PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Yapılandırma Hakkında - Muhasebe Kaydı
 2. Basit Usulde Sigortalı Çalışan Olması Durumunda Vergi Mükellefiyeti Hakkında
 3. Tahsilat Makbuzları Hakkında
 4. Geçmiş Yıl Zararları Hakkında
 5. İnternetten Elde Edilen Gelir
 6. Yurtdışında Yaptığım İşin Türkiye'de Vergisini Bulamıyorum!!
 7. Şahıs Şirketi Kapama Masrafı
 8. Geçmiş Dönem Stmm
 9. Tasfiye Kıst Dönemde Kar ?
 10. Ortaklara Borçların Özsermayeyi 3 Kat Aşması
 11. Diğer Ücretli
 12. İştirak Kazancının Şirket Ortaklarına Dagıtımında Vergilendirme
 13. Kooperatiflerden İşyeri Kiralama
 14. Kkeg ler Nelerdir ?
 15. Gelir Vergisi 19.Madde
 16. Evde Yabancı Çalıştırma Prosedürü
 17. Si̇gorta Şi̇rketleri̇ne Kesi̇len Yansıtma Faturaları
 18. Web Sitesinden Kazanç Elde Etme
 19. Yurtdışından Mal İthalatı
 20. K2 Belge
 21. Yabancı Uyrukluların Türkiyede Uluslararası Anaokulu Açması Hk.
 22. 2012 Ve 2013 Yılında Yapılan İç Kullanımlar
 23. Geçici Vergi Hata
 24. Komisyon Karşılığı Fatura Tahsilatı
 25. Smmm Sözleşmelerinin Gi Başkanlığına Girilmesi
 26. Gelir Vergisi İade
 27. Geçici Vergi Uzatılır mı ?
 28. Gecikme Bedeli
 29. Aslı Kaybolan Elektrik Faturalarını Gidere İşleme
 30. Bina Bitmeden Yapılan Daire Satışları
 31. Fatura Kesiminde Yardım
 32. Kasap Muhasebesi (bilanço ) Hakkında Yardım.
 33. Geçmiş Yıl Zararı Kullanılır mı ?
 34. Geçici Verginin Yüksek Çıkması
 35. Bi̇nek Oto Satışında Stopaj Kesintisi
 36. Kira Stopajı Kesintisi
 37. Bilanço Usülüne Tabi Gelir Vergisi Mükellefinin Envanterinde Kayıtlı Binadan Dolayı Kiralama Geliri
 38. Şirket Aracının Şahsi Amaçla Kullanılmasında Yakıt Alımı
 39. Şahıstan Limited Şirkete Nevi Değişikliği
 40. Kat Karşılığı İnşaat Hk.
 41. Sağlık Giderlerinde Yazar Kasa Fişleri
 42. PayPal'dan Gelen Paranın Vergisi
 43. Geçiçi Vergi Hesaplamasında Dönem Sonu Stok
 44. Yıllık Gv.Beyannamesinde Sağlık Harcama Belgeleri
 45. 193 Ve 370 Kayıtları Hk.
 46. Mevduat Stopaj İadesi
 47. Kira Beyannamesi Cezası
 48. Geçici Vergide Mahsup
 49. K.K.E.G Dönem Sonu İşlemi Hakkında
 50. Hi̇be Yoluyla Edi̇ni̇len Arsanın Satılması
 51. İadeden Doğan Mahsup İşlemi Hk.
 52. Son Dönem Gpv İle Kurumlar Beyan Tutarsızlığı
 53. Geçici Vergi Önceki Dönem Hesaplanan Geçici Vergi
 54. Kurumlar Vergisi Kar Dağıtımı Hakkında
 55. Gmsi̇ Uzman Sorusu
 56. Cep Telefoncu Açılışı Hakkında
 57. Muhasebe Kayıtları Hk.
 58. Kurumlar Vergi Beyannamesi Uzatılmadı !
 59. Kurumlar Vergisi Geçmiş Yıl Zarar
 60. Muhtasar Beyanname'de Ödemelerin Gayrisafi Tutarı
 61. Adi Ortaklık Geliri
 62. Geçici 4.Dönem Tahakkuku
 63. Birleşme Zararının Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Mahsubu
 64. İş Kurmak Hakkında
 65. Kar Dağıtım
 66. Mükellefiyet Açma;
 67. Ortak Ve Ortakla İlişkili
 68. Geçmiş Yıllarda Ödenmeyip Sgk Primleri
 69. Kurumlar Vergi Beyannamesindeki Kar Dağıtım Tablosu Hk.
 70. Hisse Devri Ltd Şti
 71. Serbest Meslek Mensubunun Giderleri
 72. Hasılat Paylaşımı Hk.
 73. Stopaj Kanunu
 74. Tasfiye Halinde Kurumlar Vergisi Hakkında
 75. Smmm Sözleşmelerinde Damga
 76. Bordro Hesaplama
 77. 6111 Sayılı Kanundan Doğan Ticari Bilanço Zararı Mahsubu
 78. Avukatların Zırai Gelir Hasılatın Bildirilmesi Hak
 79. Ayni Sermayenin Azaltımı Sebebiyle Ortağa Sermaye Ödemesi Vergi Doğururmu
 80. Kurum Geçi̇ci̇ Vergi̇ Ve 193-370-371
 81. Kira Beyannamesi
 82. Muhtasar İşyeri Bilgileri
 83. Hakediş Fatura
 84. Avukat Mükellefi̇ Olanlar
 85. Sağlık Danışmanlığı Serbest Meslek Hk.
 86. Kurumlar Beyannamesinde Stopaj Ve Geçici Alacağımızı Vergilerimize Mahsup Etmek
 87. Özel Bina Daire Satışları
 88. Ödenmeyen Sgk Primlerinin Yıllık Gelir Vergisinde Gösterilmesi
 89. İşyeri Tahsisi Stopaj
 90. Ticari Kardan Mali Kara Ulaşmayı Gösteren Bildirim Hakkında ( Ebyn ekler kısmı )
 91. 2014 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Uzatımı
 92. Kesin Mizan Uzama Elektrık Kesıntısı
 93. Ücret Gelirlerinin Beyanı Hakkında
 94. Geçici Vergi Ve Yıllık Gelir Vergisi
 95. Şahıs Bilanço Dönem Karından Karşılık Ayırma İşlemi Nasıl Olmalı
 96. İhaleli İşlerde Muhasebe Kaydı
 97. Mali Müşavirin Kefillikten Dolayı Yaptığı Ödemenin Gider Yazılması Mümkün Mü?
 98. Adi Ortaklıklar Kesin Mizan Hk.
 99. Huzur Hakkı Genel Karar Örneği̇
 100. Çocuğuna İşyeri Kiralanması
 101. Yurt Dışı Konaklama Gideri
 102. Kurumlar Vergisi Geçici Vergi İlişkisi
 103. Nakliye Faturası
 104. Kira Geliri Vergisi Ve Giderler
 105. Ücret+Karpayı+Gmsi Gelir Vergisi Beyannamesi
 106. 2015 Yılı Şi̇rket Kapanışı (1.Sınıf G.V Mükellefi ̇)
 107. Fatura Belgesi Nasıl Alabilirim ?
 108. İade Başvurusu Hk.
 109. Dropshipping Fatura Kesmek İçin Ne Yapmak Gerekiyor?
 110. Geçici Vergi Düzeltme
 111. İnşaat Muhasebesi
 112. Hi̇zmet İçi̇n Alınan Mallar Hakkında
 113. Market Faturaları
 114. Fazla Ödenen Geçici Vergi
 115. İş Yeri̇ Ki̇ra Beyanı
 116. Gelir Vergisi Hesaplama
 117. S.Meslek Sahibinin Kiradaki Evini İşyeri Olarak Kullanması Hk.
 118. Hizmet İşletmelerinde Hesap Planı
 119. Serbest Meslek Yıllık Gelir Vergisi Hk.
 120. Serbest Meslek Kazancı Ve Ticari Kazanç
 121. Avukatlarda Stopaj Kesintili Faturalar...
 122. Kamyon Üstyapılarda Ötv..
 123. Gelir Vergi Beyannamesinde Geçmiş Yıl Zararı Nereden Düşülür
 124. Kira Gelirleri - Beyanname
 125. Sermaye Amortismanı Geliyor
 126. Şahsıma Ve Şirketime Kayıtlı Olmayan Aracın Masraflarını Gider Göstermek
 127. Serbest Meslek Kazancı Ve İşyeri̇ Ki̇ra Geli̇ri̇
 128. Geçici Vergi Terkini Hk.
 129. Gelir Vergisi Beyannamesinde Matrah Arttırma..
 130. Huzur Hakkı Ve Muhtasar Beyanname Dzt.
 131. Amerikadaki Llc Firmanın Türkiyede Gelirinin Vergilendirilmesi
 132. Gelir Vergisine Dair Sorular
 133. Tema Bağış %100 mü?
 134. Asgari Geçim İndirimi Hk
 135. Mart Ayında Ödenen Geçici Vergi
 136. Peşin Kira Geliri Beyanı
 137. Menkul Sermaye İradı + İşyeri Kira Geliri
 138. Dönem Sonu Kayıt
 139. Geçici Vergi Dönemlerinde Zarar Mahsubunun Unutulması Ve Gelir Vergisi ?
 140. Zarar Mahsubu
 141. Taşımacılık Kooperatifi Dükkanını Kiraya Veriyor. Kdv Ve Stopaj Olacak Mı?
 142. Ki̇ra Geliri
 143. Bağkur Sgdp Gelir Vergisinden İndirilir mi ?
 144. Kira Geliri Beyan Hesaplarım Doğru mu ?
 145. Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahibine Fatura İlişkisi
 146. Yeni Muhtasar Beyanname
 147. Belediyeye Ödenen Emlak Vergisi
 148. Kira Geliri Hk.
 149. Yurtdışı Forex Firmasına Türkiye'de Aracılık Yapmanın Vergisel Boyutu ?
 150. Mükellefiyet Kaydı
 151. Kurumlar Vergisi Düzeltme
 152. Bilanço Usulü Defter Tasdik
 153. Yurt Dışı Firma Ortaklığı Kâr Payı Vergi istisnası?
 154. Ödenmeyen Primler Hakkında;
 155. Adi Ortaklıkta Kar Zarar
 156. Net Kar Hk.
 157. Kamuya Ait Şirketlerde Kar Dağıtımında Stopaj
 158. Ben Oto Alım Satımcıyım Ama Aracı Şi̇rket Kurup Envanteri̇me Kaydedi̇p Satmak
 159. Oto Galeri̇ci̇ili̇k Hakkında Alım Satım Faturası
 160. Ödenmemiş Sigorta Primlerinin Geçici Vergi Dönemlerinde Gider Olarak Gözönünde Bulundurulurmu ?
 161. Gelir Vergisi Mükelleflerinde Ödenmeyen Sigorta Primlerinin Muhasebeleştirilmesi
 162. Ödenmemiş Sigorta Primlerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Yılsonu Beyannamesinde Gösterilmesi
 163. Muhtasar Beyan Zamanı
 164. Basit Usul Beyanname
 165. Yabancı Bayraklı Gemiye Fatura Unvanı
 166. Lisanslı Depoculuk Teşvikleri ve KV İstisnası Hk.
 167. Yurtdışındaki Gerçek Ve Tüzel Kişi.Türkiye'den Ver.Müh .Hizm .İçin İnd.Yararlanılabilir Mi?
 168. Adi Ortaklığın Yeni Kurulacak Limited Şirketine Aktifi Ve Pasifi İ̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇le Devri Hk.
 169. Yüksek Vergi
 170. Basit Usulde Damga Vergisi
 171. LUCA Ekstre kaydı
 172. Bulgar Firması
 173. 6 Ay Süreli İnşaat İşi
 174. Gerçek Kişi Ve Stopaj
 175. Bir Sorunum Var..
 176. Nakliye Firmasına iade Faturası
 177. 14 Şubat Sevgililer Gününde Sevgiliye Alınan Hediyenin Vergisi Var Mı ?
 178. Personelsiz Şirketin Yemek Giderleri
 179. Geçici Vergi Muhasebe Kaydı
 180. İnşaat Firması Muhasebesi
 181. A.Ş. inşaat Firması Kurulumu Hakkında
 182. Yıllara Sari İş...
 183. 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
 184. Binek Araçta Ötv Kdv
 185. Stopaj Gmsi
 186. Faturası Kesilmemiş Hizmet Gideri Hangi Hesapta Durmalı
 187. K.k.e.g
 188. Geçici Vergiden Mahsup Edilecek Önceki Dönem Zararları
 189. Geçici Vergi Beyannamesinde Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı
 190. Kesinyi Yoluyla Ödenen Vergilerden İade Talebi
 191. Evde Yapılan Elişi Ürünlerin İnternetten Satışı
 192. Birleşme Zararı Ve Geçici Vergi Beyannamesi
 193. Kuyumcu Geçici Vergi Hk.
 194. İnternetten Satış Yapmak
 195. Ayrılmayan Amortisman Tutarların Kaydı Hk.
 196. Gecici Vergi
 197. Amerikan Şirketine Uzaktan Çalışma
 198. Basit Usül
 199. Hes İnşaatları
 200. Muhtasar Beyannameye Eklenen Yeni Değişiklik Hakkında
 201. Kira Stopajı
 202. Alt Kira Sözleşmesi İle İşyeri Açılışı
 203. 6552 Say.Kan. Yapılandırma Ödeme Süre Aşımı
 204. Özkaynaklar Grubunun Eksi Bakiye Vermesi Durumu Hk.
 205. 5510 İndirimi Kurumlar Vergisi Beyanı
 206. 331 Hesap
 207. Aktifte Gözüken Ancak Fiilen Olmayan Aracın Çıkışı
 208. Muhtasar Beyanname Kişi Sayısı Hatası Ve Düzeltme Cezası
 209. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesinin Sorumluluğu Hak.
 210. Tahsil Edilemeyen Alacağın Gider Yazılması
 211. 657 Ye Tabi Avukattan Alınan Hizmetin Giderleştirilmesi
 212. Müstahsil Makbuzunda Vergi
 213. Yapılmakta Olan Yatırımlar Satışı Hak.
 214. Muhtasar Beyanname
 215. Kat Karşılığı İnşaatta Müteahhidin Arsa Sahibine Fatura Düzenlemesi Hk.
 216. Ai Ortaklıkta Kira Stopajı
 217. Şahıs Seyehat Acentası Hakkında.
 218. Arsa Üzerine İnşaat Yapımında Arsa Sahibi Adına Faturalar
 219. Yurt Dışı İştiraklerden Elde Edilen Kâr Payları Üzerinden Ödenen Vergilerin Mahsubu
 220. Yurtiçi Ve Yurtdışı Komisyon Faturası
 221. Gayrimenkul Satış Karı
 222. Mevduat Faizi Kesintisi Mahsubu Hakkında
 223. Masak
 224. 6552 Sayılı Kanun Cari Dönem Vergi Borcu Hk.
 225. Para Bağışı
 226. Satış Sözleşmesine Gecikme Zammı, Faiz Ve Muhasebeleştirilmesi
 227. Şirketin Başka Bir Şahsa Yada Şirkete Borç Vermesi
 228. Emekli İşverenlerin İşyeri Kira Gelirleri
 229. Ortakların Borcu İçin Hesaplanan Faiz İçin Ortağın Beyanname Vermesi
 230. Kurumlar Beyannamesinin Yanlış Verilmesi
 231. Kurumlar Vergisi Tevkifatı Hesaplanması Hk.
 232. Oyuncu Ajansı...
 233. Ödeme Olmayan Ayda Muhtasar
 234. Kat İrtifakı Tapusu-Gayrimenkul Alımı
 235. Toptan Meyve Sebze İle İlgili Sorular
 236. İşletmede Defter Devir
 237. Yemek Servisi İşlemi Hakkında
 238. Şahsın İnşaat Yaptırması İle Ödemelerden Stopaj Kesintisi Olur Mu?
 239. Satılan Daire Tapu Harçları
 240. Yurt Dışı Hizmete Aracılık Ve Komisyonda Kdv
 241. Yurtdışından Gelen Maaşım İçin Ver
 242. Arsa Alımı Hk
 243. Şahıs Firması Çeki
 244. Google Adsense Yurtdışı Geliri Vergisi
 245. Özel Maliyetler
 246. Limited Şirketi Tasfiye Hk.
 247. Torba Yasası Kapsamından Faydalanma?
 248. Elektrik Mühendisliği Şahıs Şirketi Açmak Hakında Bilgi
 249. Üniversiteye Yapılan Bağışın Kurumlar Vergisinden İndirilmesi Hk.
 250. İhbar Tazminatı Gelir Vergisi Oranı