PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33

 1. GMSİ Beyannamesi Verilme Süresi
 2. Serbest Meslek Kazancı Hakkında
 3. Kira Gelirleri
 4. Kurumlar Vergisi Karşılık Ayrılması
 5. Binek Otolarda Kdv Durumu ve Arazi Taşıtlarında Kdv Durumu
 6. Maliyenin Ziyaretleri
 7. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 8. Vade Farkı Hakkında
 9. Gelir Vergisi Mükelleflerinde Gider Kalemleri
 10. Serbest Meslek Stopajı Hakkında
 11. Yurtdışına Gönderilen Fuar Malzemeleri
 12. GMSİ Beyanında İlçe Teşkilatlarının Durumu
 13. Yeddiemin'den Mal Alımı Hk.
 14. Kredi Kartı İle Yapılan Satışlar
 15. Cari Hesap Alacağı
 16. Kira Gelir Bildirimi
 17. Tablo-5 İşletme ve Ser.Mes.Performans Bilgileri
 18. GMSİ Gerçek Gider Usulünde Dönem
 19. Yıllık Gelir Vergisi Matrahı
 20. Koll. Şirkette Ortak Değişimi!
 21. Tasfiye Sürecinden Vazgeçme Nasıl Olur?
 22. Basit Usulde Vergi Mükellefi Hakkında
 23. Yatırım İndirimi Geçmişten Devam Eden Firmaların Durumu
 24. Kira Gelir Vergisi
 25. GMSİ de 15000 YTL lik Sınır
 26. Emlakçılarda Basit Usul
 27. Aktife Kayıtlı Motosiklet
 28. Noter Defterlerinin Tutulması Hk.
 29. Yıllık Gelir Vergisi Beyennamesi Düzenlenmesi Hakkında
 30. Vergi Mükelefinin İşyeri Kira Geliri
 31. Basit Usulde Stopaj
 32. İşten Ayrılanların Vergi İade Zarfları
 33. SSK'ya ve Maliye'ye Eksik Yatan Prim ve Stopajlar Hk.
 34. Finansman Gider Kısıtlaması Hesaplaması Hk.
 35. Kurban Bağışının, Maddi - Ayni yorumu?
 36. Kira Geliri Elde Edenelerin Yıllık Beyannemelerini Verme Hak
 37. Gmsi Hesabında İade Vergi Ne Olacak
 38. Bilanço Esasına Tabi Adi Ortaklıkta Bilanço Düzenlenmesi
 39. Özel İnşaat Hakkında
 40. 8 Yaşındaki Çocuk Ltd.Şti Ortağı Olabilirmi
 41. Şans Oyunları ile İlgili
 42. Gv Süre Uzatıldı
 43. Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı
 44. Ortakların Şirketin Parasını Kullanması
 45. Araç Kira Sözleşmesi
 46. Gecmis Yıl Ödenen Ssk Primlerinin Gelir V.Beyannamesinde Gös
 47. Gmsi Gerçek Gider Usulü
 48. İşten Ayırlan İşçinin Vergi İade Zarfının Kabul Edilmemesi
 49. 2.Sınıf İşletmelerde Performans Derecelendirme
 50. Muhasebede Fişleme İşlemi?
 51. Askerlik Borçlanması ve Vergi İadesi Aynı Döneme Gelirse
 52. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler
 53. Minibüs Ve Taksi Plakası Satışında Değer Artışı
 54. Gelir Vergisi Beyannamesinin 29. satırındaki Eğitim ve Sağlı
 55. Hem Ev Hem İşyeri Kira Geliri Olanlar İçin
 56. Gmsi beyanı
 57. 5084 Sayılı Yasaya Göre Çalışanlarda Vergi İadesi
 58. Bağkur Piriminin İndirim Konusu Yapılması
 59. İlanen Tebliğ
 60. Gelir Vergisi Ve SSK işveren His.Teşviki
 61. Yıllara Sari Özel İnşaat Muhasebe Kaydı
 62. 2006 Yılı Menkul Kıymet Alım Satım Kazançları ve Beyanı
 63. E-Beyanda Ticari kardan Mali Kara gecişte k.k.e.g.yazılmıyo
 64. Basit Usule Tabi Mükelleften Alınan Servis Ücreti Faturası
 65. İki İşverenden Alınan Ücret
 66. Tevk.Tab.Olmayan Ücret Geliri ve Ticari Kazancın Birlikte Ol
 67. Mükellef Olunmayan Döneme ait Bağ-Kur Primi İndirimi
 68. Ticari Kazanç ve Gmsi
 69. Şirket Ortağının Şahsi Giderleri
 70. Seyahat Giderleri
 71. Emekli Çalışanın Vergi İadesi Nasıl Hesaplanır?
 72. Dernek İktisadi İŞletmeler
 73. Bayan Kuaförü Açılışı
 74. Personel Avanları
 75. Depozito İade Alımı
 76. Yatırımın indiriminin yeni yüzü hakkında neler düşünüyorsunu
 77. İşten Ayrılanlar İçin Vergi İadesi
 78. Personelin ve Ortakların Sağlık Giderleri
 79. Geçici Vergi Hk.
 80. Yıl. Gel. Ver.Beyan. tek nüsha verilmesi
 81. Sakatlık İndirimi İstisnası ( GVK 31/2)
 82. Hazine Bonusunda Vergi Muafiyeti
 83. İnşaat Maliyetine
 84. Ödenmeyen Geçici Vergi
 85. İşten Ayrılanlar İçin Vergi İade Ödemesi
 86. Yeni Gelir Vergisi Kanunun Taslak Çalışması
 87. Özel İnşaat Yapanların Vergi Mükellefiyeti
 88. Konkordato İlan Eden Firmadan Alacağın Vazgeçilmesi Halinde?
 89. Gelir Vergisi Kanunu Değişiyor
 90. Bireysel Emeklilik
 91. Serbest Bölge ve Yıl Sonu İşlemleri Hk
 92. Stopaj Oranları Hk...
 93. Aktif ve Pasif Sıfır mı Olmalı ?
 94. 2005 Yıllık Gelir Vergisi
 95. Yurtdışı Harcırahlar Hk.
 96. Gider Pusulası
 97. Post Cihazı
 98. Kurumlar Vergisi Mantığı ?
 99. Ziraat Odaları
 100. Çiftçi Gelir İspatı
 101. Zarar Beyanları ve Meslek Mensuplarına Etkisi
 102. Şirket Tasfiyesi
 103. Muhtasar Beyanname Hk.
 104. 4. Dönem Geçici Vergi Tahakkuk Kaydı Hk.
 105. 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hk.
 106. Brüt Maaş ile Aylık Kesilen Gelir Matrahı Arasındaki Fark
 107. Bireysel emekliliğin gelir v.beyanında indirim konusu
 108. Konusu Taşımacılık Olmayan Ltd. nin Araç Kiralaması
 109. Yatırımlarda Enerji Desteği
 110. Yatırımlarda Bedelsiz Arsa Tahsisi
 111. Vergi İndiriminin Mahsubu.
 112. Esnaf Muaflığından Faydalanmayanlara Yapılan Ödemeler Hk.
 113. Vergi İade Hk....
 114. Vergi İadesinde Sürücü Kursu Belgeleri
 115. Muhtasarın Zamanı Geldi Vergi Dilimleri Belli Değil...
 116. Vergi İadesinde Çalıştığı Yere Ait Fiş
 117. Trafik Kasko Ödemesi
 118. Vakıflar Geçici Vergi Beyannamesi Verirlermi?
 119. Kdv Beyannamesindeki Kümülatif Toplam
 120. Leasing ile Makina Alımı
 121. Geç Gelen Faturalar
 122. Muhtasar beyannamede Ücret Kodları
 123. Kira Geliri Hakkında
 124. BSMV
 125. Ltd Şti.Hüsse Devri Muhasebe Kayıtları
 126. Kar Dağıtımında İlgili Stopaj Hesabı
 127. Geçici Vergi Beyanında Düzeltme Beyannamesini
 128. Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler
 129. Enflayon Düzeltmesi 570 ve 580 Hesap
 130. Ödenen Fazla Peşin Vergiler...
 131. Bağkur Askerlik Borçlanma ödemesi GV İnd.
 132. Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş.
 133. Düzeltme Beyannamesi
 134. 2005 Yılına Ait Faturanın
 135. Ödenmeyen Ssk Primi
 136. Geçici Vergi BDP da Ekler Kısmı SMKB de Kesilen Gelir Vergi
 137. Yurtdışından Gelen Fatura
 138. Yatırım İndirimi Endeksleme Oranı
 139. Bağkur ve Bireysel Emek.Primi Şirkette Gider Yazılabilir mi?
 140. Özel Gider İndiriminin Muhasebeleştirilmesi?
 141. Sermaye ve Ticari Mallar için Katsayı oranı
 142. Vergi İadesi Çalışan
 143. Giderlerin Ft Edilmesi Hk
 144. İşten Ayrılan İçin Vergi İadesi
 145. Ana Faaliyet ve Diğer Ortaklıktan Gelen Kar Hakkında
 146. Basit Usul
 147. İhracat İşlemlerinde Eksik Gelen Bedeller
 148. 2006 Yılı Ücretliler Gelir V.Dilimleri
 149. Bağış ve Yardımlar Hk.
 150. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Şubeye ÖKC Alma Süresi
 151. 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı
 152. Bilanço Tek Şahıs Firmasında Firma Sahibinin Firmasına Borcu
 153. Taşeron Firmalarında İşçilik Faturası
 154. 3 Aylık Muhtasar Beyanı
 155. Vergi İadesi?
 156. Kira Beyanı Düzenlenmesi Hakkında
 157. Özel Gider İndiriminde Faturalandırılmış Kira Problemi
 158. Vergi Dairesi Kodları
 159. Menkul Sermaye İradı Hk...
 160. Teknologi Geliştirme Bölgesi Arge Faaliyetleri (acil)
 161. Taşıma Koop. Hissesi Satışı
 162. Eczanelerde ilaç fiyatlarının düşmesi
 163. İşletme Defterinde KKEG
 164. Basit Usul Mükelleflerde GMSİ
 165. İsteğe Bağlı SSK Primi Serbest Meslek Kazancından Düşer mi?
 166. Önceki Geçici Vergi Döneminde Gösterilmeyen Önc.Dönem Zararı
 167. Gelir Vergisi Mükelleflerinde Kkeg
 168. Arge Faaliyetleri ile İlgili Giderler Hk.
 169. Maliyeti Tespit Ederken Ödenmeyen SSK Primleri
 170. Kurumlar Vergisi Tahakkuku
 171. Ticari İşletmede Fire Ayırlıması Gelir Tablosunda Gösterimi
 172. Kredi Kartıyla Yapılan Satışların Takibi ?
 173. Yeni Vergi Tasarısı / Yatırım Teşvikler
 174. Rızaen Matrah Arttırımı
 175. Özel Gider İndirimi
 176. Beyanname Verme Süreleri Uzatılacakmı?
 177. Ortaklar C/H Kar Çıksın Diye Giderlere Mahsup Edilebilir mi?
 178. Stopaj - Geç.Ver. Kısmı Ödenebilirmi?
 179. Kar/Zararın Mahsubu Hakkında
 180. Kredi Kartı Harcamalarının Muhasebe Kaydı
 181. Etüt Eğitim Merkezlerinde İstisna Varmı?
 182. Finansman Giderlerim.
 183. İşyeri Sahibinin Eşine Ait Taşıt
 184. Araç Kiralamada Sözleşme Noter Tasdikli mi Olmalı?
 185. Çalınan Demirbaşların Durumu
 186. Kurumlar Vergisi Yasa Tasarısı
 187. Kira Stopajı Hakkında
 188. 12 2005 Giderleri
 189. Personele Bedelsiz Verilen Malların Yevmiye Kaydı
 190. 2005 yılı Basit Usul Gelir Vergi Beyannamesi Hk.
 191. Alt Kiracının Kira Stopajı
 192. Kurumlar Vergisi Oranı Hk.
 193. Taşıt Alışı
 194. Gelir vergisi dilimleri
 195. Taşıt Satışı
 196. Yatırım İndirimi
 197. 2005 Yılı Finansman Gider Oranı Hk.
 198. Tazminat
 199. Kira Ödemelerin Ö.G.İ. Açısından İncelenmesi
 200. Avukatların Ödediği Sigortalar
 201. Tüketim Kooperatiflerinde Arsa Satışı
 202. Bedelsiz Verilen Mallar
 203. Huzur Hakkı Ayırırken
 204. İşi Terkte Kesilen Demirbaş Faturası
 205. Muhtasar
 206. Kooperatif-Gelir Tablosu Bilanço
 207. Basit Usule Tabi Mükellefin Şirket Ortaklığı
 208. Tercüme İşiyle Uğraşanlar
 209. Evin İşyeri Olarak Kullanılması
 210. Gelir Vergisi İndirimi Komisyonda
 211. Gayrimenkul Şirketi Kurmak
 212. Harcırahlarda Kullanılan Gider Hesabı Hk.
 213. Serbest Meslek Kazancı - Ticari Kazanç Ayrımı
 214. K.Sanayi Sitelerinde Kira Stopajı
 215. G.V. nin %80 i Terkin Ediliyorsa Vergi İadesi Nasıl Olacak?
 216. Özel İnşaat (Konut Tadilatı) SSK ve VD'ne Bildirimi...
 217. Veterinerlik Hizmeti
 218. KKG
 219. Yatırım Teşvik
 220. Kıdem Tazminatı Vergi İadesine Konu Olur mu?
 221. Kira Kontratları
 222. Kredi Kullanımlarında Peşin Komisyonu Giderinin Dönemselliği
 223. Vergi İadesi
 224. vergi iadesinde dönemsellik
 225. Belediyeye Araç Bağışı
 226. Vergi İadeleri İşçilere Ne Zaman Ödenir?
 227. Vergi İadesi?
 228. Nakdi Teminatın Yanması
 229. Vergi İadesi Hakkında..!!!
 230. Vergi İadesinde Kira Kontratı V.D. Gönderilir mi?
 231. Kira Stopajı
 232. Huzur Hakkı-Kooperatif Yönetiminde
 233. Bestekârların Vergi Muaflığı Nasıl Olur?
 234. Ticaret Borsalarına Ait G.M.ler Stopaja Tabi mi?
 235. Gelir Vergisi Beyannamesi' nde Beyan Edilecekler...
 236. Adi Ortaklıklarda Yatırım İndirimi
 237. Yeraltı Maden Ocaklarında Vergi İadesi
 238. 3 Aylık Muhtasar Beyanname
 239. Harcırah hk.
 240. Banka Kredileri
 241. Elektrik Mühendisi
 242. Harcırah hk.
 243. İşyeri Kirası
 244. Ayni Yardımlar
 245. Vergi İadesi Hk.(Kıdem Tazminatı)
 246. Gelir Vergisi Dilimleri 2006
 247. 2006 Yılı Yemek Parası?
 248. 5084 veya 5350 Kapsamındaki İşyerlerinde Vergi İadesi
 249. GVK Madde 51 hk.
 250. Çalışan Emeklilerin Vergi İadesi