PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33

 1. Yarışma Programlarından Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
 2. Yabancı Kişilerin Gelir Vergisi Mükellefi olmaları hk.
 3. İşten Ayrılan Personele Vergi İade Tutarının Ödenmesi
 4. Cezaevinden Alınan Mallar
 5. Banka Hesaplarına Yatırılan Paralar Hakkında
 6. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Gider Yazılma Durumu
 7. Özel Gider İndirimi
 8. Motorlu Taşıtlar Vergisi
 9. Minibüs İşlemleri
 10. Vergi İadesinde Kira Kontratı
 11. Serbest Bölge Kazanç İstisnası-Vazgeçilen Alacak Geliri
 12. Kredi Geri Ödeme Planı Kayıtları
 13. Şirketlerde Sermaye Azaltımı
 14. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Geçici Vergi Hakkında
 15. YMM Tam Tasdik Hadleri
 16. Eczanelerde Miladı Dolan İlaçlar
 17. Geriye Dönük Vergi Mükellefiyeti
 18. Özel Gider İndirimi Sonlandırılıyor
 19. Şahıs İşletmelerinde Fon Geliri
 20. Ticari Araç
 21. Dönem Sonu Kayıtları
 22. Dövizli Çek-Senet İadeleri
 23. Özel Hastaneler
 24. Özel Gider İndirimi Hk.
 25. Adi Ortaklık
 26. Şirket Ortaklarına Verilen Ücret Hakkında ?
 27. Ticket, Sodexho vb. Yemek Fişlerinin G.Vergisi ve SSK Karş.Durumu?
 28. Mükellefin Ölmesi
 29. 2003 Yılı Demirbaş Alımı
 30. Ücretli GV iadesi - (Görüş)
 31. Limitlerin Altında Kalan KDV İadeleri
 32. Uzlaşma
 33. Nakliyecilerde Plaka Değişimi
 34. banka kredileri
 35. Satılan Malın Maliyetinin Hesaplama Şekli?
 36. Rızaen matrah arttırımı ve geçmiş yıl zararları?
 37. akaryakıt istasyonlarında kesafet farkı...
 38. Amortisman hk.
 39. Kira Geliri (Tahsil ve Tahakkuk Esası)
 40. Repo İşlemleri
 41. Taşıt Kredisi Kayıt Düzeltmesi?
 42. Serbest Meslek Makbuzu
 43. Çalınan Kamyonet
 44. Enflasyon Muhasebesi
 45. Kira Stopajı
 46. Gayrimenkul Satışı
 47. Yeraltı Maden İşçileri Vergi İadesi
 48. Adi Ortaklıkta Kiralanan Yerin Bir Kısmının Kiraya Verilmesi
 49. Alacağın Gider Yazılabilmesi
 50. Serbest Bölge Hakında
 51. Yurtdışı yazılım ithallerinde kdv ve stopaj hk
 52. İşyerinde Çalınan Mallar Muhasebe İşl.
 53. İhbar
 54. Banka Fonlarının Kar Stopajı
 55. İş Kazası Faturası
 56. LTD Kar Payı Alan Ortağın Beyanı
 57. karşılıksız çek
 58. serbest meslek kazancında ücret istisna oranı
 59. Dönemi Atlayan İhracat
 60. Vergi İade
 61. Eğitim Harcamaları
 62. Dönem Gideri
 63. bayilik süreci ve şube durumu
 64. POAŞ-İş-Doğan Matrah Farkı
 65. ticari araçlarda amortisman ayırma
 66. Vergi İade Bildirimi Hakkında.
 67. askeriyeye ait apartman yöneticiliği
 68. Vergi İadesi
 69. Yılbaşlarında Yapılan Promosyon Takvim,Kalem,Anahtarlık vs.
 70. Geçmiş Yıl Zararları
 71. Türkiye Muhasebe Standartları
 72. Muhasebe "Önemlilik" Kavramı ve Tartışılan Konular
 73. Vergi İadelerinde Kira
 74. SMMM Ücretlerinden Kesilen Stopaj Oranı 1.1.2007 ' den İtibaren Değişti
 75. 2007 de İhraç Olan Malın 2006 da Yapılan Masrafları Hk.
 76. Vergi Kimlik No Yerine Tc Kimlik No
 77. Devlet Memuruna Hizmet Karşılığı Ödeme
 78. Alomaliye Farkı
 79. Web Sayfa Düzenlemenin Faturası!
 80. "Anadolu Yaklaşımı" Yasası Çıktı
 81. Yatırım İndirimi Stopajının Ödeme Zamanı
 82. Muhtasar Kod No' su Hakkında
 83. Nakliyeciler- Kdv Beyannameleri
 84. adat
 85. Takdir Komisyonuna 2007 de Başvurulması
 86. Damga Vergisi
 87. muhtasar bey.tevkife iliş.bildirim
 88. vergi iadesi
 89. Öğretmenevlerinde Üye Aidatı Muhasebe Kaydı
 90. öğretmen evlerinde üye aidatı muhasebe kaydı
 91. şahıs şirketi fatura saklama süresi
 92. Aydınlatma Giderleri
 93. SGDP ne Tabi İşçinin Vergi İadesi
 94. tazminat ödemesinde vergi iade
 95. Tasfiye Sonucu Kasada Oluşan Değerler
 96. Alışveriş Çeklerinde Kdv?
 97. Stajyer Öğrenci Ücretlerinde Damga Vergisi Kesintisi Hk.
 98. İşyeri Kapanışının Ardından Verilecek Beyannameler Hk.
 99. Apartman Yöneticisine Verilen Ücret
 100. İmar Bank' ın Off-Shore Geliri Nasıl Olacak?
 101. Hayat Emeklilik
 102. Sermaye Artırımı
 103. Geçici Kabul Tutanağı Onay Tarihi
 104. Serbest Bölgelerde Faiz Gelirleri Tahakkuku
 105. Bilanço Usulünde Açılış Fişi
 106. Basit Usül
 107. Zirai Kazanç
 108. Nakil
 109. Sakatlık İndiriminden Kişi ve Çocuğunun Aynı Anda Faydalanması Hk.
 110. İnşaat Sözleşmesi
 111. Altın Hisse
 112. Ticari Minübüs ile İştigal Ederken İkinci Bir İşyeri?
 113. 264 Özel Maliyet
 114. Makina Satışı ve Değerleme Fonu
 115. Tarım Bağkuru Devam Ederken İşyeri Açarsa Aktif Bağkurlu Olunur mu?
 116. Kümülatif Vergi
 117. Vergi İadesinde İşe Giriş ya da Çıkış Tarihi
 118. Diğer Hizmet Alımları Hk.
 119. Dönüşüm
 120. Sakıncalı Mükellefler Listesi Hk.
 121. e-Beyanname
 122. Askerlik
 123. Serbest Muhasebeci ile S.M.M.M Ortaklık Yapabilir mi?
 124. Yıllara Sari İnşaatla İlgili Karışık Problem..
 125. Ferdi İşletmenin LTD' ye Dönüşümü
 126. yıl ortasında çalışmaya başlayan işçinin "özel gider indirimi"nde durumu
 127. 2006 Yılı İçin Yeniden Değerleme Uygulanacak mı?
 128. 2007 yılı vergi iadesi
 129. Şube, İrtibat Bürosu, genel bilgi.
 130. İnternet Vergi Dairesindeki Not
 131. Şube Açılışının, Şubenin Bulunduğu Vergi Dairesine Bildirimi
 132. Yurtdışı İnşaat ve Müteahhitlik İşlerinde Elde Edilen Ücret Gelirlerinde İstisna
 133. Şahıs Firması mı Şirket mi Avantajlı?
 134. Geçici vergi fazla ödenirse?
 135. Gelir Vergisi Stopajlarında İndirim
 136. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
 137. Özel Gider İndirimi
 138. Açılış Bilançosu
 139. Serbest Meslek, kira ve yıllara sari inş. stopaj oranı düştü
 140. Kira ve S.M stopajı düşürüldü
 141. Yılbaşı Verilen Promosyonlar Hk.
 142. Yurtdışındaki firma için yapılması gerekenler.?
 143. PVC Doğrama İşi ve Yıllara Yaygın İnş İşi Kavramı
 144. Bağış
 145. Kredi Faizi Faturalaması Örtülü Sermaye Sorunsalı...
 146. Sonraki Döneme Ait Kira Faturaları
 147. Ücretlilerde Vergi İndirimi-Veterinerlere ödenen ücretler
 148. Şahıs İşletmesi Ltd Dönüşümünde Amortismanlar
 149. Kur Farkları
 150. Muhtasar
 151. baskı hatası
 152. hesaplama
 153. Finansman Giderleri ve Kur Farkı
 154. Kur Farkları ve Faizler Gider Yazılabilir? Poaş..
 155. İnşaat İşi ile Uğraşanlarda Sınıf Değiştirme
 156. Yazar Kasa'daki TC No
 157. Defter Tasdiğinde Son Gün Hangisi 29 Aralık~4 Ocak
 158. Taksitle Kurban
 159. Sermaye Artırımı 31.12.2007 Tarihine Uzatıldı
 160. Sermaye Artırımı
 161. Yapı Kooperatiflerinin Vergilendirilmesi
 162. Ödenmemiş SSK Primleri
 163. Tasfiye Sonu İşlemleri
 164. Özel Gider İndirim Bordrosu Hk.
 165. Diş Hekimleri Nasıl Fatura Kesecekler.?
 166. Defter Hadleri Hakkında
 167. Yapı Kooperatiflerinin Vergilendirilmesi
 168. Kurban Bayramında Kurban Gider Yazılabilir mi?
 169. A.Ş lerde Yazar Kasa Fişleri Gider Kaydedilir mi?
 170. Bireysel Emeklilik
 171. 1. Sınıfa Girer mi?
 172. Konut Propanında Ötv.
 173. Vergi İadesi Ödemeleri Hk.
 174. İnşaat İçin Alınan Arsanın Kaydı
 175. İthalat Muhasebesi
 176. Vergi İadesinin Sonu
 177. Yıllara Sari İnşaat ve Stopaj
 178. Motorlu Taşıt Vergileri
 179. Sermaye
 180. Önceki Yıllara Ait Beyanname
 181. İşi Terk Hk.
 182. Satın Alınan Bina için Önceden Yapılan Özel Maliy.Durumu?
 183. Emekli Vergi Mükellefi Hk.
 184. Banka Kredisi ile Alınan Kamyonun Muhasebe Kaydı?
 185. Yeni Gelir Vergisi Tarifesi
 186. Şahıs İşletmelerinde Şube Açılışı Hk.
 187. 4 sayılı ötv beyanı
 188. Tasfiye Sonu
 189. Pardon Filmi Gibi Bir Olay
 190. Akaryakıt İstasyonları
 191. Şirket Aracına LPG Dönüşümü Yapılması, Demirbaş Durumu
 192. Kat Karşılığı İnşaat
 193. Kurbanlık Faturası Vergi İadede Geçer mi?
 194. Mükellefin Olup Olmadığı
 195. 5084 Sayılı Kanun Hakkında!!
 196. Çek ve Senet ile İlgili
 197. Vergi İadesi ile ilgili
 198. Yapı Denetimin Kestiği Fatura
 199. Serbest Bölge Kollektif Şirket
 200. Emlak Komisyonculuğu
 201. Yurt Dışında Piyango
 202. 5084 5350 Sayılı Kanun Kapsamındaki İşverenin Vefatı
 203. Mahsup Edilen SSK Borcundan Gecikme Faizi Alınır mı?
 204. Mükellefin Ceza Evine Girmesi Durumunda
 205. Sayısal Loto Bayiliğinden Şti Geçiş Aşaması
 206. Maliyet Hesaplama
 207. Kar Payı
 208. Yabancı Bir Şirketin Türkiye' de Arsa Alması
 209. Kooperatifler
 210. Teşvik Kapsamındaki Firma Nasıl Olur?
 211. Envanter Defteri Tastiği Hakkında
 212. Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Gider Boyutu Hakkında
 213. Yıllara Sari İşlerin Teminat Değerlemesi
 214. Şahıs İşletmesi Ltd Dönüşümü
 215. Limited Şirketlerde Kar Dağıtımı
 216. Müteahitlerde Mükellefiyet
 217. Kurum Stopajı, 1.Tertip Yedek Akçe Nasıl Yapılır?
 218. Ek Beyannamelerle ilgili!
 219. Şahıs Firmasından İthalat
 220. Şahıs İşletmenin Limited Şirket Olması
 221. Emeklinin İşyeri Açması
 222. Zarar Yok ama Karda Yok
 223. Vergi İadesinde Buğday Geçerli Olur mu?
 224. Sigorta Hasar Tazminatı Hk.
 225. 1. Sınıftan 2. Sınıfa Geçiş
 226. Ahşap Dolap TDHP'da Hangi Hesapta İzlenmeli?
 227. Özel Maliyet Kavramı Hakkında ?
 228. Kurum Kazancı
 229. Vergi İadesi+Tc Kimlik
 230. Hurdaya Çıkan Kamyon
 231. Şirket Aktifine Kayıtlı Olmayan Telefon Ft.
 232. İnşaat Firmaları
 233. Petroldeki Yazar Kasa Fişleri
 234. Yurtdışı İnşşaat Montaj ve Teknik Müş.Hizmetleri Hk.
 235. Yurt Dışı Yatırım
 236. Personele Verilen Kumanya vs.
 237. Kemal Bey Hesap Soracakmış..Vazgeçmiş Hesap Sormaktan..
 238. Mantar İşletmesi Hk.
 239. Kira Stopajının Yapılacağı Zaman?
 240. Leasing Faturasının İşlenmesi
 241. Kasko Gideri
 242. Pazarcılar
 243. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
 244. Hizmet İşletmeleri Hk.
 245. Teminat Mektubu
 246. Şirket Tasfiyesi
 247. İnşaat Maliyet Muhasebesi
 248. Şirket Ort. Kendi Çocukları İçin Yaptıkları Eğitim Masraflar
 249. HERKESE GÜNAYDIN...
 250. Hisse Devrinde Vergi Var mıdır?