PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 1. Serbest Meslek Mensupları, Bina Amortismanının Gider Kabul Edilmesi
 2. Asgari Geçim İndirimi
 3. Limited Şirket Sahibine Verilecek Huzur Hakkı
 4. Temmuz Emekli Agi
 5. Adi Ortaklık %3 Stopaj İadesi
 6. Gerçekte Stokta Olmayan Malların Akıbeti Ve Sorumluluk
 7. Hayat Sigortası Priminin Gelir Vergisinden Düşülmesi
 8. Eğitim Bursu Vererek Vergiden Düşmek Mümkün mü ?
 9. Offshore Bilişim Sirketinin Vergilendirilmesi
 10. 4447 İndirimi Bordro
 11. Yedek Parça Amortisman mı ? Gider mi ?
 12. Kurum Geçici Vergi Mahsup
 13. Muhtasar Doldururken İşçi Sayısı
 14. Kurum Geçici Vergi Hata
 15. Mimarlık Hizmeti
 16. Dövizli Kesilen Mal İadesi
 17. Vergiden Muaf Esnaf Pos Cihazı
 18. İşletmeden Bilançoya Geçiş
 19. Olmayan Vergini Yapılandırılması
 20. Matrah Nedir? Nasıl Hesaplanır, Bulunur?
 21. 7020 Başvurusunda Ödeme Şekli Hatası
 22. 2 Nolu Beyanname Ve 1 Nolu Beyanname
 23. Hal Komisyoncusundan Alınan Fatura Ba Bs Hakkından
 24. Şahsın Şahıstan Arsa Kiralaması Vergisel Durumu
 25. A.Ş'de Ortak Olmayan Bir Şahıstan Borç Alınması Hakkında.
 26. Tasfiye Sonu Kurumlar Beyanında Uyarı
 27. Arabuluculuk Ücreti
 28. Maaş Hesabı Hk
 29. 6736 Sayılı Kanun İle 7020 Sayılı Kanun
 30. Hasılat / Ciro Payı Hakkında
 31. Bitcoin Alım- Satım Vergilendirme -
 32. Ne Kar Dağıtımı Ne Kadar Olur
 33. 6736 Kapsamındaki Geçici Vergiler Hk.
 34. Vergi Denetlemesi Süreci Ve Sonrasındaki Yaşadıklarım
 35. Gelir Vergisi Bağış
 36. Fatura Kullanmayan Yazarkasa Kullanan Mükelleflerinin Geçici Vergi Beyannamesi "fatura" Bölümü
 37. 6736 Yasa Erteleme Sonrası Taksitler Durumu
 38. İşletme Defteri SSK %05 İndirim Kaydı Hakkında
 39. Cep Telefonu Bayii . Kontör Alış Faturasındaki Aktarıma İlişkin Vergi Ve Yasal Ücretler Hakkında
 40. Yeni Borç Yapılandırması
 41. Kira İle İlgili
 42. Şahıs Firması Açıyorum
 43. Geçiçi Byn.Zarar Varsa Amartisman Ve Bağkur Düşülür Mü???
 44. İşyeri İçin Yapılan Harcamalar
 45. Geçici Vergide Kkeg
 46. Freelance Tercüman Vergi Mükellefliği
 47. Şube Devri?
 48. Et Üretici̇leri̇ Bi̇rli̇ği̇ Kurumlar Vergi̇si̇
 49. Mali Müşavirlerin Kosgeb Desteklerinden Yararlanma Durumu
 50. Ertelenmiş Prim
 51. Kurumlar Vergisi Tevkifat Satırları
 52. Konser Organizasyonu
 53. Tasfiye Sonu Tarihi
 54. Kira Gelir Beyanı Düzeltme?
 55. Alacağımızı Tahsil Edemiyoruz
 56. İştirak Hisse Satışı
 57. Dar Mükellef Beyanname Verir mi ?
 58. Kurumlar Vergisinde Geçmiş Yıl Karları..
 59. Ödemesi Ertelenen Sgk Primleri Gider Kabul Edilmiyor
 60. Transfer Fiyat Formu
 61. Şahıs Firması Aktifinde Görünmeyen Gayrimenkul Hakkında
 62. Çiftçiler İçin E-Ticaret
 63. Şahıstan Ve Şirket Ortağından Araç Kiralama
 64. Yabancı Sermaye Teşvikleri Hakkında
 65. Gayri Maddi Hak Ödemesi
 66. Anonim Şirket Ortaklarına Ücret Ödenmesi
 67. Kurumlar Beyannamesinde Ek Mali Tablolar Nedir
 68. Plaka İçin Şube Açılışı
 69. Ki̇ra Beyanı
 70. Tecil Ve Taksitlendirme Talep Formundaki Hesaplama
 71. Hazır Beyan ile Hatalı Kira Beyanı'nın Düzeltimi
 72. Sgk Muhtasar Birleştirme Bildirimi
 73. Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş..
 74. Dar Mükellefiyette Şahıs İşletmesi Hk.
 75. Ev Satışı Sonucu Gelir Vergisi Hesaplaması
 76. Gider Pusulası Kesi̇len Ki̇şi̇
 77. Terkin Hesaplama
 78. Tahsil Edilemeyen Dövzili Alacak Ve Oluşan Kur Farkı Faturası
 79. Noterlerin Muhasebesi
 80. Genç Girişimci Kazanç İstisnası
 81. Maket Satışı Vergiye Dahil midir ?
 82. Koçan Fatura Tasdik
 83. Stopaj Yatmış Ama Kira Ödememiş
 84. Gmsi Zarar Durumunda Mesken İstisnasının Uygulanmama
 85. İşyeri Gmsi
 86. Kira Beyanında Eş Adına Lojman
 87. Gelir Vergisi Beyanında Geçmiş Yıl Zararları Uyarısı
 88. Yolcu Taşıma Bileti
 89. Yurtdışı Şirketin Türkiye'de Eleman Çalıştırması Sorunları
 90. Kira Geliri Elde Eden Ücretliler
 91. Kira Beyanı Takdi̇r Komi̇syonu
 92. 2016 Yılında Düzeltme
 93. Kira Stopajı
 94. Müteahhitten Geç Teslim Nedeni
 95. Kira Stopajları
 96. Gelir Vergisi Beyanname Şifre
 97. 29 Yaş Vergi Teşvik
 98. Soru-Kira Bedeli
 99. Muhtasar Düzeltme
 100. Gvk Tebliği 287 Taslağı -İlave İstihdam
 101. Bireysel Emeklilik Ödemesi
 102. Personel Bordro Gelir Vergisi
 103. Vergi̇ler Hakkında
 104. %5 Vergi İndirimi Hakkında
 105. Geçici Vergi Uzatılması Hk
 106. Ürettiğim Gıda, Hayvansal Ürünleri Satışında Vergileme
 107. Dönüm Sonu Kur Değerlemede Yüksek Kar Çıkması
 108. Şirket Ortağının, Ortağı Olduğu Başka Firma Adına Yapılan Ödemeler
 109. 6183/48 Taksitlendirme
 110. Ticket Vergi
 111. Adi Ortaklıkta Kazanç Beyanı
 112. Basit Usulde İşletme Hesabına Geçiş
 113. İcraya Ödenen Kiralarda Stopaj
 114. Geçici Vergi Ve Nace Kodu
 115. Geçici Vergi Beyannamesi Ekindeki Kkeg Hk.
 116. 6736 Sayılı Kanun İle Kapsama Giren Geçici Vergi
 117. Şahıs Şirketi Vergileri/Masrafları
 118. Web Sitesi Gider Gösterimi
 119. 6661 Sayılı Kanun Gelirleri Aralık Ayı Geliri Hangi Dönemde Gelir Girilecek
 120. Özel inşaatta Vergi Mükellefiyeti Durumu
 121. Vergi Hakkında
 122. Matrah Artırımı Taksit Ödeme Süresi Ertelendi mi ?
 123. Araç Aktife Kayıt Etme
 124. Basit Usul Vergi Muafiyeti
 125. Yapılandırılan Geçici Vergi Yıllık Vergiden İndirilir mi ?
 126. Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılması
 127. Şahıs İşletmesine Ait İşyerinin Kiralanması Halinde Vergi Sorumluluğu
 128. Geçici Vergi Beyannamesi Fatura Bilgileri Eki Excel Formatı
 129. Kosgeb Yardımları
 130. Pasaj Kira Geliri
 131. İstenen Belge
 132. Özgün Bir Satış Şekli
 133. Zorunlu Bes Prim Kesinti Gelir Vergisinden Muaf mı ?
 134. 29 Yaşaltı Gelir Vergisi Muafiyeti
 135. Ki̇ra Kontratı Damga Vergi̇si̇ Hk.
 136. E Beyanname Hatası ?
 137. Ödeme Emri
 138. Faturası Kesilip Gümrüğe Giriş Yapmayan Ürünler
 139. 18 Yaş Altında Vergi Mükellefi Olmak
 140. Fatura İsteme Talebim Hk
 141. Banka Sigorta Muamele Vergisi
 142. Ortakların Araçlarını Şi̇rkete Ki̇ralamak
 143. Huzur Hakkı Ödenmesinin Sona Ermesi
 144. Ücret Geli̇ri̇ Stopaj Hk
 145. İdare Payı Muhasebeleştirilmesi
 146. Mükellef Olmayana Vergi İncelemesi
 147. Seyyar Mi̇lli̇ Pi̇yango Bayi̇li̇ği̇
 148. Serbest Meslek Erbabı Demirbaş Satışı
 149. 500 Sermaye Hesabına Kaydın Yapılmaması
 150. Yurtdışından Elde Edilen Ücretin Vergilendirilmesi Hk.
 151. Serbest Meslek Erbabı Olarak İki Avukat İçin Kurulmuş Adi Ortaklıklık?
 152. Adi̇ Ortaklık Kuruluşu Hakkında
 153. 2016 Geli̇r Vergi̇ Beyannamesi̇ni̇ Şubat Ayında Verebi̇li̇rmi̇yi̇z
 154. Yıl Sonu Kur Değerlemesi Hakkında
 155. Patentin Ayni Olarak Koyulması Mükerrer 80/3 İle Birden Fazla işveren 86/1-b
 156. Hava Taşımacılığı %5 Emsal Hasılat
 157. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İstisnalar
 158. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Hk.
 159. Yurtdışındaki Firmanın Türkiye Şubesi
 160. Yurtdışı İnşaat Geliri Ve Gideri
 161. Nakit Sermaye Artışı
 162. Maliyet Hesabı
 163. Özel Emekli Sandığının Kestiği Vergilendirmeler
 164. Kurumlar Vergisi,Temettü,Matrah,Stopaj
 165. Kira Bedeli
 166. Adi Ortaklık Araç Gideri Hk.
 167. Kar Dağıtımnda Yıl Sırası Hk.
 168. Basit Usul Devri
 169. Re'sen Terkin Halinde Elektronik Beyanname
 170. İşletme Defterlerinde
 171. İştirak Kazancı Hakkında
 172. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Hk.
 173. Cep Telefonu Lira Yükleme Dekontunun Gider Gösterilmesi
 174. 646/656 Hesap İşleyişi
 175. Yeni Açılış Defter Tasdiki Hk.
 176. Gayrimenkul Satış Kazancı Hesaplama Yöntemi
 177. Gider Pusulasından Ba Formunda Hangi Rakam Yazılmalıdır
 178. Limited Şirket Tasfiye İşlemleri
 179. Google (Youtube) Reklam Gelirleri
 180. Meslek Mensubu Matrah Arttırımı
 181. Gelir Vergisi Muaflığı İle İlgili
 182. Aracılık Hizmeti Faturası
 183. Sanat Eserlerinin Online Satışı Hakkında
 184. Bazı Kanunlarda Değişiklik Düzenlemeleri (ÖTV, SGK, Yapılandırma)
 185. 6736 Seçilmeden Gönderilen Beyannamede Çıkan Vergi
 186. Bankadaki Para İçin Gelir Vergisi
 187. Binek Araçta Kdv Ve Ötv Nin Gider Yazılması
 188. Serbest Mesleklerin Geçici Vergisi Hk.
 189. Vefat Eden Meslek Mensubu
 190. 6736 Sayılı Kanun İle Yapılandırılan Geçici Vergi
 191. Geçici Beyannamesi Maliyet Hs.
 192. Stok Affında Kafamda Deli̇ Sorular
 193. Şahıstan Şirkete Nevi Değişikliği Gelir Vergisi Beyannamesi
 194. Yabancı Plakalı Aracın Şahsın İşletmesinde Kullanımı ?
 195. Kira Sözleşmesinde Ceza Tutarı
 196. Yedek Akçe
 197. Meksikadan Serbest Meslek Faaliyeti Kapsamında Hizmet Almak
 198. Mahkeme Kararı İle Yıkılan İnşaatın Giderleri
 199. 6736 Sayılı Kanuna Göre Pişmanlıkla Beyanname Verme Süresi Hk.
 200. Amatör Spor Derneği̇’ne Ödenen Turnuva Katılım Payı Hk.
 201. Genç Girişimci Kazanç İstisnası Geçici Vergi Beyanı
 202. İnşaat İçin Gelen Avanslar
 203. Bekar ve Evli Çalışan Haricindeki Çalışanların Ücreti Düştü
 204. Alınan Ticari Malın Şirket Bünyesinde Kullanılması
 205. İlk Yardım Eğitim Merkezi
 206. Yurtdışı Reklamlarıyla İlgili
 207. Okul Aile Birliği Gelirleri
 208. Varlık Barışı Hk
 209. Zarar Olan Yıl İçin Matrah Artırımı
 210. Ortaklardan Alacaklar Hesabı İçin Matrah Arttırımı
 211. İade Dilekçesi
 212. Büro Kapanışı Geçici Vergi
 213. Matrah Artırmı Kkeg
 214. Matrah Artırımı Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar
 215. Muhtasar Beyanname
 216. Spor Derneği Muhtasar Beyanı Aracılık Sözleşmesi
 217. Matrah Arttırımı Düzeltme İptal Yapılabilir mi ?
 218. Hem Serbest Meslek Hemde İşletme Defteri Olan Matrah Artırımı
 219. Kurumlar Vergisi Matrah Arttırımı Hk.
 220. Şahsın Yurtdışına Verdiği Hizmet İçin Vergi Olur Mu?
 221. Şubeler Arası Faturalaşma
 222. Kendi İşyerimi Benim Adıma Başka Biri Çalıştırabilir mi ?
 223. 2016 Yılı İlk 6 Ay Hiç Beyanname Vermeyen Bilanço Usulü Mükellefin 6736 Sayılı Kanundan Yararlanması
 224. İşyeri Bildirimleri Hk.
 225. 29 Yaş Teşviki
 226. Yurt Dışında Kazanılan Para
 227. Luca Kümlatif Vergi Matrahı
 228. Yurtdışındaki Bulut Hizmeti Sunan Firmaya Hizmet
 229. Şikayet
 230. İade Özel Sağlık Sigortası
 231. Eğitim Harcamalarındaki Yemek Bedeli Hesabı
 232. Bazı Kanunlarda Değişiklik
 233. Yapı Kullanma İzin Harcı Gider Durumu
 234. Banka Hesabı
 235. Kapatilması Unutulan Şahış Şirketi Vergi Durumu
 236. Eni İşyeri Kira Kontratı Hakkında
 237. Mali Zarar
 238. Yurt Dışına Satılan Malın Montajı Ve Fatura Kesimi Hakkında
 239. İşçilik Faturası Kesme Hakkında
 240. Gelir Vergisi Genel Tebliği
 241. Emekli Şirket Ortağı Huzur Hakkı
 242. Sgk Nakillerinde 2. Agi Hakkında
 243. Matrah Artırımı
 244. İnşaat İşi
 245. Şahış İşletmesinde Faturalı Alınan Binanın Kdvsinin İşlenmesi Hakkında
 246. Yurtdışında Mukim İlişkili Firma Tarafından Düzenlenen Lisans Ve Bakım Bed.Fat.Ve Transfer Fiyatland
 247. Ba Bs Cezası Hakkında
 248. İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar
 249. Muhtasar Ekinde Kaydırma
 250. İşletme Defteri Ödenmeyen Kiranın Gidere Atılması Hakkında