PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33]

 1. gelir hk.
 2. Seyahat Acenta Belgesi Satışı
 3. Bedelsiz Mal
 4. Kamu kurumlardan kiralanan gayrımenkullerde GV tevkifatı
 5. sorumlu sıfatı ile kdv ve stopaj
 6. Serbest Bölgedeki İmalatın Vergilendirilmesi
 7. Hizmet ithalinde stopaj uygulaması.
 8. Sirket Ortağının Tel Faturası
 9. Basit Usulde Vergi Mükellefi Yanında Çalışan Emekli İşçi
 10. Ücretin Gider Olarak Yazılması
 11. yatırım indirimi
 12. 256 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
 13. Geçici Vergi Hakkında
 14. vergide uzmanlaşmak
 15. Hizmet İşi Yapan Şirketlerde Giderler
 16. Geçici Vergi
 17. vergiye tabii gelir...
 18. daire satışı hk.
 19. yabancı ortağa maaş
 20. Geçici Vergi 28 NL Satır
 21. Şahıs Firması Sahibinin Elde Ettiği Yatırım Fonu Gelirleri
 22. ödenen eksik işçiliğe ait prim gidermidir
 23. Gider yazılıp yazılmayacağı
 24. geçici vergi&bağkur
 25. giderlerin muhasebeleştirilmesi
 26. 5422 KVK madde 14/7 hk.
 27. şirket ortaklarının çocukllarının eğitim harcaması gider yaz
 28. 657 kapsamında çalışana ödenen ücret
 29. Vergi Kanunları Değişiyor.
 30. SSK Primi Gecikme Zamları ve KKEG Olma Olasığılı
 31. Pert Olan Araç
 32. Geçici Vergi Beyannamesi
 33. Nakliye Firmalarında yatırım indirimi.
 34. fire ve zahiyat sonucu malların veya demirbaşların stoktan
 35. Değer Artış Kazancı Sorununa Bir Çözüm Lütfen
 36. Yatırım indirimi hk.
 37. Bedelsiz Ürünler
 38. AŞ.Araç kiralamada gider pusulası
 39. Ücret bordrosu(bireysel emeklilikle ilgili)
 40. tasfiye halinde ltd.şti. için geçici vergi durumu
 41. Yurtdışı Firmaya Yapılan Hizmet
 42. Banka Ekstresi
 43. Adi ortaklıkta geçici vergi
 44. İŞCİ VERGİ İADESİ HK.
 45. a.şler,Ltd ler ve şahıs ortaklıklarının vergisel durumu...
 46. başka bir yerde bordrolu ve SSK lı çalışan işçinin akşamları
 47. Okul Kantini
 48. Gider Yazılamayan SSK Tahakkuku
 49. Kira geliri ve vergi ceza ihbarnamesi
 50. stopaj
 51. Muhtasar Beyanının Aylıktan 3 Aylık Beyana Çekilmesi
 52. Yatırım ve Teşvik Belgesi Hk.
 53. Basit usülde işçi çalıştırma
 54. yatırım indirimi
 55. Kümülatif Vergi Matrahı
 56. bireysel emekliliklerde gelir vergisi indirimi
 57. sakat ve özürlülerde gelir vergisi indirimi
 58. Geçici Verginin İadesi Hk.
 59. Ücret Bordrosu Hesaplama
 60. Ayni Yardımda Stopaj
 61. a tipi acentelerin vergi mükellefiyetleri
 62. Yurtdışı komisyon
 63. yatırım teşvik belgesi
 64. Üniversitede çalışan prof. ayrıca danışmanlık hizmeti
 65. Yatırım İndirimi
 66. beyannamelere ait d.v.
 67. şirket kurum stp.ları
 68. yatırım indirimi
 69. Huzur Hakkı
 70. Kiralanan ofisten elde edilen kira geliri
 71. Ciro Primi
 72. Harcırah
 73. Yatırım indirimi hk.
 74. Dar Mükellefiyet ve Yurt Dışından Gelen Havale Hk.
 75. MUHTASARDA KİRA TAHAKKUK TARİHİ
 76. Eurobond Faiz Geliri Elde Edenlerde Beyan Durumu
 77. Hayat Sigortalarında Vergi İndirimi Hk.
 78. Araç Kredi Faizleri
 79. Alınan Yurt Dışı Fuar Teşviki Gelir Mi Yazılmalı? Hangi Hes.
 80. teşvikler
 81. 256 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı
 82. Şahıs Firması Sahibinin Bireysel Emeklilik Ödemesinin İndiri
 83. Harcırahların Muhtasar da Gösterimi
 84. kiralama
 85. Dernek'ten kiralamada tevkifat
 86. Basit Usüle tabi mükellefler Hak.
 87. royalite stopaj uygulaması
 88. gmsi hakkında
 89. ihbar önelinin gelir yazılması hk.
 90. Şahıs Sigorta Primleri
 91. 5350 SAYILI KANUNA GÖRE KAPSAMA ALINAN İŞYERLERİ HK.
 92. çok acilll eğitime % 100 destek projesi
 93. prim tahakkuk
 94. Muhtasar Beyannamede SSK'ya tabi olmadan çalışanlar hakkında
 95. TOPLULUK SİGORTASI
 96. Değer Artışı
 97. eczanelerde risturn faturası hk
 98. İHRACATLARDA GELEN DAPLAR
 99. kira stopajı
 100. B Tipi Likid Fon Gelir Beyanı
 101. Giyecek Yardımı
 102. Yabancı İşçilerden Vergi Kesintisi
 103. ltd.şti muhasebecılerde tevkifat olayı
 104. Global listede olmayan teşvik belgesi kapsamındaki alımlar
 105. Geçici Vergi
 106. Vergi Mükellefiyeti
 107. acil acil!!! kiradaki stopaj
 108. Askerlik Borçlanması Ücretlilerde Vergi Matrahından İndirimi
 109. Özel sağlık sigortasının gidere atılması hk.
 110. SAKATLIK İNDİRİMİ HK.
 111. Basit Usul deki Mükellefler....
 112. Şahıs İşletmelerinde stopaj uygulaması var mı?
 113. KURUMLAR VERGİSİ ÖDEME ZAMANI
 114. OKULLARA YAPILACAK BAĞIŞ?????
 115. ihraç kayıtlı satışlarda kdv iadesi
 116. Kamyonetler Yatırım İndirimde Dikkate Alınabilirmi ?
 117. Yatırım İndirimi Hk.
 118. Stajyer Öğrenci Ücretleri
 119. Kollektif Şirket Ortaklarının Ücretleri
 120. finans kurumları ve bankaların menkul sermaye iradları
 121. KDV'de vergi sorumlusu
 122. VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLAR VE DERNEKLERİN TAM LİSTESİN
 123. SAKATLIK İNDİRİMİ
 124. sosyal aktiviteler
 125. Şirket Ortaklarına Konut Tahsisi
 126. menkul sermaye iradı geliri (acil cevaplarınızı bekliyorum)
 127. İşçilere Yapılan Özel Sağlık Sigortası Hk.
 128. Yurtdışı Harcırah
 129. Şirket Ortaklarının Bağkur Primleri Gider Yazılır mı?
 130. Muhtasar Beyanname Dönem Değişikliği
 131. 5084 sayılı yasa kapsamına bılgısayar program danışmanlıgı
 132. Öğrenci Servisi İşi Basit Usul Olur mu?
 133. NE OLACAK ŞİMDİ (5084-5350)
 134. SAKAT VERGİ İNDİRİMİ HAKKINDA.
 135. YURTDIŞI HARCAMALARI
 136. İNDİRİM KONUSU YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR HK.
 137. kurumlar vergisi beyannamesinde kesinti yoluyla ödenen peşin
 138. özel indirim
 139. YATIRIM İNDİRİMİ HK.
 140. TAŞIT KİRA SÖZLEŞMESİ HK?
 141. HARCIRAH HK.
 142. YURTDIŞI HARCIRAHLARDA VERGİLENDİRME HK.
 143. işçi vergi iadesi(muhtasar beyanname)
 144. yatırım indirimi
 145. YURTDIŞI HARCIRAHLARDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERİ
 146. ardiye kirasında stopaj
 147. TAŞERON FİRMA HK.
 148. GİDERLER(Acil)
 149. Aynı Yardımlar Ücret Bordrosuna Yansıtılır mı?
 150. ÖZÜRLÜ DERECESİ
 151. FİRE DEĞERLERİ K.K.EDİLMEYEN GİDER OLMASI HUSUSUNDA...!
 152. Ortaklık İşinde Geçici Vergi
 153. KIDEM TAZMİNAT TAVANI İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İST teşekkürler
 154. İŞ ORTAKLIKLARINDA VERGİLENDİRME
 155. 5084 SAYILI KANUNUN GEÇERLİĞİ
 156. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
 157. Emlak Vergisi Gider Yazılabilir mi?
 158. aylıkmı üçaylıkmı
 159. Ticari Taşıt Alımlarındaki ÖTV Gider Olarak Yazılabiliyormu
 160. YATIRIM İNDİRİMİ HK.
 161. Yemek Giderleri Hk.
 162. kira stopajı
 163. Şans oyunları ve vergilendirilmesi hk.
 164. limited şirketin aldığı kar
 165. işyeri kirası ile ilgili
 166. Vade Farkı
 167. Soru Çok mu Saçma?
 168. www.google.com fırmasına verılen reklam beedelı ile alakalı
 169. İŞHANI KAPICILARINDA STOPAJ ÖDEMESİ HAKKINDA
 170. MUHTASAR BEYANNAME EKLERİ
 171. 5084 veya 5350 s.y.ssk İşveren Payının Muhasebeleştirilmesi
 172. Hastane Masraflarinin Gider Yazilmasi Hak.
 173. 5084 ve 5350 sayılı yasa hakkında
 174. ortaklılarda eş ler ve ücretlerinin değerlendirilmesi
 175. RİSTURN
 176. Şirket Ortaklarına Maaş Bağlanması Hk.
 177. BAĞIŞLARDA KURUM KAZANCININ %5 İNİ AŞMAMAK ÜZERE
 178. 5084 ve 5350 Sayılı kanunlar gereği ssk ve gelir vergisi teş
 179. kooperatiflerde kurum vergisi istisnası..
 180. bağkur primi&geçici vergi
 181. Vergi Borcu
 182. Zarardaki bir Firma Bagısta bulunabilir mi ?
 183. Ltd Şti ortaklarının Bağ-kur primi gider yazılabilir mi?
 184. V.U.K. NA GÖRE VERGİ GECİKME FAİZLERİ K.K.E. GİDERMİDİR?
 185. BU YAZI İSMMMO NUN AYNI SORUYA CEVABI
 186. Yurtdışı Firmadan bilgisayar programı satın almak
 187. mahsup
 188. vergi hk
 189. İNŞAATLARDA TEVKİFAT KESİNTİSİ
 190. Adi Ortaklık (ACİL)
 191. yatırım indirimi hakkında
 192. BELEDİYE İŞYERLERİ HK.
 193. Kendi İşyerinde Çalışan Eşin Ücreti
 194. Ltd.şti.lere kayıtlı bina emlak ver.gidere işlendebilir mi?
 195. Yıllara Sari İş Hak.da
 196. kira stopaji hk.
 197. Kooperatiflerde Kurum vergisi istisnası
 198. geçici ve kurumlar vergisi
 199. 5084 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
 200. yatırım indirimi hesabında enflasyon düzeltmesi
 201. kurumlar vergisi hk.
 202. 97 Yılı Stopaj Cezası
 203. Kurumlar Vergisi İstisnası Hakkında
 204. Yurtdışı Hizmet Faturasına Stopaj Uygulama