PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33

 1. Ek Beyannamelerle ilgili!
 2. Şahıs Firmasından İthalat
 3. Şahıs İşletmenin Limited Şirket Olması
 4. Emeklinin İşyeri Açması
 5. Zarar Yok ama Karda Yok
 6. Vergi İadesinde Buğday Geçerli Olur mu?
 7. Sigorta Hasar Tazminatı Hk.
 8. 1. Sınıftan 2. Sınıfa Geçiş
 9. Ahşap Dolap TDHP'da Hangi Hesapta İzlenmeli?
 10. Özel Maliyet Kavramı Hakkında ?
 11. Kurum Kazancı
 12. Vergi İadesi+Tc Kimlik
 13. Hurdaya Çıkan Kamyon
 14. Şirket Aktifine Kayıtlı Olmayan Telefon Ft.
 15. İnşaat Firmaları
 16. Petroldeki Yazar Kasa Fişleri
 17. Yurtdışı İnşşaat Montaj ve Teknik Müş.Hizmetleri Hk.
 18. Yurt Dışı Yatırım
 19. Personele Verilen Kumanya vs.
 20. Kemal Bey Hesap Soracakmış..Vazgeçmiş Hesap Sormaktan..
 21. Mantar İşletmesi Hk.
 22. Kira Stopajının Yapılacağı Zaman?
 23. Leasing Faturasının İşlenmesi
 24. Kasko Gideri
 25. Pazarcılar
 26. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
 27. Hizmet İşletmeleri Hk.
 28. Teminat Mektubu
 29. Şirket Tasfiyesi
 30. İnşaat Maliyet Muhasebesi
 31. Şirket Ort. Kendi Çocukları İçin Yaptıkları Eğitim Masraflar
 32. HERKESE GÜNAYDIN...
 33. Hisse Devrinde Vergi Var mıdır?
 34. Serbest Meslekte Binek Araç Kulanımı
 35. Sermaye Ödemesi
 36. Sınıf Değiştirmede Vergi Dairesine Başvurmak Gerekli midir?
 37. İşletme Hesabından Bilanço Hesabına Geçiş Hadleri
 38. Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi ile İlgilisi
 39. Basit Usulde (Marangozculuk) iken Şube Açma?
 40. Kollektif Şirkette Fesih Sonrası Alacakların Tahsili
 41. İş Yeri Servisi
 42. Leasing Amortisman
 43. Gelir Vergisi Mükelleflerinde Şahsi Yemek Harc.Gider Yazılır
 44. Limited Şirket Ortağı Olmanın Şartları!..
 45. İşçinin Maaşına Gelen Haciz Durumu
 46. Ticari Araç Alımında Kdv
 47. Arazi Alımı Hk.
 48. Kamu Kurumunda Çalışan Memur ve İşçilerin...
 49. Banka Ekstreleri
 50. Kurumlar Vergisinin Gerekçesi
 51. Basel-II ile Müşterilerinizi Bilgilendirin
 52. Muhtasar Beyandaki, İşçiye Ödenen Vergi İadesinin Kaydı
 53. Senet Tahsilatında Tahsilat Makbuzu Kesilir mi ?
 54. Şirketin Araba Kiralaması
 55. Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu
 56. Kurumlar Vergisi ve Sağlık Sigortaları.?
 57. Tek Düzen Hesap Planı Hakkında
 58. Vakıfa Ait Gayrimenkulun Kiralanması ve Tekrar Kiraya Verilm
 59. Askerlik Borçlanması
 60. Fiş, Fatura v.b. Düzenlenmeden Gelir Yazmak
 61. Şirket Ortağının Cep Tlf Faturası
 62. Demirbaş Değerlemesi!
 63. Geçici Vergi Ödeme Kaydı
 64. Finansal Kiralamada Stopaj
 65. Kuyumcularda Altın Fiyatlarına Nereden Bakıyorsunuz?
 66. Basit Usulde Mükellefiyet
 67. Vergi Alacağımı Daha Ben Alamadım
 68. Danıştay Kararı -1996 Yılına Ait Aranıyor
 69. Nereye Gidiyoruz!
 70. Dövizli İşlemlerde Kur Farkı Kdv'ye Tabi midir, Değil midir?
 71. KDV 2 Beyannamesi ve Stopaj
 72. Protesto Masrafları Gider Yazılabilir mi?
 73. Kur Farkı Hakkında Yardım!
 74. İnşaat Ruhsattaki Maliyet
 75. Kalkınma Bankası ile Aramızdaki Kira Kontratı
 76. Benim Adıma Benim Müşterim Satıcıma Ödeme Yaparsa!
 77. Yurtdışı Kaynaklı Paraların Sisteme Dahil Edilmemesi
 78. KKTC ve Türk Elçiliğe Yapılan İşler İhracat
 79. Ödenmeyen Stopajların İadesi
 80. Komisyon Faturası
 81. Hayat Standardı Esası Yine mi Getiriliyor?
 82. Şirket Personelinin Banka Hesabı Üzerinde Yapılan İşlemler
 83. Demirbaş Satışlarında Amortismanların Durumu
 84. Yapı Denetim Firmalarının Kestigi Faturalar Hakkında
 85. Kredi Kartı ile Mal Alış ve Giderlerin Ödenmesinde Hangi Hes
 86. İnşaat Maliyeti
 87. Serbest Meslekte Stopaj Oranı Farklı Uygulanır mı?
 88. Hızarcı (Halk Tabiriyle Bıçkıcı) larda Envanter Hesabı
 89. Banka Dolar Giriş ve Çıkışları
 90. Finansal Kiralama ile Alınan Demirbaşlar
 91. İrtibat Bürosu
 92. Gider Pusulası
 93. İhraç Kayıtlı Satışlarda Muhasebe Kaydı
 94. Vergi İade Mahsubu Hakkında
 95. SMMM Gerçek Kişiden Tüzel Kişiliğe Geçerken Demirbaş Satışı
 96. Bireysel Emeklilik Katkı Payları
 97. Dernekler
 98. 1.Geçici Vergi Düzeltmesinde Geç.Vergi Oranı Hk?
 99. İnşaatlarda Hakediş Bedeli Hk.
 100. Kur Farkının Kaydedilmesi?
 101. Hal Faturaları Hk.
 102. Katkı Payı Faturası
 103. Pert li Araç Satışı Hk.
 104. Stoklara Uygulanan Fire Oranları Hakkında
 105. Geçmiş Yıl Zararı Enf Farkı
 106. Ticari Kazancın Tesbiti
 107. Dolmuşa Verdiğim Paralar
 108. Elektrik Gider-Üretim Bölümlemesi
 109. Proforma Fatura
 110. Şirket Ana Sözleşmesi
 111. 730 mu?
 112. Geçici Vergi
 113. Finansal Kir.İle Alınan İktd.Kıymetlerde Hızl.Amortisman Hk?
 114. Kiracı Bir Başkasına Kiraya Verirse Stopaj mı Kdv mi Olacak?
 115. 2006/ 3.Dönem Geçici Vergi Enflasyon Düzeltme Katsayıları
 116. Kepenk Amortisman Oranı
 117. Eksik Kesilen Faturanın Düzeltmesi
 118. Geçici V. Süre Yine Uzadı
 119. Sermaye Azaltımı Hk.
 120. Eşe Ödenen Ücret
 121. Basit Usuldeki Mükelleflerin Gerçek Usule Geçip Geçmediği Hk
 122. Geçici Vergi Döneminde Stok Ayırma
 123. Makinelerin Değişen Parçalarına Amortisman Ayrılması
 124. İşçilik Bedelinin İşletme Hesabında Kaydı.
 125. Geçici Vergi ve KKEG
 126. Gayrimenkul Sermaye İradı
 127. Kar/ Zarar Hakkında
 128. Sorumlu Sıfatı ile KDV
 129. Geçici Vergi Fatura Bilgileri Hakkında
 130. Yıllara Sari İnşaat İşleri
 131. Yatırım İndirimi Yeniden Değerleme
 132. Süresinde Verilmeyen V. Levhası Tastik Bildirimi
 133. Şubeye Mal Gönderilmesi
 134. Kira Stopajı
 135. Vergi Kimlik Numarası ve 1 Kasım
 136. İnşaat Stopajı
 137. Tadilatı Süren İş Yerinin Vergi Dairesi Tescil Zamanı?
 138. Ciro Primi Veren Firmanın Muhasebe Kaydı Hk?
 139. İhale Ana Sözleşme Örneği
 140. Teknik Hizmet Bedeli ve 2 Nolu KDV?
 141. 2006 Yılında Emekli Olanlarda Vergi İndirimi Hk.
 142. E-Levha Hakkında
 143. Maliyet, Mal Alışından Fazla Olamaz!
 144. Dava Sonucu Ödenen Paralar
 145. Geçici Vergide Bağkur İndirimi
 146. Geçici Vergi Kar Zarar Hakkında
 147. Matrahtan İndirilecek Bağış Miktarının Tespiti Hk?
 148. Yabancı Uyruklu Mükellefiyeti
 149. Limited Şirket Kuruluşu
 150. Credit Note Hakkında
 151. Banka Devre Faiz Hesaplaması Hk.
 152. Personele Kiralanan Lojmanda Stopaj
 153. Kooperatif Ortaklarına Tapu Harçları?
 154. Ücret Stopaj Yatırım İndirimi
 155. İnşaatı Biten Dairede Fatura Ne Zaman Kesilecek
 156. Müdür Olarak Atanan Kişi ye Ücret Ödenmese Ne olur
 157. Muhtasar Beyanname ile İlgili
 158. Ltd Şirkette Müdür Olarak Görev Yapan Ortağın Ücretinin...
 159. Kamyon Alışında Kasa ve Boyanın Durumu
 160. Personel Servisi Gideri
 161. Üreticiden Satın Alınan Tütün Ürünü İçin Avans
 162. 2006/Ekim KDV Beyan Süresi Uzatıldı
 163. Tasfiye Halindeki Şirketin Durumu
 164. Özürlü Çocuk Vergi İndirimi
 165. Yurtdışı Danışmanlık Faturalara Stopaj Uygulanabilir mi?
 166. Tekel Satışları
 167. Gider Hesaplarının Yanstılması
 168. Giderler Hk.
 169. Komisyon
 170. Amortisman Ömrü Biten İktisadi Kıymet
 171. Leasing Yoluyla Alınan Gayrimenkulun Giderleştirilmesi
 172. Fesih
 173. Bağış
 174. Kdv' li Stopaj
 175. SSK Gün
 176. Bankadan Kredi Karşılığı Altın Alımı
 177. Esnaf Muaflığından Yararlanmak İçin Bir Yere Müracaatmı Gere
 178. Özel Bina İnşaatlarında İşçiden SSK Dışında Kesinti Var mı?
 179. Vergi Borcu Sorgulama
 180. Serbest Meslek Erbabına Ödenen Avans Stopajı
 181. Kira Stopajı
 182. İnşaat Taahhüt İşinde G.Geçici Vergi Beyanı
 183. Düzeltme Katsayıları
 184. Dairenin Bugünkü Değeri
 185. GVK Madde 100-Muhtasar Beyanname Verilmeyecek Haller
 186. Rayiç Bedel Daire Satışı
 187. Faiz Gideri Hakkında
 188. Özel Sağlık Hizmetleri
 189. Teşvik Belgesinin Kapatılması
 190. Kira Gelirleri
 191. Ticari Kazanç mı, Değer Artış Kazancı mı?
 192. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Geçici Vergi
 193. 5350 Sayılı Kanun
 194. Her Ay Faturalandırılan Kira Bedelleri
 195. İski ile Mukavele
 196. Spor Kulübü İşletmeciliği
 197. Ödenmeyen Kiralarda Stopajın Durumu
 198. Geçici Kabulden Sonra Yapılan Hakedişlerin Beyanı Hakkında
 199. Avukatlardan Kesilmesi Gereken Stopaj Vergi Hakkında
 200. Muhtasar Beyannamesi Hakkında
 201. Araç Kaydı?
 202. Gider Pusulası Kodu
 203. Avukatlık SMM Hakkında
 204. Maliyet Muhasebesi Hk.
 205. Stajer Öğrenci Maaşları Hk.
 206. Taşıt Kiralama
 207. İş Yeri Kapama
 208. Kat Karşılığı İnş.Toprak Sahibine Fatura Kesilir mi?
 209. Şirketlerde Gösterilen Zarar
 210. Aracılık ile Elde Edilen Kazanç
 211. Sipariş Avanslarındaki Paraların Bilançoda Kalma Süresi Ne?
 212. Çalışanlara Yiyecek Yardımı
 213. Spor Antrenörünün Aynı Zamanda Spor Salonu İşletmesi
 214. İhracat İşlemleri
 215. Yıllara Sari İnşaat Gelir Vergisi Kesintisi Hk.
 216. Özel İnşaatlarda Hangi Maliyet?
 217. Kamu Yararına Faydalı Dernekler
 218. Yazar Kasa Satışları Hk.
 219. Dolmuşların Vergilendirilmesi
 220. Kira Stopajı
 221. Bs Formu Resmi Kurumlar
 222. Şahıs İşletmesinin Ticari Hesabındaki Paralarla Alınan Fon
 223. Kulüplerin Futbolcu Alımı?
 224. Ambalaj ile İlgili Ana Sözleşme Örneği
 225. Tedaş' ın Vergi Kimlik No' su Lazım...
 226. Yurtdışına Gönderilen Numune Mala Ait Kargo Bedeline İlişkin
 227. Şirket Adına Gayrimenkul Alımı
 228. İş Merkezi Yöneticiliği Hk.
 229. Form Ba Bs Son Günü?
 230. Kargo Acentesi
 231. Form Ba-Bs
 232. Ba-Bs Formu
 233. Bilirkişi Raporu Örneği
 234. 657' ye Tabi Kişiden Alınan Hizmet
 235. Hisse Devrinde Soyadı Değişikliği
 236. Özel İnşaat
 237. Avans Ödemelerinde Stopaj Kesintisi
 238. Bayilerin Spor Loto ve Toto Gelirlerinin Deftere Kaydı
 239. Personel Adına Ödenen Gider Faturaları
 240. Spor Kulübüne Bağış
 241. Ek Beyan Verme Süresi Ne Zamandır?
 242. Hizmet Bedeli Hk.
 243. Yeni KVK da Tüketim Kooperatiflerinin Durumu
 244. Eğitim Yardımlarının Giderlerştirilmesi
 245. Form Ba ve Bs' lere %0 Olan Ürünler Yazılacak mı?
 246. Gümrük Vezne Alındılarındaki Para Cezaları Hakkında
 247. İnternet Ortamında Form Ba-Bs
 248. Halk Otübüsü Hisse Devri Hakkında
 249. Stopaj Uygulaması ve Geçici Vergiler Arasındaki Çelişki
 250. Tasfiye Halinde Verginin Ödenmesi