PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. İş Yeri Kapanış İşlemleri
 2. Yazar Kasanın Durumu
 3. Götürü Vergi 1997 Yılı
 4. Dairemize Panjur Yaptırılması
 5. Şirket Ortaklarının Bordrolarının Vergilendirilmesi
 6. ÖKC Fişleri SMK Defterine Gider Olarak Kaydedilir mi?
 7. Yurtdışı Verilen Sipariş Avansı
 8. 4/6 Dönem Muhtasarın Süresi
 9. Ötv
 10. Örtülü Sermayede Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Tutarının Hesaplanması
 11. Vergi Levhası
 12. İhracat
 13. Ufak Fişlerin Gider Yazılması
 14. Stopaj
 15. 2007/ 01. Dönem Geçici Vergi
 16. 5200 Sayılı Kanunla Kurulan Üretici Birlikleri
 17. Sigorta Poliçeleri (All Risk) Hk.
 18. Envanter Defteri
 19. Pilot Ortaklık
 20. Dernek Şubeleri Stopaj Sorumlulukları
 21. Muhasebecinin Defterinin İncelenmesi
 22. Tapu Senediyle Kayıt
 23. Şirketlerde Kar Dağıtımı
 24. Ortaklar Cari Hesabı
 25. Geçici Vergi İçin Düzeltme Beyannamesi
 26. Basit Usul
 27. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Hakedişden Kesilen Tevkifata İlişkin
 28. Özel Usulsüzlük
 29. Fidan Desteği
 30. İhracatta Götürü Gider Uygulaması
 31. Kasa Fazlasına Uygulanan Faiz
 32. Ticari Aracın Vergi Dairesine Bildirilmemesi Hk.
 33. Pişmanlıkla Beyanname Verme
 34. Üreticiden Komisyoncu Vasıtası ile Mal Alımı Kaydı Hk?
 35. Serbest Bölgelere Yapılan Faturalarda Kdv
 36. SMMM Listeleri Onayı
 37. Gıda ve İnşaat İşinin Aynı Anda Yapılması
 38. Serbest Meslek Makbuzu
 39. Basit Usül ve gmsi Hk.
 40. Yurtdışı Masraflarını Maliyete Atabilir miyim?
 41. Bankalara Ödenen Stopajları Geçici Vergide Nasıl Düşeceğiz ?
 42. Dönem Sonu Döviz Değerleme Kuru
 43. Geçici Vergi Karı
 44. Geçici Vergi Ayrılması
 45. İsviçre' ye Yaptırılan Hizmet Bedeli
 46. Vergi Takvimi
 47. Geçmiş Yıllara Ait Gümrük Vergisi ve Cezası
 48. kdv yükümlülüğü
 49. Serbest Meslek de Geçmiş Yıl Zararı
 50. Oto Kiralama
 51. İş Yerinde Tadilat Yapılıyor Aktifte Değil Kdv, Giderleri Ne Olacak?
 52. Özsermayenin Eksi Olması Normal mi?
 53. Ortağın Şirketteki Alacağından Vazgeçmesi
 54. Kurum Geçici Vergi Beyanı
 55. 5615 Sayılı Kanun Hk.
 56. Ortaklıkta Hisse Devri Hk.
 57. Peşin Ödenen Vergiler Hakkında
 58. Stopaj Kesilir mi?
 59. Beyanname Damga Vergileri.
 60. Gelir Vergisi Tahakkuku
 61. Kdv den Muaf
 62. Enflasyon Düzeltmesi
 63. Fuar Giderleri Hk.
 64. Gelir ve Kurum Vr İade Alacaklar
 65. Yurt Dışı Satışı Yapmayı Planlıyoruz
 66. Pos Uyumsuzluğu Hk.
 67. Ltd Şti'lerde Zarar Dağıtımı
 68. Kurumlar Vergisi Bey. Düzeltme
 69. İş Yerini Kapatan Mükellef
 70. VUK Mükerrer 355
 71. Elektronik Yolcu Seyahat Belgesi Hk.
 72. Kaybolan Pos Cihazı Bedelinin Muhasebe Kaydı!
 73. Muhasebecilerin Tevkifat Listesi
 74. 5588 Sayılı Kanun Hk.
 75. Faktorıng Anlaşmasının Muhasebe Kaydı
 76. 2. El Demirbaş
 77. Şirekete Araç Alımı Muhasebe Kaydı
 78. Yabancı Sermayeli Şirketin Örtülü Sermaye Durumu
 79. İş Yeri Kapatma ve Yazar Kasanın Durumu
 80. Altın Hk.
 81. Mahsup
 82. Bilgisayar Programı
 83. Yurtdışından Gelen Eksik Döviz
 84. Adi Ortaklıkları İmzalanan Mükellef Listesi
 85. Dövizli Çeklerin Geçici Vergi Dön. Durumu
 86. 2006 Kurumlarda Önceki Dönem Gelir Tablosu Yanlış Yazıldı ?
 87. Kıbrısta Alışverişte Ödenen Kdv nin İadesi
 88. Kanuni Süresinde Verilmeyen Bey.
 89. Fon Geliri
 90. Gelir Tablosu
 91. 2006 ya Ait Posta ile Verilen Ba Bs Formu Ceza Yer mi ?
 92. Adi Ortak Hisse Devri
 93. 4. Dönem Geçici Verginin Düzeltmesi Olur mu?
 94. Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 95. Geçici Verginin, Diğer Vergi Borçlarına Mahsubu.?
 96. Yeni Mükellefin Nerelere Başvuracağı Hakkında
 97. K.V. Düzeltme Beyannamesinden Önceki Tahakkuk?
 98. Mağazalarda Müşteri Tarafından Kırılan Malların Gider Yazılması
 99. Kurumlar Beyannamesinde Pasif ve Aktif Fark Veriyor
 100. İskontolar Hk.
 101. Adi Ortaklıkta Geçici Beyan..
 102. Kurumlar Vergisiyle İlgili!
 103. Serbest Meslek Giderleri
 104. Beyannamelerini Tasdik Ettiğimiz Kişilerin Listeleri
 105. Taşıma Koop ve Kurumlar Vergisi
 106. İşletme Defteri
 107. Tasfiye Şirketinin Kurumlar Beyannamesi Kıst Dönem mi Olacak?
 108. stopaj
 109. 2 Nolu Kdv Beyannamesi
 110. Vergi iadesi
 111. Kurumlar Vergisi Ortak Bilgileri
 112. Kredi Faizi
 113. İhracat Kur Farkı
 114. Kurumlar Vergisi / Dipnot
 115. Kar Zarar Mahsup Olayı
 116. Özel Bina İnşaatı!
 117. Örtülü Mecburiyet
 118. e-Beyan Programında Muhtasar
 119. Kasa Çok Fazla..
 120. Geçici Vergide Stopajlar
 121. Vergi İadesi Mahsubu
 122. Kurumlar Uzar mı?
 123. K.V. Beyannamesinde Gelir Tablosu?
 124. Özel Sigorta Primleri
 125. Gelir Vergisi
 126. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 127. Adi ortaklıkta geçici v.beyannamesi
 128. Leasing Kayıtları Konusunda Yardım
 129. Muhtasarın Ekinde Vergi İade İndirim Bordrosu
 130. Kurumların Muhtasar Beyanname Verme Süresi Nisanda Değişmedi mi?
 131. Kar-Zarar-Yasal Yedek Virman
 132. 370 Nolu Hesap
 133. Vergi İadesi Hk.
 134. Kira Stopajı
 135. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doldurulması Hk.
 136. Kurumlar Ver. Beyannamesinde Önceki Dönem Bilgileri Zorunlu mu?
 137. Kurumlar Vergisi Uzatıldı mı?
 138. Oto Kiralama İşletmesi Hk.
 139. Daire Maliyet Hesabı..
 140. SSK lı İşçiler
 141. Reklam Geliri Hk.
 142. Şirket Ortağının Sağlık Harcamaları Hk.
 143. Fatura Kesilip Kesilemeceği Hk.
 144. Muh. Kaydı Doğru mudur?
 145. Örtülü Sermaye
 146. Gider Pusulası Stopajı?
 147. Mali Karın Kayıtlara Geçirilmesi
 148. 103 Verilen Çek (-)
 149. Amortisman Süresi Biten Binaya Yapılan Harcamalar
 150. Muhtasarda İade Edilecek Bedel Mahsubu
 151. Kasa Hesabı
 152. Bedelsiz Arsa ve Organize Sanayi Gider Kaydı
 153. Avanslarda Senaryo
 154. 2007 Yılında Yatırım İndiriminden Yararlanma Konusunda Tercih Zorunluluğu
 155. Grup Firmasına Satışları KKEG Yazdırıyorum
 156. 2006 Harcamam İçin Yatırım İndiriminden Faydalanmak İstiyorum.
 157. Brütten Nete Kira Hesaplama
 158. Yazar Kasa Fişleri Kayıt Altına Alınabilir mi?
 159. 31/12/2006 İtibarıyla Kasadaki Para
 160. Kısmi Ödenen Geçici Vergi ve Muhasebecimin Msn. de Verdiği Cevap
 161. Yedek Parça Satışı
 162. Mahsuben iade talebi
 163. 2006 yılında alınıp kaydedilmeyen nakil vasıtası
 164. 5084 sayılı yasa hk.
 165. İnternetten gönderilen kurumlar vergisi beyannamesi
 166. Özel Sağlık Sigortası Kurumlar Vergisinde Gider Olarak İndirilebilir mi?
 167. İlamsız İcra Takiplerinde Anlaşma Hk.
 168. Tasfiye Kurumlar Vergisi
 169. İnşaat İşçileri Vergi
 170. K.V Beyannamesi
 171. Muhtasar Beyanname
 172. Dernek Defteri
 173. Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat
 174. Derneklerde Basit Usülde Gelirin Yazılması
 175. Web Sitesine Alınan Reklam Bedellerinin Durumu
 176. Gelir Vergi Beyannamesi Verilmesine Gerek Yoksa
 177. Veterinerlere Yapılan Teşvik Kapsamındaki Tohumlama Bedellerinin Vergilendirilme
 178. İşten Çıkış Nedeni Ne Olacak?
 179. Sermaye ve Ortaklar Hesabı
 180. Kurumlar Vergisi Beyan Süresi.............
 181. Kurum Net Karının Hesaplanması
 182. Muhtasar Beyanname
 183. Vergi İadesi
 184. İşverenin Kendi Adına Sağlık Sigortası Yaptırması Hakkında
 185. Serbest bölgedeki şirkete verilen SMMM hizmetinde stopaj
 186. Serbest bölgelerde çevre temizlik vergisi
 187. Kurumlar Vergisi Kar Dağıtım Tablosu
 188. Kooperatiflerde Vergi Muafiyeti
 189. Kira karşılığı kullanılan araçlar
 190. Tam Tasdik
 191. Gayrimenkul Satışı Ekspertiz Bedelinin Altında
 192. Basit Usul Hakkında
 193. Irak ta Yapılan İnşaat İşleri
 194. İşletmenin Varise Devrinde Farklı Bir Boyut
 195. Adi Ortaklıkta Mahsup Dilekçesi
 196. Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 197. K.Vergisi e-Beyanname Hk.
 198. Zirai İşletmede Doğum Yapan Hayvanın Giriş ve Satış Kaydı?
 199. GMSİ de iade almak için neler gerekli ?
 200. İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Kuyumcular
 201. Tasfiye Halinde Ltd. de Bilanço ve Gelir Tablosu
 202. Faaliyet Kodu ve Adı
 203. Ba Bs Formu Süresinde Verilmedi?
 204. Vergi İndirimine Ait Bordro
 205. Yapı Kooperatiflerinın Kurulması
 206. Bilanço ve Gelir Tablosu Dipnotları
 207. Dövizli Bilanço ve Gelir Tablosu Hazırlamak (excel) (Düzelten O.G.)
 208. Kaybolan Çek
 209. Kar Dağtımı ve Yedek Akçe Ayrılması
 210. Hava Parası
 211. Yedek Akçeler
 212. Uluslar Arası Taşımacılık
 213. Şirketlerin Ortak Oldukları Diger Şirketlerden Elde Ettigi Karlar
 214. Geçici Verginin Mahsubu.?
 215. Bilançoya Geçiş
 216. Vergi İade Mahsup İşlemi
 217. İş Bitirme
 218. Röntgen Filmi Banyo ve Solisyonu Geri Dönüşümü Hk.
 219. Ortaklar Hesabı Borç Kalanı Veriyor. Ne Yapmamız Gerekli ?
 220. Yedek Akçe Ayrılması
 221. Asgari Geçim İndirimi ile Asgari Ücret Hesaplayan Oldu mu?
 222. Şirketlerin Ortak Oldukları Firmalardan Elde Edilen Karlar
 223. Poliklinik İcmal Cetveli
 224. Yabancı İşçi Çalıştırılması
 225. Repo Stopajını Muhasebeleştirme
 226. Net Ücret Alan Personel Asgari Geçim İndiriminden Faydalanır mı?
 227. Son Dönem Geçici Vergi
 228. Asgari Geçim İndirimi Hayırlı Olsun
 229. Tasfiye Sonu Hesap Kayıtları
 230. Yeni Beyanname Süreleri...
 231. Firmamıza Ait Demirbaşlar
 232. Lisans
 233. Yeni Kurumlar Vergisi Tebliği
 234. Deftere Geçme Zamanı
 235. Ölüm Yardımı
 236. İstisna Haddinin Altında Kalan GMSİ Bildirilmesi Halinde Vergi İadesinin Olup Ol
 237. Araç Kira Geliri
 238. Vergi İadesinde 2004, 2005 Yılı
 239. Geç Verilen e-Beyanname ve Vergi Ziyaı
 240. Muhtasar Beyanname
 241. GV Düzeltme Beyannamesi
 242. Faturalardan Sağlanan %3 lük İndirim hakkında Bilgi İstiyorum
 243. Finansal Kiralama
 244. Geçici Vergi Beyannamesi
 245. bs kuruma kesilenleri eklenme durumu
 246. Demirbaş
 247. Seyahat Giderlerinin Karşılanması ve Muhasebe Kaydı
 248. Konut Yapı Kooperatifi 5350 Sayılı İstisdamı Teşvik Kapsamına Alınıp Alınmadığı
 249. 253 Hesap mı 255 Hesap mı?
 250. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Muhtasar Beyanname Verecekler mi?