PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesi ve Kar Dağıtımı
 2. Kar Dağıtım Tablosu
 3. Aralık Ayında Tasfiyeye Giren Şirket Kurumlar Beyannamesi Sorunu
 4. Kurumlar Beyanında Düşülmeyen Zarar Ve Yedek Akçe Ayrılması
 5. Vergiye Uyumlu Mükellef Sorgulama
 6. Fener Ol Kampanyasına Yapılan Bağış Gider Olur mu?
 7. Kurumlar Vergisi Zarar Beyanı
 8. Şahır Şirketinde Araç Alımı Ve Bunun Amortismanını Vergiden Düşme
 9. Gelir Vergisi 1.Taksidi Ödenmezse
 10. Huzur Hakkı Genel Tatil
 11. Ticari Zarar Ve Gmsi Kazancı
 12. Gelir Artış Kazancı Vergisi
 13. Kar Dağıtımı Tablosu
 14. Demirbaş Satışı
 15. Gelir Vergisi Engellilik İndirimi
 16. Gmsi- Gerçek Giderde Amortisman Ve Veraset
 17. Gelir Vergisi Beyannamesi Düzeltme
 18. Hasılat Esaslı Vergilendirme.
 19. Gelir Vergisi Beyanname Çeşidi
 20. Gelir Vergisi Geçmiş Yıl Zararı
 21. Gelir Vergisi İndirimi Hata Mesajı
 22. Bağımlı Ama Herhangi Bir İmza Yetkisi Olmadan Çalışan SMMM Mükellefiyet Kaydı Açabilir Mi?
 23. Gelir Vergisi Mahsup
 24. %10 Yanılma Payı
 25. Şahıs Şirketi Olarak Yurt Dışına Hizmet Ihracatı Yapılabiliyor Mu?
 26. Gelir Vergisi Kira Geliri
 27. Gelir Vergisi Kanunu Madde-86/c 103
 28. Kira Gelirlerinde İktisap Bedelinin İndirimi
 29. Dar Mükellef Olma Şartı
 30. Kıdem Tazminatı
 31. Yıllık Gelir Vergisi İadesi Gayrimenkul Kazançları
 32. Vergiden Düşmek
 33. Geç Verilen Gayrimenkul Kira Gelir Ceza
 34. Ticari Kazanç ve Konut Kira Gelirinde Gerçek Gider Yöntemi
 35. Spor Faaliyetleri Yapacak Firma Kuruluşu
 36. Yıllık Beyannamede İşyeri Sahiplik Bilgisi Hk
 37. Yıllık Gelir Vergisi Bey.Genç Girişimci İstisnası Hk.
 38. Gelir Vergisinde Vergi İndirimi
 39. 5 Yıldan Önce Ev Satışı Konusunda
 40. Gelir Vergisi
 41. Gelir Vergisi Defter Beyan
 42. İşyeri Tadilat
 43. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi
 44. Luca Hk.
 45. İnternetten Para Kazandım Şimdi Ne Yapmalıyım ?
 46. Evde Çalışan Kadın Teşvikleri
 47. Dönem Sonu Dövizli Cari Hesap Değerlemesi
 48. Hastalık Nedeni ile Çalışılmayan Günlerde Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi
 49. 2019 yılında Çıkması Beklenen Muhtemel Vergi Affı
 50. Araç Satış Gerçek Bedeli
 51. Tasfiye Memuru Gelir Vergisi Mükellefi Olabilir mi ?
 52. 4.Dönem Geçici Vergi
 53. Şüpheli Alacak
 54. Genç Girişimci Kazanç İstisnası Hakında Soru?
 55. Amortismanı Erken Giderleştirme
 56. Sermaye Taahhüt Avansının Yatırıldığı Yıl Sermaye Arttırımı Gerçekleşmeli mi ?
 57. Kereste İmalatında Hangi Hesapları Kullanmak Doğrudur ?
 58. Matrah Arttırımı Muhasebe Kaydı
 59. Luca Kdv Beyannamesi
 60. AGİ Yüzde Oranları Lazım ?
 61. Tasfiyeye Giren Firmanın Vergi Alacağı
 62. Kasa Adatlandırması
 63. İnternet Üzerinden Reklam Gelirinde Stopaj Uygulaması Hk
 64. Yardımınıza İhtiyacım Var
 65. Şahıs Şirketine Nevi Değişikliği Yapmak, Yeni Şirket mi Kurmak Daha Mantıklı Olur
 66. Transfer Fiyatlandırma hk
 67. Hizmet İhracatında Götürü Bedel Olur mu ?
 68. Özelgeler Hk.
 69. Basit Usül Kapanışı
 70. Sözleşme
 71. Matrah Arttırımına Rağmen Ceza Geldi
 72. Geçici Verginin Nakden İadesi
 73. 7143 Yurtdışı Varlık Barışı Kanunu
 74. Gelir Vergisi
 75. Defter Beyan Kuruş Farkı
 76. Tasfiyeye Giriş Beyannamesi Nasıl Verilir ?
 77. 2018 4. Dönem Kurlar
 78. Banka Borcu Olan Ltd Şirket Kapanışı
 79. Bina İnşaatında Daire m2 Bilgisi ve Maliyet Oluşturma
 80. Defter Beyan Amortisman Hk
 81. Limited Şirket Tasfiyesi (Alacak ve Borçla)
 82. Kat Karşılığı Daire Ve Dükkan Satışı Ve Vergisel Durum
 83. Şirketin Aktifinde Olan İşyerinin Kirayı Tahsil Edememesi
 84. İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi
 85. A.Ş. Damga Vergisi
 86. Bilançodan İşletme Defterine Geçiş
 87. Stopaj İadesi Hk
 88. Dövizli Bankaları İşlerken Baz Alınacak Kur Hk.
 89. Şüpheli Alacak
 90. Yurtdışı Hizmet İthali Gider Gösterme
 91. Döviz Gelirleri Beyan Formu
 92. Şüpheli Hale Gelen Mal Alışı Faturası
 93. İhracatta Kur Değerlemesi
 94. Şirkete Ait Binek Oto Yakıt Gideri
 95. Kurum Geçici Döneminde Yatırım Teşvik Belgesi Kullanımı Hk.
 96. İş Ortaklığı Muhasebesi hk.
 97. Engelli Mükellefiyet Açılışı Hk.
 98. Yurt Dışında Yaşarken Vergi Yükümlülüğü
 99. Basit Usul Mükellefin Aynı Zamanda Kira Geliride Elde Etmesi, Defter Beyan Sistemi Ve Beyanı Hk.
 100. Eski Hükümlü Teşvikleri
 101. Engellilik İndirimi
 102. Dövizle Ödenen Fatura Bedeli
 103. Farklı İllerde Şubesiz Faaliyet
 104. Kira Stopajı-Vakıf Kiracısı
 105. Hollanda'lı Ortağın Hisse Devri
 106. Şahıs Firmaları Arası İş Makinası Kiralama
 107. İşyeri Açılış İşlemleri
 108. ÖKC Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılması
 109. 18 Yaş Altı İşyeri Açılışı
 110. Dövizli Fatura Kur Farkı Şartı Var mı ?
 111. Kira Miktarı Sorun
 112. Stopaj Tevkifatından Borcu Bulunmayan İş Ortaklığının Tevkifatının Ana Ortaklarca Mahsubu
 113. Basit Usul Vergi Mükelleflerinin Defter Beyan Sistemine Girişi ve Diğer Yapması Gerekenler Hk.
 114. Gelir Vergisi İstisnası Ve Gençlere Vergi Muafiyeti
 115. Muhtasar-Sgk Beyannamesi
 116. 7143 Kayıtlarda Olduğu Halde Gerçekte Olmayan Ortaklar Hesabı Ve Diğer Hesaplardaki İşlemler Hk.
 117. Dropshipping Vergilendirme
 118. 7143 Kdv Matrah Arttırımı
 119. Vergi Açılışı
 120. Tapu Harcının Güncelleştirilmesi
 121. Stopaj Hakkında
 122. Gider Makbuzu Noter Onayı
 123. KKEG Hesabı
 124. Kasada Yüklü Döviz Bulundurma
 125. Okul Servisi Hk
 126. Geçici Vergideki Yeni Uyarı Hk.
 127. Vergi Planlaması Nasıl Yapılır ?
 128. Yurtdışından Alınan Ücretlerin Vergilendirilmesi Nasıl Oluyor ?
 129. Silah Taşıma Ruhsatı Harcı Mahsup
 130. 05.12.2017 Tarihinden İtibaren Yapılacak Satışlarda Kazançlar İçin İstisna Oranı % 50 ..Hata Mesajı
 131. Ödenmeyen Vergiler
 132. 7143 Geçmiş Yıl Zararları Hk
 133. Muhtasar Beyanname Teşvikli Personel Bildirimi (İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim)
 134. Limited Şirket Gider Sorunu Hk.
 135. Muhtasar Problem
 136. 7103 Sayılı Kanun Vergi Teşviği
 137. 4447 19 Madde Muhtasar Doldurma
 138. Hibe Edilen Demirbaşın Kaydı
 139. Limited Şirket Tasfiye Sonu Kapanış İşlemleri
 140. 7143 Sayılı Kanun
 141. Maliyet Muhasebesi
 142. Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Hakkında
 143. Basit Usul İşçilik Giderleri
 144. Arsa Karşılığı Daire İşinde Kdv Ve Daire Bedeli
 145. Muhtasar Beyanname
 146. Uzaktan Saha Elemanları Hakkında (Network Sistemi)
 147. Satılan Ticari Malın Maliyeti
 148. (Taşeron İşçiler) Feshedilen Sözleşmeler Nedeniyle Ödenecek Tazminattan Gelir Vergisi ve Damga Vergi
 149. 7143 Sayılı Kanun Kasa Eksikliği
 150. Matrah Artışı İçin Bdp Güncellemesi Hk
 151. Ortağın 2006 Yılında Şirkete Verdiği Euro Borç
 152. Hiç Dağıtılmamış Geçmiş Yıl Karları
 153. Basit Usul İşçi Sigorta Giderleri
 154. 7143 Varlık Barışı Hakkında
 155. Yeni Kurulan Şirkette Zorunlu Bireysel Emeklilik
 156. Geçmiş Yıl Karlarına Stopaj
 157. Mahkeme Kararı ile Alt Taşeron Personelinin Kıdemi
 158. Sağlık Kabini Hizmeti
 159. Arsa Bağışı
 160. 7143 Yapılandırma Düzeltme Beyannamesi
 161. 7143 Sayılı Kanun Matrah Artırımı
 162. 6736 Sayılı Kanun Matrah Arttırımı
 163. Vergi Mükellefi Olmayan Nihai Tüketicilere Yapılacak Ödemeler Hakkında
 164. Geçici Vergi Beyanında Geçmiş Yıl Zararı Hk.
 165. Araç Kiralama Şirketi Kendi Ortağina ve Müdürüne Araç Kiralarsa Amortisman Uygulamasi Nasil Olur?
 166. Adat Faiz Hesaplama
 167. Taşınmaz Satışı Gelir Vergisi ve KDV Muafiyet Sorunu
 168. Yabancı Firmanın Türkiye Satış Sorumlusu Olarak Alınan Döviz Maaşlarında Gelir Vergisi
 169. Defter Beyan Geçici Vergi
 170. Bir Ülkede Açılan Banka Hesabının Vergilendirilmesi
 171. Serbest Meslek Kazancı Kesinti Yolu İle Ödenen Vergi Mahsubu
 172. Firmanın Ürünlerini İnternet Sayfası Üzerinden Satışı
 173. Taşerona Kesilen Hizmet Faturaları
 174. Adi Ortaklık Stopaj İadesi
 175. Kurumlar Vergisi Mahsup
 176. Yurtdışı Yazılım İhracatı Matrah Tespiti
 177. LTD Şirketten Şahısa Kredi Kartı Borcu Ödemesi
 178. 29 Yaş Altı Vergi Muafiyeti Aşımı Hakkında
 179. IRS'te ITIN Numarası Hakkında
 180. Kurumlar Vergisi Banka Stopaj Kesintileri
 181. 296 Nolu Hesap
 182. Yatırım Teşvik Belgesi ve Yap İşlet Devret Modeli
 183. İngilizce YouTube Kanalımdan Sağladığım Gelirin Vergisini Nasıl Verebilirim?
 184. Yatırım Teşvik Belgesi İndirimli Kurumlar Vergisi
 185. Gelir Gider Tahakkukları Hk.
 186. Bağış ve Yardımların Beyannamede Gösterilmesi ve Muhasebe Kaydı
 187. 2017 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider - Diğer
 188. Peşin Ödenen 3 Yıllık Kira Bedeli Hakkında
 189. Geçici Vergiyi Ödemedim, YGV Geldi Ama Geçici Vergi Hala Görünüyor
 190. Yüzde 5 Hesaplanan Kurumlar Vergisi İndirimi
 191. Adi Ortaklık Yıllara Sari İşler
 192. Mevduat Faizi
 193. Vergi Borcu ile Alakalı Bir Durum İş Bilenlerden Akıl Lazım
 194. Alt Kira Vergilendirmesi Hk.
 195. Faal Olmadan Kapanan İşyeri
 196. Kim Ödeyecek?
 197. Değer Artış Kazancının Beyanı Hakkında
 198. Şahıs Şirketi Kapanışı Taşıt Vergi Borcu vs.
 199. Kira Geliri Çocuk Ve Eşe Devir Olur mu ?
 200. Oto - Alım Satım Sonucu Vergi Cezası ?
 201. Kira Beyannamesi
 202. 1 Temettü Hakkında
 203. 9009 Ölüm Beyannamesi Hatası
 204. %5 Vergi İndirimi
 205. Şahıstan Limited Şirkete Dönüşümde Geçmiş Yıl Zararlarının Durumu
 206. Yurtdışı Ana Firma Kredi
 207. Birden Fazla Yılın Geçmiş Kârlarının Dağıtılması
 208. Yenilerin Kafası Karışık
 209. Gelir Vergisi Yıllık Beyanname Hakkında
 210. Ltd. Şti. Alacaklı Ortak Hisse Devri
 211. Yurtdışı Danışmanlık Ücreti
 212. Vergi Dairesinin Faturayı İptal Etmesi
 213. İnşaat Taahhüt İşi
 214. Meslek Mensupları Zarar Etmeleri Durumunda Kestikleri MKB İadelerini Alabilir mi?
 215. Kiram Beyan Ettim Bu Ne Demek?
 216. Döviz Gelirin Vergilendirilmesi
 217. 2017 Gerçek Usul Kira Gelir Beyanı
 218. Kooperatif İktisadi İşletme
 219. Yıl İçinde Basit Usulden Deftere Geçişde Yıllık G.V Birleştirme
 220. Kar Dağıtım Matrahı
 221. Gider Yansıtma
 222. Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 223. Turkcell Faturası Kdv Öiv Ayırma
 224. Payeer
 225. Diyanet Vakfı Arsasına Cami Yapımı Ve Bağış Konusu
 226. Cari Hesap Mutabakat Farklarının Gider Olarak Yazılması Ve Sonuçları
 227. Yıl. Yay. İnşaat Stopajın Kurumlar Beyanında Düşümü
 228. Ser.Meslek Kazancı Geçici Vergi Hk.
 229. İnşaat Ortak Alan Hesaplama
 230. İnşaat Yapı Ruhsatı
 231. Vergisini Düzenli Ödeyene 5 Puan İndirim
 232. Pamuk Faturasında Fiyat Farkı Faturası
 233. 29 Yaş Altı Vergi Kanunu İle İlgili Bir Sorum Olacak
 234. Sonradan Yıllara Sari Olan İş
 235. Kanunen Kabul Edi̇lmeyen Gi̇derler
 236. Yıl İçinde Basit Usülden Gerçeğe Geçiş
 237. Para Transferinde Komisyoncu Firma Olmak
 238. Yurdışı Firma Hissesinin Satışı Ve Bedelinin Türkiye'ye Getirilmesi
 239. Avukat + Bilirkişi Vergilendirme ?
 240. Şirket Sahibinin Ev/işyerinin Kiralanması Durumunda Stopaj?
 241. Muhtasar Beyan Adres Kısmı
 242. Vergi Muafiyeti ?
 243. Gelir Vergisinden İndirilen Giderler
 244. Sgk Teşvikleri
 245. Özel Sağlık Sigortası Gelir Vergisi
 246. Serbest Meslek Ödenen Damga Vergileri Ve Bağkur Primi Hak.
 247. Distribütör Gelen Para
 248. SPK Belgeli Yapılan İş Serbest Meslek Kazancına mı Girer?
 249. Lokanta İşletmesinde Bilançodan İşletme Hesabına Geçiş Hakkında
 250. Basit Usul Ticari Plaka Satışı Vergi