PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Meksikadan Serbest Meslek Faaliyeti Kapsamında Hizmet Almak
 2. Mahkeme Kararı İle Yıkılan İnşaatın Giderleri
 3. 6736 Sayılı Kanuna Göre Pişmanlıkla Beyanname Verme Süresi Hk.
 4. Amatör Spor Derneği̇’ne Ödenen Turnuva Katılım Payı Hk.
 5. Genç Girişimci Kazanç İstisnası Geçici Vergi Beyanı
 6. İnşaat İçin Gelen Avanslar
 7. Bekar ve Evli Çalışan Haricindeki Çalışanların Ücreti Düştü
 8. Alınan Ticari Malın Şirket Bünyesinde Kullanılması
 9. İlk Yardım Eğitim Merkezi
 10. Yurtdışı Reklamlarıyla İlgili
 11. Okul Aile Birliği Gelirleri
 12. Varlık Barışı Hk
 13. Zarar Olan Yıl İçin Matrah Artırımı
 14. Ortaklardan Alacaklar Hesabı İçin Matrah Arttırımı
 15. İade Dilekçesi
 16. Büro Kapanışı Geçici Vergi
 17. Matrah Artırmı Kkeg
 18. Matrah Artırımı Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar
 19. Muhtasar Beyanname
 20. Spor Derneği Muhtasar Beyanı Aracılık Sözleşmesi
 21. Matrah Arttırımı Düzeltme İptal Yapılabilir mi ?
 22. Hem Serbest Meslek Hemde İşletme Defteri Olan Matrah Artırımı
 23. Kurumlar Vergisi Matrah Arttırımı Hk.
 24. Şahsın Yurtdışına Verdiği Hizmet İçin Vergi Olur Mu?
 25. Şubeler Arası Faturalaşma
 26. Kendi İşyerimi Benim Adıma Başka Biri Çalıştırabilir mi ?
 27. 2016 Yılı İlk 6 Ay Hiç Beyanname Vermeyen Bilanço Usulü Mükellefin 6736 Sayılı Kanundan Yararlanması
 28. İşyeri Bildirimleri Hk.
 29. 29 Yaş Teşviki
 30. Yurt Dışında Kazanılan Para
 31. Luca Kümlatif Vergi Matrahı
 32. Yurtdışındaki Bulut Hizmeti Sunan Firmaya Hizmet
 33. Şikayet
 34. İade Özel Sağlık Sigortası
 35. Eğitim Harcamalarındaki Yemek Bedeli Hesabı
 36. Bazı Kanunlarda Değişiklik
 37. Yapı Kullanma İzin Harcı Gider Durumu
 38. Banka Hesabı
 39. Kapatilması Unutulan Şahış Şirketi Vergi Durumu
 40. Eni İşyeri Kira Kontratı Hakkında
 41. Mali Zarar
 42. Yurt Dışına Satılan Malın Montajı Ve Fatura Kesimi Hakkında
 43. İşçilik Faturası Kesme Hakkında
 44. Gelir Vergisi Genel Tebliği
 45. Emekli Şirket Ortağı Huzur Hakkı
 46. Sgk Nakillerinde 2. Agi Hakkında
 47. Matrah Artırımı
 48. İnşaat İşi
 49. Şahış İşletmesinde Faturalı Alınan Binanın Kdvsinin İşlenmesi Hakkında
 50. Yurtdışında Mukim İlişkili Firma Tarafından Düzenlenen Lisans Ve Bakım Bed.Fat.Ve Transfer Fiyatland
 51. Ba Bs Cezası Hakkında
 52. İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar
 53. Muhtasar Ekinde Kaydırma
 54. İşletme Defteri Ödenmeyen Kiranın Gidere Atılması Hakkında
 55. Geçici Vergi
 56. Şirket Aktifine Kayıtlı Arsanın Kat Karşılığı Devri
 57. Kurumlar Vergisi + Gelir Vergisi Kesintisi Stopajı (KKTC)
 58. Sgk Teşvik
 59. 2016 Vergi Affı
 60. İhracat Faturası
 61. E-Beyanname'den Yeni Bir Hizmet hk.;
 62. İrsaliyeli Fatura
 63. Diğer Ücretlinin Tarh Edilmemesi Sonucu Vergi Ziyaı Cezası Affedilecekmi
 64. Yurtdışı Gelen Para Kkdf ?
 65. Yemek Bedeli
 66. Engelli İndiriminde Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi
 67. Mimarlık Faturasının Giderleşmesi
 68. Huzur Hakkı
 69. Eğitim Seti Satma
 70. Serbest Meslek Makbuzu hk
 71. Beyanname Verilemiyor
 72. İncelemede Brüt Hesaplarken Stopaj Düşmemek...
 73. Vergi Planlaması
 74. İşçiden Alınan İhbar Tazminatı
 75. Geçmişe Yönelik Vergi
 76. Değer Artış Kazancı Nasıl Olmalı Ve Enflasyon
 77. İlk Defa İş Kuracak Genç Girişimciler İçin Vergi Muafiyeti
 78. 2015 Yılında Smmm Mkz Stoajı Beyan Etmemiş Ve Edemeyecek Firma İçin Ne Yaparız
 79. Muhtasar Beyannameden Doğan
 80. Fason İşçilik Faturası Kesilmesi Hakkında
 81. Kira Gelir Vergisi
 82. Kira Sözleşme Damga Vergisi
 83. Kar Dağıtımı
 84. Basit Usul Internet Cafe Isletiyorum Web Tasarım Icın Fatura Kesebilir Miyim?
 85. Türkiye'de Yaşayıp, Yurtdışında Şirket Kurmak, Türkiye'de Vergilendirilmek
 86. Yurtdışından Gelen Faturayı Türkiye'de Alış Faturası Olarak Gösterebilirmiyim ?
 87. Basit Usul Beyanname Takdire Sevk
 88. Yurtdışından Faturalandırma
 89. Bağış Ve Yardımlar
 90. Fatura Hakkında
 91. Tasfiyeye Giriş Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hakkında
 92. Hesap Virman
 93. Yurt Dışındaki Şirket Gelirlerinin Türkiye'ye Aktarılması
 94. Türsab Acentası İle Rehber Arasında
 95. Şirket Avukatının Masrafları Hk.
 96. Yazılım Firması Satış Maliyeti
 97. Adres Değişikliği Nakil
 98. Kurumlar Vergisi
 99. Vergi Değeri Hakkında.
 100. Adres Değişikliği Hakkında.
 101. K.Geçici Vergi Beyanı E-fatura Bilgileri
 102. Şirket Ortağı Arsasına İnşaat Yapımı
 103. Geçmiş Dönem Sgk Primleri Hk.
 104. İnternet Reklam Geliri
 105. Geçici Vergi 2016 1.Dönem
 106. Aylara Sari İnşaat
 107. Derneklerde Beyanname Verilmesi Koşulları
 108. Geçici Vergi
 109. Geçici Vergide Mart Ayı Sigorta Primleri
 110. E-ticaret Sitesi Kurulumu
 111. Şirkete Ait Olmayan Gayrimenkulün Satışı Ve Tahsilatı...
 112. Tasfiye Öncesi Bilançosu Ve Mizanı Hakkında
 113. Şahıs Firmasını Ltd.Ye Çevirmek
 114. Geçici Vergi Beyanlarınıza İlişkin Tahsilat Uyarısı
 115. Şahıs Firmasından Limited Şirketi Geçiş Hk.
 116. Homeoffice Stopaj
 117. Kurumlar Vergisi Zarar Mahsubu Muhsebe Kaydı
 118. Genel Kanuni Yedek Akçe Ve Kar Dağıtımı Hakkında
 119. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Dipnotu Hakkinda
 120. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılmıştır.
 121. Araç Satışı Kümülatif Satışlar Birbirini Tutmaması Hakkında
 122. Vergi Mükellefiyeti Olmayan Dernek Hakkında
 123. Sahıs Araç Kiralama İşletmesinden Araç Kiralanması Hakkında
 124. V - Net Yabancı Para Pozi̇syonu (lll+ıv)
 125. Basit Usulden İşletme Hesabıbna Geçiş
 126. Ceza
 127. Geksis İle Neler Değişti Gelir Ve Kurum İadelerinde
 128. Adi Ortaklıktaki % 3 Kesinti Tutarının Ana Firmalara Hangi Hesapla Devir Yapılması Hk
 129. Kurumlar Vergisi Yabancı Para Pozisyonuna İ̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇lş.Bilgi Formu Hk.
 130. Gelir Vergisi Hakkında
 131. Vergi Mükellefi Olmayan Kişiden Araç Alımında Stp ?
 132. İnşaat İşi
 133. Transfer Fiyatlandırması
 134. Galeride İkinci El Araç Alış Satışında Kdv
 135. E Ticaret Vergliendirme Sigorta vs
 136. Ba- Bs'de Şahıs Firmalarında Ad Soyad Yazılması
 137. Kesin Mizan Düzeltme
 138. Kurumlar Vergisi Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu
 139. Kurumlar Vergisi Mahsup
 140. Kurumların Nakit Sermaye Artırımlarında Uygulanacak Kazanç İndirimi
 141. Dava Sonucu İşçiye Ödenen Tazminatın Muhasebesi
 142. Kurumlar Vergisi Mahsup
 143. A.B.D'den Elde Edilen İştirak Geliri
 144. Kurumlar Vergisinden Muaf Olandan Fatura Alma
 145. 2015 İçinde A.Ş. Ye Dönüşen Firma Kurumlar Beyanına Önceki Dönem Kısmı
 146. Kat Karşılığı İnşaat ve Gelir Vergisi
 147. Daire Alım Satımı
 148. Mal beyanı
 149. BDP Güncelleme 01.04.2016-Şaka Değil
 150. Geçici Gelir Vergisi Ödeme Sekli
 151. Fazla Muhtasar Beyanname Ödemesi Hk
 152. Geçmiş Yıl Zararları
 153. Eşlerin Kira Durumu
 154. Gider Vergileri Genel Tebliği Seri No 90
 155. Geçmiş Yıl Zararları
 156. Öğrenci E Ticaret Vergilendirme
 157. Emlak Vergisi Ve Kiracı
 158. Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Projelerden Alınan Kira Geliri Hk.
 159. Başkasının Üzerine Kayıtlı Mesken Kira Geliri Hk.
 160. Gmsi Adres No
 161. Yıllık Gelir Vergisi Uzatımı
 162. Yurt Dışı Teknik Hizmet Alımı Vergi
 163. Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı
 164. Beyan Edilemyen Stopaj
 165. Franchise Sözleşmelerinde Damga Vergisi
 166. G.V.Kanununa Göre Geçmiş Yillar Zararının Geçici Vergiye Mahsubu.
 167. Yurtdışı Hizmet İhracatı
 168. Leaseback
 169. Zararı Daha Fazla Olan Şirket Tasfiyede Geçmiş Karları Dağıtmalımıdır
 170. 2016 Yılında Gelir Vergisi Mükellefi Olan Bir Şahsın Kira Beyanı
 171. Mükellefiyet Öncesi Ödenen İşyeri Kirası
 172. Ticari Zarar ve Ucret
 173. Babamın Yerine Kira Beyannamesi
 174. GMSİ - Kira Gelirleri Beyanı 100 Soru - 100 Cevap
 175. Serbest Meslek Makbuzu mu Fatura mı ?
 176. Kurum Vergisini Bulmak
 177. Henüz Türk Vatandaşlığına Geçmeyen Eşin Agisi
 178. Sayısal Loto Stopaj Kesintileri...
 179. Kira Gelir Beyanı Ve Vergi Dairesi
 180. Arızi Kazanç Gelir Vergisi Vs.
 181. Hem Ticari Kazanç Hem İşyeri Kira Geliri Olan
 182. Kira Beyannamesi Hakkında
 183. Gelir Vergisi Ücret Beyanı Hk
 184. Geçici Vergi
 185. Halk Otobüsü Plaka Kira Geliri
 186. Vergi Dairesi İzahat İstedi.
 187. Kira Beyanı
 188. Kapanan Firmanın Daire Satışı
 189. Ticari Kazanç Ve G.Menkul Sermaye İradı Beyanı Hk.
 190. Yurtdışı Yıllık İskonto Faturası
 191. Geçici Vergi de Hata
 192. Ticari Araç Şahıs İndirilebilir Kdv Durumu
 193. Bireysel Kredi Faizi Hakkında.
 194. Vergi Matrahı Ve Oranları
 195. Kendi Defterimi Tutma
 196. İstanbul'da Hisse Devri
 197. Yurtdışına Şirket Satışı Hakkında- Vergi Kanunu
 198. Genç Girişimcilere Vergi Teşviki Hakkında
 199. Okul Masrafları Gider Kayıt Edilir mi ?
 200. İkinci El Kitap Alımında Stopaj Oranı
 201. Şahıs Firması Gelir Vergisi ?
 202. Özel Hasteneye Hizmet Veren Doktor
 203. Ticari İşletmeler Arasındaki Kiralama Ve Ödeme Yöntemi
 204. Geçmiş Yıla Ait Gider Hk.
 205. Yıllara Sari İnşaat Stopaj
 206. Mahkeme Kararına İstinaden İşe İade Sonucunda Gelir Vergisi
 207. Basit Usül
 208. Muhtasar Beyanname Ücret Kodları Hkn.
 209. E-ticaret Basit Usül Olur mu Olamaz mı ?
 210. Geçici Vergi 4.Dönem Hakknda
 211. Onaylanmış Geçici Vergi Mesaj Uyarısı
 212. Geçici Vergi Beyanı (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
 213. Gecici Verginin Gelir Vergisinden Mahsup Edilmesi
 214. Gelir Vergisi Tevkifatı
 215. Muhtasar Beyanname....
 216. Genc Girisimcilere Gelir Vergisi Muafiyeti hk.
 217. 4. Dönem Geçici Vergi Geçmiş Yıl Zararları
 218. Kurumlar Geçici Vergi Yükleme Hatası
 219. Network Marketing Kazancı Vergiye Tabi mi ?
 220. Ödenen Stopajların Geçicide Vergiden Düşülmesi
 221. 689 KKEG ve Gelir Tablosu
 222. Limited Şirket mi ? Şahıs Şirketi mi ?
 223. Binek Oto İçin Yenileme Fonu Uygulanır Mı?
 224. Simultane Çevirmenlik
 225. Hakediş Bedelinin Bir Sonraki Yıla Sarkması Hk.
 226. Barter
 227. Hakediş Bedeli Ödemesi
 228. Kur Değerleme
 229. Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Beyan Dönemi Başladı
 230. Demirbaş Sınırının Altında Kalan Demirbaşların Durumu
 231. 2016 Emekli Asgari Ücret Hesaplaması
 232. Agi Durumu
 233. Asgari Geçim İndirimi
 234. Serbest Meslek Faaliyeti
 235. Gerçek Kisi Firması Kapanış
 236. Asgari Geçim İndirimi
 237. Sahış Firmamı Kapatmak İstiyorum
 238. Kvk 10/ç Bağış Ve Yardım
 239. Aylık Muhtasar
 240. Muhtasar Düzeltme
 241. Yıllara Sari İnşaat
 242. Amortisman Hesaplama
 243. Bdp Beyan Değişikliği.
 244. Ödenmeyen Sgk Primleri
 245. Geçmiş Yıl Zararları
 246. Teşvikli Bölgelerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması
 247. Tasfiye Bitişi Kurumlar Beyannamesi
 248. Teknokent Agi Ödenmesi
 249. Gümrük Beyannemesinde Belirtilen Rakam Üzerinden Peşin Ödeme İndirimi
 250. İşin İçinden Çıkamadım