PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34

 1. Tasfiye Sonu İşlemleri
 2. Özel Gider İndirim Bordrosu Hk.
 3. Diş Hekimleri Nasıl Fatura Kesecekler.?
 4. Defter Hadleri Hakkında
 5. Yapı Kooperatiflerinin Vergilendirilmesi
 6. Kurban Bayramında Kurban Gider Yazılabilir mi?
 7. A.Ş lerde Yazar Kasa Fişleri Gider Kaydedilir mi?
 8. Bireysel Emeklilik
 9. 1. Sınıfa Girer mi?
 10. Konut Propanında Ötv.
 11. Vergi İadesi Ödemeleri Hk.
 12. İnşaat İçin Alınan Arsanın Kaydı
 13. İthalat Muhasebesi
 14. Vergi İadesinin Sonu
 15. Yıllara Sari İnşaat ve Stopaj
 16. Motorlu Taşıt Vergileri
 17. Sermaye
 18. Önceki Yıllara Ait Beyanname
 19. İşi Terk Hk.
 20. Satın Alınan Bina için Önceden Yapılan Özel Maliy.Durumu?
 21. Emekli Vergi Mükellefi Hk.
 22. Banka Kredisi ile Alınan Kamyonun Muhasebe Kaydı?
 23. Yeni Gelir Vergisi Tarifesi
 24. Şahıs İşletmelerinde Şube Açılışı Hk.
 25. 4 sayılı ötv beyanı
 26. Tasfiye Sonu
 27. Pardon Filmi Gibi Bir Olay
 28. Akaryakıt İstasyonları
 29. Şirket Aracına LPG Dönüşümü Yapılması, Demirbaş Durumu
 30. Kat Karşılığı İnşaat
 31. Kurbanlık Faturası Vergi İadede Geçer mi?
 32. Mükellefin Olup Olmadığı
 33. 5084 Sayılı Kanun Hakkında!!
 34. Çek ve Senet ile İlgili
 35. Vergi İadesi ile ilgili
 36. Yapı Denetimin Kestiği Fatura
 37. Serbest Bölge Kollektif Şirket
 38. Emlak Komisyonculuğu
 39. Yurt Dışında Piyango
 40. 5084 5350 Sayılı Kanun Kapsamındaki İşverenin Vefatı
 41. Mahsup Edilen SSK Borcundan Gecikme Faizi Alınır mı?
 42. Mükellefin Ceza Evine Girmesi Durumunda
 43. Sayısal Loto Bayiliğinden Şti Geçiş Aşaması
 44. Maliyet Hesaplama
 45. Kar Payı
 46. Yabancı Bir Şirketin Türkiye' de Arsa Alması
 47. Kooperatifler
 48. Teşvik Kapsamındaki Firma Nasıl Olur?
 49. Envanter Defteri Tastiği Hakkında
 50. Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Gider Boyutu Hakkında
 51. Yıllara Sari İşlerin Teminat Değerlemesi
 52. Şahıs İşletmesi Ltd Dönüşümü
 53. Limited Şirketlerde Kar Dağıtımı
 54. Müteahitlerde Mükellefiyet
 55. Kurum Stopajı, 1.Tertip Yedek Akçe Nasıl Yapılır?
 56. Ek Beyannamelerle ilgili!
 57. Şahıs Firmasından İthalat
 58. Şahıs İşletmenin Limited Şirket Olması
 59. Emeklinin İşyeri Açması
 60. Zarar Yok ama Karda Yok
 61. Vergi İadesinde Buğday Geçerli Olur mu?
 62. Sigorta Hasar Tazminatı Hk.
 63. 1. Sınıftan 2. Sınıfa Geçiş
 64. Ahşap Dolap TDHP'da Hangi Hesapta İzlenmeli?
 65. Özel Maliyet Kavramı Hakkında ?
 66. Kurum Kazancı
 67. Vergi İadesi+Tc Kimlik
 68. Hurdaya Çıkan Kamyon
 69. Şirket Aktifine Kayıtlı Olmayan Telefon Ft.
 70. İnşaat Firmaları
 71. Petroldeki Yazar Kasa Fişleri
 72. Yurtdışı İnşşaat Montaj ve Teknik Müş.Hizmetleri Hk.
 73. Yurt Dışı Yatırım
 74. Personele Verilen Kumanya vs.
 75. Kemal Bey Hesap Soracakmış..Vazgeçmiş Hesap Sormaktan..
 76. Mantar İşletmesi Hk.
 77. Kira Stopajının Yapılacağı Zaman?
 78. Leasing Faturasının İşlenmesi
 79. Kasko Gideri
 80. Pazarcılar
 81. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
 82. Hizmet İşletmeleri Hk.
 83. Teminat Mektubu
 84. Şirket Tasfiyesi
 85. İnşaat Maliyet Muhasebesi
 86. Şirket Ort. Kendi Çocukları İçin Yaptıkları Eğitim Masraflar
 87. HERKESE GÜNAYDIN...
 88. Hisse Devrinde Vergi Var mıdır?
 89. Serbest Meslekte Binek Araç Kulanımı
 90. Sermaye Ödemesi
 91. Sınıf Değiştirmede Vergi Dairesine Başvurmak Gerekli midir?
 92. İşletme Hesabından Bilanço Hesabına Geçiş Hadleri
 93. Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi ile İlgilisi
 94. Basit Usulde (Marangozculuk) iken Şube Açma?
 95. Kollektif Şirkette Fesih Sonrası Alacakların Tahsili
 96. İş Yeri Servisi
 97. Leasing Amortisman
 98. Gelir Vergisi Mükelleflerinde Şahsi Yemek Harc.Gider Yazılır
 99. Limited Şirket Ortağı Olmanın Şartları!..
 100. İşçinin Maaşına Gelen Haciz Durumu
 101. Ticari Araç Alımında Kdv
 102. Arazi Alımı Hk.
 103. Kamu Kurumunda Çalışan Memur ve İşçilerin...
 104. Banka Ekstreleri
 105. Kurumlar Vergisinin Gerekçesi
 106. Basel-II ile Müşterilerinizi Bilgilendirin
 107. Muhtasar Beyandaki, İşçiye Ödenen Vergi İadesinin Kaydı
 108. Senet Tahsilatında Tahsilat Makbuzu Kesilir mi ?
 109. Şirketin Araba Kiralaması
 110. Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu
 111. Kurumlar Vergisi ve Sağlık Sigortaları.?
 112. Tek Düzen Hesap Planı Hakkında
 113. Vakıfa Ait Gayrimenkulun Kiralanması ve Tekrar Kiraya Verilm
 114. Askerlik Borçlanması
 115. Fiş, Fatura v.b. Düzenlenmeden Gelir Yazmak
 116. Şirket Ortağının Cep Tlf Faturası
 117. Demirbaş Değerlemesi!
 118. Geçici Vergi Ödeme Kaydı
 119. Finansal Kiralamada Stopaj
 120. Kuyumcularda Altın Fiyatlarına Nereden Bakıyorsunuz?
 121. Basit Usulde Mükellefiyet
 122. Vergi Alacağımı Daha Ben Alamadım
 123. Danıştay Kararı -1996 Yılına Ait Aranıyor
 124. Nereye Gidiyoruz!
 125. Dövizli İşlemlerde Kur Farkı Kdv'ye Tabi midir, Değil midir?
 126. KDV 2 Beyannamesi ve Stopaj
 127. Protesto Masrafları Gider Yazılabilir mi?
 128. Kur Farkı Hakkında Yardım!
 129. İnşaat Ruhsattaki Maliyet
 130. Kalkınma Bankası ile Aramızdaki Kira Kontratı
 131. Benim Adıma Benim Müşterim Satıcıma Ödeme Yaparsa!
 132. Yurtdışı Kaynaklı Paraların Sisteme Dahil Edilmemesi
 133. KKTC ve Türk Elçiliğe Yapılan İşler İhracat
 134. Ödenmeyen Stopajların İadesi
 135. Komisyon Faturası
 136. Hayat Standardı Esası Yine mi Getiriliyor?
 137. Şirket Personelinin Banka Hesabı Üzerinde Yapılan İşlemler
 138. Demirbaş Satışlarında Amortismanların Durumu
 139. Yapı Denetim Firmalarının Kestigi Faturalar Hakkında
 140. Kredi Kartı ile Mal Alış ve Giderlerin Ödenmesinde Hangi Hes
 141. İnşaat Maliyeti
 142. Serbest Meslekte Stopaj Oranı Farklı Uygulanır mı?
 143. Hızarcı (Halk Tabiriyle Bıçkıcı) larda Envanter Hesabı
 144. Banka Dolar Giriş ve Çıkışları
 145. Finansal Kiralama ile Alınan Demirbaşlar
 146. İrtibat Bürosu
 147. Gider Pusulası
 148. İhraç Kayıtlı Satışlarda Muhasebe Kaydı
 149. Vergi İade Mahsubu Hakkında
 150. SMMM Gerçek Kişiden Tüzel Kişiliğe Geçerken Demirbaş Satışı
 151. Bireysel Emeklilik Katkı Payları
 152. Dernekler
 153. 1.Geçici Vergi Düzeltmesinde Geç.Vergi Oranı Hk?
 154. İnşaatlarda Hakediş Bedeli Hk.
 155. Kur Farkının Kaydedilmesi?
 156. Hal Faturaları Hk.
 157. Katkı Payı Faturası
 158. Pert li Araç Satışı Hk.
 159. Stoklara Uygulanan Fire Oranları Hakkında
 160. Geçmiş Yıl Zararı Enf Farkı
 161. Ticari Kazancın Tesbiti
 162. Dolmuşa Verdiğim Paralar
 163. Elektrik Gider-Üretim Bölümlemesi
 164. Proforma Fatura
 165. Şirket Ana Sözleşmesi
 166. 730 mu?
 167. Geçici Vergi
 168. Finansal Kir.İle Alınan İktd.Kıymetlerde Hızl.Amortisman Hk?
 169. Kiracı Bir Başkasına Kiraya Verirse Stopaj mı Kdv mi Olacak?
 170. 2006/ 3.Dönem Geçici Vergi Enflasyon Düzeltme Katsayıları
 171. Kepenk Amortisman Oranı
 172. Eksik Kesilen Faturanın Düzeltmesi
 173. Geçici V. Süre Yine Uzadı
 174. Sermaye Azaltımı Hk.
 175. Eşe Ödenen Ücret
 176. Basit Usuldeki Mükelleflerin Gerçek Usule Geçip Geçmediği Hk
 177. Geçici Vergi Döneminde Stok Ayırma
 178. Makinelerin Değişen Parçalarına Amortisman Ayrılması
 179. İşçilik Bedelinin İşletme Hesabında Kaydı.
 180. Geçici Vergi ve KKEG
 181. Gayrimenkul Sermaye İradı
 182. Kar/ Zarar Hakkında
 183. Sorumlu Sıfatı ile KDV
 184. Geçici Vergi Fatura Bilgileri Hakkında
 185. Yıllara Sari İnşaat İşleri
 186. Yatırım İndirimi Yeniden Değerleme
 187. Süresinde Verilmeyen V. Levhası Tastik Bildirimi
 188. Şubeye Mal Gönderilmesi
 189. Kira Stopajı
 190. Vergi Kimlik Numarası ve 1 Kasım
 191. İnşaat Stopajı
 192. Tadilatı Süren İş Yerinin Vergi Dairesi Tescil Zamanı?
 193. Ciro Primi Veren Firmanın Muhasebe Kaydı Hk?
 194. İhale Ana Sözleşme Örneği
 195. Teknik Hizmet Bedeli ve 2 Nolu KDV?
 196. 2006 Yılında Emekli Olanlarda Vergi İndirimi Hk.
 197. E-Levha Hakkında
 198. Maliyet, Mal Alışından Fazla Olamaz!
 199. Dava Sonucu Ödenen Paralar
 200. Geçici Vergide Bağkur İndirimi
 201. Geçici Vergi Kar Zarar Hakkında
 202. Matrahtan İndirilecek Bağış Miktarının Tespiti Hk?
 203. Yabancı Uyruklu Mükellefiyeti
 204. Limited Şirket Kuruluşu
 205. Credit Note Hakkında
 206. Banka Devre Faiz Hesaplaması Hk.
 207. Personele Kiralanan Lojmanda Stopaj
 208. Kooperatif Ortaklarına Tapu Harçları?
 209. Ücret Stopaj Yatırım İndirimi
 210. İnşaatı Biten Dairede Fatura Ne Zaman Kesilecek
 211. Müdür Olarak Atanan Kişi ye Ücret Ödenmese Ne olur
 212. Muhtasar Beyanname ile İlgili
 213. Ltd Şirkette Müdür Olarak Görev Yapan Ortağın Ücretinin...
 214. Kamyon Alışında Kasa ve Boyanın Durumu
 215. Personel Servisi Gideri
 216. Üreticiden Satın Alınan Tütün Ürünü İçin Avans
 217. 2006/Ekim KDV Beyan Süresi Uzatıldı
 218. Tasfiye Halindeki Şirketin Durumu
 219. Özürlü Çocuk Vergi İndirimi
 220. Yurtdışı Danışmanlık Faturalara Stopaj Uygulanabilir mi?
 221. Tekel Satışları
 222. Gider Hesaplarının Yanstılması
 223. Giderler Hk.
 224. Komisyon
 225. Amortisman Ömrü Biten İktisadi Kıymet
 226. Leasing Yoluyla Alınan Gayrimenkulun Giderleştirilmesi
 227. Fesih
 228. Bağış
 229. Kdv' li Stopaj
 230. SSK Gün
 231. Bankadan Kredi Karşılığı Altın Alımı
 232. Esnaf Muaflığından Yararlanmak İçin Bir Yere Müracaatmı Gere
 233. Özel Bina İnşaatlarında İşçiden SSK Dışında Kesinti Var mı?
 234. Vergi Borcu Sorgulama
 235. Serbest Meslek Erbabına Ödenen Avans Stopajı
 236. Kira Stopajı
 237. İnşaat Taahhüt İşinde G.Geçici Vergi Beyanı
 238. Düzeltme Katsayıları
 239. Dairenin Bugünkü Değeri
 240. GVK Madde 100-Muhtasar Beyanname Verilmeyecek Haller
 241. Rayiç Bedel Daire Satışı
 242. Faiz Gideri Hakkında
 243. Özel Sağlık Hizmetleri
 244. Teşvik Belgesinin Kapatılması
 245. Kira Gelirleri
 246. Ticari Kazanç mı, Değer Artış Kazancı mı?
 247. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Geçici Vergi
 248. 5350 Sayılı Kanun
 249. Her Ay Faturalandırılan Kira Bedelleri
 250. İski ile Mukavele