PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34

 1. Kira Faturası
 2. Defter Hadleri Hakkında
 3. Baba ile Oğul Aynı Dükkanı Paylaşırsa!
 4. Masraf Merkezli Gider Takibi Hk.
 5. Envanter Defteri Hk.
 6. Gmsi?
 7. Yatırım İndirimi Hk.
 8. Çoçuklara Yapılan Maaş Ödemesi Gider Yazılırmı
 9. Peşin İhracat
 10. İnşaat Hk.
 11. Okula Gıda Yardımı?
 12. Şirket Ortaklarının Giderleri Hk.
 13. Pastahane hk.
 14. Geçmiş Dönem Geçici Vergi Yanlışlığını Nasıl Düzeltirim ?
 15. Özel İletişim Vergisi ( Kurumlar Vergisi Sirküleri/19)
 16. Vergi Borcum Var-Ne Yapayim?
 17. Protesto Masrafları!
 18. Muhtasar Beyanname Dönemi ile İlgili
 19. Otopark Bedeli Ödemesi Hk.
 20. İthalat Sayılır mı?
 21. 601 Yurt Dışı Satışlarda İntaç Tarihi
 22. Hisse Devri Öncesi Vergi Borçlarının Durumu
 23. Mülkiyeti Kendisine Ait Olan İş Yerinin Amortisman Gideri ?
 24. ÖGİ-DV nin Kaldırıldığına İlişkin Yasal Dayanak?
 25. Taşıtın Ortak Olması Halinde Giderleştirme
 26. Erzak Yardımı Hk...
 27. Dar mükellefiyet
 28. İhracat Masrafları
 29. Kampanya Hediyeleri
 30. İhracat İstisnası
 31. Yurtdışı Harcırah Hk.
 32. Gelir Vergisi Matrahı İle İlgili
 33. Yemek Faturası (Ticket, Sodexho vs)
 34. Burs Ödemesi Hk.
 35. Taşıt Gid.
 36. Eskiden Gerçek Usele Tabi Mükellef
 37. Evlere Yaptırılan Boncuk İşleme İşinin Giderleştirilmesi
 38. Muhtasar Eki (Acil)
 39. Gider Pusulasında Stopaj Oranları (Acil)
 40. Gayri Menkul Gelirlerinde Gerçek Usulde Gider Düşümü?
 41. Cirodan Pay Alma
 42. Vergi İadesi Hk.
 43. Bina Ortak Gideri
 44. Sgdp Bordrosunda Vergi Var Mı?
 45. Han Bina Ortak Giderleri
 46. Yatırım İndirimi hk.
 47. Huzur Hk.
 48. Hakediş Düzenlemeyip Avans Aldığımız Taktirde Tevkifat Hk.
 49. Geciçi Vergi Hesaplaması ile İlgili
 50. Noterler Geçici Vergi Neden Vermezler
 51. Taşeron Firma Hk.
 52. Zirai Kazancın Vergilendirilmesi
 53. Promosyon
 54. Gelir Vergisi Kanunu 18. Maddeye Giren İstisna İşler
 55. Mahkemeye Kesilen SMK Makbuzu
 56. Sigorta Şirketlerinden Alınan Paralar
 57. Oto Kiralamada Trafik Cezaları Hk.
 58. Öğrenci Servisi hk.
 59. Gider Pusulası-Stopaj Oranı
 60. İşyerinde Çalışan Personellere Alınan Üniforma
 61. Basit Usul-Taksi
 62. Senet Prt.Mas. Hk.
 63. Gayri Ticari Araçla Mal Nakli
 64. KKTC' den Alınan Faturalar V.İadesinde Kullanılabilir mi?
 65. Sorum var, Başlığa Sığmayacak Kadar Uzun, Ne Yapabilirim ?
 66. Cep Telefonları İle İlgili
 67. Gerçek Maliyet ve Fatura Farkı
 68. Kalkınmada Öncelikli Bölgede Yatrımın Devam Etmesi
 69. Erzak Dağıtımı
 70. Ar-ge İndirimi Hk.
 71. Eczanelerde Risturn Faturası Hakkında
 72. Harcırahlar Hk.
 73. Özel İletişim Vergisi Hk.
 74. Eğitim İstisnası
 75. Odenen Komiser Ucretinin Muhtasarda Gosterilmesi
 76. GMSİ Uygulaması
 77. Emeklilerde Vergi İadesi
 78. Vergi İadesinde Beyazeşya(acil)
 79. Ayni Bağış ve Yardımlar
 80. Kıdem Tazminatı Tavanı
 81. Komiserlerin Stopaji ?
 82. Avukatlıkta Taşıt Giderleri
 83. Son Kullanma Tarihi Geçen Malların Gider Kaydı
 84. Burs
 85. Muhtasar Bey.
 86. Yedek Parçaya Amortisman
 87. Ziraat Müh. Danışmanlık Hiz. Sunması
 88. Elektrik Su Doğalgaz İhbar.Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hk
 89. Şahıs İşletmelerinde Gelir Vergisi Kesintisi
 90. Özel Bina İnşaatlarında Stopaj Uygulaması
 91. Yabancı Uyruklu Birinin Türkiyede Şirket Açması Halinde
 92. İş Ortaklığı
 93. Özel Okul Faturası
 94. Danışmanlık Hizmeti
 95. Giderleştirme Nasıl Olmalı?
 96. Özel İletişim Vergsi nin Gider Kaydedilip Kaydedilmeyeceği
 97. Dava Sonucu Ödenen Gecikme Zammı
 98. Rızaen Kar Beyanı Hakkında Özelge
 99. Beyanname Süresi Geçirildiği Zaman
 100. Bu Muktezaya Ne Diyorsunuz?
 101. Gider Makbuzu- Gider Pusulası
 102. Web Sitesi Yapmakta Vergi Muafiyeti var mı?
 103. BAĞKUR'a Ait İşyerinin Kiralanması Hk.
 104. Emsal Kira Bedeli
 105. Yatırım Fonunda Stopaj var mı
 106. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Hakkında
 107. Trafik Müşaviri S.Meslek Makbuzu ?
 108. Şans Oyunlarından Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi
 109. GV İade Alacağından Mahsup Edilen Vergiler
 110. Peşin Vergi
 111. Yurtışı Hizmet Geliri
 112. Yatırım İndirimi Uygulayanlarda Kar Payından Tevkifat Hk.
 113. Kar Payı Dağıtımında Ertesi Ay Muhtasar Mı Verilecek
 114. Serbest Meslek Giderleri Hakkında
 115. Aylık Muhtasar Üç Aylık Muhtasar Hakkında
 116. Mahsup İşlemi
 117. gelir hk.
 118. Seyahat Acenta Belgesi Satışı
 119. Bedelsiz Mal
 120. Kamu kurumlardan kiralanan gayrımenkullerde GV tevkifatı
 121. sorumlu sıfatı ile kdv ve stopaj
 122. Serbest Bölgedeki İmalatın Vergilendirilmesi
 123. Hizmet ithalinde stopaj uygulaması.
 124. Sirket Ortağının Tel Faturası
 125. Basit Usulde Vergi Mükellefi Yanında Çalışan Emekli İşçi
 126. Ücretin Gider Olarak Yazılması
 127. yatırım indirimi
 128. 256 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
 129. Geçici Vergi Hakkında
 130. vergide uzmanlaşmak
 131. Hizmet İşi Yapan Şirketlerde Giderler
 132. Geçici Vergi
 133. vergiye tabii gelir...
 134. daire satışı hk.
 135. yabancı ortağa maaş
 136. Geçici Vergi 28 NL Satır
 137. Şahıs Firması Sahibinin Elde Ettiği Yatırım Fonu Gelirleri
 138. ödenen eksik işçiliğe ait prim gidermidir
 139. Gider yazılıp yazılmayacağı
 140. geçici vergi&bağkur
 141. giderlerin muhasebeleştirilmesi
 142. 5422 KVK madde 14/7 hk.
 143. şirket ortaklarının çocukllarının eğitim harcaması gider yaz
 144. 657 kapsamında çalışana ödenen ücret
 145. Vergi Kanunları Değişiyor.
 146. SSK Primi Gecikme Zamları ve KKEG Olma Olasığılı
 147. Pert Olan Araç
 148. Geçici Vergi Beyannamesi
 149. Nakliye Firmalarında yatırım indirimi.
 150. fire ve zahiyat sonucu malların veya demirbaşların stoktan
 151. Değer Artış Kazancı Sorununa Bir Çözüm Lütfen
 152. Yatırım indirimi hk.
 153. Bedelsiz Ürünler
 154. AŞ.Araç kiralamada gider pusulası
 155. Ücret bordrosu(bireysel emeklilikle ilgili)
 156. tasfiye halinde ltd.şti. için geçici vergi durumu
 157. Yurtdışı Firmaya Yapılan Hizmet
 158. Banka Ekstresi
 159. Adi ortaklıkta geçici vergi
 160. İŞCİ VERGİ İADESİ HK.
 161. a.şler,Ltd ler ve şahıs ortaklıklarının vergisel durumu...
 162. başka bir yerde bordrolu ve SSK lı çalışan işçinin akşamları
 163. Okul Kantini
 164. Gider Yazılamayan SSK Tahakkuku
 165. Kira geliri ve vergi ceza ihbarnamesi
 166. stopaj
 167. Muhtasar Beyanının Aylıktan 3 Aylık Beyana Çekilmesi
 168. Yatırım ve Teşvik Belgesi Hk.
 169. Basit usülde işçi çalıştırma
 170. yatırım indirimi
 171. Kümülatif Vergi Matrahı
 172. bireysel emekliliklerde gelir vergisi indirimi
 173. sakat ve özürlülerde gelir vergisi indirimi
 174. Geçici Verginin İadesi Hk.
 175. Ücret Bordrosu Hesaplama
 176. Ayni Yardımda Stopaj
 177. a tipi acentelerin vergi mükellefiyetleri
 178. Yurtdışı komisyon
 179. yatırım teşvik belgesi
 180. Üniversitede çalışan prof. ayrıca danışmanlık hizmeti
 181. Yatırım İndirimi
 182. beyannamelere ait d.v.
 183. şirket kurum stp.ları
 184. yatırım indirimi
 185. Huzur Hakkı
 186. Kiralanan ofisten elde edilen kira geliri
 187. Ciro Primi
 188. Harcırah
 189. Yatırım indirimi hk.
 190. Dar Mükellefiyet ve Yurt Dışından Gelen Havale Hk.
 191. MUHTASARDA KİRA TAHAKKUK TARİHİ
 192. Eurobond Faiz Geliri Elde Edenlerde Beyan Durumu
 193. Hayat Sigortalarında Vergi İndirimi Hk.
 194. Araç Kredi Faizleri
 195. Alınan Yurt Dışı Fuar Teşviki Gelir Mi Yazılmalı? Hangi Hes.
 196. teşvikler
 197. 256 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı
 198. Şahıs Firması Sahibinin Bireysel Emeklilik Ödemesinin İndiri
 199. Harcırahların Muhtasar da Gösterimi
 200. kiralama
 201. Dernek'ten kiralamada tevkifat
 202. Basit Usüle tabi mükellefler Hak.
 203. royalite stopaj uygulaması
 204. gmsi hakkında
 205. ihbar önelinin gelir yazılması hk.
 206. Şahıs Sigorta Primleri
 207. 5350 SAYILI KANUNA GÖRE KAPSAMA ALINAN İŞYERLERİ HK.
 208. çok acilll eğitime % 100 destek projesi
 209. prim tahakkuk
 210. Muhtasar Beyannamede SSK'ya tabi olmadan çalışanlar hakkında
 211. TOPLULUK SİGORTASI
 212. Değer Artışı
 213. eczanelerde risturn faturası hk
 214. İHRACATLARDA GELEN DAPLAR
 215. kira stopajı
 216. B Tipi Likid Fon Gelir Beyanı
 217. Giyecek Yardımı
 218. Yabancı İşçilerden Vergi Kesintisi
 219. ltd.şti muhasebecılerde tevkifat olayı
 220. Global listede olmayan teşvik belgesi kapsamındaki alımlar
 221. Geçici Vergi
 222. Vergi Mükellefiyeti
 223. acil acil!!! kiradaki stopaj
 224. Askerlik Borçlanması Ücretlilerde Vergi Matrahından İndirimi
 225. Özel sağlık sigortasının gidere atılması hk.
 226. SAKATLIK İNDİRİMİ HK.
 227. Basit Usul deki Mükellefler....
 228. Şahıs İşletmelerinde stopaj uygulaması var mı?
 229. KURUMLAR VERGİSİ ÖDEME ZAMANI
 230. OKULLARA YAPILACAK BAĞIŞ?????
 231. ihraç kayıtlı satışlarda kdv iadesi
 232. Kamyonetler Yatırım İndirimde Dikkate Alınabilirmi ?
 233. Yatırım İndirimi Hk.
 234. Stajyer Öğrenci Ücretleri
 235. Kollektif Şirket Ortaklarının Ücretleri
 236. finans kurumları ve bankaların menkul sermaye iradları
 237. KDV'de vergi sorumlusu
 238. VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLAR VE DERNEKLERİN TAM LİSTESİN
 239. SAKATLIK İNDİRİMİ
 240. sosyal aktiviteler
 241. Şirket Ortaklarına Konut Tahsisi
 242. menkul sermaye iradı geliri (acil cevaplarınızı bekliyorum)
 243. İşçilere Yapılan Özel Sağlık Sigortası Hk.
 244. Yurtdışı Harcırah
 245. Şirket Ortaklarının Bağkur Primleri Gider Yazılır mı?
 246. Muhtasar Beyanname Dönem Değişikliği
 247. 5084 sayılı yasa kapsamına bılgısayar program danışmanlıgı
 248. Öğrenci Servisi İşi Basit Usul Olur mu?
 249. NE OLACAK ŞİMDİ (5084-5350)
 250. SAKAT VERGİ İNDİRİMİ HAKKINDA.