PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Üreticiden Komisyoncu Vasıtası ile Mal Alımı Kaydı Hk?
 2. Serbest Bölgelere Yapılan Faturalarda Kdv
 3. SMMM Listeleri Onayı
 4. Gıda ve İnşaat İşinin Aynı Anda Yapılması
 5. Serbest Meslek Makbuzu
 6. Basit Usül ve gmsi Hk.
 7. Yurtdışı Masraflarını Maliyete Atabilir miyim?
 8. Bankalara Ödenen Stopajları Geçici Vergide Nasıl Düşeceğiz ?
 9. Dönem Sonu Döviz Değerleme Kuru
 10. Geçici Vergi Karı
 11. Geçici Vergi Ayrılması
 12. İsviçre' ye Yaptırılan Hizmet Bedeli
 13. Vergi Takvimi
 14. Geçmiş Yıllara Ait Gümrük Vergisi ve Cezası
 15. kdv yükümlülüğü
 16. Serbest Meslek de Geçmiş Yıl Zararı
 17. Oto Kiralama
 18. İş Yerinde Tadilat Yapılıyor Aktifte Değil Kdv, Giderleri Ne Olacak?
 19. Özsermayenin Eksi Olması Normal mi?
 20. Ortağın Şirketteki Alacağından Vazgeçmesi
 21. Kurum Geçici Vergi Beyanı
 22. 5615 Sayılı Kanun Hk.
 23. Ortaklıkta Hisse Devri Hk.
 24. Peşin Ödenen Vergiler Hakkında
 25. Stopaj Kesilir mi?
 26. Beyanname Damga Vergileri.
 27. Gelir Vergisi Tahakkuku
 28. Kdv den Muaf
 29. Enflasyon Düzeltmesi
 30. Fuar Giderleri Hk.
 31. Gelir ve Kurum Vr İade Alacaklar
 32. Yurt Dışı Satışı Yapmayı Planlıyoruz
 33. Pos Uyumsuzluğu Hk.
 34. Ltd Şti'lerde Zarar Dağıtımı
 35. Kurumlar Vergisi Bey. Düzeltme
 36. İş Yerini Kapatan Mükellef
 37. VUK Mükerrer 355
 38. Elektronik Yolcu Seyahat Belgesi Hk.
 39. Kaybolan Pos Cihazı Bedelinin Muhasebe Kaydı!
 40. Muhasebecilerin Tevkifat Listesi
 41. 5588 Sayılı Kanun Hk.
 42. Faktorıng Anlaşmasının Muhasebe Kaydı
 43. 2. El Demirbaş
 44. Şirekete Araç Alımı Muhasebe Kaydı
 45. Yabancı Sermayeli Şirketin Örtülü Sermaye Durumu
 46. İş Yeri Kapatma ve Yazar Kasanın Durumu
 47. Altın Hk.
 48. Mahsup
 49. Bilgisayar Programı
 50. Yurtdışından Gelen Eksik Döviz
 51. Adi Ortaklıkları İmzalanan Mükellef Listesi
 52. Dövizli Çeklerin Geçici Vergi Dön. Durumu
 53. 2006 Kurumlarda Önceki Dönem Gelir Tablosu Yanlış Yazıldı ?
 54. Kıbrısta Alışverişte Ödenen Kdv nin İadesi
 55. Kanuni Süresinde Verilmeyen Bey.
 56. Fon Geliri
 57. Gelir Tablosu
 58. 2006 ya Ait Posta ile Verilen Ba Bs Formu Ceza Yer mi ?
 59. Adi Ortak Hisse Devri
 60. 4. Dönem Geçici Verginin Düzeltmesi Olur mu?
 61. Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 62. Geçici Verginin, Diğer Vergi Borçlarına Mahsubu.?
 63. Yeni Mükellefin Nerelere Başvuracağı Hakkında
 64. K.V. Düzeltme Beyannamesinden Önceki Tahakkuk?
 65. Mağazalarda Müşteri Tarafından Kırılan Malların Gider Yazılması
 66. Kurumlar Beyannamesinde Pasif ve Aktif Fark Veriyor
 67. İskontolar Hk.
 68. Adi Ortaklıkta Geçici Beyan..
 69. Kurumlar Vergisiyle İlgili!
 70. Serbest Meslek Giderleri
 71. Beyannamelerini Tasdik Ettiğimiz Kişilerin Listeleri
 72. Taşıma Koop ve Kurumlar Vergisi
 73. İşletme Defteri
 74. Tasfiye Şirketinin Kurumlar Beyannamesi Kıst Dönem mi Olacak?
 75. stopaj
 76. 2 Nolu Kdv Beyannamesi
 77. Vergi iadesi
 78. Kurumlar Vergisi Ortak Bilgileri
 79. Kredi Faizi
 80. İhracat Kur Farkı
 81. Kurumlar Vergisi / Dipnot
 82. Kar Zarar Mahsup Olayı
 83. Özel Bina İnşaatı!
 84. Örtülü Mecburiyet
 85. e-Beyan Programında Muhtasar
 86. Kasa Çok Fazla..
 87. Geçici Vergide Stopajlar
 88. Vergi İadesi Mahsubu
 89. Kurumlar Uzar mı?
 90. K.V. Beyannamesinde Gelir Tablosu?
 91. Özel Sigorta Primleri
 92. Gelir Vergisi
 93. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 94. Adi ortaklıkta geçici v.beyannamesi
 95. Leasing Kayıtları Konusunda Yardım
 96. Muhtasarın Ekinde Vergi İade İndirim Bordrosu
 97. Kurumların Muhtasar Beyanname Verme Süresi Nisanda Değişmedi mi?
 98. Kar-Zarar-Yasal Yedek Virman
 99. 370 Nolu Hesap
 100. Vergi İadesi Hk.
 101. Kira Stopajı
 102. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doldurulması Hk.
 103. Kurumlar Ver. Beyannamesinde Önceki Dönem Bilgileri Zorunlu mu?
 104. Kurumlar Vergisi Uzatıldı mı?
 105. Oto Kiralama İşletmesi Hk.
 106. Daire Maliyet Hesabı..
 107. SSK lı İşçiler
 108. Reklam Geliri Hk.
 109. Şirket Ortağının Sağlık Harcamaları Hk.
 110. Fatura Kesilip Kesilemeceği Hk.
 111. Muh. Kaydı Doğru mudur?
 112. Örtülü Sermaye
 113. Gider Pusulası Stopajı?
 114. Mali Karın Kayıtlara Geçirilmesi
 115. 103 Verilen Çek (-)
 116. Amortisman Süresi Biten Binaya Yapılan Harcamalar
 117. Muhtasarda İade Edilecek Bedel Mahsubu
 118. Kasa Hesabı
 119. Bedelsiz Arsa ve Organize Sanayi Gider Kaydı
 120. Avanslarda Senaryo
 121. 2007 Yılında Yatırım İndiriminden Yararlanma Konusunda Tercih Zorunluluğu
 122. Grup Firmasına Satışları KKEG Yazdırıyorum
 123. 2006 Harcamam İçin Yatırım İndiriminden Faydalanmak İstiyorum.
 124. Brütten Nete Kira Hesaplama
 125. Yazar Kasa Fişleri Kayıt Altına Alınabilir mi?
 126. 31/12/2006 İtibarıyla Kasadaki Para
 127. Kısmi Ödenen Geçici Vergi ve Muhasebecimin Msn. de Verdiği Cevap
 128. Yedek Parça Satışı
 129. Mahsuben iade talebi
 130. 2006 yılında alınıp kaydedilmeyen nakil vasıtası
 131. 5084 sayılı yasa hk.
 132. İnternetten gönderilen kurumlar vergisi beyannamesi
 133. Özel Sağlık Sigortası Kurumlar Vergisinde Gider Olarak İndirilebilir mi?
 134. İlamsız İcra Takiplerinde Anlaşma Hk.
 135. Tasfiye Kurumlar Vergisi
 136. İnşaat İşçileri Vergi
 137. K.V Beyannamesi
 138. Muhtasar Beyanname
 139. Dernek Defteri
 140. Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat
 141. Derneklerde Basit Usülde Gelirin Yazılması
 142. Web Sitesine Alınan Reklam Bedellerinin Durumu
 143. Gelir Vergi Beyannamesi Verilmesine Gerek Yoksa
 144. Veterinerlere Yapılan Teşvik Kapsamındaki Tohumlama Bedellerinin Vergilendirilme
 145. İşten Çıkış Nedeni Ne Olacak?
 146. Sermaye ve Ortaklar Hesabı
 147. Kurumlar Vergisi Beyan Süresi.............
 148. Kurum Net Karının Hesaplanması
 149. Muhtasar Beyanname
 150. Vergi İadesi
 151. İşverenin Kendi Adına Sağlık Sigortası Yaptırması Hakkında
 152. Serbest bölgedeki şirkete verilen SMMM hizmetinde stopaj
 153. Serbest bölgelerde çevre temizlik vergisi
 154. Kurumlar Vergisi Kar Dağıtım Tablosu
 155. Kooperatiflerde Vergi Muafiyeti
 156. Kira karşılığı kullanılan araçlar
 157. Tam Tasdik
 158. Gayrimenkul Satışı Ekspertiz Bedelinin Altında
 159. Basit Usul Hakkında
 160. Irak ta Yapılan İnşaat İşleri
 161. İşletmenin Varise Devrinde Farklı Bir Boyut
 162. Adi Ortaklıkta Mahsup Dilekçesi
 163. Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 164. K.Vergisi e-Beyanname Hk.
 165. Zirai İşletmede Doğum Yapan Hayvanın Giriş ve Satış Kaydı?
 166. GMSİ de iade almak için neler gerekli ?
 167. İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Kuyumcular
 168. Tasfiye Halinde Ltd. de Bilanço ve Gelir Tablosu
 169. Faaliyet Kodu ve Adı
 170. Ba Bs Formu Süresinde Verilmedi?
 171. Vergi İndirimine Ait Bordro
 172. Yapı Kooperatiflerinın Kurulması
 173. Bilanço ve Gelir Tablosu Dipnotları
 174. Dövizli Bilanço ve Gelir Tablosu Hazırlamak (excel) (Düzelten O.G.)
 175. Kaybolan Çek
 176. Kar Dağtımı ve Yedek Akçe Ayrılması
 177. Hava Parası
 178. Yedek Akçeler
 179. Uluslar Arası Taşımacılık
 180. Şirketlerin Ortak Oldukları Diger Şirketlerden Elde Ettigi Karlar
 181. Geçici Verginin Mahsubu.?
 182. Bilançoya Geçiş
 183. Vergi İade Mahsup İşlemi
 184. İş Bitirme
 185. Röntgen Filmi Banyo ve Solisyonu Geri Dönüşümü Hk.
 186. Ortaklar Hesabı Borç Kalanı Veriyor. Ne Yapmamız Gerekli ?
 187. Yedek Akçe Ayrılması
 188. Asgari Geçim İndirimi ile Asgari Ücret Hesaplayan Oldu mu?
 189. Şirketlerin Ortak Oldukları Firmalardan Elde Edilen Karlar
 190. Poliklinik İcmal Cetveli
 191. Yabancı İşçi Çalıştırılması
 192. Repo Stopajını Muhasebeleştirme
 193. Net Ücret Alan Personel Asgari Geçim İndiriminden Faydalanır mı?
 194. Son Dönem Geçici Vergi
 195. Asgari Geçim İndirimi Hayırlı Olsun
 196. Tasfiye Sonu Hesap Kayıtları
 197. Yeni Beyanname Süreleri...
 198. Firmamıza Ait Demirbaşlar
 199. Lisans
 200. Yeni Kurumlar Vergisi Tebliği
 201. Deftere Geçme Zamanı
 202. Ölüm Yardımı
 203. İstisna Haddinin Altında Kalan GMSİ Bildirilmesi Halinde Vergi İadesinin Olup Ol
 204. Araç Kira Geliri
 205. Vergi İadesinde 2004, 2005 Yılı
 206. Geç Verilen e-Beyanname ve Vergi Ziyaı
 207. Muhtasar Beyanname
 208. GV Düzeltme Beyannamesi
 209. Faturalardan Sağlanan %3 lük İndirim hakkında Bilgi İstiyorum
 210. Finansal Kiralama
 211. Geçici Vergi Beyannamesi
 212. bs kuruma kesilenleri eklenme durumu
 213. Demirbaş
 214. Seyahat Giderlerinin Karşılanması ve Muhasebe Kaydı
 215. Konut Yapı Kooperatifi 5350 Sayılı İstisdamı Teşvik Kapsamına Alınıp Alınmadığı
 216. 253 Hesap mı 255 Hesap mı?
 217. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Muhtasar Beyanname Verecekler mi?
 218. İştir.Temettü Geliri ve Kur.Vergisi Bey.
 219. Mükellefin Ölmesi Halinde Yapılacak İşlemler Hakkında
 220. Okul Kantinlerinde Kira Stopajı
 221. Tasfiye Halindeki Firmanın Kapanışı
 222. Geçmiş Yıl Zararının Mahsubu
 223. Sigorta Acentelerinde Ba-Bs Formları
 224. Kendi İşletmesinde İşçi Olarak Çalısmak
 225. Akaryakıt İstasyonları
 226. Ltd Şirketten Ltd Şirkete Hisse Satışı
 227. Kendi Adına Özel inşaat Yaparken daire satışı
 228. Bağkur Emeklisi Fakat.. ( Konu Gelir Vergisi ile İlgili )
 229. İşletmeden 1. Sınıfa Geçen Bir Mükellef...
 230. MSİ+GMSİ beyanı
 231. Tasfiye Sonunda Kurumlar Verg.Beyanı
 232. Kasa Bakiyesinin Fazla Vermesi
 233. Şoförler ve Otomobilciler Odasına Ödenen Tutarlar Gider Yazılabilir mi ?
 234. Kira Gelirinde Mahsup ve İade
 235. TEFE ve ÜFE Oranları Arasındaki Uyumsuzluk.?
 236. ACİL ! Birinci sınıfa geçen bir mükellefin bilonço açılış kaydı hk.
 237. Muhtelif Sebze Diye 410 lik Fişler Vergi İndirmine Girer mi?
 238. Şirket Kuruluşu
 239. 1. Sınıf Gerçek Kişilerde Vergi Karşılığı
 240. Yazarlara ve Editörlere Yapılan Ödemeler
 241. Çocuğun Okul Giderleri
 242. Rızaen Beyan
 243. 5350-5084 ten Yaralanması Ücret Sınırı
 244. Ticari Kazancı Olanın Kira Geliri
 245. Taşıma Kooperatiflerinde Aidatlar
 246. Muhtasarda Vergi İade Mahsubunda Alacağım Çıkıyor ?
 247. 4 Yıl İçinde Alınıp Satılan Gayrimenkul.?
 248. Özel Gider İndirimine Ait Bordro Hakkında
 249. Bilançoya Tabi Gerçek Kişilerde Vergi Hk.
 250. Dernek Karı