PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34

 1. Resim Atölyesi Hk.
 2. Ramazan Etkinlikleri Çerçevesinde Sponsor Olma
 3. Kiralama Hk.
 4. Esnaf Muaflığı
 5. Ramazan Ayında Yemek Parası Yerine Tıcket Vermek
 6. Şahıs İşletme Devri
 7. Toptan mı Yoksa Perakende mı?
 8. Dava Sonucu Fazla Tahsilat
 9. Seyyar Satıcılar Vergılendırmesı
 10. DemirbaşSayılabilmesiİçinHangiÖzelliklerinOlmasıGe rekir
 11. Toplama Yapılmayan Haller
 12. İrsaliyede Sevk Adresi...
 13. Yeni Mükelleflerde Fatura Basımı
 14. Amortisman Tablosu
 15. Mahsup
 16. Kapicilarla İlgili Bir Kanun Var mi ?
 17. Pakistan Depremi için Yapılan Bağış
 18. Maliyeye Yatan Avukatlık Ruhsat Harcı Gidere Yazılır mı?
 19. Zirat Ürünleri Pazarlaması
 20. Kira Faturası
 21. Defter Hadleri Hakkında
 22. Baba ile Oğul Aynı Dükkanı Paylaşırsa!
 23. Masraf Merkezli Gider Takibi Hk.
 24. Envanter Defteri Hk.
 25. Gmsi?
 26. Yatırım İndirimi Hk.
 27. Çoçuklara Yapılan Maaş Ödemesi Gider Yazılırmı
 28. Peşin İhracat
 29. İnşaat Hk.
 30. Okula Gıda Yardımı?
 31. Şirket Ortaklarının Giderleri Hk.
 32. Pastahane hk.
 33. Geçmiş Dönem Geçici Vergi Yanlışlığını Nasıl Düzeltirim ?
 34. Özel İletişim Vergisi ( Kurumlar Vergisi Sirküleri/19)
 35. Vergi Borcum Var-Ne Yapayim?
 36. Protesto Masrafları!
 37. Muhtasar Beyanname Dönemi ile İlgili
 38. Otopark Bedeli Ödemesi Hk.
 39. İthalat Sayılır mı?
 40. 601 Yurt Dışı Satışlarda İntaç Tarihi
 41. Hisse Devri Öncesi Vergi Borçlarının Durumu
 42. Mülkiyeti Kendisine Ait Olan İş Yerinin Amortisman Gideri ?
 43. ÖGİ-DV nin Kaldırıldığına İlişkin Yasal Dayanak?
 44. Taşıtın Ortak Olması Halinde Giderleştirme
 45. Erzak Yardımı Hk...
 46. Dar mükellefiyet
 47. İhracat Masrafları
 48. Kampanya Hediyeleri
 49. İhracat İstisnası
 50. Yurtdışı Harcırah Hk.
 51. Gelir Vergisi Matrahı İle İlgili
 52. Yemek Faturası (Ticket, Sodexho vs)
 53. Burs Ödemesi Hk.
 54. Taşıt Gid.
 55. Eskiden Gerçek Usele Tabi Mükellef
 56. Evlere Yaptırılan Boncuk İşleme İşinin Giderleştirilmesi
 57. Muhtasar Eki (Acil)
 58. Gider Pusulasında Stopaj Oranları (Acil)
 59. Gayri Menkul Gelirlerinde Gerçek Usulde Gider Düşümü?
 60. Cirodan Pay Alma
 61. Vergi İadesi Hk.
 62. Bina Ortak Gideri
 63. Sgdp Bordrosunda Vergi Var Mı?
 64. Han Bina Ortak Giderleri
 65. Yatırım İndirimi hk.
 66. Huzur Hk.
 67. Hakediş Düzenlemeyip Avans Aldığımız Taktirde Tevkifat Hk.
 68. Geciçi Vergi Hesaplaması ile İlgili
 69. Noterler Geçici Vergi Neden Vermezler
 70. Taşeron Firma Hk.
 71. Zirai Kazancın Vergilendirilmesi
 72. Promosyon
 73. Gelir Vergisi Kanunu 18. Maddeye Giren İstisna İşler
 74. Mahkemeye Kesilen SMK Makbuzu
 75. Sigorta Şirketlerinden Alınan Paralar
 76. Oto Kiralamada Trafik Cezaları Hk.
 77. Öğrenci Servisi hk.
 78. Gider Pusulası-Stopaj Oranı
 79. İşyerinde Çalışan Personellere Alınan Üniforma
 80. Basit Usul-Taksi
 81. Senet Prt.Mas. Hk.
 82. Gayri Ticari Araçla Mal Nakli
 83. KKTC' den Alınan Faturalar V.İadesinde Kullanılabilir mi?
 84. Sorum var, Başlığa Sığmayacak Kadar Uzun, Ne Yapabilirim ?
 85. Cep Telefonları İle İlgili
 86. Gerçek Maliyet ve Fatura Farkı
 87. Kalkınmada Öncelikli Bölgede Yatrımın Devam Etmesi
 88. Erzak Dağıtımı
 89. Ar-ge İndirimi Hk.
 90. Eczanelerde Risturn Faturası Hakkında
 91. Harcırahlar Hk.
 92. Özel İletişim Vergisi Hk.
 93. Eğitim İstisnası
 94. Odenen Komiser Ucretinin Muhtasarda Gosterilmesi
 95. GMSİ Uygulaması
 96. Emeklilerde Vergi İadesi
 97. Vergi İadesinde Beyazeşya(acil)
 98. Ayni Bağış ve Yardımlar
 99. Kıdem Tazminatı Tavanı
 100. Komiserlerin Stopaji ?
 101. Avukatlıkta Taşıt Giderleri
 102. Son Kullanma Tarihi Geçen Malların Gider Kaydı
 103. Burs
 104. Muhtasar Bey.
 105. Yedek Parçaya Amortisman
 106. Ziraat Müh. Danışmanlık Hiz. Sunması
 107. Elektrik Su Doğalgaz İhbar.Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hk
 108. Şahıs İşletmelerinde Gelir Vergisi Kesintisi
 109. Özel Bina İnşaatlarında Stopaj Uygulaması
 110. Yabancı Uyruklu Birinin Türkiyede Şirket Açması Halinde
 111. İş Ortaklığı
 112. Özel Okul Faturası
 113. Danışmanlık Hizmeti
 114. Giderleştirme Nasıl Olmalı?
 115. Özel İletişim Vergsi nin Gider Kaydedilip Kaydedilmeyeceği
 116. Dava Sonucu Ödenen Gecikme Zammı
 117. Rızaen Kar Beyanı Hakkında Özelge
 118. Beyanname Süresi Geçirildiği Zaman
 119. Bu Muktezaya Ne Diyorsunuz?
 120. Gider Makbuzu- Gider Pusulası
 121. Web Sitesi Yapmakta Vergi Muafiyeti var mı?
 122. BAĞKUR'a Ait İşyerinin Kiralanması Hk.
 123. Emsal Kira Bedeli
 124. Yatırım Fonunda Stopaj var mı
 125. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Hakkında
 126. Trafik Müşaviri S.Meslek Makbuzu ?
 127. Şans Oyunlarından Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi
 128. GV İade Alacağından Mahsup Edilen Vergiler
 129. Peşin Vergi
 130. Yurtışı Hizmet Geliri
 131. Yatırım İndirimi Uygulayanlarda Kar Payından Tevkifat Hk.
 132. Kar Payı Dağıtımında Ertesi Ay Muhtasar Mı Verilecek
 133. Serbest Meslek Giderleri Hakkında
 134. Aylık Muhtasar Üç Aylık Muhtasar Hakkında
 135. Mahsup İşlemi
 136. gelir hk.
 137. Seyahat Acenta Belgesi Satışı
 138. Bedelsiz Mal
 139. Kamu kurumlardan kiralanan gayrımenkullerde GV tevkifatı
 140. sorumlu sıfatı ile kdv ve stopaj
 141. Serbest Bölgedeki İmalatın Vergilendirilmesi
 142. Hizmet ithalinde stopaj uygulaması.
 143. Sirket Ortağının Tel Faturası
 144. Basit Usulde Vergi Mükellefi Yanında Çalışan Emekli İşçi
 145. Ücretin Gider Olarak Yazılması
 146. yatırım indirimi
 147. 256 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
 148. Geçici Vergi Hakkında
 149. vergide uzmanlaşmak
 150. Hizmet İşi Yapan Şirketlerde Giderler
 151. Geçici Vergi
 152. vergiye tabii gelir...
 153. daire satışı hk.
 154. yabancı ortağa maaş
 155. Geçici Vergi 28 NL Satır
 156. Şahıs Firması Sahibinin Elde Ettiği Yatırım Fonu Gelirleri
 157. ödenen eksik işçiliğe ait prim gidermidir
 158. Gider yazılıp yazılmayacağı
 159. geçici vergi&bağkur
 160. giderlerin muhasebeleştirilmesi
 161. 5422 KVK madde 14/7 hk.
 162. şirket ortaklarının çocukllarının eğitim harcaması gider yaz
 163. 657 kapsamında çalışana ödenen ücret
 164. Vergi Kanunları Değişiyor.
 165. SSK Primi Gecikme Zamları ve KKEG Olma Olasığılı
 166. Pert Olan Araç
 167. Geçici Vergi Beyannamesi
 168. Nakliye Firmalarında yatırım indirimi.
 169. fire ve zahiyat sonucu malların veya demirbaşların stoktan
 170. Değer Artış Kazancı Sorununa Bir Çözüm Lütfen
 171. Yatırım indirimi hk.
 172. Bedelsiz Ürünler
 173. AŞ.Araç kiralamada gider pusulası
 174. Ücret bordrosu(bireysel emeklilikle ilgili)
 175. tasfiye halinde ltd.şti. için geçici vergi durumu
 176. Yurtdışı Firmaya Yapılan Hizmet
 177. Banka Ekstresi
 178. Adi ortaklıkta geçici vergi
 179. İŞCİ VERGİ İADESİ HK.
 180. a.şler,Ltd ler ve şahıs ortaklıklarının vergisel durumu...
 181. başka bir yerde bordrolu ve SSK lı çalışan işçinin akşamları
 182. Okul Kantini
 183. Gider Yazılamayan SSK Tahakkuku
 184. Kira geliri ve vergi ceza ihbarnamesi
 185. stopaj
 186. Muhtasar Beyanının Aylıktan 3 Aylık Beyana Çekilmesi
 187. Yatırım ve Teşvik Belgesi Hk.
 188. Basit usülde işçi çalıştırma
 189. yatırım indirimi
 190. Kümülatif Vergi Matrahı
 191. bireysel emekliliklerde gelir vergisi indirimi
 192. sakat ve özürlülerde gelir vergisi indirimi
 193. Geçici Verginin İadesi Hk.
 194. Ücret Bordrosu Hesaplama
 195. Ayni Yardımda Stopaj
 196. a tipi acentelerin vergi mükellefiyetleri
 197. Yurtdışı komisyon
 198. yatırım teşvik belgesi
 199. Üniversitede çalışan prof. ayrıca danışmanlık hizmeti
 200. Yatırım İndirimi
 201. beyannamelere ait d.v.
 202. şirket kurum stp.ları
 203. yatırım indirimi
 204. Huzur Hakkı
 205. Kiralanan ofisten elde edilen kira geliri
 206. Ciro Primi
 207. Harcırah
 208. Yatırım indirimi hk.
 209. Dar Mükellefiyet ve Yurt Dışından Gelen Havale Hk.
 210. MUHTASARDA KİRA TAHAKKUK TARİHİ
 211. Eurobond Faiz Geliri Elde Edenlerde Beyan Durumu
 212. Hayat Sigortalarında Vergi İndirimi Hk.
 213. Araç Kredi Faizleri
 214. Alınan Yurt Dışı Fuar Teşviki Gelir Mi Yazılmalı? Hangi Hes.
 215. teşvikler
 216. 256 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı
 217. Şahıs Firması Sahibinin Bireysel Emeklilik Ödemesinin İndiri
 218. Harcırahların Muhtasar da Gösterimi
 219. kiralama
 220. Dernek'ten kiralamada tevkifat
 221. Basit Usüle tabi mükellefler Hak.
 222. royalite stopaj uygulaması
 223. gmsi hakkında
 224. ihbar önelinin gelir yazılması hk.
 225. Şahıs Sigorta Primleri
 226. 5350 SAYILI KANUNA GÖRE KAPSAMA ALINAN İŞYERLERİ HK.
 227. çok acilll eğitime % 100 destek projesi
 228. prim tahakkuk
 229. Muhtasar Beyannamede SSK'ya tabi olmadan çalışanlar hakkında
 230. TOPLULUK SİGORTASI
 231. Değer Artışı
 232. eczanelerde risturn faturası hk
 233. İHRACATLARDA GELEN DAPLAR
 234. kira stopajı
 235. B Tipi Likid Fon Gelir Beyanı
 236. Giyecek Yardımı
 237. Yabancı İşçilerden Vergi Kesintisi
 238. ltd.şti muhasebecılerde tevkifat olayı
 239. Global listede olmayan teşvik belgesi kapsamındaki alımlar
 240. Geçici Vergi
 241. Vergi Mükellefiyeti
 242. acil acil!!! kiradaki stopaj
 243. Askerlik Borçlanması Ücretlilerde Vergi Matrahından İndirimi
 244. Özel sağlık sigortasının gidere atılması hk.
 245. SAKATLIK İNDİRİMİ HK.
 246. Basit Usul deki Mükellefler....
 247. Şahıs İşletmelerinde stopaj uygulaması var mı?
 248. KURUMLAR VERGİSİ ÖDEME ZAMANI
 249. OKULLARA YAPILACAK BAĞIŞ?????
 250. ihraç kayıtlı satışlarda kdv iadesi