PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Şirket Ortağının, Ortağı Olduğu Başka Firma Adına Yapılan Ödemeler
 2. 6183/48 Taksitlendirme
 3. Ticket Vergi
 4. Adi Ortaklıkta Kazanç Beyanı
 5. Basit Usulde İşletme Hesabına Geçiş
 6. İcraya Ödenen Kiralarda Stopaj
 7. Geçici Vergi Ve Nace Kodu
 8. Geçici Vergi Beyannamesi Ekindeki Kkeg Hk.
 9. 6736 Sayılı Kanun İle Kapsama Giren Geçici Vergi
 10. Şahıs Şirketi Vergileri/Masrafları
 11. Web Sitesi Gider Gösterimi
 12. 6661 Sayılı Kanun Gelirleri Aralık Ayı Geliri Hangi Dönemde Gelir Girilecek
 13. Özel inşaatta Vergi Mükellefiyeti Durumu
 14. Vergi Hakkında
 15. Matrah Artırımı Taksit Ödeme Süresi Ertelendi mi ?
 16. Araç Aktife Kayıt Etme
 17. Basit Usul Vergi Muafiyeti
 18. Yapılandırılan Geçici Vergi Yıllık Vergiden İndirilir mi ?
 19. Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılması
 20. Şahıs İşletmesine Ait İşyerinin Kiralanması Halinde Vergi Sorumluluğu
 21. Geçici Vergi Beyannamesi Fatura Bilgileri Eki Excel Formatı
 22. Kosgeb Yardımları
 23. Pasaj Kira Geliri
 24. İstenen Belge
 25. Özgün Bir Satış Şekli
 26. Zorunlu Bes Prim Kesinti Gelir Vergisinden Muaf mı ?
 27. 29 Yaşaltı Gelir Vergisi Muafiyeti
 28. Ki̇ra Kontratı Damga Vergi̇si̇ Hk.
 29. E Beyanname Hatası ?
 30. Ödeme Emri
 31. Faturası Kesilip Gümrüğe Giriş Yapmayan Ürünler
 32. 18 Yaş Altında Vergi Mükellefi Olmak
 33. Fatura İsteme Talebim Hk
 34. Banka Sigorta Muamele Vergisi
 35. Ortakların Araçlarını Şi̇rkete Ki̇ralamak
 36. Huzur Hakkı Ödenmesinin Sona Ermesi
 37. Ücret Geli̇ri̇ Stopaj Hk
 38. İdare Payı Muhasebeleştirilmesi
 39. Mükellef Olmayana Vergi İncelemesi
 40. Seyyar Mi̇lli̇ Pi̇yango Bayi̇li̇ği̇
 41. Serbest Meslek Erbabı Demirbaş Satışı
 42. 500 Sermaye Hesabına Kaydın Yapılmaması
 43. Yurtdışından Elde Edilen Ücretin Vergilendirilmesi Hk.
 44. Serbest Meslek Erbabı Olarak İki Avukat İçin Kurulmuş Adi Ortaklıklık?
 45. Adi̇ Ortaklık Kuruluşu Hakkında
 46. 2016 Geli̇r Vergi̇ Beyannamesi̇ni̇ Şubat Ayında Verebi̇li̇rmi̇yi̇z
 47. Yıl Sonu Kur Değerlemesi Hakkında
 48. Patentin Ayni Olarak Koyulması Mükerrer 80/3 İle Birden Fazla işveren 86/1-b
 49. Hava Taşımacılığı %5 Emsal Hasılat
 50. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İstisnalar
 51. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Hk.
 52. Yurtdışındaki Firmanın Türkiye Şubesi
 53. Yurtdışı İnşaat Geliri Ve Gideri
 54. Nakit Sermaye Artışı
 55. Maliyet Hesabı
 56. Özel Emekli Sandığının Kestiği Vergilendirmeler
 57. Kurumlar Vergisi,Temettü,Matrah,Stopaj
 58. Kira Bedeli
 59. Adi Ortaklık Araç Gideri Hk.
 60. Kar Dağıtımnda Yıl Sırası Hk.
 61. Basit Usul Devri
 62. Re'sen Terkin Halinde Elektronik Beyanname
 63. İşletme Defterlerinde
 64. İştirak Kazancı Hakkında
 65. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Hk.
 66. Cep Telefonu Lira Yükleme Dekontunun Gider Gösterilmesi
 67. 646/656 Hesap İşleyişi
 68. Yeni Açılış Defter Tasdiki Hk.
 69. Gayrimenkul Satış Kazancı Hesaplama Yöntemi
 70. Gider Pusulasından Ba Formunda Hangi Rakam Yazılmalıdır
 71. Limited Şirket Tasfiye İşlemleri
 72. Google (Youtube) Reklam Gelirleri
 73. Meslek Mensubu Matrah Arttırımı
 74. Gelir Vergisi Muaflığı İle İlgili
 75. Aracılık Hizmeti Faturası
 76. Sanat Eserlerinin Online Satışı Hakkında
 77. Bazı Kanunlarda Değişiklik Düzenlemeleri (ÖTV, SGK, Yapılandırma)
 78. 6736 Seçilmeden Gönderilen Beyannamede Çıkan Vergi
 79. Bankadaki Para İçin Gelir Vergisi
 80. Binek Araçta Kdv Ve Ötv Nin Gider Yazılması
 81. Serbest Mesleklerin Geçici Vergisi Hk.
 82. Vefat Eden Meslek Mensubu
 83. 6736 Sayılı Kanun İle Yapılandırılan Geçici Vergi
 84. Geçici Beyannamesi Maliyet Hs.
 85. Stok Affında Kafamda Deli̇ Sorular
 86. Şahıstan Şirkete Nevi Değişikliği Gelir Vergisi Beyannamesi
 87. Yabancı Plakalı Aracın Şahsın İşletmesinde Kullanımı ?
 88. Kira Sözleşmesinde Ceza Tutarı
 89. Yedek Akçe
 90. Meksikadan Serbest Meslek Faaliyeti Kapsamında Hizmet Almak
 91. Mahkeme Kararı İle Yıkılan İnşaatın Giderleri
 92. 6736 Sayılı Kanuna Göre Pişmanlıkla Beyanname Verme Süresi Hk.
 93. Amatör Spor Derneği̇’ne Ödenen Turnuva Katılım Payı Hk.
 94. Genç Girişimci Kazanç İstisnası Geçici Vergi Beyanı
 95. İnşaat İçin Gelen Avanslar
 96. Bekar ve Evli Çalışan Haricindeki Çalışanların Ücreti Düştü
 97. Alınan Ticari Malın Şirket Bünyesinde Kullanılması
 98. İlk Yardım Eğitim Merkezi
 99. Yurtdışı Reklamlarıyla İlgili
 100. Okul Aile Birliği Gelirleri
 101. Varlık Barışı Hk
 102. Zarar Olan Yıl İçin Matrah Artırımı
 103. Ortaklardan Alacaklar Hesabı İçin Matrah Arttırımı
 104. İade Dilekçesi
 105. Büro Kapanışı Geçici Vergi
 106. Matrah Artırmı Kkeg
 107. Matrah Artırımı Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar
 108. Muhtasar Beyanname
 109. Spor Derneği Muhtasar Beyanı Aracılık Sözleşmesi
 110. Matrah Arttırımı Düzeltme İptal Yapılabilir mi ?
 111. Hem Serbest Meslek Hemde İşletme Defteri Olan Matrah Artırımı
 112. Kurumlar Vergisi Matrah Arttırımı Hk.
 113. Şahsın Yurtdışına Verdiği Hizmet İçin Vergi Olur Mu?
 114. Şubeler Arası Faturalaşma
 115. Kendi İşyerimi Benim Adıma Başka Biri Çalıştırabilir mi ?
 116. 2016 Yılı İlk 6 Ay Hiç Beyanname Vermeyen Bilanço Usulü Mükellefin 6736 Sayılı Kanundan Yararlanması
 117. İşyeri Bildirimleri Hk.
 118. 29 Yaş Teşviki
 119. Yurt Dışında Kazanılan Para
 120. Luca Kümlatif Vergi Matrahı
 121. Yurtdışındaki Bulut Hizmeti Sunan Firmaya Hizmet
 122. Şikayet
 123. İade Özel Sağlık Sigortası
 124. Eğitim Harcamalarındaki Yemek Bedeli Hesabı
 125. Bazı Kanunlarda Değişiklik
 126. Yapı Kullanma İzin Harcı Gider Durumu
 127. Banka Hesabı
 128. Kapatilması Unutulan Şahış Şirketi Vergi Durumu
 129. Eni İşyeri Kira Kontratı Hakkında
 130. Mali Zarar
 131. Yurt Dışına Satılan Malın Montajı Ve Fatura Kesimi Hakkında
 132. İşçilik Faturası Kesme Hakkında
 133. Gelir Vergisi Genel Tebliği
 134. Emekli Şirket Ortağı Huzur Hakkı
 135. Sgk Nakillerinde 2. Agi Hakkında
 136. Matrah Artırımı
 137. İnşaat İşi
 138. Şahış İşletmesinde Faturalı Alınan Binanın Kdvsinin İşlenmesi Hakkında
 139. Yurtdışında Mukim İlişkili Firma Tarafından Düzenlenen Lisans Ve Bakım Bed.Fat.Ve Transfer Fiyatland
 140. Ba Bs Cezası Hakkında
 141. İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar
 142. Muhtasar Ekinde Kaydırma
 143. İşletme Defteri Ödenmeyen Kiranın Gidere Atılması Hakkında
 144. Geçici Vergi
 145. Şirket Aktifine Kayıtlı Arsanın Kat Karşılığı Devri
 146. Kurumlar Vergisi + Gelir Vergisi Kesintisi Stopajı (KKTC)
 147. Sgk Teşvik
 148. 2016 Vergi Affı
 149. İhracat Faturası
 150. E-Beyanname'den Yeni Bir Hizmet hk.;
 151. İrsaliyeli Fatura
 152. Diğer Ücretlinin Tarh Edilmemesi Sonucu Vergi Ziyaı Cezası Affedilecekmi
 153. Yurtdışı Gelen Para Kkdf ?
 154. Yemek Bedeli
 155. Engelli İndiriminde Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi
 156. Mimarlık Faturasının Giderleşmesi
 157. Huzur Hakkı
 158. Eğitim Seti Satma
 159. Serbest Meslek Makbuzu hk
 160. Beyanname Verilemiyor
 161. İncelemede Brüt Hesaplarken Stopaj Düşmemek...
 162. Vergi Planlaması
 163. İşçiden Alınan İhbar Tazminatı
 164. Geçmişe Yönelik Vergi
 165. Değer Artış Kazancı Nasıl Olmalı Ve Enflasyon
 166. İlk Defa İş Kuracak Genç Girişimciler İçin Vergi Muafiyeti
 167. 2015 Yılında Smmm Mkz Stoajı Beyan Etmemiş Ve Edemeyecek Firma İçin Ne Yaparız
 168. Muhtasar Beyannameden Doğan
 169. Fason İşçilik Faturası Kesilmesi Hakkında
 170. Kira Gelir Vergisi
 171. Kira Sözleşme Damga Vergisi
 172. Kar Dağıtımı
 173. Basit Usul Internet Cafe Isletiyorum Web Tasarım Icın Fatura Kesebilir Miyim?
 174. Türkiye'de Yaşayıp, Yurtdışında Şirket Kurmak, Türkiye'de Vergilendirilmek
 175. Yurtdışından Gelen Faturayı Türkiye'de Alış Faturası Olarak Gösterebilirmiyim ?
 176. Basit Usul Beyanname Takdire Sevk
 177. Yurtdışından Faturalandırma
 178. Bağış Ve Yardımlar
 179. Fatura Hakkında
 180. Tasfiyeye Giriş Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hakkında
 181. Hesap Virman
 182. Yurt Dışındaki Şirket Gelirlerinin Türkiye'ye Aktarılması
 183. Türsab Acentası İle Rehber Arasında
 184. Şirket Avukatının Masrafları Hk.
 185. Yazılım Firması Satış Maliyeti
 186. Adres Değişikliği Nakil
 187. Kurumlar Vergisi
 188. Vergi Değeri Hakkında.
 189. Adres Değişikliği Hakkında.
 190. K.Geçici Vergi Beyanı E-fatura Bilgileri
 191. Şirket Ortağı Arsasına İnşaat Yapımı
 192. Geçmiş Dönem Sgk Primleri Hk.
 193. İnternet Reklam Geliri
 194. Geçici Vergi 2016 1.Dönem
 195. Aylara Sari İnşaat
 196. Derneklerde Beyanname Verilmesi Koşulları
 197. Geçici Vergi
 198. Geçici Vergide Mart Ayı Sigorta Primleri
 199. E-ticaret Sitesi Kurulumu
 200. Şirkete Ait Olmayan Gayrimenkulün Satışı Ve Tahsilatı...
 201. Tasfiye Öncesi Bilançosu Ve Mizanı Hakkında
 202. Şahıs Firmasını Ltd.Ye Çevirmek
 203. Geçici Vergi Beyanlarınıza İlişkin Tahsilat Uyarısı
 204. Şahıs Firmasından Limited Şirketi Geçiş Hk.
 205. Homeoffice Stopaj
 206. Kurumlar Vergisi Zarar Mahsubu Muhsebe Kaydı
 207. Genel Kanuni Yedek Akçe Ve Kar Dağıtımı Hakkında
 208. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Dipnotu Hakkinda
 209. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılmıştır.
 210. Araç Satışı Kümülatif Satışlar Birbirini Tutmaması Hakkında
 211. Vergi Mükellefiyeti Olmayan Dernek Hakkında
 212. Sahıs Araç Kiralama İşletmesinden Araç Kiralanması Hakkında
 213. V - Net Yabancı Para Pozi̇syonu (lll+ıv)
 214. Basit Usulden İşletme Hesabıbna Geçiş
 215. Ceza
 216. Geksis İle Neler Değişti Gelir Ve Kurum İadelerinde
 217. Adi Ortaklıktaki % 3 Kesinti Tutarının Ana Firmalara Hangi Hesapla Devir Yapılması Hk
 218. Kurumlar Vergisi Yabancı Para Pozisyonuna İ̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇lş.Bilgi Formu Hk.
 219. Gelir Vergisi Hakkında
 220. Vergi Mükellefi Olmayan Kişiden Araç Alımında Stp ?
 221. İnşaat İşi
 222. Transfer Fiyatlandırması
 223. Galeride İkinci El Araç Alış Satışında Kdv
 224. E Ticaret Vergliendirme Sigorta vs
 225. Ba- Bs'de Şahıs Firmalarında Ad Soyad Yazılması
 226. Kesin Mizan Düzeltme
 227. Kurumlar Vergisi Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu
 228. Kurumlar Vergisi Mahsup
 229. Kurumların Nakit Sermaye Artırımlarında Uygulanacak Kazanç İndirimi
 230. Dava Sonucu İşçiye Ödenen Tazminatın Muhasebesi
 231. Kurumlar Vergisi Mahsup
 232. A.B.D'den Elde Edilen İştirak Geliri
 233. Kurumlar Vergisinden Muaf Olandan Fatura Alma
 234. 2015 İçinde A.Ş. Ye Dönüşen Firma Kurumlar Beyanına Önceki Dönem Kısmı
 235. Kat Karşılığı İnşaat ve Gelir Vergisi
 236. Daire Alım Satımı
 237. Mal beyanı
 238. BDP Güncelleme 01.04.2016-Şaka Değil
 239. Geçici Gelir Vergisi Ödeme Sekli
 240. Fazla Muhtasar Beyanname Ödemesi Hk
 241. Geçmiş Yıl Zararları
 242. Eşlerin Kira Durumu
 243. Gider Vergileri Genel Tebliği Seri No 90
 244. Geçmiş Yıl Zararları
 245. Öğrenci E Ticaret Vergilendirme
 246. Emlak Vergisi Ve Kiracı
 247. Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Projelerden Alınan Kira Geliri Hk.
 248. Başkasının Üzerine Kayıtlı Mesken Kira Geliri Hk.
 249. Gmsi Adres No
 250. Yıllık Gelir Vergisi Uzatımı