PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Tasfiye Kar Dağıtımı
 2. Huzur Hakkı Hakkında:)
 3. Her Sene İhale Yapılması // Yıllara Sari İş
 4. 623 İmha Edilen Malın Maliyeti
 5. Limited Şirket Arsa Trampası Hk
 6. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/27
 7. Telif Hakları
 8. Yurtdışı Komisyon Hk
 9. Serbest Meslek Faaliyeti Sınırlarında Ders Vermek
 10. Geçici Vergi Matrah Beyan Edilmemesi
 11. Kurumlar Vergisi Ödenecek Veri
 12. İşverenin Sigortalı Olarak Çalışan Eşi
 13. Geçmiş Yıl Zararları Mahsubu
 14. Kurumlar Beyanı Şube
 15. Geçici Verginin Terkini Hakkında..
 16. Şirket Kredi Kartı İle Ödeme
 17. Kurumlar Vergisi Kurum Ortaklarına İlişkin Bildirim
 18. Hangi Deftere Karar Alacağız ?
 19. Gayrimenkul Satışı
 20. İnşaat Bittikten Sonraki Giderler
 21. 2012 1. Dönem Geçici Vergide Ödenen Vergi
 22. Hayat Sigortası Vergi İndirimi
 23. KKEG den Dolayı Kar Çıkması
 24. G.V Mükellefleri Kesin Mizan Süre Uzatımı
 25. Döviz Bozumu,
 26. Şirket Aktifine Kayıtlı Dairelerin Satışı Ve Belge Düzeni
 27. Kapanış tasdiki Yevmiye defteri !!
 28. Çek Tahsil Tarihi
 29. 2010-2011-2012 Matrah Arttırımı
 30. Serbest Meslek Kazancı Stopaj Kestintisi Yanlış Oran
 31. Arsa Tevhit işlemleri
 32. Kiracının Stopaj Beyanı, Ev Sahibinden Farklı Olursa..?
 33. Y.Dışı Harcırah
 34. Gerçek Giderde Ödenen Kira
 35. İstisna Tutarı Kadar Kira Gelirimiz Olması Durumunda Beyanname Vermeli miyiz ?
 36. Matrah Artırımı
 37. Stopaj Oranı
 38. Kasa Ödemeleri
 39. Defter Kapanışları !...
 40. Kira ve Gelir Vergisi
 41. Gelir Vergisi Muafiyeti !
 42. Gelir Vergisi Beyan Süresi 29.03.2013 Tarihine Uzatıldı
 43. Gelir Ver.İstisna Ve Teşvik Kapsamı Ücretli (SGK Muaf) Muhtasarda
 44. Serbest Meslek Açılışı
 45. Eksik Muhtasar Beyan.
 46. Hisseli Kira Geliri Beyanı
 47. Banka Kaydı
 48. 2012 Yılı Gelirlerine İlişkin Beyanname Verme Süresi 25 Mart 2013 Tarihinde Sona Ermektedir
 49. Bağış Ve Yardımlar
 50. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Giderler
 51. GMSI vergi hesaplamasında sigorta,sağlık,bağış miktarlarının nasıl düşüleceği hakkında.
 52. Savcılığa Kesilen Smk Makbuzu
 53. E beyannemede Hata
 54. G.V. Hesabında İntifa Hakkı Geliri İle İşyeri Kira Geliri Toplanır mı ?
 55. Serbest Meslek Faaliyetinde Giysilerin Gider Yazılması..!
 56. Avukatın Kiraladığı Ofisi Tekrar Kiralaması
 57. Kurum Bilançosunda Düşük Değerli Gayrimenkullerin Durumu
 58. İşletmeye Alınan Araç Hk.
 59. Ödenen Kira Ve Faiz
 60. Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Tablosu
 61. Emlak Vergisi Ödemeleri
 62. 2012 Yılı Gelir Vergisi Hk
 63. Hizmet İhracı
 64. Ortak Kira Geliri.
 65. Muhtasar Beyannamesi
 66. Sözleşmede Yazan Malzeme Temini
 67. Döner Sermayelerde Kurumlar Vergisinin Durumu
 68. Apartman Ortak Alan Kira Geliri
 69. Kira Vergim İle İlgili Sorular
 70. Şirket Ortağının Aldığı Araç
 71. Serbest Meslek Makbuzu Stopaj İadesi Ve Zarar
 72. Mesken+ İşyeri Kirası GMSI
 73. 1. Sınıfa Geçiş Bilanço (2.Sınıftan 1.Sınıfa Geçiş )
 74. 2013 Mükellef Bildirimi
 75. Yurtdışına Satılan Ürün
 76. Kasa Fazlası
 77. Adi Ortaklık Gelir Vergisi Beyannamesi Hakkında
 78. Gelir Vergisi Beyannamesi'nde KKE giderler
 79. Güvence Bedeli İadesi
 80. Bina Kiracısının Gelir Vergisi Bildirimi
 81. Kesin Mizan Bildirimlerinizi Vermeyi Unutmayın !!!
 82. Tapu Rayiç Bedeli Hakkında Önemli ?
 83. GMSI Gerçek Usulde Vergilendirmede Taşınmazın Değerini Arttıracak Tadilatlar Konusu
 84. Kira Gelirleri Hakkında Bir Kaç Soru
 85. Kira Geliri İle Beraber Değer Artış Kazancının Olması
 86. Gelir Vergisi Mükellefi Gmsi Beyanı
 87. Son Dönem Geçici Vergi Matrahının Kurumlar Döneminde Düşmesi
 88. Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim
 89. Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Doldurulması (Bir Garip Olay)
 90. İhale İçin Kuruma Verilen Hava Parası
 91. Gerçek Usulde Kira Beyanında Ödenen Kira Giderlerinin Hisseler Nispetinde Gider Olarak İndirilmesi
 92. Farklı Çıkan Tevkifatlı Vergi
 93. Et Ürünlerinde Fire
 94. Ücret Kazançları Vergi Rehberi
 95. Yanlış Verilen İşyeri Kira Geliri Hakkında
 96. Banka Kayıtlarının Muhasebeleştirilmesi....
 97. Gayrimenkul Sermaye İradı Gerçek Usulde Vergilendirme Hakkında
 98. Eğitim Giderlerinin Gelir Vergisinden İndirimi
 99. E-Beyan YGV Beyannamesi Gecici Vergi Hata Uyarısı ve Diğer Yenilikler
 100. Eşimin Üzerine Olan Eve İlk Defa Beyanname...
 101. Kira Geliri Stopaj İadesi
 102. Kira Beyanı Hesabı
 103. Kira Vergisi Hesabı
 104. Eğitimi Destekleyici Faaliyetlerde Defter Türü
 105. Birden Fazla Yerden Ücret Alanlar
 106. İşyeri Kira Geliri
 107. SGK Çalışan Personel BES Ödemesi Hk.
 108. Ekspertiz Faaliyetleri
 109. Gelir Vergisi Mahsup
 110. Ortak Mülkiyette GMSİ ve Muhtasar Beyanname Sorunu Hakkında !!!
 111. Personel Nakillerinde K.Gelir Vergisi Matrahı Nakil
 112. Şube Kapanışı
 113. Asgari Geçim İndirimi
 114. Şirket Ortağı Kira Beyanı
 115. Yol Giderleri Hakkında
 116. Kira Geliri Beyanında Bulunacak Kişilerden Alınan Beyanname Ücreti
 117. Denetim Kurulu Ücreti Hakkında
 118. Avukat Stopaj İadesi Ssk Borcuna Mahsup
 119. Önceki Yıla Ait Ödemeye İstinaden Gider Pusulası
 120. Muhtasar Adres Kodu
 121. Sigorta Aracılık Hizmetleri
 122. SMMM Bürosu Giderleri
 123. Dar Mükellefler İçin Kira Geliri Rehberi
 124. Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi
 125. Kdv İadesinde Yüklenilen Kdv Listesi
 126. Adi Ortaklıkta Hangi Defterler Tutulur ?
 127. Şahıs Şirketi Kurulumu
 128. Gelir Vergisi Hakkında
 129. Serbest Meslek Erbabı Demirbaş Alımı
 130. Geçici Vergi Son Dönem Mahsup
 131. Yurtdışında Yaşayan Şahsın Kira Beyanı
 132. Kasap Muhasebesinde 2 Nolu Kdv Hangi Durumda Verilmektedir ?
 133. 2012-4 Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı
 134. 350 Hesap 600 Devri İnşaat Onarim İşi
 135. Personel Sgk Nakil
 136. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 26
 137. Öğrenciye Verilen Bursun Gelir Vergisinden Düşülmesi Hk.
 138. Limited Şirket Hisse Devrinde Vergisel Durum
 139. Dikkat İstanbul'da Bazı Vergi Daireleri Tek Çatıda Toplandı..
 140. Sistemde Kayıtlı Bir Önceki Dönem GGECICI Beyannamenizin Hesaplanan Geçici Vergi Tutarı İle bu dönem
 141. Ar-Ge Teşviğinin Muhasebe Kaydı
 142. Unutulan Yansıtma Faturası
 143. 157 Diğer Stoklar Hs.
 144. Gider Faturası Yansıtma
 145. Değeri Düşen Demirbaş
 146. Kurumlar Geçici Vergi Damga vergisi 41,10 olmalıdır hatası
 147. Basit Usulde Beyan Edilen Zarar hk.
 148. Tasfiye Beyannameleri
 149. Muhtasar Beyannamede Değişiklik 2013/02
 150. Geçici Vergi Hk.
 151. Dönem Sonu Kapanış
 152. Kapanışta Kesilen Stok Faturası Bs Yazılır mı ?
 153. Muhtasar Ödeme Kişi Bilgilerinde Tc Kimlik No'su Hatalı Bildirildiğinden Dolayı Gelen Ceza
 154. Ticari İnşaat ve BA / BS Formu
 155. Askerlik Borçlanmasında Vergi İndirimi Uygulaması
 156. Yeni BES ve Gelir Vergisi
 157. Gelir Vergisinden Mahsup Edilen Bireysel Emeklilik Ödemeleri Şimdi Ne Durumda ?
 158. Fatura Cildi Olmayan İşletme Kapanışı
 159. GMSİ de İhtiyaç Kredisi faizi
 160. 2012/Aralık Dönemine İlişkin "Form Ba" Ve "Form Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi Uzatıldı
 161. Değerleme Hakkında
 162. Ltd. Şirketinde Kar Dağıtımı
 163. Serbest Meslek Kazanç Defteri Yerine İşletme Defteri Olarak Tasdik
 164. 2012 Yılında Kesmediğimiz Faturalar.
 165. Türk Vatandaşı Tarafından Amerika'da Kurulan Bir Şirketin Türkiye'deki Vergilendirilmesi?
 166. Ortağın İşyerini (depo) Kendi Şirketine Kiralaması
 167. Askerlik Borçlanmasında Vergi İndirimi
 168. Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi. 2013 yeni yasa nasıl etkiler.
 169. Kat Karşılığı Alınan Daire
 170. GMSİ Gerçek Usulde Katılım Bankasından Çekilen Kredinin Faiz gibi İndirim Konusu Olup Olmadığı Hk.
 171. Basit Usul Taksi Plakası Sahipleri Hk
 172. Dizi Oyunculuğu
 173. E-Ticaret Vergi Prosedürü
 174. Zarar Çıkan Şirkete Rızaen Kar Beyanı
 175. Şehir Plancısı İşinde Serbest Meslek Makbuzu Ve Defteri Tutulur mu ?
 176. Sonradan Yıllara Sari İş Haline Gelen İş.
 177. Artan Oranlı Gelir Vergisi Sorusu hk.
 178. Araba Tamir, Bakım Servis İşlerinde Yazar Kasa?
 179. Adi Ortaklıkta Araç Alım Satımı / Oto Galeri Faaliyetleri Hk.
 180. Kira Geliri Hakkında Bir Soru
 181. Kurumlar Vergisi Özel Hesap Dönemi
 182. Muhtasar Beyannamedeki Çalıştırılan İşçi Sayısı Bölümü
 183. Şirketten Arsa Satın Alımında Kdv
 184. İnşaatlarda KDV Artışı Tapu Değeri mi ?
 185. Kapanış Faturalama
 186. Yeni Kiracı ve Stopaj Hakkında
 187. Kat Karşılığı İnşaat
 188. Alacak Borç Mahsubu
 189. Muhtasar Beyanname Duyurusu
 190. Muhasebe Serbest Meslek Makbuzu
 191. Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi (Gelir Vergisi)
 192. Kira Vergisi
 193. İşçi Maaşları Gelir Vergisi
 194. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 284)
 195. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)
 196. Şahıs Şirketi Olarak Hizmet İhracatı Yapmak Hakkında
 197. Fatura İndirimi
 198. Süpermarket Muhasebesi ?
 199. Suriye'li Mültecilere Ayni Yardım
 200. Kat Karşılığı İnş.
 201. Demirbaşın Bağışlanması
 202. Kalkınma Aajansından Alınan Hibe Destekleri Muhasebe Kaydı Hk.
 203. Geçici Vergi Beyannamesi
 204. Yurtdışında Yapılacak Masraflar
 205. Şehir İçi Dışı Nakliye ( hizmet )
 206. Arsa Karşılığı Daire Teslimi
 207. Anonim Şirketin Ortaklarını Nasıl Görebilirim ?
 208. İşletmeye Tabi Olup Ticaret Odasına Kaydı Olan Mükellefler
 209. E-beyanda Paket Yüklemede Tarih Sırası Takip Etmiyor.
 210. Yabancı Fatura
 211. Görevlendirme
 212. Tasfiye Sonu Kar Dağıtımı
 213. Fatura Düzenleme
 214. Limitedi Anonime Çevirmek
 215. Tiyatro Oyuncularına Ödenen Ücretler Hk.
 216. Kat Karşılığı İnş.
 217. Zarar Telafi Fonunun Gelir Kaydedilmesi Hk.
 218. İki Sermaye Şirketinin Ortak Yapacakları İş Hak.
 219. Mal Alım Faturasındaki İşçilik
 220. Yasal e Kitap Yazarlığı
 221. Demirbaş
 222. İkinci Bir İşte Vergi Mükellefiyetliği Hk.
 223. Maaş GV Hesaplama
 224. 2013 Yılı Sınf Hadleriyle İlgili
 225. Tedarikçi Firma Sevkiyatı
 226. E-Beyanname'den Bir Hizmet Daha
 227. Bu Kiracının Yaptıkları Doğru mudur ?
 228. Damga Vergisi - Düzeltme Beyannamesi
 229. Offshore Yabanci Firmalarda Vergi ?
 230. Muhtasar Beyanname ile İlgili Açıklama
 231. Yıllara Sari İşi 2 Ayrı Sözleşme İle Bölmek
 232. Stopaj ve Home Office Hakkında?
 233. Limited Şirket Ortaklığı Hak.
 234. Mali Müşavir Ofisi Amortismanı ve Gayrimenkulün Satışı
 235. İnternet Sitesinden Satın Alımlar
 236. Re'sen Terkte Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Zamanı
 237. Gider Pusulası Hakkında
 238. Firma için temsil ağırlamada yemek yanındaki içki gider yazılır mı?
 239. Yeniden Değerleme
 240. Yurtdışı Projelerine Gönderilen Demirbaşlar
 241. Fırıncıların Un Çuvalı Bedeli için Fatura kesilmesi
 242. Arsa Maliyeti
 243. Resmi Kurumlar Fatura Düzenleyebilir mi ?
 244. Noterden Sözleşme
 245. Web Sitesi İnşa Etmek
 246. Taşeron Sözleşmesi Damga vergisi
 247. Muhtelif Zirai İşlerde Yevmiye İle Çalışan İşçilere Ödenen Ücretler
 248. Geçici Vergi Bey.Hk.
 249. Karşılık Giderleri
 250. Değer Artış Kazancı