PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Huzur Hakları Hk
 2. Şirket Değerinin Tespiti
 3. Hatalı Beyandan Doğan Ödeme Emrinin Askıya Alınması ?
 4. Tasfiye Halindeki Kooperatiflerde Genel Kurul
 5. Sigorta Acentesi - Ltd Kuruluşu Ve Şahıs Şirketinin Devri
 6. Ltd Şti'de İş Adresi Hakkında
 7. POS Cihazı
 8. Ticari Kazanç
 9. Hisse Devrinden Vergi Doğacak mı ?
 10. Değerleme
 11. Merkezi Farklı İlde Olan Şirkete Başka Şehirde Şube Açılış İşlemleri
 12. Beton ve Demir Verilen Bir inşaatın Yıkılması
 13. Boş Damga Vergisi Beyannamesi Vermedim Cezası Var mıdır?
 14. Önceki Dönemde İade Edilen Ticari Malların Kayıtları
 15. Yıllara Sari Taşeron İşi
 16. İçkili Lokanta Hakkında.
 17. Bağış ve Yardım
 18. Emisyon Primi
 19. Üniversite Hastanesine Bağış
 20. Tübitak 'tan Alınan HİBE Destek...
 21. Reklam,İlan,Matbaa Gideri
 22. Personel Avansı
 23. Güzel Sanat Mezunları İçin Vergi Muafiyeti Var mı ?
 24. Özel ders bürosu
 25. Kar Dağıtımı
 26. Faturada İstihkak İfadesi
 27. Tasfiye Aşamasına Gelmiş Bir Ltd Şirketin Borçlanması Ve Kefil Olması Hakkında
 28. Bağkur Gideri 3 Yıllık
 29. İşyeri Kirası
 30. Vergi Dairesi Ve Aldığımız Fatura
 31. Yurtdışı Şirkete Ortaklık Ve Para Transferi
 32. Asgari Ücretli Muhtasar Beyanname
 33. OSB Arsa Satışı
 34. Şüpheli Alacak Kayıt
 35. Visa İle Yurtdışı Uçak Faturası
 36. Application Store dan Uygulama
 37. Yıllara Yaygın Sari İnşaat İşleri Hakkında
 38. Serbest Meslek ?
 39. Adi Ortaklık ?
 40. İnternet Reklamları Geliri Ve Vergi Cezaları ?
 41. Reklam Şirketi Giderleri
 42. Telif Gelirinden Vergi Alınması İle İilgili Yasa Değişikliği Sanatçının Ödeyeceği Vergi Oranları
 43. Site Yönetimi Hakkında
 44. Tutanağın İmzalanmamasının Yaptırımı
 45. Fuar Ödemesi
 46. Ba-Bs Bildirim Formları İçin Kontrol Modülü Eklenmiştir
 47. Stok Değerleme Yönteminin Değiştirilmesi Hk.
 48. İnşaat İşi İçin Şirket Kuruluşu Hakkında
 49. Ba-Bs Formu Düzeltme Beyanı
 50. Kiracının Devir Hakkı
 51. Yurt Dışına Kesilen Faturanın Gelir Vergisi
 52. Emeklinin Dairesini Kiraya Vermesi
 53. Kira Geliri Beyannamesi Hakkında Farklı Bir Soru
 54. Mahsup Olur mu ?
 55. Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında A.T.İ.K Satışı ve Muhasebesi
 56. İş Bitim
 57. Adi Ortaklık İçin Smmm Sözleşmesi Hakkında
 58. Sponsorluk Harcamaları Hk.
 59. Muhtasar Beyannamede İhbar Tazminatı
 60. Avanslarda Damga Vergisi
 61. Muhtasar Beyanname Düzeltme Ek
 62. SMMM Sözleşmesi Hakkında
 63. Limited Şirkette Kar Dağıtımı Sonrası Gelir Vergisi
 64. Gayrimenkul Satişı Sonrasi Gelir Vergisi
 65. Gerçek Vergi Mükellefiyeti
 66. Geçici Vergi
 67. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri nedeni ile alt taşerondam kesilen %3 stopaj.
 68. Uçak Biletleri
 69. Amortisman ve %10 Luk Geçici Vergi Yanılma Payı
 70. Muhtasar Beyanname Ek
 71. Birden Fazla Gelir Elde Eden Mükellefin Geçici Vergisi Hakkında.
 72. Serbest Meslek Kazancında Telif Kazancı Geçici Vergi
 73. İrtifak Hakkı
 74. Geçici Vergi Hesabı Ve Tevkifat Düşümü
 75. İkameti Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşı Şahıs Firması Açmak İstiyor
 76. İnşaat Yüksek Arsa Bedeli
 77. Yıl Atlayan Sigorta Poliçesi Yevmiye Kaydı Yapılabilir mi ?
 78. Ltd Şti nin Ferdi İşletmeye Dönüştürülmesi
 79. Geçici Vergi Hakkında..
 80. Yıllara Sair İnşaat İşlerinde Hakedişlerden Kesilmeyen Vergi Tevkifatında Kamu Zararı
 81. Adi Ortaklık Vergi Levhası Hakkında
 82. Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı
 83. İnternet Üzerinden Danışmanlık- Destek
 84. Geçici Vergide İnşaat Giderlerinin Asıl İmalat Giderlerine Dahil Edilip Edilmeyeceği
 85. Geçici Vergi Geçmiş Yıl Zararı
 86. Şirket Aktifindeki Gayrmenkul Satışı
 87. İftar Yemeği Hk
 88. Serbest Meslek Erbabının GGV si hk.
 89. Gayri Faal Firmaya Ait Kiradaki Binanın Satışı
 90. Leasing Ve Kiralama İşleminin Muhasebeleştirilmesi- Şirketlere Getirdiği Avantaj Ve Dezavantajar
 91. Değer Artış Kazancı
 92. Fatura Basımı
 93. Tercümanlık Şirketi Hakkında
 94. Kredi
 95. Telif Ödemesi
 96. Müstahsil Makbuzu
 97. Şirket Ortağına Kar Dağıtımı
 98. Şirket Ortağının Bankalardan Kullandığı Kredileri Ortak Olduğu Şirkete Kullandırması
 99. Satış Personelinin Giderleri
 100. Mahsup İşlemi
 101. Sigorta Acentelerinin İş Paylaşımının Vergilendirilmesi Hk.
 102. Ödenmeyen Sgk Primleri Hakkında
 103. Camii İnşaatı İçin Yapılan Bağışlar
 104. Dernek Kapanışı İşlemleri Hakkında.
 105. Kendi Yaptığım Elişlerini E-Ticaret Aracı Kullanarak Satış Yapmak Ve Bunun Vergisi...
 106. Uluslararası Ticaret Aracılığının Vergi Boyutu Hk.
 107. Kooperatif Üyelerinin Kira Gelirleri Hk.
 108. Smmm Ücreti Tahsilat Sıkıntısı
 109. Kira Bedelinin Banka Hesabına Yatırılması Hakkında
 110. İşyeri Satışı
 111. Yeni Şirket ve Vergileri
 112. Alt Taşeron Stopaj İşlemleri
 113. Hakediş Masraf Faturası
 114. Stopajlı Kesilen Fatura
 115. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/29
 116. Şirket Adına Kira Akdi Nasıl Olur ?
 117. Müşteriye İrsaliyeli Fatura Fotokopisi Gider mi ?
 118. Stopaj Ödemesi
 119. 2012 Dönemi Fazla Beyan Edilen Gelir
 120. Yeni Müşteri Adına Ceza Bedelinin Ödenmesi
 121. Feshanede Açılan Standın Vergilendirilme Boyutu Hk.
 122. Biçerdöver Satın Alınması Hk.
 123. Şirket Yemeği
 124. Fatura Dönemi
 125. İş Ortaklığı
 126. Taksi Plakası Sahibi Olup İşyeri Açmak
 127. Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
 128. Eğitim Masrafları
 129. Yurtdışına Sanat Eseri ( kitap illüstrasyonları ) Satışı Ve Vergilendirilmesi
 130. Irak'ta İnşaat İşi İçin Şube Açımı Ve Vergisel Durum
 131. Konsere Çıkan Bir Şahsın Serbest Meslek Mükellefiyeti Hk.
 132. Emlak Gelir Vergisi Hakkında
 133. Limited Şirketi Vergi Borcu 2008 Öncesi Hukuki Durum
 134. İşletme Defteri Dönem Sonu Mal Mevcudu Hesaplama
 135. Serbest Meslek Ve Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefin Kdv Beyannamesi Hakkında.
 136. Yurtdışı Komisyon Faturası
 137. Gider Pusulası, Stopaj Oranı Ve Süreklilik Problemi
 138. Sözleşme Bedeli
 139. Hizmet İhracatı
 140. 500 m2 İnşaat
 141. Ev Hanımlarına Ütü İşi Yaptırımı Gider Pusulası KDV-Stopaj
 142. Fatura İptali
 143. Yurtdışına Fatura
 144. Ortak Hisse Satın Alımı
 145. BES Mahkeme Sonucunda İade İşlemleri
 146. Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
 147. Kooperatife Kesilecek Serbest Meslek Makbuzu
 148. Kurumlar Vergisi İndirimi
 149. Şirket Satın Alma
 150. Serbest Bölge Şirket Kurma Avantajları
 151. Ortağın Verdiği Döviz Borç
 152. Basit Usul İşçi
 153. Defter Yazdırırken
 154. Amerika'da Kurulan LLC Şirketin Kazancının Türkiye'de Vergilendirilmesi
 155. Geliri Bu Rakamdan Fazla Olanlar Beyanname Verecek
 156. Sipariş Fişi
 157. İş Ortaklığı Zarar
 158. Taşıma Kooperatiflerinde Risturn
 159. Ev Satışı Gelir Vergisi
 160. Şirkete Özel Locada Kombine Bilet Alımı Mümkün mü ?
 161. Kurumlar Vergisi Görüntüleme
 162. Muhtasarda Kıdem Tazminatı
 163. Seyyar Oto Galericilik Hakkında Sorular. Gelir Vergisi Hakkında Sorular
 164. Hisse Sahibinin Ölümü
 165. S.Meslek Erb'nın Nihai Tük'den 2.El Araç Alımında Düzenleyeceği G.Pus'ında G.V.Tevkifatı Yapılmalımı
 166. Yabancı Uyruklu Kişinin Ortak Olması
 167. Özel İnşaat
 168. Siyasi Partilerde Stopaj
 169. Google Adsense Reklam Gelirleri
 170. Harcırah
 171. Katılım Payı
 172. Basit Usulde Pos Kullanımı Ve Faturalandırma
 173. Amortisman hakkında
 174. Defter Yazdırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler ?
 175. Bitim İşleri Defteri
 176. İthalat İçin Şirket Kurmak Ve Vergi Kanunu ?
 177. Geçmiş Yıl Karı Sermayeye Eklenmesi
 178. Geçmiş Yıla Ait Fatura....
 179. Amortisman
 180. Fatura
 181. İşyeri Kapanış Evrağı
 182. İştirak Edilen Şirketin Tasfiyesinde İştirak Zararları
 183. Binek Araç Kdv
 184. Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
 185. Yap-satçılık İşinde Daire Teslimi
 186. Ar-Ge İndirimi
 187. Ters İşlenmiş Tahsilat
 188. Şirket Birleşmesinde 549 Hesabın Durumu
 189. Tüm Annelerin Anneler Günü Kutlu Olsun...
 190. Stajer Üniversite Öğrencisi
 191. Fazla Ödenen Geçici Vergi
 192. Dağıtılacak Net Kar Payı Ne Olur?
 193. Kurumlar Vergisi ,Kira geliri..
 194. Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ar-ge kapsamında) Kurumlar Vergisi Ve Geçici Vergi
 195. Kasap Defteri Tutan Arkadaşlarla Fikir Alışverişi Yapmak İstiyorum
 196. Üvey Evlatta AGİ
 197. Tevkifat
 198. Yurtdışı Sabit Kıymet Satış İşlemi
 199. Gider Pusulası mı ?
 200. Taşıt Giderleri İle İlgili Soru,
 201. Vergi Levhalarınızdaki Nace Kodunu Kontrol Edin
 202. KDV 8.Madde
 203. Geçmiş Yıl Zararı Mahsubunda KKEG Tutarı
 204. İthalat Giderlerinin Hesap İşleyisi
 205. Serbest Meslek Ve Ticari Kazanç Ayrımı
 206. SMMM Mahsup Talebinde Bankanın Verdiği 101 kod ?
 207. Fason Mobilya İşçiliğinde Tevkifat
 208. Kesin Mizan Bildirimi
 209. Gelir Vergisi Sirküleri (Gelirin Toplanması ve Beyanı) (TASLAK)
 210. Bedelsiz İthalat İşlem Muhasebe Kaydı
 211. Finansman Kısıtlaması 5520/11-i
 212. Sabit Kıymet Satışı
 213. Kooperatifin Kestiği Tevkifat
 214. Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Ft.
 215. Rent A Car Firmasından Alınan Binek Oto Kdv si ?
 216. KV'de Örtülü Sermaye Uygulamasına İlişkin Bilgiler
 217. Servis Taşımacılığı Nedeniyle Kısmi Tevkifat Uygulayacağız.Bundan Dolayı Kdv İadesi İstediğimizde...
 218. Geç Gelen Demirbaş Faturası
 219. Vergi Levhası
 220. Basit Usulde Bir Soru
 221. Aracılık Faturası Tevkifat.
 222. Mağaza Dekorasyon Gideri
 223. İtalya'dan Alınan Faturaları Nasıl Gider Gösterebiliriz?
 224. İştirakin Tasfiye Olması
 225. Akademik Personelin Verdiği Hizmetin Giderleştirilmesi
 226. Bilanço Tarihinden Sonra İade edilen İşler
 227. BES Hakkında
 228. Hizmet İthali Ve Stopaj
 229. Belgesi Olmayan Giderler
 230. GSM Cihaz Faturası
 231. Tasfiyede Olan Şirketin Kurumlar Bey.
 232. İthal Edilen Numune Mal
 233. Lastik Conta İmalatında Metal Kalıpların Direk Maliyete Atımı ?
 234. Son Dönem Geçici Vergi Zarar Olmasına Rağmen Vergi Ödemek İsteyen Şirketler Hk.
 235. Gmsi
 236. Avukatın Kiraladığı İşyerinin Bir Kısmını Başka Avukata Kiralamasında Belge Düzeni ve stopaj
 237. Ltd Şirketin Kira Ödemesinde Stopaj Yapma Zorunluluğu Var mı ?
 238. Tasfiye Kar Dağıtımı
 239. Huzur Hakkı Hakkında:)
 240. Her Sene İhale Yapılması // Yıllara Sari İş
 241. 623 İmha Edilen Malın Maliyeti
 242. Limited Şirket Arsa Trampası Hk
 243. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/27
 244. Telif Hakları
 245. Yurtdışı Komisyon Hk
 246. Serbest Meslek Faaliyeti Sınırlarında Ders Vermek
 247. Geçici Vergi Matrah Beyan Edilmemesi
 248. Kurumlar Vergisi Ödenecek Veri
 249. İşverenin Sigortalı Olarak Çalışan Eşi
 250. Geçmiş Yıl Zararları Mahsubu