PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 1. Olmayan Vergini Yapılandırılması
 2. Matrah Nedir? Nasıl Hesaplanır, Bulunur?
 3. 7020 Başvurusunda Ödeme Şekli Hatası
 4. 2 Nolu Beyanname Ve 1 Nolu Beyanname
 5. Hal Komisyoncusundan Alınan Fatura Ba Bs Hakkından
 6. Şahsın Şahıstan Arsa Kiralaması Vergisel Durumu
 7. A.Ş'de Ortak Olmayan Bir Şahıstan Borç Alınması Hakkında.
 8. Tasfiye Sonu Kurumlar Beyanında Uyarı
 9. Arabuluculuk Ücreti
 10. Maaş Hesabı Hk
 11. 6736 Sayılı Kanun İle 7020 Sayılı Kanun
 12. Hasılat / Ciro Payı Hakkında
 13. Bitcoin Alım- Satım Vergilendirme -
 14. Ne Kar Dağıtımı Ne Kadar Olur
 15. 6736 Kapsamındaki Geçici Vergiler Hk.
 16. Vergi Denetlemesi Süreci Ve Sonrasındaki Yaşadıklarım
 17. Gelir Vergisi Bağış
 18. Fatura Kullanmayan Yazarkasa Kullanan Mükelleflerinin Geçici Vergi Beyannamesi "fatura" Bölümü
 19. 6736 Yasa Erteleme Sonrası Taksitler Durumu
 20. İşletme Defteri SSK %05 İndirim Kaydı Hakkında
 21. Cep Telefonu Bayii . Kontör Alış Faturasındaki Aktarıma İlişkin Vergi Ve Yasal Ücretler Hakkında
 22. Yeni Borç Yapılandırması
 23. Kira İle İlgili
 24. Şahıs Firması Açıyorum
 25. Geçiçi Byn.Zarar Varsa Amartisman Ve Bağkur Düşülür Mü???
 26. İşyeri İçin Yapılan Harcamalar
 27. Geçici Vergide Kkeg
 28. Freelance Tercüman Vergi Mükellefliği
 29. Şube Devri?
 30. Et Üretici̇leri̇ Bi̇rli̇ği̇ Kurumlar Vergi̇si̇
 31. Mali Müşavirlerin Kosgeb Desteklerinden Yararlanma Durumu
 32. Ertelenmiş Prim
 33. Kurumlar Vergisi Tevkifat Satırları
 34. Konser Organizasyonu
 35. Tasfiye Sonu Tarihi
 36. Kira Gelir Beyanı Düzeltme?
 37. Alacağımızı Tahsil Edemiyoruz
 38. İştirak Hisse Satışı
 39. Dar Mükellef Beyanname Verir mi ?
 40. Kurumlar Vergisinde Geçmiş Yıl Karları..
 41. Ödemesi Ertelenen Sgk Primleri Gider Kabul Edilmiyor
 42. Transfer Fiyat Formu
 43. Şahıs Firması Aktifinde Görünmeyen Gayrimenkul Hakkında
 44. Çiftçiler İçin E-Ticaret
 45. Şahıstan Ve Şirket Ortağından Araç Kiralama
 46. Yabancı Sermaye Teşvikleri Hakkında
 47. Gayri Maddi Hak Ödemesi
 48. Anonim Şirket Ortaklarına Ücret Ödenmesi
 49. Kurumlar Beyannamesinde Ek Mali Tablolar Nedir
 50. Plaka İçin Şube Açılışı
 51. Ki̇ra Beyanı
 52. Tecil Ve Taksitlendirme Talep Formundaki Hesaplama
 53. Hazır Beyan ile Hatalı Kira Beyanı'nın Düzeltimi
 54. Sgk Muhtasar Birleştirme Bildirimi
 55. Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş..
 56. Dar Mükellefiyette Şahıs İşletmesi Hk.
 57. Ev Satışı Sonucu Gelir Vergisi Hesaplaması
 58. Gider Pusulası Kesi̇len Ki̇şi̇
 59. Terkin Hesaplama
 60. Tahsil Edilemeyen Dövzili Alacak Ve Oluşan Kur Farkı Faturası
 61. Noterlerin Muhasebesi
 62. Genç Girişimci Kazanç İstisnası
 63. Maket Satışı Vergiye Dahil midir ?
 64. Koçan Fatura Tasdik
 65. Stopaj Yatmış Ama Kira Ödememiş
 66. Gmsi Zarar Durumunda Mesken İstisnasının Uygulanmama
 67. İşyeri Gmsi
 68. Kira Beyanında Eş Adına Lojman
 69. Gelir Vergisi Beyanında Geçmiş Yıl Zararları Uyarısı
 70. Yolcu Taşıma Bileti
 71. Yurtdışı Şirketin Türkiye'de Eleman Çalıştırması Sorunları
 72. Kira Geliri Elde Eden Ücretliler
 73. Kira Beyanı Takdi̇r Komi̇syonu
 74. 2016 Yılında Düzeltme
 75. Kira Stopajı
 76. Müteahhitten Geç Teslim Nedeni
 77. Kira Stopajları
 78. Gelir Vergisi Beyanname Şifre
 79. 29 Yaş Vergi Teşvik
 80. Soru-Kira Bedeli
 81. Muhtasar Düzeltme
 82. Gvk Tebliği 287 Taslağı -İlave İstihdam
 83. Bireysel Emeklilik Ödemesi
 84. Personel Bordro Gelir Vergisi
 85. Vergi̇ler Hakkında
 86. %5 Vergi İndirimi Hakkında
 87. Geçici Vergi Uzatılması Hk
 88. Ürettiğim Gıda, Hayvansal Ürünleri Satışında Vergileme
 89. Dönüm Sonu Kur Değerlemede Yüksek Kar Çıkması
 90. Şirket Ortağının, Ortağı Olduğu Başka Firma Adına Yapılan Ödemeler
 91. 6183/48 Taksitlendirme
 92. Ticket Vergi
 93. Adi Ortaklıkta Kazanç Beyanı
 94. Basit Usulde İşletme Hesabına Geçiş
 95. İcraya Ödenen Kiralarda Stopaj
 96. Geçici Vergi Ve Nace Kodu
 97. Geçici Vergi Beyannamesi Ekindeki Kkeg Hk.
 98. 6736 Sayılı Kanun İle Kapsama Giren Geçici Vergi
 99. Şahıs Şirketi Vergileri/Masrafları
 100. Web Sitesi Gider Gösterimi
 101. 6661 Sayılı Kanun Gelirleri Aralık Ayı Geliri Hangi Dönemde Gelir Girilecek
 102. Özel inşaatta Vergi Mükellefiyeti Durumu
 103. Vergi Hakkında
 104. Matrah Artırımı Taksit Ödeme Süresi Ertelendi mi ?
 105. Araç Aktife Kayıt Etme
 106. Basit Usul Vergi Muafiyeti
 107. Yapılandırılan Geçici Vergi Yıllık Vergiden İndirilir mi ?
 108. Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılması
 109. Şahıs İşletmesine Ait İşyerinin Kiralanması Halinde Vergi Sorumluluğu
 110. Geçici Vergi Beyannamesi Fatura Bilgileri Eki Excel Formatı
 111. Kosgeb Yardımları
 112. Pasaj Kira Geliri
 113. İstenen Belge
 114. Özgün Bir Satış Şekli
 115. Zorunlu Bes Prim Kesinti Gelir Vergisinden Muaf mı ?
 116. 29 Yaşaltı Gelir Vergisi Muafiyeti
 117. Ki̇ra Kontratı Damga Vergi̇si̇ Hk.
 118. E Beyanname Hatası ?
 119. Ödeme Emri
 120. Faturası Kesilip Gümrüğe Giriş Yapmayan Ürünler
 121. 18 Yaş Altında Vergi Mükellefi Olmak
 122. Fatura İsteme Talebim Hk
 123. Banka Sigorta Muamele Vergisi
 124. Ortakların Araçlarını Şi̇rkete Ki̇ralamak
 125. Huzur Hakkı Ödenmesinin Sona Ermesi
 126. Ücret Geli̇ri̇ Stopaj Hk
 127. İdare Payı Muhasebeleştirilmesi
 128. Mükellef Olmayana Vergi İncelemesi
 129. Seyyar Mi̇lli̇ Pi̇yango Bayi̇li̇ği̇
 130. Serbest Meslek Erbabı Demirbaş Satışı
 131. 500 Sermaye Hesabına Kaydın Yapılmaması
 132. Yurtdışından Elde Edilen Ücretin Vergilendirilmesi Hk.
 133. Serbest Meslek Erbabı Olarak İki Avukat İçin Kurulmuş Adi Ortaklıklık?
 134. Adi̇ Ortaklık Kuruluşu Hakkında
 135. 2016 Geli̇r Vergi̇ Beyannamesi̇ni̇ Şubat Ayında Verebi̇li̇rmi̇yi̇z
 136. Yıl Sonu Kur Değerlemesi Hakkında
 137. Patentin Ayni Olarak Koyulması Mükerrer 80/3 İle Birden Fazla işveren 86/1-b
 138. Hava Taşımacılığı %5 Emsal Hasılat
 139. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İstisnalar
 140. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Hk.
 141. Yurtdışındaki Firmanın Türkiye Şubesi
 142. Yurtdışı İnşaat Geliri Ve Gideri
 143. Nakit Sermaye Artışı
 144. Maliyet Hesabı
 145. Özel Emekli Sandığının Kestiği Vergilendirmeler
 146. Kurumlar Vergisi,Temettü,Matrah,Stopaj
 147. Kira Bedeli
 148. Adi Ortaklık Araç Gideri Hk.
 149. Kar Dağıtımnda Yıl Sırası Hk.
 150. Basit Usul Devri
 151. Re'sen Terkin Halinde Elektronik Beyanname
 152. İşletme Defterlerinde
 153. İştirak Kazancı Hakkında
 154. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Hk.
 155. Cep Telefonu Lira Yükleme Dekontunun Gider Gösterilmesi
 156. 646/656 Hesap İşleyişi
 157. Yeni Açılış Defter Tasdiki Hk.
 158. Gayrimenkul Satış Kazancı Hesaplama Yöntemi
 159. Gider Pusulasından Ba Formunda Hangi Rakam Yazılmalıdır
 160. Limited Şirket Tasfiye İşlemleri
 161. Google (Youtube) Reklam Gelirleri
 162. Meslek Mensubu Matrah Arttırımı
 163. Gelir Vergisi Muaflığı İle İlgili
 164. Aracılık Hizmeti Faturası
 165. Sanat Eserlerinin Online Satışı Hakkında
 166. Bazı Kanunlarda Değişiklik Düzenlemeleri (ÖTV, SGK, Yapılandırma)
 167. 6736 Seçilmeden Gönderilen Beyannamede Çıkan Vergi
 168. Bankadaki Para İçin Gelir Vergisi
 169. Binek Araçta Kdv Ve Ötv Nin Gider Yazılması
 170. Serbest Mesleklerin Geçici Vergisi Hk.
 171. Vefat Eden Meslek Mensubu
 172. 6736 Sayılı Kanun İle Yapılandırılan Geçici Vergi
 173. Geçici Beyannamesi Maliyet Hs.
 174. Stok Affında Kafamda Deli̇ Sorular
 175. Şahıstan Şirkete Nevi Değişikliği Gelir Vergisi Beyannamesi
 176. Yabancı Plakalı Aracın Şahsın İşletmesinde Kullanımı ?
 177. Kira Sözleşmesinde Ceza Tutarı
 178. Yedek Akçe
 179. Meksikadan Serbest Meslek Faaliyeti Kapsamında Hizmet Almak
 180. Mahkeme Kararı İle Yıkılan İnşaatın Giderleri
 181. 6736 Sayılı Kanuna Göre Pişmanlıkla Beyanname Verme Süresi Hk.
 182. Amatör Spor Derneği̇’ne Ödenen Turnuva Katılım Payı Hk.
 183. Genç Girişimci Kazanç İstisnası Geçici Vergi Beyanı
 184. İnşaat İçin Gelen Avanslar
 185. Bekar ve Evli Çalışan Haricindeki Çalışanların Ücreti Düştü
 186. Alınan Ticari Malın Şirket Bünyesinde Kullanılması
 187. İlk Yardım Eğitim Merkezi
 188. Yurtdışı Reklamlarıyla İlgili
 189. Okul Aile Birliği Gelirleri
 190. Varlık Barışı Hk
 191. Zarar Olan Yıl İçin Matrah Artırımı
 192. Ortaklardan Alacaklar Hesabı İçin Matrah Arttırımı
 193. İade Dilekçesi
 194. Büro Kapanışı Geçici Vergi
 195. Matrah Artırmı Kkeg
 196. Matrah Artırımı Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar
 197. Muhtasar Beyanname
 198. Spor Derneği Muhtasar Beyanı Aracılık Sözleşmesi
 199. Matrah Arttırımı Düzeltme İptal Yapılabilir mi ?
 200. Hem Serbest Meslek Hemde İşletme Defteri Olan Matrah Artırımı
 201. Kurumlar Vergisi Matrah Arttırımı Hk.
 202. Şahsın Yurtdışına Verdiği Hizmet İçin Vergi Olur Mu?
 203. Şubeler Arası Faturalaşma
 204. Kendi İşyerimi Benim Adıma Başka Biri Çalıştırabilir mi ?
 205. 2016 Yılı İlk 6 Ay Hiç Beyanname Vermeyen Bilanço Usulü Mükellefin 6736 Sayılı Kanundan Yararlanması
 206. İşyeri Bildirimleri Hk.
 207. 29 Yaş Teşviki
 208. Yurt Dışında Kazanılan Para
 209. Luca Kümlatif Vergi Matrahı
 210. Yurtdışındaki Bulut Hizmeti Sunan Firmaya Hizmet
 211. Şikayet
 212. İade Özel Sağlık Sigortası
 213. Eğitim Harcamalarındaki Yemek Bedeli Hesabı
 214. Bazı Kanunlarda Değişiklik
 215. Yapı Kullanma İzin Harcı Gider Durumu
 216. Banka Hesabı
 217. Kapatilması Unutulan Şahış Şirketi Vergi Durumu
 218. Eni İşyeri Kira Kontratı Hakkında
 219. Mali Zarar
 220. Yurt Dışına Satılan Malın Montajı Ve Fatura Kesimi Hakkında
 221. İşçilik Faturası Kesme Hakkında
 222. Gelir Vergisi Genel Tebliği
 223. Emekli Şirket Ortağı Huzur Hakkı
 224. Sgk Nakillerinde 2. Agi Hakkında
 225. Matrah Artırımı
 226. İnşaat İşi
 227. Şahış İşletmesinde Faturalı Alınan Binanın Kdvsinin İşlenmesi Hakkında
 228. Yurtdışında Mukim İlişkili Firma Tarafından Düzenlenen Lisans Ve Bakım Bed.Fat.Ve Transfer Fiyatland
 229. Ba Bs Cezası Hakkında
 230. İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar
 231. Muhtasar Ekinde Kaydırma
 232. İşletme Defteri Ödenmeyen Kiranın Gidere Atılması Hakkında
 233. Geçici Vergi
 234. Şirket Aktifine Kayıtlı Arsanın Kat Karşılığı Devri
 235. Kurumlar Vergisi + Gelir Vergisi Kesintisi Stopajı (KKTC)
 236. Sgk Teşvik
 237. 2016 Vergi Affı
 238. İhracat Faturası
 239. E-Beyanname'den Yeni Bir Hizmet hk.;
 240. İrsaliyeli Fatura
 241. Diğer Ücretlinin Tarh Edilmemesi Sonucu Vergi Ziyaı Cezası Affedilecekmi
 242. Yurtdışı Gelen Para Kkdf ?
 243. Yemek Bedeli
 244. Engelli İndiriminde Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi
 245. Mimarlık Faturasının Giderleşmesi
 246. Huzur Hakkı
 247. Eğitim Seti Satma
 248. Serbest Meslek Makbuzu hk
 249. Beyanname Verilemiyor
 250. İncelemede Brüt Hesaplarken Stopaj Düşmemek...