PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Gelir Vergisi Engellilik İndirimi
 2. Gmsi- Gerçek Giderde Amortisman Ve Veraset
 3. Gelir Vergisi Beyannamesi Düzeltme
 4. Hasılat Esaslı Vergilendirme.
 5. Gelir Vergisi Beyanname Çeşidi
 6. Gelir Vergisi Geçmiş Yıl Zararı
 7. Gelir Vergisi İndirimi Hata Mesajı
 8. Bağımlı Ama Herhangi Bir İmza Yetkisi Olmadan Çalışan SMMM Mükellefiyet Kaydı Açabilir Mi?
 9. Gelir Vergisi Mahsup
 10. %10 Yanılma Payı
 11. Şahıs Şirketi Olarak Yurt Dışına Hizmet Ihracatı Yapılabiliyor Mu?
 12. Gelir Vergisi Kira Geliri
 13. Gelir Vergisi Kanunu Madde-86/c 103
 14. Kira Gelirlerinde İktisap Bedelinin İndirimi
 15. Dar Mükellef Olma Şartı
 16. Kıdem Tazminatı
 17. Yıllık Gelir Vergisi İadesi Gayrimenkul Kazançları
 18. Vergiden Düşmek
 19. Geç Verilen Gayrimenkul Kira Gelir Ceza
 20. Ticari Kazanç ve Konut Kira Gelirinde Gerçek Gider Yöntemi
 21. Spor Faaliyetleri Yapacak Firma Kuruluşu
 22. Yıllık Beyannamede İşyeri Sahiplik Bilgisi Hk
 23. Yıllık Gelir Vergisi Bey.Genç Girişimci İstisnası Hk.
 24. Gelir Vergisinde Vergi İndirimi
 25. 5 Yıldan Önce Ev Satışı Konusunda
 26. Gelir Vergisi
 27. Gelir Vergisi Defter Beyan
 28. İşyeri Tadilat
 29. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi
 30. Luca Hk.
 31. İnternetten Para Kazandım Şimdi Ne Yapmalıyım ?
 32. Evde Çalışan Kadın Teşvikleri
 33. Dönem Sonu Dövizli Cari Hesap Değerlemesi
 34. Hastalık Nedeni ile Çalışılmayan Günlerde Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi
 35. 2019 yılında Çıkması Beklenen Muhtemel Vergi Affı
 36. Araç Satış Gerçek Bedeli
 37. Tasfiye Memuru Gelir Vergisi Mükellefi Olabilir mi ?
 38. 4.Dönem Geçici Vergi
 39. Şüpheli Alacak
 40. Genç Girişimci Kazanç İstisnası Hakında Soru?
 41. Amortismanı Erken Giderleştirme
 42. Sermaye Taahhüt Avansının Yatırıldığı Yıl Sermaye Arttırımı Gerçekleşmeli mi ?
 43. Kereste İmalatında Hangi Hesapları Kullanmak Doğrudur ?
 44. Matrah Arttırımı Muhasebe Kaydı
 45. Luca Kdv Beyannamesi
 46. AGİ Yüzde Oranları Lazım ?
 47. Tasfiyeye Giren Firmanın Vergi Alacağı
 48. Kasa Adatlandırması
 49. İnternet Üzerinden Reklam Gelirinde Stopaj Uygulaması Hk
 50. Yardımınıza İhtiyacım Var
 51. Şahıs Şirketine Nevi Değişikliği Yapmak, Yeni Şirket mi Kurmak Daha Mantıklı Olur
 52. Transfer Fiyatlandırma hk
 53. Hizmet İhracatında Götürü Bedel Olur mu ?
 54. Özelgeler Hk.
 55. Basit Usül Kapanışı
 56. Sözleşme
 57. Matrah Arttırımına Rağmen Ceza Geldi
 58. Geçici Verginin Nakden İadesi
 59. 7143 Yurtdışı Varlık Barışı Kanunu
 60. Gelir Vergisi
 61. Defter Beyan Kuruş Farkı
 62. Tasfiyeye Giriş Beyannamesi Nasıl Verilir ?
 63. 2018 4. Dönem Kurlar
 64. Banka Borcu Olan Ltd Şirket Kapanışı
 65. Bina İnşaatında Daire m2 Bilgisi ve Maliyet Oluşturma
 66. Defter Beyan Amortisman Hk
 67. Limited Şirket Tasfiyesi (Alacak ve Borçla)
 68. Kat Karşılığı Daire Ve Dükkan Satışı Ve Vergisel Durum
 69. Şirketin Aktifinde Olan İşyerinin Kirayı Tahsil Edememesi
 70. İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi
 71. A.Ş. Damga Vergisi
 72. Bilançodan İşletme Defterine Geçiş
 73. Stopaj İadesi Hk
 74. Dövizli Bankaları İşlerken Baz Alınacak Kur Hk.
 75. Şüpheli Alacak
 76. Yurtdışı Hizmet İthali Gider Gösterme
 77. Döviz Gelirleri Beyan Formu
 78. Şüpheli Hale Gelen Mal Alışı Faturası
 79. İhracatta Kur Değerlemesi
 80. Şirkete Ait Binek Oto Yakıt Gideri
 81. Kurum Geçici Döneminde Yatırım Teşvik Belgesi Kullanımı Hk.
 82. İş Ortaklığı Muhasebesi hk.
 83. Engelli Mükellefiyet Açılışı Hk.
 84. Yurt Dışında Yaşarken Vergi Yükümlülüğü
 85. Basit Usul Mükellefin Aynı Zamanda Kira Geliride Elde Etmesi, Defter Beyan Sistemi Ve Beyanı Hk.
 86. Eski Hükümlü Teşvikleri
 87. Engellilik İndirimi
 88. Dövizle Ödenen Fatura Bedeli
 89. Farklı İllerde Şubesiz Faaliyet
 90. Kira Stopajı-Vakıf Kiracısı
 91. Hollanda'lı Ortağın Hisse Devri
 92. Şahıs Firmaları Arası İş Makinası Kiralama
 93. İşyeri Açılış İşlemleri
 94. ÖKC Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılması
 95. 18 Yaş Altı İşyeri Açılışı
 96. Dövizli Fatura Kur Farkı Şartı Var mı ?
 97. Kira Miktarı Sorun
 98. Stopaj Tevkifatından Borcu Bulunmayan İş Ortaklığının Tevkifatının Ana Ortaklarca Mahsubu
 99. Basit Usul Vergi Mükelleflerinin Defter Beyan Sistemine Girişi ve Diğer Yapması Gerekenler Hk.
 100. Gelir Vergisi İstisnası Ve Gençlere Vergi Muafiyeti
 101. Muhtasar-Sgk Beyannamesi
 102. 7143 Kayıtlarda Olduğu Halde Gerçekte Olmayan Ortaklar Hesabı Ve Diğer Hesaplardaki İşlemler Hk.
 103. Dropshipping Vergilendirme
 104. 7143 Kdv Matrah Arttırımı
 105. Vergi Açılışı
 106. Tapu Harcının Güncelleştirilmesi
 107. Stopaj Hakkında
 108. Gider Makbuzu Noter Onayı
 109. KKEG Hesabı
 110. Kasada Yüklü Döviz Bulundurma
 111. Okul Servisi Hk
 112. Geçici Vergideki Yeni Uyarı Hk.
 113. Vergi Planlaması Nasıl Yapılır ?
 114. Yurtdışından Alınan Ücretlerin Vergilendirilmesi Nasıl Oluyor ?
 115. Silah Taşıma Ruhsatı Harcı Mahsup
 116. 05.12.2017 Tarihinden İtibaren Yapılacak Satışlarda Kazançlar İçin İstisna Oranı % 50 ..Hata Mesajı
 117. Ödenmeyen Vergiler
 118. 7143 Geçmiş Yıl Zararları Hk
 119. Muhtasar Beyanname Teşvikli Personel Bildirimi (İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim)
 120. Limited Şirket Gider Sorunu Hk.
 121. Muhtasar Problem
 122. 7103 Sayılı Kanun Vergi Teşviği
 123. 4447 19 Madde Muhtasar Doldurma
 124. Hibe Edilen Demirbaşın Kaydı
 125. Limited Şirket Tasfiye Sonu Kapanış İşlemleri
 126. 7143 Sayılı Kanun
 127. Maliyet Muhasebesi
 128. Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Hakkında
 129. Basit Usul İşçilik Giderleri
 130. Arsa Karşılığı Daire İşinde Kdv Ve Daire Bedeli
 131. Muhtasar Beyanname
 132. Uzaktan Saha Elemanları Hakkında (Network Sistemi)
 133. Satılan Ticari Malın Maliyeti
 134. (Taşeron İşçiler) Feshedilen Sözleşmeler Nedeniyle Ödenecek Tazminattan Gelir Vergisi ve Damga Vergi
 135. 7143 Sayılı Kanun Kasa Eksikliği
 136. Matrah Artışı İçin Bdp Güncellemesi Hk
 137. Ortağın 2006 Yılında Şirkete Verdiği Euro Borç
 138. Hiç Dağıtılmamış Geçmiş Yıl Karları
 139. Basit Usul İşçi Sigorta Giderleri
 140. 7143 Varlık Barışı Hakkında
 141. Yeni Kurulan Şirkette Zorunlu Bireysel Emeklilik
 142. Geçmiş Yıl Karlarına Stopaj
 143. Mahkeme Kararı ile Alt Taşeron Personelinin Kıdemi
 144. Sağlık Kabini Hizmeti
 145. Arsa Bağışı
 146. 7143 Yapılandırma Düzeltme Beyannamesi
 147. 7143 Sayılı Kanun Matrah Artırımı
 148. 6736 Sayılı Kanun Matrah Arttırımı
 149. Vergi Mükellefi Olmayan Nihai Tüketicilere Yapılacak Ödemeler Hakkında
 150. Geçici Vergi Beyanında Geçmiş Yıl Zararı Hk.
 151. Araç Kiralama Şirketi Kendi Ortağina ve Müdürüne Araç Kiralarsa Amortisman Uygulamasi Nasil Olur?
 152. Adat Faiz Hesaplama
 153. Taşınmaz Satışı Gelir Vergisi ve KDV Muafiyet Sorunu
 154. Yabancı Firmanın Türkiye Satış Sorumlusu Olarak Alınan Döviz Maaşlarında Gelir Vergisi
 155. Defter Beyan Geçici Vergi
 156. Bir Ülkede Açılan Banka Hesabının Vergilendirilmesi
 157. Serbest Meslek Kazancı Kesinti Yolu İle Ödenen Vergi Mahsubu
 158. Firmanın Ürünlerini İnternet Sayfası Üzerinden Satışı
 159. Taşerona Kesilen Hizmet Faturaları
 160. Adi Ortaklık Stopaj İadesi
 161. Kurumlar Vergisi Mahsup
 162. Yurtdışı Yazılım İhracatı Matrah Tespiti
 163. LTD Şirketten Şahısa Kredi Kartı Borcu Ödemesi
 164. 29 Yaş Altı Vergi Muafiyeti Aşımı Hakkında
 165. IRS'te ITIN Numarası Hakkında
 166. Kurumlar Vergisi Banka Stopaj Kesintileri
 167. 296 Nolu Hesap
 168. Yatırım Teşvik Belgesi ve Yap İşlet Devret Modeli
 169. İngilizce YouTube Kanalımdan Sağladığım Gelirin Vergisini Nasıl Verebilirim?
 170. Yatırım Teşvik Belgesi İndirimli Kurumlar Vergisi
 171. Gelir Gider Tahakkukları Hk.
 172. Bağış ve Yardımların Beyannamede Gösterilmesi ve Muhasebe Kaydı
 173. 2017 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider - Diğer
 174. Peşin Ödenen 3 Yıllık Kira Bedeli Hakkında
 175. Geçici Vergiyi Ödemedim, YGV Geldi Ama Geçici Vergi Hala Görünüyor
 176. Yüzde 5 Hesaplanan Kurumlar Vergisi İndirimi
 177. Adi Ortaklık Yıllara Sari İşler
 178. Mevduat Faizi
 179. Vergi Borcu ile Alakalı Bir Durum İş Bilenlerden Akıl Lazım
 180. Alt Kira Vergilendirmesi Hk.
 181. Faal Olmadan Kapanan İşyeri
 182. Kim Ödeyecek?
 183. Değer Artış Kazancının Beyanı Hakkında
 184. Şahıs Şirketi Kapanışı Taşıt Vergi Borcu vs.
 185. Kira Geliri Çocuk Ve Eşe Devir Olur mu ?
 186. Oto - Alım Satım Sonucu Vergi Cezası ?
 187. Kira Beyannamesi
 188. 1 Temettü Hakkında
 189. 9009 Ölüm Beyannamesi Hatası
 190. %5 Vergi İndirimi
 191. Şahıstan Limited Şirkete Dönüşümde Geçmiş Yıl Zararlarının Durumu
 192. Yurtdışı Ana Firma Kredi
 193. Birden Fazla Yılın Geçmiş Kârlarının Dağıtılması
 194. Yenilerin Kafası Karışık
 195. Gelir Vergisi Yıllık Beyanname Hakkında
 196. Ltd. Şti. Alacaklı Ortak Hisse Devri
 197. Yurtdışı Danışmanlık Ücreti
 198. Vergi Dairesinin Faturayı İptal Etmesi
 199. İnşaat Taahhüt İşi
 200. Meslek Mensupları Zarar Etmeleri Durumunda Kestikleri MKB İadelerini Alabilir mi?
 201. Kiram Beyan Ettim Bu Ne Demek?
 202. Döviz Gelirin Vergilendirilmesi
 203. 2017 Gerçek Usul Kira Gelir Beyanı
 204. Kooperatif İktisadi İşletme
 205. Yıl İçinde Basit Usulden Deftere Geçişde Yıllık G.V Birleştirme
 206. Kar Dağıtım Matrahı
 207. Gider Yansıtma
 208. Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 209. Turkcell Faturası Kdv Öiv Ayırma
 210. Payeer
 211. Diyanet Vakfı Arsasına Cami Yapımı Ve Bağış Konusu
 212. Cari Hesap Mutabakat Farklarının Gider Olarak Yazılması Ve Sonuçları
 213. Yıl. Yay. İnşaat Stopajın Kurumlar Beyanında Düşümü
 214. Ser.Meslek Kazancı Geçici Vergi Hk.
 215. İnşaat Ortak Alan Hesaplama
 216. İnşaat Yapı Ruhsatı
 217. Vergisini Düzenli Ödeyene 5 Puan İndirim
 218. Pamuk Faturasında Fiyat Farkı Faturası
 219. 29 Yaş Altı Vergi Kanunu İle İlgili Bir Sorum Olacak
 220. Sonradan Yıllara Sari Olan İş
 221. Kanunen Kabul Edi̇lmeyen Gi̇derler
 222. Yıl İçinde Basit Usülden Gerçeğe Geçiş
 223. Para Transferinde Komisyoncu Firma Olmak
 224. Yurdışı Firma Hissesinin Satışı Ve Bedelinin Türkiye'ye Getirilmesi
 225. Avukat + Bilirkişi Vergilendirme ?
 226. Şirket Sahibinin Ev/işyerinin Kiralanması Durumunda Stopaj?
 227. Muhtasar Beyan Adres Kısmı
 228. Vergi Muafiyeti ?
 229. Gelir Vergisinden İndirilen Giderler
 230. Sgk Teşvikleri
 231. Özel Sağlık Sigortası Gelir Vergisi
 232. Serbest Meslek Ödenen Damga Vergileri Ve Bağkur Primi Hak.
 233. Distribütör Gelen Para
 234. SPK Belgeli Yapılan İş Serbest Meslek Kazancına mı Girer?
 235. Lokanta İşletmesinde Bilançodan İşletme Hesabına Geçiş Hakkında
 236. Basit Usul Ticari Plaka Satışı Vergi
 237. Gvk Madde 23/14 Hakkında Bir Soru
 238. % 5 Vergi İndirimi
 239. Yurtdışı Lisans Bedeli Ödemesinde Stopaj Yükümlülükleri Olarak Ne Yapmalı?
 240. Basit Usulden İşletme Defterine Geçiş
 241. İşe İade Kararı Sonrası
 242. Şirket Tasfiyesi
 243. Yurtdışına Yapılan Hizmet Ve Gelir Vergisi
 244. Gelir İdaresi Kesintileri Sorgulama Hizmeti Hakkında Duyuru
 245. Bitcoin Vergilendirmesi
 246. Muhtasar + SGK Erteleme Geliyor!
 247. İade
 248. Estonyadan Hizmet Faturası
 249. Alan Adı Kiralama
 250. Sigorta Poliçesi hk