PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33

 1. G.V. nin %80 i Terkin Ediliyorsa Vergi İadesi Nasıl Olacak?
 2. Özel İnşaat (Konut Tadilatı) SSK ve VD'ne Bildirimi...
 3. Veterinerlik Hizmeti
 4. KKG
 5. Yatırım Teşvik
 6. Kıdem Tazminatı Vergi İadesine Konu Olur mu?
 7. Kira Kontratları
 8. Kredi Kullanımlarında Peşin Komisyonu Giderinin Dönemselliği
 9. Vergi İadesi
 10. vergi iadesinde dönemsellik
 11. Belediyeye Araç Bağışı
 12. Vergi İadeleri İşçilere Ne Zaman Ödenir?
 13. Vergi İadesi?
 14. Nakdi Teminatın Yanması
 15. Vergi İadesi Hakkında..!!!
 16. Vergi İadesinde Kira Kontratı V.D. Gönderilir mi?
 17. Kira Stopajı
 18. Huzur Hakkı-Kooperatif Yönetiminde
 19. Bestekârların Vergi Muaflığı Nasıl Olur?
 20. Ticaret Borsalarına Ait G.M.ler Stopaja Tabi mi?
 21. Gelir Vergisi Beyannamesi' nde Beyan Edilecekler...
 22. Adi Ortaklıklarda Yatırım İndirimi
 23. Yeraltı Maden Ocaklarında Vergi İadesi
 24. 3 Aylık Muhtasar Beyanname
 25. Harcırah hk.
 26. Banka Kredileri
 27. Elektrik Mühendisi
 28. Harcırah hk.
 29. İşyeri Kirası
 30. Ayni Yardımlar
 31. Vergi İadesi Hk.(Kıdem Tazminatı)
 32. Gelir Vergisi Dilimleri 2006
 33. 2006 Yılı Yemek Parası?
 34. 5084 veya 5350 Kapsamındaki İşyerlerinde Vergi İadesi
 35. GVK Madde 51 hk.
 36. Çalışan Emeklilerin Vergi İadesi
 37. Özel Gider İndirimine Konu Olur mu?
 38. Özel İnşaatlarda Çalışan İşçilerin Vergisi
 39. Vergi İadesi (İndirimi) Hakkında
 40. Prt.Senet Masrafları Hk.
 41. Harcırah Hk.
 42. Bireysel Emeklilik Vergi İndirimi
 43. Mükellef Eş ve Çocuğunun Sağlık ve Eğitim Harcamalarını...
 44. Limited Şirkette Ortakların Yemek Giderleri....
 45. Diğer Ücretli Mükellefler Hakkında
 46. Kesilmeyen Fatura Hk.
 47. Faiz Geliri Hk.
 48. İhbar ve Kıdem Tazminatına Ait Gv.dv.Geç Bildirilmesi
 49. Yatırım İndirimi
 50. Vergi İadesi Ödeme Zamanı..
 51. Askerlik Borçlanması Vergi İnd.
 52. Vergi İadesi Emekliye
 53. Şube Beyannamesi
 54. 2005 Yılı İşyeri Kira Geliri İstisnası
 55. Bireysel Emeklilik Vergi İndirimi
 56. Vade Farkı
 57. Emeklide Geçen Belgeler
 58. Lisans Ödemelerinde Stopaj
 59. Vergi İadesinde Geçerli Fatura
 60. Emeklilerde Vergi İadesi
 61. Yıllara Sair İşlerde Stopaj
 62. Emekli İkramiyesinde Vergi İadesi Olur mu?
 63. Şirketlerin Ortaklarına Kar Dağıtımı
 64. Kurum Değiştirenlerde Vergi İadesi
 65. Okula Yapılan Yardımın Vergiden Düşülmesi?
 66. G.V.K. 53 Madde Yorumu Hk.
 67. Kapanan Şirkette Vergi İndirimi
 68. Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı Hakkında ?
 69. 2004/12 de Aldığı Minibüsü Bugün Bildiren Mükellefin Durumu
 70. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No 96
 71. Gider Pusulası Stopaj Oranı Hakkında
 72. Vergi İndirimi İle İlgili
 73. Emekli çalışanda özel gider indirimi
 74. Vergi İadesinde Fatura
 75. Vergi iadesinde aidat bedeli
 76. Yurtdışı Harcırahları hk.
 77. Geçici Vergi
 78. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere Ait Liste
 79. Eşinin Ücreti
 80. Gelir Vergisi Tarifesi ve Uygulama Hk.
 81. Ev Kirası Vergi İadesi
 82. Vergi İadesi HK.
 83. SSK lı İşçinin Vergi İadesi Uygulaması
 84. Hastanede Çalışan Doktor'un Muayenehanesi
 85. Yapı Koop. Stopaj
 86. Kurumlar Vergisini %20 ye Düşüren Tasarı Metni
 87. Serbest Meslek Makbuzunda Stopaj Gösterilmemesi
 88. Belediye'ye Ait İşyerinin Kira Stopajı
 89. Kodlar
 90. Özel Hesap Döneminde Bordro Kümülatif Vergi Matrahı
 91. 7.Unsur Değer Artışı İle İlgili
 92. Geçici Vergi Ödenmezse Ne Olur ?
 93. Yatırımlar Şimdi Ne Olacak..
 94. Vergi Oranları İndirimi
 95. İkramiyelerin Giderleştirilmesi
 96. Şirkete Ait Köpeğin ve Köpeğe Yapılan Masraflar?
 97. Dar Mükelleflerin Vergilendirilmesi
 98. Tasfiyede Beyanname İmzalanması
 99. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:256)
 100. İndirim Yapılabilir mi?
 101. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı
 102. Vergi İadesi Hk.
 103. Gider Pusulası İle Elmas Alımı
 104. KKEG İle İlgili...
 105. Kontörlü Hat Giderleri
 106. Sponsorluk Uygulamaları
 107. Sinema Filmleri Gösterim Hakkı
 108. Taşıt Kiralama
 109. Yurtiçi mi? Yurt dışı mı?
 110. İşçi Ücretlerinin Muhtasar Beyannamede Bildirim Şekli.
 111. Gerçek Usülde Sanayici
 112. E-Beyanname Programı
 113. Şirket Aktifindeki Binanın Satışı
 114. Kreşlerde Vergi Muafiyeti
 115. Yatırım İndirimi
 116. Araba Kiralama
 117. Chip Para
 118. Devletten Alacağın Olmaması Durumunda Vergi İadesi
 119. Kira Giderleri
 120. Ltd.'nin Ortağından Ticari Taşıt Kiralaması Hk.
 121. Kurumlar Vergisi
 122. 2004 de Ödenmiş Bireysel Emeklilik 2005 de İndirilebilir mi?
 123. Vergi İadesi Alınabilmesi İçin Hangi İşlemleri Yapmak...
 124. İhracat Bedelimiz Gelmiyor
 125. Vergi İadesine Sıkı Takip
 126. Nafaka Ödemesi
 127. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Tşv.
 128. İhbar ve Tazminatın Muhtasar Beyannamedeki Yeri
 129. Kira Ödemelerinde Gider Pusulası Düzenlemek Gerekir mi?
 130. Ortakların Özel Sağlık Sigortası Hk.
 131. Havale-eft Komisyon Ücreti
 132. Ticari Oto
 133. Yemek Y.Kasa Fişinin Gidere Konu Olması
 134. İhracatta Satılan Mal Yanında Bedelsiz Mal Gönderimi
 135. Çalınan Para
 136. Özel Telekom Bayiilerinde Vergilendirme?
 137. Ortağın Şirkete Hibe Olarak Demirbaş Vermesi
 138. Sigorta Komisyon Gelirlerinde İndirim
 139. Komisyon Geliri
 140. Komisyonlarda İndirim....
 141. Önceki Yılda Verilen Borcun Gidere Atılması Cari Yılda Nasıl
 142. Türk Telekom Bayilerinde ve İddaa Bayilerinde Vergilendirme
 143. İşten Ayrılan Personele Ödenen Ücret Avansı
 144. A.Ş'nin LTD.ŞTİ.ye Binek Oto Kiralaması
 145. Araç Kiralanması
 146. Ücret Bordrosu Giderleri
 147. Ticari Kredi Faizi
 148. Muhasebeciden Habersiz Kredi Faizi ve Hazine Reposu
 149. Kahvehane Kar Hesabı
 150. Yıllara Sari İnşaat İşi 770 Dağılımı
 151. Özel Sağlık Sigortası
 152. Özel Sağlık Sigortası K.V. Açısıdan Gider Yazılabilir mi?
 153. Resim Atölyesi Hk.
 154. Ramazan Etkinlikleri Çerçevesinde Sponsor Olma
 155. Kiralama Hk.
 156. Esnaf Muaflığı
 157. Ramazan Ayında Yemek Parası Yerine Tıcket Vermek
 158. Şahıs İşletme Devri
 159. Toptan mı Yoksa Perakende mı?
 160. Dava Sonucu Fazla Tahsilat
 161. Seyyar Satıcılar Vergılendırmesı
 162. DemirbaşSayılabilmesiİçinHangiÖzelliklerinOlmasıGe rekir
 163. Toplama Yapılmayan Haller
 164. İrsaliyede Sevk Adresi...
 165. Yeni Mükelleflerde Fatura Basımı
 166. Amortisman Tablosu
 167. Mahsup
 168. Kapicilarla İlgili Bir Kanun Var mi ?
 169. Pakistan Depremi için Yapılan Bağış
 170. Maliyeye Yatan Avukatlık Ruhsat Harcı Gidere Yazılır mı?
 171. Zirat Ürünleri Pazarlaması
 172. Kira Faturası
 173. Defter Hadleri Hakkında
 174. Baba ile Oğul Aynı Dükkanı Paylaşırsa!
 175. Masraf Merkezli Gider Takibi Hk.
 176. Envanter Defteri Hk.
 177. Gmsi?
 178. Yatırım İndirimi Hk.
 179. Çoçuklara Yapılan Maaş Ödemesi Gider Yazılırmı
 180. Peşin İhracat
 181. İnşaat Hk.
 182. Okula Gıda Yardımı?
 183. Şirket Ortaklarının Giderleri Hk.
 184. Pastahane hk.
 185. Geçmiş Dönem Geçici Vergi Yanlışlığını Nasıl Düzeltirim ?
 186. Özel İletişim Vergisi ( Kurumlar Vergisi Sirküleri/19)
 187. Vergi Borcum Var-Ne Yapayim?
 188. Protesto Masrafları!
 189. Muhtasar Beyanname Dönemi ile İlgili
 190. Otopark Bedeli Ödemesi Hk.
 191. İthalat Sayılır mı?
 192. 601 Yurt Dışı Satışlarda İntaç Tarihi
 193. Hisse Devri Öncesi Vergi Borçlarının Durumu
 194. Mülkiyeti Kendisine Ait Olan İş Yerinin Amortisman Gideri ?
 195. ÖGİ-DV nin Kaldırıldığına İlişkin Yasal Dayanak?
 196. Taşıtın Ortak Olması Halinde Giderleştirme
 197. Erzak Yardımı Hk...
 198. Dar mükellefiyet
 199. İhracat Masrafları
 200. Kampanya Hediyeleri
 201. İhracat İstisnası
 202. Yurtdışı Harcırah Hk.
 203. Gelir Vergisi Matrahı İle İlgili
 204. Yemek Faturası (Ticket, Sodexho vs)
 205. Burs Ödemesi Hk.
 206. Taşıt Gid.
 207. Eskiden Gerçek Usele Tabi Mükellef
 208. Evlere Yaptırılan Boncuk İşleme İşinin Giderleştirilmesi
 209. Muhtasar Eki (Acil)
 210. Gider Pusulasında Stopaj Oranları (Acil)
 211. Gayri Menkul Gelirlerinde Gerçek Usulde Gider Düşümü?
 212. Cirodan Pay Alma
 213. Vergi İadesi Hk.
 214. Bina Ortak Gideri
 215. Sgdp Bordrosunda Vergi Var Mı?
 216. Han Bina Ortak Giderleri
 217. Yatırım İndirimi hk.
 218. Huzur Hk.
 219. Hakediş Düzenlemeyip Avans Aldığımız Taktirde Tevkifat Hk.
 220. Geciçi Vergi Hesaplaması ile İlgili
 221. Noterler Geçici Vergi Neden Vermezler
 222. Taşeron Firma Hk.
 223. Zirai Kazancın Vergilendirilmesi
 224. Promosyon
 225. Gelir Vergisi Kanunu 18. Maddeye Giren İstisna İşler
 226. Mahkemeye Kesilen SMK Makbuzu
 227. Sigorta Şirketlerinden Alınan Paralar
 228. Oto Kiralamada Trafik Cezaları Hk.
 229. Öğrenci Servisi hk.
 230. Gider Pusulası-Stopaj Oranı
 231. İşyerinde Çalışan Personellere Alınan Üniforma
 232. Basit Usul-Taksi
 233. Senet Prt.Mas. Hk.
 234. Gayri Ticari Araçla Mal Nakli
 235. KKTC' den Alınan Faturalar V.İadesinde Kullanılabilir mi?
 236. Sorum var, Başlığa Sığmayacak Kadar Uzun, Ne Yapabilirim ?
 237. Cep Telefonları İle İlgili
 238. Gerçek Maliyet ve Fatura Farkı
 239. Kalkınmada Öncelikli Bölgede Yatrımın Devam Etmesi
 240. Erzak Dağıtımı
 241. Ar-ge İndirimi Hk.
 242. Eczanelerde Risturn Faturası Hakkında
 243. Harcırahlar Hk.
 244. Özel İletişim Vergisi Hk.
 245. Eğitim İstisnası
 246. Odenen Komiser Ucretinin Muhtasarda Gosterilmesi
 247. GMSİ Uygulaması
 248. Emeklilerde Vergi İadesi
 249. Vergi İadesinde Beyazeşya(acil)
 250. Ayni Bağış ve Yardımlar