PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Envato market yapılan ödemeler kdv stopaj
 2. Transit Ticaret Nedeni İle Ödenen Komisyon Faturası Stopaj
 3. İmar Barışı
 4. Yazılım Şirketinin Vergi Mükellefi Olmayan Şahıslardan Program Alması
 5. Muhtasar Düzeltme
 6. Stopaj Ve Damga
 7. Yıllık Beyanname
 8. Şirket Gayrimenkulünü Kısmi Bölünme İle Başka Şirkete Sermaye Olarak Konması
 9. Yurtdışından Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi Hakkında
 10. İmar Barışı
 11. Özel Sağlık Sigorta Poliçelerini Bordroya Tatbiki
 12. E-İrsaliye Ve E-Arşiv Konusunda Güncelleme Var mı?
 13. Muhtasar Sgk Birleşme
 14. Alan Vergisi Yansıtılması Hk.
 15. Yıllara Yaygın Stopaj Hesaplaması Hk
 16. Vergi Beyannamelerinin Damga Vergileri Gider Yazılmıyor mu?
 17. İki Yerden Ücret Alan Stopaj Matrahı
 18. Home Ofis İçin Belediye Ruhsat İstiyor
 19. Oto Kiralama (rent a car)
 20. Resen Kapatılan Şirketin Vergi Borcunu Yapılandırmak Mümkün mü?
 21. 7143 Matrah Arttırmı 3 ve 4. Taksitleri Ödemedik
 22. Yurt Dışından Alınan Ürün
 23. Yurt Dışında Ev Almak Faydalı Bir Yatırım Olabilir mi ?
 24. Karşı Taraf Vekalet Ücreti
 25. 549 Hesap Hakkında
 26. 360 Fazla Devreden Bakiye
 27. Geçici Vergi Dipnotları
 28. Freelance İş Yapıyorum Vergi Mükellefi Değilim Ne Yapmam Gerekiyor?
 29. Transit Ticarette Vergi
 30. Serbest Meslek Geçici Vergi
 31. Geksis Kes06 Serbest Meslek Kazancı ile Muhtasar beyanname kontrolü
 32. İşletme Kapanış Kurumlar Vergisi
 33. Yurtdışı Geliri Hk.
 34. Ödeme Emri ve 6183 Sayılı Kanun Tecil
 35. Borç/ Alacak Dekontu
 36. 2018 Tarihli Sabit Kıymet Amortismanı
 37. Gider Faturası
 38. Geçmiş Yıl Kar Ve Zararları
 39. Kurumlar Beyannamesi Verirken Sorgu Sırası Uyarısı
 40. Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesi ve Kar Dağıtımı
 41. Kar Dağıtım Tablosu
 42. Aralık Ayında Tasfiyeye Giren Şirket Kurumlar Beyannamesi Sorunu
 43. Kurumlar Beyanında Düşülmeyen Zarar Ve Yedek Akçe Ayrılması
 44. Vergiye Uyumlu Mükellef Sorgulama
 45. Fener Ol Kampanyasına Yapılan Bağış Gider Olur mu?
 46. Kurumlar Vergisi Zarar Beyanı
 47. Şahır Şirketinde Araç Alımı Ve Bunun Amortismanını Vergiden Düşme
 48. Gelir Vergisi 1.Taksidi Ödenmezse
 49. Huzur Hakkı Genel Tatil
 50. Ticari Zarar Ve Gmsi Kazancı
 51. Gelir Artış Kazancı Vergisi
 52. Kar Dağıtımı Tablosu
 53. Demirbaş Satışı
 54. Gelir Vergisi Engellilik İndirimi
 55. Gmsi- Gerçek Giderde Amortisman Ve Veraset
 56. Gelir Vergisi Beyannamesi Düzeltme
 57. Hasılat Esaslı Vergilendirme.
 58. Gelir Vergisi Beyanname Çeşidi
 59. Gelir Vergisi Geçmiş Yıl Zararı
 60. Gelir Vergisi İndirimi Hata Mesajı
 61. Bağımlı Ama Herhangi Bir İmza Yetkisi Olmadan Çalışan SMMM Mükellefiyet Kaydı Açabilir Mi?
 62. Gelir Vergisi Mahsup
 63. %10 Yanılma Payı
 64. Şahıs Şirketi Olarak Yurt Dışına Hizmet Ihracatı Yapılabiliyor Mu?
 65. Gelir Vergisi Kira Geliri
 66. Gelir Vergisi Kanunu Madde-86/c 103
 67. Kira Gelirlerinde İktisap Bedelinin İndirimi
 68. Dar Mükellef Olma Şartı
 69. Kıdem Tazminatı
 70. Yıllık Gelir Vergisi İadesi Gayrimenkul Kazançları
 71. Vergiden Düşmek
 72. Geç Verilen Gayrimenkul Kira Gelir Ceza
 73. Ticari Kazanç ve Konut Kira Gelirinde Gerçek Gider Yöntemi
 74. Spor Faaliyetleri Yapacak Firma Kuruluşu
 75. Yıllık Beyannamede İşyeri Sahiplik Bilgisi Hk
 76. Yıllık Gelir Vergisi Bey.Genç Girişimci İstisnası Hk.
 77. Gelir Vergisinde Vergi İndirimi
 78. 5 Yıldan Önce Ev Satışı Konusunda
 79. Gelir Vergisi
 80. Gelir Vergisi Defter Beyan
 81. İşyeri Tadilat
 82. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi
 83. Luca Hk.
 84. İnternetten Para Kazandım Şimdi Ne Yapmalıyım ?
 85. Evde Çalışan Kadın Teşvikleri
 86. Dönem Sonu Dövizli Cari Hesap Değerlemesi
 87. Hastalık Nedeni ile Çalışılmayan Günlerde Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi
 88. 2019 yılında Çıkması Beklenen Muhtemel Vergi Affı
 89. Araç Satış Gerçek Bedeli
 90. Tasfiye Memuru Gelir Vergisi Mükellefi Olabilir mi ?
 91. 4.Dönem Geçici Vergi
 92. Şüpheli Alacak
 93. Genç Girişimci Kazanç İstisnası Hakında Soru?
 94. Amortismanı Erken Giderleştirme
 95. Sermaye Taahhüt Avansının Yatırıldığı Yıl Sermaye Arttırımı Gerçekleşmeli mi ?
 96. Kereste İmalatında Hangi Hesapları Kullanmak Doğrudur ?
 97. Matrah Arttırımı Muhasebe Kaydı
 98. Luca Kdv Beyannamesi
 99. AGİ Yüzde Oranları Lazım ?
 100. Tasfiyeye Giren Firmanın Vergi Alacağı
 101. Kasa Adatlandırması
 102. İnternet Üzerinden Reklam Gelirinde Stopaj Uygulaması Hk
 103. Yardımınıza İhtiyacım Var
 104. Şahıs Şirketine Nevi Değişikliği Yapmak, Yeni Şirket mi Kurmak Daha Mantıklı Olur
 105. Transfer Fiyatlandırma hk
 106. Hizmet İhracatında Götürü Bedel Olur mu ?
 107. Özelgeler Hk.
 108. Basit Usül Kapanışı
 109. Sözleşme
 110. Matrah Arttırımına Rağmen Ceza Geldi
 111. Geçici Verginin Nakden İadesi
 112. 7143 Yurtdışı Varlık Barışı Kanunu
 113. Gelir Vergisi
 114. Defter Beyan Kuruş Farkı
 115. Tasfiyeye Giriş Beyannamesi Nasıl Verilir ?
 116. 2018 4. Dönem Kurlar
 117. Banka Borcu Olan Ltd Şirket Kapanışı
 118. Bina İnşaatında Daire m2 Bilgisi ve Maliyet Oluşturma
 119. Defter Beyan Amortisman Hk
 120. Limited Şirket Tasfiyesi (Alacak ve Borçla)
 121. Kat Karşılığı Daire Ve Dükkan Satışı Ve Vergisel Durum
 122. Şirketin Aktifinde Olan İşyerinin Kirayı Tahsil Edememesi
 123. İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi
 124. A.Ş. Damga Vergisi
 125. Bilançodan İşletme Defterine Geçiş
 126. Stopaj İadesi Hk
 127. Dövizli Bankaları İşlerken Baz Alınacak Kur Hk.
 128. Şüpheli Alacak
 129. Yurtdışı Hizmet İthali Gider Gösterme
 130. Döviz Gelirleri Beyan Formu
 131. Şüpheli Hale Gelen Mal Alışı Faturası
 132. İhracatta Kur Değerlemesi
 133. Şirkete Ait Binek Oto Yakıt Gideri
 134. Kurum Geçici Döneminde Yatırım Teşvik Belgesi Kullanımı Hk.
 135. İş Ortaklığı Muhasebesi hk.
 136. Engelli Mükellefiyet Açılışı Hk.
 137. Yurt Dışında Yaşarken Vergi Yükümlülüğü
 138. Basit Usul Mükellefin Aynı Zamanda Kira Geliride Elde Etmesi, Defter Beyan Sistemi Ve Beyanı Hk.
 139. Eski Hükümlü Teşvikleri
 140. Engellilik İndirimi
 141. Dövizle Ödenen Fatura Bedeli
 142. Farklı İllerde Şubesiz Faaliyet
 143. Kira Stopajı-Vakıf Kiracısı
 144. Hollanda'lı Ortağın Hisse Devri
 145. Şahıs Firmaları Arası İş Makinası Kiralama
 146. İşyeri Açılış İşlemleri
 147. ÖKC Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılması
 148. 18 Yaş Altı İşyeri Açılışı
 149. Dövizli Fatura Kur Farkı Şartı Var mı ?
 150. Kira Miktarı Sorun
 151. Stopaj Tevkifatından Borcu Bulunmayan İş Ortaklığının Tevkifatının Ana Ortaklarca Mahsubu
 152. Basit Usul Vergi Mükelleflerinin Defter Beyan Sistemine Girişi ve Diğer Yapması Gerekenler Hk.
 153. Gelir Vergisi İstisnası Ve Gençlere Vergi Muafiyeti
 154. Muhtasar-Sgk Beyannamesi
 155. 7143 Kayıtlarda Olduğu Halde Gerçekte Olmayan Ortaklar Hesabı Ve Diğer Hesaplardaki İşlemler Hk.
 156. Dropshipping Vergilendirme
 157. 7143 Kdv Matrah Arttırımı
 158. Vergi Açılışı
 159. Tapu Harcının Güncelleştirilmesi
 160. Stopaj Hakkında
 161. Gider Makbuzu Noter Onayı
 162. KKEG Hesabı
 163. Kasada Yüklü Döviz Bulundurma
 164. Okul Servisi Hk
 165. Geçici Vergideki Yeni Uyarı Hk.
 166. Vergi Planlaması Nasıl Yapılır ?
 167. Yurtdışından Alınan Ücretlerin Vergilendirilmesi Nasıl Oluyor ?
 168. Silah Taşıma Ruhsatı Harcı Mahsup
 169. 05.12.2017 Tarihinden İtibaren Yapılacak Satışlarda Kazançlar İçin İstisna Oranı % 50 ..Hata Mesajı
 170. Ödenmeyen Vergiler
 171. 7143 Geçmiş Yıl Zararları Hk
 172. Muhtasar Beyanname Teşvikli Personel Bildirimi (İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim)
 173. Limited Şirket Gider Sorunu Hk.
 174. Muhtasar Problem
 175. 7103 Sayılı Kanun Vergi Teşviği
 176. 4447 19 Madde Muhtasar Doldurma
 177. Hibe Edilen Demirbaşın Kaydı
 178. Limited Şirket Tasfiye Sonu Kapanış İşlemleri
 179. 7143 Sayılı Kanun
 180. Maliyet Muhasebesi
 181. Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Hakkında
 182. Basit Usul İşçilik Giderleri
 183. Arsa Karşılığı Daire İşinde Kdv Ve Daire Bedeli
 184. Muhtasar Beyanname
 185. Uzaktan Saha Elemanları Hakkında (Network Sistemi)
 186. Satılan Ticari Malın Maliyeti
 187. (Taşeron İşçiler) Feshedilen Sözleşmeler Nedeniyle Ödenecek Tazminattan Gelir Vergisi ve Damga Vergi
 188. 7143 Sayılı Kanun Kasa Eksikliği
 189. Matrah Artışı İçin Bdp Güncellemesi Hk
 190. Ortağın 2006 Yılında Şirkete Verdiği Euro Borç
 191. Hiç Dağıtılmamış Geçmiş Yıl Karları
 192. Basit Usul İşçi Sigorta Giderleri
 193. 7143 Varlık Barışı Hakkında
 194. Yeni Kurulan Şirkette Zorunlu Bireysel Emeklilik
 195. Geçmiş Yıl Karlarına Stopaj
 196. Mahkeme Kararı ile Alt Taşeron Personelinin Kıdemi
 197. Sağlık Kabini Hizmeti
 198. Arsa Bağışı
 199. 7143 Yapılandırma Düzeltme Beyannamesi
 200. 7143 Sayılı Kanun Matrah Artırımı
 201. 6736 Sayılı Kanun Matrah Arttırımı
 202. Vergi Mükellefi Olmayan Nihai Tüketicilere Yapılacak Ödemeler Hakkında
 203. Geçici Vergi Beyanında Geçmiş Yıl Zararı Hk.
 204. Araç Kiralama Şirketi Kendi Ortağina ve Müdürüne Araç Kiralarsa Amortisman Uygulamasi Nasil Olur?
 205. Adat Faiz Hesaplama
 206. Taşınmaz Satışı Gelir Vergisi ve KDV Muafiyet Sorunu
 207. Yabancı Firmanın Türkiye Satış Sorumlusu Olarak Alınan Döviz Maaşlarında Gelir Vergisi
 208. Defter Beyan Geçici Vergi
 209. Bir Ülkede Açılan Banka Hesabının Vergilendirilmesi
 210. Serbest Meslek Kazancı Kesinti Yolu İle Ödenen Vergi Mahsubu
 211. Firmanın Ürünlerini İnternet Sayfası Üzerinden Satışı
 212. Taşerona Kesilen Hizmet Faturaları
 213. Adi Ortaklık Stopaj İadesi
 214. Kurumlar Vergisi Mahsup
 215. Yurtdışı Yazılım İhracatı Matrah Tespiti
 216. LTD Şirketten Şahısa Kredi Kartı Borcu Ödemesi
 217. 29 Yaş Altı Vergi Muafiyeti Aşımı Hakkında
 218. IRS'te ITIN Numarası Hakkında
 219. Kurumlar Vergisi Banka Stopaj Kesintileri
 220. 296 Nolu Hesap
 221. Yatırım Teşvik Belgesi ve Yap İşlet Devret Modeli
 222. İngilizce YouTube Kanalımdan Sağladığım Gelirin Vergisini Nasıl Verebilirim?
 223. Yatırım Teşvik Belgesi İndirimli Kurumlar Vergisi
 224. Gelir Gider Tahakkukları Hk.
 225. Bağış ve Yardımların Beyannamede Gösterilmesi ve Muhasebe Kaydı
 226. 2017 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider - Diğer
 227. Peşin Ödenen 3 Yıllık Kira Bedeli Hakkında
 228. Geçici Vergiyi Ödemedim, YGV Geldi Ama Geçici Vergi Hala Görünüyor
 229. Yüzde 5 Hesaplanan Kurumlar Vergisi İndirimi
 230. Adi Ortaklık Yıllara Sari İşler
 231. Mevduat Faizi
 232. Vergi Borcu ile Alakalı Bir Durum İş Bilenlerden Akıl Lazım
 233. Alt Kira Vergilendirmesi Hk.
 234. Faal Olmadan Kapanan İşyeri
 235. Kim Ödeyecek?
 236. Değer Artış Kazancının Beyanı Hakkında
 237. Şahıs Şirketi Kapanışı Taşıt Vergi Borcu vs.
 238. Kira Geliri Çocuk Ve Eşe Devir Olur mu ?
 239. Oto - Alım Satım Sonucu Vergi Cezası ?
 240. Kira Beyannamesi
 241. 1 Temettü Hakkında
 242. 9009 Ölüm Beyannamesi Hatası
 243. %5 Vergi İndirimi
 244. Şahıstan Limited Şirkete Dönüşümde Geçmiş Yıl Zararlarının Durumu
 245. Yurtdışı Ana Firma Kredi
 246. Birden Fazla Yılın Geçmiş Kârlarının Dağıtılması
 247. Yenilerin Kafası Karışık
 248. Gelir Vergisi Yıllık Beyanname Hakkında
 249. Ltd. Şti. Alacaklı Ortak Hisse Devri
 250. Yurtdışı Danışmanlık Ücreti