PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 1. Ertelenmiş prim
 2. Kurumlar Vergisi Tevkifat Satırları
 3. Konser Organizasyonu
 4. Tasfiye Sonu Tarihi
 5. Kira Gelir Beyanı Düzeltme?
 6. Alacağımızı Tahsil Edemiyoruz
 7. İştirak Hisse Satışı
 8. Dar Mükellef Beyanname Verir mi ?
 9. Kurumlar Vergisinde Geçmiş Yıl Karları..
 10. Ödemesi Ertelenen Sgk Primleri Gider Kabul Edilmiyor
 11. Transfer Fiyat Formu
 12. Şahıs Firması Aktifinde Görünmeyen Gayrimenkul Hakkında
 13. Çiftçiler İçin E-Ticaret
 14. Şahıstan Ve Şirket Ortağından Araç Kiralama
 15. Yabancı Sermaye Teşvikleri Hakkında
 16. Gayri Maddi Hak Ödemesi
 17. Anonim Şirket Ortaklarına Ücret Ödenmesi
 18. Kurumlar Beyannamesinde Ek Mali Tablolar Nedir
 19. Plaka İçin Şube Açılışı
 20. Ki̇ra Beyanı
 21. Tecil Ve Taksitlendirme Talep Formundaki Hesaplama
 22. Hazır Beyan ile Hatalı Kira Beyanı'nın Düzeltimi
 23. Sgk Muhtasar Birleştirme Bildirimi
 24. Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş..
 25. Dar Mükellefiyette Şahıs İşletmesi Hk.
 26. Ev Satışı Sonucu Gelir Vergisi Hesaplaması
 27. Gider Pusulası Kesi̇len Ki̇şi̇
 28. Terkin Hesaplama
 29. Tahsil Edilemeyen Dövzili Alacak Ve Oluşan Kur Farkı Faturası
 30. Noterlerin Muhasebesi
 31. Genç Girişimci Kazanç İstisnası
 32. Maket Satışı Vergiye Dahil midir ?
 33. Koçan Fatura Tasdik
 34. Stopaj Yatmış Ama Kira Ödememiş
 35. Gmsi Zarar Durumunda Mesken İstisnasının Uygulanmama
 36. İşyeri Gmsi
 37. Kira Beyanında Eş Adına Lojman
 38. Gelir Vergisi Beyanında Geçmiş Yıl Zararları Uyarısı
 39. Yolcu Taşıma Bileti
 40. Yurtdışı Şirketin Türkiye'de Eleman Çalıştırması Sorunları
 41. Kira Geliri Elde Eden Ücretliler
 42. Kira Beyanı Takdi̇r Komi̇syonu
 43. 2016 Yılında Düzeltme
 44. Kira Stopajı
 45. Müteahhitten Geç Teslim Nedeni
 46. Kira Stopajları
 47. Gelir Vergisi Beyanname Şifre
 48. 29 Yaş Vergi Teşvik
 49. Soru-Kira Bedeli
 50. Muhtasar Düzeltme
 51. Gvk Tebliği 287 Taslağı -İlave İstihdam
 52. Bireysel Emeklilik Ödemesi
 53. Personel Bordro Gelir Vergisi
 54. Vergi̇ler Hakkında
 55. %5 Vergi İndirimi Hakkında
 56. Geçici Vergi Uzatılması Hk
 57. Ürettiğim Gıda, Hayvansal Ürünleri Satışında Vergileme
 58. Dönüm Sonu Kur Değerlemede Yüksek Kar Çıkması
 59. Şirket Ortağının, Ortağı Olduğu Başka Firma Adına Yapılan Ödemeler
 60. 6183/48 Taksitlendirme
 61. Ticket Vergi
 62. Adi Ortaklıkta Kazanç Beyanı
 63. Basit Usulde İşletme Hesabına Geçiş
 64. İcraya Ödenen Kiralarda Stopaj
 65. Geçici Vergi Ve Nace Kodu
 66. Geçici Vergi Beyannamesi Ekindeki Kkeg Hk.
 67. 6736 Sayılı Kanun İle Kapsama Giren Geçici Vergi
 68. Şahıs Şirketi Vergileri/Masrafları
 69. Web Sitesi Gider Gösterimi
 70. 6661 Sayılı Kanun Gelirleri Aralık Ayı Geliri Hangi Dönemde Gelir Girilecek
 71. Özel inşaatta Vergi Mükellefiyeti Durumu
 72. Vergi Hakkında
 73. Matrah Artırımı Taksit Ödeme Süresi Ertelendi mi ?
 74. Araç Aktife Kayıt Etme
 75. Basit Usul Vergi Muafiyeti
 76. Yapılandırılan Geçici Vergi Yıllık Vergiden İndirilir mi ?
 77. Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılması
 78. Şahıs İşletmesine Ait İşyerinin Kiralanması Halinde Vergi Sorumluluğu
 79. Geçici Vergi Beyannamesi Fatura Bilgileri Eki Excel Formatı
 80. Kosgeb Yardımları
 81. Pasaj Kira Geliri
 82. İstenen Belge
 83. Özgün Bir Satış Şekli
 84. Zorunlu Bes Prim Kesinti Gelir Vergisinden Muaf mı ?
 85. 29 Yaşaltı Gelir Vergisi Muafiyeti
 86. Ki̇ra Kontratı Damga Vergi̇si̇ Hk.
 87. E Beyanname Hatası ?
 88. Ödeme Emri
 89. Faturası Kesilip Gümrüğe Giriş Yapmayan Ürünler
 90. 18 Yaş Altında Vergi Mükellefi Olmak
 91. Fatura İsteme Talebim Hk
 92. Banka Sigorta Muamele Vergisi
 93. Ortakların Araçlarını Şi̇rkete Ki̇ralamak
 94. Huzur Hakkı Ödenmesinin Sona Ermesi
 95. Ücret Geli̇ri̇ Stopaj Hk
 96. İdare Payı Muhasebeleştirilmesi
 97. Mükellef Olmayana Vergi İncelemesi
 98. Seyyar Mi̇lli̇ Pi̇yango Bayi̇li̇ği̇
 99. Serbest Meslek Erbabı Demirbaş Satışı
 100. 500 Sermaye Hesabına Kaydın Yapılmaması
 101. Yurtdışından Elde Edilen Ücretin Vergilendirilmesi Hk.
 102. Serbest Meslek Erbabı Olarak İki Avukat İçin Kurulmuş Adi Ortaklıklık?
 103. Adi̇ Ortaklık Kuruluşu Hakkında
 104. 2016 Geli̇r Vergi̇ Beyannamesi̇ni̇ Şubat Ayında Verebi̇li̇rmi̇yi̇z
 105. Yıl Sonu Kur Değerlemesi Hakkında
 106. Patentin Ayni Olarak Koyulması Mükerrer 80/3 İle Birden Fazla işveren 86/1-b
 107. Hava Taşımacılığı %5 Emsal Hasılat
 108. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İstisnalar
 109. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Hk.
 110. Yurtdışındaki Firmanın Türkiye Şubesi
 111. Yurtdışı İnşaat Geliri Ve Gideri
 112. Nakit Sermaye Artışı
 113. Maliyet Hesabı
 114. Özel Emekli Sandığının Kestiği Vergilendirmeler
 115. Kurumlar Vergisi,Temettü,Matrah,Stopaj
 116. Kira Bedeli
 117. Adi Ortaklık Araç Gideri Hk.
 118. Kar Dağıtımnda Yıl Sırası Hk.
 119. Basit Usul Devri
 120. Re'sen Terkin Halinde Elektronik Beyanname
 121. İşletme Defterlerinde
 122. İştirak Kazancı Hakkında
 123. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Hk.
 124. Cep Telefonu Lira Yükleme Dekontunun Gider Gösterilmesi
 125. 646/656 Hesap İşleyişi
 126. Yeni Açılış Defter Tasdiki Hk.
 127. Gayrimenkul Satış Kazancı Hesaplama Yöntemi
 128. Gider Pusulasından Ba Formunda Hangi Rakam Yazılmalıdır
 129. Limited Şirket Tasfiye İşlemleri
 130. Google (Youtube) Reklam Gelirleri
 131. Meslek Mensubu Matrah Arttırımı
 132. Gelir Vergisi Muaflığı İle İlgili
 133. Aracılık Hizmeti Faturası
 134. Sanat Eserlerinin Online Satışı Hakkında
 135. Bazı Kanunlarda Değişiklik Düzenlemeleri (ÖTV, SGK, Yapılandırma)
 136. 6736 Seçilmeden Gönderilen Beyannamede Çıkan Vergi
 137. Bankadaki Para İçin Gelir Vergisi
 138. Binek Araçta Kdv Ve Ötv Nin Gider Yazılması
 139. Serbest Mesleklerin Geçici Vergisi Hk.
 140. Vefat Eden Meslek Mensubu
 141. 6736 Sayılı Kanun İle Yapılandırılan Geçici Vergi
 142. Geçici Beyannamesi Maliyet Hs.
 143. Stok Affında Kafamda Deli̇ Sorular
 144. Şahıstan Şirkete Nevi Değişikliği Gelir Vergisi Beyannamesi
 145. Yabancı Plakalı Aracın Şahsın İşletmesinde Kullanımı ?
 146. Kira Sözleşmesinde Ceza Tutarı
 147. Yedek Akçe
 148. Meksikadan Serbest Meslek Faaliyeti Kapsamında Hizmet Almak
 149. Mahkeme Kararı İle Yıkılan İnşaatın Giderleri
 150. 6736 Sayılı Kanuna Göre Pişmanlıkla Beyanname Verme Süresi Hk.
 151. Amatör Spor Derneği̇’ne Ödenen Turnuva Katılım Payı Hk.
 152. Genç Girişimci Kazanç İstisnası Geçici Vergi Beyanı
 153. İnşaat İçin Gelen Avanslar
 154. Bekar ve Evli Çalışan Haricindeki Çalışanların Ücreti Düştü
 155. Alınan Ticari Malın Şirket Bünyesinde Kullanılması
 156. İlk Yardım Eğitim Merkezi
 157. Yurtdışı Reklamlarıyla İlgili
 158. Okul Aile Birliği Gelirleri
 159. Varlık Barışı Hk
 160. Zarar Olan Yıl İçin Matrah Artırımı
 161. Ortaklardan Alacaklar Hesabı İçin Matrah Arttırımı
 162. İade Dilekçesi
 163. Büro Kapanışı Geçici Vergi
 164. Matrah Artırmı Kkeg
 165. Matrah Artırımı Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar
 166. Muhtasar Beyanname
 167. Spor Derneği Muhtasar Beyanı Aracılık Sözleşmesi
 168. Matrah Arttırımı Düzeltme İptal Yapılabilir mi ?
 169. Hem Serbest Meslek Hemde İşletme Defteri Olan Matrah Artırımı
 170. Kurumlar Vergisi Matrah Arttırımı Hk.
 171. Şahsın Yurtdışına Verdiği Hizmet İçin Vergi Olur Mu?
 172. Şubeler Arası Faturalaşma
 173. Kendi İşyerimi Benim Adıma Başka Biri Çalıştırabilir mi ?
 174. 2016 Yılı İlk 6 Ay Hiç Beyanname Vermeyen Bilanço Usulü Mükellefin 6736 Sayılı Kanundan Yararlanması
 175. İşyeri Bildirimleri Hk.
 176. 29 Yaş Teşviki
 177. Yurt Dışında Kazanılan Para
 178. Luca Kümlatif Vergi Matrahı
 179. Yurtdışındaki Bulut Hizmeti Sunan Firmaya Hizmet
 180. Şikayet
 181. İade Özel Sağlık Sigortası
 182. Eğitim Harcamalarındaki Yemek Bedeli Hesabı
 183. Bazı Kanunlarda Değişiklik
 184. Yapı Kullanma İzin Harcı Gider Durumu
 185. Banka Hesabı
 186. Kapatilması Unutulan Şahış Şirketi Vergi Durumu
 187. Eni İşyeri Kira Kontratı Hakkında
 188. Mali Zarar
 189. Yurt Dışına Satılan Malın Montajı Ve Fatura Kesimi Hakkında
 190. İşçilik Faturası Kesme Hakkında
 191. Gelir Vergisi Genel Tebliği
 192. Emekli Şirket Ortağı Huzur Hakkı
 193. Sgk Nakillerinde 2. Agi Hakkında
 194. Matrah Artırımı
 195. İnşaat İşi
 196. Şahış İşletmesinde Faturalı Alınan Binanın Kdvsinin İşlenmesi Hakkında
 197. Yurtdışında Mukim İlişkili Firma Tarafından Düzenlenen Lisans Ve Bakım Bed.Fat.Ve Transfer Fiyatland
 198. Ba Bs Cezası Hakkında
 199. İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar
 200. Muhtasar Ekinde Kaydırma
 201. İşletme Defteri Ödenmeyen Kiranın Gidere Atılması Hakkında
 202. Geçici Vergi
 203. Şirket Aktifine Kayıtlı Arsanın Kat Karşılığı Devri
 204. Kurumlar Vergisi + Gelir Vergisi Kesintisi Stopajı (KKTC)
 205. Sgk Teşvik
 206. 2016 Vergi Affı
 207. İhracat Faturası
 208. E-Beyanname'den Yeni Bir Hizmet hk.;
 209. İrsaliyeli Fatura
 210. Diğer Ücretlinin Tarh Edilmemesi Sonucu Vergi Ziyaı Cezası Affedilecekmi
 211. Yurtdışı Gelen Para Kkdf ?
 212. Yemek Bedeli
 213. Engelli İndiriminde Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi
 214. Mimarlık Faturasının Giderleşmesi
 215. Huzur Hakkı
 216. Eğitim Seti Satma
 217. Serbest Meslek Makbuzu hk
 218. Beyanname Verilemiyor
 219. İncelemede Brüt Hesaplarken Stopaj Düşmemek...
 220. Vergi Planlaması
 221. İşçiden Alınan İhbar Tazminatı
 222. Geçmişe Yönelik Vergi
 223. Değer Artış Kazancı Nasıl Olmalı Ve Enflasyon
 224. İlk Defa İş Kuracak Genç Girişimciler İçin Vergi Muafiyeti
 225. 2015 Yılında Smmm Mkz Stoajı Beyan Etmemiş Ve Edemeyecek Firma İçin Ne Yaparız
 226. Muhtasar Beyannameden Doğan
 227. Fason İşçilik Faturası Kesilmesi Hakkında
 228. Kira Gelir Vergisi
 229. Kira Sözleşme Damga Vergisi
 230. Kar Dağıtımı
 231. Basit Usul Internet Cafe Isletiyorum Web Tasarım Icın Fatura Kesebilir Miyim?
 232. Türkiye'de Yaşayıp, Yurtdışında Şirket Kurmak, Türkiye'de Vergilendirilmek
 233. Yurtdışından Gelen Faturayı Türkiye'de Alış Faturası Olarak Gösterebilirmiyim ?
 234. Basit Usul Beyanname Takdire Sevk
 235. Yurtdışından Faturalandırma
 236. Bağış Ve Yardımlar
 237. Fatura Hakkında
 238. Tasfiyeye Giriş Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hakkında
 239. Hesap Virman
 240. Yurt Dışındaki Şirket Gelirlerinin Türkiye'ye Aktarılması
 241. Türsab Acentası İle Rehber Arasında
 242. Şirket Avukatının Masrafları Hk.
 243. Yazılım Firması Satış Maliyeti
 244. Adres Değişikliği Nakil
 245. Kurumlar Vergisi
 246. Vergi Değeri Hakkında.
 247. Adres Değişikliği Hakkında.
 248. K.Geçici Vergi Beyanı E-fatura Bilgileri
 249. Şirket Ortağı Arsasına İnşaat Yapımı
 250. Geçmiş Dönem Sgk Primleri Hk.