PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34

 1. Şirket Ortağı Hastane Giderleri
 2. Sakatlık İndirimi Belgesi Zorunlu mu?
 3. Gayrı Menkul Sermaye İradı
 4. İşçilik Faturası Hakkında
 5. Süresinde Tamamlanamayan Yatırım
 6. Fatura Kısmen Gider Yazılabilir mi?
 7. Damga Vergisi Gider Sayılır mı?
 8. Yansıtma Faturası
 9. İhracat Bedelinin Gelmemesi ya da Geç Gelmesi Durumu?
 10. Kahvehanelerde Stok Tutulur mu?
 11. Nakliye
 12. Temerrüt Faizi kkeg midir?
 13. Yatırım İndirimi Stopajı
 14. Basit Usulde Kira
 15. 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
 16. Kan Bedeli Gider Yazılır mı?
 17. 2005 Zorunlu Rızai Beyanlar Devam Ediyor
 18. 2 Nolu Kdv Beyannamesi!
 19. Doğum Yardımı
 20. Basit Usul Mükellefi Ticari Taksi Sahibi 2. Taksi Alımı
 21. İşçilere Lojman Kiralanması İçin Ödenen Kira Gidermidir?
 22. Özel Bina İnşatında Vergi Uygulaması
 23. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu
 24. Şirketler de Ustalık Belgesi Alacak mı?
 25. Bs Ba Formları..
 26. İkinci El Araç Satışında Kasko Değeri Hk.
 27. Faturalar Hakkında
 28. Sakatlık İndirimi
 29. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Gereğince Oranlar..
 30. Vergi Levhası Hakkında
 31. Birleşen Firmalarda Vazgeçilen Alacak Varsa....
 32. Ek Garanti Belgesinin İşlenmesi
 33. Fatura
 34. Derneklerde Stopaj
 35. Cep Telefonları
 36. 5084-5350
 37. İş Ortaklık Sözleşmesi
 38. kanunen kabul edilmeyen giderler
 39. Zamanında Ayrılmayan Amortismanlar Hk.
 40. Derneklerde Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 41. Huzur Hakkı
 42. dekor kiralamada stopaj
 43. Tasfiye Giriş Beyannamesi
 44. stopaj oranları hakkında
 45. Gerçek Usulden Basit Usule Geçilir mi
 46. Basit Usulde Araç satışı
 47. Fatura karşılığında kredi kullanımı
 48. Temizlikte stopaj oranı
 49. Personele Ödenen Avanslar
 50. İşyeri Hekimine yapılan ödemeler
 51. Fiyat Endekslerini Nereden Bulabilirim...????
 52. gerçek kişiden taşıt satınalma durumu...
 53. 1.Geçici Vergi Dönemindeki Hata
 54. muhtahsar beyanname (stopaj vergisi)
 55. Birden fazla işverenden ücret alanların....
 56. yatırım teşvik
 57. gelir vergisi
 58. Kira Stopajı Nasıl Olmalı ?
 59. Ara Bilanço
 60. Kar Dağıtımının Vergisel Boyutu
 61. Şirketlerin Aktiflerindeki Arsaları Kat Karşılığı Müteahhite
 62. işyerinin faaliyetine ara vermesi
 63. imalat işi yapanın birinci sınıfa geçme haddi
 64. ücretlerde vergi indirimi gecikmesi
 65. özel hastane işlemleri
 66. Kurumlar Vergisi Tasarısı komisyondan geçti
 67. Eşin Hayat siğortası-sağlık siğortası gider yazılabilir mi?
 68. Yatırım indirimi ve iktisadi ve teknik açıdan bütünlük
 69. muayenehane açılışı
 70. inşaat işyerlerinin vergi dairesine bilddirilmesi
 71. kuyumcuların yazarkasa satışları
 72. geçmiş yıl zararı ve sermaye arttırımı
 73. Kurum Geçici Vergi Ödemesi Mükerrer Olunca
 74. Vergi Kodları
 75. 1 Yıldan Fazla Süren İşyeri İnşaatı Yıl.Yay.İnş.Onar.İşi mi?
 76. vakıflardan dükkan kiralanması
 77. v.levhasını maliye tasdik edemez mi?
 78. 2005 yılı kar dağıtımı
 79. Emekli işçide stopaj 5084 veya 5350 yasadan faydalanma hk
 80. İşyerinde çalışan sporcuların gelir vergisi indiriminden fay
 81. kurumlar vergisi muhasebe kaydı?
 82. şirket için kullanılan özel arabanın benzin faturası
 83. sporculara ödenen ücrette gelir vergisi tevkifatı oranı
 84. Ssk Yapılan Bağış Hk.
 85. defter tasdiki hk
 86. iki ayrı işle uğraşan gelir vergisi mükellefinin durumu
 87. Makine Revizyonu Yatırım İndirimi
 88. Dağıtılan Kar
 89. spor klübü derneği
 90. Yurtdışı harcırahları hakkında ....
 91. Serbest Meslek Geçici Vergi Beyannamesine Kesinti Listesi ..
 92. veteriner ökc kullanır mı?
 93. kuyumcularda enflasyon düzeltmesi nasıl yapılır
 94. Lokal İşleten Derneklerin Kayıt Düzeni
 95. Ortağın Yaptığı Ödemelerin Kaydı?
 96. Verilen Sipariş Avanslar Hakkında
 97. Önceki Dönem Geçici vergi
 98. Arizi Kazanç mı -Rüşvet mi?
 99. gümrük vergisi
 100. Ödenmeyen Ssk primleri Hk.
 101. Yatırım İndirimi - Kaynak ?
 102. Geçmiş yıl zararları
 103. Bilanço Kalemleri
 104. kart komisyonlarının gider kaydedilmesi
 105. 2005 düzeltilmiş zararının 2006 pesin vergi bey.de gösterilm
 106. ciro primi uygulaması
 107. Kira stopajı Hk.
 108. Nihai Tüketici İse
 109. envanter defteri
 110. Arsa Kira Geliri...
 111. Yurt dışına çıkış Harcı gider kaydedilebilirmi ?
 112. mali tablolar
 113. kesinti yoluyla ödenen vergiler hk
 114. 2.sınıftan 1.sınıfa geçiş geçici vergi oranı
 115. Sigorta Acentesi Kayıt Düzeni
 116. 2006/1.dönemde kuyumculara uygulanacak enflasyon düzeltmesi
 117. 2006/1.dönem geçici vergi beyanname verme süresi uzatıldı.
 118. Basit usul olur mu?
 119. geçici vergi ve bağkura giriş ile ilgili
 120. gv stopaj
 121. 120 ve 320 hesapların ters bakiye vermesi hakkında
 122. Tahakkuk Eden Ödenmeyen SSK Prim
 123. adi ortaklıkta ortağın çocuğunun maaşı
 124. 1 sıra no'lu bilgisayarlı muhasebe programları standartları
 125. GGV Matrahından İndirilecek Şahıs ve Bireysel Emeklilik...
 126. Kurumlar geçici vergi I. dönem Hk.
 127. açık çeklerden dolayı şirket ortanın banka hesabının durumu
 128. Ödenmiyen gecici vergi..
 129. Endüstriyel Ürünler Hk. Amaç konu
 130. mükellefin fazla fatura alması
 131. internet cafelerde bil.durumu
 132. 3 Seri No'lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğ
 133. şahıs üstüne işletmeye kayıtlı araçların şirkete devri
 134. geçici vergi ödemesi
 135. Ortağın Şahsi Borcundan Dolayı Şirkete Rücu Edilebilir mi?
 136. 150 numaralı hesabın işleyişi...
 137. 120 340 159 320 Hesaplar İlişkisi
 138. Yeni Alınan Tarlaya Dikilen 1000 Adet Zeytin Fidanı
 139. tali sigorta acentesi hakkında
 140. Anonim şirketin aktifine kayıtlı dairenin mahkeme giderleri
 141. 2006/1.dönem geçici vergi oranları.
 142. Olmayan Sermaye Tutarının fazla gözükmesi
 143. Fazla Ödenen Hakedişin Geri iadesi durumunda muhasebe kaydı
 144. serbest bölge şube zararı
 145. zarar mahsubu
 146. Yurtdışındaki firmadan alınan krediler
 147. sm kira geliri
 148. Önceki Dönem Bilanço Değerleri Hk.
 149. iade hakkında
 150. özel inşaatların mükellefiyert durumu
 151. Sabancı Telekomun Koç.Nete satışı Ve Gelir Vergisi?
 152. serbest meslek makbuzu ve iade edilen malzeme
 153. özel sağlık kuruluşları hakkında
 154. sponsor
 155. enflasyon düzeltmesi ve yatırım indirimi ACİLLLLLL :))
 156. kredi kartı ile alışveriş
 157. özel fonlar
 158. Binek araç alımında ötv nasıl muhasebeleştirilir?
 159. kurum stopajına ait dilekçe
 160. vefat eden gelir vergisi mükellefinin işe devam etmesi
 161. 370 ve 371 HEsapları ?
 162. Serbest Meslkede Gelir Vergisi Tevkifatı Hakkında
 163. Bilançoya Ait Damga Vergisinin Damga Vergisi Mükellefiyeti A
 164. serbast meslek makbuzu
 165. Kurumlar Vergisi Beyanı
 166. Geçici Vergi Zamanında Ödenmezse ve Diğer Dönemde Zarar ...
 167. kurumlar ortak bilgileri
 168. Geç Ödenen Kıdem Tazminatı Gider mi?
 169. Vade Farkı
 170. LTD Şt Devrettim Eski Vergi Borcu Üzerimde Kalırm mı?
 171. KV Beyannamesi Eki Bilanço Daha Sonra Elden Verilse Olur mu?
 172. tasfiye haline giren firmanın kurumlar vergisi
 173. iştirakler hesabının kaydı
 174. Kurumlarda Enf.Düz.Dolayı Oluşan Geçmiş Yıl Zararları
 175. hava parasının muhasebeleştirmesi
 176. Motorlu taşıyıcılar kooperatifi
 177. turizm acentası hakkında
 178. Vergi Takdir Kurulu Kararı.(Acil Yardım Ltf)
 179. Gelir Vergisi Matrahı ve Oranlar
 180. Gerçek Kişinin Yeni Bir Ortak Alması
 181. Kurumlar V. Beyan süresi
 182. 1. temettü dağıtmak zorunlu mu?
 183. gayrimenkullerin kiraya verilmesi
 184. vergi cezasının kaydı
 185. Vergi Levhası Tasdikini Kimler yapaar?
 186. Ferdi işletmenin adi ortaklığa dönüşmesi
 187. Kdv beyannamesinde
 188. ücret üzerinden hesaplanan damga vergisi hk.
 189. Geçici Vergi Matrahı ile Kurumlar Vergisi Matrah farkı
 190. damga vergisinin gider durumu
 191. muhtasar beyannamenin düzeltilmesi
 192. 3 aylık muhtasar beyan hk.
 193. gelir vergisi oranları acill
 194. Ebeyanname
 195. Serbest Meslek Kazancı mı , Ticari Kazanç mı?
 196. vergi iadesi hakkında
 197. 2006 yılı vergi oranları formülü
 198. kira geliri hakkında
 199. işveren değişikliği
 200. Kira Hakkında
 201. internette damga vergisi hk.
 202. yeni gelir vergisi oranları hakkında
 203. Şirket Ortağının Mülk Satışı Hk.
 204. maaş tahakkukları
 205. Aktife kayıtlı taşıtların giderleri
 206. Kurumlar vergisi Karşılığı
 207. 3 aylık muhtasar veren işyerleri ile ilgili
 208. basit usul
 209. 2006 yılında uygulanacak Geçici vergi oranları nedir?
 210. sevk irsaliyesi ve tutanak
 211. İnşaat iskelelerinde iktisadi bütünlük ve yatırım indirimi
 212. gerçek usulden basit usule
 213. Serbest Meslekte Eşe Ödenen Ücret
 214. geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmeme durumu
 215. Bağış ve Yardımlar
 216. proje bedelinin kaydı
 217. G.V. için süresinden sonra Rızaen kar beyan etmek!
 218. Tasfiye Şirketine ait KV Beyannamesi
 219. İşten çıkışlarda ödenemeyen vergi indirimi tutarları hk.
 220. özel sigorta
 221. özel gider indiri hk.
 222. sigorta acenteleri rejiströ defteri
 223. özel inşaatmı ? yıllara yaygın inşaatmı ?
 224. yatırım indirimi.acilllllllllll
 225. vergi dairesine ödenen geçikme zamları
 226. kesinti yazıları hk
 227. geçmiş yıllara ilişkin yatırım indirimi ymm raporu
 228. bankanın zorunlu sigortası
 229. 2006 yılı gelir vergisi oranları
 230. 5479 sayılı kanun
 231. Mahsup edilmeyen geçmiş yıl zararı
 232. kanunen kabul edilmeyen giderler
 233. yapılmakta olan yatırımlar
 234. kooperatif muhasebe kayıtları hakkında
 235. şüpheli alacakların gider yazılması
 236. serbest bölgelere satışlar
 237. 2006 Gelir Vergisi oranlarındaki değişiklik hk.
 238. a.ş.' lerde ortakların banka hesabı nasıl vergilendirilir?
 239. Yabancı Ortak İle Türkiyede Şirket Kuruluşu Hakkında
 240. Şirketler Grubu veya Holdingler hk.
 241. firma ortağının kendine ait zırai ürünlerini firmasında sa
 242. Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi
 243. Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi
 244. Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi
 245. kurumlar vergisi bey.internet ortamından gönderilmesi hk
 246. Şube açma işlemleri hakkında
 247. Şube açma işlemleri hakkında
 248. Şube açma işlemleri hakkında
 249. Şube açma işlemleri hakkında
 250. Gelir Vergisi Beyannamesinin Süresinde verilmemesi