PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Yatırımların ve İstihdamın Teşviki
 2. Faturada Tevkifat
 3. Vergi Levhası
 4. Yurtdışı Hizmet
 5. Peştemaliye Faturası
 6. Yıllık Beyannameden Sağlık ve Eğitim İndirimi
 7. Taşıt Sigorta Tazminatı
 8. Taşeron İşi
 9. Vergi Levha Tasdik Süresi
 10. İşçinin İşverene Maliyeti
 11. Gümrük Vergisinin Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hakkında.
 12. Dershane Şahıs İşletmesi Olabilir mi?
 13. Uzlaşma Hk.
 14. Muhtasar Beyanname Hk.
 15. Araç Satışı Hk.
 16. Örtülü Kazanç
 17. Anonim Şirketin Aktifindeki Binanın Satışı
 18. Motor Alımı Hk.
 19. Şirket Ortağının Maaşı
 20. Okul Yapacak Kurumlara Yapılan "Arsa Alımı Bağışı" Hk.
 21. Tasfiyeye Giriş Beyannamesi İnternetten Nasıl Verilir?
 22. Aylık Muhtasar Sınırı
 23. Ar-Ge Projesindeki Makina İçin Alınan Faturalar
 24. 2007 Yılı Göçmen İndirimi
 25. Yurtdışı Harcırah
 26. Emekliler de Gelir Vergisi Teşviki
 27. Apartmanlara Ait Banka Hesapları
 28. Şirket Aktifinde Kayıtlı Vinç Hk.
 29. Basit Usul Vergi Mükellefi Şirket Ortağı Olursa
 30. Taşıt Vergileri Gider Olarak Yazıldığında Kan.Kab.Ed.Gid.Olarak Kara mı Eklenir?
 31. Mal İadesinde, İade Edilen Malda Değişiklik
 32. En Son Vergi Affı Ne Zaman Çıkmıştı
 33. Daire Faturası Kimin Adına Kesilecek
 34. 2007/1. Dönem Geçici Vergi Beyanı Düzeltme
 35. Kanunen Kabul Edilen Gider midir?
 36. Kurumlar Vergisinden Muaf Kurumlardan Alınan Belgeler
 37. Ressamların Gelir Vergisi Yönünden Mükellefiyeti ve Nasıl İşlendiği
 38. Doğum İznindeki Çalışanın Vergisi
 39. Yatırım ve İstihdamı Teşvik Yasası Hk.
 40. Oto Galerisi Kapanışı
 41. Teknoloji Bölgesinde Çalışan Personelden Damga Vergisi Kesilir mi?
 42. İşletmenin Şirkete Devri
 43. Dar Mükellef Serbest Meslek Kazancı Üzerine
 44. İş Avansı Verilmesi ile İlgili
 45. İhracat Yapmaya Başlayacağız
 46. İşe Başlama
 47. Serbest Meslek mi? Şirket mi Olmalı?
 48. Fason Üretiminde Fire Hk.
 49. Numune Mal
 50. Faturada Kesmemekten Dolayı Ceza
 51. Avukatların Kestiği Serbest Meslek Makbuzu
 52. Gayrimenkul Satışı
 53. Esnaf Odasına Kayıt İçin Gereken Belgeler Hakkında.
 54. Basit Usul
 55. Denetçi ve Komiser Ücretlerinde Stopaj....
 56. Geçici Vergi
 57. Erkek Kuaförü
 58. Şirket Adresinin Ev Adresine Nakli Hakkında.
 59. Daire Satışlarının Kurumlar Vergisi Açısından Durumu
 60. Apartman Yönetimi ve Vergisel İşlemler
 61. Vergi Oranı
 62. Bedelsiz İrsaliye ile Gelen Bir Ürünün Bedel Karşıllığı Satılması
 63. İşe İade ve Mahkeme Masrafları
 64. İş Yeri Kapanış İşlemleri
 65. Yazar Kasanın Durumu
 66. Götürü Vergi 1997 Yılı
 67. Dairemize Panjur Yaptırılması
 68. Şirket Ortaklarının Bordrolarının Vergilendirilmesi
 69. ÖKC Fişleri SMK Defterine Gider Olarak Kaydedilir mi?
 70. Yurtdışı Verilen Sipariş Avansı
 71. 4/6 Dönem Muhtasarın Süresi
 72. Ötv
 73. Örtülü Sermayede Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Tutarının Hesaplanması
 74. Vergi Levhası
 75. İhracat
 76. Ufak Fişlerin Gider Yazılması
 77. Stopaj
 78. 2007/ 01. Dönem Geçici Vergi
 79. 5200 Sayılı Kanunla Kurulan Üretici Birlikleri
 80. Sigorta Poliçeleri (All Risk) Hk.
 81. Envanter Defteri
 82. Pilot Ortaklık
 83. Dernek Şubeleri Stopaj Sorumlulukları
 84. Muhasebecinin Defterinin İncelenmesi
 85. Tapu Senediyle Kayıt
 86. Şirketlerde Kar Dağıtımı
 87. Ortaklar Cari Hesabı
 88. Geçici Vergi İçin Düzeltme Beyannamesi
 89. Basit Usul
 90. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Hakedişden Kesilen Tevkifata İlişkin
 91. Özel Usulsüzlük
 92. Fidan Desteği
 93. İhracatta Götürü Gider Uygulaması
 94. Kasa Fazlasına Uygulanan Faiz
 95. Ticari Aracın Vergi Dairesine Bildirilmemesi Hk.
 96. Pişmanlıkla Beyanname Verme
 97. Üreticiden Komisyoncu Vasıtası ile Mal Alımı Kaydı Hk?
 98. Serbest Bölgelere Yapılan Faturalarda Kdv
 99. SMMM Listeleri Onayı
 100. Gıda ve İnşaat İşinin Aynı Anda Yapılması
 101. Serbest Meslek Makbuzu
 102. Basit Usül ve gmsi Hk.
 103. Yurtdışı Masraflarını Maliyete Atabilir miyim?
 104. Bankalara Ödenen Stopajları Geçici Vergide Nasıl Düşeceğiz ?
 105. Dönem Sonu Döviz Değerleme Kuru
 106. Geçici Vergi Karı
 107. Geçici Vergi Ayrılması
 108. İsviçre' ye Yaptırılan Hizmet Bedeli
 109. Vergi Takvimi
 110. Geçmiş Yıllara Ait Gümrük Vergisi ve Cezası
 111. kdv yükümlülüğü
 112. Serbest Meslek de Geçmiş Yıl Zararı
 113. Oto Kiralama
 114. İş Yerinde Tadilat Yapılıyor Aktifte Değil Kdv, Giderleri Ne Olacak?
 115. Özsermayenin Eksi Olması Normal mi?
 116. Ortağın Şirketteki Alacağından Vazgeçmesi
 117. Kurum Geçici Vergi Beyanı
 118. 5615 Sayılı Kanun Hk.
 119. Ortaklıkta Hisse Devri Hk.
 120. Peşin Ödenen Vergiler Hakkında
 121. Stopaj Kesilir mi?
 122. Beyanname Damga Vergileri.
 123. Gelir Vergisi Tahakkuku
 124. Kdv den Muaf
 125. Enflasyon Düzeltmesi
 126. Fuar Giderleri Hk.
 127. Gelir ve Kurum Vr İade Alacaklar
 128. Yurt Dışı Satışı Yapmayı Planlıyoruz
 129. Pos Uyumsuzluğu Hk.
 130. Ltd Şti'lerde Zarar Dağıtımı
 131. Kurumlar Vergisi Bey. Düzeltme
 132. İş Yerini Kapatan Mükellef
 133. VUK Mükerrer 355
 134. Elektronik Yolcu Seyahat Belgesi Hk.
 135. Kaybolan Pos Cihazı Bedelinin Muhasebe Kaydı!
 136. Muhasebecilerin Tevkifat Listesi
 137. 5588 Sayılı Kanun Hk.
 138. Faktorıng Anlaşmasının Muhasebe Kaydı
 139. 2. El Demirbaş
 140. Şirekete Araç Alımı Muhasebe Kaydı
 141. Yabancı Sermayeli Şirketin Örtülü Sermaye Durumu
 142. İş Yeri Kapatma ve Yazar Kasanın Durumu
 143. Altın Hk.
 144. Mahsup
 145. Bilgisayar Programı
 146. Yurtdışından Gelen Eksik Döviz
 147. Adi Ortaklıkları İmzalanan Mükellef Listesi
 148. Dövizli Çeklerin Geçici Vergi Dön. Durumu
 149. 2006 Kurumlarda Önceki Dönem Gelir Tablosu Yanlış Yazıldı ?
 150. Kıbrısta Alışverişte Ödenen Kdv nin İadesi
 151. Kanuni Süresinde Verilmeyen Bey.
 152. Fon Geliri
 153. Gelir Tablosu
 154. 2006 ya Ait Posta ile Verilen Ba Bs Formu Ceza Yer mi ?
 155. Adi Ortak Hisse Devri
 156. 4. Dönem Geçici Verginin Düzeltmesi Olur mu?
 157. Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 158. Geçici Verginin, Diğer Vergi Borçlarına Mahsubu.?
 159. Yeni Mükellefin Nerelere Başvuracağı Hakkında
 160. K.V. Düzeltme Beyannamesinden Önceki Tahakkuk?
 161. Mağazalarda Müşteri Tarafından Kırılan Malların Gider Yazılması
 162. Kurumlar Beyannamesinde Pasif ve Aktif Fark Veriyor
 163. İskontolar Hk.
 164. Adi Ortaklıkta Geçici Beyan..
 165. Kurumlar Vergisiyle İlgili!
 166. Serbest Meslek Giderleri
 167. Beyannamelerini Tasdik Ettiğimiz Kişilerin Listeleri
 168. Taşıma Koop ve Kurumlar Vergisi
 169. İşletme Defteri
 170. Tasfiye Şirketinin Kurumlar Beyannamesi Kıst Dönem mi Olacak?
 171. stopaj
 172. 2 Nolu Kdv Beyannamesi
 173. Vergi iadesi
 174. Kurumlar Vergisi Ortak Bilgileri
 175. Kredi Faizi
 176. İhracat Kur Farkı
 177. Kurumlar Vergisi / Dipnot
 178. Kar Zarar Mahsup Olayı
 179. Özel Bina İnşaatı!
 180. Örtülü Mecburiyet
 181. e-Beyan Programında Muhtasar
 182. Kasa Çok Fazla..
 183. Geçici Vergide Stopajlar
 184. Vergi İadesi Mahsubu
 185. Kurumlar Uzar mı?
 186. K.V. Beyannamesinde Gelir Tablosu?
 187. Özel Sigorta Primleri
 188. Gelir Vergisi
 189. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 190. Adi ortaklıkta geçici v.beyannamesi
 191. Leasing Kayıtları Konusunda Yardım
 192. Muhtasarın Ekinde Vergi İade İndirim Bordrosu
 193. Kurumların Muhtasar Beyanname Verme Süresi Nisanda Değişmedi mi?
 194. Kar-Zarar-Yasal Yedek Virman
 195. 370 Nolu Hesap
 196. Vergi İadesi Hk.
 197. Kira Stopajı
 198. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doldurulması Hk.
 199. Kurumlar Ver. Beyannamesinde Önceki Dönem Bilgileri Zorunlu mu?
 200. Kurumlar Vergisi Uzatıldı mı?
 201. Oto Kiralama İşletmesi Hk.
 202. Daire Maliyet Hesabı..
 203. SSK lı İşçiler
 204. Reklam Geliri Hk.
 205. Şirket Ortağının Sağlık Harcamaları Hk.
 206. Fatura Kesilip Kesilemeceği Hk.
 207. Muh. Kaydı Doğru mudur?
 208. Örtülü Sermaye
 209. Gider Pusulası Stopajı?
 210. Mali Karın Kayıtlara Geçirilmesi
 211. 103 Verilen Çek (-)
 212. Amortisman Süresi Biten Binaya Yapılan Harcamalar
 213. Muhtasarda İade Edilecek Bedel Mahsubu
 214. Kasa Hesabı
 215. Bedelsiz Arsa ve Organize Sanayi Gider Kaydı
 216. Avanslarda Senaryo
 217. 2007 Yılında Yatırım İndiriminden Yararlanma Konusunda Tercih Zorunluluğu
 218. Grup Firmasına Satışları KKEG Yazdırıyorum
 219. 2006 Harcamam İçin Yatırım İndiriminden Faydalanmak İstiyorum.
 220. Brütten Nete Kira Hesaplama
 221. Yazar Kasa Fişleri Kayıt Altına Alınabilir mi?
 222. 31/12/2006 İtibarıyla Kasadaki Para
 223. Kısmi Ödenen Geçici Vergi ve Muhasebecimin Msn. de Verdiği Cevap
 224. Yedek Parça Satışı
 225. Mahsuben iade talebi
 226. 2006 yılında alınıp kaydedilmeyen nakil vasıtası
 227. 5084 sayılı yasa hk.
 228. İnternetten gönderilen kurumlar vergisi beyannamesi
 229. Özel Sağlık Sigortası Kurumlar Vergisinde Gider Olarak İndirilebilir mi?
 230. İlamsız İcra Takiplerinde Anlaşma Hk.
 231. Tasfiye Kurumlar Vergisi
 232. İnşaat İşçileri Vergi
 233. K.V Beyannamesi
 234. Muhtasar Beyanname
 235. Dernek Defteri
 236. Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat
 237. Derneklerde Basit Usülde Gelirin Yazılması
 238. Web Sitesine Alınan Reklam Bedellerinin Durumu
 239. Gelir Vergi Beyannamesi Verilmesine Gerek Yoksa
 240. Veterinerlere Yapılan Teşvik Kapsamındaki Tohumlama Bedellerinin Vergilendirilme
 241. İşten Çıkış Nedeni Ne Olacak?
 242. Sermaye ve Ortaklar Hesabı
 243. Kurumlar Vergisi Beyan Süresi.............
 244. Kurum Net Karının Hesaplanması
 245. Muhtasar Beyanname
 246. Vergi İadesi
 247. İşverenin Kendi Adına Sağlık Sigortası Yaptırması Hakkında
 248. Serbest bölgedeki şirkete verilen SMMM hizmetinde stopaj
 249. Serbest bölgelerde çevre temizlik vergisi
 250. Kurumlar Vergisi Kar Dağıtım Tablosu