PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33

 1. TABLO-10 Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim
 2. Rızaen Kar Beyanı E-Beyanname de nasıl bildirilir?
 3. Toptancı Hallerinde Hasılat Kaydı
 4. Muhasebecinin Sorumluluğu
 5. Geçmiş Yıl Kar ve Zarar Mahsubu
 6. Okul Öncesi Eğitim Kurumları
 7. Ücret Gelirinin Beyanı
 8. ACİL : GV E-Beyannamesinde Basit Usul Kazancının gösterilmes
 9. SM Sahibinin Vekil Öğretmenlik Ücret Geliri Beyanı????
 10. Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş
 11. Gelir Vergisi beyannamesi
 12. İnşaat-Toprak Sahibine Kesilen Faturalar
 13. Basit Usule Tabi Mükellef Motosiklet Bayisi Olabilirmi?
 14. Geçmiş Yıllar Karları?
 15. Özel Gider İndiriminin Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?
 16. Alışveriş Bedelinin Özel Kart ile Ödenmesi Halinde
 17. Muhtasardaki Vergi İade Mahsupları
 18. Bilişim Sektörü Hk.
 19. Limited Şirket Giderleri Hakkında
 20. MTV Ödemeleri KKEG mi?
 21. Gelir Vergisinde Taşıt Kirası
 22. Huzur Hakkında Vergi İadesi?
 23. İşçilik
 24. Ayrı Vergi Dairelerinde Aynı Dönemde Gelir Vergisi Mükellefi
 25. İcra Yoluyla Tahsil Hk.
 26. Geçmiş Yıl Zararlarının Düşülmesi Hakkında
 27. Sigorta Acentasının Muhasebe İşlemleri
 28. Öğrenciye Verilen Burs
 29. Yeminli Mali Müşavirler
 30. Vade Farkı
 31. Kümülatif Matrah Neyi İfade Etmektedir?
 32. Sigorta Poliçesi
 33. YGV' de (Ödenmeyen SSK) K.K.E.G. Nasıl Gösteriliyor?
 34. GMSİ Beyannamesi Verilme Süresi
 35. Serbest Meslek Kazancı Hakkında
 36. Kira Gelirleri
 37. Kurumlar Vergisi Karşılık Ayrılması
 38. Binek Otolarda Kdv Durumu ve Arazi Taşıtlarında Kdv Durumu
 39. Maliyenin Ziyaretleri
 40. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 41. Vade Farkı Hakkında
 42. Gelir Vergisi Mükelleflerinde Gider Kalemleri
 43. Serbest Meslek Stopajı Hakkında
 44. Yurtdışına Gönderilen Fuar Malzemeleri
 45. GMSİ Beyanında İlçe Teşkilatlarının Durumu
 46. Yeddiemin'den Mal Alımı Hk.
 47. Kredi Kartı İle Yapılan Satışlar
 48. Cari Hesap Alacağı
 49. Kira Gelir Bildirimi
 50. Tablo-5 İşletme ve Ser.Mes.Performans Bilgileri
 51. GMSİ Gerçek Gider Usulünde Dönem
 52. Yıllık Gelir Vergisi Matrahı
 53. Koll. Şirkette Ortak Değişimi!
 54. Tasfiye Sürecinden Vazgeçme Nasıl Olur?
 55. Basit Usulde Vergi Mükellefi Hakkında
 56. Yatırım İndirimi Geçmişten Devam Eden Firmaların Durumu
 57. Kira Gelir Vergisi
 58. GMSİ de 15000 YTL lik Sınır
 59. Emlakçılarda Basit Usul
 60. Aktife Kayıtlı Motosiklet
 61. Noter Defterlerinin Tutulması Hk.
 62. Yıllık Gelir Vergisi Beyennamesi Düzenlenmesi Hakkında
 63. Vergi Mükelefinin İşyeri Kira Geliri
 64. Basit Usulde Stopaj
 65. İşten Ayrılanların Vergi İade Zarfları
 66. SSK'ya ve Maliye'ye Eksik Yatan Prim ve Stopajlar Hk.
 67. Finansman Gider Kısıtlaması Hesaplaması Hk.
 68. Kurban Bağışının, Maddi - Ayni yorumu?
 69. Kira Geliri Elde Edenelerin Yıllık Beyannemelerini Verme Hak
 70. Gmsi Hesabında İade Vergi Ne Olacak
 71. Bilanço Esasına Tabi Adi Ortaklıkta Bilanço Düzenlenmesi
 72. Özel İnşaat Hakkında
 73. 8 Yaşındaki Çocuk Ltd.Şti Ortağı Olabilirmi
 74. Şans Oyunları ile İlgili
 75. Gv Süre Uzatıldı
 76. Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı
 77. Ortakların Şirketin Parasını Kullanması
 78. Araç Kira Sözleşmesi
 79. Gecmis Yıl Ödenen Ssk Primlerinin Gelir V.Beyannamesinde Gös
 80. Gmsi Gerçek Gider Usulü
 81. İşten Ayırlan İşçinin Vergi İade Zarfının Kabul Edilmemesi
 82. 2.Sınıf İşletmelerde Performans Derecelendirme
 83. Muhasebede Fişleme İşlemi?
 84. Askerlik Borçlanması ve Vergi İadesi Aynı Döneme Gelirse
 85. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler
 86. Minibüs Ve Taksi Plakası Satışında Değer Artışı
 87. Gelir Vergisi Beyannamesinin 29. satırındaki Eğitim ve Sağlı
 88. Hem Ev Hem İşyeri Kira Geliri Olanlar İçin
 89. Gmsi beyanı
 90. 5084 Sayılı Yasaya Göre Çalışanlarda Vergi İadesi
 91. Bağkur Piriminin İndirim Konusu Yapılması
 92. İlanen Tebliğ
 93. Gelir Vergisi Ve SSK işveren His.Teşviki
 94. Yıllara Sari Özel İnşaat Muhasebe Kaydı
 95. 2006 Yılı Menkul Kıymet Alım Satım Kazançları ve Beyanı
 96. E-Beyanda Ticari kardan Mali Kara gecişte k.k.e.g.yazılmıyo
 97. Basit Usule Tabi Mükelleften Alınan Servis Ücreti Faturası
 98. İki İşverenden Alınan Ücret
 99. Tevk.Tab.Olmayan Ücret Geliri ve Ticari Kazancın Birlikte Ol
 100. Mükellef Olunmayan Döneme ait Bağ-Kur Primi İndirimi
 101. Ticari Kazanç ve Gmsi
 102. Şirket Ortağının Şahsi Giderleri
 103. Seyahat Giderleri
 104. Emekli Çalışanın Vergi İadesi Nasıl Hesaplanır?
 105. Dernek İktisadi İŞletmeler
 106. Bayan Kuaförü Açılışı
 107. Personel Avanları
 108. Depozito İade Alımı
 109. Yatırımın indiriminin yeni yüzü hakkında neler düşünüyorsunu
 110. İşten Ayrılanlar İçin Vergi İadesi
 111. Personelin ve Ortakların Sağlık Giderleri
 112. Geçici Vergi Hk.
 113. Yıl. Gel. Ver.Beyan. tek nüsha verilmesi
 114. Sakatlık İndirimi İstisnası ( GVK 31/2)
 115. Hazine Bonusunda Vergi Muafiyeti
 116. İnşaat Maliyetine
 117. Ödenmeyen Geçici Vergi
 118. İşten Ayrılanlar İçin Vergi İade Ödemesi
 119. Yeni Gelir Vergisi Kanunun Taslak Çalışması
 120. Özel İnşaat Yapanların Vergi Mükellefiyeti
 121. Konkordato İlan Eden Firmadan Alacağın Vazgeçilmesi Halinde?
 122. Gelir Vergisi Kanunu Değişiyor
 123. Bireysel Emeklilik
 124. Serbest Bölge ve Yıl Sonu İşlemleri Hk
 125. Stopaj Oranları Hk...
 126. Aktif ve Pasif Sıfır mı Olmalı ?
 127. 2005 Yıllık Gelir Vergisi
 128. Yurtdışı Harcırahlar Hk.
 129. Gider Pusulası
 130. Post Cihazı
 131. Kurumlar Vergisi Mantığı ?
 132. Ziraat Odaları
 133. Çiftçi Gelir İspatı
 134. Zarar Beyanları ve Meslek Mensuplarına Etkisi
 135. Şirket Tasfiyesi
 136. Muhtasar Beyanname Hk.
 137. 4. Dönem Geçici Vergi Tahakkuk Kaydı Hk.
 138. 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hk.
 139. Brüt Maaş ile Aylık Kesilen Gelir Matrahı Arasındaki Fark
 140. Bireysel emekliliğin gelir v.beyanında indirim konusu
 141. Konusu Taşımacılık Olmayan Ltd. nin Araç Kiralaması
 142. Yatırımlarda Enerji Desteği
 143. Yatırımlarda Bedelsiz Arsa Tahsisi
 144. Vergi İndiriminin Mahsubu.
 145. Esnaf Muaflığından Faydalanmayanlara Yapılan Ödemeler Hk.
 146. Vergi İade Hk....
 147. Vergi İadesinde Sürücü Kursu Belgeleri
 148. Muhtasarın Zamanı Geldi Vergi Dilimleri Belli Değil...
 149. Vergi İadesinde Çalıştığı Yere Ait Fiş
 150. Trafik Kasko Ödemesi
 151. Vakıflar Geçici Vergi Beyannamesi Verirlermi?
 152. Kdv Beyannamesindeki Kümülatif Toplam
 153. Leasing ile Makina Alımı
 154. Geç Gelen Faturalar
 155. Muhtasar beyannamede Ücret Kodları
 156. Kira Geliri Hakkında
 157. BSMV
 158. Ltd Şti.Hüsse Devri Muhasebe Kayıtları
 159. Kar Dağıtımında İlgili Stopaj Hesabı
 160. Geçici Vergi Beyanında Düzeltme Beyannamesini
 161. Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler
 162. Enflayon Düzeltmesi 570 ve 580 Hesap
 163. Ödenen Fazla Peşin Vergiler...
 164. Bağkur Askerlik Borçlanma ödemesi GV İnd.
 165. Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş.
 166. Düzeltme Beyannamesi
 167. 2005 Yılına Ait Faturanın
 168. Ödenmeyen Ssk Primi
 169. Geçici Vergi BDP da Ekler Kısmı SMKB de Kesilen Gelir Vergi
 170. Yurtdışından Gelen Fatura
 171. Yatırım İndirimi Endeksleme Oranı
 172. Bağkur ve Bireysel Emek.Primi Şirkette Gider Yazılabilir mi?
 173. Özel Gider İndiriminin Muhasebeleştirilmesi?
 174. Sermaye ve Ticari Mallar için Katsayı oranı
 175. Vergi İadesi Çalışan
 176. Giderlerin Ft Edilmesi Hk
 177. İşten Ayrılan İçin Vergi İadesi
 178. Ana Faaliyet ve Diğer Ortaklıktan Gelen Kar Hakkında
 179. Basit Usul
 180. İhracat İşlemlerinde Eksik Gelen Bedeller
 181. 2006 Yılı Ücretliler Gelir V.Dilimleri
 182. Bağış ve Yardımlar Hk.
 183. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Şubeye ÖKC Alma Süresi
 184. 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı
 185. Bilanço Tek Şahıs Firmasında Firma Sahibinin Firmasına Borcu
 186. Taşeron Firmalarında İşçilik Faturası
 187. 3 Aylık Muhtasar Beyanı
 188. Vergi İadesi?
 189. Kira Beyanı Düzenlenmesi Hakkında
 190. Özel Gider İndiriminde Faturalandırılmış Kira Problemi
 191. Vergi Dairesi Kodları
 192. Menkul Sermaye İradı Hk...
 193. Teknologi Geliştirme Bölgesi Arge Faaliyetleri (acil)
 194. Taşıma Koop. Hissesi Satışı
 195. Eczanelerde ilaç fiyatlarının düşmesi
 196. İşletme Defterinde KKEG
 197. Basit Usul Mükelleflerde GMSİ
 198. İsteğe Bağlı SSK Primi Serbest Meslek Kazancından Düşer mi?
 199. Önceki Geçici Vergi Döneminde Gösterilmeyen Önc.Dönem Zararı
 200. Gelir Vergisi Mükelleflerinde Kkeg
 201. Arge Faaliyetleri ile İlgili Giderler Hk.
 202. Maliyeti Tespit Ederken Ödenmeyen SSK Primleri
 203. Kurumlar Vergisi Tahakkuku
 204. Ticari İşletmede Fire Ayırlıması Gelir Tablosunda Gösterimi
 205. Kredi Kartıyla Yapılan Satışların Takibi ?
 206. Yeni Vergi Tasarısı / Yatırım Teşvikler
 207. Rızaen Matrah Arttırımı
 208. Özel Gider İndirimi
 209. Beyanname Verme Süreleri Uzatılacakmı?
 210. Ortaklar C/H Kar Çıksın Diye Giderlere Mahsup Edilebilir mi?
 211. Stopaj - Geç.Ver. Kısmı Ödenebilirmi?
 212. Kar/Zararın Mahsubu Hakkında
 213. Kredi Kartı Harcamalarının Muhasebe Kaydı
 214. Etüt Eğitim Merkezlerinde İstisna Varmı?
 215. Finansman Giderlerim.
 216. İşyeri Sahibinin Eşine Ait Taşıt
 217. Araç Kiralamada Sözleşme Noter Tasdikli mi Olmalı?
 218. Çalınan Demirbaşların Durumu
 219. Kurumlar Vergisi Yasa Tasarısı
 220. Kira Stopajı Hakkında
 221. 12 2005 Giderleri
 222. Personele Bedelsiz Verilen Malların Yevmiye Kaydı
 223. 2005 yılı Basit Usul Gelir Vergi Beyannamesi Hk.
 224. Alt Kiracının Kira Stopajı
 225. Kurumlar Vergisi Oranı Hk.
 226. Taşıt Alışı
 227. Gelir vergisi dilimleri
 228. Taşıt Satışı
 229. Yatırım İndirimi
 230. 2005 Yılı Finansman Gider Oranı Hk.
 231. Tazminat
 232. Kira Ödemelerin Ö.G.İ. Açısından İncelenmesi
 233. Avukatların Ödediği Sigortalar
 234. Tüketim Kooperatiflerinde Arsa Satışı
 235. Bedelsiz Verilen Mallar
 236. Huzur Hakkı Ayırırken
 237. İşi Terkte Kesilen Demirbaş Faturası
 238. Muhtasar
 239. Kooperatif-Gelir Tablosu Bilanço
 240. Basit Usule Tabi Mükellefin Şirket Ortaklığı
 241. Tercüme İşiyle Uğraşanlar
 242. Evin İşyeri Olarak Kullanılması
 243. Gelir Vergisi İndirimi Komisyonda
 244. Gayrimenkul Şirketi Kurmak
 245. Harcırahlarda Kullanılan Gider Hesabı Hk.
 246. Serbest Meslek Kazancı - Ticari Kazanç Ayrımı
 247. K.Sanayi Sitelerinde Kira Stopajı
 248. G.V. nin %80 i Terkin Ediliyorsa Vergi İadesi Nasıl Olacak?
 249. Özel İnşaat (Konut Tadilatı) SSK ve VD'ne Bildirimi...
 250. Veterinerlik Hizmeti