PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33

 1. B Formu Hakkında
 2. Yeniden Değerleme
 3. Gider Pusulası
 4. Serbest Bölgede Kira Stopajı ?
 5. Aktife Kayıtlı Arsanın Kat Karşılığı Verilmesi...
 6. asgari geçim indirimi belli oldu.
 7. Tasfiye Halinde Beyanname Gönderilmesi
 8. asgari geçim indirimi uygulaması
 9. Basit Usül Asgari Beyan Tablosu
 10. Geçici Vergi
 11. Gelecek Aylara Ait Gelirler
 12. Devlet Yardımların Kurumlar Vergisi Karş. Durumu
 13. Geçici Vergi Matrahı
 14. 2006/ 1. Dönemde Ödenmeyen Geçici Vergi
 15. Ücret Avanslarında Belge Düzeni
 16. Gelir Vergisi Stopaj Oranlarındaki Değişiklik
 17. Bina Satışından Doğan Karın Sermayeye İlavesi
 18. Geç.V VE KDV Süre uzatımı
 19. Yıllara sari inşaatlarda stopaj (taşeron firmalar için)
 20. Şahıs firmasının açılış işlemleri
 21. Kıdem Tazminatının Bir Kısmı ya Önümüzdeki Sene Ödenirse
 22. Kapasite Raporu
 23. Sigorta Acenteleri
 24. Kurumlar Vergisi
 25. Ödenmeyen SSK Primleri
 26. Kat Karşılığı İnşaat Hk.
 27. Geçici Vergi
 28. POS Cihazından Sağlanan Kredi
 29. Eğitim Tazminatı?
 30. Yıllık İzin Günlerinin Hesaplanması
 31. Personele Yol Yardımının Hesaplanması
 32. Bilançodaki Geçmiş Yıllara Ait Kâr ve Zararlar
 33. Rızaen Beyan
 34. Yarışma Programlarından Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
 35. Yabancı Kişilerin Gelir Vergisi Mükellefi olmaları hk.
 36. İşten Ayrılan Personele Vergi İade Tutarının Ödenmesi
 37. Cezaevinden Alınan Mallar
 38. Banka Hesaplarına Yatırılan Paralar Hakkında
 39. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Gider Yazılma Durumu
 40. Özel Gider İndirimi
 41. Motorlu Taşıtlar Vergisi
 42. Minibüs İşlemleri
 43. Vergi İadesinde Kira Kontratı
 44. Serbest Bölge Kazanç İstisnası-Vazgeçilen Alacak Geliri
 45. Kredi Geri Ödeme Planı Kayıtları
 46. Şirketlerde Sermaye Azaltımı
 47. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Geçici Vergi Hakkında
 48. YMM Tam Tasdik Hadleri
 49. Eczanelerde Miladı Dolan İlaçlar
 50. Geriye Dönük Vergi Mükellefiyeti
 51. Özel Gider İndirimi Sonlandırılıyor
 52. Şahıs İşletmelerinde Fon Geliri
 53. Ticari Araç
 54. Dönem Sonu Kayıtları
 55. Dövizli Çek-Senet İadeleri
 56. Özel Hastaneler
 57. Özel Gider İndirimi Hk.
 58. Adi Ortaklık
 59. Şirket Ortaklarına Verilen Ücret Hakkında ?
 60. Ticket, Sodexho vb. Yemek Fişlerinin G.Vergisi ve SSK Karş.Durumu?
 61. Mükellefin Ölmesi
 62. 2003 Yılı Demirbaş Alımı
 63. Ücretli GV iadesi - (Görüş)
 64. Limitlerin Altında Kalan KDV İadeleri
 65. Uzlaşma
 66. Nakliyecilerde Plaka Değişimi
 67. banka kredileri
 68. Satılan Malın Maliyetinin Hesaplama Şekli?
 69. Rızaen matrah arttırımı ve geçmiş yıl zararları?
 70. akaryakıt istasyonlarında kesafet farkı...
 71. Amortisman hk.
 72. Kira Geliri (Tahsil ve Tahakkuk Esası)
 73. Repo İşlemleri
 74. Taşıt Kredisi Kayıt Düzeltmesi?
 75. Serbest Meslek Makbuzu
 76. Çalınan Kamyonet
 77. Enflasyon Muhasebesi
 78. Kira Stopajı
 79. Gayrimenkul Satışı
 80. Yeraltı Maden İşçileri Vergi İadesi
 81. Adi Ortaklıkta Kiralanan Yerin Bir Kısmının Kiraya Verilmesi
 82. Alacağın Gider Yazılabilmesi
 83. Serbest Bölge Hakında
 84. Yurtdışı yazılım ithallerinde kdv ve stopaj hk
 85. İşyerinde Çalınan Mallar Muhasebe İşl.
 86. İhbar
 87. Banka Fonlarının Kar Stopajı
 88. İş Kazası Faturası
 89. LTD Kar Payı Alan Ortağın Beyanı
 90. karşılıksız çek
 91. serbest meslek kazancında ücret istisna oranı
 92. Dönemi Atlayan İhracat
 93. Vergi İade
 94. Eğitim Harcamaları
 95. Dönem Gideri
 96. bayilik süreci ve şube durumu
 97. POAŞ-İş-Doğan Matrah Farkı
 98. ticari araçlarda amortisman ayırma
 99. Vergi İade Bildirimi Hakkında.
 100. askeriyeye ait apartman yöneticiliği
 101. Vergi İadesi
 102. Yılbaşlarında Yapılan Promosyon Takvim,Kalem,Anahtarlık vs.
 103. Geçmiş Yıl Zararları
 104. Türkiye Muhasebe Standartları
 105. Muhasebe "Önemlilik" Kavramı ve Tartışılan Konular
 106. Vergi İadelerinde Kira
 107. SMMM Ücretlerinden Kesilen Stopaj Oranı 1.1.2007 ' den İtibaren Değişti
 108. 2007 de İhraç Olan Malın 2006 da Yapılan Masrafları Hk.
 109. Vergi Kimlik No Yerine Tc Kimlik No
 110. Devlet Memuruna Hizmet Karşılığı Ödeme
 111. Alomaliye Farkı
 112. Web Sayfa Düzenlemenin Faturası!
 113. "Anadolu Yaklaşımı" Yasası Çıktı
 114. Yatırım İndirimi Stopajının Ödeme Zamanı
 115. Muhtasar Kod No' su Hakkında
 116. Nakliyeciler- Kdv Beyannameleri
 117. adat
 118. Takdir Komisyonuna 2007 de Başvurulması
 119. Damga Vergisi
 120. muhtasar bey.tevkife iliş.bildirim
 121. vergi iadesi
 122. Öğretmenevlerinde Üye Aidatı Muhasebe Kaydı
 123. öğretmen evlerinde üye aidatı muhasebe kaydı
 124. şahıs şirketi fatura saklama süresi
 125. Aydınlatma Giderleri
 126. SGDP ne Tabi İşçinin Vergi İadesi
 127. tazminat ödemesinde vergi iade
 128. Tasfiye Sonucu Kasada Oluşan Değerler
 129. Alışveriş Çeklerinde Kdv?
 130. Stajyer Öğrenci Ücretlerinde Damga Vergisi Kesintisi Hk.
 131. İşyeri Kapanışının Ardından Verilecek Beyannameler Hk.
 132. Apartman Yöneticisine Verilen Ücret
 133. İmar Bank' ın Off-Shore Geliri Nasıl Olacak?
 134. Hayat Emeklilik
 135. Sermaye Artırımı
 136. Geçici Kabul Tutanağı Onay Tarihi
 137. Serbest Bölgelerde Faiz Gelirleri Tahakkuku
 138. Bilanço Usulünde Açılış Fişi
 139. Basit Usül
 140. Zirai Kazanç
 141. Nakil
 142. Sakatlık İndiriminden Kişi ve Çocuğunun Aynı Anda Faydalanması Hk.
 143. İnşaat Sözleşmesi
 144. Altın Hisse
 145. Ticari Minübüs ile İştigal Ederken İkinci Bir İşyeri?
 146. 264 Özel Maliyet
 147. Makina Satışı ve Değerleme Fonu
 148. Tarım Bağkuru Devam Ederken İşyeri Açarsa Aktif Bağkurlu Olunur mu?
 149. Kümülatif Vergi
 150. Vergi İadesinde İşe Giriş ya da Çıkış Tarihi
 151. Diğer Hizmet Alımları Hk.
 152. Dönüşüm
 153. Sakıncalı Mükellefler Listesi Hk.
 154. e-Beyanname
 155. Askerlik
 156. Serbest Muhasebeci ile S.M.M.M Ortaklık Yapabilir mi?
 157. Yıllara Sari İnşaatla İlgili Karışık Problem..
 158. Ferdi İşletmenin LTD' ye Dönüşümü
 159. yıl ortasında çalışmaya başlayan işçinin "özel gider indirimi"nde durumu
 160. 2006 Yılı İçin Yeniden Değerleme Uygulanacak mı?
 161. 2007 yılı vergi iadesi
 162. Şube, İrtibat Bürosu, genel bilgi.
 163. İnternet Vergi Dairesindeki Not
 164. Şube Açılışının, Şubenin Bulunduğu Vergi Dairesine Bildirimi
 165. Yurtdışı İnşaat ve Müteahhitlik İşlerinde Elde Edilen Ücret Gelirlerinde İstisna
 166. Şahıs Firması mı Şirket mi Avantajlı?
 167. Geçici vergi fazla ödenirse?
 168. Gelir Vergisi Stopajlarında İndirim
 169. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
 170. Özel Gider İndirimi
 171. Açılış Bilançosu
 172. Serbest Meslek, kira ve yıllara sari inş. stopaj oranı düştü
 173. Kira ve S.M stopajı düşürüldü
 174. Yılbaşı Verilen Promosyonlar Hk.
 175. Yurtdışındaki firma için yapılması gerekenler.?
 176. PVC Doğrama İşi ve Yıllara Yaygın İnş İşi Kavramı
 177. Bağış
 178. Kredi Faizi Faturalaması Örtülü Sermaye Sorunsalı...
 179. Sonraki Döneme Ait Kira Faturaları
 180. Ücretlilerde Vergi İndirimi-Veterinerlere ödenen ücretler
 181. Şahıs İşletmesi Ltd Dönüşümünde Amortismanlar
 182. Kur Farkları
 183. Muhtasar
 184. baskı hatası
 185. hesaplama
 186. Finansman Giderleri ve Kur Farkı
 187. Kur Farkları ve Faizler Gider Yazılabilir? Poaş..
 188. İnşaat İşi ile Uğraşanlarda Sınıf Değiştirme
 189. Yazar Kasa'daki TC No
 190. Defter Tasdiğinde Son Gün Hangisi 29 Aralık~4 Ocak
 191. Taksitle Kurban
 192. Sermaye Artırımı 31.12.2007 Tarihine Uzatıldı
 193. Sermaye Artırımı
 194. Yapı Kooperatiflerinin Vergilendirilmesi
 195. Ödenmemiş SSK Primleri
 196. Tasfiye Sonu İşlemleri
 197. Özel Gider İndirim Bordrosu Hk.
 198. Diş Hekimleri Nasıl Fatura Kesecekler.?
 199. Defter Hadleri Hakkında
 200. Yapı Kooperatiflerinin Vergilendirilmesi
 201. Kurban Bayramında Kurban Gider Yazılabilir mi?
 202. A.Ş lerde Yazar Kasa Fişleri Gider Kaydedilir mi?
 203. Bireysel Emeklilik
 204. 1. Sınıfa Girer mi?
 205. Konut Propanında Ötv.
 206. Vergi İadesi Ödemeleri Hk.
 207. İnşaat İçin Alınan Arsanın Kaydı
 208. İthalat Muhasebesi
 209. Vergi İadesinin Sonu
 210. Yıllara Sari İnşaat ve Stopaj
 211. Motorlu Taşıt Vergileri
 212. Sermaye
 213. Önceki Yıllara Ait Beyanname
 214. İşi Terk Hk.
 215. Satın Alınan Bina için Önceden Yapılan Özel Maliy.Durumu?
 216. Emekli Vergi Mükellefi Hk.
 217. Banka Kredisi ile Alınan Kamyonun Muhasebe Kaydı?
 218. Yeni Gelir Vergisi Tarifesi
 219. Şahıs İşletmelerinde Şube Açılışı Hk.
 220. 4 sayılı ötv beyanı
 221. Tasfiye Sonu
 222. Pardon Filmi Gibi Bir Olay
 223. Akaryakıt İstasyonları
 224. Şirket Aracına LPG Dönüşümü Yapılması, Demirbaş Durumu
 225. Kat Karşılığı İnşaat
 226. Kurbanlık Faturası Vergi İadede Geçer mi?
 227. Mükellefin Olup Olmadığı
 228. 5084 Sayılı Kanun Hakkında!!
 229. Çek ve Senet ile İlgili
 230. Vergi İadesi ile ilgili
 231. Yapı Denetimin Kestiği Fatura
 232. Serbest Bölge Kollektif Şirket
 233. Emlak Komisyonculuğu
 234. Yurt Dışında Piyango
 235. 5084 5350 Sayılı Kanun Kapsamındaki İşverenin Vefatı
 236. Mahsup Edilen SSK Borcundan Gecikme Faizi Alınır mı?
 237. Mükellefin Ceza Evine Girmesi Durumunda
 238. Sayısal Loto Bayiliğinden Şti Geçiş Aşaması
 239. Maliyet Hesaplama
 240. Kar Payı
 241. Yabancı Bir Şirketin Türkiye' de Arsa Alması
 242. Kooperatifler
 243. Teşvik Kapsamındaki Firma Nasıl Olur?
 244. Envanter Defteri Tastiği Hakkında
 245. Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Gider Boyutu Hakkında
 246. Yıllara Sari İşlerin Teminat Değerlemesi
 247. Şahıs İşletmesi Ltd Dönüşümü
 248. Limited Şirketlerde Kar Dağıtımı
 249. Müteahitlerde Mükellefiyet
 250. Kurum Stopajı, 1.Tertip Yedek Akçe Nasıl Yapılır?