PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33

 1. gelir vergisi
 2. Kira Stopajı Nasıl Olmalı ?
 3. Ara Bilanço
 4. Kar Dağıtımının Vergisel Boyutu
 5. Şirketlerin Aktiflerindeki Arsaları Kat Karşılığı Müteahhite
 6. işyerinin faaliyetine ara vermesi
 7. imalat işi yapanın birinci sınıfa geçme haddi
 8. ücretlerde vergi indirimi gecikmesi
 9. özel hastane işlemleri
 10. Kurumlar Vergisi Tasarısı komisyondan geçti
 11. Eşin Hayat siğortası-sağlık siğortası gider yazılabilir mi?
 12. Yatırım indirimi ve iktisadi ve teknik açıdan bütünlük
 13. muayenehane açılışı
 14. inşaat işyerlerinin vergi dairesine bilddirilmesi
 15. kuyumcuların yazarkasa satışları
 16. geçmiş yıl zararı ve sermaye arttırımı
 17. Kurum Geçici Vergi Ödemesi Mükerrer Olunca
 18. Vergi Kodları
 19. 1 Yıldan Fazla Süren İşyeri İnşaatı Yıl.Yay.İnş.Onar.İşi mi?
 20. vakıflardan dükkan kiralanması
 21. v.levhasını maliye tasdik edemez mi?
 22. 2005 yılı kar dağıtımı
 23. Emekli işçide stopaj 5084 veya 5350 yasadan faydalanma hk
 24. İşyerinde çalışan sporcuların gelir vergisi indiriminden fay
 25. kurumlar vergisi muhasebe kaydı?
 26. şirket için kullanılan özel arabanın benzin faturası
 27. sporculara ödenen ücrette gelir vergisi tevkifatı oranı
 28. Ssk Yapılan Bağış Hk.
 29. defter tasdiki hk
 30. iki ayrı işle uğraşan gelir vergisi mükellefinin durumu
 31. Makine Revizyonu Yatırım İndirimi
 32. Dağıtılan Kar
 33. spor klübü derneği
 34. Yurtdışı harcırahları hakkında ....
 35. Serbest Meslek Geçici Vergi Beyannamesine Kesinti Listesi ..
 36. veteriner ökc kullanır mı?
 37. kuyumcularda enflasyon düzeltmesi nasıl yapılır
 38. Lokal İşleten Derneklerin Kayıt Düzeni
 39. Ortağın Yaptığı Ödemelerin Kaydı?
 40. Verilen Sipariş Avanslar Hakkında
 41. Önceki Dönem Geçici vergi
 42. Arizi Kazanç mı -Rüşvet mi?
 43. gümrük vergisi
 44. Ödenmeyen Ssk primleri Hk.
 45. Yatırım İndirimi - Kaynak ?
 46. Geçmiş yıl zararları
 47. Bilanço Kalemleri
 48. kart komisyonlarının gider kaydedilmesi
 49. 2005 düzeltilmiş zararının 2006 pesin vergi bey.de gösterilm
 50. ciro primi uygulaması
 51. Kira stopajı Hk.
 52. Nihai Tüketici İse
 53. envanter defteri
 54. Arsa Kira Geliri...
 55. Yurt dışına çıkış Harcı gider kaydedilebilirmi ?
 56. mali tablolar
 57. kesinti yoluyla ödenen vergiler hk
 58. 2.sınıftan 1.sınıfa geçiş geçici vergi oranı
 59. Sigorta Acentesi Kayıt Düzeni
 60. 2006/1.dönemde kuyumculara uygulanacak enflasyon düzeltmesi
 61. 2006/1.dönem geçici vergi beyanname verme süresi uzatıldı.
 62. Basit usul olur mu?
 63. geçici vergi ve bağkura giriş ile ilgili
 64. gv stopaj
 65. 120 ve 320 hesapların ters bakiye vermesi hakkında
 66. Tahakkuk Eden Ödenmeyen SSK Prim
 67. adi ortaklıkta ortağın çocuğunun maaşı
 68. 1 sıra no'lu bilgisayarlı muhasebe programları standartları
 69. GGV Matrahından İndirilecek Şahıs ve Bireysel Emeklilik...
 70. Kurumlar geçici vergi I. dönem Hk.
 71. açık çeklerden dolayı şirket ortanın banka hesabının durumu
 72. Ödenmiyen gecici vergi..
 73. Endüstriyel Ürünler Hk. Amaç konu
 74. mükellefin fazla fatura alması
 75. internet cafelerde bil.durumu
 76. 3 Seri No'lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğ
 77. şahıs üstüne işletmeye kayıtlı araçların şirkete devri
 78. geçici vergi ödemesi
 79. Ortağın Şahsi Borcundan Dolayı Şirkete Rücu Edilebilir mi?
 80. 150 numaralı hesabın işleyişi...
 81. 120 340 159 320 Hesaplar İlişkisi
 82. Yeni Alınan Tarlaya Dikilen 1000 Adet Zeytin Fidanı
 83. tali sigorta acentesi hakkında
 84. Anonim şirketin aktifine kayıtlı dairenin mahkeme giderleri
 85. 2006/1.dönem geçici vergi oranları.
 86. Olmayan Sermaye Tutarının fazla gözükmesi
 87. Fazla Ödenen Hakedişin Geri iadesi durumunda muhasebe kaydı
 88. serbest bölge şube zararı
 89. zarar mahsubu
 90. Yurtdışındaki firmadan alınan krediler
 91. sm kira geliri
 92. Önceki Dönem Bilanço Değerleri Hk.
 93. iade hakkında
 94. özel inşaatların mükellefiyert durumu
 95. Sabancı Telekomun Koç.Nete satışı Ve Gelir Vergisi?
 96. serbest meslek makbuzu ve iade edilen malzeme
 97. özel sağlık kuruluşları hakkında
 98. sponsor
 99. enflasyon düzeltmesi ve yatırım indirimi ACİLLLLLL :))
 100. kredi kartı ile alışveriş
 101. özel fonlar
 102. Binek araç alımında ötv nasıl muhasebeleştirilir?
 103. kurum stopajına ait dilekçe
 104. vefat eden gelir vergisi mükellefinin işe devam etmesi
 105. 370 ve 371 HEsapları ?
 106. Serbest Meslkede Gelir Vergisi Tevkifatı Hakkında
 107. Bilançoya Ait Damga Vergisinin Damga Vergisi Mükellefiyeti A
 108. serbast meslek makbuzu
 109. Kurumlar Vergisi Beyanı
 110. Geçici Vergi Zamanında Ödenmezse ve Diğer Dönemde Zarar ...
 111. kurumlar ortak bilgileri
 112. Geç Ödenen Kıdem Tazminatı Gider mi?
 113. Vade Farkı
 114. LTD Şt Devrettim Eski Vergi Borcu Üzerimde Kalırm mı?
 115. KV Beyannamesi Eki Bilanço Daha Sonra Elden Verilse Olur mu?
 116. tasfiye haline giren firmanın kurumlar vergisi
 117. iştirakler hesabının kaydı
 118. Kurumlarda Enf.Düz.Dolayı Oluşan Geçmiş Yıl Zararları
 119. hava parasının muhasebeleştirmesi
 120. Motorlu taşıyıcılar kooperatifi
 121. turizm acentası hakkında
 122. Vergi Takdir Kurulu Kararı.(Acil Yardım Ltf)
 123. Gelir Vergisi Matrahı ve Oranlar
 124. Gerçek Kişinin Yeni Bir Ortak Alması
 125. Kurumlar V. Beyan süresi
 126. 1. temettü dağıtmak zorunlu mu?
 127. gayrimenkullerin kiraya verilmesi
 128. vergi cezasının kaydı
 129. Vergi Levhası Tasdikini Kimler yapaar?
 130. Ferdi işletmenin adi ortaklığa dönüşmesi
 131. Kdv beyannamesinde
 132. ücret üzerinden hesaplanan damga vergisi hk.
 133. Geçici Vergi Matrahı ile Kurumlar Vergisi Matrah farkı
 134. damga vergisinin gider durumu
 135. muhtasar beyannamenin düzeltilmesi
 136. 3 aylık muhtasar beyan hk.
 137. gelir vergisi oranları acill
 138. Ebeyanname
 139. Serbest Meslek Kazancı mı , Ticari Kazanç mı?
 140. vergi iadesi hakkında
 141. 2006 yılı vergi oranları formülü
 142. kira geliri hakkında
 143. işveren değişikliği
 144. Kira Hakkında
 145. internette damga vergisi hk.
 146. yeni gelir vergisi oranları hakkında
 147. Şirket Ortağının Mülk Satışı Hk.
 148. maaş tahakkukları
 149. Aktife kayıtlı taşıtların giderleri
 150. Kurumlar vergisi Karşılığı
 151. 3 aylık muhtasar veren işyerleri ile ilgili
 152. basit usul
 153. 2006 yılında uygulanacak Geçici vergi oranları nedir?
 154. sevk irsaliyesi ve tutanak
 155. İnşaat iskelelerinde iktisadi bütünlük ve yatırım indirimi
 156. gerçek usulden basit usule
 157. Serbest Meslekte Eşe Ödenen Ücret
 158. geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmeme durumu
 159. Bağış ve Yardımlar
 160. proje bedelinin kaydı
 161. G.V. için süresinden sonra Rızaen kar beyan etmek!
 162. Tasfiye Şirketine ait KV Beyannamesi
 163. İşten çıkışlarda ödenemeyen vergi indirimi tutarları hk.
 164. özel sigorta
 165. özel gider indiri hk.
 166. sigorta acenteleri rejiströ defteri
 167. özel inşaatmı ? yıllara yaygın inşaatmı ?
 168. yatırım indirimi.acilllllllllll
 169. vergi dairesine ödenen geçikme zamları
 170. kesinti yazıları hk
 171. geçmiş yıllara ilişkin yatırım indirimi ymm raporu
 172. bankanın zorunlu sigortası
 173. 2006 yılı gelir vergisi oranları
 174. 5479 sayılı kanun
 175. Mahsup edilmeyen geçmiş yıl zararı
 176. kanunen kabul edilmeyen giderler
 177. yapılmakta olan yatırımlar
 178. kooperatif muhasebe kayıtları hakkında
 179. şüpheli alacakların gider yazılması
 180. serbest bölgelere satışlar
 181. 2006 Gelir Vergisi oranlarındaki değişiklik hk.
 182. a.ş.' lerde ortakların banka hesabı nasıl vergilendirilir?
 183. Yabancı Ortak İle Türkiyede Şirket Kuruluşu Hakkında
 184. Şirketler Grubu veya Holdingler hk.
 185. firma ortağının kendine ait zırai ürünlerini firmasında sa
 186. Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi
 187. Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi
 188. Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi
 189. kurumlar vergisi bey.internet ortamından gönderilmesi hk
 190. Şube açma işlemleri hakkında
 191. Şube açma işlemleri hakkında
 192. Şube açma işlemleri hakkında
 193. Şube açma işlemleri hakkında
 194. Gelir Vergisi Beyannamesinin Süresinde verilmemesi
 195. Gelir Vergisi Beyannamesinin Süresinde verilmemesi
 196. geçmiş yıl zararları
 197. mali tablo dipnotları
 198. mali tablo dipnotları
 199. mali tablo dipnotları
 200. kıdem ve ihbar tazminatının muhtasarda gösterimi
 201. kıdem ve ihbar tazminatının muhtasarda gösterimi
 202. kıdem ve ihbar tazminatının muhtasarda gösterimi
 203. Yurt Dışında Yapılan Giderler
 204. ödenmiş sermaye
 205. Kosgeb Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi
 206. Kosgeb Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi
 207. Gümrük Beyannamelerinin Gider Yazılması
 208. Gümrük Beyannamesinin (maliyeti) Gider Yazılması Hakkında
 209. Gümrük Beyannamesinin (maliyeti) Gider Yazılması Hakkında
 210. Geçici vergi hk.
 211. Belediyeye Ödenen Yol Asfalt Yapımı Katılım Payı
 212. Yıllara Sari İnşaat İşi 2003 Yılı Enf. Muhasebesi
 213. Vergi Mükelleflerinin Reklam Geliri
 214. Dışarıdan sürekli hizmet alımı
 215. Taşıt Bakım Onarım mlz Giderleri?
 216. Kar Dağıtım Tablosu
 217. Harcırah İstisnası
 218. Şahıs İşletmelerinde Geçmiş Yıllar Karları nın Çekilmesi
 219. AKARYAKIT İSTASYONLARI HAKKINDA
 220. AKARYAKIT İSTASYONLARI HAKKINDA
 221. AKARYAKIT İSTASYONLARI HAKKINDA
 222. Yeni Gelir Vergisi Tarifesi
 223. Vergi Mükellefiyeti
 224. İhraç Kayıtlı Fatura ve GÇB Tarihleri
 225. Ödenmemiş Geçici Vergi Mahsubu????
 226. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ve Yatırım İndirimi
 227. Geçmiş Yıl Zararları-Gelir Tablosu
 228. Kollektif Şirket Ortağının Kira Geliri
 229. Kuyumcular Hk.
 230. Kurum Stopaj Oranı Hk.
 231. Kuyumcuların Defteri
 232. Stajer Ücretli Elemanın maaşını Belgelendirmek
 233. Stajer ücretli elemanın maaşını belgelendirmek
 234. Muhtasar Beyanname Düzenlenmesi Hakkında
 235. Gider Pusulasında Stopaj
 236. gider pusulasında stopaj
 237. Dövizli Banka İşlemleri Hakkında
 238. Kitap Yazarının Kazancı
 239. Uluslararası Muhasebe ve Finansal Standartları Hk.
 240. Uluslararası Muhasebe ve Finansal Standartları Hk.
 241. Gerçek usule geçen basit usul mükellefin durumu
 242. Gelir Vergisinin 2 Taksitte Ödenmesi
 243. verginin 2 taksitte ödenmesi
 244. KDV Gider Yazılırmı ?
 245. Kira Sorunu
 246. Gelir Tablosu
 247. İşl. Hesap Özeti
 248. Gayrimenkul Sermaye İradı
 249. Dar Mükellef Kurumlardan Alınan Hizmetlerde Stopaj Mevzu
 250. Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılmayan Alacağın Tahsili