PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Şüpheli Hale Gelen Mal Alışı Faturası
 2. İhracatta Kur Değerlemesi
 3. Şirkete Ait Binek Oto Yakıt Gideri
 4. Kurum Geçici Döneminde Yatırım Teşvik Belgesi Kullanımı Hk.
 5. İş Ortaklığı Muhasebesi hk.
 6. Engelli Mükellefiyet Açılışı Hk.
 7. Yurt Dışında Yaşarken Vergi Yükümlülüğü
 8. Basit Usul Mükellefin Aynı Zamanda Kira Geliride Elde Etmesi, Defter Beyan Sistemi Ve Beyanı Hk.
 9. Eski Hükümlü Teşvikleri
 10. Engellilik İndirimi
 11. Dövizle Ödenen Fatura Bedeli
 12. Farklı İllerde Şubesiz Faaliyet
 13. Kira Stopajı-Vakıf Kiracısı
 14. Hollanda'lı Ortağın Hisse Devri
 15. Şahıs Firmaları Arası İş Makinası Kiralama
 16. İşyeri Açılış İşlemleri
 17. ÖKC Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılması
 18. 18 Yaş Altı İşyeri Açılışı
 19. Dövizli Fatura Kur Farkı Şartı Var mı ?
 20. Kira Miktarı Sorun
 21. Stopaj Tevkifatından Borcu Bulunmayan İş Ortaklığının Tevkifatının Ana Ortaklarca Mahsubu
 22. Basit Usul Vergi Mükelleflerinin Defter Beyan Sistemine Girişi ve Diğer Yapması Gerekenler Hk.
 23. Gelir Vergisi İstisnası Ve Gençlere Vergi Muafiyeti
 24. Muhtasar-Sgk Beyannamesi
 25. 7143 Kayıtlarda Olduğu Halde Gerçekte Olmayan Ortaklar Hesabı Ve Diğer Hesaplardaki İşlemler Hk.
 26. Dropshipping Vergilendirme
 27. 7143 Kdv Matrah Arttırımı
 28. Vergi Açılışı
 29. Tapu Harcının Güncelleştirilmesi
 30. Stopaj Hakkında
 31. Gider Makbuzu Noter Onayı
 32. KKEG Hesabı
 33. Kasada Yüklü Döviz Bulundurma
 34. Okul Servisi Hk
 35. Geçici Vergideki Yeni Uyarı Hk.
 36. Vergi Planlaması Nasıl Yapılır ?
 37. Yurtdışından Alınan Ücretlerin Vergilendirilmesi Nasıl Oluyor ?
 38. Silah Taşıma Ruhsatı Harcı Mahsup
 39. 05.12.2017 Tarihinden İtibaren Yapılacak Satışlarda Kazançlar İçin İstisna Oranı % 50 ..Hata Mesajı
 40. Ödenmeyen Vergiler
 41. 7143 Geçmiş Yıl Zararları Hk
 42. Muhtasar Beyanname Teşvikli Personel Bildirimi (İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim)
 43. Limited Şirket Gider Sorunu Hk.
 44. Muhtasar Problem
 45. 7103 Sayılı Kanun Vergi Teşviği
 46. 4447 19 Madde Muhtasar Doldurma
 47. Hibe Edilen Demirbaşın Kaydı
 48. Limited Şirket Tasfiye Sonu Kapanış İşlemleri
 49. 7143 Sayılı Kanun
 50. Maliyet Muhasebesi
 51. Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Hakkında
 52. Basit Usul İşçilik Giderleri
 53. Arsa Karşılığı Daire İşinde Kdv Ve Daire Bedeli
 54. Muhtasar Beyanname
 55. Uzaktan Saha Elemanları Hakkında (Network Sistemi)
 56. Satılan Ticari Malın Maliyeti
 57. (Taşeron İşçiler) Feshedilen Sözleşmeler Nedeniyle Ödenecek Tazminattan Gelir Vergisi ve Damga Vergi
 58. 7143 Sayılı Kanun Kasa Eksikliği
 59. Matrah Artışı İçin Bdp Güncellemesi Hk
 60. Ortağın 2006 Yılında Şirkete Verdiği Euro Borç
 61. Hiç Dağıtılmamış Geçmiş Yıl Karları
 62. Basit Usul İşçi Sigorta Giderleri
 63. 7143 Varlık Barışı Hakkında
 64. Yeni Kurulan Şirkette Zorunlu Bireysel Emeklilik
 65. Geçmiş Yıl Karlarına Stopaj
 66. Mahkeme Kararı ile Alt Taşeron Personelinin Kıdemi
 67. Sağlık Kabini Hizmeti
 68. Arsa Bağışı
 69. 7143 Yapılandırma Düzeltme Beyannamesi
 70. 7143 Sayılı Kanun Matrah Artırımı
 71. 6736 Sayılı Kanun Matrah Arttırımı
 72. Vergi Mükellefi Olmayan Nihai Tüketicilere Yapılacak Ödemeler Hakkında
 73. Geçici Vergi Beyanında Geçmiş Yıl Zararı Hk.
 74. Araç Kiralama Şirketi Kendi Ortağina ve Müdürüne Araç Kiralarsa Amortisman Uygulamasi Nasil Olur?
 75. Adat Faiz Hesaplama
 76. Taşınmaz Satışı Gelir Vergisi ve KDV Muafiyet Sorunu
 77. Yabancı Firmanın Türkiye Satış Sorumlusu Olarak Alınan Döviz Maaşlarında Gelir Vergisi
 78. Defter Beyan Geçici Vergi
 79. Bir Ülkede Açılan Banka Hesabının Vergilendirilmesi
 80. Serbest Meslek Kazancı Kesinti Yolu İle Ödenen Vergi Mahsubu
 81. Firmanın Ürünlerini İnternet Sayfası Üzerinden Satışı
 82. Taşerona Kesilen Hizmet Faturaları
 83. Adi Ortaklık Stopaj İadesi
 84. Kurumlar Vergisi Mahsup
 85. Yurtdışı Yazılım İhracatı Matrah Tespiti
 86. LTD Şirketten Şahısa Kredi Kartı Borcu Ödemesi
 87. 29 Yaş Altı Vergi Muafiyeti Aşımı Hakkında
 88. IRS'te ITIN Numarası Hakkında
 89. Kurumlar Vergisi Banka Stopaj Kesintileri
 90. 296 Nolu Hesap
 91. Yatırım Teşvik Belgesi ve Yap İşlet Devret Modeli
 92. İngilizce YouTube Kanalımdan Sağladığım Gelirin Vergisini Nasıl Verebilirim?
 93. Yatırım Teşvik Belgesi İndirimli Kurumlar Vergisi
 94. Gelir Gider Tahakkukları Hk.
 95. Bağış ve Yardımların Beyannamede Gösterilmesi ve Muhasebe Kaydı
 96. 2017 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider - Diğer
 97. Peşin Ödenen 3 Yıllık Kira Bedeli Hakkında
 98. Geçici Vergiyi Ödemedim, YGV Geldi Ama Geçici Vergi Hala Görünüyor
 99. Yüzde 5 Hesaplanan Kurumlar Vergisi İndirimi
 100. Adi Ortaklık Yıllara Sari İşler
 101. Mevduat Faizi
 102. Vergi Borcu ile Alakalı Bir Durum İş Bilenlerden Akıl Lazım
 103. Alt Kira Vergilendirmesi Hk.
 104. Faal Olmadan Kapanan İşyeri
 105. Kim Ödeyecek?
 106. Değer Artış Kazancının Beyanı Hakkında
 107. Şahıs Şirketi Kapanışı Taşıt Vergi Borcu vs.
 108. Kira Geliri Çocuk Ve Eşe Devir Olur mu ?
 109. Oto - Alım Satım Sonucu Vergi Cezası ?
 110. Kira Beyannamesi
 111. 1 Temettü Hakkında
 112. 9009 Ölüm Beyannamesi Hatası
 113. %5 Vergi İndirimi
 114. Şahıstan Limited Şirkete Dönüşümde Geçmiş Yıl Zararlarının Durumu
 115. Yurtdışı Ana Firma Kredi
 116. Birden Fazla Yılın Geçmiş Kârlarının Dağıtılması
 117. Yenilerin Kafası Karışık
 118. Gelir Vergisi Yıllık Beyanname Hakkında
 119. Ltd. Şti. Alacaklı Ortak Hisse Devri
 120. Yurtdışı Danışmanlık Ücreti
 121. Vergi Dairesinin Faturayı İptal Etmesi
 122. İnşaat Taahhüt İşi
 123. Meslek Mensupları Zarar Etmeleri Durumunda Kestikleri MKB İadelerini Alabilir mi?
 124. Kiram Beyan Ettim Bu Ne Demek?
 125. Döviz Gelirin Vergilendirilmesi
 126. 2017 Gerçek Usul Kira Gelir Beyanı
 127. Kooperatif İktisadi İşletme
 128. Yıl İçinde Basit Usulden Deftere Geçişde Yıllık G.V Birleştirme
 129. Kar Dağıtım Matrahı
 130. Gider Yansıtma
 131. Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 132. Turkcell Faturası Kdv Öiv Ayırma
 133. Payeer
 134. Diyanet Vakfı Arsasına Cami Yapımı Ve Bağış Konusu
 135. Cari Hesap Mutabakat Farklarının Gider Olarak Yazılması Ve Sonuçları
 136. Yıl. Yay. İnşaat Stopajın Kurumlar Beyanında Düşümü
 137. Ser.Meslek Kazancı Geçici Vergi Hk.
 138. İnşaat Ortak Alan Hesaplama
 139. İnşaat Yapı Ruhsatı
 140. Vergisini Düzenli Ödeyene 5 Puan İndirim
 141. Pamuk Faturasında Fiyat Farkı Faturası
 142. 29 Yaş Altı Vergi Kanunu İle İlgili Bir Sorum Olacak
 143. Sonradan Yıllara Sari Olan İş
 144. Kanunen Kabul Edi̇lmeyen Gi̇derler
 145. Yıl İçinde Basit Usülden Gerçeğe Geçiş
 146. Para Transferinde Komisyoncu Firma Olmak
 147. Yurdışı Firma Hissesinin Satışı Ve Bedelinin Türkiye'ye Getirilmesi
 148. Avukat + Bilirkişi Vergilendirme ?
 149. Şirket Sahibinin Ev/işyerinin Kiralanması Durumunda Stopaj?
 150. Muhtasar Beyan Adres Kısmı
 151. Vergi Muafiyeti ?
 152. Gelir Vergisinden İndirilen Giderler
 153. Sgk Teşvikleri
 154. Özel Sağlık Sigortası Gelir Vergisi
 155. Serbest Meslek Ödenen Damga Vergileri Ve Bağkur Primi Hak.
 156. Distribütör Gelen Para
 157. SPK Belgeli Yapılan İş Serbest Meslek Kazancına mı Girer?
 158. Lokanta İşletmesinde Bilançodan İşletme Hesabına Geçiş Hakkında
 159. Basit Usul Ticari Plaka Satışı Vergi
 160. Gvk Madde 23/14 Hakkında Bir Soru
 161. % 5 Vergi İndirimi
 162. Yurtdışı Lisans Bedeli Ödemesinde Stopaj Yükümlülükleri Olarak Ne Yapmalı?
 163. Basit Usulden İşletme Defterine Geçiş
 164. İşe İade Kararı Sonrası
 165. Şirket Tasfiyesi
 166. Yurtdışına Yapılan Hizmet Ve Gelir Vergisi
 167. Gelir İdaresi Kesintileri Sorgulama Hizmeti Hakkında Duyuru
 168. Bitcoin Vergilendirmesi
 169. Muhtasar + SGK Erteleme Geliyor!
 170. İade
 171. Estonyadan Hizmet Faturası
 172. Alan Adı Kiralama
 173. Sigorta Poliçesi hk
 174. Smmm Araç Satışı Karlılık Durumu.
 175. Stok Affından Gelen Emtia Karşılık Fonunun Ortaklara Dağıtımı
 176. Ar-Ge İndirim konusu
 177. Yurtdışı Açılan Firma Hk.
 178. Yurtdışı Seyahati Faturaları
 179. Ba-bs De Geç Bildirim Çözümleri
 180. Geçici Vergi Beyanları İçin Ortaklık Bilgileri Sorgulama
 181. Limited Şirketin Vergi Ve Sgk Borçları
 182. Asgari Ücret Gelir Vergisi Dilimi
 183. Tkdk Alınan Hi̇be Yevmi̇ye Kaydı
 184. 2.Sınıf Kuyumcu Defteri Hakkında Yardım
 185. Geçici Vergi Mahsubu Hakkında ?
 186. 22.12.1987 Doğumluyum Gelir Vergisi Muafiyetinden Yararlanabilir Miyim?
 187. Geçici Vergide Nakdi Sermaye Arttırımı İndirimi
 188. Maliye İle İlgili Sorun
 189. Teknokent Kanun Değişikliği
 190. Statik Proje Bedeli
 191. Hakediş Senet Stopaj Ödeme
 192. Satılan Hizmet Maliyeti
 193. Limited Şirket Hisse Devri
 194. Vergi Daireleri Gelir Vergisi Sıralamalarını Duyururlar Mı?
 195. Devlete Ödenen Harçlar Gider Olarak Gösterilir mi?
 196. Kamu Borcundan Ortağın Diğer Şirketi Sorumlu mudur ?
 197. Öğrenim Kredisi Geri Ödemesi Gelir Vergisinden Düşülebilir Mi?
 198. Asgari İşçilik Hesabı
 199. Dövizli Faturalarda Baz Alınacak Kur Hk.
 200. Geçici Vergide 193 Faiz Geliri ?
 201. Adi Ortaklık E Tebligat Ve Kep Başvuruları
 202. Kiralık İşyerini Başkasına Kiralama
 203. Gurbetçiler Vergi Ödüyor Mu Türkiyeye?
 204. Yurt Dışından Gelen Fatura
 205. Arsa Sahibinin Hasılat Paylaşımında Gelir Vergisi Yükümlülüğü
 206. Zirai Kazançlarda Stopaj
 207. Yurtdışından Elektronik Ürün Almanın Faturalandırılması
 208. Şahıs Şirketi Yurtdışı Tatillerini Masraf Olarak Gösterebilir mi ?
 209. Geçen Yıla Ait Huzur Hakkı
 210. Serbest Meslek Mensupları, Bina Amortismanının Gider Kabul Edilmesi
 211. Asgari Geçim İndirimi
 212. Limited Şirket Sahibine Verilecek Huzur Hakkı
 213. Temmuz Emekli Agi
 214. Adi Ortaklık %3 Stopaj İadesi
 215. Gerçekte Stokta Olmayan Malların Akıbeti Ve Sorumluluk
 216. Hayat Sigortası Priminin Gelir Vergisinden Düşülmesi
 217. Eğitim Bursu Vererek Vergiden Düşmek Mümkün mü ?
 218. Offshore Bilişim Sirketinin Vergilendirilmesi
 219. 4447 İndirimi Bordro
 220. Yedek Parça Amortisman mı ? Gider mi ?
 221. Kurum Geçici Vergi Mahsup
 222. Muhtasar Doldururken İşçi Sayısı
 223. Kurum Geçici Vergi Hata
 224. Mimarlık Hizmeti
 225. Dövizli Kesilen Mal İadesi
 226. Vergiden Muaf Esnaf Pos Cihazı
 227. İşletmeden Bilançoya Geçiş
 228. Olmayan Vergini Yapılandırılması
 229. Matrah Nedir? Nasıl Hesaplanır, Bulunur?
 230. 7020 Başvurusunda Ödeme Şekli Hatası
 231. 2 Nolu Beyanname Ve 1 Nolu Beyanname
 232. Hal Komisyoncusundan Alınan Fatura Ba Bs Hakkından
 233. Şahsın Şahıstan Arsa Kiralaması Vergisel Durumu
 234. A.Ş'de Ortak Olmayan Bir Şahıstan Borç Alınması Hakkında.
 235. Tasfiye Sonu Kurumlar Beyanında Uyarı
 236. Arabuluculuk Ücreti
 237. Maaş Hesabı Hk
 238. 6736 Sayılı Kanun İle 7020 Sayılı Kanun
 239. Hasılat / Ciro Payı Hakkında
 240. Bitcoin Alım- Satım Vergilendirme
 241. Ne Kar Dağıtımı Ne Kadar Olur
 242. 6736 Kapsamındaki Geçici Vergiler Hk.
 243. Vergi Denetlemesi Süreci Ve Sonrasındaki Yaşadıklarım
 244. Gelir Vergisi Bağış
 245. Fatura Kullanmayan Yazarkasa Kullanan Mükelleflerinin Geçici Vergi Beyannamesi "fatura" Bölümü
 246. 6736 Yasa Erteleme Sonrası Taksitler Durumu
 247. İşletme Defteri SSK %05 İndirim Kaydı Hakkında
 248. Cep Telefonu Bayii . Kontör Alış Faturasındaki Aktarıma İlişkin Vergi Ve Yasal Ücretler Hakkında
 249. Yeni Borç Yapılandırması
 250. Kira İle İlgili