PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 1. Soru-Kira Bedeli
 2. Muhtasar Düzeltme
 3. Gvk Tebliği 287 Taslağı -İlave İstihdam
 4. Bireysel Emeklilik Ödemesi
 5. Personel Bordro Gelir Vergisi
 6. Vergi̇ler Hakkında
 7. %5 Vergi İndirimi Hakkında
 8. Geçici Vergi Uzatılması Hk
 9. Ürettiğim Gıda, Hayvansal Ürünleri Satışında Vergileme
 10. Dönüm Sonu Kur Değerlemede Yüksek Kar Çıkması
 11. Şirket Ortağının, Ortağı Olduğu Başka Firma Adına Yapılan Ödemeler
 12. 6183/48 Taksitlendirme
 13. Ticket Vergi
 14. Adi Ortaklıkta Kazanç Beyanı
 15. Basit Usulde İşletme Hesabına Geçiş
 16. İcraya Ödenen Kiralarda Stopaj
 17. Geçici Vergi Ve Nace Kodu
 18. Geçici Vergi Beyannamesi Ekindeki Kkeg Hk.
 19. 6736 Sayılı Kanun İle Kapsama Giren Geçici Vergi
 20. Şahıs Şirketi Vergileri/Masrafları
 21. Web Sitesi Gider Gösterimi
 22. 6661 Sayılı Kanun Gelirleri Aralık Ayı Geliri Hangi Dönemde Gelir Girilecek
 23. Özel inşaatta Vergi Mükellefiyeti Durumu
 24. Vergi Hakkında
 25. Matrah Artırımı Taksit Ödeme Süresi Ertelendi mi ?
 26. Araç Aktife Kayıt Etme
 27. Basit Usul Vergi Muafiyeti
 28. Yapılandırılan Geçici Vergi Yıllık Vergiden İndirilir mi ?
 29. Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılması
 30. Şahıs İşletmesine Ait İşyerinin Kiralanması Halinde Vergi Sorumluluğu
 31. Geçici Vergi Beyannamesi Fatura Bilgileri Eki Excel Formatı
 32. Kosgeb Yardımları
 33. Pasaj Kira Geliri
 34. İstenen Belge
 35. Özgün Bir Satış Şekli
 36. Zorunlu Bes Prim Kesinti Gelir Vergisinden Muaf mı ?
 37. 29 Yaşaltı Gelir Vergisi Muafiyeti
 38. Ki̇ra Kontratı Damga Vergi̇si̇ Hk.
 39. E Beyanname Hatası ?
 40. Ödeme Emri
 41. Faturası Kesilip Gümrüğe Giriş Yapmayan Ürünler
 42. 18 Yaş Altında Vergi Mükellefi Olmak
 43. Fatura İsteme Talebim Hk
 44. Banka Sigorta Muamele Vergisi
 45. Ortakların Araçlarını Şi̇rkete Ki̇ralamak
 46. Huzur Hakkı Ödenmesinin Sona Ermesi
 47. Ücret Geli̇ri̇ Stopaj Hk
 48. İdare Payı Muhasebeleştirilmesi
 49. Mükellef Olmayana Vergi İncelemesi
 50. Seyyar Mi̇lli̇ Pi̇yango Bayi̇li̇ği̇
 51. Serbest Meslek Erbabı Demirbaş Satışı
 52. 500 Sermaye Hesabına Kaydın Yapılmaması
 53. Yurtdışından Elde Edilen Ücretin Vergilendirilmesi Hk.
 54. Serbest Meslek Erbabı Olarak İki Avukat İçin Kurulmuş Adi Ortaklıklık?
 55. Adi̇ Ortaklık Kuruluşu Hakkında
 56. 2016 Geli̇r Vergi̇ Beyannamesi̇ni̇ Şubat Ayında Verebi̇li̇rmi̇yi̇z
 57. Yıl Sonu Kur Değerlemesi Hakkında
 58. Patentin Ayni Olarak Koyulması Mükerrer 80/3 İle Birden Fazla işveren 86/1-b
 59. Hava Taşımacılığı %5 Emsal Hasılat
 60. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İstisnalar
 61. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Hk.
 62. Yurtdışındaki Firmanın Türkiye Şubesi
 63. Yurtdışı İnşaat Geliri Ve Gideri
 64. Nakit Sermaye Artışı
 65. Maliyet Hesabı
 66. Özel Emekli Sandığının Kestiği Vergilendirmeler
 67. Kurumlar Vergisi,Temettü,Matrah,Stopaj
 68. Kira Bedeli
 69. Adi Ortaklık Araç Gideri Hk.
 70. Kar Dağıtımnda Yıl Sırası Hk.
 71. Basit Usul Devri
 72. Re'sen Terkin Halinde Elektronik Beyanname
 73. İşletme Defterlerinde
 74. İştirak Kazancı Hakkında
 75. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Hk.
 76. Cep Telefonu Lira Yükleme Dekontunun Gider Gösterilmesi
 77. 646/656 Hesap İşleyişi
 78. Yeni Açılış Defter Tasdiki Hk.
 79. Gayrimenkul Satış Kazancı Hesaplama Yöntemi
 80. Gider Pusulasından Ba Formunda Hangi Rakam Yazılmalıdır
 81. Limited Şirket Tasfiye İşlemleri
 82. Google (Youtube) Reklam Gelirleri
 83. Meslek Mensubu Matrah Arttırımı
 84. Gelir Vergisi Muaflığı İle İlgili
 85. Aracılık Hizmeti Faturası
 86. Sanat Eserlerinin Online Satışı Hakkında
 87. Bazı Kanunlarda Değişiklik Düzenlemeleri (ÖTV, SGK, Yapılandırma)
 88. 6736 Seçilmeden Gönderilen Beyannamede Çıkan Vergi
 89. Bankadaki Para İçin Gelir Vergisi
 90. Binek Araçta Kdv Ve Ötv Nin Gider Yazılması
 91. Serbest Mesleklerin Geçici Vergisi Hk.
 92. Vefat Eden Meslek Mensubu
 93. 6736 Sayılı Kanun İle Yapılandırılan Geçici Vergi
 94. Geçici Beyannamesi Maliyet Hs.
 95. Stok Affında Kafamda Deli̇ Sorular
 96. Şahıstan Şirkete Nevi Değişikliği Gelir Vergisi Beyannamesi
 97. Yabancı Plakalı Aracın Şahsın İşletmesinde Kullanımı ?
 98. Kira Sözleşmesinde Ceza Tutarı
 99. Yedek Akçe
 100. Meksikadan Serbest Meslek Faaliyeti Kapsamında Hizmet Almak
 101. Mahkeme Kararı İle Yıkılan İnşaatın Giderleri
 102. 6736 Sayılı Kanuna Göre Pişmanlıkla Beyanname Verme Süresi Hk.
 103. Amatör Spor Derneği̇’ne Ödenen Turnuva Katılım Payı Hk.
 104. Genç Girişimci Kazanç İstisnası Geçici Vergi Beyanı
 105. İnşaat İçin Gelen Avanslar
 106. Bekar ve Evli Çalışan Haricindeki Çalışanların Ücreti Düştü
 107. Alınan Ticari Malın Şirket Bünyesinde Kullanılması
 108. İlk Yardım Eğitim Merkezi
 109. Yurtdışı Reklamlarıyla İlgili
 110. Okul Aile Birliği Gelirleri
 111. Varlık Barışı Hk
 112. Zarar Olan Yıl İçin Matrah Artırımı
 113. Ortaklardan Alacaklar Hesabı İçin Matrah Arttırımı
 114. İade Dilekçesi
 115. Büro Kapanışı Geçici Vergi
 116. Matrah Artırmı Kkeg
 117. Matrah Artırımı Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar
 118. Muhtasar Beyanname
 119. Spor Derneği Muhtasar Beyanı Aracılık Sözleşmesi
 120. Matrah Arttırımı Düzeltme İptal Yapılabilir mi ?
 121. Hem Serbest Meslek Hemde İşletme Defteri Olan Matrah Artırımı
 122. Kurumlar Vergisi Matrah Arttırımı Hk.
 123. Şahsın Yurtdışına Verdiği Hizmet İçin Vergi Olur Mu?
 124. Şubeler Arası Faturalaşma
 125. Kendi İşyerimi Benim Adıma Başka Biri Çalıştırabilir mi ?
 126. 2016 Yılı İlk 6 Ay Hiç Beyanname Vermeyen Bilanço Usulü Mükellefin 6736 Sayılı Kanundan Yararlanması
 127. İşyeri Bildirimleri Hk.
 128. 29 Yaş Teşviki
 129. Yurt Dışında Kazanılan Para
 130. Luca Kümlatif Vergi Matrahı
 131. Yurtdışındaki Bulut Hizmeti Sunan Firmaya Hizmet
 132. Şikayet
 133. İade Özel Sağlık Sigortası
 134. Eğitim Harcamalarındaki Yemek Bedeli Hesabı
 135. Bazı Kanunlarda Değişiklik
 136. Yapı Kullanma İzin Harcı Gider Durumu
 137. Banka Hesabı
 138. Kapatilması Unutulan Şahış Şirketi Vergi Durumu
 139. Eni İşyeri Kira Kontratı Hakkında
 140. Mali Zarar
 141. Yurt Dışına Satılan Malın Montajı Ve Fatura Kesimi Hakkında
 142. İşçilik Faturası Kesme Hakkında
 143. Gelir Vergisi Genel Tebliği
 144. Emekli Şirket Ortağı Huzur Hakkı
 145. Sgk Nakillerinde 2. Agi Hakkında
 146. Matrah Artırımı
 147. İnşaat İşi
 148. Şahış İşletmesinde Faturalı Alınan Binanın Kdvsinin İşlenmesi Hakkında
 149. Yurtdışında Mukim İlişkili Firma Tarafından Düzenlenen Lisans Ve Bakım Bed.Fat.Ve Transfer Fiyatland
 150. Ba Bs Cezası Hakkında
 151. İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar
 152. Muhtasar Ekinde Kaydırma
 153. İşletme Defteri Ödenmeyen Kiranın Gidere Atılması Hakkında
 154. Geçici Vergi
 155. Şirket Aktifine Kayıtlı Arsanın Kat Karşılığı Devri
 156. Kurumlar Vergisi + Gelir Vergisi Kesintisi Stopajı (KKTC)
 157. Sgk Teşvik
 158. 2016 Vergi Affı
 159. İhracat Faturası
 160. E-Beyanname'den Yeni Bir Hizmet hk.;
 161. İrsaliyeli Fatura
 162. Diğer Ücretlinin Tarh Edilmemesi Sonucu Vergi Ziyaı Cezası Affedilecekmi
 163. Yurtdışı Gelen Para Kkdf ?
 164. Yemek Bedeli
 165. Engelli İndiriminde Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi
 166. Mimarlık Faturasının Giderleşmesi
 167. Huzur Hakkı
 168. Eğitim Seti Satma
 169. Serbest Meslek Makbuzu hk
 170. Beyanname Verilemiyor
 171. İncelemede Brüt Hesaplarken Stopaj Düşmemek...
 172. Vergi Planlaması
 173. İşçiden Alınan İhbar Tazminatı
 174. Geçmişe Yönelik Vergi
 175. Değer Artış Kazancı Nasıl Olmalı Ve Enflasyon
 176. İlk Defa İş Kuracak Genç Girişimciler İçin Vergi Muafiyeti
 177. 2015 Yılında Smmm Mkz Stoajı Beyan Etmemiş Ve Edemeyecek Firma İçin Ne Yaparız
 178. Muhtasar Beyannameden Doğan
 179. Fason İşçilik Faturası Kesilmesi Hakkında
 180. Kira Gelir Vergisi
 181. Kira Sözleşme Damga Vergisi
 182. Kar Dağıtımı
 183. Basit Usul Internet Cafe Isletiyorum Web Tasarım Icın Fatura Kesebilir Miyim?
 184. Türkiye'de Yaşayıp, Yurtdışında Şirket Kurmak, Türkiye'de Vergilendirilmek
 185. Yurtdışından Gelen Faturayı Türkiye'de Alış Faturası Olarak Gösterebilirmiyim ?
 186. Basit Usul Beyanname Takdire Sevk
 187. Yurtdışından Faturalandırma
 188. Bağış Ve Yardımlar
 189. Fatura Hakkında
 190. Tasfiyeye Giriş Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hakkında
 191. Hesap Virman
 192. Yurt Dışındaki Şirket Gelirlerinin Türkiye'ye Aktarılması
 193. Türsab Acentası İle Rehber Arasında
 194. Şirket Avukatının Masrafları Hk.
 195. Yazılım Firması Satış Maliyeti
 196. Adres Değişikliği Nakil
 197. Kurumlar Vergisi
 198. Vergi Değeri Hakkında.
 199. Adres Değişikliği Hakkında.
 200. K.Geçici Vergi Beyanı E-fatura Bilgileri
 201. Şirket Ortağı Arsasına İnşaat Yapımı
 202. Geçmiş Dönem Sgk Primleri Hk.
 203. İnternet Reklam Geliri
 204. Geçici Vergi 2016 1.Dönem
 205. Aylara Sari İnşaat
 206. Derneklerde Beyanname Verilmesi Koşulları
 207. Geçici Vergi
 208. Geçici Vergide Mart Ayı Sigorta Primleri
 209. E-ticaret Sitesi Kurulumu
 210. Şirkete Ait Olmayan Gayrimenkulün Satışı Ve Tahsilatı...
 211. Tasfiye Öncesi Bilançosu Ve Mizanı Hakkında
 212. Şahıs Firmasını Ltd.Ye Çevirmek
 213. Geçici Vergi Beyanlarınıza İlişkin Tahsilat Uyarısı
 214. Şahıs Firmasından Limited Şirketi Geçiş Hk.
 215. Homeoffice Stopaj
 216. Kurumlar Vergisi Zarar Mahsubu Muhsebe Kaydı
 217. Genel Kanuni Yedek Akçe Ve Kar Dağıtımı Hakkında
 218. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Dipnotu Hakkinda
 219. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılmıştır.
 220. Araç Satışı Kümülatif Satışlar Birbirini Tutmaması Hakkında
 221. Vergi Mükellefiyeti Olmayan Dernek Hakkında
 222. Sahıs Araç Kiralama İşletmesinden Araç Kiralanması Hakkında
 223. V - Net Yabancı Para Pozi̇syonu (lll+ıv)
 224. Basit Usulden İşletme Hesabıbna Geçiş
 225. Ceza
 226. Geksis İle Neler Değişti Gelir Ve Kurum İadelerinde
 227. Adi Ortaklıktaki % 3 Kesinti Tutarının Ana Firmalara Hangi Hesapla Devir Yapılması Hk
 228. Kurumlar Vergisi Yabancı Para Pozisyonuna İ̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇lş.Bilgi Formu Hk.
 229. Gelir Vergisi Hakkında
 230. Vergi Mükellefi Olmayan Kişiden Araç Alımında Stp ?
 231. İnşaat İşi
 232. Transfer Fiyatlandırması
 233. Galeride İkinci El Araç Alış Satışında Kdv
 234. E Ticaret Vergliendirme Sigorta vs
 235. Ba- Bs'de Şahıs Firmalarında Ad Soyad Yazılması
 236. Kesin Mizan Düzeltme
 237. Kurumlar Vergisi Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu
 238. Kurumlar Vergisi Mahsup
 239. Kurumların Nakit Sermaye Artırımlarında Uygulanacak Kazanç İndirimi
 240. Dava Sonucu İşçiye Ödenen Tazminatın Muhasebesi
 241. Kurumlar Vergisi Mahsup
 242. A.B.D'den Elde Edilen İştirak Geliri
 243. Kurumlar Vergisinden Muaf Olandan Fatura Alma
 244. 2015 İçinde A.Ş. Ye Dönüşen Firma Kurumlar Beyanına Önceki Dönem Kısmı
 245. Kat Karşılığı İnşaat ve Gelir Vergisi
 246. Daire Alım Satımı
 247. Mal beyanı
 248. BDP Güncelleme 01.04.2016-Şaka Değil
 249. Geçici Gelir Vergisi Ödeme Sekli
 250. Fazla Muhtasar Beyanname Ödemesi Hk