PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Muhasebe Kayıtları Hk.
 2. Kurumlar Vergi Beyannamesi Uzatılmadı !
 3. Kurumlar Vergisi Geçmiş Yıl Zarar
 4. Muhtasar Beyanname'de Ödemelerin Gayrisafi Tutarı
 5. Adi Ortaklık Geliri
 6. Geçici 4.Dönem Tahakkuku
 7. Birleşme Zararının Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Mahsubu
 8. İş Kurmak Hakkında
 9. Kar Dağıtım
 10. Mükellefiyet Açma;
 11. Ortak Ve Ortakla İlişkili
 12. Geçmiş Yıllarda Ödenmeyip Sgk Primleri
 13. Kurumlar Vergi Beyannamesindeki Kar Dağıtım Tablosu Hk.
 14. Hisse Devri Ltd Şti
 15. Serbest Meslek Mensubunun Giderleri
 16. Hasılat Paylaşımı Hk.
 17. Stopaj Kanunu
 18. Tasfiye Halinde Kurumlar Vergisi Hakkında
 19. Smmm Sözleşmelerinde Damga
 20. Bordro Hesaplama
 21. 6111 Sayılı Kanundan Doğan Ticari Bilanço Zararı Mahsubu
 22. Avukatların Zırai Gelir Hasılatın Bildirilmesi Hak
 23. Ayni Sermayenin Azaltımı Sebebiyle Ortağa Sermaye Ödemesi Vergi Doğururmu
 24. Kurum Geçi̇ci̇ Vergi̇ Ve 193-370-371
 25. Kira Beyannamesi
 26. Muhtasar İşyeri Bilgileri
 27. Hakediş Fatura
 28. Avukat Mükellefi̇ Olanlar
 29. Sağlık Danışmanlığı Serbest Meslek Hk.
 30. Kurumlar Beyannamesinde Stopaj Ve Geçici Alacağımızı Vergilerimize Mahsup Etmek
 31. Özel Bina Daire Satışları
 32. Ödenmeyen Sgk Primlerinin Yıllık Gelir Vergisinde Gösterilmesi
 33. İşyeri Tahsisi Stopaj
 34. Ticari Kardan Mali Kara Ulaşmayı Gösteren Bildirim Hakkında ( Ebyn ekler kısmı )
 35. 2014 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Uzatımı
 36. Kesin Mizan Uzama Elektrık Kesıntısı
 37. Ücret Gelirlerinin Beyanı Hakkında
 38. Geçici Vergi Ve Yıllık Gelir Vergisi
 39. Şahıs Bilanço Dönem Karından Karşılık Ayırma İşlemi Nasıl Olmalı
 40. İhaleli İşlerde Muhasebe Kaydı
 41. Mali Müşavirin Kefillikten Dolayı Yaptığı Ödemenin Gider Yazılması Mümkün Mü?
 42. Adi Ortaklıklar Kesin Mizan Hk.
 43. Huzur Hakkı Genel Karar Örneği̇
 44. Çocuğuna İşyeri Kiralanması
 45. Yurt Dışı Konaklama Gideri
 46. Kurumlar Vergisi Geçici Vergi İlişkisi
 47. Nakliye Faturası
 48. Kira Geliri Vergisi Ve Giderler
 49. Ücret+Karpayı+Gmsi Gelir Vergisi Beyannamesi
 50. 2015 Yılı Şi̇rket Kapanışı (1.Sınıf G.V Mükellefi ̇)
 51. Fatura Belgesi Nasıl Alabilirim ?
 52. İade Başvurusu Hk.
 53. Dropshipping Fatura Kesmek İçin Ne Yapmak Gerekiyor?
 54. Geçici Vergi Düzeltme
 55. İnşaat Muhasebesi
 56. Hi̇zmet İçi̇n Alınan Mallar Hakkında
 57. Market Faturaları
 58. Fazla Ödenen Geçici Vergi
 59. İş Yeri̇ Ki̇ra Beyanı
 60. Gelir Vergisi Hesaplama
 61. S.Meslek Sahibinin Kiradaki Evini İşyeri Olarak Kullanması Hk.
 62. Hizmet İşletmelerinde Hesap Planı
 63. Serbest Meslek Yıllık Gelir Vergisi Hk.
 64. Serbest Meslek Kazancı Ve Ticari Kazanç
 65. Avukatlarda Stopaj Kesintili Faturalar...
 66. Kamyon Üstyapılarda Ötv..
 67. Gelir Vergi Beyannamesinde Geçmiş Yıl Zararı Nereden Düşülür
 68. Kira Gelirleri - Beyanname
 69. Sermaye Amortismanı Geliyor
 70. Şahsıma Ve Şirketime Kayıtlı Olmayan Aracın Masraflarını Gider Göstermek
 71. Serbest Meslek Kazancı Ve İşyeri̇ Ki̇ra Geli̇ri̇
 72. Geçici Vergi Terkini Hk.
 73. Gelir Vergisi Beyannamesinde Matrah Arttırma..
 74. Huzur Hakkı Ve Muhtasar Beyanname Dzt.
 75. Amerikadaki Llc Firmanın Türkiyede Gelirinin Vergilendirilmesi
 76. Gelir Vergisine Dair Sorular
 77. Tema Bağış %100 mü?
 78. Asgari Geçim İndirimi Hk
 79. Mart Ayında Ödenen Geçici Vergi
 80. Peşin Kira Geliri Beyanı
 81. Menkul Sermaye İradı + İşyeri Kira Geliri
 82. Dönem Sonu Kayıt
 83. Geçici Vergi Dönemlerinde Zarar Mahsubunun Unutulması Ve Gelir Vergisi ?
 84. Zarar Mahsubu
 85. Taşımacılık Kooperatifi Dükkanını Kiraya Veriyor. Kdv Ve Stopaj Olacak Mı?
 86. Ki̇ra Geliri
 87. Bağkur Sgdp Gelir Vergisinden İndirilir mi ?
 88. Kira Geliri Beyan Hesaplarım Doğru mu ?
 89. Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahibine Fatura İlişkisi
 90. Yeni Muhtasar Beyanname
 91. Belediyeye Ödenen Emlak Vergisi
 92. Kira Geliri Hk.
 93. Yurtdışı Forex Firmasına Türkiye'de Aracılık Yapmanın Vergisel Boyutu ?
 94. Mükellefiyet Kaydı
 95. Kurumlar Vergisi Düzeltme
 96. Bilanço Usulü Defter Tasdik
 97. Yurt Dışı Firma Ortaklığı Kâr Payı Vergi istisnası?
 98. Ödenmeyen Primler Hakkında;
 99. Adi Ortaklıkta Kar Zarar
 100. Net Kar Hk.
 101. Kamuya Ait Şirketlerde Kar Dağıtımında Stopaj
 102. Ben Oto Alım Satımcıyım Ama Aracı Şi̇rket Kurup Envanteri̇me Kaydedi̇p Satmak
 103. Oto Galeri̇ci̇ili̇k Hakkında Alım Satım Faturası
 104. Ödenmemiş Sigorta Primlerinin Geçici Vergi Dönemlerinde Gider Olarak Gözönünde Bulundurulurmu ?
 105. Gelir Vergisi Mükelleflerinde Ödenmeyen Sigorta Primlerinin Muhasebeleştirilmesi
 106. Ödenmemiş Sigorta Primlerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Yılsonu Beyannamesinde Gösterilmesi
 107. Muhtasar Beyan Zamanı
 108. Basit Usul Beyanname
 109. Yabancı Bayraklı Gemiye Fatura Unvanı
 110. Lisanslı Depoculuk Teşvikleri ve KV İstisnası Hk.
 111. Yurtdışındaki Gerçek Ve Tüzel Kişi.Türkiye'den Ver.Müh .Hizm .İçin İnd.Yararlanılabilir Mi?
 112. Adi Ortaklığın Yeni Kurulacak Limited Şirketine Aktifi Ve Pasifi İ̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇le Devri Hk.
 113. Yüksek Vergi
 114. Basit Usulde Damga Vergisi
 115. LUCA Ekstre kaydı
 116. Bulgar Firması
 117. 6 Ay Süreli İnşaat İşi
 118. Gerçek Kişi Ve Stopaj
 119. Bir Sorunum Var..
 120. Nakliye Firmasına iade Faturası
 121. 14 Şubat Sevgililer Gününde Sevgiliye Alınan Hediyenin Vergisi Var Mı ?
 122. Personelsiz Şirketin Yemek Giderleri
 123. Geçici Vergi Muhasebe Kaydı
 124. İnşaat Firması Muhasebesi
 125. A.Ş. inşaat Firması Kurulumu Hakkında
 126. Yıllara Sari İş...
 127. 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
 128. Binek Araçta Ötv Kdv
 129. Stopaj Gmsi
 130. Faturası Kesilmemiş Hizmet Gideri Hangi Hesapta Durmalı
 131. K.k.e.g
 132. Geçici Vergiden Mahsup Edilecek Önceki Dönem Zararları
 133. Geçici Vergi Beyannamesinde Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı
 134. Kesinyi Yoluyla Ödenen Vergilerden İade Talebi
 135. Evde Yapılan Elişi Ürünlerin İnternetten Satışı
 136. Birleşme Zararı Ve Geçici Vergi Beyannamesi
 137. Kuyumcu Geçici Vergi Hk.
 138. İnternetten Satış Yapmak
 139. Ayrılmayan Amortisman Tutarların Kaydı Hk.
 140. Gecici Vergi
 141. Amerikan Şirketine Uzaktan Çalışma
 142. Basit Usül
 143. Hes İnşaatları
 144. Muhtasar Beyannameye Eklenen Yeni Değişiklik Hakkında
 145. Kira Stopajı
 146. Alt Kira Sözleşmesi İle İşyeri Açılışı
 147. 6552 Say.Kan. Yapılandırma Ödeme Süre Aşımı
 148. Özkaynaklar Grubunun Eksi Bakiye Vermesi Durumu Hk.
 149. 5510 İndirimi Kurumlar Vergisi Beyanı
 150. 331 Hesap
 151. Aktifte Gözüken Ancak Fiilen Olmayan Aracın Çıkışı
 152. Muhtasar Beyanname Kişi Sayısı Hatası Ve Düzeltme Cezası
 153. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesinin Sorumluluğu Hak.
 154. Tahsil Edilemeyen Alacağın Gider Yazılması
 155. 657 Ye Tabi Avukattan Alınan Hizmetin Giderleştirilmesi
 156. Müstahsil Makbuzunda Vergi
 157. Yapılmakta Olan Yatırımlar Satışı Hak.
 158. Muhtasar Beyanname
 159. Kat Karşılığı İnşaatta Müteahhidin Arsa Sahibine Fatura Düzenlemesi Hk.
 160. Ai Ortaklıkta Kira Stopajı
 161. Şahıs Seyehat Acentası Hakkında.
 162. Arsa Üzerine İnşaat Yapımında Arsa Sahibi Adına Faturalar
 163. Yurt Dışı İştiraklerden Elde Edilen Kâr Payları Üzerinden Ödenen Vergilerin Mahsubu
 164. Yurtiçi Ve Yurtdışı Komisyon Faturası
 165. Gayrimenkul Satış Karı
 166. Mevduat Faizi Kesintisi Mahsubu Hakkında
 167. Masak
 168. 6552 Sayılı Kanun Cari Dönem Vergi Borcu Hk.
 169. Para Bağışı
 170. Satış Sözleşmesine Gecikme Zammı, Faiz Ve Muhasebeleştirilmesi
 171. Şirketin Başka Bir Şahsa Yada Şirkete Borç Vermesi
 172. Emekli İşverenlerin İşyeri Kira Gelirleri
 173. Ortakların Borcu İçin Hesaplanan Faiz İçin Ortağın Beyanname Vermesi
 174. Kurumlar Beyannamesinin Yanlış Verilmesi
 175. Kurumlar Vergisi Tevkifatı Hesaplanması Hk.
 176. Oyuncu Ajansı...
 177. Ödeme Olmayan Ayda Muhtasar
 178. Kat İrtifakı Tapusu-Gayrimenkul Alımı
 179. Toptan Meyve Sebze İle İlgili Sorular
 180. İşletmede Defter Devir
 181. Yemek Servisi İşlemi Hakkında
 182. Şahsın İnşaat Yaptırması İle Ödemelerden Stopaj Kesintisi Olur Mu?
 183. Satılan Daire Tapu Harçları
 184. Yurt Dışı Hizmete Aracılık Ve Komisyonda Kdv
 185. Yurtdışından Gelen Maaşım İçin Ver
 186. Arsa Alımı Hk
 187. Şahıs Firması Çeki
 188. Google Adsense Yurtdışı Geliri Vergisi
 189. Özel Maliyetler
 190. Limited Şirketi Tasfiye Hk.
 191. Torba Yasası Kapsamından Faydalanma?
 192. Elektrik Mühendisliği Şahıs Şirketi Açmak Hakında Bilgi
 193. Üniversiteye Yapılan Bağışın Kurumlar Vergisinden İndirilmesi Hk.
 194. İhbar Tazminatı Gelir Vergisi Oranı
 195. Arsa Üzerine İş Merkezi Yapımında Mütehait Firmanın İşin Bitiminde Tek Fatura Kesmesi Doğrumudur?
 196. İşletmenin Kapanışında Fatura Kesimi Hakkında..
 197. Kendi Şirketlerimiz Arası Satış Yapılması Ve Fatura Kesilmesi
 198. İşletme Defteri Toplu Ambalaj Gideri
 199. Personele Verilen Kışlık Giyim Malzemeleri
 200. Şirket Borçlarından Ortakların Sorumluluğu
 201. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Gelir Vergisi İstisnası Ücret Tahakkuku
 202. Çifte Vergi ?
 203. İhracat Yapılması Hk.
 204. Limited Şirketi Önceki Dönem Borçları
 205. Hisse Satışı Vergi
 206. Gerçek Usulden Basit Usule Geçişte Kira Hadleri...
 207. İnceleme Öncesi Beyanname
 208. İşyeri Kira Geliri Beyan Sınırı
 209. Ortak Girişim Hk.
 210. Yurtiçinde Çalışan Yurtdışı Firmasına Mal Satımı İçin Fatura Kesmek
 211. El Yapımı Ürünler Ve Satışı
 212. Muhtasar Tevkifatında Vergi İadesi İle İlgili Zor Bir Soru
 213. Eski Kitapcı Alışı Stopaj Var mı ?
 214. Şahıs Vs Li̇mi̇ted Avantajı ?
 215. Sgk Borç Çıkarır mı ?
 216. Bağışın Yapıldığı Ve Ödendiği Dönemde Fark Olması Halinde Kurum Matrahı
 217. Huzur Hakkı Ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi Gelir Vergisi Muafiyeti
 218. Uçak Biletleri Ba Formunda Beyan Edilir mi ?
 219. Ayni Bağışta Kdv Durumu
 220. Geçmiş Yıllarda Yapılan Tadilatlar Kira Vergisinden Düşülür mü ?
 221. Unutulan Ba Bs
 222. Okul Aile Birliği
 223. 2 Farklı Adi Ortaklık
 224. Tapu Bedeli İle Fatura Bedeli Farklılığı
 225. Gelir Vergisinden Müstesna İşsizlik Tazminatları Nelerdir ?
 226. Geçici Vergide Matrah Azaltıcı Düzeltme...
 227. Ki̇ra Geli̇r Vergi̇si̇ Hakkında
 228. Biten İşlerin Stopaj İadesi
 229. Kira Beyanı Adres Kodu
 230. Pastane İşletmesi Hakkında.
 231. 2014 Yılı 3.Dönem Geç.Vergi Finasman Gider Kısıtlaması Uygulanacak Mı?
 232. Yurt Dışında Türk İşveren Hk
 233. Aracılık Sözleşmesinde Gerçek Kişinin Vergi Ödemesi Durumu ?
 234. Geçici Vergi...
 235. Karşılık Ayrılan Şüpheli Ticari Alacak Vadeli Çek İle Tahsil Edi
 236. 6552 Yasa Ve Kasa Farkından Yararlanma
 237. Canlı Hayvanı Olan Çiftçi
 238. İkinci El Araç Satışı
 239. Vergi İncelemesinde Hata Yapılması Ve İtiraz Hakkında
 240. Bes Primlerinin Gelir Vergisi Matrahından Düşülmesi
 241. Hi̇zmet Gideri
 242. 770 Hesap
 243. Koll Şti̇ Ortağının Ortaklıktan Çıkması
 244. Kurum Geçici Vergi Ekindeki Kkeg Detayları
 245. Sanat Okulu Girişimi Kanuni Yükümlülükleri Nelerdir ?
 246. Hizmet İhalesi Alımı Vergisel Ve Sgk Açısından İşlemler Hakkında
 247. Beyanname
 248. Yeni İşe Başlayan Mükellef E Fatura Yükümlülüğü
 249. Özel Hesap Dönemi Tasfiye Giriş
 250. İnşaat işi, İstişare...