PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34

 1. Mülkiyeti Eşine Ait Olan İşyerinin Stopaj Durumu.
 2. Leasing Yoluyla Alınan Makina Ba Formunda Nasıl Gösterilecek ?
 3. Serbest Bölgedeki Firmanın 340 Hesabını Kar Yazması Halinde Vergi?
 4. Geçmiş Yıl Zararı Ve Yeni Yılın Karı Kayıt İşlemleri
 5. Basit Usul Taşımacı 2. Araçta Gerçek Mükellef Mi Olur?
 6. Bağımlı S M M M'lerin Yıllık Üyelik Ücretleri Gider Olarak İşlenir Mi?
 7. Vergi İadesi Hakkında...
 8. Geçici Kurumlar Vergisi Ve Kurumlar Vergisi Hk.
 9. Serbest Meslek Kazanç Bildirimi
 10. Yatırım İndirimi
 11. Fiyat Farkı Faturası
 12. Yatırım İndirimi
 13. Tekdüzen Hesap Planında Güvenlik Firması Ruhsatı
 14. Sigorta Poliçelerindeki G. V .
 15. Döviz Kredisi
 16. Özel Hayat Sigortası Pirimin Bordroda Hesaplanması
 17. Bsmv!
 18. Sakatlık İndirimi
 19. Vergi İadelerini Muhtasarda Gösterirken
 20. Vergi Hesaplamada Geçmiş Yıl Zararının Mahsubu
 21. Muhtasar Beyanname Hakkında
 22. Fatura Kesme Sınırı
 23. Okul Kantinleri...
 24. İşletmenin Aktifine Kayıtlı Arsanın Kat Karşılığı Verilmesinin Kaydı?
 25. Şubat Muhtasarında Vergi İndiriminin Gösterilmesi
 26. Bilanco Usulune Göre Sahıs Sirketlerinde K.k.e.g
 27. İhracat Bedeli Hakında
 28. Yurtdışı Gayrimenkul
 29. İşletme Sahibinin Tatil Gideri Masraf Yazılabilir Mi?
 30. Dönem Sonu Mal Mevcudu
 31. 2007 Yılında Uygulanacak Asgari Ücretin Yevmiye Kaydı
 32. Ayni Ve Promosyon Mal Verilmesi
 33. Maliyet - Çok Acil
 34. Dönem Net Karı İle İlgili Kayıtlar
 35. Amortisman
 36. Gvk Yasa Tasarısı, Plan Ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi
 37. Özel Sağlık Sigortalarının Muhasebeleştirilmesi
 38. Gıda İşletmesinde İnşaat Yapımı
 39. aktife kayıtlı kamyonun amortismanı
 40. Sakatlık İndirmi hk.
 41. Geçici Vergide Kıdem Tazminatı Karşılığı
 42. Yıl Sonu Vergiler
 43. Borsa Zararları
 44. Mali Müşavirin Evine Aldığı Koltuk v.s.
 45. KKEG
 46. Teknoloji Geliştirme Böl. Muhasebe Uygulamaları
 47. 2006 Defter Yazdırılmasından Sonraki Faturaların Muhasebeleştirilmesi
 48. İmalat Malzemesi İmalat Gideri Ayrımı
 49. Geçmiş Yıl Zararları ve Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 50. Binek Oto'da amortisman yevmiye kaydı
 51. Arsa Sahibine Verilen Paranın Yevmiye Kaydı?
 52. KKEG'nin İngilizcesi
 53. Dersanelerde Fatura Kesiminde Dönemsellik?
 54. Defter İncelemsi Hk.
 55. Ödenen SGDP Geçici Vergi Beyannamesinde İndirilebilir mi?
 56. B Formu Hakkında
 57. Yeniden Değerleme
 58. Gider Pusulası
 59. Serbest Bölgede Kira Stopajı ?
 60. Aktife Kayıtlı Arsanın Kat Karşılığı Verilmesi...
 61. asgari geçim indirimi belli oldu.
 62. Tasfiye Halinde Beyanname Gönderilmesi
 63. asgari geçim indirimi uygulaması
 64. Basit Usül Asgari Beyan Tablosu
 65. Geçici Vergi
 66. Gelecek Aylara Ait Gelirler
 67. Devlet Yardımların Kurumlar Vergisi Karş. Durumu
 68. Geçici Vergi Matrahı
 69. 2006/ 1. Dönemde Ödenmeyen Geçici Vergi
 70. Ücret Avanslarında Belge Düzeni
 71. Gelir Vergisi Stopaj Oranlarındaki Değişiklik
 72. Bina Satışından Doğan Karın Sermayeye İlavesi
 73. Geç.V VE KDV Süre uzatımı
 74. Yıllara sari inşaatlarda stopaj (taşeron firmalar için)
 75. Şahıs firmasının açılış işlemleri
 76. Kıdem Tazminatının Bir Kısmı ya Önümüzdeki Sene Ödenirse
 77. Kapasite Raporu
 78. Sigorta Acenteleri
 79. Kurumlar Vergisi
 80. Ödenmeyen SSK Primleri
 81. Kat Karşılığı İnşaat Hk.
 82. Geçici Vergi
 83. POS Cihazından Sağlanan Kredi
 84. Eğitim Tazminatı?
 85. Yıllık İzin Günlerinin Hesaplanması
 86. Personele Yol Yardımının Hesaplanması
 87. Bilançodaki Geçmiş Yıllara Ait Kâr ve Zararlar
 88. Rızaen Beyan
 89. Yarışma Programlarından Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
 90. Yabancı Kişilerin Gelir Vergisi Mükellefi olmaları hk.
 91. İşten Ayrılan Personele Vergi İade Tutarının Ödenmesi
 92. Cezaevinden Alınan Mallar
 93. Banka Hesaplarına Yatırılan Paralar Hakkında
 94. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Gider Yazılma Durumu
 95. Özel Gider İndirimi
 96. Motorlu Taşıtlar Vergisi
 97. Minibüs İşlemleri
 98. Vergi İadesinde Kira Kontratı
 99. Serbest Bölge Kazanç İstisnası-Vazgeçilen Alacak Geliri
 100. Kredi Geri Ödeme Planı Kayıtları
 101. Şirketlerde Sermaye Azaltımı
 102. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Geçici Vergi Hakkında
 103. YMM Tam Tasdik Hadleri
 104. Eczanelerde Miladı Dolan İlaçlar
 105. Geriye Dönük Vergi Mükellefiyeti
 106. Özel Gider İndirimi Sonlandırılıyor
 107. Şahıs İşletmelerinde Fon Geliri
 108. Ticari Araç
 109. Dönem Sonu Kayıtları
 110. Dövizli Çek-Senet İadeleri
 111. Özel Hastaneler
 112. Özel Gider İndirimi Hk.
 113. Adi Ortaklık
 114. Şirket Ortaklarına Verilen Ücret Hakkında ?
 115. Ticket, Sodexho vb. Yemek Fişlerinin G.Vergisi ve SSK Karş.Durumu?
 116. Mükellefin Ölmesi
 117. 2003 Yılı Demirbaş Alımı
 118. Ücretli GV iadesi - (Görüş)
 119. Limitlerin Altında Kalan KDV İadeleri
 120. Uzlaşma
 121. Nakliyecilerde Plaka Değişimi
 122. banka kredileri
 123. Satılan Malın Maliyetinin Hesaplama Şekli?
 124. Rızaen matrah arttırımı ve geçmiş yıl zararları?
 125. akaryakıt istasyonlarında kesafet farkı...
 126. Amortisman hk.
 127. Kira Geliri (Tahsil ve Tahakkuk Esası)
 128. Repo İşlemleri
 129. Taşıt Kredisi Kayıt Düzeltmesi?
 130. Serbest Meslek Makbuzu
 131. Çalınan Kamyonet
 132. Enflasyon Muhasebesi
 133. Kira Stopajı
 134. Gayrimenkul Satışı
 135. Yeraltı Maden İşçileri Vergi İadesi
 136. Adi Ortaklıkta Kiralanan Yerin Bir Kısmının Kiraya Verilmesi
 137. Alacağın Gider Yazılabilmesi
 138. Serbest Bölge Hakında
 139. Yurtdışı yazılım ithallerinde kdv ve stopaj hk
 140. İşyerinde Çalınan Mallar Muhasebe İşl.
 141. İhbar
 142. Banka Fonlarının Kar Stopajı
 143. İş Kazası Faturası
 144. LTD Kar Payı Alan Ortağın Beyanı
 145. karşılıksız çek
 146. serbest meslek kazancında ücret istisna oranı
 147. Dönemi Atlayan İhracat
 148. Vergi İade
 149. Eğitim Harcamaları
 150. Dönem Gideri
 151. bayilik süreci ve şube durumu
 152. POAŞ-İş-Doğan Matrah Farkı
 153. ticari araçlarda amortisman ayırma
 154. Vergi İade Bildirimi Hakkında.
 155. askeriyeye ait apartman yöneticiliği
 156. Vergi İadesi
 157. Yılbaşlarında Yapılan Promosyon Takvim,Kalem,Anahtarlık vs.
 158. Geçmiş Yıl Zararları
 159. Türkiye Muhasebe Standartları
 160. Muhasebe "Önemlilik" Kavramı ve Tartışılan Konular
 161. Vergi İadelerinde Kira
 162. SMMM Ücretlerinden Kesilen Stopaj Oranı 1.1.2007 ' den İtibaren Değişti
 163. 2007 de İhraç Olan Malın 2006 da Yapılan Masrafları Hk.
 164. Vergi Kimlik No Yerine Tc Kimlik No
 165. Devlet Memuruna Hizmet Karşılığı Ödeme
 166. Alomaliye Farkı
 167. Web Sayfa Düzenlemenin Faturası!
 168. "Anadolu Yaklaşımı" Yasası Çıktı
 169. Yatırım İndirimi Stopajının Ödeme Zamanı
 170. Muhtasar Kod No' su Hakkında
 171. Nakliyeciler- Kdv Beyannameleri
 172. adat
 173. Takdir Komisyonuna 2007 de Başvurulması
 174. Damga Vergisi
 175. muhtasar bey.tevkife iliş.bildirim
 176. vergi iadesi
 177. Öğretmenevlerinde Üye Aidatı Muhasebe Kaydı
 178. öğretmen evlerinde üye aidatı muhasebe kaydı
 179. şahıs şirketi fatura saklama süresi
 180. Aydınlatma Giderleri
 181. SGDP ne Tabi İşçinin Vergi İadesi
 182. tazminat ödemesinde vergi iade
 183. Tasfiye Sonucu Kasada Oluşan Değerler
 184. Alışveriş Çeklerinde Kdv?
 185. Stajyer Öğrenci Ücretlerinde Damga Vergisi Kesintisi Hk.
 186. İşyeri Kapanışının Ardından Verilecek Beyannameler Hk.
 187. Apartman Yöneticisine Verilen Ücret
 188. İmar Bank' ın Off-Shore Geliri Nasıl Olacak?
 189. Hayat Emeklilik
 190. Sermaye Artırımı
 191. Geçici Kabul Tutanağı Onay Tarihi
 192. Serbest Bölgelerde Faiz Gelirleri Tahakkuku
 193. Bilanço Usulünde Açılış Fişi
 194. Basit Usül
 195. Zirai Kazanç
 196. Nakil
 197. Sakatlık İndiriminden Kişi ve Çocuğunun Aynı Anda Faydalanması Hk.
 198. İnşaat Sözleşmesi
 199. Altın Hisse
 200. Ticari Minübüs ile İştigal Ederken İkinci Bir İşyeri?
 201. 264 Özel Maliyet
 202. Makina Satışı ve Değerleme Fonu
 203. Tarım Bağkuru Devam Ederken İşyeri Açarsa Aktif Bağkurlu Olunur mu?
 204. Kümülatif Vergi
 205. Vergi İadesinde İşe Giriş ya da Çıkış Tarihi
 206. Diğer Hizmet Alımları Hk.
 207. Dönüşüm
 208. Sakıncalı Mükellefler Listesi Hk.
 209. e-Beyanname
 210. Askerlik
 211. Serbest Muhasebeci ile S.M.M.M Ortaklık Yapabilir mi?
 212. Yıllara Sari İnşaatla İlgili Karışık Problem..
 213. Ferdi İşletmenin LTD' ye Dönüşümü
 214. yıl ortasında çalışmaya başlayan işçinin "özel gider indirimi"nde durumu
 215. 2006 Yılı İçin Yeniden Değerleme Uygulanacak mı?
 216. 2007 yılı vergi iadesi
 217. Şube, İrtibat Bürosu, genel bilgi.
 218. İnternet Vergi Dairesindeki Not
 219. Şube Açılışının, Şubenin Bulunduğu Vergi Dairesine Bildirimi
 220. Yurtdışı İnşaat ve Müteahhitlik İşlerinde Elde Edilen Ücret Gelirlerinde İstisna
 221. Şahıs Firması mı Şirket mi Avantajlı?
 222. Geçici vergi fazla ödenirse?
 223. Gelir Vergisi Stopajlarında İndirim
 224. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
 225. Özel Gider İndirimi
 226. Açılış Bilançosu
 227. Serbest Meslek, kira ve yıllara sari inş. stopaj oranı düştü
 228. Kira ve S.M stopajı düşürüldü
 229. Yılbaşı Verilen Promosyonlar Hk.
 230. Yurtdışındaki firma için yapılması gerekenler.?
 231. PVC Doğrama İşi ve Yıllara Yaygın İnş İşi Kavramı
 232. Bağış
 233. Kredi Faizi Faturalaması Örtülü Sermaye Sorunsalı...
 234. Sonraki Döneme Ait Kira Faturaları
 235. Ücretlilerde Vergi İndirimi-Veterinerlere ödenen ücretler
 236. Şahıs İşletmesi Ltd Dönüşümünde Amortismanlar
 237. Kur Farkları
 238. Muhtasar
 239. baskı hatası
 240. hesaplama
 241. Finansman Giderleri ve Kur Farkı
 242. Kur Farkları ve Faizler Gider Yazılabilir? Poaş..
 243. İnşaat İşi ile Uğraşanlarda Sınıf Değiştirme
 244. Yazar Kasa'daki TC No
 245. Defter Tasdiğinde Son Gün Hangisi 29 Aralık~4 Ocak
 246. Taksitle Kurban
 247. Sermaye Artırımı 31.12.2007 Tarihine Uzatıldı
 248. Sermaye Artırımı
 249. Yapı Kooperatiflerinin Vergilendirilmesi
 250. Ödenmemiş SSK Primleri