PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Sözleşmede Yazan Malzeme Temini
 2. Döner Sermayelerde Kurumlar Vergisinin Durumu
 3. Apartman Ortak Alan Kira Geliri
 4. Kira Vergim İle İlgili Sorular
 5. Şirket Ortağının Aldığı Araç
 6. Serbest Meslek Makbuzu Stopaj İadesi Ve Zarar
 7. Mesken+ İşyeri Kirası GMSI
 8. 1. Sınıfa Geçiş Bilanço (2.Sınıftan 1.Sınıfa Geçiş )
 9. 2013 Mükellef Bildirimi
 10. Yurtdışına Satılan Ürün
 11. Kasa Fazlası
 12. Adi Ortaklık Gelir Vergisi Beyannamesi Hakkında
 13. Gelir Vergisi Beyannamesi'nde KKE giderler
 14. Güvence Bedeli İadesi
 15. Bina Kiracısının Gelir Vergisi Bildirimi
 16. Kesin Mizan Bildirimlerinizi Vermeyi Unutmayın !!!
 17. Tapu Rayiç Bedeli Hakkında Önemli ?
 18. GMSI Gerçek Usulde Vergilendirmede Taşınmazın Değerini Arttıracak Tadilatlar Konusu
 19. Kira Gelirleri Hakkında Bir Kaç Soru
 20. Kira Geliri İle Beraber Değer Artış Kazancının Olması
 21. Gelir Vergisi Mükellefi Gmsi Beyanı
 22. Son Dönem Geçici Vergi Matrahının Kurumlar Döneminde Düşmesi
 23. Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim
 24. Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Doldurulması (Bir Garip Olay)
 25. İhale İçin Kuruma Verilen Hava Parası
 26. Gerçek Usulde Kira Beyanında Ödenen Kira Giderlerinin Hisseler Nispetinde Gider Olarak İndirilmesi
 27. Farklı Çıkan Tevkifatlı Vergi
 28. Et Ürünlerinde Fire
 29. Ücret Kazançları Vergi Rehberi
 30. Yanlış Verilen İşyeri Kira Geliri Hakkında
 31. Banka Kayıtlarının Muhasebeleştirilmesi....
 32. Gayrimenkul Sermaye İradı Gerçek Usulde Vergilendirme Hakkında
 33. Eğitim Giderlerinin Gelir Vergisinden İndirimi
 34. E-Beyan YGV Beyannamesi Gecici Vergi Hata Uyarısı ve Diğer Yenilikler
 35. Eşimin Üzerine Olan Eve İlk Defa Beyanname...
 36. Kira Geliri Stopaj İadesi
 37. Kira Beyanı Hesabı
 38. Kira Vergisi Hesabı
 39. Eğitimi Destekleyici Faaliyetlerde Defter Türü
 40. Birden Fazla Yerden Ücret Alanlar
 41. İşyeri Kira Geliri
 42. SGK Çalışan Personel BES Ödemesi Hk.
 43. Ekspertiz Faaliyetleri
 44. Gelir Vergisi Mahsup
 45. Ortak Mülkiyette GMSİ ve Muhtasar Beyanname Sorunu Hakkında !!!
 46. Personel Nakillerinde K.Gelir Vergisi Matrahı Nakil
 47. Şube Kapanışı
 48. Asgari Geçim İndirimi
 49. Şirket Ortağı Kira Beyanı
 50. Yol Giderleri Hakkında
 51. Kira Geliri Beyanında Bulunacak Kişilerden Alınan Beyanname Ücreti
 52. Denetim Kurulu Ücreti Hakkında
 53. Avukat Stopaj İadesi Ssk Borcuna Mahsup
 54. Önceki Yıla Ait Ödemeye İstinaden Gider Pusulası
 55. Muhtasar Adres Kodu
 56. Sigorta Aracılık Hizmetleri
 57. SMMM Bürosu Giderleri
 58. Dar Mükellefler İçin Kira Geliri Rehberi
 59. Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi
 60. Kdv İadesinde Yüklenilen Kdv Listesi
 61. Adi Ortaklıkta Hangi Defterler Tutulur ?
 62. Şahıs Şirketi Kurulumu
 63. Gelir Vergisi Hakkında
 64. Serbest Meslek Erbabı Demirbaş Alımı
 65. Geçici Vergi Son Dönem Mahsup
 66. Yurtdışında Yaşayan Şahsın Kira Beyanı
 67. Kasap Muhasebesinde 2 Nolu Kdv Hangi Durumda Verilmektedir ?
 68. 2012-4 Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı
 69. 350 Hesap 600 Devri İnşaat Onarim İşi
 70. Personel Sgk Nakil
 71. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 26
 72. Öğrenciye Verilen Bursun Gelir Vergisinden Düşülmesi Hk.
 73. Limited Şirket Hisse Devrinde Vergisel Durum
 74. Dikkat İstanbul'da Bazı Vergi Daireleri Tek Çatıda Toplandı..
 75. Sistemde Kayıtlı Bir Önceki Dönem GGECICI Beyannamenizin Hesaplanan Geçici Vergi Tutarı İle bu dönem
 76. Ar-Ge Teşviğinin Muhasebe Kaydı
 77. Unutulan Yansıtma Faturası
 78. 157 Diğer Stoklar Hs.
 79. Gider Faturası Yansıtma
 80. Değeri Düşen Demirbaş
 81. Kurumlar Geçici Vergi Damga vergisi 41,10 olmalıdır hatası
 82. Basit Usulde Beyan Edilen Zarar hk.
 83. Tasfiye Beyannameleri
 84. Muhtasar Beyannamede Değişiklik 2013/02
 85. Geçici Vergi Hk.
 86. Dönem Sonu Kapanış
 87. Kapanışta Kesilen Stok Faturası Bs Yazılır mı ?
 88. Muhtasar Ödeme Kişi Bilgilerinde Tc Kimlik No'su Hatalı Bildirildiğinden Dolayı Gelen Ceza
 89. Ticari İnşaat ve BA / BS Formu
 90. Askerlik Borçlanmasında Vergi İndirimi Uygulaması
 91. Yeni BES ve Gelir Vergisi
 92. Gelir Vergisinden Mahsup Edilen Bireysel Emeklilik Ödemeleri Şimdi Ne Durumda ?
 93. Fatura Cildi Olmayan İşletme Kapanışı
 94. GMSİ de İhtiyaç Kredisi faizi
 95. 2012/Aralık Dönemine İlişkin "Form Ba" Ve "Form Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi Uzatıldı
 96. Değerleme Hakkında
 97. Ltd. Şirketinde Kar Dağıtımı
 98. Serbest Meslek Kazanç Defteri Yerine İşletme Defteri Olarak Tasdik
 99. 2012 Yılında Kesmediğimiz Faturalar.
 100. Türk Vatandaşı Tarafından Amerika'da Kurulan Bir Şirketin Türkiye'deki Vergilendirilmesi?
 101. Ortağın İşyerini (depo) Kendi Şirketine Kiralaması
 102. Askerlik Borçlanmasında Vergi İndirimi
 103. Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi. 2013 yeni yasa nasıl etkiler.
 104. Kat Karşılığı Alınan Daire
 105. GMSİ Gerçek Usulde Katılım Bankasından Çekilen Kredinin Faiz gibi İndirim Konusu Olup Olmadığı Hk.
 106. Basit Usul Taksi Plakası Sahipleri Hk
 107. Dizi Oyunculuğu
 108. E-Ticaret Vergi Prosedürü
 109. Zarar Çıkan Şirkete Rızaen Kar Beyanı
 110. Şehir Plancısı İşinde Serbest Meslek Makbuzu Ve Defteri Tutulur mu ?
 111. Sonradan Yıllara Sari İş Haline Gelen İş.
 112. Artan Oranlı Gelir Vergisi Sorusu hk.
 113. Araba Tamir, Bakım Servis İşlerinde Yazar Kasa?
 114. Adi Ortaklıkta Araç Alım Satımı / Oto Galeri Faaliyetleri Hk.
 115. Kira Geliri Hakkında Bir Soru
 116. Kurumlar Vergisi Özel Hesap Dönemi
 117. Muhtasar Beyannamedeki Çalıştırılan İşçi Sayısı Bölümü
 118. Şirketten Arsa Satın Alımında Kdv
 119. İnşaatlarda KDV Artışı Tapu Değeri mi ?
 120. Kapanış Faturalama
 121. Yeni Kiracı ve Stopaj Hakkında
 122. Kat Karşılığı İnşaat
 123. Alacak Borç Mahsubu
 124. Muhtasar Beyanname Duyurusu
 125. Muhasebe Serbest Meslek Makbuzu
 126. Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi (Gelir Vergisi)
 127. Kira Vergisi
 128. İşçi Maaşları Gelir Vergisi
 129. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 284)
 130. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)
 131. Şahıs Şirketi Olarak Hizmet İhracatı Yapmak Hakkında
 132. Fatura İndirimi
 133. Süpermarket Muhasebesi ?
 134. Suriye'li Mültecilere Ayni Yardım
 135. Kat Karşılığı İnş.
 136. Demirbaşın Bağışlanması
 137. Kalkınma Aajansından Alınan Hibe Destekleri Muhasebe Kaydı Hk.
 138. Geçici Vergi Beyannamesi
 139. Yurtdışında Yapılacak Masraflar
 140. Şehir İçi Dışı Nakliye ( hizmet )
 141. Arsa Karşılığı Daire Teslimi
 142. Anonim Şirketin Ortaklarını Nasıl Görebilirim ?
 143. İşletmeye Tabi Olup Ticaret Odasına Kaydı Olan Mükellefler
 144. E-beyanda Paket Yüklemede Tarih Sırası Takip Etmiyor.
 145. Yabancı Fatura
 146. Görevlendirme
 147. Tasfiye Sonu Kar Dağıtımı
 148. Fatura Düzenleme
 149. Limitedi Anonime Çevirmek
 150. Tiyatro Oyuncularına Ödenen Ücretler Hk.
 151. Kat Karşılığı İnş.
 152. Zarar Telafi Fonunun Gelir Kaydedilmesi Hk.
 153. İki Sermaye Şirketinin Ortak Yapacakları İş Hak.
 154. Mal Alım Faturasındaki İşçilik
 155. Yasal e Kitap Yazarlığı
 156. Demirbaş
 157. İkinci Bir İşte Vergi Mükellefiyetliği Hk.
 158. Maaş GV Hesaplama
 159. 2013 Yılı Sınf Hadleriyle İlgili
 160. Tedarikçi Firma Sevkiyatı
 161. E-Beyanname'den Bir Hizmet Daha
 162. Bu Kiracının Yaptıkları Doğru mudur ?
 163. Damga Vergisi - Düzeltme Beyannamesi
 164. Offshore Yabanci Firmalarda Vergi ?
 165. Muhtasar Beyanname ile İlgili Açıklama
 166. Yıllara Sari İşi 2 Ayrı Sözleşme İle Bölmek
 167. Stopaj ve Home Office Hakkında?
 168. Limited Şirket Ortaklığı Hak.
 169. Mali Müşavir Ofisi Amortismanı ve Gayrimenkulün Satışı
 170. İnternet Sitesinden Satın Alımlar
 171. Re'sen Terkte Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Zamanı
 172. Gider Pusulası Hakkında
 173. Firma için temsil ağırlamada yemek yanındaki içki gider yazılır mı?
 174. Yeniden Değerleme
 175. Yurtdışı Projelerine Gönderilen Demirbaşlar
 176. Fırıncıların Un Çuvalı Bedeli için Fatura kesilmesi
 177. Arsa Maliyeti
 178. Resmi Kurumlar Fatura Düzenleyebilir mi ?
 179. Noterden Sözleşme
 180. Web Sitesi İnşa Etmek
 181. Taşeron Sözleşmesi Damga vergisi
 182. Muhtelif Zirai İşlerde Yevmiye İle Çalışan İşçilere Ödenen Ücretler
 183. Geçici Vergi Bey.Hk.
 184. Karşılık Giderleri
 185. Değer Artış Kazancı
 186. Geçici Vergi Beyannamesi
 187. Geç Gelen Kredi Ödeme Plandaki Faiz ve BSMV; Geçici Vergide Nasıl? Dikkate Alınır..
 188. Tam Tasdik
 189. Geçici Vergi
 190. Yurtdışı İnternet Sitesinde Yapılan Tasarım Satışları
 191. 1.Dönem Çıkan Geçici Verginin 3.Dönemde Gösterimi
 192. İddia bayii komisyonları hk.
 193. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Sahibi Adına Yapılan Giderler
 194. Üretim Ve Yatırım Desteğinin Gelir Yazılması Veya Özel Fonda İzlenmesi
 195. Gayrimenkul Satış Zararı...!
 196. Geçici Vergide Zarar Durumunda Mevduat Faizi Stopajı Mahsubu
 197. Kurumlar Geçici Vergi
 198. Elektronik Beyanları Saklamayı Unutmayınız !
 199. Kira Konusu
 200. Muhtasar Beyanname ile İlgili Açıklama
 201. Yurtdışına Hizmet İhracatı
 202. Gelir Vergisi Hakkında
 203. Devlet Memuru Aynı Zamanda Vergi Mükellefi Olursa...
 204. Kredi Karşılıkları
 205. Yansıtma Faturası
 206. Özel İnşaatların Vergilendirilmesi Hakkında...??
 207. Ecrimisil Geliri
 208. Geçici Ve Kesin Kabul Tutanağı
 209. Ar-Ge Masraflarının Vergisel Boyutu
 210. Kapasite Raporu
 211. Rezidans İnşaatı Hk Tavsiyeleriniz
 212. Şüpheli Ticari Alacaklar
 213. TUGS' a Kayıtlı Kabotaj Gemisi
 214. Maaş Avansı
 215. Fırında İrsaliyeli Fatura
 216. Termal Devremülk Satış Komisyonu Hakkında
 217. Temsil Giderleri
 218. Vergi İncelemesi
 219. Faiz Stopaj Kesintisi
 220. Gider Pusulasının Kapsamı
 221. Tasfiyeye Giriş Kurumlar Beyannamesi
 222. Gelir Vergisi Sirküleri/85
 223. Fatura üzerinden Mera Fonu adı altında alınan tutar muhasebe kaydı?
 224. Avans Kar Dağıtımı Eskidende Yokmuydu?
 225. Tevkifatlı Fatura
 226. Şube Açılışı
 227. Muhtasar Son Ödeme Tarihi
 228. Şahısa Ait Satılan Gayrimenkulde , İktisap Bedeline Alışta Ödenen KDV Eklenir mi ?
 229. Bilanço Usulü Şahsın Doblosunu İşletmesine Dahil Etmemesi
 230. Yabancıya Kesilen Kira Faturasındaki Kdv Hakkında
 231. Bayram Öncesi Beyannameler Ne Olacak ?
 232. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /25
 233. Vergi İndirimi
 234. Pazarcıların Vergilendirilmesi Nasıl Yapılıyor?
 235. Abonelik Bedeli
 236. Kurumlar Vergisi Tevkifatı
 237. Şantiye Şefi
 238. Envantere Araç Kaydı
 239. Serbest Meslek Faaliyetinde Amortisman ve Sigorta Giderleri
 240. Uzun Vadeli Kredi
 241. Eş Durumu İşyerinde
 242. Vakıf İktisadi İşletmesi KDV
 243. Özel İnşaat Yapılması Hk.
 244. Okulun Kurum İstisnasında Şube Açılması Ve Merkez Olması
 245. 2012 Yılına Ait Vergi Kesintisi Yapmak Zorunda Olan Kurumların Vergi Oranları
 246. Aracılık Hizmetleri Vergilendirilmesi
 247. Diğer İndirimler
 248. Bireysel Emeklilik Ödemesinde Gelir Vergisi Ve Net Maaş Tutarı
 249. Tevkifatlı Satılan Malın Geri İadesi
 250. Yıl İçerisinde İşyeri Değişikliği Durumunda Kümülatif Vergi Matrahı Devredermi?