PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34

 1. Dar mükellefiyet
 2. İhracat Masrafları
 3. Kampanya Hediyeleri
 4. İhracat İstisnası
 5. Yurtdışı Harcırah Hk.
 6. Gelir Vergisi Matrahı İle İlgili
 7. Yemek Faturası (Ticket, Sodexho vs)
 8. Burs Ödemesi Hk.
 9. Taşıt Gid.
 10. Eskiden Gerçek Usele Tabi Mükellef
 11. Evlere Yaptırılan Boncuk İşleme İşinin Giderleştirilmesi
 12. Muhtasar Eki (Acil)
 13. Gider Pusulasında Stopaj Oranları (Acil)
 14. Gayri Menkul Gelirlerinde Gerçek Usulde Gider Düşümü?
 15. Cirodan Pay Alma
 16. Vergi İadesi Hk.
 17. Bina Ortak Gideri
 18. Sgdp Bordrosunda Vergi Var Mı?
 19. Han Bina Ortak Giderleri
 20. Yatırım İndirimi hk.
 21. Huzur Hk.
 22. Hakediş Düzenlemeyip Avans Aldığımız Taktirde Tevkifat Hk.
 23. Geciçi Vergi Hesaplaması ile İlgili
 24. Noterler Geçici Vergi Neden Vermezler
 25. Taşeron Firma Hk.
 26. Zirai Kazancın Vergilendirilmesi
 27. Promosyon
 28. Gelir Vergisi Kanunu 18. Maddeye Giren İstisna İşler
 29. Mahkemeye Kesilen SMK Makbuzu
 30. Sigorta Şirketlerinden Alınan Paralar
 31. Oto Kiralamada Trafik Cezaları Hk.
 32. Öğrenci Servisi hk.
 33. Gider Pusulası-Stopaj Oranı
 34. İşyerinde Çalışan Personellere Alınan Üniforma
 35. Basit Usul-Taksi
 36. Senet Prt.Mas. Hk.
 37. Gayri Ticari Araçla Mal Nakli
 38. KKTC' den Alınan Faturalar V.İadesinde Kullanılabilir mi?
 39. Sorum var, Başlığa Sığmayacak Kadar Uzun, Ne Yapabilirim ?
 40. Cep Telefonları İle İlgili
 41. Gerçek Maliyet ve Fatura Farkı
 42. Kalkınmada Öncelikli Bölgede Yatrımın Devam Etmesi
 43. Erzak Dağıtımı
 44. Ar-ge İndirimi Hk.
 45. Eczanelerde Risturn Faturası Hakkında
 46. Harcırahlar Hk.
 47. Özel İletişim Vergisi Hk.
 48. Eğitim İstisnası
 49. Odenen Komiser Ucretinin Muhtasarda Gosterilmesi
 50. GMSİ Uygulaması
 51. Emeklilerde Vergi İadesi
 52. Vergi İadesinde Beyazeşya(acil)
 53. Ayni Bağış ve Yardımlar
 54. Kıdem Tazminatı Tavanı
 55. Komiserlerin Stopaji ?
 56. Avukatlıkta Taşıt Giderleri
 57. Son Kullanma Tarihi Geçen Malların Gider Kaydı
 58. Burs
 59. Muhtasar Bey.
 60. Yedek Parçaya Amortisman
 61. Ziraat Müh. Danışmanlık Hiz. Sunması
 62. Elektrik Su Doğalgaz İhbar.Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hk
 63. Şahıs İşletmelerinde Gelir Vergisi Kesintisi
 64. Özel Bina İnşaatlarında Stopaj Uygulaması
 65. Yabancı Uyruklu Birinin Türkiyede Şirket Açması Halinde
 66. İş Ortaklığı
 67. Özel Okul Faturası
 68. Danışmanlık Hizmeti
 69. Giderleştirme Nasıl Olmalı?
 70. Özel İletişim Vergsi nin Gider Kaydedilip Kaydedilmeyeceği
 71. Dava Sonucu Ödenen Gecikme Zammı
 72. Rızaen Kar Beyanı Hakkında Özelge
 73. Beyanname Süresi Geçirildiği Zaman
 74. Bu Muktezaya Ne Diyorsunuz?
 75. Gider Makbuzu- Gider Pusulası
 76. Web Sitesi Yapmakta Vergi Muafiyeti var mı?
 77. BAĞKUR'a Ait İşyerinin Kiralanması Hk.
 78. Emsal Kira Bedeli
 79. Yatırım Fonunda Stopaj var mı
 80. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Hakkında
 81. Trafik Müşaviri S.Meslek Makbuzu ?
 82. Şans Oyunlarından Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi
 83. GV İade Alacağından Mahsup Edilen Vergiler
 84. Peşin Vergi
 85. Yurtışı Hizmet Geliri
 86. Yatırım İndirimi Uygulayanlarda Kar Payından Tevkifat Hk.
 87. Kar Payı Dağıtımında Ertesi Ay Muhtasar Mı Verilecek
 88. Serbest Meslek Giderleri Hakkında
 89. Aylık Muhtasar Üç Aylık Muhtasar Hakkında
 90. Mahsup İşlemi
 91. gelir hk.
 92. Seyahat Acenta Belgesi Satışı
 93. Bedelsiz Mal
 94. Kamu kurumlardan kiralanan gayrımenkullerde GV tevkifatı
 95. sorumlu sıfatı ile kdv ve stopaj
 96. Serbest Bölgedeki İmalatın Vergilendirilmesi
 97. Hizmet ithalinde stopaj uygulaması.
 98. Sirket Ortağının Tel Faturası
 99. Basit Usulde Vergi Mükellefi Yanında Çalışan Emekli İşçi
 100. Ücretin Gider Olarak Yazılması
 101. yatırım indirimi
 102. 256 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
 103. Geçici Vergi Hakkında
 104. vergide uzmanlaşmak
 105. Hizmet İşi Yapan Şirketlerde Giderler
 106. Geçici Vergi
 107. vergiye tabii gelir...
 108. daire satışı hk.
 109. yabancı ortağa maaş
 110. Geçici Vergi 28 NL Satır
 111. Şahıs Firması Sahibinin Elde Ettiği Yatırım Fonu Gelirleri
 112. ödenen eksik işçiliğe ait prim gidermidir
 113. Gider yazılıp yazılmayacağı
 114. geçici vergi&bağkur
 115. giderlerin muhasebeleştirilmesi
 116. 5422 KVK madde 14/7 hk.
 117. şirket ortaklarının çocukllarının eğitim harcaması gider yaz
 118. 657 kapsamında çalışana ödenen ücret
 119. Vergi Kanunları Değişiyor.
 120. SSK Primi Gecikme Zamları ve KKEG Olma Olasığılı
 121. Pert Olan Araç
 122. Geçici Vergi Beyannamesi
 123. Nakliye Firmalarında yatırım indirimi.
 124. fire ve zahiyat sonucu malların veya demirbaşların stoktan
 125. Değer Artış Kazancı Sorununa Bir Çözüm Lütfen
 126. Yatırım indirimi hk.
 127. Bedelsiz Ürünler
 128. AŞ.Araç kiralamada gider pusulası
 129. Ücret bordrosu(bireysel emeklilikle ilgili)
 130. tasfiye halinde ltd.şti. için geçici vergi durumu
 131. Yurtdışı Firmaya Yapılan Hizmet
 132. Banka Ekstresi
 133. Adi ortaklıkta geçici vergi
 134. İŞCİ VERGİ İADESİ HK.
 135. a.şler,Ltd ler ve şahıs ortaklıklarının vergisel durumu...
 136. başka bir yerde bordrolu ve SSK lı çalışan işçinin akşamları
 137. Okul Kantini
 138. Gider Yazılamayan SSK Tahakkuku
 139. Kira geliri ve vergi ceza ihbarnamesi
 140. stopaj
 141. Muhtasar Beyanının Aylıktan 3 Aylık Beyana Çekilmesi
 142. Yatırım ve Teşvik Belgesi Hk.
 143. Basit usülde işçi çalıştırma
 144. yatırım indirimi
 145. Kümülatif Vergi Matrahı
 146. bireysel emekliliklerde gelir vergisi indirimi
 147. sakat ve özürlülerde gelir vergisi indirimi
 148. Geçici Verginin İadesi Hk.
 149. Ücret Bordrosu Hesaplama
 150. Ayni Yardımda Stopaj
 151. a tipi acentelerin vergi mükellefiyetleri
 152. Yurtdışı komisyon
 153. yatırım teşvik belgesi
 154. Üniversitede çalışan prof. ayrıca danışmanlık hizmeti
 155. Yatırım İndirimi
 156. beyannamelere ait d.v.
 157. şirket kurum stp.ları
 158. yatırım indirimi
 159. Huzur Hakkı
 160. Kiralanan ofisten elde edilen kira geliri
 161. Ciro Primi
 162. Harcırah
 163. Yatırım indirimi hk.
 164. Dar Mükellefiyet ve Yurt Dışından Gelen Havale Hk.
 165. MUHTASARDA KİRA TAHAKKUK TARİHİ
 166. Eurobond Faiz Geliri Elde Edenlerde Beyan Durumu
 167. Hayat Sigortalarında Vergi İndirimi Hk.
 168. Araç Kredi Faizleri
 169. Alınan Yurt Dışı Fuar Teşviki Gelir Mi Yazılmalı? Hangi Hes.
 170. teşvikler
 171. 256 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı
 172. Şahıs Firması Sahibinin Bireysel Emeklilik Ödemesinin İndiri
 173. Harcırahların Muhtasar da Gösterimi
 174. kiralama
 175. Dernek'ten kiralamada tevkifat
 176. Basit Usüle tabi mükellefler Hak.
 177. royalite stopaj uygulaması
 178. gmsi hakkında
 179. ihbar önelinin gelir yazılması hk.
 180. Şahıs Sigorta Primleri
 181. 5350 SAYILI KANUNA GÖRE KAPSAMA ALINAN İŞYERLERİ HK.
 182. çok acilll eğitime % 100 destek projesi
 183. prim tahakkuk
 184. Muhtasar Beyannamede SSK'ya tabi olmadan çalışanlar hakkında
 185. TOPLULUK SİGORTASI
 186. Değer Artışı
 187. eczanelerde risturn faturası hk
 188. İHRACATLARDA GELEN DAPLAR
 189. kira stopajı
 190. B Tipi Likid Fon Gelir Beyanı
 191. Giyecek Yardımı
 192. Yabancı İşçilerden Vergi Kesintisi
 193. ltd.şti muhasebecılerde tevkifat olayı
 194. Global listede olmayan teşvik belgesi kapsamındaki alımlar
 195. Geçici Vergi
 196. Vergi Mükellefiyeti
 197. acil acil!!! kiradaki stopaj
 198. Askerlik Borçlanması Ücretlilerde Vergi Matrahından İndirimi
 199. Özel sağlık sigortasının gidere atılması hk.
 200. SAKATLIK İNDİRİMİ HK.
 201. Basit Usul deki Mükellefler....
 202. Şahıs İşletmelerinde stopaj uygulaması var mı?
 203. KURUMLAR VERGİSİ ÖDEME ZAMANI
 204. OKULLARA YAPILACAK BAĞIŞ?????
 205. ihraç kayıtlı satışlarda kdv iadesi
 206. Kamyonetler Yatırım İndirimde Dikkate Alınabilirmi ?
 207. Yatırım İndirimi Hk.
 208. Stajyer Öğrenci Ücretleri
 209. Kollektif Şirket Ortaklarının Ücretleri
 210. finans kurumları ve bankaların menkul sermaye iradları
 211. KDV'de vergi sorumlusu
 212. VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLAR VE DERNEKLERİN TAM LİSTESİN
 213. SAKATLIK İNDİRİMİ
 214. sosyal aktiviteler
 215. Şirket Ortaklarına Konut Tahsisi
 216. menkul sermaye iradı geliri (acil cevaplarınızı bekliyorum)
 217. İşçilere Yapılan Özel Sağlık Sigortası Hk.
 218. Yurtdışı Harcırah
 219. Şirket Ortaklarının Bağkur Primleri Gider Yazılır mı?
 220. Muhtasar Beyanname Dönem Değişikliği
 221. 5084 sayılı yasa kapsamına bılgısayar program danışmanlıgı
 222. Öğrenci Servisi İşi Basit Usul Olur mu?
 223. NE OLACAK ŞİMDİ (5084-5350)
 224. SAKAT VERGİ İNDİRİMİ HAKKINDA.
 225. YURTDIŞI HARCAMALARI
 226. İNDİRİM KONUSU YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR HK.
 227. kurumlar vergisi beyannamesinde kesinti yoluyla ödenen peşin
 228. özel indirim
 229. YATIRIM İNDİRİMİ HK.
 230. TAŞIT KİRA SÖZLEŞMESİ HK?
 231. HARCIRAH HK.
 232. YURTDIŞI HARCIRAHLARDA VERGİLENDİRME HK.
 233. işçi vergi iadesi(muhtasar beyanname)
 234. yatırım indirimi
 235. YURTDIŞI HARCIRAHLARDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERİ
 236. ardiye kirasında stopaj
 237. TAŞERON FİRMA HK.
 238. GİDERLER(Acil)
 239. Aynı Yardımlar Ücret Bordrosuna Yansıtılır mı?
 240. ÖZÜRLÜ DERECESİ
 241. FİRE DEĞERLERİ K.K.EDİLMEYEN GİDER OLMASI HUSUSUNDA...!
 242. Ortaklık İşinde Geçici Vergi
 243. KIDEM TAZMİNAT TAVANI İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İST teşekkürler
 244. İŞ ORTAKLIKLARINDA VERGİLENDİRME
 245. 5084 SAYILI KANUNUN GEÇERLİĞİ
 246. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
 247. Emlak Vergisi Gider Yazılabilir mi?
 248. aylıkmı üçaylıkmı
 249. Ticari Taşıt Alımlarındaki ÖTV Gider Olarak Yazılabiliyormu
 250. YATIRIM İNDİRİMİ HK.