PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34

 1. Gelir Vergisi Beyannamesinin Süresinde verilmemesi
 2. geçmiş yıl zararları
 3. mali tablo dipnotları
 4. mali tablo dipnotları
 5. mali tablo dipnotları
 6. kıdem ve ihbar tazminatının muhtasarda gösterimi
 7. kıdem ve ihbar tazminatının muhtasarda gösterimi
 8. kıdem ve ihbar tazminatının muhtasarda gösterimi
 9. Yurt Dışında Yapılan Giderler
 10. ödenmiş sermaye
 11. Kosgeb Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi
 12. Kosgeb Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi
 13. Gümrük Beyannamelerinin Gider Yazılması
 14. Gümrük Beyannamesinin (maliyeti) Gider Yazılması Hakkında
 15. Gümrük Beyannamesinin (maliyeti) Gider Yazılması Hakkında
 16. Geçici vergi hk.
 17. Belediyeye Ödenen Yol Asfalt Yapımı Katılım Payı
 18. Yıllara Sari İnşaat İşi 2003 Yılı Enf. Muhasebesi
 19. Vergi Mükelleflerinin Reklam Geliri
 20. Dışarıdan sürekli hizmet alımı
 21. Taşıt Bakım Onarım mlz Giderleri?
 22. Kar Dağıtım Tablosu
 23. Harcırah İstisnası
 24. Şahıs İşletmelerinde Geçmiş Yıllar Karları nın Çekilmesi
 25. AKARYAKIT İSTASYONLARI HAKKINDA
 26. AKARYAKIT İSTASYONLARI HAKKINDA
 27. AKARYAKIT İSTASYONLARI HAKKINDA
 28. Yeni Gelir Vergisi Tarifesi
 29. Vergi Mükellefiyeti
 30. İhraç Kayıtlı Fatura ve GÇB Tarihleri
 31. Ödenmemiş Geçici Vergi Mahsubu????
 32. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ve Yatırım İndirimi
 33. Geçmiş Yıl Zararları-Gelir Tablosu
 34. Kollektif Şirket Ortağının Kira Geliri
 35. Kuyumcular Hk.
 36. Kurum Stopaj Oranı Hk.
 37. Kuyumcuların Defteri
 38. Stajer Ücretli Elemanın maaşını Belgelendirmek
 39. Stajer ücretli elemanın maaşını belgelendirmek
 40. Muhtasar Beyanname Düzenlenmesi Hakkında
 41. Gider Pusulasında Stopaj
 42. gider pusulasında stopaj
 43. Dövizli Banka İşlemleri Hakkında
 44. Kitap Yazarının Kazancı
 45. Uluslararası Muhasebe ve Finansal Standartları Hk.
 46. Uluslararası Muhasebe ve Finansal Standartları Hk.
 47. Gerçek usule geçen basit usul mükellefin durumu
 48. Gelir Vergisinin 2 Taksitte Ödenmesi
 49. verginin 2 taksitte ödenmesi
 50. KDV Gider Yazılırmı ?
 51. Kira Sorunu
 52. Gelir Tablosu
 53. İşl. Hesap Özeti
 54. Gayrimenkul Sermaye İradı
 55. Dar Mükellef Kurumlardan Alınan Hizmetlerde Stopaj Mevzu
 56. Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılmayan Alacağın Tahsili
 57. TABLO-10 Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim
 58. Rızaen Kar Beyanı E-Beyanname de nasıl bildirilir?
 59. Toptancı Hallerinde Hasılat Kaydı
 60. Muhasebecinin Sorumluluğu
 61. Geçmiş Yıl Kar ve Zarar Mahsubu
 62. Okul Öncesi Eğitim Kurumları
 63. Ücret Gelirinin Beyanı
 64. ACİL : GV E-Beyannamesinde Basit Usul Kazancının gösterilmes
 65. SM Sahibinin Vekil Öğretmenlik Ücret Geliri Beyanı????
 66. Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş
 67. Gelir Vergisi beyannamesi
 68. İnşaat-Toprak Sahibine Kesilen Faturalar
 69. Basit Usule Tabi Mükellef Motosiklet Bayisi Olabilirmi?
 70. Geçmiş Yıllar Karları?
 71. Özel Gider İndiriminin Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?
 72. Alışveriş Bedelinin Özel Kart ile Ödenmesi Halinde
 73. Muhtasardaki Vergi İade Mahsupları
 74. Bilişim Sektörü Hk.
 75. Limited Şirket Giderleri Hakkında
 76. MTV Ödemeleri KKEG mi?
 77. Gelir Vergisinde Taşıt Kirası
 78. Huzur Hakkında Vergi İadesi?
 79. İşçilik
 80. Ayrı Vergi Dairelerinde Aynı Dönemde Gelir Vergisi Mükellefi
 81. İcra Yoluyla Tahsil Hk.
 82. Geçmiş Yıl Zararlarının Düşülmesi Hakkında
 83. Sigorta Acentasının Muhasebe İşlemleri
 84. Öğrenciye Verilen Burs
 85. Yeminli Mali Müşavirler
 86. Vade Farkı
 87. Kümülatif Matrah Neyi İfade Etmektedir?
 88. Sigorta Poliçesi
 89. YGV' de (Ödenmeyen SSK) K.K.E.G. Nasıl Gösteriliyor?
 90. GMSİ Beyannamesi Verilme Süresi
 91. Serbest Meslek Kazancı Hakkında
 92. Kira Gelirleri
 93. Kurumlar Vergisi Karşılık Ayrılması
 94. Binek Otolarda Kdv Durumu ve Arazi Taşıtlarında Kdv Durumu
 95. Maliyenin Ziyaretleri
 96. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 97. Vade Farkı Hakkında
 98. Gelir Vergisi Mükelleflerinde Gider Kalemleri
 99. Serbest Meslek Stopajı Hakkında
 100. Yurtdışına Gönderilen Fuar Malzemeleri
 101. GMSİ Beyanında İlçe Teşkilatlarının Durumu
 102. Yeddiemin'den Mal Alımı Hk.
 103. Kredi Kartı İle Yapılan Satışlar
 104. Cari Hesap Alacağı
 105. Kira Gelir Bildirimi
 106. Tablo-5 İşletme ve Ser.Mes.Performans Bilgileri
 107. GMSİ Gerçek Gider Usulünde Dönem
 108. Yıllık Gelir Vergisi Matrahı
 109. Koll. Şirkette Ortak Değişimi!
 110. Tasfiye Sürecinden Vazgeçme Nasıl Olur?
 111. Basit Usulde Vergi Mükellefi Hakkında
 112. Yatırım İndirimi Geçmişten Devam Eden Firmaların Durumu
 113. Kira Gelir Vergisi
 114. GMSİ de 15000 YTL lik Sınır
 115. Emlakçılarda Basit Usul
 116. Aktife Kayıtlı Motosiklet
 117. Noter Defterlerinin Tutulması Hk.
 118. Yıllık Gelir Vergisi Beyennamesi Düzenlenmesi Hakkında
 119. Vergi Mükelefinin İşyeri Kira Geliri
 120. Basit Usulde Stopaj
 121. İşten Ayrılanların Vergi İade Zarfları
 122. SSK'ya ve Maliye'ye Eksik Yatan Prim ve Stopajlar Hk.
 123. Finansman Gider Kısıtlaması Hesaplaması Hk.
 124. Kurban Bağışının, Maddi - Ayni yorumu?
 125. Kira Geliri Elde Edenelerin Yıllık Beyannemelerini Verme Hak
 126. Gmsi Hesabında İade Vergi Ne Olacak
 127. Bilanço Esasına Tabi Adi Ortaklıkta Bilanço Düzenlenmesi
 128. Özel İnşaat Hakkında
 129. 8 Yaşındaki Çocuk Ltd.Şti Ortağı Olabilirmi
 130. Şans Oyunları ile İlgili
 131. Gv Süre Uzatıldı
 132. Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı
 133. Ortakların Şirketin Parasını Kullanması
 134. Araç Kira Sözleşmesi
 135. Gecmis Yıl Ödenen Ssk Primlerinin Gelir V.Beyannamesinde Gös
 136. Gmsi Gerçek Gider Usulü
 137. İşten Ayırlan İşçinin Vergi İade Zarfının Kabul Edilmemesi
 138. 2.Sınıf İşletmelerde Performans Derecelendirme
 139. Muhasebede Fişleme İşlemi?
 140. Askerlik Borçlanması ve Vergi İadesi Aynı Döneme Gelirse
 141. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler
 142. Minibüs Ve Taksi Plakası Satışında Değer Artışı
 143. Gelir Vergisi Beyannamesinin 29. satırındaki Eğitim ve Sağlı
 144. Hem Ev Hem İşyeri Kira Geliri Olanlar İçin
 145. Gmsi beyanı
 146. 5084 Sayılı Yasaya Göre Çalışanlarda Vergi İadesi
 147. Bağkur Piriminin İndirim Konusu Yapılması
 148. İlanen Tebliğ
 149. Gelir Vergisi Ve SSK işveren His.Teşviki
 150. Yıllara Sari Özel İnşaat Muhasebe Kaydı
 151. 2006 Yılı Menkul Kıymet Alım Satım Kazançları ve Beyanı
 152. E-Beyanda Ticari kardan Mali Kara gecişte k.k.e.g.yazılmıyo
 153. Basit Usule Tabi Mükelleften Alınan Servis Ücreti Faturası
 154. İki İşverenden Alınan Ücret
 155. Tevk.Tab.Olmayan Ücret Geliri ve Ticari Kazancın Birlikte Ol
 156. Mükellef Olunmayan Döneme ait Bağ-Kur Primi İndirimi
 157. Ticari Kazanç ve Gmsi
 158. Şirket Ortağının Şahsi Giderleri
 159. Seyahat Giderleri
 160. Emekli Çalışanın Vergi İadesi Nasıl Hesaplanır?
 161. Dernek İktisadi İŞletmeler
 162. Bayan Kuaförü Açılışı
 163. Personel Avanları
 164. Depozito İade Alımı
 165. Yatırımın indiriminin yeni yüzü hakkında neler düşünüyorsunu
 166. İşten Ayrılanlar İçin Vergi İadesi
 167. Personelin ve Ortakların Sağlık Giderleri
 168. Geçici Vergi Hk.
 169. Yıl. Gel. Ver.Beyan. tek nüsha verilmesi
 170. Sakatlık İndirimi İstisnası ( GVK 31/2)
 171. Hazine Bonusunda Vergi Muafiyeti
 172. İnşaat Maliyetine
 173. Ödenmeyen Geçici Vergi
 174. İşten Ayrılanlar İçin Vergi İade Ödemesi
 175. Yeni Gelir Vergisi Kanunun Taslak Çalışması
 176. Özel İnşaat Yapanların Vergi Mükellefiyeti
 177. Konkordato İlan Eden Firmadan Alacağın Vazgeçilmesi Halinde?
 178. Gelir Vergisi Kanunu Değişiyor
 179. Bireysel Emeklilik
 180. Serbest Bölge ve Yıl Sonu İşlemleri Hk
 181. Stopaj Oranları Hk...
 182. Aktif ve Pasif Sıfır mı Olmalı ?
 183. 2005 Yıllık Gelir Vergisi
 184. Yurtdışı Harcırahlar Hk.
 185. Gider Pusulası
 186. Post Cihazı
 187. Kurumlar Vergisi Mantığı ?
 188. Ziraat Odaları
 189. Çiftçi Gelir İspatı
 190. Zarar Beyanları ve Meslek Mensuplarına Etkisi
 191. Şirket Tasfiyesi
 192. Muhtasar Beyanname Hk.
 193. 4. Dönem Geçici Vergi Tahakkuk Kaydı Hk.
 194. 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hk.
 195. Brüt Maaş ile Aylık Kesilen Gelir Matrahı Arasındaki Fark
 196. Bireysel emekliliğin gelir v.beyanında indirim konusu
 197. Konusu Taşımacılık Olmayan Ltd. nin Araç Kiralaması
 198. Yatırımlarda Enerji Desteği
 199. Yatırımlarda Bedelsiz Arsa Tahsisi
 200. Vergi İndiriminin Mahsubu.
 201. Esnaf Muaflığından Faydalanmayanlara Yapılan Ödemeler Hk.
 202. Vergi İade Hk....
 203. Vergi İadesinde Sürücü Kursu Belgeleri
 204. Muhtasarın Zamanı Geldi Vergi Dilimleri Belli Değil...
 205. Vergi İadesinde Çalıştığı Yere Ait Fiş
 206. Trafik Kasko Ödemesi
 207. Vakıflar Geçici Vergi Beyannamesi Verirlermi?
 208. Kdv Beyannamesindeki Kümülatif Toplam
 209. Leasing ile Makina Alımı
 210. Geç Gelen Faturalar
 211. Muhtasar beyannamede Ücret Kodları
 212. Kira Geliri Hakkında
 213. BSMV
 214. Ltd Şti.Hüsse Devri Muhasebe Kayıtları
 215. Kar Dağıtımında İlgili Stopaj Hesabı
 216. Geçici Vergi Beyanında Düzeltme Beyannamesini
 217. Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler
 218. Enflayon Düzeltmesi 570 ve 580 Hesap
 219. Ödenen Fazla Peşin Vergiler...
 220. Bağkur Askerlik Borçlanma ödemesi GV İnd.
 221. Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş.
 222. Düzeltme Beyannamesi
 223. 2005 Yılına Ait Faturanın
 224. Ödenmeyen Ssk Primi
 225. Geçici Vergi BDP da Ekler Kısmı SMKB de Kesilen Gelir Vergi
 226. Yurtdışından Gelen Fatura
 227. Yatırım İndirimi Endeksleme Oranı
 228. Bağkur ve Bireysel Emek.Primi Şirkette Gider Yazılabilir mi?
 229. Özel Gider İndiriminin Muhasebeleştirilmesi?
 230. Sermaye ve Ticari Mallar için Katsayı oranı
 231. Vergi İadesi Çalışan
 232. Giderlerin Ft Edilmesi Hk
 233. İşten Ayrılan İçin Vergi İadesi
 234. Ana Faaliyet ve Diğer Ortaklıktan Gelen Kar Hakkında
 235. Basit Usul
 236. İhracat İşlemlerinde Eksik Gelen Bedeller
 237. 2006 Yılı Ücretliler Gelir V.Dilimleri
 238. Bağış ve Yardımlar Hk.
 239. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Şubeye ÖKC Alma Süresi
 240. 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı
 241. Bilanço Tek Şahıs Firmasında Firma Sahibinin Firmasına Borcu
 242. Taşeron Firmalarında İşçilik Faturası
 243. 3 Aylık Muhtasar Beyanı
 244. Vergi İadesi?
 245. Kira Beyanı Düzenlenmesi Hakkında
 246. Özel Gider İndiriminde Faturalandırılmış Kira Problemi
 247. Vergi Dairesi Kodları
 248. Menkul Sermaye İradı Hk...
 249. Teknologi Geliştirme Bölgesi Arge Faaliyetleri (acil)
 250. Taşıma Koop. Hissesi Satışı