PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Vergi Beyannamelerinin Damga Vergileri Gider Yazılmıyor mu?
 2. İki Yerden Ücret Alan Stopaj Matrahı
 3. Home Ofis İçin Belediye Ruhsat İstiyor
 4. Oto Kiralama (rent a car)
 5. Resen Kapatılan Şirketin Vergi Borcunu Yapılandırmak Mümkün mü?
 6. 7143 Matrah Arttırmı 3 ve 4. Taksitleri Ödemedik
 7. Yurt Dışından Alınan Ürün
 8. Yurt Dışında Ev Almak Faydalı Bir Yatırım Olabilir mi ?
 9. Karşı Taraf Vekalet Ücreti
 10. 549 Hesap Hakkında
 11. 360 Fazla Devreden Bakiye
 12. Geçici Vergi Dipnotları
 13. Freelance İş Yapıyorum Vergi Mükellefi Değilim Ne Yapmam Gerekiyor?
 14. Transit Ticarette Vergi
 15. Serbest Meslek Geçici Vergi
 16. Geksis Kes06 Serbest Meslek Kazancı ile Muhtasar beyanname kontrolü
 17. İşletme Kapanış Kurumlar Vergisi
 18. Yurtdışı Geliri Hk.
 19. Ödeme Emri ve 6183 Sayılı Kanun Tecil
 20. Borç/ Alacak Dekontu
 21. 2018 Tarihli Sabit Kıymet Amortismanı
 22. Gider Faturası
 23. Geçmiş Yıl Kar Ve Zararları
 24. Kurumlar Beyannamesi Verirken Sorgu Sırası Uyarısı
 25. Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesi ve Kar Dağıtımı
 26. Kar Dağıtım Tablosu
 27. Aralık Ayında Tasfiyeye Giren Şirket Kurumlar Beyannamesi Sorunu
 28. Kurumlar Beyanında Düşülmeyen Zarar Ve Yedek Akçe Ayrılması
 29. Vergiye Uyumlu Mükellef Sorgulama
 30. Fener Ol Kampanyasına Yapılan Bağış Gider Olur mu?
 31. Kurumlar Vergisi Zarar Beyanı
 32. Şahır Şirketinde Araç Alımı Ve Bunun Amortismanını Vergiden Düşme
 33. Gelir Vergisi 1.Taksidi Ödenmezse
 34. Huzur Hakkı Genel Tatil
 35. Ticari Zarar Ve Gmsi Kazancı
 36. Gelir Artış Kazancı Vergisi
 37. Kar Dağıtımı Tablosu
 38. Demirbaş Satışı
 39. Gelir Vergisi Engellilik İndirimi
 40. Gmsi- Gerçek Giderde Amortisman Ve Veraset
 41. Gelir Vergisi Beyannamesi Düzeltme
 42. Hasılat Esaslı Vergilendirme.
 43. Gelir Vergisi Beyanname Çeşidi
 44. Gelir Vergisi Geçmiş Yıl Zararı
 45. Gelir Vergisi İndirimi Hata Mesajı
 46. Bağımlı Ama Herhangi Bir İmza Yetkisi Olmadan Çalışan SMMM Mükellefiyet Kaydı Açabilir Mi?
 47. Gelir Vergisi Mahsup
 48. %10 Yanılma Payı
 49. Şahıs Şirketi Olarak Yurt Dışına Hizmet Ihracatı Yapılabiliyor Mu?
 50. Gelir Vergisi Kira Geliri
 51. Gelir Vergisi Kanunu Madde-86/c 103
 52. Kira Gelirlerinde İktisap Bedelinin İndirimi
 53. Dar Mükellef Olma Şartı
 54. Kıdem Tazminatı
 55. Yıllık Gelir Vergisi İadesi Gayrimenkul Kazançları
 56. Vergiden Düşmek
 57. Geç Verilen Gayrimenkul Kira Gelir Ceza
 58. Ticari Kazanç ve Konut Kira Gelirinde Gerçek Gider Yöntemi
 59. Spor Faaliyetleri Yapacak Firma Kuruluşu
 60. Yıllık Beyannamede İşyeri Sahiplik Bilgisi Hk
 61. Yıllık Gelir Vergisi Bey.Genç Girişimci İstisnası Hk.
 62. Gelir Vergisinde Vergi İndirimi
 63. 5 Yıldan Önce Ev Satışı Konusunda
 64. Gelir Vergisi
 65. Gelir Vergisi Defter Beyan
 66. İşyeri Tadilat
 67. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi
 68. Luca Hk.
 69. İnternetten Para Kazandım Şimdi Ne Yapmalıyım ?
 70. Evde Çalışan Kadın Teşvikleri
 71. Dönem Sonu Dövizli Cari Hesap Değerlemesi
 72. Hastalık Nedeni ile Çalışılmayan Günlerde Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi
 73. 2019 yılında Çıkması Beklenen Muhtemel Vergi Affı
 74. Araç Satış Gerçek Bedeli
 75. Tasfiye Memuru Gelir Vergisi Mükellefi Olabilir mi ?
 76. 4.Dönem Geçici Vergi
 77. Şüpheli Alacak
 78. Genç Girişimci Kazanç İstisnası Hakında Soru?
 79. Amortismanı Erken Giderleştirme
 80. Sermaye Taahhüt Avansının Yatırıldığı Yıl Sermaye Arttırımı Gerçekleşmeli mi ?
 81. Kereste İmalatında Hangi Hesapları Kullanmak Doğrudur ?
 82. Matrah Arttırımı Muhasebe Kaydı
 83. Luca Kdv Beyannamesi
 84. AGİ Yüzde Oranları Lazım ?
 85. Tasfiyeye Giren Firmanın Vergi Alacağı
 86. Kasa Adatlandırması
 87. İnternet Üzerinden Reklam Gelirinde Stopaj Uygulaması Hk
 88. Yardımınıza İhtiyacım Var
 89. Şahıs Şirketine Nevi Değişikliği Yapmak, Yeni Şirket mi Kurmak Daha Mantıklı Olur
 90. Transfer Fiyatlandırma hk
 91. Hizmet İhracatında Götürü Bedel Olur mu ?
 92. Özelgeler Hk.
 93. Basit Usül Kapanışı
 94. Sözleşme
 95. Matrah Arttırımına Rağmen Ceza Geldi
 96. Geçici Verginin Nakden İadesi
 97. 7143 Yurtdışı Varlık Barışı Kanunu
 98. Gelir Vergisi
 99. Defter Beyan Kuruş Farkı
 100. Tasfiyeye Giriş Beyannamesi Nasıl Verilir ?
 101. 2018 4. Dönem Kurlar
 102. Banka Borcu Olan Ltd Şirket Kapanışı
 103. Bina İnşaatında Daire m2 Bilgisi ve Maliyet Oluşturma
 104. Defter Beyan Amortisman Hk
 105. Limited Şirket Tasfiyesi (Alacak ve Borçla)
 106. Kat Karşılığı Daire Ve Dükkan Satışı Ve Vergisel Durum
 107. Şirketin Aktifinde Olan İşyerinin Kirayı Tahsil Edememesi
 108. İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi
 109. A.Ş. Damga Vergisi
 110. Bilançodan İşletme Defterine Geçiş
 111. Stopaj İadesi Hk
 112. Dövizli Bankaları İşlerken Baz Alınacak Kur Hk.
 113. Şüpheli Alacak
 114. Yurtdışı Hizmet İthali Gider Gösterme
 115. Döviz Gelirleri Beyan Formu
 116. Şüpheli Hale Gelen Mal Alışı Faturası
 117. İhracatta Kur Değerlemesi
 118. Şirkete Ait Binek Oto Yakıt Gideri
 119. Kurum Geçici Döneminde Yatırım Teşvik Belgesi Kullanımı Hk.
 120. İş Ortaklığı Muhasebesi hk.
 121. Engelli Mükellefiyet Açılışı Hk.
 122. Yurt Dışında Yaşarken Vergi Yükümlülüğü
 123. Basit Usul Mükellefin Aynı Zamanda Kira Geliride Elde Etmesi, Defter Beyan Sistemi Ve Beyanı Hk.
 124. Eski Hükümlü Teşvikleri
 125. Engellilik İndirimi
 126. Dövizle Ödenen Fatura Bedeli
 127. Farklı İllerde Şubesiz Faaliyet
 128. Kira Stopajı-Vakıf Kiracısı
 129. Hollanda'lı Ortağın Hisse Devri
 130. Şahıs Firmaları Arası İş Makinası Kiralama
 131. İşyeri Açılış İşlemleri
 132. ÖKC Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılması
 133. 18 Yaş Altı İşyeri Açılışı
 134. Dövizli Fatura Kur Farkı Şartı Var mı ?
 135. Kira Miktarı Sorun
 136. Stopaj Tevkifatından Borcu Bulunmayan İş Ortaklığının Tevkifatının Ana Ortaklarca Mahsubu
 137. Basit Usul Vergi Mükelleflerinin Defter Beyan Sistemine Girişi ve Diğer Yapması Gerekenler Hk.
 138. Gelir Vergisi İstisnası Ve Gençlere Vergi Muafiyeti
 139. Muhtasar-Sgk Beyannamesi
 140. 7143 Kayıtlarda Olduğu Halde Gerçekte Olmayan Ortaklar Hesabı Ve Diğer Hesaplardaki İşlemler Hk.
 141. Dropshipping Vergilendirme
 142. 7143 Kdv Matrah Arttırımı
 143. Vergi Açılışı
 144. Tapu Harcının Güncelleştirilmesi
 145. Stopaj Hakkında
 146. Gider Makbuzu Noter Onayı
 147. KKEG Hesabı
 148. Kasada Yüklü Döviz Bulundurma
 149. Okul Servisi Hk
 150. Geçici Vergideki Yeni Uyarı Hk.
 151. Vergi Planlaması Nasıl Yapılır ?
 152. Yurtdışından Alınan Ücretlerin Vergilendirilmesi Nasıl Oluyor ?
 153. Silah Taşıma Ruhsatı Harcı Mahsup
 154. 05.12.2017 Tarihinden İtibaren Yapılacak Satışlarda Kazançlar İçin İstisna Oranı % 50 ..Hata Mesajı
 155. Ödenmeyen Vergiler
 156. 7143 Geçmiş Yıl Zararları Hk
 157. Muhtasar Beyanname Teşvikli Personel Bildirimi (İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim)
 158. Limited Şirket Gider Sorunu Hk.
 159. Muhtasar Problem
 160. 7103 Sayılı Kanun Vergi Teşviği
 161. 4447 19 Madde Muhtasar Doldurma
 162. Hibe Edilen Demirbaşın Kaydı
 163. Limited Şirket Tasfiye Sonu Kapanış İşlemleri
 164. 7143 Sayılı Kanun
 165. Maliyet Muhasebesi
 166. Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Hakkında
 167. Basit Usul İşçilik Giderleri
 168. Arsa Karşılığı Daire İşinde Kdv Ve Daire Bedeli
 169. Muhtasar Beyanname
 170. Uzaktan Saha Elemanları Hakkında (Network Sistemi)
 171. Satılan Ticari Malın Maliyeti
 172. (Taşeron İşçiler) Feshedilen Sözleşmeler Nedeniyle Ödenecek Tazminattan Gelir Vergisi ve Damga Vergi
 173. 7143 Sayılı Kanun Kasa Eksikliği
 174. Matrah Artışı İçin Bdp Güncellemesi Hk
 175. Ortağın 2006 Yılında Şirkete Verdiği Euro Borç
 176. Hiç Dağıtılmamış Geçmiş Yıl Karları
 177. Basit Usul İşçi Sigorta Giderleri
 178. 7143 Varlık Barışı Hakkında
 179. Yeni Kurulan Şirkette Zorunlu Bireysel Emeklilik
 180. Geçmiş Yıl Karlarına Stopaj
 181. Mahkeme Kararı ile Alt Taşeron Personelinin Kıdemi
 182. Sağlık Kabini Hizmeti
 183. Arsa Bağışı
 184. 7143 Yapılandırma Düzeltme Beyannamesi
 185. 7143 Sayılı Kanun Matrah Artırımı
 186. 6736 Sayılı Kanun Matrah Arttırımı
 187. Vergi Mükellefi Olmayan Nihai Tüketicilere Yapılacak Ödemeler Hakkında
 188. Geçici Vergi Beyanında Geçmiş Yıl Zararı Hk.
 189. Araç Kiralama Şirketi Kendi Ortağina ve Müdürüne Araç Kiralarsa Amortisman Uygulamasi Nasil Olur?
 190. Adat Faiz Hesaplama
 191. Taşınmaz Satışı Gelir Vergisi ve KDV Muafiyet Sorunu
 192. Yabancı Firmanın Türkiye Satış Sorumlusu Olarak Alınan Döviz Maaşlarında Gelir Vergisi
 193. Defter Beyan Geçici Vergi
 194. Bir Ülkede Açılan Banka Hesabının Vergilendirilmesi
 195. Serbest Meslek Kazancı Kesinti Yolu İle Ödenen Vergi Mahsubu
 196. Firmanın Ürünlerini İnternet Sayfası Üzerinden Satışı
 197. Taşerona Kesilen Hizmet Faturaları
 198. Adi Ortaklık Stopaj İadesi
 199. Kurumlar Vergisi Mahsup
 200. Yurtdışı Yazılım İhracatı Matrah Tespiti
 201. LTD Şirketten Şahısa Kredi Kartı Borcu Ödemesi
 202. 29 Yaş Altı Vergi Muafiyeti Aşımı Hakkında
 203. IRS'te ITIN Numarası Hakkında
 204. Kurumlar Vergisi Banka Stopaj Kesintileri
 205. 296 Nolu Hesap
 206. Yatırım Teşvik Belgesi ve Yap İşlet Devret Modeli
 207. İngilizce YouTube Kanalımdan Sağladığım Gelirin Vergisini Nasıl Verebilirim?
 208. Yatırım Teşvik Belgesi İndirimli Kurumlar Vergisi
 209. Gelir Gider Tahakkukları Hk.
 210. Bağış ve Yardımların Beyannamede Gösterilmesi ve Muhasebe Kaydı
 211. 2017 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider - Diğer
 212. Peşin Ödenen 3 Yıllık Kira Bedeli Hakkında
 213. Geçici Vergiyi Ödemedim, YGV Geldi Ama Geçici Vergi Hala Görünüyor
 214. Yüzde 5 Hesaplanan Kurumlar Vergisi İndirimi
 215. Adi Ortaklık Yıllara Sari İşler
 216. Mevduat Faizi
 217. Vergi Borcu ile Alakalı Bir Durum İş Bilenlerden Akıl Lazım
 218. Alt Kira Vergilendirmesi Hk.
 219. Faal Olmadan Kapanan İşyeri
 220. Kim Ödeyecek?
 221. Değer Artış Kazancının Beyanı Hakkında
 222. Şahıs Şirketi Kapanışı Taşıt Vergi Borcu vs.
 223. Kira Geliri Çocuk Ve Eşe Devir Olur mu ?
 224. Oto - Alım Satım Sonucu Vergi Cezası ?
 225. Kira Beyannamesi
 226. 1 Temettü Hakkında
 227. 9009 Ölüm Beyannamesi Hatası
 228. %5 Vergi İndirimi
 229. Şahıstan Limited Şirkete Dönüşümde Geçmiş Yıl Zararlarının Durumu
 230. Yurtdışı Ana Firma Kredi
 231. Birden Fazla Yılın Geçmiş Kârlarının Dağıtılması
 232. Yenilerin Kafası Karışık
 233. Gelir Vergisi Yıllık Beyanname Hakkında
 234. Ltd. Şti. Alacaklı Ortak Hisse Devri
 235. Yurtdışı Danışmanlık Ücreti
 236. Vergi Dairesinin Faturayı İptal Etmesi
 237. İnşaat Taahhüt İşi
 238. Meslek Mensupları Zarar Etmeleri Durumunda Kestikleri MKB İadelerini Alabilir mi?
 239. Kiram Beyan Ettim Bu Ne Demek?
 240. Döviz Gelirin Vergilendirilmesi
 241. 2017 Gerçek Usul Kira Gelir Beyanı
 242. Kooperatif İktisadi İşletme
 243. Yıl İçinde Basit Usulden Deftere Geçişde Yıllık G.V Birleştirme
 244. Kar Dağıtım Matrahı
 245. Gider Yansıtma
 246. Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 247. Turkcell Faturası Kdv Öiv Ayırma
 248. Payeer
 249. Diyanet Vakfı Arsasına Cami Yapımı Ve Bağış Konusu
 250. Cari Hesap Mutabakat Farklarının Gider Olarak Yazılması Ve Sonuçları