PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Yurtdışı İnşaat Geliri Ve Gideri
 2. Nakit Sermaye Artışı
 3. Maliyet Hesabı
 4. Özel Emekli Sandığının Kestiği Vergilendirmeler
 5. Kurumlar Vergisi,Temettü,Matrah,Stopaj
 6. Kira Bedeli
 7. Adi Ortaklık Araç Gideri Hk.
 8. Kar Dağıtımnda Yıl Sırası Hk.
 9. Basit Usul Devri
 10. Re'sen Terkin Halinde Elektronik Beyanname
 11. İşletme Defterlerinde
 12. İştirak Kazancı Hakkında
 13. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Hk.
 14. Cep Telefonu Lira Yükleme Dekontunun Gider Gösterilmesi
 15. 646/656 Hesap İşleyişi
 16. Yeni Açılış Defter Tasdiki Hk.
 17. Gayrimenkul Satış Kazancı Hesaplama Yöntemi
 18. Gider Pusulasından Ba Formunda Hangi Rakam Yazılmalıdır
 19. Limited Şirket Tasfiye İşlemleri
 20. Google (Youtube) Reklam Gelirleri
 21. Meslek Mensubu Matrah Arttırımı
 22. Gelir Vergisi Muaflığı İle İlgili
 23. Aracılık Hizmeti Faturası
 24. Sanat Eserlerinin Online Satışı Hakkında
 25. Bazı Kanunlarda Değişiklik Düzenlemeleri (ÖTV, SGK, Yapılandırma)
 26. 6736 Seçilmeden Gönderilen Beyannamede Çıkan Vergi
 27. Bankadaki Para İçin Gelir Vergisi
 28. Binek Araçta Kdv Ve Ötv Nin Gider Yazılması
 29. Serbest Mesleklerin Geçici Vergisi Hk.
 30. Vefat Eden Meslek Mensubu
 31. 6736 Sayılı Kanun İle Yapılandırılan Geçici Vergi
 32. Geçici Beyannamesi Maliyet Hs.
 33. Stok Affında Kafamda Deli̇ Sorular
 34. Şahıstan Şirkete Nevi Değişikliği Gelir Vergisi Beyannamesi
 35. Yabancı Plakalı Aracın Şahsın İşletmesinde Kullanımı ?
 36. Kira Sözleşmesinde Ceza Tutarı
 37. Yedek Akçe
 38. Meksikadan Serbest Meslek Faaliyeti Kapsamında Hizmet Almak
 39. Mahkeme Kararı İle Yıkılan İnşaatın Giderleri
 40. 6736 Sayılı Kanuna Göre Pişmanlıkla Beyanname Verme Süresi Hk.
 41. Amatör Spor Derneği̇’ne Ödenen Turnuva Katılım Payı Hk.
 42. Genç Girişimci Kazanç İstisnası Geçici Vergi Beyanı
 43. İnşaat İçin Gelen Avanslar
 44. Bekar ve Evli Çalışan Haricindeki Çalışanların Ücreti Düştü
 45. Alınan Ticari Malın Şirket Bünyesinde Kullanılması
 46. İlk Yardım Eğitim Merkezi
 47. Yurtdışı Reklamlarıyla İlgili
 48. Okul Aile Birliği Gelirleri
 49. Varlık Barışı Hk
 50. Zarar Olan Yıl İçin Matrah Artırımı
 51. Ortaklardan Alacaklar Hesabı İçin Matrah Arttırımı
 52. İade Dilekçesi
 53. Büro Kapanışı Geçici Vergi
 54. Matrah Artırmı Kkeg
 55. Matrah Artırımı Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar
 56. Muhtasar Beyanname
 57. Spor Derneği Muhtasar Beyanı Aracılık Sözleşmesi
 58. Matrah Arttırımı Düzeltme İptal Yapılabilir mi ?
 59. Hem Serbest Meslek Hemde İşletme Defteri Olan Matrah Artırımı
 60. Kurumlar Vergisi Matrah Arttırımı Hk.
 61. Şahsın Yurtdışına Verdiği Hizmet İçin Vergi Olur Mu?
 62. Şubeler Arası Faturalaşma
 63. Kendi İşyerimi Benim Adıma Başka Biri Çalıştırabilir mi ?
 64. 2016 Yılı İlk 6 Ay Hiç Beyanname Vermeyen Bilanço Usulü Mükellefin 6736 Sayılı Kanundan Yararlanması
 65. İşyeri Bildirimleri Hk.
 66. 29 Yaş Teşviki
 67. Yurt Dışında Kazanılan Para
 68. Luca Kümlatif Vergi Matrahı
 69. Yurtdışındaki Bulut Hizmeti Sunan Firmaya Hizmet
 70. Şikayet
 71. İade Özel Sağlık Sigortası
 72. Eğitim Harcamalarındaki Yemek Bedeli Hesabı
 73. Bazı Kanunlarda Değişiklik
 74. Yapı Kullanma İzin Harcı Gider Durumu
 75. Banka Hesabı
 76. Kapatilması Unutulan Şahış Şirketi Vergi Durumu
 77. Eni İşyeri Kira Kontratı Hakkında
 78. Mali Zarar
 79. Yurt Dışına Satılan Malın Montajı Ve Fatura Kesimi Hakkında
 80. İşçilik Faturası Kesme Hakkında
 81. Gelir Vergisi Genel Tebliği
 82. Emekli Şirket Ortağı Huzur Hakkı
 83. Sgk Nakillerinde 2. Agi Hakkında
 84. Matrah Artırımı
 85. İnşaat İşi
 86. Şahış İşletmesinde Faturalı Alınan Binanın Kdvsinin İşlenmesi Hakkında
 87. Yurtdışında Mukim İlişkili Firma Tarafından Düzenlenen Lisans Ve Bakım Bed.Fat.Ve Transfer Fiyatland
 88. Ba Bs Cezası Hakkında
 89. İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar
 90. Muhtasar Ekinde Kaydırma
 91. İşletme Defteri Ödenmeyen Kiranın Gidere Atılması Hakkında
 92. Geçici Vergi
 93. Şirket Aktifine Kayıtlı Arsanın Kat Karşılığı Devri
 94. Kurumlar Vergisi + Gelir Vergisi Kesintisi Stopajı (KKTC)
 95. Sgk Teşvik
 96. 2016 Vergi Affı
 97. İhracat Faturası
 98. E-Beyanname'den Yeni Bir Hizmet hk.;
 99. İrsaliyeli Fatura
 100. Diğer Ücretlinin Tarh Edilmemesi Sonucu Vergi Ziyaı Cezası Affedilecekmi
 101. Yurtdışı Gelen Para Kkdf ?
 102. Yemek Bedeli
 103. Engelli İndiriminde Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi
 104. Mimarlık Faturasının Giderleşmesi
 105. Huzur Hakkı
 106. Eğitim Seti Satma
 107. Serbest Meslek Makbuzu hk
 108. Beyanname Verilemiyor
 109. İncelemede Brüt Hesaplarken Stopaj Düşmemek...
 110. Vergi Planlaması
 111. İşçiden Alınan İhbar Tazminatı
 112. Geçmişe Yönelik Vergi
 113. Değer Artış Kazancı Nasıl Olmalı Ve Enflasyon
 114. İlk Defa İş Kuracak Genç Girişimciler İçin Vergi Muafiyeti
 115. 2015 Yılında Smmm Mkz Stoajı Beyan Etmemiş Ve Edemeyecek Firma İçin Ne Yaparız
 116. Muhtasar Beyannameden Doğan
 117. Fason İşçilik Faturası Kesilmesi Hakkında
 118. Kira Gelir Vergisi
 119. Kira Sözleşme Damga Vergisi
 120. Kar Dağıtımı
 121. Basit Usul Internet Cafe Isletiyorum Web Tasarım Icın Fatura Kesebilir Miyim?
 122. Türkiye'de Yaşayıp, Yurtdışında Şirket Kurmak, Türkiye'de Vergilendirilmek
 123. Yurtdışından Gelen Faturayı Türkiye'de Alış Faturası Olarak Gösterebilirmiyim ?
 124. Basit Usul Beyanname Takdire Sevk
 125. Yurtdışından Faturalandırma
 126. Bağış Ve Yardımlar
 127. Fatura Hakkında
 128. Tasfiyeye Giriş Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hakkında
 129. Hesap Virman
 130. Yurt Dışındaki Şirket Gelirlerinin Türkiye'ye Aktarılması
 131. Türsab Acentası İle Rehber Arasında
 132. Şirket Avukatının Masrafları Hk.
 133. Yazılım Firması Satış Maliyeti
 134. Adres Değişikliği Nakil
 135. Kurumlar Vergisi
 136. Vergi Değeri Hakkında.
 137. Adres Değişikliği Hakkında.
 138. K.Geçici Vergi Beyanı E-fatura Bilgileri
 139. Şirket Ortağı Arsasına İnşaat Yapımı
 140. Geçmiş Dönem Sgk Primleri Hk.
 141. İnternet Reklam Geliri
 142. Geçici Vergi 2016 1.Dönem
 143. Aylara Sari İnşaat
 144. Derneklerde Beyanname Verilmesi Koşulları
 145. Geçici Vergi
 146. Geçici Vergide Mart Ayı Sigorta Primleri
 147. E-ticaret Sitesi Kurulumu
 148. Şirkete Ait Olmayan Gayrimenkulün Satışı Ve Tahsilatı...
 149. Tasfiye Öncesi Bilançosu Ve Mizanı Hakkında
 150. Şahıs Firmasını Ltd.Ye Çevirmek
 151. Geçici Vergi Beyanlarınıza İlişkin Tahsilat Uyarısı
 152. Şahıs Firmasından Limited Şirketi Geçiş Hk.
 153. Homeoffice Stopaj
 154. Kurumlar Vergisi Zarar Mahsubu Muhsebe Kaydı
 155. Genel Kanuni Yedek Akçe Ve Kar Dağıtımı Hakkında
 156. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Dipnotu Hakkinda
 157. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılmıştır.
 158. Araç Satışı Kümülatif Satışlar Birbirini Tutmaması Hakkında
 159. Vergi Mükellefiyeti Olmayan Dernek Hakkında
 160. Sahıs Araç Kiralama İşletmesinden Araç Kiralanması Hakkında
 161. V - Net Yabancı Para Pozi̇syonu (lll+ıv)
 162. Basit Usulden İşletme Hesabıbna Geçiş
 163. Ceza
 164. Geksis İle Neler Değişti Gelir Ve Kurum İadelerinde
 165. Adi Ortaklıktaki % 3 Kesinti Tutarının Ana Firmalara Hangi Hesapla Devir Yapılması Hk
 166. Kurumlar Vergisi Yabancı Para Pozisyonuna İ̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇lş.Bilgi Formu Hk.
 167. Gelir Vergisi Hakkında
 168. Vergi Mükellefi Olmayan Kişiden Araç Alımında Stp ?
 169. İnşaat İşi
 170. Transfer Fiyatlandırması
 171. Galeride İkinci El Araç Alış Satışında Kdv
 172. E Ticaret Vergliendirme Sigorta vs
 173. Ba- Bs'de Şahıs Firmalarında Ad Soyad Yazılması
 174. Kesin Mizan Düzeltme
 175. Kurumlar Vergisi Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu
 176. Kurumlar Vergisi Mahsup
 177. Kurumların Nakit Sermaye Artırımlarında Uygulanacak Kazanç İndirimi
 178. Dava Sonucu İşçiye Ödenen Tazminatın Muhasebesi
 179. Kurumlar Vergisi Mahsup
 180. A.B.D'den Elde Edilen İştirak Geliri
 181. Kurumlar Vergisinden Muaf Olandan Fatura Alma
 182. 2015 İçinde A.Ş. Ye Dönüşen Firma Kurumlar Beyanına Önceki Dönem Kısmı
 183. Kat Karşılığı İnşaat ve Gelir Vergisi
 184. Daire Alım Satımı
 185. Mal beyanı
 186. BDP Güncelleme 01.04.2016-Şaka Değil
 187. Geçici Gelir Vergisi Ödeme Sekli
 188. Fazla Muhtasar Beyanname Ödemesi Hk
 189. Geçmiş Yıl Zararları
 190. Eşlerin Kira Durumu
 191. Gider Vergileri Genel Tebliği Seri No 90
 192. Geçmiş Yıl Zararları
 193. Öğrenci E Ticaret Vergilendirme
 194. Emlak Vergisi Ve Kiracı
 195. Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Projelerden Alınan Kira Geliri Hk.
 196. Başkasının Üzerine Kayıtlı Mesken Kira Geliri Hk.
 197. Gmsi Adres No
 198. Yıllık Gelir Vergisi Uzatımı
 199. Yurt Dışı Teknik Hizmet Alımı Vergi
 200. Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı
 201. Beyan Edilemyen Stopaj
 202. Franchise Sözleşmelerinde Damga Vergisi
 203. G.V.Kanununa Göre Geçmiş Yillar Zararının Geçici Vergiye Mahsubu.
 204. Yurtdışı Hizmet İhracatı
 205. Leaseback
 206. Zararı Daha Fazla Olan Şirket Tasfiyede Geçmiş Karları Dağıtmalımıdır
 207. 2016 Yılında Gelir Vergisi Mükellefi Olan Bir Şahsın Kira Beyanı
 208. Mükellefiyet Öncesi Ödenen İşyeri Kirası
 209. Ticari Zarar ve Ucret
 210. Babamın Yerine Kira Beyannamesi
 211. GMSİ - Kira Gelirleri Beyanı 100 Soru - 100 Cevap
 212. Serbest Meslek Makbuzu mu Fatura mı ?
 213. Kurum Vergisini Bulmak
 214. Henüz Türk Vatandaşlığına Geçmeyen Eşin Agisi
 215. Sayısal Loto Stopaj Kesintileri...
 216. Kira Gelir Beyanı Ve Vergi Dairesi
 217. Arızi Kazanç Gelir Vergisi Vs.
 218. Hem Ticari Kazanç Hem İşyeri Kira Geliri Olan
 219. Kira Beyannamesi Hakkında
 220. Gelir Vergisi Ücret Beyanı Hk
 221. Geçici Vergi
 222. Halk Otobüsü Plaka Kira Geliri
 223. Vergi Dairesi İzahat İstedi.
 224. Kira Beyanı
 225. Kapanan Firmanın Daire Satışı
 226. Ticari Kazanç Ve G.Menkul Sermaye İradı Beyanı Hk.
 227. Yurtdışı Yıllık İskonto Faturası
 228. Geçici Vergi de Hata
 229. Ticari Araç Şahıs İndirilebilir Kdv Durumu
 230. Bireysel Kredi Faizi Hakkında.
 231. Vergi Matrahı Ve Oranları
 232. Kendi Defterimi Tutma
 233. İstanbul'da Hisse Devri
 234. Yurtdışına Şirket Satışı Hakkında- Vergi Kanunu
 235. Genç Girişimcilere Vergi Teşviki Hakkında
 236. Okul Masrafları Gider Kayıt Edilir mi ?
 237. İkinci El Kitap Alımında Stopaj Oranı
 238. Şahıs Firması Gelir Vergisi ?
 239. Özel Hasteneye Hizmet Veren Doktor
 240. Ticari İşletmeler Arasındaki Kiralama Ve Ödeme Yöntemi
 241. Geçmiş Yıla Ait Gider Hk.
 242. Yıllara Sari İnşaat Stopaj
 243. Mahkeme Kararına İstinaden İşe İade Sonucunda Gelir Vergisi
 244. Basit Usül
 245. Muhtasar Beyanname Ücret Kodları Hkn.
 246. E-ticaret Basit Usül Olur mu Olamaz mı ?
 247. Geçici Vergi 4.Dönem Hakknda
 248. Onaylanmış Geçici Vergi Mesaj Uyarısı
 249. Geçici Vergi Beyanı (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
 250. Gecici Verginin Gelir Vergisinden Mahsup Edilmesi