PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Kira Vergisi Hesabı
 2. Eğitimi Destekleyici Faaliyetlerde Defter Türü
 3. Birden Fazla Yerden Ücret Alanlar
 4. İşyeri Kira Geliri
 5. SGK Çalışan Personel BES Ödemesi Hk.
 6. Ekspertiz Faaliyetleri
 7. Gelir Vergisi Mahsup
 8. Ortak Mülkiyette GMSİ ve Muhtasar Beyanname Sorunu Hakkında !!!
 9. Personel Nakillerinde K.Gelir Vergisi Matrahı Nakil
 10. Şube Kapanışı
 11. Asgari Geçim İndirimi
 12. Şirket Ortağı Kira Beyanı
 13. Yol Giderleri Hakkında
 14. Kira Geliri Beyanında Bulunacak Kişilerden Alınan Beyanname Ücreti
 15. Denetim Kurulu Ücreti Hakkında
 16. Avukat Stopaj İadesi Ssk Borcuna Mahsup
 17. Önceki Yıla Ait Ödemeye İstinaden Gider Pusulası
 18. Muhtasar Adres Kodu
 19. Sigorta Aracılık Hizmetleri
 20. SMMM Bürosu Giderleri
 21. Dar Mükellefler İçin Kira Geliri Rehberi
 22. Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi
 23. Kdv İadesinde Yüklenilen Kdv Listesi
 24. Adi Ortaklıkta Hangi Defterler Tutulur ?
 25. Şahıs Şirketi Kurulumu
 26. Gelir Vergisi Hakkında
 27. Serbest Meslek Erbabı Demirbaş Alımı
 28. Geçici Vergi Son Dönem Mahsup
 29. Yurtdışında Yaşayan Şahsın Kira Beyanı
 30. Kasap Muhasebesinde 2 Nolu Kdv Hangi Durumda Verilmektedir ?
 31. 2012-4 Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı
 32. 350 Hesap 600 Devri İnşaat Onarim İşi
 33. Personel Sgk Nakil
 34. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 26
 35. Öğrenciye Verilen Bursun Gelir Vergisinden Düşülmesi Hk.
 36. Limited Şirket Hisse Devrinde Vergisel Durum
 37. Dikkat İstanbul'da Bazı Vergi Daireleri Tek Çatıda Toplandı..
 38. Sistemde Kayıtlı Bir Önceki Dönem GGECICI Beyannamenizin Hesaplanan Geçici Vergi Tutarı İle bu dönem
 39. Ar-Ge Teşviğinin Muhasebe Kaydı
 40. Unutulan Yansıtma Faturası
 41. 157 Diğer Stoklar Hs.
 42. Gider Faturası Yansıtma
 43. Değeri Düşen Demirbaş
 44. Kurumlar Geçici Vergi Damga vergisi 41,10 olmalıdır hatası
 45. Basit Usulde Beyan Edilen Zarar hk.
 46. Tasfiye Beyannameleri
 47. Muhtasar Beyannamede Değişiklik 2013/02
 48. Geçici Vergi Hk.
 49. Dönem Sonu Kapanış
 50. Kapanışta Kesilen Stok Faturası Bs Yazılır mı ?
 51. Muhtasar Ödeme Kişi Bilgilerinde Tc Kimlik No'su Hatalı Bildirildiğinden Dolayı Gelen Ceza
 52. Ticari İnşaat ve BA / BS Formu
 53. Askerlik Borçlanmasında Vergi İndirimi Uygulaması
 54. Yeni BES ve Gelir Vergisi
 55. Gelir Vergisinden Mahsup Edilen Bireysel Emeklilik Ödemeleri Şimdi Ne Durumda ?
 56. Fatura Cildi Olmayan İşletme Kapanışı
 57. GMSİ de İhtiyaç Kredisi faizi
 58. 2012/Aralık Dönemine İlişkin "Form Ba" Ve "Form Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi Uzatıldı
 59. Değerleme Hakkında
 60. Ltd. Şirketinde Kar Dağıtımı
 61. Serbest Meslek Kazanç Defteri Yerine İşletme Defteri Olarak Tasdik
 62. 2012 Yılında Kesmediğimiz Faturalar.
 63. Türk Vatandaşı Tarafından Amerika'da Kurulan Bir Şirketin Türkiye'deki Vergilendirilmesi?
 64. Ortağın İşyerini (depo) Kendi Şirketine Kiralaması
 65. Askerlik Borçlanmasında Vergi İndirimi
 66. Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi. 2013 yeni yasa nasıl etkiler.
 67. Kat Karşılığı Alınan Daire
 68. GMSİ Gerçek Usulde Katılım Bankasından Çekilen Kredinin Faiz gibi İndirim Konusu Olup Olmadığı Hk.
 69. Basit Usul Taksi Plakası Sahipleri Hk
 70. Dizi Oyunculuğu
 71. E-Ticaret Vergi Prosedürü
 72. Zarar Çıkan Şirkete Rızaen Kar Beyanı
 73. Şehir Plancısı İşinde Serbest Meslek Makbuzu Ve Defteri Tutulur mu ?
 74. Sonradan Yıllara Sari İş Haline Gelen İş.
 75. Artan Oranlı Gelir Vergisi Sorusu hk.
 76. Araba Tamir, Bakım Servis İşlerinde Yazar Kasa?
 77. Adi Ortaklıkta Araç Alım Satımı / Oto Galeri Faaliyetleri Hk.
 78. Kira Geliri Hakkında Bir Soru
 79. Kurumlar Vergisi Özel Hesap Dönemi
 80. Muhtasar Beyannamedeki Çalıştırılan İşçi Sayısı Bölümü
 81. Şirketten Arsa Satın Alımında Kdv
 82. İnşaatlarda KDV Artışı Tapu Değeri mi ?
 83. Kapanış Faturalama
 84. Yeni Kiracı ve Stopaj Hakkında
 85. Kat Karşılığı İnşaat
 86. Alacak Borç Mahsubu
 87. Muhtasar Beyanname Duyurusu
 88. Muhasebe Serbest Meslek Makbuzu
 89. Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi (Gelir Vergisi)
 90. Kira Vergisi
 91. İşçi Maaşları Gelir Vergisi
 92. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 284)
 93. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)
 94. Şahıs Şirketi Olarak Hizmet İhracatı Yapmak Hakkında
 95. Fatura İndirimi
 96. Süpermarket Muhasebesi ?
 97. Suriye'li Mültecilere Ayni Yardım
 98. Kat Karşılığı İnş.
 99. Demirbaşın Bağışlanması
 100. Kalkınma Aajansından Alınan Hibe Destekleri Muhasebe Kaydı Hk.
 101. Geçici Vergi Beyannamesi
 102. Yurtdışında Yapılacak Masraflar
 103. Şehir İçi Dışı Nakliye ( hizmet )
 104. Arsa Karşılığı Daire Teslimi
 105. Anonim Şirketin Ortaklarını Nasıl Görebilirim ?
 106. İşletmeye Tabi Olup Ticaret Odasına Kaydı Olan Mükellefler
 107. E-beyanda Paket Yüklemede Tarih Sırası Takip Etmiyor.
 108. Yabancı Fatura
 109. Görevlendirme
 110. Tasfiye Sonu Kar Dağıtımı
 111. Fatura Düzenleme
 112. Limitedi Anonime Çevirmek
 113. Tiyatro Oyuncularına Ödenen Ücretler Hk.
 114. Kat Karşılığı İnş.
 115. Zarar Telafi Fonunun Gelir Kaydedilmesi Hk.
 116. İki Sermaye Şirketinin Ortak Yapacakları İş Hak.
 117. Mal Alım Faturasındaki İşçilik
 118. Yasal e Kitap Yazarlığı
 119. Demirbaş
 120. İkinci Bir İşte Vergi Mükellefiyetliği Hk.
 121. Maaş GV Hesaplama
 122. 2013 Yılı Sınf Hadleriyle İlgili
 123. Tedarikçi Firma Sevkiyatı
 124. E-Beyanname'den Bir Hizmet Daha
 125. Bu Kiracının Yaptıkları Doğru mudur ?
 126. Damga Vergisi - Düzeltme Beyannamesi
 127. Offshore Yabanci Firmalarda Vergi ?
 128. Muhtasar Beyanname ile İlgili Açıklama
 129. Yıllara Sari İşi 2 Ayrı Sözleşme İle Bölmek
 130. Stopaj ve Home Office Hakkında?
 131. Limited Şirket Ortaklığı Hak.
 132. Mali Müşavir Ofisi Amortismanı ve Gayrimenkulün Satışı
 133. İnternet Sitesinden Satın Alımlar
 134. Re'sen Terkte Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Zamanı
 135. Gider Pusulası Hakkında
 136. Firma için temsil ağırlamada yemek yanındaki içki gider yazılır mı?
 137. Yeniden Değerleme
 138. Yurtdışı Projelerine Gönderilen Demirbaşlar
 139. Fırıncıların Un Çuvalı Bedeli için Fatura kesilmesi
 140. Arsa Maliyeti
 141. Resmi Kurumlar Fatura Düzenleyebilir mi ?
 142. Noterden Sözleşme
 143. Web Sitesi İnşa Etmek
 144. Taşeron Sözleşmesi Damga vergisi
 145. Muhtelif Zirai İşlerde Yevmiye İle Çalışan İşçilere Ödenen Ücretler
 146. Geçici Vergi Bey.Hk.
 147. Karşılık Giderleri
 148. Değer Artış Kazancı
 149. Geçici Vergi Beyannamesi
 150. Geç Gelen Kredi Ödeme Plandaki Faiz ve BSMV; Geçici Vergide Nasıl? Dikkate Alınır..
 151. Tam Tasdik
 152. Geçici Vergi
 153. Yurtdışı İnternet Sitesinde Yapılan Tasarım Satışları
 154. 1.Dönem Çıkan Geçici Verginin 3.Dönemde Gösterimi
 155. İddia bayii komisyonları hk.
 156. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Sahibi Adına Yapılan Giderler
 157. Üretim Ve Yatırım Desteğinin Gelir Yazılması Veya Özel Fonda İzlenmesi
 158. Gayrimenkul Satış Zararı...!
 159. Geçici Vergide Zarar Durumunda Mevduat Faizi Stopajı Mahsubu
 160. Kurumlar Geçici Vergi
 161. Elektronik Beyanları Saklamayı Unutmayınız !
 162. Kira Konusu
 163. Muhtasar Beyanname ile İlgili Açıklama
 164. Yurtdışına Hizmet İhracatı
 165. Gelir Vergisi Hakkında
 166. Devlet Memuru Aynı Zamanda Vergi Mükellefi Olursa...
 167. Kredi Karşılıkları
 168. Yansıtma Faturası
 169. Özel İnşaatların Vergilendirilmesi Hakkında...??
 170. Ecrimisil Geliri
 171. Geçici Ve Kesin Kabul Tutanağı
 172. Ar-Ge Masraflarının Vergisel Boyutu
 173. Kapasite Raporu
 174. Rezidans İnşaatı Hk Tavsiyeleriniz
 175. Şüpheli Ticari Alacaklar
 176. TUGS' a Kayıtlı Kabotaj Gemisi
 177. Maaş Avansı
 178. Fırında İrsaliyeli Fatura
 179. Termal Devremülk Satış Komisyonu Hakkında
 180. Temsil Giderleri
 181. Vergi İncelemesi
 182. Faiz Stopaj Kesintisi
 183. Gider Pusulasının Kapsamı
 184. Tasfiyeye Giriş Kurumlar Beyannamesi
 185. Gelir Vergisi Sirküleri/85
 186. Fatura üzerinden Mera Fonu adı altında alınan tutar muhasebe kaydı?
 187. Avans Kar Dağıtımı Eskidende Yokmuydu?
 188. Tevkifatlı Fatura
 189. Şube Açılışı
 190. Muhtasar Son Ödeme Tarihi
 191. Şahısa Ait Satılan Gayrimenkulde , İktisap Bedeline Alışta Ödenen KDV Eklenir mi ?
 192. Bilanço Usulü Şahsın Doblosunu İşletmesine Dahil Etmemesi
 193. Yabancıya Kesilen Kira Faturasındaki Kdv Hakkında
 194. Bayram Öncesi Beyannameler Ne Olacak ?
 195. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /25
 196. Vergi İndirimi
 197. Pazarcıların Vergilendirilmesi Nasıl Yapılıyor?
 198. Abonelik Bedeli
 199. Kurumlar Vergisi Tevkifatı
 200. Şantiye Şefi
 201. Envantere Araç Kaydı
 202. Serbest Meslek Faaliyetinde Amortisman ve Sigorta Giderleri
 203. Uzun Vadeli Kredi
 204. Eş Durumu İşyerinde
 205. Vakıf İktisadi İşletmesi KDV
 206. Özel İnşaat Yapılması Hk.
 207. Okulun Kurum İstisnasında Şube Açılması Ve Merkez Olması
 208. 2012 Yılına Ait Vergi Kesintisi Yapmak Zorunda Olan Kurumların Vergi Oranları
 209. Aracılık Hizmetleri Vergilendirilmesi
 210. Diğer İndirimler
 211. Bireysel Emeklilik Ödemesinde Gelir Vergisi Ve Net Maaş Tutarı
 212. Tevkifatlı Satılan Malın Geri İadesi
 213. Yıl İçerisinde İşyeri Değişikliği Durumunda Kümülatif Vergi Matrahı Devredermi?
 214. 1998 Yılında alınan G.Menkulun Satışında Yeniden Endeksleme Katsayısı
 215. Muhtasar Kdv Tevkifat
 216. KVK İle İlgili Bir Soru.
 217. Vakıflarda Kira Geliri
 218. Ofis Kirası
 219. Yurt Dışı Fuar
 220. Sermaye Yedeği
 221. Kira Geliri
 222. Esnaf Muafiyetliği ( Yorgancılar İçin)
 223. Bina Alımındaki Faiz Giderleri Hk.
 224. Ortaklara Ödenen Kiraların Takibi
 225. Devir Hakkı Nedir - Yeni Kira Sözleşmesi Nasıl Olmalıdır ?
 226. Özel Bina İnşaatı Ve Vergisel Boyut
 227. Hususi Bina Yapımı
 228. Yıkılan Gayrimenkulun Kalan Amortismanı ???
 229. Gider Pusulası
 230. İnternet Sitesi Komisyon
 231. Araç Kiralama
 232. Kiralık Araçlar
 233. Taşeron Dosyasındaki İşçi Sayısı İle Muhtasarda Aylığa Geçme
 234. Anonim Şirketlerde Tasfiyeye Giriş Bilançosu
 235. Arsa Karşılığı Fatura
 236. Gecikme Zammı Silinir mi ?
 237. Yıl. Yaygın İnşaat İşinde Genel Giderler
 238. Limited Şirket Nasıl Kapanır ?
 239. Aynı Şirket Ünvan Altında Farklı İşler Yapma
 240. Yıl.Yaygın İnşaat İşinde İş Bitiminde Geçici Vergi
 241. Kasa Bakiyesinin Eksiye Düşmesi !....
 242. Yıllara Yaygın İnşaatlarda Geçiçi Vergi
 243. Mükellef Olmayan Bir Gerçek Şahıstan Alınan Tercümanlık Hizmeti
 244. Şahıs Bilanço veya Şirket
 245. Özel Lise 5 Yıl Kurum Vergisinden İstisna İçin Nereye Hangi Evrakla Başvurulur ?
 246. Şirket Birleşmeleri Ve Fayda Zarar ilişkisi ?
 247. Konut Görünen İşyeri Kirasında, Stopaj Düşülmesi Hk.
 248. Gelir Vergisi Tahakkuku Muhasebe Kaydı
 249. Damga Vergisi hk.
 250. İkametim Ankara, Kocaeli'de Şahıs Vergi Kaydı Ve Danışmanlık Mümkün müdür?