PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33

 1. Serbest Meslekte Binek Araç Kulanımı
 2. Sermaye Ödemesi
 3. Sınıf Değiştirmede Vergi Dairesine Başvurmak Gerekli midir?
 4. İşletme Hesabından Bilanço Hesabına Geçiş Hadleri
 5. Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi ile İlgilisi
 6. Basit Usulde (Marangozculuk) iken Şube Açma?
 7. Kollektif Şirkette Fesih Sonrası Alacakların Tahsili
 8. İş Yeri Servisi
 9. Leasing Amortisman
 10. Gelir Vergisi Mükelleflerinde Şahsi Yemek Harc.Gider Yazılır
 11. Limited Şirket Ortağı Olmanın Şartları!..
 12. İşçinin Maaşına Gelen Haciz Durumu
 13. Ticari Araç Alımında Kdv
 14. Arazi Alımı Hk.
 15. Kamu Kurumunda Çalışan Memur ve İşçilerin...
 16. Banka Ekstreleri
 17. Kurumlar Vergisinin Gerekçesi
 18. Basel-II ile Müşterilerinizi Bilgilendirin
 19. Muhtasar Beyandaki, İşçiye Ödenen Vergi İadesinin Kaydı
 20. Senet Tahsilatında Tahsilat Makbuzu Kesilir mi ?
 21. Şirketin Araba Kiralaması
 22. Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu
 23. Kurumlar Vergisi ve Sağlık Sigortaları.?
 24. Tek Düzen Hesap Planı Hakkında
 25. Vakıfa Ait Gayrimenkulun Kiralanması ve Tekrar Kiraya Verilm
 26. Askerlik Borçlanması
 27. Fiş, Fatura v.b. Düzenlenmeden Gelir Yazmak
 28. Şirket Ortağının Cep Tlf Faturası
 29. Demirbaş Değerlemesi!
 30. Geçici Vergi Ödeme Kaydı
 31. Finansal Kiralamada Stopaj
 32. Kuyumcularda Altın Fiyatlarına Nereden Bakıyorsunuz?
 33. Basit Usulde Mükellefiyet
 34. Vergi Alacağımı Daha Ben Alamadım
 35. Danıştay Kararı -1996 Yılına Ait Aranıyor
 36. Nereye Gidiyoruz!
 37. Dövizli İşlemlerde Kur Farkı Kdv'ye Tabi midir, Değil midir?
 38. KDV 2 Beyannamesi ve Stopaj
 39. Protesto Masrafları Gider Yazılabilir mi?
 40. Kur Farkı Hakkında Yardım!
 41. İnşaat Ruhsattaki Maliyet
 42. Kalkınma Bankası ile Aramızdaki Kira Kontratı
 43. Benim Adıma Benim Müşterim Satıcıma Ödeme Yaparsa!
 44. Yurtdışı Kaynaklı Paraların Sisteme Dahil Edilmemesi
 45. KKTC ve Türk Elçiliğe Yapılan İşler İhracat
 46. Ödenmeyen Stopajların İadesi
 47. Komisyon Faturası
 48. Hayat Standardı Esası Yine mi Getiriliyor?
 49. Şirket Personelinin Banka Hesabı Üzerinde Yapılan İşlemler
 50. Demirbaş Satışlarında Amortismanların Durumu
 51. Yapı Denetim Firmalarının Kestigi Faturalar Hakkında
 52. Kredi Kartı ile Mal Alış ve Giderlerin Ödenmesinde Hangi Hes
 53. İnşaat Maliyeti
 54. Serbest Meslekte Stopaj Oranı Farklı Uygulanır mı?
 55. Hızarcı (Halk Tabiriyle Bıçkıcı) larda Envanter Hesabı
 56. Banka Dolar Giriş ve Çıkışları
 57. Finansal Kiralama ile Alınan Demirbaşlar
 58. İrtibat Bürosu
 59. Gider Pusulası
 60. İhraç Kayıtlı Satışlarda Muhasebe Kaydı
 61. Vergi İade Mahsubu Hakkında
 62. SMMM Gerçek Kişiden Tüzel Kişiliğe Geçerken Demirbaş Satışı
 63. Bireysel Emeklilik Katkı Payları
 64. Dernekler
 65. 1.Geçici Vergi Düzeltmesinde Geç.Vergi Oranı Hk?
 66. İnşaatlarda Hakediş Bedeli Hk.
 67. Kur Farkının Kaydedilmesi?
 68. Hal Faturaları Hk.
 69. Katkı Payı Faturası
 70. Pert li Araç Satışı Hk.
 71. Stoklara Uygulanan Fire Oranları Hakkında
 72. Geçmiş Yıl Zararı Enf Farkı
 73. Ticari Kazancın Tesbiti
 74. Dolmuşa Verdiğim Paralar
 75. Elektrik Gider-Üretim Bölümlemesi
 76. Proforma Fatura
 77. Şirket Ana Sözleşmesi
 78. 730 mu?
 79. Geçici Vergi
 80. Finansal Kir.İle Alınan İktd.Kıymetlerde Hızl.Amortisman Hk?
 81. Kiracı Bir Başkasına Kiraya Verirse Stopaj mı Kdv mi Olacak?
 82. 2006/ 3.Dönem Geçici Vergi Enflasyon Düzeltme Katsayıları
 83. Kepenk Amortisman Oranı
 84. Eksik Kesilen Faturanın Düzeltmesi
 85. Geçici V. Süre Yine Uzadı
 86. Sermaye Azaltımı Hk.
 87. Eşe Ödenen Ücret
 88. Basit Usuldeki Mükelleflerin Gerçek Usule Geçip Geçmediği Hk
 89. Geçici Vergi Döneminde Stok Ayırma
 90. Makinelerin Değişen Parçalarına Amortisman Ayrılması
 91. İşçilik Bedelinin İşletme Hesabında Kaydı.
 92. Geçici Vergi ve KKEG
 93. Gayrimenkul Sermaye İradı
 94. Kar/ Zarar Hakkında
 95. Sorumlu Sıfatı ile KDV
 96. Geçici Vergi Fatura Bilgileri Hakkında
 97. Yıllara Sari İnşaat İşleri
 98. Yatırım İndirimi Yeniden Değerleme
 99. Süresinde Verilmeyen V. Levhası Tastik Bildirimi
 100. Şubeye Mal Gönderilmesi
 101. Kira Stopajı
 102. Vergi Kimlik Numarası ve 1 Kasım
 103. İnşaat Stopajı
 104. Tadilatı Süren İş Yerinin Vergi Dairesi Tescil Zamanı?
 105. Ciro Primi Veren Firmanın Muhasebe Kaydı Hk?
 106. İhale Ana Sözleşme Örneği
 107. Teknik Hizmet Bedeli ve 2 Nolu KDV?
 108. 2006 Yılında Emekli Olanlarda Vergi İndirimi Hk.
 109. E-Levha Hakkında
 110. Maliyet, Mal Alışından Fazla Olamaz!
 111. Dava Sonucu Ödenen Paralar
 112. Geçici Vergide Bağkur İndirimi
 113. Geçici Vergi Kar Zarar Hakkında
 114. Matrahtan İndirilecek Bağış Miktarının Tespiti Hk?
 115. Yabancı Uyruklu Mükellefiyeti
 116. Limited Şirket Kuruluşu
 117. Credit Note Hakkında
 118. Banka Devre Faiz Hesaplaması Hk.
 119. Personele Kiralanan Lojmanda Stopaj
 120. Kooperatif Ortaklarına Tapu Harçları?
 121. Ücret Stopaj Yatırım İndirimi
 122. İnşaatı Biten Dairede Fatura Ne Zaman Kesilecek
 123. Müdür Olarak Atanan Kişi ye Ücret Ödenmese Ne olur
 124. Muhtasar Beyanname ile İlgili
 125. Ltd Şirkette Müdür Olarak Görev Yapan Ortağın Ücretinin...
 126. Kamyon Alışında Kasa ve Boyanın Durumu
 127. Personel Servisi Gideri
 128. Üreticiden Satın Alınan Tütün Ürünü İçin Avans
 129. 2006/Ekim KDV Beyan Süresi Uzatıldı
 130. Tasfiye Halindeki Şirketin Durumu
 131. Özürlü Çocuk Vergi İndirimi
 132. Yurtdışı Danışmanlık Faturalara Stopaj Uygulanabilir mi?
 133. Tekel Satışları
 134. Gider Hesaplarının Yanstılması
 135. Giderler Hk.
 136. Komisyon
 137. Amortisman Ömrü Biten İktisadi Kıymet
 138. Leasing Yoluyla Alınan Gayrimenkulun Giderleştirilmesi
 139. Fesih
 140. Bağış
 141. Kdv' li Stopaj
 142. SSK Gün
 143. Bankadan Kredi Karşılığı Altın Alımı
 144. Esnaf Muaflığından Yararlanmak İçin Bir Yere Müracaatmı Gere
 145. Özel Bina İnşaatlarında İşçiden SSK Dışında Kesinti Var mı?
 146. Vergi Borcu Sorgulama
 147. Serbest Meslek Erbabına Ödenen Avans Stopajı
 148. Kira Stopajı
 149. İnşaat Taahhüt İşinde G.Geçici Vergi Beyanı
 150. Düzeltme Katsayıları
 151. Dairenin Bugünkü Değeri
 152. GVK Madde 100-Muhtasar Beyanname Verilmeyecek Haller
 153. Rayiç Bedel Daire Satışı
 154. Faiz Gideri Hakkında
 155. Özel Sağlık Hizmetleri
 156. Teşvik Belgesinin Kapatılması
 157. Kira Gelirleri
 158. Ticari Kazanç mı, Değer Artış Kazancı mı?
 159. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Geçici Vergi
 160. 5350 Sayılı Kanun
 161. Her Ay Faturalandırılan Kira Bedelleri
 162. İski ile Mukavele
 163. Spor Kulübü İşletmeciliği
 164. Ödenmeyen Kiralarda Stopajın Durumu
 165. Geçici Kabulden Sonra Yapılan Hakedişlerin Beyanı Hakkında
 166. Avukatlardan Kesilmesi Gereken Stopaj Vergi Hakkında
 167. Muhtasar Beyannamesi Hakkında
 168. Araç Kaydı?
 169. Gider Pusulası Kodu
 170. Avukatlık SMM Hakkında
 171. Maliyet Muhasebesi Hk.
 172. Stajer Öğrenci Maaşları Hk.
 173. Taşıt Kiralama
 174. İş Yeri Kapama
 175. Kat Karşılığı İnş.Toprak Sahibine Fatura Kesilir mi?
 176. Şirketlerde Gösterilen Zarar
 177. Aracılık ile Elde Edilen Kazanç
 178. Sipariş Avanslarındaki Paraların Bilançoda Kalma Süresi Ne?
 179. Çalışanlara Yiyecek Yardımı
 180. Spor Antrenörünün Aynı Zamanda Spor Salonu İşletmesi
 181. İhracat İşlemleri
 182. Yıllara Sari İnşaat Gelir Vergisi Kesintisi Hk.
 183. Özel İnşaatlarda Hangi Maliyet?
 184. Kamu Yararına Faydalı Dernekler
 185. Yazar Kasa Satışları Hk.
 186. Dolmuşların Vergilendirilmesi
 187. Kira Stopajı
 188. Bs Formu Resmi Kurumlar
 189. Şahıs İşletmesinin Ticari Hesabındaki Paralarla Alınan Fon
 190. Kulüplerin Futbolcu Alımı?
 191. Ambalaj ile İlgili Ana Sözleşme Örneği
 192. Tedaş' ın Vergi Kimlik No' su Lazım...
 193. Yurtdışına Gönderilen Numune Mala Ait Kargo Bedeline İlişkin
 194. Şirket Adına Gayrimenkul Alımı
 195. İş Merkezi Yöneticiliği Hk.
 196. Form Ba Bs Son Günü?
 197. Kargo Acentesi
 198. Form Ba-Bs
 199. Ba-Bs Formu
 200. Bilirkişi Raporu Örneği
 201. 657' ye Tabi Kişiden Alınan Hizmet
 202. Hisse Devrinde Soyadı Değişikliği
 203. Özel İnşaat
 204. Avans Ödemelerinde Stopaj Kesintisi
 205. Bayilerin Spor Loto ve Toto Gelirlerinin Deftere Kaydı
 206. Personel Adına Ödenen Gider Faturaları
 207. Spor Kulübüne Bağış
 208. Ek Beyan Verme Süresi Ne Zamandır?
 209. Hizmet Bedeli Hk.
 210. Yeni KVK da Tüketim Kooperatiflerinin Durumu
 211. Eğitim Yardımlarının Giderlerştirilmesi
 212. Form Ba ve Bs' lere %0 Olan Ürünler Yazılacak mı?
 213. Gümrük Vezne Alındılarındaki Para Cezaları Hakkında
 214. İnternet Ortamında Form Ba-Bs
 215. Halk Otübüsü Hisse Devri Hakkında
 216. Stopaj Uygulaması ve Geçici Vergiler Arasındaki Çelişki
 217. Tasfiye Halinde Verginin Ödenmesi
 218. Sermaye Olumlu Farkların Sermayeye İlavesi D.Vergi Hk.
 219. İnşaat Onarımı ile İlgili
 220. Kurum Stopajı Hakkında
 221. Serbest Meslek ( Heykel Tıraş )
 222. Şahıs İşletmelerinde Alacakların Devri Hk.
 223. Şirketlerde Sermaye Azaltılması
 224. Beyanname Üzerinden İndirilmesi Gereken Bağış ve Yardımlar
 225. Form BA BS
 226. Ticari Minibüs Ortaklığı
 227. Geçici Vergi Kapaması Hakkında
 228. Limited Şirket Hisse Devrindeki Sorumluluk
 229. Halı Ticareti ile İlgili Ana Sözleşme Örneği
 230. Sigorta Şirketleri Muhasebe Kayıtları
 231. Her Gümrük Beyannamesi DAB' a Bağlanmalı mı ?
 232. Firmanın Maliyet Hesaplaması Hk.
 233. Çalışma Kağıtları Hk.
 234. Form Ba ve Bs'lerde Adi Ortaklığın Formunu Nasıl Vermeliyiz?
 235. Telekomünikasyonla İlgili Ana Sözleşme
 236. ...Birliği Derneği ile Protok Karşılığı Hizmet Alımı Hk.
 237. Yurtdışından Alınan Araç Yakıt Faturaları Hk.
 238. Ba Form
 239. İki Ayrı İşyerinde Çalışan Kişinin Gelir Vergisi Kesintisi
 240. Şirket Ortağı Olarak Kazançlarım Üzerinden Gelir Vergisi?
 241. Beyannamelere Ait Damga Vergisi
 242. Alış Kaydıyla İlgili Bir Soru
 243. Geçici İhracat
 244. Taşımacılık Koop. Kurumlar Verg. Karşısındaki Durumu
 245. Bedelsiz Satış Standı Verilmesi ?
 246. Vazgeçilen Alacakların Devir ve Birleşme Durumunda ......
 247. Geçici Vergi Kayıtlar
 248. Alınan ya da Kaybolan Fatura Yaprağı Hk.
 249. Ramazan Kumanyaları Hk.
 250. Köylüden Arazi Kiralaması Hk.