PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 1. Terkin Hesaplama
 2. Tahsil Edilemeyen Dövzili Alacak Ve Oluşan Kur Farkı Faturası
 3. Noterlerin Muhasebesi
 4. Genç Girişimci Kazanç İstisnası
 5. Maket Satışı Vergiye Dahil midir ?
 6. Koçan Fatura Tasdik
 7. Stopaj Yatmış Ama Kira Ödememiş
 8. Gmsi Zarar Durumunda Mesken İstisnasının Uygulanmama
 9. İşyeri Gmsi
 10. Kira Beyanında Eş Adına Lojman
 11. Gelir Vergisi Beyanında Geçmiş Yıl Zararları Uyarısı
 12. Yolcu Taşıma Bileti
 13. Yurtdışı Şirketin Türkiye'de Eleman Çalıştırması Sorunları
 14. Kira Geliri Elde Eden Ücretliler
 15. Kira Beyanı Takdi̇r Komi̇syonu
 16. 2016 Yılında Düzeltme
 17. Kira Stopajı
 18. Müteahhitten Geç Teslim Nedeni
 19. Kira Stopajları
 20. Gelir Vergisi Beyanname Şifre
 21. 29 Yaş Vergi Teşvik
 22. Soru-Kira Bedeli
 23. Muhtasar Düzeltme
 24. Gvk Tebliği 287 Taslağı -İlave İstihdam
 25. Bireysel Emeklilik Ödemesi
 26. Personel Bordro Gelir Vergisi
 27. Vergi̇ler Hakkında
 28. %5 Vergi İndirimi Hakkında
 29. Geçici Vergi Uzatılması Hk
 30. Ürettiğim Gıda, Hayvansal Ürünleri Satışında Vergileme
 31. Dönüm Sonu Kur Değerlemede Yüksek Kar Çıkması
 32. Şirket Ortağının, Ortağı Olduğu Başka Firma Adına Yapılan Ödemeler
 33. 6183/48 Taksitlendirme
 34. Ticket Vergi
 35. Adi Ortaklıkta Kazanç Beyanı
 36. Basit Usulde İşletme Hesabına Geçiş
 37. İcraya Ödenen Kiralarda Stopaj
 38. Geçici Vergi Ve Nace Kodu
 39. Geçici Vergi Beyannamesi Ekindeki Kkeg Hk.
 40. 6736 Sayılı Kanun İle Kapsama Giren Geçici Vergi
 41. Şahıs Şirketi Vergileri/Masrafları
 42. Web Sitesi Gider Gösterimi
 43. 6661 Sayılı Kanun Gelirleri Aralık Ayı Geliri Hangi Dönemde Gelir Girilecek
 44. Özel inşaatta Vergi Mükellefiyeti Durumu
 45. Vergi Hakkında
 46. Matrah Artırımı Taksit Ödeme Süresi Ertelendi mi ?
 47. Araç Aktife Kayıt Etme
 48. Basit Usul Vergi Muafiyeti
 49. Yapılandırılan Geçici Vergi Yıllık Vergiden İndirilir mi ?
 50. Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılması
 51. Şahıs İşletmesine Ait İşyerinin Kiralanması Halinde Vergi Sorumluluğu
 52. Geçici Vergi Beyannamesi Fatura Bilgileri Eki Excel Formatı
 53. Kosgeb Yardımları
 54. Pasaj Kira Geliri
 55. İstenen Belge
 56. Özgün Bir Satış Şekli
 57. Zorunlu Bes Prim Kesinti Gelir Vergisinden Muaf mı ?
 58. 29 Yaşaltı Gelir Vergisi Muafiyeti
 59. Ki̇ra Kontratı Damga Vergi̇si̇ Hk.
 60. E Beyanname Hatası ?
 61. Ödeme Emri
 62. Faturası Kesilip Gümrüğe Giriş Yapmayan Ürünler
 63. 18 Yaş Altında Vergi Mükellefi Olmak
 64. Fatura İsteme Talebim Hk
 65. Banka Sigorta Muamele Vergisi
 66. Ortakların Araçlarını Şi̇rkete Ki̇ralamak
 67. Huzur Hakkı Ödenmesinin Sona Ermesi
 68. Ücret Geli̇ri̇ Stopaj Hk
 69. İdare Payı Muhasebeleştirilmesi
 70. Mükellef Olmayana Vergi İncelemesi
 71. Seyyar Mi̇lli̇ Pi̇yango Bayi̇li̇ği̇
 72. Serbest Meslek Erbabı Demirbaş Satışı
 73. 500 Sermaye Hesabına Kaydın Yapılmaması
 74. Yurtdışından Elde Edilen Ücretin Vergilendirilmesi Hk.
 75. Serbest Meslek Erbabı Olarak İki Avukat İçin Kurulmuş Adi Ortaklıklık?
 76. Adi̇ Ortaklık Kuruluşu Hakkında
 77. 2016 Geli̇r Vergi̇ Beyannamesi̇ni̇ Şubat Ayında Verebi̇li̇rmi̇yi̇z
 78. Yıl Sonu Kur Değerlemesi Hakkında
 79. Patentin Ayni Olarak Koyulması Mükerrer 80/3 İle Birden Fazla işveren 86/1-b
 80. Hava Taşımacılığı %5 Emsal Hasılat
 81. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İstisnalar
 82. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Hk.
 83. Yurtdışındaki Firmanın Türkiye Şubesi
 84. Yurtdışı İnşaat Geliri Ve Gideri
 85. Nakit Sermaye Artışı
 86. Maliyet Hesabı
 87. Özel Emekli Sandığının Kestiği Vergilendirmeler
 88. Kurumlar Vergisi,Temettü,Matrah,Stopaj
 89. Kira Bedeli
 90. Adi Ortaklık Araç Gideri Hk.
 91. Kar Dağıtımnda Yıl Sırası Hk.
 92. Basit Usul Devri
 93. Re'sen Terkin Halinde Elektronik Beyanname
 94. İşletme Defterlerinde
 95. İştirak Kazancı Hakkında
 96. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Hk.
 97. Cep Telefonu Lira Yükleme Dekontunun Gider Gösterilmesi
 98. 646/656 Hesap İşleyişi
 99. Yeni Açılış Defter Tasdiki Hk.
 100. Gayrimenkul Satış Kazancı Hesaplama Yöntemi
 101. Gider Pusulasından Ba Formunda Hangi Rakam Yazılmalıdır
 102. Limited Şirket Tasfiye İşlemleri
 103. Google (Youtube) Reklam Gelirleri
 104. Meslek Mensubu Matrah Arttırımı
 105. Gelir Vergisi Muaflığı İle İlgili
 106. Aracılık Hizmeti Faturası
 107. Sanat Eserlerinin Online Satışı Hakkında
 108. Bazı Kanunlarda Değişiklik Düzenlemeleri (ÖTV, SGK, Yapılandırma)
 109. 6736 Seçilmeden Gönderilen Beyannamede Çıkan Vergi
 110. Bankadaki Para İçin Gelir Vergisi
 111. Binek Araçta Kdv Ve Ötv Nin Gider Yazılması
 112. Serbest Mesleklerin Geçici Vergisi Hk.
 113. Vefat Eden Meslek Mensubu
 114. 6736 Sayılı Kanun İle Yapılandırılan Geçici Vergi
 115. Geçici Beyannamesi Maliyet Hs.
 116. Stok Affında Kafamda Deli̇ Sorular
 117. Şahıstan Şirkete Nevi Değişikliği Gelir Vergisi Beyannamesi
 118. Yabancı Plakalı Aracın Şahsın İşletmesinde Kullanımı ?
 119. Kira Sözleşmesinde Ceza Tutarı
 120. Yedek Akçe
 121. Meksikadan Serbest Meslek Faaliyeti Kapsamında Hizmet Almak
 122. Mahkeme Kararı İle Yıkılan İnşaatın Giderleri
 123. 6736 Sayılı Kanuna Göre Pişmanlıkla Beyanname Verme Süresi Hk.
 124. Amatör Spor Derneği̇’ne Ödenen Turnuva Katılım Payı Hk.
 125. Genç Girişimci Kazanç İstisnası Geçici Vergi Beyanı
 126. İnşaat İçin Gelen Avanslar
 127. Bekar ve Evli Çalışan Haricindeki Çalışanların Ücreti Düştü
 128. Alınan Ticari Malın Şirket Bünyesinde Kullanılması
 129. İlk Yardım Eğitim Merkezi
 130. Yurtdışı Reklamlarıyla İlgili
 131. Okul Aile Birliği Gelirleri
 132. Varlık Barışı Hk
 133. Zarar Olan Yıl İçin Matrah Artırımı
 134. Ortaklardan Alacaklar Hesabı İçin Matrah Arttırımı
 135. İade Dilekçesi
 136. Büro Kapanışı Geçici Vergi
 137. Matrah Artırmı Kkeg
 138. Matrah Artırımı Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar
 139. Muhtasar Beyanname
 140. Spor Derneği Muhtasar Beyanı Aracılık Sözleşmesi
 141. Matrah Arttırımı Düzeltme İptal Yapılabilir mi ?
 142. Hem Serbest Meslek Hemde İşletme Defteri Olan Matrah Artırımı
 143. Kurumlar Vergisi Matrah Arttırımı Hk.
 144. Şahsın Yurtdışına Verdiği Hizmet İçin Vergi Olur Mu?
 145. Şubeler Arası Faturalaşma
 146. Kendi İşyerimi Benim Adıma Başka Biri Çalıştırabilir mi ?
 147. 2016 Yılı İlk 6 Ay Hiç Beyanname Vermeyen Bilanço Usulü Mükellefin 6736 Sayılı Kanundan Yararlanması
 148. İşyeri Bildirimleri Hk.
 149. 29 Yaş Teşviki
 150. Yurt Dışında Kazanılan Para
 151. Luca Kümlatif Vergi Matrahı
 152. Yurtdışındaki Bulut Hizmeti Sunan Firmaya Hizmet
 153. Şikayet
 154. İade Özel Sağlık Sigortası
 155. Eğitim Harcamalarındaki Yemek Bedeli Hesabı
 156. Bazı Kanunlarda Değişiklik
 157. Yapı Kullanma İzin Harcı Gider Durumu
 158. Banka Hesabı
 159. Kapatilması Unutulan Şahış Şirketi Vergi Durumu
 160. Eni İşyeri Kira Kontratı Hakkında
 161. Mali Zarar
 162. Yurt Dışına Satılan Malın Montajı Ve Fatura Kesimi Hakkında
 163. İşçilik Faturası Kesme Hakkında
 164. Gelir Vergisi Genel Tebliği
 165. Emekli Şirket Ortağı Huzur Hakkı
 166. Sgk Nakillerinde 2. Agi Hakkında
 167. Matrah Artırımı
 168. İnşaat İşi
 169. Şahış İşletmesinde Faturalı Alınan Binanın Kdvsinin İşlenmesi Hakkında
 170. Yurtdışında Mukim İlişkili Firma Tarafından Düzenlenen Lisans Ve Bakım Bed.Fat.Ve Transfer Fiyatland
 171. Ba Bs Cezası Hakkında
 172. İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar
 173. Muhtasar Ekinde Kaydırma
 174. İşletme Defteri Ödenmeyen Kiranın Gidere Atılması Hakkında
 175. Geçici Vergi
 176. Şirket Aktifine Kayıtlı Arsanın Kat Karşılığı Devri
 177. Kurumlar Vergisi + Gelir Vergisi Kesintisi Stopajı (KKTC)
 178. Sgk Teşvik
 179. 2016 Vergi Affı
 180. İhracat Faturası
 181. E-Beyanname'den Yeni Bir Hizmet hk.;
 182. İrsaliyeli Fatura
 183. Diğer Ücretlinin Tarh Edilmemesi Sonucu Vergi Ziyaı Cezası Affedilecekmi
 184. Yurtdışı Gelen Para Kkdf ?
 185. Yemek Bedeli
 186. Engelli İndiriminde Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi
 187. Mimarlık Faturasının Giderleşmesi
 188. Huzur Hakkı
 189. Eğitim Seti Satma
 190. Serbest Meslek Makbuzu hk
 191. Beyanname Verilemiyor
 192. İncelemede Brüt Hesaplarken Stopaj Düşmemek...
 193. Vergi Planlaması
 194. İşçiden Alınan İhbar Tazminatı
 195. Geçmişe Yönelik Vergi
 196. Değer Artış Kazancı Nasıl Olmalı Ve Enflasyon
 197. İlk Defa İş Kuracak Genç Girişimciler İçin Vergi Muafiyeti
 198. 2015 Yılında Smmm Mkz Stoajı Beyan Etmemiş Ve Edemeyecek Firma İçin Ne Yaparız
 199. Muhtasar Beyannameden Doğan
 200. Fason İşçilik Faturası Kesilmesi Hakkında
 201. Kira Gelir Vergisi
 202. Kira Sözleşme Damga Vergisi
 203. Kar Dağıtımı
 204. Basit Usul Internet Cafe Isletiyorum Web Tasarım Icın Fatura Kesebilir Miyim?
 205. Türkiye'de Yaşayıp, Yurtdışında Şirket Kurmak, Türkiye'de Vergilendirilmek
 206. Yurtdışından Gelen Faturayı Türkiye'de Alış Faturası Olarak Gösterebilirmiyim ?
 207. Basit Usul Beyanname Takdire Sevk
 208. Yurtdışından Faturalandırma
 209. Bağış Ve Yardımlar
 210. Fatura Hakkında
 211. Tasfiyeye Giriş Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hakkında
 212. Hesap Virman
 213. Yurt Dışındaki Şirket Gelirlerinin Türkiye'ye Aktarılması
 214. Türsab Acentası İle Rehber Arasında
 215. Şirket Avukatının Masrafları Hk.
 216. Yazılım Firması Satış Maliyeti
 217. Adres Değişikliği Nakil
 218. Kurumlar Vergisi
 219. Vergi Değeri Hakkında.
 220. Adres Değişikliği Hakkında.
 221. K.Geçici Vergi Beyanı E-fatura Bilgileri
 222. Şirket Ortağı Arsasına İnşaat Yapımı
 223. Geçmiş Dönem Sgk Primleri Hk.
 224. İnternet Reklam Geliri
 225. Geçici Vergi 2016 1.Dönem
 226. Aylara Sari İnşaat
 227. Derneklerde Beyanname Verilmesi Koşulları
 228. Geçici Vergi
 229. Geçici Vergide Mart Ayı Sigorta Primleri
 230. E-ticaret Sitesi Kurulumu
 231. Şirkete Ait Olmayan Gayrimenkulün Satışı Ve Tahsilatı...
 232. Tasfiye Öncesi Bilançosu Ve Mizanı Hakkında
 233. Şahıs Firmasını Ltd.Ye Çevirmek
 234. Geçici Vergi Beyanlarınıza İlişkin Tahsilat Uyarısı
 235. Şahıs Firmasından Limited Şirketi Geçiş Hk.
 236. Homeoffice Stopaj
 237. Kurumlar Vergisi Zarar Mahsubu Muhsebe Kaydı
 238. Genel Kanuni Yedek Akçe Ve Kar Dağıtımı Hakkında
 239. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Dipnotu Hakkinda
 240. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılmıştır.
 241. Araç Satışı Kümülatif Satışlar Birbirini Tutmaması Hakkında
 242. Vergi Mükellefiyeti Olmayan Dernek Hakkında
 243. Sahıs Araç Kiralama İşletmesinden Araç Kiralanması Hakkında
 244. V - Net Yabancı Para Pozi̇syonu (lll+ıv)
 245. Basit Usulden İşletme Hesabıbna Geçiş
 246. Ceza
 247. Geksis İle Neler Değişti Gelir Ve Kurum İadelerinde
 248. Adi Ortaklıktaki % 3 Kesinti Tutarının Ana Firmalara Hangi Hesapla Devir Yapılması Hk
 249. Kurumlar Vergisi Yabancı Para Pozisyonuna İ̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇lş.Bilgi Formu Hk.
 250. Gelir Vergisi Hakkında