PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33

 1. Özel İnşaatlarda Çalışan İşçilerin Vergisi
 2. Vergi İadesi (İndirimi) Hakkında
 3. Prt.Senet Masrafları Hk.
 4. Harcırah Hk.
 5. Bireysel Emeklilik Vergi İndirimi
 6. Mükellef Eş ve Çocuğunun Sağlık ve Eğitim Harcamalarını...
 7. Limited Şirkette Ortakların Yemek Giderleri....
 8. Diğer Ücretli Mükellefler Hakkında
 9. Kesilmeyen Fatura Hk.
 10. Faiz Geliri Hk.
 11. İhbar ve Kıdem Tazminatına Ait Gv.dv.Geç Bildirilmesi
 12. Yatırım İndirimi
 13. Vergi İadesi Ödeme Zamanı..
 14. Askerlik Borçlanması Vergi İnd.
 15. Vergi İadesi Emekliye
 16. Şube Beyannamesi
 17. 2005 Yılı İşyeri Kira Geliri İstisnası
 18. Bireysel Emeklilik Vergi İndirimi
 19. Vade Farkı
 20. Emeklide Geçen Belgeler
 21. Lisans Ödemelerinde Stopaj
 22. Vergi İadesinde Geçerli Fatura
 23. Emeklilerde Vergi İadesi
 24. Yıllara Sair İşlerde Stopaj
 25. Emekli İkramiyesinde Vergi İadesi Olur mu?
 26. Şirketlerin Ortaklarına Kar Dağıtımı
 27. Kurum Değiştirenlerde Vergi İadesi
 28. Okula Yapılan Yardımın Vergiden Düşülmesi?
 29. G.V.K. 53 Madde Yorumu Hk.
 30. Kapanan Şirkette Vergi İndirimi
 31. Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı Hakkında ?
 32. 2004/12 de Aldığı Minibüsü Bugün Bildiren Mükellefin Durumu
 33. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No 96
 34. Gider Pusulası Stopaj Oranı Hakkında
 35. Vergi İndirimi İle İlgili
 36. Emekli çalışanda özel gider indirimi
 37. Vergi İadesinde Fatura
 38. Vergi iadesinde aidat bedeli
 39. Yurtdışı Harcırahları hk.
 40. Geçici Vergi
 41. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere Ait Liste
 42. Eşinin Ücreti
 43. Gelir Vergisi Tarifesi ve Uygulama Hk.
 44. Ev Kirası Vergi İadesi
 45. Vergi İadesi HK.
 46. SSK lı İşçinin Vergi İadesi Uygulaması
 47. Hastanede Çalışan Doktor'un Muayenehanesi
 48. Yapı Koop. Stopaj
 49. Kurumlar Vergisini %20 ye Düşüren Tasarı Metni
 50. Serbest Meslek Makbuzunda Stopaj Gösterilmemesi
 51. Belediye'ye Ait İşyerinin Kira Stopajı
 52. Kodlar
 53. Özel Hesap Döneminde Bordro Kümülatif Vergi Matrahı
 54. 7.Unsur Değer Artışı İle İlgili
 55. Geçici Vergi Ödenmezse Ne Olur ?
 56. Yatırımlar Şimdi Ne Olacak..
 57. Vergi Oranları İndirimi
 58. İkramiyelerin Giderleştirilmesi
 59. Şirkete Ait Köpeğin ve Köpeğe Yapılan Masraflar?
 60. Dar Mükelleflerin Vergilendirilmesi
 61. Tasfiyede Beyanname İmzalanması
 62. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:256)
 63. İndirim Yapılabilir mi?
 64. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı
 65. Vergi İadesi Hk.
 66. Gider Pusulası İle Elmas Alımı
 67. KKEG İle İlgili...
 68. Kontörlü Hat Giderleri
 69. Sponsorluk Uygulamaları
 70. Sinema Filmleri Gösterim Hakkı
 71. Taşıt Kiralama
 72. Yurtiçi mi? Yurt dışı mı?
 73. İşçi Ücretlerinin Muhtasar Beyannamede Bildirim Şekli.
 74. Gerçek Usülde Sanayici
 75. E-Beyanname Programı
 76. Şirket Aktifindeki Binanın Satışı
 77. Kreşlerde Vergi Muafiyeti
 78. Yatırım İndirimi
 79. Araba Kiralama
 80. Chip Para
 81. Devletten Alacağın Olmaması Durumunda Vergi İadesi
 82. Kira Giderleri
 83. Ltd.'nin Ortağından Ticari Taşıt Kiralaması Hk.
 84. Kurumlar Vergisi
 85. 2004 de Ödenmiş Bireysel Emeklilik 2005 de İndirilebilir mi?
 86. Vergi İadesi Alınabilmesi İçin Hangi İşlemleri Yapmak...
 87. İhracat Bedelimiz Gelmiyor
 88. Vergi İadesine Sıkı Takip
 89. Nafaka Ödemesi
 90. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Tşv.
 91. İhbar ve Tazminatın Muhtasar Beyannamedeki Yeri
 92. Kira Ödemelerinde Gider Pusulası Düzenlemek Gerekir mi?
 93. Ortakların Özel Sağlık Sigortası Hk.
 94. Havale-eft Komisyon Ücreti
 95. Ticari Oto
 96. Yemek Y.Kasa Fişinin Gidere Konu Olması
 97. İhracatta Satılan Mal Yanında Bedelsiz Mal Gönderimi
 98. Çalınan Para
 99. Özel Telekom Bayiilerinde Vergilendirme?
 100. Ortağın Şirkete Hibe Olarak Demirbaş Vermesi
 101. Sigorta Komisyon Gelirlerinde İndirim
 102. Komisyon Geliri
 103. Komisyonlarda İndirim....
 104. Önceki Yılda Verilen Borcun Gidere Atılması Cari Yılda Nasıl
 105. Türk Telekom Bayilerinde ve İddaa Bayilerinde Vergilendirme
 106. İşten Ayrılan Personele Ödenen Ücret Avansı
 107. A.Ş'nin LTD.ŞTİ.ye Binek Oto Kiralaması
 108. Araç Kiralanması
 109. Ücret Bordrosu Giderleri
 110. Ticari Kredi Faizi
 111. Muhasebeciden Habersiz Kredi Faizi ve Hazine Reposu
 112. Kahvehane Kar Hesabı
 113. Yıllara Sari İnşaat İşi 770 Dağılımı
 114. Özel Sağlık Sigortası
 115. Özel Sağlık Sigortası K.V. Açısıdan Gider Yazılabilir mi?
 116. Resim Atölyesi Hk.
 117. Ramazan Etkinlikleri Çerçevesinde Sponsor Olma
 118. Kiralama Hk.
 119. Esnaf Muaflığı
 120. Ramazan Ayında Yemek Parası Yerine Tıcket Vermek
 121. Şahıs İşletme Devri
 122. Toptan mı Yoksa Perakende mı?
 123. Dava Sonucu Fazla Tahsilat
 124. Seyyar Satıcılar Vergılendırmesı
 125. DemirbaşSayılabilmesiİçinHangiÖzelliklerinOlmasıGe rekir
 126. Toplama Yapılmayan Haller
 127. İrsaliyede Sevk Adresi...
 128. Yeni Mükelleflerde Fatura Basımı
 129. Amortisman Tablosu
 130. Mahsup
 131. Kapicilarla İlgili Bir Kanun Var mi ?
 132. Pakistan Depremi için Yapılan Bağış
 133. Maliyeye Yatan Avukatlık Ruhsat Harcı Gidere Yazılır mı?
 134. Zirat Ürünleri Pazarlaması
 135. Kira Faturası
 136. Defter Hadleri Hakkında
 137. Baba ile Oğul Aynı Dükkanı Paylaşırsa!
 138. Masraf Merkezli Gider Takibi Hk.
 139. Envanter Defteri Hk.
 140. Gmsi?
 141. Yatırım İndirimi Hk.
 142. Çoçuklara Yapılan Maaş Ödemesi Gider Yazılırmı
 143. Peşin İhracat
 144. İnşaat Hk.
 145. Okula Gıda Yardımı?
 146. Şirket Ortaklarının Giderleri Hk.
 147. Pastahane hk.
 148. Geçmiş Dönem Geçici Vergi Yanlışlığını Nasıl Düzeltirim ?
 149. Özel İletişim Vergisi ( Kurumlar Vergisi Sirküleri/19)
 150. Vergi Borcum Var-Ne Yapayim?
 151. Protesto Masrafları!
 152. Muhtasar Beyanname Dönemi ile İlgili
 153. Otopark Bedeli Ödemesi Hk.
 154. İthalat Sayılır mı?
 155. 601 Yurt Dışı Satışlarda İntaç Tarihi
 156. Hisse Devri Öncesi Vergi Borçlarının Durumu
 157. Mülkiyeti Kendisine Ait Olan İş Yerinin Amortisman Gideri ?
 158. ÖGİ-DV nin Kaldırıldığına İlişkin Yasal Dayanak?
 159. Taşıtın Ortak Olması Halinde Giderleştirme
 160. Erzak Yardımı Hk...
 161. Dar mükellefiyet
 162. İhracat Masrafları
 163. Kampanya Hediyeleri
 164. İhracat İstisnası
 165. Yurtdışı Harcırah Hk.
 166. Gelir Vergisi Matrahı İle İlgili
 167. Yemek Faturası (Ticket, Sodexho vs)
 168. Burs Ödemesi Hk.
 169. Taşıt Gid.
 170. Eskiden Gerçek Usele Tabi Mükellef
 171. Evlere Yaptırılan Boncuk İşleme İşinin Giderleştirilmesi
 172. Muhtasar Eki (Acil)
 173. Gider Pusulasında Stopaj Oranları (Acil)
 174. Gayri Menkul Gelirlerinde Gerçek Usulde Gider Düşümü?
 175. Cirodan Pay Alma
 176. Vergi İadesi Hk.
 177. Bina Ortak Gideri
 178. Sgdp Bordrosunda Vergi Var Mı?
 179. Han Bina Ortak Giderleri
 180. Yatırım İndirimi hk.
 181. Huzur Hk.
 182. Hakediş Düzenlemeyip Avans Aldığımız Taktirde Tevkifat Hk.
 183. Geciçi Vergi Hesaplaması ile İlgili
 184. Noterler Geçici Vergi Neden Vermezler
 185. Taşeron Firma Hk.
 186. Zirai Kazancın Vergilendirilmesi
 187. Promosyon
 188. Gelir Vergisi Kanunu 18. Maddeye Giren İstisna İşler
 189. Mahkemeye Kesilen SMK Makbuzu
 190. Sigorta Şirketlerinden Alınan Paralar
 191. Oto Kiralamada Trafik Cezaları Hk.
 192. Öğrenci Servisi hk.
 193. Gider Pusulası-Stopaj Oranı
 194. İşyerinde Çalışan Personellere Alınan Üniforma
 195. Basit Usul-Taksi
 196. Senet Prt.Mas. Hk.
 197. Gayri Ticari Araçla Mal Nakli
 198. KKTC' den Alınan Faturalar V.İadesinde Kullanılabilir mi?
 199. Sorum var, Başlığa Sığmayacak Kadar Uzun, Ne Yapabilirim ?
 200. Cep Telefonları İle İlgili
 201. Gerçek Maliyet ve Fatura Farkı
 202. Kalkınmada Öncelikli Bölgede Yatrımın Devam Etmesi
 203. Erzak Dağıtımı
 204. Ar-ge İndirimi Hk.
 205. Eczanelerde Risturn Faturası Hakkında
 206. Harcırahlar Hk.
 207. Özel İletişim Vergisi Hk.
 208. Eğitim İstisnası
 209. Odenen Komiser Ucretinin Muhtasarda Gosterilmesi
 210. GMSİ Uygulaması
 211. Emeklilerde Vergi İadesi
 212. Vergi İadesinde Beyazeşya(acil)
 213. Ayni Bağış ve Yardımlar
 214. Kıdem Tazminatı Tavanı
 215. Komiserlerin Stopaji ?
 216. Avukatlıkta Taşıt Giderleri
 217. Son Kullanma Tarihi Geçen Malların Gider Kaydı
 218. Burs
 219. Muhtasar Bey.
 220. Yedek Parçaya Amortisman
 221. Ziraat Müh. Danışmanlık Hiz. Sunması
 222. Elektrik Su Doğalgaz İhbar.Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hk
 223. Şahıs İşletmelerinde Gelir Vergisi Kesintisi
 224. Özel Bina İnşaatlarında Stopaj Uygulaması
 225. Yabancı Uyruklu Birinin Türkiyede Şirket Açması Halinde
 226. İş Ortaklığı
 227. Özel Okul Faturası
 228. Danışmanlık Hizmeti
 229. Giderleştirme Nasıl Olmalı?
 230. Özel İletişim Vergsi nin Gider Kaydedilip Kaydedilmeyeceği
 231. Dava Sonucu Ödenen Gecikme Zammı
 232. Rızaen Kar Beyanı Hakkında Özelge
 233. Beyanname Süresi Geçirildiği Zaman
 234. Bu Muktezaya Ne Diyorsunuz?
 235. Gider Makbuzu- Gider Pusulası
 236. Web Sitesi Yapmakta Vergi Muafiyeti var mı?
 237. BAĞKUR'a Ait İşyerinin Kiralanması Hk.
 238. Emsal Kira Bedeli
 239. Yatırım Fonunda Stopaj var mı
 240. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Hakkında
 241. Trafik Müşaviri S.Meslek Makbuzu ?
 242. Şans Oyunlarından Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi
 243. GV İade Alacağından Mahsup Edilen Vergiler
 244. Peşin Vergi
 245. Yurtışı Hizmet Geliri
 246. Yatırım İndirimi Uygulayanlarda Kar Payından Tevkifat Hk.
 247. Kar Payı Dağıtımında Ertesi Ay Muhtasar Mı Verilecek
 248. Serbest Meslek Giderleri Hakkında
 249. Aylık Muhtasar Üç Aylık Muhtasar Hakkında
 250. Mahsup İşlemi