PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Karşı Taraf Vekalet Ücreti
 2. 549 Hesap Hakkında
 3. 360 Fazla Devreden Bakiye
 4. Geçici Vergi Dipnotları
 5. Freelance İş Yapıyorum Vergi Mükellefi Değilim Ne Yapmam Gerekiyor?
 6. Transit Ticarette Vergi
 7. Serbest Meslek Geçici Vergi
 8. Geksis Kes06 Serbest Meslek Kazancı ile Muhtasar beyanname kontrolü
 9. İşletme Kapanış Kurumlar Vergisi
 10. Yurtdışı Geliri Hk.
 11. Ödeme Emri ve 6183 Sayılı Kanun Tecil
 12. Borç/ Alacak Dekontu
 13. 2018 Tarihli Sabit Kıymet Amortismanı
 14. Gider Faturası
 15. Geçmiş Yıl Kar Ve Zararları
 16. Kurumlar Beyannamesi Verirken Sorgu Sırası Uyarısı
 17. Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesi ve Kar Dağıtımı
 18. Kar Dağıtım Tablosu
 19. Aralık Ayında Tasfiyeye Giren Şirket Kurumlar Beyannamesi Sorunu
 20. Kurumlar Beyanında Düşülmeyen Zarar Ve Yedek Akçe Ayrılması
 21. Vergiye Uyumlu Mükellef Sorgulama
 22. Fener Ol Kampanyasına Yapılan Bağış Gider Olur mu?
 23. Kurumlar Vergisi Zarar Beyanı
 24. Şahır Şirketinde Araç Alımı Ve Bunun Amortismanını Vergiden Düşme
 25. Gelir Vergisi 1.Taksidi Ödenmezse
 26. Huzur Hakkı Genel Tatil
 27. Ticari Zarar Ve Gmsi Kazancı
 28. Gelir Artış Kazancı Vergisi
 29. Kar Dağıtımı Tablosu
 30. Demirbaş Satışı
 31. Gelir Vergisi Engellilik İndirimi
 32. Gmsi- Gerçek Giderde Amortisman Ve Veraset
 33. Gelir Vergisi Beyannamesi Düzeltme
 34. Hasılat Esaslı Vergilendirme.
 35. Gelir Vergisi Beyanname Çeşidi
 36. Gelir Vergisi Geçmiş Yıl Zararı
 37. Gelir Vergisi İndirimi Hata Mesajı
 38. Bağımlı Ama Herhangi Bir İmza Yetkisi Olmadan Çalışan SMMM Mükellefiyet Kaydı Açabilir Mi?
 39. Gelir Vergisi Mahsup
 40. %10 Yanılma Payı
 41. Şahıs Şirketi Olarak Yurt Dışına Hizmet Ihracatı Yapılabiliyor Mu?
 42. Gelir Vergisi Kira Geliri
 43. Gelir Vergisi Kanunu Madde-86/c 103
 44. Kira Gelirlerinde İktisap Bedelinin İndirimi
 45. Dar Mükellef Olma Şartı
 46. Kıdem Tazminatı
 47. Yıllık Gelir Vergisi İadesi Gayrimenkul Kazançları
 48. Vergiden Düşmek
 49. Geç Verilen Gayrimenkul Kira Gelir Ceza
 50. Ticari Kazanç ve Konut Kira Gelirinde Gerçek Gider Yöntemi
 51. Spor Faaliyetleri Yapacak Firma Kuruluşu
 52. Yıllık Beyannamede İşyeri Sahiplik Bilgisi Hk
 53. Yıllık Gelir Vergisi Bey.Genç Girişimci İstisnası Hk.
 54. Gelir Vergisinde Vergi İndirimi
 55. 5 Yıldan Önce Ev Satışı Konusunda
 56. Gelir Vergisi
 57. Gelir Vergisi Defter Beyan
 58. İşyeri Tadilat
 59. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi
 60. Luca Hk.
 61. İnternetten Para Kazandım Şimdi Ne Yapmalıyım ?
 62. Evde Çalışan Kadın Teşvikleri
 63. Dönem Sonu Dövizli Cari Hesap Değerlemesi
 64. Hastalık Nedeni ile Çalışılmayan Günlerde Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi
 65. 2019 yılında Çıkması Beklenen Muhtemel Vergi Affı
 66. Araç Satış Gerçek Bedeli
 67. Tasfiye Memuru Gelir Vergisi Mükellefi Olabilir mi ?
 68. 4.Dönem Geçici Vergi
 69. Şüpheli Alacak
 70. Genç Girişimci Kazanç İstisnası Hakında Soru?
 71. Amortismanı Erken Giderleştirme
 72. Sermaye Taahhüt Avansının Yatırıldığı Yıl Sermaye Arttırımı Gerçekleşmeli mi ?
 73. Kereste İmalatında Hangi Hesapları Kullanmak Doğrudur ?
 74. Matrah Arttırımı Muhasebe Kaydı
 75. Luca Kdv Beyannamesi
 76. AGİ Yüzde Oranları Lazım ?
 77. Tasfiyeye Giren Firmanın Vergi Alacağı
 78. Kasa Adatlandırması
 79. İnternet Üzerinden Reklam Gelirinde Stopaj Uygulaması Hk
 80. Yardımınıza İhtiyacım Var
 81. Şahıs Şirketine Nevi Değişikliği Yapmak, Yeni Şirket mi Kurmak Daha Mantıklı Olur
 82. Transfer Fiyatlandırma hk
 83. Hizmet İhracatında Götürü Bedel Olur mu ?
 84. Özelgeler Hk.
 85. Basit Usül Kapanışı
 86. Sözleşme
 87. Matrah Arttırımına Rağmen Ceza Geldi
 88. Geçici Verginin Nakden İadesi
 89. 7143 Yurtdışı Varlık Barışı Kanunu
 90. Gelir Vergisi
 91. Defter Beyan Kuruş Farkı
 92. Tasfiyeye Giriş Beyannamesi Nasıl Verilir ?
 93. 2018 4. Dönem Kurlar
 94. Banka Borcu Olan Ltd Şirket Kapanışı
 95. Bina İnşaatında Daire m2 Bilgisi ve Maliyet Oluşturma
 96. Defter Beyan Amortisman Hk
 97. Limited Şirket Tasfiyesi (Alacak ve Borçla)
 98. Kat Karşılığı Daire Ve Dükkan Satışı Ve Vergisel Durum
 99. Şirketin Aktifinde Olan İşyerinin Kirayı Tahsil Edememesi
 100. İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi
 101. A.Ş. Damga Vergisi
 102. Bilançodan İşletme Defterine Geçiş
 103. Stopaj İadesi Hk
 104. Dövizli Bankaları İşlerken Baz Alınacak Kur Hk.
 105. Şüpheli Alacak
 106. Yurtdışı Hizmet İthali Gider Gösterme
 107. Döviz Gelirleri Beyan Formu
 108. Şüpheli Hale Gelen Mal Alışı Faturası
 109. İhracatta Kur Değerlemesi
 110. Şirkete Ait Binek Oto Yakıt Gideri
 111. Kurum Geçici Döneminde Yatırım Teşvik Belgesi Kullanımı Hk.
 112. İş Ortaklığı Muhasebesi hk.
 113. Engelli Mükellefiyet Açılışı Hk.
 114. Yurt Dışında Yaşarken Vergi Yükümlülüğü
 115. Basit Usul Mükellefin Aynı Zamanda Kira Geliride Elde Etmesi, Defter Beyan Sistemi Ve Beyanı Hk.
 116. Eski Hükümlü Teşvikleri
 117. Engellilik İndirimi
 118. Dövizle Ödenen Fatura Bedeli
 119. Farklı İllerde Şubesiz Faaliyet
 120. Kira Stopajı-Vakıf Kiracısı
 121. Hollanda'lı Ortağın Hisse Devri
 122. Şahıs Firmaları Arası İş Makinası Kiralama
 123. İşyeri Açılış İşlemleri
 124. ÖKC Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılması
 125. 18 Yaş Altı İşyeri Açılışı
 126. Dövizli Fatura Kur Farkı Şartı Var mı ?
 127. Kira Miktarı Sorun
 128. Stopaj Tevkifatından Borcu Bulunmayan İş Ortaklığının Tevkifatının Ana Ortaklarca Mahsubu
 129. Basit Usul Vergi Mükelleflerinin Defter Beyan Sistemine Girişi ve Diğer Yapması Gerekenler Hk.
 130. Gelir Vergisi İstisnası Ve Gençlere Vergi Muafiyeti
 131. Muhtasar-Sgk Beyannamesi
 132. 7143 Kayıtlarda Olduğu Halde Gerçekte Olmayan Ortaklar Hesabı Ve Diğer Hesaplardaki İşlemler Hk.
 133. Dropshipping Vergilendirme
 134. 7143 Kdv Matrah Arttırımı
 135. Vergi Açılışı
 136. Tapu Harcının Güncelleştirilmesi
 137. Stopaj Hakkında
 138. Gider Makbuzu Noter Onayı
 139. KKEG Hesabı
 140. Kasada Yüklü Döviz Bulundurma
 141. Okul Servisi Hk
 142. Geçici Vergideki Yeni Uyarı Hk.
 143. Vergi Planlaması Nasıl Yapılır ?
 144. Yurtdışından Alınan Ücretlerin Vergilendirilmesi Nasıl Oluyor ?
 145. Silah Taşıma Ruhsatı Harcı Mahsup
 146. 05.12.2017 Tarihinden İtibaren Yapılacak Satışlarda Kazançlar İçin İstisna Oranı % 50 ..Hata Mesajı
 147. Ödenmeyen Vergiler
 148. 7143 Geçmiş Yıl Zararları Hk
 149. Muhtasar Beyanname Teşvikli Personel Bildirimi (İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim)
 150. Limited Şirket Gider Sorunu Hk.
 151. Muhtasar Problem
 152. 7103 Sayılı Kanun Vergi Teşviği
 153. 4447 19 Madde Muhtasar Doldurma
 154. Hibe Edilen Demirbaşın Kaydı
 155. Limited Şirket Tasfiye Sonu Kapanış İşlemleri
 156. 7143 Sayılı Kanun
 157. Maliyet Muhasebesi
 158. Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Hakkında
 159. Basit Usul İşçilik Giderleri
 160. Arsa Karşılığı Daire İşinde Kdv Ve Daire Bedeli
 161. Muhtasar Beyanname
 162. Uzaktan Saha Elemanları Hakkında (Network Sistemi)
 163. Satılan Ticari Malın Maliyeti
 164. (Taşeron İşçiler) Feshedilen Sözleşmeler Nedeniyle Ödenecek Tazminattan Gelir Vergisi ve Damga Vergi
 165. 7143 Sayılı Kanun Kasa Eksikliği
 166. Matrah Artışı İçin Bdp Güncellemesi Hk
 167. Ortağın 2006 Yılında Şirkete Verdiği Euro Borç
 168. Hiç Dağıtılmamış Geçmiş Yıl Karları
 169. Basit Usul İşçi Sigorta Giderleri
 170. 7143 Varlık Barışı Hakkında
 171. Yeni Kurulan Şirkette Zorunlu Bireysel Emeklilik
 172. Geçmiş Yıl Karlarına Stopaj
 173. Mahkeme Kararı ile Alt Taşeron Personelinin Kıdemi
 174. Sağlık Kabini Hizmeti
 175. Arsa Bağışı
 176. 7143 Yapılandırma Düzeltme Beyannamesi
 177. 7143 Sayılı Kanun Matrah Artırımı
 178. 6736 Sayılı Kanun Matrah Arttırımı
 179. Vergi Mükellefi Olmayan Nihai Tüketicilere Yapılacak Ödemeler Hakkında
 180. Geçici Vergi Beyanında Geçmiş Yıl Zararı Hk.
 181. Araç Kiralama Şirketi Kendi Ortağina ve Müdürüne Araç Kiralarsa Amortisman Uygulamasi Nasil Olur?
 182. Adat Faiz Hesaplama
 183. Taşınmaz Satışı Gelir Vergisi ve KDV Muafiyet Sorunu
 184. Yabancı Firmanın Türkiye Satış Sorumlusu Olarak Alınan Döviz Maaşlarında Gelir Vergisi
 185. Defter Beyan Geçici Vergi
 186. Bir Ülkede Açılan Banka Hesabının Vergilendirilmesi
 187. Serbest Meslek Kazancı Kesinti Yolu İle Ödenen Vergi Mahsubu
 188. Firmanın Ürünlerini İnternet Sayfası Üzerinden Satışı
 189. Taşerona Kesilen Hizmet Faturaları
 190. Adi Ortaklık Stopaj İadesi
 191. Kurumlar Vergisi Mahsup
 192. Yurtdışı Yazılım İhracatı Matrah Tespiti
 193. LTD Şirketten Şahısa Kredi Kartı Borcu Ödemesi
 194. 29 Yaş Altı Vergi Muafiyeti Aşımı Hakkında
 195. IRS'te ITIN Numarası Hakkında
 196. Kurumlar Vergisi Banka Stopaj Kesintileri
 197. 296 Nolu Hesap
 198. Yatırım Teşvik Belgesi ve Yap İşlet Devret Modeli
 199. İngilizce YouTube Kanalımdan Sağladığım Gelirin Vergisini Nasıl Verebilirim?
 200. Yatırım Teşvik Belgesi İndirimli Kurumlar Vergisi
 201. Gelir Gider Tahakkukları Hk.
 202. Bağış ve Yardımların Beyannamede Gösterilmesi ve Muhasebe Kaydı
 203. 2017 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider - Diğer
 204. Peşin Ödenen 3 Yıllık Kira Bedeli Hakkında
 205. Geçici Vergiyi Ödemedim, YGV Geldi Ama Geçici Vergi Hala Görünüyor
 206. Yüzde 5 Hesaplanan Kurumlar Vergisi İndirimi
 207. Adi Ortaklık Yıllara Sari İşler
 208. Mevduat Faizi
 209. Vergi Borcu ile Alakalı Bir Durum İş Bilenlerden Akıl Lazım
 210. Alt Kira Vergilendirmesi Hk.
 211. Faal Olmadan Kapanan İşyeri
 212. Kim Ödeyecek?
 213. Değer Artış Kazancının Beyanı Hakkında
 214. Şahıs Şirketi Kapanışı Taşıt Vergi Borcu vs.
 215. Kira Geliri Çocuk Ve Eşe Devir Olur mu ?
 216. Oto - Alım Satım Sonucu Vergi Cezası ?
 217. Kira Beyannamesi
 218. 1 Temettü Hakkında
 219. 9009 Ölüm Beyannamesi Hatası
 220. %5 Vergi İndirimi
 221. Şahıstan Limited Şirkete Dönüşümde Geçmiş Yıl Zararlarının Durumu
 222. Yurtdışı Ana Firma Kredi
 223. Birden Fazla Yılın Geçmiş Kârlarının Dağıtılması
 224. Yenilerin Kafası Karışık
 225. Gelir Vergisi Yıllık Beyanname Hakkında
 226. Ltd. Şti. Alacaklı Ortak Hisse Devri
 227. Yurtdışı Danışmanlık Ücreti
 228. Vergi Dairesinin Faturayı İptal Etmesi
 229. İnşaat Taahhüt İşi
 230. Meslek Mensupları Zarar Etmeleri Durumunda Kestikleri MKB İadelerini Alabilir mi?
 231. Kiram Beyan Ettim Bu Ne Demek?
 232. Döviz Gelirin Vergilendirilmesi
 233. 2017 Gerçek Usul Kira Gelir Beyanı
 234. Kooperatif İktisadi İşletme
 235. Yıl İçinde Basit Usulden Deftere Geçişde Yıllık G.V Birleştirme
 236. Kar Dağıtım Matrahı
 237. Gider Yansıtma
 238. Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 239. Turkcell Faturası Kdv Öiv Ayırma
 240. Payeer
 241. Diyanet Vakfı Arsasına Cami Yapımı Ve Bağış Konusu
 242. Cari Hesap Mutabakat Farklarının Gider Olarak Yazılması Ve Sonuçları
 243. Yıl. Yay. İnşaat Stopajın Kurumlar Beyanında Düşümü
 244. Ser.Meslek Kazancı Geçici Vergi Hk.
 245. İnşaat Ortak Alan Hesaplama
 246. İnşaat Yapı Ruhsatı
 247. Vergisini Düzenli Ödeyene 5 Puan İndirim
 248. Pamuk Faturasında Fiyat Farkı Faturası
 249. 29 Yaş Altı Vergi Kanunu İle İlgili Bir Sorum Olacak
 250. Sonradan Yıllara Sari Olan İş