PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34

 1. Vergi İadesi?
 2. Kira Beyanı Düzenlenmesi Hakkında
 3. Özel Gider İndiriminde Faturalandırılmış Kira Problemi
 4. Vergi Dairesi Kodları
 5. Menkul Sermaye İradı Hk...
 6. Teknologi Geliştirme Bölgesi Arge Faaliyetleri (acil)
 7. Taşıma Koop. Hissesi Satışı
 8. Eczanelerde ilaç fiyatlarının düşmesi
 9. İşletme Defterinde KKEG
 10. Basit Usul Mükelleflerde GMSİ
 11. İsteğe Bağlı SSK Primi Serbest Meslek Kazancından Düşer mi?
 12. Önceki Geçici Vergi Döneminde Gösterilmeyen Önc.Dönem Zararı
 13. Gelir Vergisi Mükelleflerinde Kkeg
 14. Arge Faaliyetleri ile İlgili Giderler Hk.
 15. Maliyeti Tespit Ederken Ödenmeyen SSK Primleri
 16. Kurumlar Vergisi Tahakkuku
 17. Ticari İşletmede Fire Ayırlıması Gelir Tablosunda Gösterimi
 18. Kredi Kartıyla Yapılan Satışların Takibi ?
 19. Yeni Vergi Tasarısı / Yatırım Teşvikler
 20. Rızaen Matrah Arttırımı
 21. Özel Gider İndirimi
 22. Beyanname Verme Süreleri Uzatılacakmı?
 23. Ortaklar C/H Kar Çıksın Diye Giderlere Mahsup Edilebilir mi?
 24. Stopaj - Geç.Ver. Kısmı Ödenebilirmi?
 25. Kar/Zararın Mahsubu Hakkında
 26. Kredi Kartı Harcamalarının Muhasebe Kaydı
 27. Etüt Eğitim Merkezlerinde İstisna Varmı?
 28. Finansman Giderlerim.
 29. İşyeri Sahibinin Eşine Ait Taşıt
 30. Araç Kiralamada Sözleşme Noter Tasdikli mi Olmalı?
 31. Çalınan Demirbaşların Durumu
 32. Kurumlar Vergisi Yasa Tasarısı
 33. Kira Stopajı Hakkında
 34. 12 2005 Giderleri
 35. Personele Bedelsiz Verilen Malların Yevmiye Kaydı
 36. 2005 yılı Basit Usul Gelir Vergi Beyannamesi Hk.
 37. Alt Kiracının Kira Stopajı
 38. Kurumlar Vergisi Oranı Hk.
 39. Taşıt Alışı
 40. Gelir vergisi dilimleri
 41. Taşıt Satışı
 42. Yatırım İndirimi
 43. 2005 Yılı Finansman Gider Oranı Hk.
 44. Tazminat
 45. Kira Ödemelerin Ö.G.İ. Açısından İncelenmesi
 46. Avukatların Ödediği Sigortalar
 47. Tüketim Kooperatiflerinde Arsa Satışı
 48. Bedelsiz Verilen Mallar
 49. Huzur Hakkı Ayırırken
 50. İşi Terkte Kesilen Demirbaş Faturası
 51. Muhtasar
 52. Kooperatif-Gelir Tablosu Bilanço
 53. Basit Usule Tabi Mükellefin Şirket Ortaklığı
 54. Tercüme İşiyle Uğraşanlar
 55. Evin İşyeri Olarak Kullanılması
 56. Gelir Vergisi İndirimi Komisyonda
 57. Gayrimenkul Şirketi Kurmak
 58. Harcırahlarda Kullanılan Gider Hesabı Hk.
 59. Serbest Meslek Kazancı - Ticari Kazanç Ayrımı
 60. K.Sanayi Sitelerinde Kira Stopajı
 61. G.V. nin %80 i Terkin Ediliyorsa Vergi İadesi Nasıl Olacak?
 62. Özel İnşaat (Konut Tadilatı) SSK ve VD'ne Bildirimi...
 63. Veterinerlik Hizmeti
 64. KKG
 65. Yatırım Teşvik
 66. Kıdem Tazminatı Vergi İadesine Konu Olur mu?
 67. Kira Kontratları
 68. Kredi Kullanımlarında Peşin Komisyonu Giderinin Dönemselliği
 69. Vergi İadesi
 70. vergi iadesinde dönemsellik
 71. Belediyeye Araç Bağışı
 72. Vergi İadeleri İşçilere Ne Zaman Ödenir?
 73. Vergi İadesi?
 74. Nakdi Teminatın Yanması
 75. Vergi İadesi Hakkında..!!!
 76. Vergi İadesinde Kira Kontratı V.D. Gönderilir mi?
 77. Kira Stopajı
 78. Huzur Hakkı-Kooperatif Yönetiminde
 79. Bestekârların Vergi Muaflığı Nasıl Olur?
 80. Ticaret Borsalarına Ait G.M.ler Stopaja Tabi mi?
 81. Gelir Vergisi Beyannamesi' nde Beyan Edilecekler...
 82. Adi Ortaklıklarda Yatırım İndirimi
 83. Yeraltı Maden Ocaklarında Vergi İadesi
 84. 3 Aylık Muhtasar Beyanname
 85. Harcırah hk.
 86. Banka Kredileri
 87. Elektrik Mühendisi
 88. Harcırah hk.
 89. İşyeri Kirası
 90. Ayni Yardımlar
 91. Vergi İadesi Hk.(Kıdem Tazminatı)
 92. Gelir Vergisi Dilimleri 2006
 93. 2006 Yılı Yemek Parası?
 94. 5084 veya 5350 Kapsamındaki İşyerlerinde Vergi İadesi
 95. GVK Madde 51 hk.
 96. Çalışan Emeklilerin Vergi İadesi
 97. Özel Gider İndirimine Konu Olur mu?
 98. Özel İnşaatlarda Çalışan İşçilerin Vergisi
 99. Vergi İadesi (İndirimi) Hakkında
 100. Prt.Senet Masrafları Hk.
 101. Harcırah Hk.
 102. Bireysel Emeklilik Vergi İndirimi
 103. Mükellef Eş ve Çocuğunun Sağlık ve Eğitim Harcamalarını...
 104. Limited Şirkette Ortakların Yemek Giderleri....
 105. Diğer Ücretli Mükellefler Hakkında
 106. Kesilmeyen Fatura Hk.
 107. Faiz Geliri Hk.
 108. İhbar ve Kıdem Tazminatına Ait Gv.dv.Geç Bildirilmesi
 109. Yatırım İndirimi
 110. Vergi İadesi Ödeme Zamanı..
 111. Askerlik Borçlanması Vergi İnd.
 112. Vergi İadesi Emekliye
 113. Şube Beyannamesi
 114. 2005 Yılı İşyeri Kira Geliri İstisnası
 115. Bireysel Emeklilik Vergi İndirimi
 116. Vade Farkı
 117. Emeklide Geçen Belgeler
 118. Lisans Ödemelerinde Stopaj
 119. Vergi İadesinde Geçerli Fatura
 120. Emeklilerde Vergi İadesi
 121. Yıllara Sair İşlerde Stopaj
 122. Emekli İkramiyesinde Vergi İadesi Olur mu?
 123. Şirketlerin Ortaklarına Kar Dağıtımı
 124. Kurum Değiştirenlerde Vergi İadesi
 125. Okula Yapılan Yardımın Vergiden Düşülmesi?
 126. G.V.K. 53 Madde Yorumu Hk.
 127. Kapanan Şirkette Vergi İndirimi
 128. Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı Hakkında ?
 129. 2004/12 de Aldığı Minibüsü Bugün Bildiren Mükellefin Durumu
 130. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No 96
 131. Gider Pusulası Stopaj Oranı Hakkında
 132. Vergi İndirimi İle İlgili
 133. Emekli çalışanda özel gider indirimi
 134. Vergi İadesinde Fatura
 135. Vergi iadesinde aidat bedeli
 136. Yurtdışı Harcırahları hk.
 137. Geçici Vergi
 138. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere Ait Liste
 139. Eşinin Ücreti
 140. Gelir Vergisi Tarifesi ve Uygulama Hk.
 141. Ev Kirası Vergi İadesi
 142. Vergi İadesi HK.
 143. SSK lı İşçinin Vergi İadesi Uygulaması
 144. Hastanede Çalışan Doktor'un Muayenehanesi
 145. Yapı Koop. Stopaj
 146. Kurumlar Vergisini %20 ye Düşüren Tasarı Metni
 147. Serbest Meslek Makbuzunda Stopaj Gösterilmemesi
 148. Belediye'ye Ait İşyerinin Kira Stopajı
 149. Kodlar
 150. Özel Hesap Döneminde Bordro Kümülatif Vergi Matrahı
 151. 7.Unsur Değer Artışı İle İlgili
 152. Geçici Vergi Ödenmezse Ne Olur ?
 153. Yatırımlar Şimdi Ne Olacak..
 154. Vergi Oranları İndirimi
 155. İkramiyelerin Giderleştirilmesi
 156. Şirkete Ait Köpeğin ve Köpeğe Yapılan Masraflar?
 157. Dar Mükelleflerin Vergilendirilmesi
 158. Tasfiyede Beyanname İmzalanması
 159. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:256)
 160. İndirim Yapılabilir mi?
 161. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı
 162. Vergi İadesi Hk.
 163. Gider Pusulası İle Elmas Alımı
 164. KKEG İle İlgili...
 165. Kontörlü Hat Giderleri
 166. Sponsorluk Uygulamaları
 167. Sinema Filmleri Gösterim Hakkı
 168. Taşıt Kiralama
 169. Yurtiçi mi? Yurt dışı mı?
 170. İşçi Ücretlerinin Muhtasar Beyannamede Bildirim Şekli.
 171. Gerçek Usülde Sanayici
 172. E-Beyanname Programı
 173. Şirket Aktifindeki Binanın Satışı
 174. Kreşlerde Vergi Muafiyeti
 175. Yatırım İndirimi
 176. Araba Kiralama
 177. Chip Para
 178. Devletten Alacağın Olmaması Durumunda Vergi İadesi
 179. Kira Giderleri
 180. Ltd.'nin Ortağından Ticari Taşıt Kiralaması Hk.
 181. Kurumlar Vergisi
 182. 2004 de Ödenmiş Bireysel Emeklilik 2005 de İndirilebilir mi?
 183. Vergi İadesi Alınabilmesi İçin Hangi İşlemleri Yapmak...
 184. İhracat Bedelimiz Gelmiyor
 185. Vergi İadesine Sıkı Takip
 186. Nafaka Ödemesi
 187. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Tşv.
 188. İhbar ve Tazminatın Muhtasar Beyannamedeki Yeri
 189. Kira Ödemelerinde Gider Pusulası Düzenlemek Gerekir mi?
 190. Ortakların Özel Sağlık Sigortası Hk.
 191. Havale-eft Komisyon Ücreti
 192. Ticari Oto
 193. Yemek Y.Kasa Fişinin Gidere Konu Olması
 194. İhracatta Satılan Mal Yanında Bedelsiz Mal Gönderimi
 195. Çalınan Para
 196. Özel Telekom Bayiilerinde Vergilendirme?
 197. Ortağın Şirkete Hibe Olarak Demirbaş Vermesi
 198. Sigorta Komisyon Gelirlerinde İndirim
 199. Komisyon Geliri
 200. Komisyonlarda İndirim....
 201. Önceki Yılda Verilen Borcun Gidere Atılması Cari Yılda Nasıl
 202. Türk Telekom Bayilerinde ve İddaa Bayilerinde Vergilendirme
 203. İşten Ayrılan Personele Ödenen Ücret Avansı
 204. A.Ş'nin LTD.ŞTİ.ye Binek Oto Kiralaması
 205. Araç Kiralanması
 206. Ücret Bordrosu Giderleri
 207. Ticari Kredi Faizi
 208. Muhasebeciden Habersiz Kredi Faizi ve Hazine Reposu
 209. Kahvehane Kar Hesabı
 210. Yıllara Sari İnşaat İşi 770 Dağılımı
 211. Özel Sağlık Sigortası
 212. Özel Sağlık Sigortası K.V. Açısıdan Gider Yazılabilir mi?
 213. Resim Atölyesi Hk.
 214. Ramazan Etkinlikleri Çerçevesinde Sponsor Olma
 215. Kiralama Hk.
 216. Esnaf Muaflığı
 217. Ramazan Ayında Yemek Parası Yerine Tıcket Vermek
 218. Şahıs İşletme Devri
 219. Toptan mı Yoksa Perakende mı?
 220. Dava Sonucu Fazla Tahsilat
 221. Seyyar Satıcılar Vergılendırmesı
 222. DemirbaşSayılabilmesiİçinHangiÖzelliklerinOlmasıGe rekir
 223. Toplama Yapılmayan Haller
 224. İrsaliyede Sevk Adresi...
 225. Yeni Mükelleflerde Fatura Basımı
 226. Amortisman Tablosu
 227. Mahsup
 228. Kapicilarla İlgili Bir Kanun Var mi ?
 229. Pakistan Depremi için Yapılan Bağış
 230. Maliyeye Yatan Avukatlık Ruhsat Harcı Gidere Yazılır mı?
 231. Zirat Ürünleri Pazarlaması
 232. Kira Faturası
 233. Defter Hadleri Hakkında
 234. Baba ile Oğul Aynı Dükkanı Paylaşırsa!
 235. Masraf Merkezli Gider Takibi Hk.
 236. Envanter Defteri Hk.
 237. Gmsi?
 238. Yatırım İndirimi Hk.
 239. Çoçuklara Yapılan Maaş Ödemesi Gider Yazılırmı
 240. Peşin İhracat
 241. İnşaat Hk.
 242. Okula Gıda Yardımı?
 243. Şirket Ortaklarının Giderleri Hk.
 244. Pastahane hk.
 245. Geçmiş Dönem Geçici Vergi Yanlışlığını Nasıl Düzeltirim ?
 246. Özel İletişim Vergisi ( Kurumlar Vergisi Sirküleri/19)
 247. Vergi Borcum Var-Ne Yapayim?
 248. Protesto Masrafları!
 249. Muhtasar Beyanname Dönemi ile İlgili
 250. Otopark Bedeli Ödemesi Hk.