alımı
 207. Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
 208. İşletme Defteri Tutan Mükellefte İade
 209. Sponsor Olarak Bedelsiz Verilen Hizmet
 210. Bağış Yardımı İndirimi
 211. Yapı Koop. KV Muafiyeti...
 212. Taşıt için Ödenen OGS lerin Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hakkında.
 213. Yazar Kasanın Zamanında Alınmaması
 214. Proforma Fatura
 215. Özel Bina İnşaatı
 216. Ticari tasıt kullanma belgesi
 217. Birleşme mi Devir mi?
 218. Mükellefin Ölümü Halinde V.D Karşı Sorumluluğu
 219. Tüm Vergi ve SSK Bildirimleri Tek Bir Beyanname Üzerinde Toplanmalı mı?
 220. Şirket Kurluşu ve Mali Tatil hk...
 221. KDV İadesini Alabilir miyim??
 222. İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (O.G)
 223. Yeni Teşvik Yasası
 224. Yazar Kasa Alımı
 225. Yemek Fişi
 226. Kıdem Tazminatı Gider Yazılabilir mi?
 227. Mali Tatil
 228. Meslek Mensubunun Başka İlde Şirket Kurması
 229. Limited Şirket Ortağının Şirkette Sigortalı Çalışması
 230. Bağışlar
 231. Sigorta Şirketlerine Yansıtma Faturaları
 232. Gayrimenkul Satışında Gelir Vergisi
 233. 193 Sayılı Yasa 40. Madde 2 Nolu Bent Kapsamına Girer mi?
 234. Özel İnşaat' da Stopaj Olayı
 235. Yurt Dışı Komisyonlarda Vergi
 236. 10 İşçiyi Nisan Ayında Geçmişiz
 237. Muhasebe Ücretine Gider Pusulası
 238. Bir Günlük Çalışma
 239. Stopaj
 240. Yapı Kooperatiflerinde Tasfiye
 241. Alüminyumda Kdv Tevkifatı.?
 242. İnşaat İşçilerinin Vergilerinin Ödenmesi
 243. İnşaat İşçilerinin Vergilerinin Ödenmesi
 244. Yatırımların ve İstihdamın Teşviki
 245. Faturada Tevkifat
 246. Vergi Levhası
 247. Yurtdışı Hizmet
 248. Peştemaliye Faturası
 249. Yıllık Beyannameden Sağlık ve Eğitim İndirimi
 250. Taşıt Sigorta Tazminatı