PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33

 1. Serbest Meslek Geçici Vergi Beyannamesine Kesinti Listesi ..
 2. veteriner ökc kullanır mı?
 3. kuyumcularda enflasyon düzeltmesi nasıl yapılır
 4. Lokal İşleten Derneklerin Kayıt Düzeni
 5. Ortağın Yaptığı Ödemelerin Kaydı?
 6. Verilen Sipariş Avanslar Hakkında
 7. Önceki Dönem Geçici vergi
 8. Arizi Kazanç mı -Rüşvet mi?
 9. gümrük vergisi
 10. Ödenmeyen Ssk primleri Hk.
 11. Yatırım İndirimi - Kaynak ?
 12. Geçmiş yıl zararları
 13. Bilanço Kalemleri
 14. kart komisyonlarının gider kaydedilmesi
 15. 2005 düzeltilmiş zararının 2006 pesin vergi bey.de gösterilm
 16. ciro primi uygulaması
 17. Kira stopajı Hk.
 18. Nihai Tüketici İse
 19. envanter defteri
 20. Arsa Kira Geliri...
 21. Yurt dışına çıkış Harcı gider kaydedilebilirmi ?
 22. mali tablolar
 23. kesinti yoluyla ödenen vergiler hk
 24. 2.sınıftan 1.sınıfa geçiş geçici vergi oranı
 25. Sigorta Acentesi Kayıt Düzeni
 26. 2006/1.dönemde kuyumculara uygulanacak enflasyon düzeltmesi
 27. 2006/1.dönem geçici vergi beyanname verme süresi uzatıldı.
 28. Basit usul olur mu?
 29. geçici vergi ve bağkura giriş ile ilgili
 30. gv stopaj
 31. 120 ve 320 hesapların ters bakiye vermesi hakkında
 32. Tahakkuk Eden Ödenmeyen SSK Prim
 33. adi ortaklıkta ortağın çocuğunun maaşı
 34. 1 sıra no'lu bilgisayarlı muhasebe programları standartları
 35. GGV Matrahından İndirilecek Şahıs ve Bireysel Emeklilik...
 36. Kurumlar geçici vergi I. dönem Hk.
 37. açık çeklerden dolayı şirket ortanın banka hesabının durumu
 38. Ödenmiyen gecici vergi..
 39. Endüstriyel Ürünler Hk. Amaç konu
 40. mükellefin fazla fatura alması
 41. internet cafelerde bil.durumu
 42. 3 Seri No'lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğ
 43. şahıs üstüne işletmeye kayıtlı araçların şirkete devri
 44. geçici vergi ödemesi
 45. Ortağın Şahsi Borcundan Dolayı Şirkete Rücu Edilebilir mi?
 46. 150 numaralı hesabın işleyişi...
 47. 120 340 159 320 Hesaplar İlişkisi
 48. Yeni Alınan Tarlaya Dikilen 1000 Adet Zeytin Fidanı
 49. tali sigorta acentesi hakkında
 50. Anonim şirketin aktifine kayıtlı dairenin mahkeme giderleri
 51. 2006/1.dönem geçici vergi oranları.
 52. Olmayan Sermaye Tutarının fazla gözükmesi
 53. Fazla Ödenen Hakedişin Geri iadesi durumunda muhasebe kaydı
 54. serbest bölge şube zararı
 55. zarar mahsubu
 56. Yurtdışındaki firmadan alınan krediler
 57. sm kira geliri
 58. Önceki Dönem Bilanço Değerleri Hk.
 59. iade hakkında
 60. özel inşaatların mükellefiyert durumu
 61. Sabancı Telekomun Koç.Nete satışı Ve Gelir Vergisi?
 62. serbest meslek makbuzu ve iade edilen malzeme
 63. özel sağlık kuruluşları hakkında
 64. sponsor
 65. enflasyon düzeltmesi ve yatırım indirimi ACİLLLLLL :))
 66. kredi kartı ile alışveriş
 67. özel fonlar
 68. Binek araç alımında ötv nasıl muhasebeleştirilir?
 69. kurum stopajına ait dilekçe
 70. vefat eden gelir vergisi mükellefinin işe devam etmesi
 71. 370 ve 371 HEsapları ?
 72. Serbest Meslkede Gelir Vergisi Tevkifatı Hakkında
 73. Bilançoya Ait Damga Vergisinin Damga Vergisi Mükellefiyeti A
 74. serbast meslek makbuzu
 75. Kurumlar Vergisi Beyanı
 76. Geçici Vergi Zamanında Ödenmezse ve Diğer Dönemde Zarar ...
 77. kurumlar ortak bilgileri
 78. Geç Ödenen Kıdem Tazminatı Gider mi?
 79. Vade Farkı
 80. LTD Şt Devrettim Eski Vergi Borcu Üzerimde Kalırm mı?
 81. KV Beyannamesi Eki Bilanço Daha Sonra Elden Verilse Olur mu?
 82. tasfiye haline giren firmanın kurumlar vergisi
 83. iştirakler hesabının kaydı
 84. Kurumlarda Enf.Düz.Dolayı Oluşan Geçmiş Yıl Zararları
 85. hava parasının muhasebeleştirmesi
 86. Motorlu taşıyıcılar kooperatifi
 87. turizm acentası hakkında
 88. Vergi Takdir Kurulu Kararı.(Acil Yardım Ltf)
 89. Gelir Vergisi Matrahı ve Oranlar
 90. Gerçek Kişinin Yeni Bir Ortak Alması
 91. Kurumlar V. Beyan süresi
 92. 1. temettü dağıtmak zorunlu mu?
 93. gayrimenkullerin kiraya verilmesi
 94. vergi cezasının kaydı
 95. Vergi Levhası Tasdikini Kimler yapaar?
 96. Ferdi işletmenin adi ortaklığa dönüşmesi
 97. Kdv beyannamesinde
 98. ücret üzerinden hesaplanan damga vergisi hk.
 99. Geçici Vergi Matrahı ile Kurumlar Vergisi Matrah farkı
 100. damga vergisinin gider durumu
 101. muhtasar beyannamenin düzeltilmesi
 102. 3 aylık muhtasar beyan hk.
 103. gelir vergisi oranları acill
 104. Ebeyanname
 105. Serbest Meslek Kazancı mı , Ticari Kazanç mı?
 106. vergi iadesi hakkında
 107. 2006 yılı vergi oranları formülü
 108. kira geliri hakkında
 109. işveren değişikliği
 110. Kira Hakkında
 111. internette damga vergisi hk.
 112. yeni gelir vergisi oranları hakkında
 113. Şirket Ortağının Mülk Satışı Hk.
 114. maaş tahakkukları
 115. Aktife kayıtlı taşıtların giderleri
 116. Kurumlar vergisi Karşılığı
 117. 3 aylık muhtasar veren işyerleri ile ilgili
 118. basit usul
 119. 2006 yılında uygulanacak Geçici vergi oranları nedir?
 120. sevk irsaliyesi ve tutanak
 121. İnşaat iskelelerinde iktisadi bütünlük ve yatırım indirimi
 122. gerçek usulden basit usule
 123. Serbest Meslekte Eşe Ödenen Ücret
 124. geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmeme durumu
 125. Bağış ve Yardımlar
 126. proje bedelinin kaydı
 127. G.V. için süresinden sonra Rızaen kar beyan etmek!
 128. Tasfiye Şirketine ait KV Beyannamesi
 129. İşten çıkışlarda ödenemeyen vergi indirimi tutarları hk.
 130. özel sigorta
 131. özel gider indiri hk.
 132. sigorta acenteleri rejiströ defteri
 133. özel inşaatmı ? yıllara yaygın inşaatmı ?
 134. yatırım indirimi.acilllllllllll
 135. vergi dairesine ödenen geçikme zamları
 136. kesinti yazıları hk
 137. geçmiş yıllara ilişkin yatırım indirimi ymm raporu
 138. bankanın zorunlu sigortası
 139. 2006 yılı gelir vergisi oranları
 140. 5479 sayılı kanun
 141. Mahsup edilmeyen geçmiş yıl zararı
 142. kanunen kabul edilmeyen giderler
 143. yapılmakta olan yatırımlar
 144. kooperatif muhasebe kayıtları hakkında
 145. şüpheli alacakların gider yazılması
 146. serbest bölgelere satışlar
 147. 2006 Gelir Vergisi oranlarındaki değişiklik hk.
 148. a.ş.' lerde ortakların banka hesabı nasıl vergilendirilir?
 149. Yabancı Ortak İle Türkiyede Şirket Kuruluşu Hakkında
 150. Şirketler Grubu veya Holdingler hk.
 151. firma ortağının kendine ait zırai ürünlerini firmasında sa
 152. Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi
 153. Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi
 154. Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi
 155. kurumlar vergisi bey.internet ortamından gönderilmesi hk
 156. Şube açma işlemleri hakkında
 157. Şube açma işlemleri hakkında
 158. Şube açma işlemleri hakkında
 159. Şube açma işlemleri hakkında
 160. Gelir Vergisi Beyannamesinin Süresinde verilmemesi
 161. Gelir Vergisi Beyannamesinin Süresinde verilmemesi
 162. geçmiş yıl zararları
 163. mali tablo dipnotları
 164. mali tablo dipnotları
 165. mali tablo dipnotları
 166. kıdem ve ihbar tazminatının muhtasarda gösterimi
 167. kıdem ve ihbar tazminatının muhtasarda gösterimi
 168. kıdem ve ihbar tazminatının muhtasarda gösterimi
 169. Yurt Dışında Yapılan Giderler
 170. ödenmiş sermaye
 171. Kosgeb Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi
 172. Kosgeb Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi
 173. Gümrük Beyannamelerinin Gider Yazılması
 174. Gümrük Beyannamesinin (maliyeti) Gider Yazılması Hakkında
 175. Gümrük Beyannamesinin (maliyeti) Gider Yazılması Hakkında
 176. Geçici vergi hk.
 177. Belediyeye Ödenen Yol Asfalt Yapımı Katılım Payı
 178. Yıllara Sari İnşaat İşi 2003 Yılı Enf. Muhasebesi
 179. Vergi Mükelleflerinin Reklam Geliri
 180. Dışarıdan sürekli hizmet alımı
 181. Taşıt Bakım Onarım mlz Giderleri?
 182. Kar Dağıtım Tablosu
 183. Harcırah İstisnası
 184. Şahıs İşletmelerinde Geçmiş Yıllar Karları nın Çekilmesi
 185. AKARYAKIT İSTASYONLARI HAKKINDA
 186. AKARYAKIT İSTASYONLARI HAKKINDA
 187. AKARYAKIT İSTASYONLARI HAKKINDA
 188. Yeni Gelir Vergisi Tarifesi
 189. Vergi Mükellefiyeti
 190. İhraç Kayıtlı Fatura ve GÇB Tarihleri
 191. Ödenmemiş Geçici Vergi Mahsubu????
 192. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ve Yatırım İndirimi
 193. Geçmiş Yıl Zararları-Gelir Tablosu
 194. Kollektif Şirket Ortağının Kira Geliri
 195. Kuyumcular Hk.
 196. Kurum Stopaj Oranı Hk.
 197. Kuyumcuların Defteri
 198. Stajer Ücretli Elemanın maaşını Belgelendirmek
 199. Stajer ücretli elemanın maaşını belgelendirmek
 200. Muhtasar Beyanname Düzenlenmesi Hakkında
 201. Gider Pusulasında Stopaj
 202. gider pusulasında stopaj
 203. Dövizli Banka İşlemleri Hakkında
 204. Kitap Yazarının Kazancı
 205. Uluslararası Muhasebe ve Finansal Standartları Hk.
 206. Uluslararası Muhasebe ve Finansal Standartları Hk.
 207. Gerçek usule geçen basit usul mükellefin durumu
 208. Gelir Vergisinin 2 Taksitte Ödenmesi
 209. verginin 2 taksitte ödenmesi
 210. KDV Gider Yazılırmı ?
 211. Kira Sorunu
 212. Gelir Tablosu
 213. İşl. Hesap Özeti
 214. Gayrimenkul Sermaye İradı
 215. Dar Mükellef Kurumlardan Alınan Hizmetlerde Stopaj Mevzu
 216. Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılmayan Alacağın Tahsili
 217. TABLO-10 Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim
 218. Rızaen Kar Beyanı E-Beyanname de nasıl bildirilir?
 219. Toptancı Hallerinde Hasılat Kaydı
 220. Muhasebecinin Sorumluluğu
 221. Geçmiş Yıl Kar ve Zarar Mahsubu
 222. Okul Öncesi Eğitim Kurumları
 223. Ücret Gelirinin Beyanı
 224. ACİL : GV E-Beyannamesinde Basit Usul Kazancının gösterilmes
 225. SM Sahibinin Vekil Öğretmenlik Ücret Geliri Beyanı????
 226. Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş
 227. Gelir Vergisi beyannamesi
 228. İnşaat-Toprak Sahibine Kesilen Faturalar
 229. Basit Usule Tabi Mükellef Motosiklet Bayisi Olabilirmi?
 230. Geçmiş Yıllar Karları?
 231. Özel Gider İndiriminin Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?
 232. Alışveriş Bedelinin Özel Kart ile Ödenmesi Halinde
 233. Muhtasardaki Vergi İade Mahsupları
 234. Bilişim Sektörü Hk.
 235. Limited Şirket Giderleri Hakkında
 236. MTV Ödemeleri KKEG mi?
 237. Gelir Vergisinde Taşıt Kirası
 238. Huzur Hakkında Vergi İadesi?
 239. İşçilik
 240. Ayrı Vergi Dairelerinde Aynı Dönemde Gelir Vergisi Mükellefi
 241. İcra Yoluyla Tahsil Hk.
 242. Geçmiş Yıl Zararlarının Düşülmesi Hakkında
 243. Sigorta Acentasının Muhasebe İşlemleri
 244. Öğrenciye Verilen Burs
 245. Yeminli Mali Müşavirler
 246. Vade Farkı
 247. Kümülatif Matrah Neyi İfade Etmektedir?
 248. Sigorta Poliçesi
 249. YGV' de (Ödenmeyen SSK) K.K.E.G. Nasıl Gösteriliyor?
 250. GMSİ Beyannamesi Verilme Süresi