PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34

 1. Basit Usul Mükelleflerde GMSİ
 2. İsteğe Bağlı SSK Primi Serbest Meslek Kazancından Düşer mi?
 3. Önceki Geçici Vergi Döneminde Gösterilmeyen Önc.Dönem Zararı
 4. Gelir Vergisi Mükelleflerinde Kkeg
 5. Arge Faaliyetleri ile İlgili Giderler Hk.
 6. Maliyeti Tespit Ederken Ödenmeyen SSK Primleri
 7. Kurumlar Vergisi Tahakkuku
 8. Ticari İşletmede Fire Ayırlıması Gelir Tablosunda Gösterimi
 9. Kredi Kartıyla Yapılan Satışların Takibi ?
 10. Yeni Vergi Tasarısı / Yatırım Teşvikler
 11. Rızaen Matrah Arttırımı
 12. Özel Gider İndirimi
 13. Beyanname Verme Süreleri Uzatılacakmı?
 14. Ortaklar C/H Kar Çıksın Diye Giderlere Mahsup Edilebilir mi?
 15. Stopaj - Geç.Ver. Kısmı Ödenebilirmi?
 16. Kar/Zararın Mahsubu Hakkında
 17. Kredi Kartı Harcamalarının Muhasebe Kaydı
 18. Etüt Eğitim Merkezlerinde İstisna Varmı?
 19. Finansman Giderlerim.
 20. İşyeri Sahibinin Eşine Ait Taşıt
 21. Araç Kiralamada Sözleşme Noter Tasdikli mi Olmalı?
 22. Çalınan Demirbaşların Durumu
 23. Kurumlar Vergisi Yasa Tasarısı
 24. Kira Stopajı Hakkında
 25. 12 2005 Giderleri
 26. Personele Bedelsiz Verilen Malların Yevmiye Kaydı
 27. 2005 yılı Basit Usul Gelir Vergi Beyannamesi Hk.
 28. Alt Kiracının Kira Stopajı
 29. Kurumlar Vergisi Oranı Hk.
 30. Taşıt Alışı
 31. Gelir vergisi dilimleri
 32. Taşıt Satışı
 33. Yatırım İndirimi
 34. 2005 Yılı Finansman Gider Oranı Hk.
 35. Tazminat
 36. Kira Ödemelerin Ö.G.İ. Açısından İncelenmesi
 37. Avukatların Ödediği Sigortalar
 38. Tüketim Kooperatiflerinde Arsa Satışı
 39. Bedelsiz Verilen Mallar
 40. Huzur Hakkı Ayırırken
 41. İşi Terkte Kesilen Demirbaş Faturası
 42. Muhtasar
 43. Kooperatif-Gelir Tablosu Bilanço
 44. Basit Usule Tabi Mükellefin Şirket Ortaklığı
 45. Tercüme İşiyle Uğraşanlar
 46. Evin İşyeri Olarak Kullanılması
 47. Gelir Vergisi İndirimi Komisyonda
 48. Gayrimenkul Şirketi Kurmak
 49. Harcırahlarda Kullanılan Gider Hesabı Hk.
 50. Serbest Meslek Kazancı - Ticari Kazanç Ayrımı
 51. K.Sanayi Sitelerinde Kira Stopajı
 52. G.V. nin %80 i Terkin Ediliyorsa Vergi İadesi Nasıl Olacak?
 53. Özel İnşaat (Konut Tadilatı) SSK ve VD'ne Bildirimi...
 54. Veterinerlik Hizmeti
 55. KKG
 56. Yatırım Teşvik
 57. Kıdem Tazminatı Vergi İadesine Konu Olur mu?
 58. Kira Kontratları
 59. Kredi Kullanımlarında Peşin Komisyonu Giderinin Dönemselliği
 60. Vergi İadesi
 61. vergi iadesinde dönemsellik
 62. Belediyeye Araç Bağışı
 63. Vergi İadeleri İşçilere Ne Zaman Ödenir?
 64. Vergi İadesi?
 65. Nakdi Teminatın Yanması
 66. Vergi İadesi Hakkında..!!!
 67. Vergi İadesinde Kira Kontratı V.D. Gönderilir mi?
 68. Kira Stopajı
 69. Huzur Hakkı-Kooperatif Yönetiminde
 70. Bestekârların Vergi Muaflığı Nasıl Olur?
 71. Ticaret Borsalarına Ait G.M.ler Stopaja Tabi mi?
 72. Gelir Vergisi Beyannamesi' nde Beyan Edilecekler...
 73. Adi Ortaklıklarda Yatırım İndirimi
 74. Yeraltı Maden Ocaklarında Vergi İadesi
 75. 3 Aylık Muhtasar Beyanname
 76. Harcırah hk.
 77. Banka Kredileri
 78. Elektrik Mühendisi
 79. Harcırah hk.
 80. İşyeri Kirası
 81. Ayni Yardımlar
 82. Vergi İadesi Hk.(Kıdem Tazminatı)
 83. Gelir Vergisi Dilimleri 2006
 84. 2006 Yılı Yemek Parası?
 85. 5084 veya 5350 Kapsamındaki İşyerlerinde Vergi İadesi
 86. GVK Madde 51 hk.
 87. Çalışan Emeklilerin Vergi İadesi
 88. Özel Gider İndirimine Konu Olur mu?
 89. Özel İnşaatlarda Çalışan İşçilerin Vergisi
 90. Vergi İadesi (İndirimi) Hakkında
 91. Prt.Senet Masrafları Hk.
 92. Harcırah Hk.
 93. Bireysel Emeklilik Vergi İndirimi
 94. Mükellef Eş ve Çocuğunun Sağlık ve Eğitim Harcamalarını...
 95. Limited Şirkette Ortakların Yemek Giderleri....
 96. Diğer Ücretli Mükellefler Hakkında
 97. Kesilmeyen Fatura Hk.
 98. Faiz Geliri Hk.
 99. İhbar ve Kıdem Tazminatına Ait Gv.dv.Geç Bildirilmesi
 100. Yatırım İndirimi
 101. Vergi İadesi Ödeme Zamanı..
 102. Askerlik Borçlanması Vergi İnd.
 103. Vergi İadesi Emekliye
 104. Şube Beyannamesi
 105. 2005 Yılı İşyeri Kira Geliri İstisnası
 106. Bireysel Emeklilik Vergi İndirimi
 107. Vade Farkı
 108. Emeklide Geçen Belgeler
 109. Lisans Ödemelerinde Stopaj
 110. Vergi İadesinde Geçerli Fatura
 111. Emeklilerde Vergi İadesi
 112. Yıllara Sair İşlerde Stopaj
 113. Emekli İkramiyesinde Vergi İadesi Olur mu?
 114. Şirketlerin Ortaklarına Kar Dağıtımı
 115. Kurum Değiştirenlerde Vergi İadesi
 116. Okula Yapılan Yardımın Vergiden Düşülmesi?
 117. G.V.K. 53 Madde Yorumu Hk.
 118. Kapanan Şirkette Vergi İndirimi
 119. Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı Hakkında ?
 120. 2004/12 de Aldığı Minibüsü Bugün Bildiren Mükellefin Durumu
 121. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No 96
 122. Gider Pusulası Stopaj Oranı Hakkında
 123. Vergi İndirimi İle İlgili
 124. Emekli çalışanda özel gider indirimi
 125. Vergi İadesinde Fatura
 126. Vergi iadesinde aidat bedeli
 127. Yurtdışı Harcırahları hk.
 128. Geçici Vergi
 129. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere Ait Liste
 130. Eşinin Ücreti
 131. Gelir Vergisi Tarifesi ve Uygulama Hk.
 132. Ev Kirası Vergi İadesi
 133. Vergi İadesi HK.
 134. SSK lı İşçinin Vergi İadesi Uygulaması
 135. Hastanede Çalışan Doktor'un Muayenehanesi
 136. Yapı Koop. Stopaj
 137. Kurumlar Vergisini %20 ye Düşüren Tasarı Metni
 138. Serbest Meslek Makbuzunda Stopaj Gösterilmemesi
 139. Belediye'ye Ait İşyerinin Kira Stopajı
 140. Kodlar
 141. Özel Hesap Döneminde Bordro Kümülatif Vergi Matrahı
 142. 7.Unsur Değer Artışı İle İlgili
 143. Geçici Vergi Ödenmezse Ne Olur ?
 144. Yatırımlar Şimdi Ne Olacak..
 145. Vergi Oranları İndirimi
 146. İkramiyelerin Giderleştirilmesi
 147. Şirkete Ait Köpeğin ve Köpeğe Yapılan Masraflar?
 148. Dar Mükelleflerin Vergilendirilmesi
 149. Tasfiyede Beyanname İmzalanması
 150. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:256)
 151. İndirim Yapılabilir mi?
 152. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı
 153. Vergi İadesi Hk.
 154. Gider Pusulası İle Elmas Alımı
 155. KKEG İle İlgili...
 156. Kontörlü Hat Giderleri
 157. Sponsorluk Uygulamaları
 158. Sinema Filmleri Gösterim Hakkı
 159. Taşıt Kiralama
 160. Yurtiçi mi? Yurt dışı mı?
 161. İşçi Ücretlerinin Muhtasar Beyannamede Bildirim Şekli.
 162. Gerçek Usülde Sanayici
 163. E-Beyanname Programı
 164. Şirket Aktifindeki Binanın Satışı
 165. Kreşlerde Vergi Muafiyeti
 166. Yatırım İndirimi
 167. Araba Kiralama
 168. Chip Para
 169. Devletten Alacağın Olmaması Durumunda Vergi İadesi
 170. Kira Giderleri
 171. Ltd.'nin Ortağından Ticari Taşıt Kiralaması Hk.
 172. Kurumlar Vergisi
 173. 2004 de Ödenmiş Bireysel Emeklilik 2005 de İndirilebilir mi?
 174. Vergi İadesi Alınabilmesi İçin Hangi İşlemleri Yapmak...
 175. İhracat Bedelimiz Gelmiyor
 176. Vergi İadesine Sıkı Takip
 177. Nafaka Ödemesi
 178. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Tşv.
 179. İhbar ve Tazminatın Muhtasar Beyannamedeki Yeri
 180. Kira Ödemelerinde Gider Pusulası Düzenlemek Gerekir mi?
 181. Ortakların Özel Sağlık Sigortası Hk.
 182. Havale-eft Komisyon Ücreti
 183. Ticari Oto
 184. Yemek Y.Kasa Fişinin Gidere Konu Olması
 185. İhracatta Satılan Mal Yanında Bedelsiz Mal Gönderimi
 186. Çalınan Para
 187. Özel Telekom Bayiilerinde Vergilendirme?
 188. Ortağın Şirkete Hibe Olarak Demirbaş Vermesi
 189. Sigorta Komisyon Gelirlerinde İndirim
 190. Komisyon Geliri
 191. Komisyonlarda İndirim....
 192. Önceki Yılda Verilen Borcun Gidere Atılması Cari Yılda Nasıl
 193. Türk Telekom Bayilerinde ve İddaa Bayilerinde Vergilendirme
 194. İşten Ayrılan Personele Ödenen Ücret Avansı
 195. A.Ş'nin LTD.ŞTİ.ye Binek Oto Kiralaması
 196. Araç Kiralanması
 197. Ücret Bordrosu Giderleri
 198. Ticari Kredi Faizi
 199. Muhasebeciden Habersiz Kredi Faizi ve Hazine Reposu
 200. Kahvehane Kar Hesabı
 201. Yıllara Sari İnşaat İşi 770 Dağılımı
 202. Özel Sağlık Sigortası
 203. Özel Sağlık Sigortası K.V. Açısıdan Gider Yazılabilir mi?
 204. Resim Atölyesi Hk.
 205. Ramazan Etkinlikleri Çerçevesinde Sponsor Olma
 206. Kiralama Hk.
 207. Esnaf Muaflığı
 208. Ramazan Ayında Yemek Parası Yerine Tıcket Vermek
 209. Şahıs İşletme Devri
 210. Toptan mı Yoksa Perakende mı?
 211. Dava Sonucu Fazla Tahsilat
 212. Seyyar Satıcılar Vergılendırmesı
 213. DemirbaşSayılabilmesiİçinHangiÖzelliklerinOlmasıGe rekir
 214. Toplama Yapılmayan Haller
 215. İrsaliyede Sevk Adresi...
 216. Yeni Mükelleflerde Fatura Basımı
 217. Amortisman Tablosu
 218. Mahsup
 219. Kapicilarla İlgili Bir Kanun Var mi ?
 220. Pakistan Depremi için Yapılan Bağış
 221. Maliyeye Yatan Avukatlık Ruhsat Harcı Gidere Yazılır mı?
 222. Zirat Ürünleri Pazarlaması
 223. Kira Faturası
 224. Defter Hadleri Hakkında
 225. Baba ile Oğul Aynı Dükkanı Paylaşırsa!
 226. Masraf Merkezli Gider Takibi Hk.
 227. Envanter Defteri Hk.
 228. Gmsi?
 229. Yatırım İndirimi Hk.
 230. Çoçuklara Yapılan Maaş Ödemesi Gider Yazılırmı
 231. Peşin İhracat
 232. İnşaat Hk.
 233. Okula Gıda Yardımı?
 234. Şirket Ortaklarının Giderleri Hk.
 235. Pastahane hk.
 236. Geçmiş Dönem Geçici Vergi Yanlışlığını Nasıl Düzeltirim ?
 237. Özel İletişim Vergisi ( Kurumlar Vergisi Sirküleri/19)
 238. Vergi Borcum Var-Ne Yapayim?
 239. Protesto Masrafları!
 240. Muhtasar Beyanname Dönemi ile İlgili
 241. Otopark Bedeli Ödemesi Hk.
 242. İthalat Sayılır mı?
 243. 601 Yurt Dışı Satışlarda İntaç Tarihi
 244. Hisse Devri Öncesi Vergi Borçlarının Durumu
 245. Mülkiyeti Kendisine Ait Olan İş Yerinin Amortisman Gideri ?
 246. ÖGİ-DV nin Kaldırıldığına İlişkin Yasal Dayanak?
 247. Taşıtın Ortak Olması Halinde Giderleştirme
 248. Erzak Yardımı Hk...
 249. Dar mükellefiyet
 250. İhracat Masrafları