PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Serbest Meslek Ve Ticari Kazanç Ayrımı
 2. SMMM Mahsup Talebinde Bankanın Verdiği 101 kod ?
 3. Fason Mobilya İşçiliğinde Tevkifat
 4. Kesin Mizan Bildirimi
 5. Gelir Vergisi Sirküleri (Gelirin Toplanması ve Beyanı) (TASLAK)
 6. Bedelsiz İthalat İşlem Muhasebe Kaydı
 7. Finansman Kısıtlaması 5520/11-i
 8. Sabit Kıymet Satışı
 9. Kooperatifin Kestiği Tevkifat
 10. Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Ft.
 11. Rent A Car Firmasından Alınan Binek Oto Kdv si ?
 12. KV'de Örtülü Sermaye Uygulamasına İlişkin Bilgiler
 13. Servis Taşımacılığı Nedeniyle Kısmi Tevkifat Uygulayacağız.Bundan Dolayı Kdv İadesi İstediğimizde...
 14. Geç Gelen Demirbaş Faturası
 15. Vergi Levhası
 16. Basit Usulde Bir Soru
 17. Aracılık Faturası Tevkifat.
 18. Mağaza Dekorasyon Gideri
 19. İtalya'dan Alınan Faturaları Nasıl Gider Gösterebiliriz?
 20. İştirakin Tasfiye Olması
 21. Akademik Personelin Verdiği Hizmetin Giderleştirilmesi
 22. Bilanço Tarihinden Sonra İade edilen İşler
 23. BES Hakkında
 24. Hizmet İthali Ve Stopaj
 25. Belgesi Olmayan Giderler
 26. GSM Cihaz Faturası
 27. Tasfiyede Olan Şirketin Kurumlar Bey.
 28. İthal Edilen Numune Mal
 29. Lastik Conta İmalatında Metal Kalıpların Direk Maliyete Atımı ?
 30. Son Dönem Geçici Vergi Zarar Olmasına Rağmen Vergi Ödemek İsteyen Şirketler Hk.
 31. Gmsi
 32. Avukatın Kiraladığı İşyerinin Bir Kısmını Başka Avukata Kiralamasında Belge Düzeni ve stopaj
 33. Ltd Şirketin Kira Ödemesinde Stopaj Yapma Zorunluluğu Var mı ?
 34. Tasfiye Kar Dağıtımı
 35. Huzur Hakkı Hakkında:)
 36. Her Sene İhale Yapılması // Yıllara Sari İş
 37. 623 İmha Edilen Malın Maliyeti
 38. Limited Şirket Arsa Trampası Hk
 39. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/27
 40. Telif Hakları
 41. Yurtdışı Komisyon Hk
 42. Serbest Meslek Faaliyeti Sınırlarında Ders Vermek
 43. Geçici Vergi Matrah Beyan Edilmemesi
 44. Kurumlar Vergisi Ödenecek Veri
 45. İşverenin Sigortalı Olarak Çalışan Eşi
 46. Geçmiş Yıl Zararları Mahsubu
 47. Kurumlar Beyanı Şube
 48. Geçici Verginin Terkini Hakkında..
 49. Şirket Kredi Kartı İle Ödeme
 50. Kurumlar Vergisi Kurum Ortaklarına İlişkin Bildirim
 51. Hangi Deftere Karar Alacağız ?
 52. Gayrimenkul Satışı
 53. İnşaat Bittikten Sonraki Giderler
 54. 2012 1. Dönem Geçici Vergide Ödenen Vergi
 55. Hayat Sigortası Vergi İndirimi
 56. KKEG den Dolayı Kar Çıkması
 57. G.V Mükellefleri Kesin Mizan Süre Uzatımı
 58. Döviz Bozumu,
 59. Şirket Aktifine Kayıtlı Dairelerin Satışı Ve Belge Düzeni
 60. Kapanış tasdiki Yevmiye defteri !!
 61. Çek Tahsil Tarihi
 62. 2010-2011-2012 Matrah Arttırımı
 63. Serbest Meslek Kazancı Stopaj Kestintisi Yanlış Oran
 64. Arsa Tevhit işlemleri
 65. Kiracının Stopaj Beyanı, Ev Sahibinden Farklı Olursa..?
 66. Y.Dışı Harcırah
 67. Gerçek Giderde Ödenen Kira
 68. İstisna Tutarı Kadar Kira Gelirimiz Olması Durumunda Beyanname Vermeli miyiz ?
 69. Matrah Artırımı
 70. Stopaj Oranı
 71. Kasa Ödemeleri
 72. Defter Kapanışları !...
 73. Kira ve Gelir Vergisi
 74. Gelir Vergisi Muafiyeti !
 75. Gelir Vergisi Beyan Süresi 29.03.2013 Tarihine Uzatıldı
 76. Gelir Ver.İstisna Ve Teşvik Kapsamı Ücretli (SGK Muaf) Muhtasarda
 77. Serbest Meslek Açılışı
 78. Eksik Muhtasar Beyan.
 79. Hisseli Kira Geliri Beyanı
 80. Banka Kaydı
 81. 2012 Yılı Gelirlerine İlişkin Beyanname Verme Süresi 25 Mart 2013 Tarihinde Sona Ermektedir
 82. Bağış Ve Yardımlar
 83. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Giderler
 84. GMSI vergi hesaplamasında sigorta,sağlık,bağış miktarlarının nasıl düşüleceği hakkında.
 85. Savcılığa Kesilen Smk Makbuzu
 86. E beyannemede Hata
 87. G.V. Hesabında İntifa Hakkı Geliri İle İşyeri Kira Geliri Toplanır mı ?
 88. Serbest Meslek Faaliyetinde Giysilerin Gider Yazılması..!
 89. Avukatın Kiraladığı Ofisi Tekrar Kiralaması
 90. Kurum Bilançosunda Düşük Değerli Gayrimenkullerin Durumu
 91. İşletmeye Alınan Araç Hk.
 92. Ödenen Kira Ve Faiz
 93. Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Tablosu
 94. Emlak Vergisi Ödemeleri
 95. 2012 Yılı Gelir Vergisi Hk
 96. Hizmet İhracı
 97. Ortak Kira Geliri.
 98. Muhtasar Beyannamesi
 99. Sözleşmede Yazan Malzeme Temini
 100. Döner Sermayelerde Kurumlar Vergisinin Durumu
 101. Apartman Ortak Alan Kira Geliri
 102. Kira Vergim İle İlgili Sorular
 103. Şirket Ortağının Aldığı Araç
 104. Serbest Meslek Makbuzu Stopaj İadesi Ve Zarar
 105. Mesken+ İşyeri Kirası GMSI
 106. 1. Sınıfa Geçiş Bilanço (2.Sınıftan 1.Sınıfa Geçiş )
 107. 2013 Mükellef Bildirimi
 108. Yurtdışına Satılan Ürün
 109. Kasa Fazlası
 110. Adi Ortaklık Gelir Vergisi Beyannamesi Hakkında
 111. Gelir Vergisi Beyannamesi'nde KKE giderler
 112. Güvence Bedeli İadesi
 113. Bina Kiracısının Gelir Vergisi Bildirimi
 114. Kesin Mizan Bildirimlerinizi Vermeyi Unutmayın !!!
 115. Tapu Rayiç Bedeli Hakkında Önemli ?
 116. GMSI Gerçek Usulde Vergilendirmede Taşınmazın Değerini Arttıracak Tadilatlar Konusu
 117. Kira Gelirleri Hakkında Bir Kaç Soru
 118. Kira Geliri İle Beraber Değer Artış Kazancının Olması
 119. Gelir Vergisi Mükellefi Gmsi Beyanı
 120. Son Dönem Geçici Vergi Matrahının Kurumlar Döneminde Düşmesi
 121. Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim
 122. Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Doldurulması (Bir Garip Olay)
 123. İhale İçin Kuruma Verilen Hava Parası
 124. Gerçek Usulde Kira Beyanında Ödenen Kira Giderlerinin Hisseler Nispetinde Gider Olarak İndirilmesi
 125. Farklı Çıkan Tevkifatlı Vergi
 126. Et Ürünlerinde Fire
 127. Ücret Kazançları Vergi Rehberi
 128. Yanlış Verilen İşyeri Kira Geliri Hakkında
 129. Banka Kayıtlarının Muhasebeleştirilmesi....
 130. Gayrimenkul Sermaye İradı Gerçek Usulde Vergilendirme Hakkında
 131. Eğitim Giderlerinin Gelir Vergisinden İndirimi
 132. E-Beyan YGV Beyannamesi Gecici Vergi Hata Uyarısı ve Diğer Yenilikler
 133. Eşimin Üzerine Olan Eve İlk Defa Beyanname...
 134. Kira Geliri Stopaj İadesi
 135. Kira Beyanı Hesabı
 136. Kira Vergisi Hesabı
 137. Eğitimi Destekleyici Faaliyetlerde Defter Türü
 138. Birden Fazla Yerden Ücret Alanlar
 139. İşyeri Kira Geliri
 140. SGK Çalışan Personel BES Ödemesi Hk.
 141. Ekspertiz Faaliyetleri
 142. Gelir Vergisi Mahsup
 143. Ortak Mülkiyette GMSİ ve Muhtasar Beyanname Sorunu Hakkında !!!
 144. Personel Nakillerinde K.Gelir Vergisi Matrahı Nakil
 145. Şube Kapanışı
 146. Asgari Geçim İndirimi
 147. Şirket Ortağı Kira Beyanı
 148. Yol Giderleri Hakkında
 149. Kira Geliri Beyanında Bulunacak Kişilerden Alınan Beyanname Ücreti
 150. Denetim Kurulu Ücreti Hakkında
 151. Avukat Stopaj İadesi Ssk Borcuna Mahsup
 152. Önceki Yıla Ait Ödemeye İstinaden Gider Pusulası
 153. Muhtasar Adres Kodu
 154. Sigorta Aracılık Hizmetleri
 155. SMMM Bürosu Giderleri
 156. Dar Mükellefler İçin Kira Geliri Rehberi
 157. Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi
 158. Kdv İadesinde Yüklenilen Kdv Listesi
 159. Adi Ortaklıkta Hangi Defterler Tutulur ?
 160. Şahıs Şirketi Kurulumu
 161. Gelir Vergisi Hakkında
 162. Serbest Meslek Erbabı Demirbaş Alımı
 163. Geçici Vergi Son Dönem Mahsup
 164. Yurtdışında Yaşayan Şahsın Kira Beyanı
 165. Kasap Muhasebesinde 2 Nolu Kdv Hangi Durumda Verilmektedir ?
 166. 2012-4 Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı
 167. 350 Hesap 600 Devri İnşaat Onarim İşi
 168. Personel Sgk Nakil
 169. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 26
 170. Öğrenciye Verilen Bursun Gelir Vergisinden Düşülmesi Hk.
 171. Limited Şirket Hisse Devrinde Vergisel Durum
 172. Dikkat İstanbul'da Bazı Vergi Daireleri Tek Çatıda Toplandı..
 173. Sistemde Kayıtlı Bir Önceki Dönem GGECICI Beyannamenizin Hesaplanan Geçici Vergi Tutarı İle bu dönem
 174. Ar-Ge Teşviğinin Muhasebe Kaydı
 175. Unutulan Yansıtma Faturası
 176. 157 Diğer Stoklar Hs.
 177. Gider Faturası Yansıtma
 178. Değeri Düşen Demirbaş
 179. Kurumlar Geçici Vergi Damga vergisi 41,10 olmalıdır hatası
 180. Basit Usulde Beyan Edilen Zarar hk.
 181. Tasfiye Beyannameleri
 182. Muhtasar Beyannamede Değişiklik 2013/02
 183. Geçici Vergi Hk.
 184. Dönem Sonu Kapanış
 185. Kapanışta Kesilen Stok Faturası Bs Yazılır mı ?
 186. Muhtasar Ödeme Kişi Bilgilerinde Tc Kimlik No'su Hatalı Bildirildiğinden Dolayı Gelen Ceza
 187. Ticari İnşaat ve BA / BS Formu
 188. Askerlik Borçlanmasında Vergi İndirimi Uygulaması
 189. Yeni BES ve Gelir Vergisi
 190. Gelir Vergisinden Mahsup Edilen Bireysel Emeklilik Ödemeleri Şimdi Ne Durumda ?
 191. Fatura Cildi Olmayan İşletme Kapanışı
 192. GMSİ de İhtiyaç Kredisi faizi
 193. 2012/Aralık Dönemine İlişkin "Form Ba" Ve "Form Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi Uzatıldı
 194. Değerleme Hakkında
 195. Ltd. Şirketinde Kar Dağıtımı
 196. Serbest Meslek Kazanç Defteri Yerine İşletme Defteri Olarak Tasdik
 197. 2012 Yılında Kesmediğimiz Faturalar.
 198. Türk Vatandaşı Tarafından Amerika'da Kurulan Bir Şirketin Türkiye'deki Vergilendirilmesi?
 199. Ortağın İşyerini (depo) Kendi Şirketine Kiralaması
 200. Askerlik Borçlanmasında Vergi İndirimi
 201. Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi. 2013 yeni yasa nasıl etkiler.
 202. Kat Karşılığı Alınan Daire
 203. GMSİ Gerçek Usulde Katılım Bankasından Çekilen Kredinin Faiz gibi İndirim Konusu Olup Olmadığı Hk.
 204. Basit Usul Taksi Plakası Sahipleri Hk
 205. Dizi Oyunculuğu
 206. E-Ticaret Vergi Prosedürü
 207. Zarar Çıkan Şirkete Rızaen Kar Beyanı
 208. Şehir Plancısı İşinde Serbest Meslek Makbuzu Ve Defteri Tutulur mu ?
 209. Sonradan Yıllara Sari İş Haline Gelen İş.
 210. Artan Oranlı Gelir Vergisi Sorusu hk.
 211. Araba Tamir, Bakım Servis İşlerinde Yazar Kasa?
 212. Adi Ortaklıkta Araç Alım Satımı / Oto Galeri Faaliyetleri Hk.
 213. Kira Geliri Hakkında Bir Soru
 214. Kurumlar Vergisi Özel Hesap Dönemi
 215. Muhtasar Beyannamedeki Çalıştırılan İşçi Sayısı Bölümü
 216. Şirketten Arsa Satın Alımında Kdv
 217. İnşaatlarda KDV Artışı Tapu Değeri mi ?
 218. Kapanış Faturalama
 219. Yeni Kiracı ve Stopaj Hakkında
 220. Kat Karşılığı İnşaat
 221. Alacak Borç Mahsubu
 222. Muhtasar Beyanname Duyurusu
 223. Muhasebe Serbest Meslek Makbuzu
 224. Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi (Gelir Vergisi)
 225. Kira Vergisi
 226. İşçi Maaşları Gelir Vergisi
 227. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 284)
 228. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)
 229. Şahıs Şirketi Olarak Hizmet İhracatı Yapmak Hakkında
 230. Fatura İndirimi
 231. Süpermarket Muhasebesi ?
 232. Suriye'li Mültecilere Ayni Yardım
 233. Kat Karşılığı İnş.
 234. Demirbaşın Bağışlanması
 235. Kalkınma Aajansından Alınan Hibe Destekleri Muhasebe Kaydı Hk.
 236. Geçici Vergi Beyannamesi
 237. Yurtdışında Yapılacak Masraflar
 238. Şehir İçi Dışı Nakliye ( hizmet )
 239. Arsa Karşılığı Daire Teslimi
 240. Anonim Şirketin Ortaklarını Nasıl Görebilirim ?
 241. İşletmeye Tabi Olup Ticaret Odasına Kaydı Olan Mükellefler
 242. E-beyanda Paket Yüklemede Tarih Sırası Takip Etmiyor.
 243. Yabancı Fatura
 244. Görevlendirme
 245. Tasfiye Sonu Kar Dağıtımı
 246. Fatura Düzenleme
 247. Limitedi Anonime Çevirmek
 248. Tiyatro Oyuncularına Ödenen Ücretler Hk.
 249. Kat Karşılığı İnş.
 250. Zarar Telafi Fonunun Gelir Kaydedilmesi Hk.