PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 1. Mağaza Dekorasyon Gideri
 2. İtalya'dan Alınan Faturaları Nasıl Gider Gösterebiliriz?
 3. İştirakin Tasfiye Olması
 4. Akademik Personelin Verdiği Hizmetin Giderleştirilmesi
 5. Bilanço Tarihinden Sonra İade edilen İşler
 6. BES Hakkında
 7. Hizmet İthali Ve Stopaj
 8. Belgesi Olmayan Giderler
 9. GSM Cihaz Faturası
 10. Tasfiyede Olan Şirketin Kurumlar Bey.
 11. İthal Edilen Numune Mal
 12. Lastik Conta İmalatında Metal Kalıpların Direk Maliyete Atımı ?
 13. Son Dönem Geçici Vergi Zarar Olmasına Rağmen Vergi Ödemek İsteyen Şirketler Hk.
 14. Gmsi
 15. Avukatın Kiraladığı İşyerinin Bir Kısmını Başka Avukata Kiralamasında Belge Düzeni ve stopaj
 16. Ltd Şirketin Kira Ödemesinde Stopaj Yapma Zorunluluğu Var mı ?
 17. Tasfiye Kar Dağıtımı
 18. Huzur Hakkı Hakkında:)
 19. Her Sene İhale Yapılması // Yıllara Sari İş
 20. 623 İmha Edilen Malın Maliyeti
 21. Limited Şirket Arsa Trampası Hk
 22. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/27
 23. Telif Hakları
 24. Yurtdışı Komisyon Hk
 25. Serbest Meslek Faaliyeti Sınırlarında Ders Vermek
 26. Geçici Vergi Matrah Beyan Edilmemesi
 27. Kurumlar Vergisi Ödenecek Veri
 28. İşverenin Sigortalı Olarak Çalışan Eşi
 29. Geçmiş Yıl Zararları Mahsubu
 30. Kurumlar Beyanı Şube
 31. Geçici Verginin Terkini Hakkında..
 32. Şirket Kredi Kartı İle Ödeme
 33. Kurumlar Vergisi Kurum Ortaklarına İlişkin Bildirim
 34. Hangi Deftere Karar Alacağız ?
 35. Gayrimenkul Satışı
 36. İnşaat Bittikten Sonraki Giderler
 37. 2012 1. Dönem Geçici Vergide Ödenen Vergi
 38. Hayat Sigortası Vergi İndirimi
 39. KKEG den Dolayı Kar Çıkması
 40. G.V Mükellefleri Kesin Mizan Süre Uzatımı
 41. Döviz Bozumu,
 42. Şirket Aktifine Kayıtlı Dairelerin Satışı Ve Belge Düzeni
 43. Kapanış tasdiki Yevmiye defteri !!
 44. Çek Tahsil Tarihi
 45. 2010-2011-2012 Matrah Arttırımı
 46. Serbest Meslek Kazancı Stopaj Kestintisi Yanlış Oran
 47. Arsa Tevhit işlemleri
 48. Kiracının Stopaj Beyanı, Ev Sahibinden Farklı Olursa..?
 49. Y.Dışı Harcırah
 50. Gerçek Giderde Ödenen Kira
 51. İstisna Tutarı Kadar Kira Gelirimiz Olması Durumunda Beyanname Vermeli miyiz ?
 52. Matrah Artırımı
 53. Stopaj Oranı
 54. Kasa Ödemeleri
 55. Defter Kapanışları !...
 56. Kira ve Gelir Vergisi
 57. Gelir Vergisi Muafiyeti !
 58. Gelir Vergisi Beyan Süresi 29.03.2013 Tarihine Uzatıldı
 59. Gelir Ver.İstisna Ve Teşvik Kapsamı Ücretli (SGK Muaf) Muhtasarda
 60. Serbest Meslek Açılışı
 61. Eksik Muhtasar Beyan.
 62. Hisseli Kira Geliri Beyanı
 63. Banka Kaydı
 64. 2012 Yılı Gelirlerine İlişkin Beyanname Verme Süresi 25 Mart 2013 Tarihinde Sona Ermektedir
 65. Bağış Ve Yardımlar
 66. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Giderler
 67. GMSI vergi hesaplamasında sigorta,sağlık,bağış miktarlarının nasıl düşüleceği hakkında.
 68. Savcılığa Kesilen Smk Makbuzu
 69. E beyannemede Hata
 70. G.V. Hesabında İntifa Hakkı Geliri İle İşyeri Kira Geliri Toplanır mı ?
 71. Serbest Meslek Faaliyetinde Giysilerin Gider Yazılması..!
 72. Avukatın Kiraladığı Ofisi Tekrar Kiralaması
 73. Kurum Bilançosunda Düşük Değerli Gayrimenkullerin Durumu
 74. İşletmeye Alınan Araç Hk.
 75. Ödenen Kira Ve Faiz
 76. Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Tablosu
 77. Emlak Vergisi Ödemeleri
 78. 2012 Yılı Gelir Vergisi Hk
 79. Hizmet İhracı
 80. Ortak Kira Geliri.
 81. Muhtasar Beyannamesi
 82. Sözleşmede Yazan Malzeme Temini
 83. Döner Sermayelerde Kurumlar Vergisinin Durumu
 84. Apartman Ortak Alan Kira Geliri
 85. Kira Vergim İle İlgili Sorular
 86. Şirket Ortağının Aldığı Araç
 87. Serbest Meslek Makbuzu Stopaj İadesi Ve Zarar
 88. Mesken+ İşyeri Kirası GMSI
 89. 1. Sınıfa Geçiş Bilanço (2.Sınıftan 1.Sınıfa Geçiş )
 90. 2013 Mükellef Bildirimi
 91. Yurtdışına Satılan Ürün
 92. Kasa Fazlası
 93. Adi Ortaklık Gelir Vergisi Beyannamesi Hakkında
 94. Gelir Vergisi Beyannamesi'nde KKE giderler
 95. Güvence Bedeli İadesi
 96. Bina Kiracısının Gelir Vergisi Bildirimi
 97. Kesin Mizan Bildirimlerinizi Vermeyi Unutmayın !!!
 98. Tapu Rayiç Bedeli Hakkında Önemli ?
 99. GMSI Gerçek Usulde Vergilendirmede Taşınmazın Değerini Arttıracak Tadilatlar Konusu
 100. Kira Gelirleri Hakkında Bir Kaç Soru
 101. Kira Geliri İle Beraber Değer Artış Kazancının Olması
 102. Gelir Vergisi Mükellefi Gmsi Beyanı
 103. Son Dönem Geçici Vergi Matrahının Kurumlar Döneminde Düşmesi
 104. Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim
 105. Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Doldurulması (Bir Garip Olay)
 106. İhale İçin Kuruma Verilen Hava Parası
 107. Gerçek Usulde Kira Beyanında Ödenen Kira Giderlerinin Hisseler Nispetinde Gider Olarak İndirilmesi
 108. Farklı Çıkan Tevkifatlı Vergi
 109. Et Ürünlerinde Fire
 110. Ücret Kazançları Vergi Rehberi
 111. Yanlış Verilen İşyeri Kira Geliri Hakkında
 112. Banka Kayıtlarının Muhasebeleştirilmesi....
 113. Gayrimenkul Sermaye İradı Gerçek Usulde Vergilendirme Hakkında
 114. Eğitim Giderlerinin Gelir Vergisinden İndirimi
 115. E-Beyan YGV Beyannamesi Gecici Vergi Hata Uyarısı ve Diğer Yenilikler
 116. Eşimin Üzerine Olan Eve İlk Defa Beyanname...
 117. Kira Geliri Stopaj İadesi
 118. Kira Beyanı Hesabı
 119. Kira Vergisi Hesabı
 120. Eğitimi Destekleyici Faaliyetlerde Defter Türü
 121. Birden Fazla Yerden Ücret Alanlar
 122. İşyeri Kira Geliri
 123. SGK Çalışan Personel BES Ödemesi Hk.
 124. Ekspertiz Faaliyetleri
 125. Gelir Vergisi Mahsup
 126. Ortak Mülkiyette GMSİ ve Muhtasar Beyanname Sorunu Hakkında !!!
 127. Personel Nakillerinde K.Gelir Vergisi Matrahı Nakil
 128. Şube Kapanışı
 129. Asgari Geçim İndirimi
 130. Şirket Ortağı Kira Beyanı
 131. Yol Giderleri Hakkında
 132. Kira Geliri Beyanında Bulunacak Kişilerden Alınan Beyanname Ücreti
 133. Denetim Kurulu Ücreti Hakkında
 134. Avukat Stopaj İadesi Ssk Borcuna Mahsup
 135. Önceki Yıla Ait Ödemeye İstinaden Gider Pusulası
 136. Muhtasar Adres Kodu
 137. Sigorta Aracılık Hizmetleri
 138. SMMM Bürosu Giderleri
 139. Dar Mükellefler İçin Kira Geliri Rehberi
 140. Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi
 141. Kdv İadesinde Yüklenilen Kdv Listesi
 142. Adi Ortaklıkta Hangi Defterler Tutulur ?
 143. Şahıs Şirketi Kurulumu
 144. Gelir Vergisi Hakkında
 145. Serbest Meslek Erbabı Demirbaş Alımı
 146. Geçici Vergi Son Dönem Mahsup
 147. Yurtdışında Yaşayan Şahsın Kira Beyanı
 148. Kasap Muhasebesinde 2 Nolu Kdv Hangi Durumda Verilmektedir ?
 149. 2012-4 Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı
 150. 350 Hesap 600 Devri İnşaat Onarim İşi
 151. Personel Sgk Nakil
 152. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 26
 153. Öğrenciye Verilen Bursun Gelir Vergisinden Düşülmesi Hk.
 154. Limited Şirket Hisse Devrinde Vergisel Durum
 155. Dikkat İstanbul'da Bazı Vergi Daireleri Tek Çatıda Toplandı..
 156. Sistemde Kayıtlı Bir Önceki Dönem GGECICI Beyannamenizin Hesaplanan Geçici Vergi Tutarı İle bu dönem
 157. Ar-Ge Teşviğinin Muhasebe Kaydı
 158. Unutulan Yansıtma Faturası
 159. 157 Diğer Stoklar Hs.
 160. Gider Faturası Yansıtma
 161. Değeri Düşen Demirbaş
 162. Kurumlar Geçici Vergi Damga vergisi 41,10 olmalıdır hatası
 163. Basit Usulde Beyan Edilen Zarar hk.
 164. Tasfiye Beyannameleri
 165. Muhtasar Beyannamede Değişiklik 2013/02
 166. Geçici Vergi Hk.
 167. Dönem Sonu Kapanış
 168. Kapanışta Kesilen Stok Faturası Bs Yazılır mı ?
 169. Muhtasar Ödeme Kişi Bilgilerinde Tc Kimlik No'su Hatalı Bildirildiğinden Dolayı Gelen Ceza
 170. Ticari İnşaat ve BA / BS Formu
 171. Askerlik Borçlanmasında Vergi İndirimi Uygulaması
 172. Yeni BES ve Gelir Vergisi
 173. Gelir Vergisinden Mahsup Edilen Bireysel Emeklilik Ödemeleri Şimdi Ne Durumda ?
 174. Fatura Cildi Olmayan İşletme Kapanışı
 175. GMSİ de İhtiyaç Kredisi faizi
 176. 2012/Aralık Dönemine İlişkin "Form Ba" Ve "Form Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi Uzatıldı
 177. Değerleme Hakkında
 178. Ltd. Şirketinde Kar Dağıtımı
 179. Serbest Meslek Kazanç Defteri Yerine İşletme Defteri Olarak Tasdik
 180. 2012 Yılında Kesmediğimiz Faturalar.
 181. Türk Vatandaşı Tarafından Amerika'da Kurulan Bir Şirketin Türkiye'deki Vergilendirilmesi?
 182. Ortağın İşyerini (depo) Kendi Şirketine Kiralaması
 183. Askerlik Borçlanmasında Vergi İndirimi
 184. Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi. 2013 yeni yasa nasıl etkiler.
 185. Kat Karşılığı Alınan Daire
 186. GMSİ Gerçek Usulde Katılım Bankasından Çekilen Kredinin Faiz gibi İndirim Konusu Olup Olmadığı Hk.
 187. Basit Usul Taksi Plakası Sahipleri Hk
 188. Dizi Oyunculuğu
 189. E-Ticaret Vergi Prosedürü
 190. Zarar Çıkan Şirkete Rızaen Kar Beyanı
 191. Şehir Plancısı İşinde Serbest Meslek Makbuzu Ve Defteri Tutulur mu ?
 192. Sonradan Yıllara Sari İş Haline Gelen İş.
 193. Artan Oranlı Gelir Vergisi Sorusu hk.
 194. Araba Tamir, Bakım Servis İşlerinde Yazar Kasa?
 195. Adi Ortaklıkta Araç Alım Satımı / Oto Galeri Faaliyetleri Hk.
 196. Kira Geliri Hakkında Bir Soru
 197. Kurumlar Vergisi Özel Hesap Dönemi
 198. Muhtasar Beyannamedeki Çalıştırılan İşçi Sayısı Bölümü
 199. Şirketten Arsa Satın Alımında Kdv
 200. İnşaatlarda KDV Artışı Tapu Değeri mi ?
 201. Kapanış Faturalama
 202. Yeni Kiracı ve Stopaj Hakkında
 203. Kat Karşılığı İnşaat
 204. Alacak Borç Mahsubu
 205. Muhtasar Beyanname Duyurusu
 206. Muhasebe Serbest Meslek Makbuzu
 207. Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi (Gelir Vergisi)
 208. Kira Vergisi
 209. İşçi Maaşları Gelir Vergisi
 210. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 284)
 211. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)
 212. Şahıs Şirketi Olarak Hizmet İhracatı Yapmak Hakkında
 213. Fatura İndirimi
 214. Süpermarket Muhasebesi ?
 215. Suriye'li Mültecilere Ayni Yardım
 216. Kat Karşılığı İnş.
 217. Demirbaşın Bağışlanması
 218. Kalkınma Aajansından Alınan Hibe Destekleri Muhasebe Kaydı Hk.
 219. Geçici Vergi Beyannamesi
 220. Yurtdışında Yapılacak Masraflar
 221. Şehir İçi Dışı Nakliye ( hizmet )
 222. Arsa Karşılığı Daire Teslimi
 223. Anonim Şirketin Ortaklarını Nasıl Görebilirim ?
 224. İşletmeye Tabi Olup Ticaret Odasına Kaydı Olan Mükellefler
 225. E-beyanda Paket Yüklemede Tarih Sırası Takip Etmiyor.
 226. Yabancı Fatura
 227. Görevlendirme
 228. Tasfiye Sonu Kar Dağıtımı
 229. Fatura Düzenleme
 230. Limitedi Anonime Çevirmek
 231. Tiyatro Oyuncularına Ödenen Ücretler Hk.
 232. Kat Karşılığı İnş.
 233. Zarar Telafi Fonunun Gelir Kaydedilmesi Hk.
 234. İki Sermaye Şirketinin Ortak Yapacakları İş Hak.
 235. Mal Alım Faturasındaki İşçilik
 236. Yasal e Kitap Yazarlığı
 237. Demirbaş
 238. İkinci Bir İşte Vergi Mükellefiyetliği Hk.
 239. Maaş GV Hesaplama
 240. 2013 Yılı Sınf Hadleriyle İlgili
 241. Tedarikçi Firma Sevkiyatı
 242. E-Beyanname'den Bir Hizmet Daha
 243. Bu Kiracının Yaptıkları Doğru mudur ?
 244. Damga Vergisi - Düzeltme Beyannamesi
 245. Offshore Yabanci Firmalarda Vergi ?
 246. Muhtasar Beyanname ile İlgili Açıklama
 247. Yıllara Sari İşi 2 Ayrı Sözleşme İle Bölmek
 248. Stopaj ve Home Office Hakkında?
 249. Limited Şirket Ortaklığı Hak.
 250. Mali Müşavir Ofisi Amortismanı ve Gayrimenkulün Satışı