PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Geçici Verginin Terkini Hakkında..
 2. Şirket Kredi Kartı İle Ödeme
 3. Kurumlar Vergisi Kurum Ortaklarına İlişkin Bildirim
 4. Hangi Deftere Karar Alacağız ?
 5. Gayrimenkul Satışı
 6. İnşaat Bittikten Sonraki Giderler
 7. 2012 1. Dönem Geçici Vergide Ödenen Vergi
 8. Hayat Sigortası Vergi İndirimi
 9. KKEG den Dolayı Kar Çıkması
 10. G.V Mükellefleri Kesin Mizan Süre Uzatımı
 11. Döviz Bozumu,
 12. Şirket Aktifine Kayıtlı Dairelerin Satışı Ve Belge Düzeni
 13. Kapanış tasdiki Yevmiye defteri !!
 14. Çek Tahsil Tarihi
 15. 2010-2011-2012 Matrah Arttırımı
 16. Serbest Meslek Kazancı Stopaj Kestintisi Yanlış Oran
 17. Arsa Tevhit işlemleri
 18. Kiracının Stopaj Beyanı, Ev Sahibinden Farklı Olursa..?
 19. Y.Dışı Harcırah
 20. Gerçek Giderde Ödenen Kira
 21. İstisna Tutarı Kadar Kira Gelirimiz Olması Durumunda Beyanname Vermeli miyiz ?
 22. Matrah Artırımı
 23. Stopaj Oranı
 24. Kasa Ödemeleri
 25. Defter Kapanışları !...
 26. Kira ve Gelir Vergisi
 27. Gelir Vergisi Muafiyeti !
 28. Gelir Vergisi Beyan Süresi 29.03.2013 Tarihine Uzatıldı
 29. Gelir Ver.İstisna Ve Teşvik Kapsamı Ücretli (SGK Muaf) Muhtasarda
 30. Serbest Meslek Açılışı
 31. Eksik Muhtasar Beyan.
 32. Hisseli Kira Geliri Beyanı
 33. Banka Kaydı
 34. 2012 Yılı Gelirlerine İlişkin Beyanname Verme Süresi 25 Mart 2013 Tarihinde Sona Ermektedir
 35. Bağış Ve Yardımlar
 36. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Giderler
 37. GMSI vergi hesaplamasında sigorta,sağlık,bağış miktarlarının nasıl düşüleceği hakkında.
 38. Savcılığa Kesilen Smk Makbuzu
 39. E beyannemede Hata
 40. G.V. Hesabında İntifa Hakkı Geliri İle İşyeri Kira Geliri Toplanır mı ?
 41. Serbest Meslek Faaliyetinde Giysilerin Gider Yazılması..!
 42. Avukatın Kiraladığı Ofisi Tekrar Kiralaması
 43. Kurum Bilançosunda Düşük Değerli Gayrimenkullerin Durumu
 44. İşletmeye Alınan Araç Hk.
 45. Ödenen Kira Ve Faiz
 46. Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Tablosu
 47. Emlak Vergisi Ödemeleri
 48. 2012 Yılı Gelir Vergisi Hk
 49. Hizmet İhracı
 50. Ortak Kira Geliri.
 51. Muhtasar Beyannamesi
 52. Sözleşmede Yazan Malzeme Temini
 53. Döner Sermayelerde Kurumlar Vergisinin Durumu
 54. Apartman Ortak Alan Kira Geliri
 55. Kira Vergim İle İlgili Sorular
 56. Şirket Ortağının Aldığı Araç
 57. Serbest Meslek Makbuzu Stopaj İadesi Ve Zarar
 58. Mesken+ İşyeri Kirası GMSI
 59. 1. Sınıfa Geçiş Bilanço (2.Sınıftan 1.Sınıfa Geçiş )
 60. 2013 Mükellef Bildirimi
 61. Yurtdışına Satılan Ürün
 62. Kasa Fazlası
 63. Adi Ortaklık Gelir Vergisi Beyannamesi Hakkında
 64. Gelir Vergisi Beyannamesi'nde KKE giderler
 65. Güvence Bedeli İadesi
 66. Bina Kiracısının Gelir Vergisi Bildirimi
 67. Kesin Mizan Bildirimlerinizi Vermeyi Unutmayın !!!
 68. Tapu Rayiç Bedeli Hakkında Önemli ?
 69. GMSI Gerçek Usulde Vergilendirmede Taşınmazın Değerini Arttıracak Tadilatlar Konusu
 70. Kira Gelirleri Hakkında Bir Kaç Soru
 71. Kira Geliri İle Beraber Değer Artış Kazancının Olması
 72. Gelir Vergisi Mükellefi Gmsi Beyanı
 73. Son Dönem Geçici Vergi Matrahının Kurumlar Döneminde Düşmesi
 74. Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim
 75. Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Doldurulması (Bir Garip Olay)
 76. İhale İçin Kuruma Verilen Hava Parası
 77. Gerçek Usulde Kira Beyanında Ödenen Kira Giderlerinin Hisseler Nispetinde Gider Olarak İndirilmesi
 78. Farklı Çıkan Tevkifatlı Vergi
 79. Et Ürünlerinde Fire
 80. Ücret Kazançları Vergi Rehberi
 81. Yanlış Verilen İşyeri Kira Geliri Hakkında
 82. Banka Kayıtlarının Muhasebeleştirilmesi....
 83. Gayrimenkul Sermaye İradı Gerçek Usulde Vergilendirme Hakkında
 84. Eğitim Giderlerinin Gelir Vergisinden İndirimi
 85. E-Beyan YGV Beyannamesi Gecici Vergi Hata Uyarısı ve Diğer Yenilikler
 86. Eşimin Üzerine Olan Eve İlk Defa Beyanname...
 87. Kira Geliri Stopaj İadesi
 88. Kira Beyanı Hesabı
 89. Kira Vergisi Hesabı
 90. Eğitimi Destekleyici Faaliyetlerde Defter Türü
 91. Birden Fazla Yerden Ücret Alanlar
 92. İşyeri Kira Geliri
 93. SGK Çalışan Personel BES Ödemesi Hk.
 94. Ekspertiz Faaliyetleri
 95. Gelir Vergisi Mahsup
 96. Ortak Mülkiyette GMSİ ve Muhtasar Beyanname Sorunu Hakkında !!!
 97. Personel Nakillerinde K.Gelir Vergisi Matrahı Nakil
 98. Şube Kapanışı
 99. Asgari Geçim İndirimi
 100. Şirket Ortağı Kira Beyanı
 101. Yol Giderleri Hakkında
 102. Kira Geliri Beyanında Bulunacak Kişilerden Alınan Beyanname Ücreti
 103. Denetim Kurulu Ücreti Hakkında
 104. Avukat Stopaj İadesi Ssk Borcuna Mahsup
 105. Önceki Yıla Ait Ödemeye İstinaden Gider Pusulası
 106. Muhtasar Adres Kodu
 107. Sigorta Aracılık Hizmetleri
 108. SMMM Bürosu Giderleri
 109. Dar Mükellefler İçin Kira Geliri Rehberi
 110. Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi
 111. Kdv İadesinde Yüklenilen Kdv Listesi
 112. Adi Ortaklıkta Hangi Defterler Tutulur ?
 113. Şahıs Şirketi Kurulumu
 114. Gelir Vergisi Hakkında
 115. Serbest Meslek Erbabı Demirbaş Alımı
 116. Geçici Vergi Son Dönem Mahsup
 117. Yurtdışında Yaşayan Şahsın Kira Beyanı
 118. Kasap Muhasebesinde 2 Nolu Kdv Hangi Durumda Verilmektedir ?
 119. 2012-4 Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı
 120. 350 Hesap 600 Devri İnşaat Onarim İşi
 121. Personel Sgk Nakil
 122. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 26
 123. Öğrenciye Verilen Bursun Gelir Vergisinden Düşülmesi Hk.
 124. Limited Şirket Hisse Devrinde Vergisel Durum
 125. Dikkat İstanbul'da Bazı Vergi Daireleri Tek Çatıda Toplandı..
 126. Sistemde Kayıtlı Bir Önceki Dönem GGECICI Beyannamenizin Hesaplanan Geçici Vergi Tutarı İle bu dönem
 127. Ar-Ge Teşviğinin Muhasebe Kaydı
 128. Unutulan Yansıtma Faturası
 129. 157 Diğer Stoklar Hs.
 130. Gider Faturası Yansıtma
 131. Değeri Düşen Demirbaş
 132. Kurumlar Geçici Vergi Damga vergisi 41,10 olmalıdır hatası
 133. Basit Usulde Beyan Edilen Zarar hk.
 134. Tasfiye Beyannameleri
 135. Muhtasar Beyannamede Değişiklik 2013/02
 136. Geçici Vergi Hk.
 137. Dönem Sonu Kapanış
 138. Kapanışta Kesilen Stok Faturası Bs Yazılır mı ?
 139. Muhtasar Ödeme Kişi Bilgilerinde Tc Kimlik No'su Hatalı Bildirildiğinden Dolayı Gelen Ceza
 140. Ticari İnşaat ve BA / BS Formu
 141. Askerlik Borçlanmasında Vergi İndirimi Uygulaması
 142. Yeni BES ve Gelir Vergisi
 143. Gelir Vergisinden Mahsup Edilen Bireysel Emeklilik Ödemeleri Şimdi Ne Durumda ?
 144. Fatura Cildi Olmayan İşletme Kapanışı
 145. GMSİ de İhtiyaç Kredisi faizi
 146. 2012/Aralık Dönemine İlişkin "Form Ba" Ve "Form Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi Uzatıldı
 147. Değerleme Hakkında
 148. Ltd. Şirketinde Kar Dağıtımı
 149. Serbest Meslek Kazanç Defteri Yerine İşletme Defteri Olarak Tasdik
 150. 2012 Yılında Kesmediğimiz Faturalar.
 151. Türk Vatandaşı Tarafından Amerika'da Kurulan Bir Şirketin Türkiye'deki Vergilendirilmesi?
 152. Ortağın İşyerini (depo) Kendi Şirketine Kiralaması
 153. Askerlik Borçlanmasında Vergi İndirimi
 154. Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi. 2013 yeni yasa nasıl etkiler.
 155. Kat Karşılığı Alınan Daire
 156. GMSİ Gerçek Usulde Katılım Bankasından Çekilen Kredinin Faiz gibi İndirim Konusu Olup Olmadığı Hk.
 157. Basit Usul Taksi Plakası Sahipleri Hk
 158. Dizi Oyunculuğu
 159. E-Ticaret Vergi Prosedürü
 160. Zarar Çıkan Şirkete Rızaen Kar Beyanı
 161. Şehir Plancısı İşinde Serbest Meslek Makbuzu Ve Defteri Tutulur mu ?
 162. Sonradan Yıllara Sari İş Haline Gelen İş.
 163. Artan Oranlı Gelir Vergisi Sorusu hk.
 164. Araba Tamir, Bakım Servis İşlerinde Yazar Kasa?
 165. Adi Ortaklıkta Araç Alım Satımı / Oto Galeri Faaliyetleri Hk.
 166. Kira Geliri Hakkında Bir Soru
 167. Kurumlar Vergisi Özel Hesap Dönemi
 168. Muhtasar Beyannamedeki Çalıştırılan İşçi Sayısı Bölümü
 169. Şirketten Arsa Satın Alımında Kdv
 170. İnşaatlarda KDV Artışı Tapu Değeri mi ?
 171. Kapanış Faturalama
 172. Yeni Kiracı ve Stopaj Hakkında
 173. Kat Karşılığı İnşaat
 174. Alacak Borç Mahsubu
 175. Muhtasar Beyanname Duyurusu
 176. Muhasebe Serbest Meslek Makbuzu
 177. Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi (Gelir Vergisi)
 178. Kira Vergisi
 179. İşçi Maaşları Gelir Vergisi
 180. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 284)
 181. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)
 182. Şahıs Şirketi Olarak Hizmet İhracatı Yapmak Hakkında
 183. Fatura İndirimi
 184. Süpermarket Muhasebesi ?
 185. Suriye'li Mültecilere Ayni Yardım
 186. Kat Karşılığı İnş.
 187. Demirbaşın Bağışlanması
 188. Kalkınma Aajansından Alınan Hibe Destekleri Muhasebe Kaydı Hk.
 189. Geçici Vergi Beyannamesi
 190. Yurtdışında Yapılacak Masraflar
 191. Şehir İçi Dışı Nakliye ( hizmet )
 192. Arsa Karşılığı Daire Teslimi
 193. Anonim Şirketin Ortaklarını Nasıl Görebilirim ?
 194. İşletmeye Tabi Olup Ticaret Odasına Kaydı Olan Mükellefler
 195. E-beyanda Paket Yüklemede Tarih Sırası Takip Etmiyor.
 196. Yabancı Fatura
 197. Görevlendirme
 198. Tasfiye Sonu Kar Dağıtımı
 199. Fatura Düzenleme
 200. Limitedi Anonime Çevirmek
 201. Tiyatro Oyuncularına Ödenen Ücretler Hk.
 202. Kat Karşılığı İnş.
 203. Zarar Telafi Fonunun Gelir Kaydedilmesi Hk.
 204. İki Sermaye Şirketinin Ortak Yapacakları İş Hak.
 205. Mal Alım Faturasındaki İşçilik
 206. Yasal e Kitap Yazarlığı
 207. Demirbaş
 208. İkinci Bir İşte Vergi Mükellefiyetliği Hk.
 209. Maaş GV Hesaplama
 210. 2013 Yılı Sınf Hadleriyle İlgili
 211. Tedarikçi Firma Sevkiyatı
 212. E-Beyanname'den Bir Hizmet Daha
 213. Bu Kiracının Yaptıkları Doğru mudur ?
 214. Damga Vergisi - Düzeltme Beyannamesi
 215. Offshore Yabanci Firmalarda Vergi ?
 216. Muhtasar Beyanname ile İlgili Açıklama
 217. Yıllara Sari İşi 2 Ayrı Sözleşme İle Bölmek
 218. Stopaj ve Home Office Hakkında?
 219. Limited Şirket Ortaklığı Hak.
 220. Mali Müşavir Ofisi Amortismanı ve Gayrimenkulün Satışı
 221. İnternet Sitesinden Satın Alımlar
 222. Re'sen Terkte Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Zamanı
 223. Gider Pusulası Hakkında
 224. Firma için temsil ağırlamada yemek yanındaki içki gider yazılır mı?
 225. Yeniden Değerleme
 226. Yurtdışı Projelerine Gönderilen Demirbaşlar
 227. Fırıncıların Un Çuvalı Bedeli için Fatura kesilmesi
 228. Arsa Maliyeti
 229. Resmi Kurumlar Fatura Düzenleyebilir mi ?
 230. Noterden Sözleşme
 231. Web Sitesi İnşa Etmek
 232. Taşeron Sözleşmesi Damga vergisi
 233. Muhtelif Zirai İşlerde Yevmiye İle Çalışan İşçilere Ödenen Ücretler
 234. Geçici Vergi Bey.Hk.
 235. Karşılık Giderleri
 236. Değer Artış Kazancı
 237. Geçici Vergi Beyannamesi
 238. Geç Gelen Kredi Ödeme Plandaki Faiz ve BSMV; Geçici Vergide Nasıl? Dikkate Alınır..
 239. Tam Tasdik
 240. Geçici Vergi
 241. Yurtdışı İnternet Sitesinde Yapılan Tasarım Satışları
 242. 1.Dönem Çıkan Geçici Verginin 3.Dönemde Gösterimi
 243. İddia bayii komisyonları hk.
 244. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Sahibi Adına Yapılan Giderler
 245. Üretim Ve Yatırım Desteğinin Gelir Yazılması Veya Özel Fonda İzlenmesi
 246. Gayrimenkul Satış Zararı...!
 247. Geçici Vergide Zarar Durumunda Mevduat Faizi Stopajı Mahsubu
 248. Kurumlar Geçici Vergi
 249. Elektronik Beyanları Saklamayı Unutmayınız !
 250. Kira Konusu