PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33]

 1. Son Kullanma Tarihi Geçen Malların Gider Kaydı
 2. Burs
 3. Muhtasar Bey.
 4. Yedek Parçaya Amortisman
 5. Ziraat Müh. Danışmanlık Hiz. Sunması
 6. Elektrik Su Doğalgaz İhbar.Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hk
 7. Şahıs İşletmelerinde Gelir Vergisi Kesintisi
 8. Özel Bina İnşaatlarında Stopaj Uygulaması
 9. Yabancı Uyruklu Birinin Türkiyede Şirket Açması Halinde
 10. İş Ortaklığı
 11. Özel Okul Faturası
 12. Danışmanlık Hizmeti
 13. Giderleştirme Nasıl Olmalı?
 14. Özel İletişim Vergsi nin Gider Kaydedilip Kaydedilmeyeceği
 15. Dava Sonucu Ödenen Gecikme Zammı
 16. Rızaen Kar Beyanı Hakkında Özelge
 17. Beyanname Süresi Geçirildiği Zaman
 18. Bu Muktezaya Ne Diyorsunuz?
 19. Gider Makbuzu- Gider Pusulası
 20. Web Sitesi Yapmakta Vergi Muafiyeti var mı?
 21. BAĞKUR'a Ait İşyerinin Kiralanması Hk.
 22. Emsal Kira Bedeli
 23. Yatırım Fonunda Stopaj var mı
 24. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Hakkında
 25. Trafik Müşaviri S.Meslek Makbuzu ?
 26. Şans Oyunlarından Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi
 27. GV İade Alacağından Mahsup Edilen Vergiler
 28. Peşin Vergi
 29. Yurtışı Hizmet Geliri
 30. Yatırım İndirimi Uygulayanlarda Kar Payından Tevkifat Hk.
 31. Kar Payı Dağıtımında Ertesi Ay Muhtasar Mı Verilecek
 32. Serbest Meslek Giderleri Hakkında
 33. Aylık Muhtasar Üç Aylık Muhtasar Hakkında
 34. Mahsup İşlemi
 35. gelir hk.
 36. Seyahat Acenta Belgesi Satışı
 37. Bedelsiz Mal
 38. Kamu kurumlardan kiralanan gayrımenkullerde GV tevkifatı
 39. sorumlu sıfatı ile kdv ve stopaj
 40. Serbest Bölgedeki İmalatın Vergilendirilmesi
 41. Hizmet ithalinde stopaj uygulaması.
 42. Sirket Ortağının Tel Faturası
 43. Basit Usulde Vergi Mükellefi Yanında Çalışan Emekli İşçi
 44. Ücretin Gider Olarak Yazılması
 45. yatırım indirimi
 46. 256 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
 47. Geçici Vergi Hakkında
 48. vergide uzmanlaşmak
 49. Hizmet İşi Yapan Şirketlerde Giderler
 50. Geçici Vergi
 51. vergiye tabii gelir...
 52. daire satışı hk.
 53. yabancı ortağa maaş
 54. Geçici Vergi 28 NL Satır
 55. Şahıs Firması Sahibinin Elde Ettiği Yatırım Fonu Gelirleri
 56. ödenen eksik işçiliğe ait prim gidermidir
 57. Gider yazılıp yazılmayacağı
 58. geçici vergi&bağkur
 59. giderlerin muhasebeleştirilmesi
 60. 5422 KVK madde 14/7 hk.
 61. şirket ortaklarının çocukllarının eğitim harcaması gider yaz
 62. 657 kapsamında çalışana ödenen ücret
 63. Vergi Kanunları Değişiyor.
 64. SSK Primi Gecikme Zamları ve KKEG Olma Olasığılı
 65. Pert Olan Araç
 66. Geçici Vergi Beyannamesi
 67. Nakliye Firmalarında yatırım indirimi.
 68. fire ve zahiyat sonucu malların veya demirbaşların stoktan
 69. Değer Artış Kazancı Sorununa Bir Çözüm Lütfen
 70. Yatırım indirimi hk.
 71. Bedelsiz Ürünler
 72. AŞ.Araç kiralamada gider pusulası
 73. Ücret bordrosu(bireysel emeklilikle ilgili)
 74. tasfiye halinde ltd.şti. için geçici vergi durumu
 75. Yurtdışı Firmaya Yapılan Hizmet
 76. Banka Ekstresi
 77. Adi ortaklıkta geçici vergi
 78. İŞCİ VERGİ İADESİ HK.
 79. a.şler,Ltd ler ve şahıs ortaklıklarının vergisel durumu...
 80. başka bir yerde bordrolu ve SSK lı çalışan işçinin akşamları
 81. Okul Kantini
 82. Gider Yazılamayan SSK Tahakkuku
 83. Kira geliri ve vergi ceza ihbarnamesi
 84. stopaj
 85. Muhtasar Beyanının Aylıktan 3 Aylık Beyana Çekilmesi
 86. Yatırım ve Teşvik Belgesi Hk.
 87. Basit usülde işçi çalıştırma
 88. yatırım indirimi
 89. Kümülatif Vergi Matrahı
 90. bireysel emekliliklerde gelir vergisi indirimi
 91. sakat ve özürlülerde gelir vergisi indirimi
 92. Geçici Verginin İadesi Hk.
 93. Ücret Bordrosu Hesaplama
 94. Ayni Yardımda Stopaj
 95. a tipi acentelerin vergi mükellefiyetleri
 96. Yurtdışı komisyon
 97. yatırım teşvik belgesi
 98. Üniversitede çalışan prof. ayrıca danışmanlık hizmeti
 99. Yatırım İndirimi
 100. beyannamelere ait d.v.
 101. şirket kurum stp.ları
 102. yatırım indirimi
 103. Huzur Hakkı
 104. Kiralanan ofisten elde edilen kira geliri
 105. Ciro Primi
 106. Harcırah
 107. Yatırım indirimi hk.
 108. Dar Mükellefiyet ve Yurt Dışından Gelen Havale Hk.
 109. MUHTASARDA KİRA TAHAKKUK TARİHİ
 110. Eurobond Faiz Geliri Elde Edenlerde Beyan Durumu
 111. Hayat Sigortalarında Vergi İndirimi Hk.
 112. Araç Kredi Faizleri
 113. Alınan Yurt Dışı Fuar Teşviki Gelir Mi Yazılmalı? Hangi Hes.
 114. teşvikler
 115. 256 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı
 116. Şahıs Firması Sahibinin Bireysel Emeklilik Ödemesinin İndiri
 117. Harcırahların Muhtasar da Gösterimi
 118. kiralama
 119. Dernek'ten kiralamada tevkifat
 120. Basit Usüle tabi mükellefler Hak.
 121. royalite stopaj uygulaması
 122. gmsi hakkında
 123. ihbar önelinin gelir yazılması hk.
 124. Şahıs Sigorta Primleri
 125. 5350 SAYILI KANUNA GÖRE KAPSAMA ALINAN İŞYERLERİ HK.
 126. çok acilll eğitime % 100 destek projesi
 127. prim tahakkuk
 128. Muhtasar Beyannamede SSK'ya tabi olmadan çalışanlar hakkında
 129. TOPLULUK SİGORTASI
 130. Değer Artışı
 131. eczanelerde risturn faturası hk
 132. İHRACATLARDA GELEN DAPLAR
 133. kira stopajı
 134. B Tipi Likid Fon Gelir Beyanı
 135. Giyecek Yardımı
 136. Yabancı İşçilerden Vergi Kesintisi
 137. ltd.şti muhasebecılerde tevkifat olayı
 138. Global listede olmayan teşvik belgesi kapsamındaki alımlar
 139. Geçici Vergi
 140. Vergi Mükellefiyeti
 141. acil acil!!! kiradaki stopaj
 142. Askerlik Borçlanması Ücretlilerde Vergi Matrahından İndirimi
 143. Özel sağlık sigortasının gidere atılması hk.
 144. SAKATLIK İNDİRİMİ HK.
 145. Basit Usul deki Mükellefler....
 146. Şahıs İşletmelerinde stopaj uygulaması var mı?
 147. KURUMLAR VERGİSİ ÖDEME ZAMANI
 148. OKULLARA YAPILACAK BAĞIŞ?????
 149. ihraç kayıtlı satışlarda kdv iadesi
 150. Kamyonetler Yatırım İndirimde Dikkate Alınabilirmi ?
 151. Yatırım İndirimi Hk.
 152. Stajyer Öğrenci Ücretleri
 153. Kollektif Şirket Ortaklarının Ücretleri
 154. finans kurumları ve bankaların menkul sermaye iradları
 155. KDV'de vergi sorumlusu
 156. VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLAR VE DERNEKLERİN TAM LİSTESİN
 157. SAKATLIK İNDİRİMİ
 158. sosyal aktiviteler
 159. Şirket Ortaklarına Konut Tahsisi
 160. menkul sermaye iradı geliri (acil cevaplarınızı bekliyorum)
 161. İşçilere Yapılan Özel Sağlık Sigortası Hk.
 162. Yurtdışı Harcırah
 163. Şirket Ortaklarının Bağkur Primleri Gider Yazılır mı?
 164. Muhtasar Beyanname Dönem Değişikliği
 165. 5084 sayılı yasa kapsamına bılgısayar program danışmanlıgı
 166. Öğrenci Servisi İşi Basit Usul Olur mu?
 167. NE OLACAK ŞİMDİ (5084-5350)
 168. SAKAT VERGİ İNDİRİMİ HAKKINDA.
 169. YURTDIŞI HARCAMALARI
 170. İNDİRİM KONUSU YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR HK.
 171. kurumlar vergisi beyannamesinde kesinti yoluyla ödenen peşin
 172. özel indirim
 173. YATIRIM İNDİRİMİ HK.
 174. TAŞIT KİRA SÖZLEŞMESİ HK?
 175. HARCIRAH HK.
 176. YURTDIŞI HARCIRAHLARDA VERGİLENDİRME HK.
 177. işçi vergi iadesi(muhtasar beyanname)
 178. yatırım indirimi
 179. YURTDIŞI HARCIRAHLARDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERİ
 180. ardiye kirasında stopaj
 181. TAŞERON FİRMA HK.
 182. GİDERLER(Acil)
 183. Aynı Yardımlar Ücret Bordrosuna Yansıtılır mı?
 184. ÖZÜRLÜ DERECESİ
 185. FİRE DEĞERLERİ K.K.EDİLMEYEN GİDER OLMASI HUSUSUNDA...!
 186. Ortaklık İşinde Geçici Vergi
 187. KIDEM TAZMİNAT TAVANI İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İST teşekkürler
 188. İŞ ORTAKLIKLARINDA VERGİLENDİRME
 189. 5084 SAYILI KANUNUN GEÇERLİĞİ
 190. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
 191. Emlak Vergisi Gider Yazılabilir mi?
 192. aylıkmı üçaylıkmı
 193. Ticari Taşıt Alımlarındaki ÖTV Gider Olarak Yazılabiliyormu
 194. YATIRIM İNDİRİMİ HK.
 195. Yemek Giderleri Hk.
 196. kira stopajı
 197. Şans oyunları ve vergilendirilmesi hk.
 198. limited şirketin aldığı kar
 199. işyeri kirası ile ilgili
 200. Vade Farkı
 201. Soru Çok mu Saçma?
 202. www.google.com fırmasına verılen reklam beedelı ile alakalı
 203. İŞHANI KAPICILARINDA STOPAJ ÖDEMESİ HAKKINDA
 204. MUHTASAR BEYANNAME EKLERİ
 205. 5084 veya 5350 s.y.ssk İşveren Payının Muhasebeleştirilmesi
 206. Hastane Masraflarinin Gider Yazilmasi Hak.
 207. 5084 ve 5350 sayılı yasa hakkında
 208. ortaklılarda eş ler ve ücretlerinin değerlendirilmesi
 209. RİSTURN
 210. Şirket Ortaklarına Maaş Bağlanması Hk.
 211. BAĞIŞLARDA KURUM KAZANCININ %5 İNİ AŞMAMAK ÜZERE
 212. 5084 ve 5350 Sayılı kanunlar gereği ssk ve gelir vergisi teş
 213. kooperatiflerde kurum vergisi istisnası..
 214. bağkur primi&geçici vergi
 215. Vergi Borcu
 216. Zarardaki bir Firma Bagısta bulunabilir mi ?
 217. Ltd Şti ortaklarının Bağ-kur primi gider yazılabilir mi?
 218. V.U.K. NA GÖRE VERGİ GECİKME FAİZLERİ K.K.E. GİDERMİDİR?
 219. BU YAZI İSMMMO NUN AYNI SORUYA CEVABI
 220. Yurtdışı Firmadan bilgisayar programı satın almak
 221. mahsup
 222. vergi hk
 223. İNŞAATLARDA TEVKİFAT KESİNTİSİ
 224. Adi Ortaklık (ACİL)
 225. yatırım indirimi hakkında
 226. BELEDİYE İŞYERLERİ HK.
 227. Kendi İşyerinde Çalışan Eşin Ücreti
 228. Ltd.şti.lere kayıtlı bina emlak ver.gidere işlendebilir mi?
 229. Yıllara Sari İş Hak.da
 230. kira stopaji hk.
 231. Kooperatiflerde Kurum vergisi istisnası
 232. geçici ve kurumlar vergisi
 233. 5084 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
 234. yatırım indirimi hesabında enflasyon düzeltmesi
 235. kurumlar vergisi hk.
 236. 97 Yılı Stopaj Cezası
 237. Kurumlar Vergisi İstisnası Hakkında
 238. Yurtdışı Hizmet Faturasına Stopaj Uygulama