PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Vergi Levha Tasdik Süresi
 2. İşçinin İşverene Maliyeti
 3. Gümrük Vergisinin Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hakkında.
 4. Dershane Şahıs İşletmesi Olabilir mi?
 5. Uzlaşma Hk.
 6. Muhtasar Beyanname Hk.
 7. Araç Satışı Hk.
 8. Örtülü Kazanç
 9. Anonim Şirketin Aktifindeki Binanın Satışı
 10. Motor Alımı Hk.
 11. Şirket Ortağının Maaşı
 12. Okul Yapacak Kurumlara Yapılan "Arsa Alımı Bağışı" Hk.
 13. Tasfiyeye Giriş Beyannamesi İnternetten Nasıl Verilir?
 14. Aylık Muhtasar Sınırı
 15. Ar-Ge Projesindeki Makina İçin Alınan Faturalar
 16. 2007 Yılı Göçmen İndirimi
 17. Yurtdışı Harcırah
 18. Emekliler de Gelir Vergisi Teşviki
 19. Apartmanlara Ait Banka Hesapları
 20. Şirket Aktifinde Kayıtlı Vinç Hk.
 21. Basit Usul Vergi Mükellefi Şirket Ortağı Olursa
 22. Taşıt Vergileri Gider Olarak Yazıldığında Kan.Kab.Ed.Gid.Olarak Kara mı Eklenir?
 23. Mal İadesinde, İade Edilen Malda Değişiklik
 24. En Son Vergi Affı Ne Zaman Çıkmıştı
 25. Daire Faturası Kimin Adına Kesilecek
 26. 2007/1. Dönem Geçici Vergi Beyanı Düzeltme
 27. Kanunen Kabul Edilen Gider midir?
 28. Kurumlar Vergisinden Muaf Kurumlardan Alınan Belgeler
 29. Ressamların Gelir Vergisi Yönünden Mükellefiyeti ve Nasıl İşlendiği
 30. Doğum İznindeki Çalışanın Vergisi
 31. Yatırım ve İstihdamı Teşvik Yasası Hk.
 32. Oto Galerisi Kapanışı
 33. Teknoloji Bölgesinde Çalışan Personelden Damga Vergisi Kesilir mi?
 34. İşletmenin Şirkete Devri
 35. Dar Mükellef Serbest Meslek Kazancı Üzerine
 36. İş Avansı Verilmesi ile İlgili
 37. İhracat Yapmaya Başlayacağız
 38. İşe Başlama
 39. Serbest Meslek mi? Şirket mi Olmalı?
 40. Fason Üretiminde Fire Hk.
 41. Numune Mal
 42. Faturada Kesmemekten Dolayı Ceza
 43. Avukatların Kestiği Serbest Meslek Makbuzu
 44. Gayrimenkul Satışı
 45. Esnaf Odasına Kayıt İçin Gereken Belgeler Hakkında.
 46. Basit Usul
 47. Denetçi ve Komiser Ücretlerinde Stopaj....
 48. Geçici Vergi
 49. Erkek Kuaförü
 50. Şirket Adresinin Ev Adresine Nakli Hakkında.
 51. Daire Satışlarının Kurumlar Vergisi Açısından Durumu
 52. Apartman Yönetimi ve Vergisel İşlemler
 53. Vergi Oranı
 54. Bedelsiz İrsaliye ile Gelen Bir Ürünün Bedel Karşıllığı Satılması
 55. İşe İade ve Mahkeme Masrafları
 56. İş Yeri Kapanış İşlemleri
 57. Yazar Kasanın Durumu
 58. Götürü Vergi 1997 Yılı
 59. Dairemize Panjur Yaptırılması
 60. Şirket Ortaklarının Bordrolarının Vergilendirilmesi
 61. ÖKC Fişleri SMK Defterine Gider Olarak Kaydedilir mi?
 62. Yurtdışı Verilen Sipariş Avansı
 63. 4/6 Dönem Muhtasarın Süresi
 64. Ötv
 65. Örtülü Sermayede Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Tutarının Hesaplanması
 66. Vergi Levhası
 67. İhracat
 68. Ufak Fişlerin Gider Yazılması
 69. Stopaj
 70. 2007/ 01. Dönem Geçici Vergi
 71. 5200 Sayılı Kanunla Kurulan Üretici Birlikleri
 72. Sigorta Poliçeleri (All Risk) Hk.
 73. Envanter Defteri
 74. Pilot Ortaklık
 75. Dernek Şubeleri Stopaj Sorumlulukları
 76. Muhasebecinin Defterinin İncelenmesi
 77. Tapu Senediyle Kayıt
 78. Şirketlerde Kar Dağıtımı
 79. Ortaklar Cari Hesabı
 80. Geçici Vergi İçin Düzeltme Beyannamesi
 81. Basit Usul
 82. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Hakedişden Kesilen Tevkifata İlişkin
 83. Özel Usulsüzlük
 84. Fidan Desteği
 85. İhracatta Götürü Gider Uygulaması
 86. Kasa Fazlasına Uygulanan Faiz
 87. Ticari Aracın Vergi Dairesine Bildirilmemesi Hk.
 88. Pişmanlıkla Beyanname Verme
 89. Üreticiden Komisyoncu Vasıtası ile Mal Alımı Kaydı Hk?
 90. Serbest Bölgelere Yapılan Faturalarda Kdv
 91. SMMM Listeleri Onayı
 92. Gıda ve İnşaat İşinin Aynı Anda Yapılması
 93. Serbest Meslek Makbuzu
 94. Basit Usül ve gmsi Hk.
 95. Yurtdışı Masraflarını Maliyete Atabilir miyim?
 96. Bankalara Ödenen Stopajları Geçici Vergide Nasıl Düşeceğiz ?
 97. Dönem Sonu Döviz Değerleme Kuru
 98. Geçici Vergi Karı
 99. Geçici Vergi Ayrılması
 100. İsviçre' ye Yaptırılan Hizmet Bedeli
 101. Vergi Takvimi
 102. Geçmiş Yıllara Ait Gümrük Vergisi ve Cezası
 103. kdv yükümlülüğü
 104. Serbest Meslek de Geçmiş Yıl Zararı
 105. Oto Kiralama
 106. İş Yerinde Tadilat Yapılıyor Aktifte Değil Kdv, Giderleri Ne Olacak?
 107. Özsermayenin Eksi Olması Normal mi?
 108. Ortağın Şirketteki Alacağından Vazgeçmesi
 109. Kurum Geçici Vergi Beyanı
 110. 5615 Sayılı Kanun Hk.
 111. Ortaklıkta Hisse Devri Hk.
 112. Peşin Ödenen Vergiler Hakkında
 113. Stopaj Kesilir mi?
 114. Beyanname Damga Vergileri.
 115. Gelir Vergisi Tahakkuku
 116. Kdv den Muaf
 117. Enflasyon Düzeltmesi
 118. Fuar Giderleri Hk.
 119. Gelir ve Kurum Vr İade Alacaklar
 120. Yurt Dışı Satışı Yapmayı Planlıyoruz
 121. Pos Uyumsuzluğu Hk.
 122. Ltd Şti'lerde Zarar Dağıtımı
 123. Kurumlar Vergisi Bey. Düzeltme
 124. İş Yerini Kapatan Mükellef
 125. VUK Mükerrer 355
 126. Elektronik Yolcu Seyahat Belgesi Hk.
 127. Kaybolan Pos Cihazı Bedelinin Muhasebe Kaydı!
 128. Muhasebecilerin Tevkifat Listesi
 129. 5588 Sayılı Kanun Hk.
 130. Faktorıng Anlaşmasının Muhasebe Kaydı
 131. 2. El Demirbaş
 132. Şirekete Araç Alımı Muhasebe Kaydı
 133. Yabancı Sermayeli Şirketin Örtülü Sermaye Durumu
 134. İş Yeri Kapatma ve Yazar Kasanın Durumu
 135. Altın Hk.
 136. Mahsup
 137. Bilgisayar Programı
 138. Yurtdışından Gelen Eksik Döviz
 139. Adi Ortaklıkları İmzalanan Mükellef Listesi
 140. Dövizli Çeklerin Geçici Vergi Dön. Durumu
 141. 2006 Kurumlarda Önceki Dönem Gelir Tablosu Yanlış Yazıldı ?
 142. Kıbrısta Alışverişte Ödenen Kdv nin İadesi
 143. Kanuni Süresinde Verilmeyen Bey.
 144. Fon Geliri
 145. Gelir Tablosu
 146. 2006 ya Ait Posta ile Verilen Ba Bs Formu Ceza Yer mi ?
 147. Adi Ortak Hisse Devri
 148. 4. Dönem Geçici Verginin Düzeltmesi Olur mu?
 149. Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 150. Geçici Verginin, Diğer Vergi Borçlarına Mahsubu.?
 151. Yeni Mükellefin Nerelere Başvuracağı Hakkında
 152. K.V. Düzeltme Beyannamesinden Önceki Tahakkuk?
 153. Mağazalarda Müşteri Tarafından Kırılan Malların Gider Yazılması
 154. Kurumlar Beyannamesinde Pasif ve Aktif Fark Veriyor
 155. İskontolar Hk.
 156. Adi Ortaklıkta Geçici Beyan..
 157. Kurumlar Vergisiyle İlgili!
 158. Serbest Meslek Giderleri
 159. Beyannamelerini Tasdik Ettiğimiz Kişilerin Listeleri
 160. Taşıma Koop ve Kurumlar Vergisi
 161. İşletme Defteri
 162. Tasfiye Şirketinin Kurumlar Beyannamesi Kıst Dönem mi Olacak?
 163. stopaj
 164. 2 Nolu Kdv Beyannamesi
 165. Vergi iadesi
 166. Kurumlar Vergisi Ortak Bilgileri
 167. Kredi Faizi
 168. İhracat Kur Farkı
 169. Kurumlar Vergisi / Dipnot
 170. Kar Zarar Mahsup Olayı
 171. Özel Bina İnşaatı!
 172. Örtülü Mecburiyet
 173. e-Beyan Programında Muhtasar
 174. Kasa Çok Fazla..
 175. Geçici Vergide Stopajlar
 176. Vergi İadesi Mahsubu
 177. Kurumlar Uzar mı?
 178. K.V. Beyannamesinde Gelir Tablosu?
 179. Özel Sigorta Primleri
 180. Gelir Vergisi
 181. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 182. Adi ortaklıkta geçici v.beyannamesi
 183. Leasing Kayıtları Konusunda Yardım
 184. Muhtasarın Ekinde Vergi İade İndirim Bordrosu
 185. Kurumların Muhtasar Beyanname Verme Süresi Nisanda Değişmedi mi?
 186. Kar-Zarar-Yasal Yedek Virman
 187. 370 Nolu Hesap
 188. Vergi İadesi Hk.
 189. Kira Stopajı
 190. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doldurulması Hk.
 191. Kurumlar Ver. Beyannamesinde Önceki Dönem Bilgileri Zorunlu mu?
 192. Kurumlar Vergisi Uzatıldı mı?
 193. Oto Kiralama İşletmesi Hk.
 194. Daire Maliyet Hesabı..
 195. SSK lı İşçiler
 196. Reklam Geliri Hk.
 197. Şirket Ortağının Sağlık Harcamaları Hk.
 198. Fatura Kesilip Kesilemeceği Hk.
 199. Muh. Kaydı Doğru mudur?
 200. Örtülü Sermaye
 201. Gider Pusulası Stopajı?
 202. Mali Karın Kayıtlara Geçirilmesi
 203. 103 Verilen Çek (-)
 204. Amortisman Süresi Biten Binaya Yapılan Harcamalar
 205. Muhtasarda İade Edilecek Bedel Mahsubu
 206. Kasa Hesabı
 207. Bedelsiz Arsa ve Organize Sanayi Gider Kaydı
 208. Avanslarda Senaryo
 209. 2007 Yılında Yatırım İndiriminden Yararlanma Konusunda Tercih Zorunluluğu
 210. Grup Firmasına Satışları KKEG Yazdırıyorum
 211. 2006 Harcamam İçin Yatırım İndiriminden Faydalanmak İstiyorum.
 212. Brütten Nete Kira Hesaplama
 213. Yazar Kasa Fişleri Kayıt Altına Alınabilir mi?
 214. 31/12/2006 İtibarıyla Kasadaki Para
 215. Kısmi Ödenen Geçici Vergi ve Muhasebecimin Msn. de Verdiği Cevap
 216. Yedek Parça Satışı
 217. Mahsuben iade talebi
 218. 2006 yılında alınıp kaydedilmeyen nakil vasıtası
 219. 5084 sayılı yasa hk.
 220. İnternetten gönderilen kurumlar vergisi beyannamesi
 221. Özel Sağlık Sigortası Kurumlar Vergisinde Gider Olarak İndirilebilir mi?
 222. İlamsız İcra Takiplerinde Anlaşma Hk.
 223. Tasfiye Kurumlar Vergisi
 224. İnşaat İşçileri Vergi
 225. K.V Beyannamesi
 226. Muhtasar Beyanname
 227. Dernek Defteri
 228. Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat
 229. Derneklerde Basit Usülde Gelirin Yazılması
 230. Web Sitesine Alınan Reklam Bedellerinin Durumu
 231. Gelir Vergi Beyannamesi Verilmesine Gerek Yoksa
 232. Veterinerlere Yapılan Teşvik Kapsamındaki Tohumlama Bedellerinin Vergilendirilme
 233. İşten Çıkış Nedeni Ne Olacak?
 234. Sermaye ve Ortaklar Hesabı
 235. Kurumlar Vergisi Beyan Süresi.............
 236. Kurum Net Karının Hesaplanması
 237. Muhtasar Beyanname
 238. Vergi İadesi
 239. İşverenin Kendi Adına Sağlık Sigortası Yaptırması Hakkında
 240. Serbest bölgedeki şirkete verilen SMMM hizmetinde stopaj
 241. Serbest bölgelerde çevre temizlik vergisi
 242. Kurumlar Vergisi Kar Dağıtım Tablosu
 243. Kooperatiflerde Vergi Muafiyeti
 244. Kira karşılığı kullanılan araçlar
 245. Tam Tasdik
 246. Gayrimenkul Satışı Ekspertiz Bedelinin Altında
 247. Basit Usul Hakkında
 248. Irak ta Yapılan İnşaat İşleri
 249. İşletmenin Varise Devrinde Farklı Bir Boyut
 250. Adi Ortaklıkta Mahsup Dilekçesi