PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gelir ve Kurumlar Vergisi KanunuSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 1. Borç/ Alacak Dekontu
 2. 2018 Tarihli Sabit Kıymet Amortismanı
 3. Gider Faturası
 4. Geçmiş Yıl Kar Ve Zararları
 5. Kurumlar Beyannamesi Verirken Sorgu Sırası Uyarısı
 6. Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesi ve Kar Dağıtımı
 7. Kar Dağıtım Tablosu
 8. Aralık Ayında Tasfiyeye Giren Şirket Kurumlar Beyannamesi Sorunu
 9. Kurumlar Beyanında Düşülmeyen Zarar Ve Yedek Akçe Ayrılması
 10. Vergiye Uyumlu Mükellef Sorgulama
 11. Fener Ol Kampanyasına Yapılan Bağış Gider Olur mu?
 12. Kurumlar Vergisi Zarar Beyanı
 13. Şahır Şirketinde Araç Alımı Ve Bunun Amortismanını Vergiden Düşme
 14. Gelir Vergisi 1.Taksidi Ödenmezse
 15. Huzur Hakkı Genel Tatil
 16. Ticari Zarar Ve Gmsi Kazancı
 17. Gelir Artış Kazancı Vergisi
 18. Kar Dağıtımı Tablosu
 19. Demirbaş Satışı
 20. Gelir Vergisi Engellilik İndirimi
 21. Gmsi- Gerçek Giderde Amortisman Ve Veraset
 22. Gelir Vergisi Beyannamesi Düzeltme
 23. Hasılat Esaslı Vergilendirme.
 24. Gelir Vergisi Beyanname Çeşidi
 25. Gelir Vergisi Geçmiş Yıl Zararı
 26. Gelir Vergisi İndirimi Hata Mesajı
 27. Bağımlı Ama Herhangi Bir İmza Yetkisi Olmadan Çalışan SMMM Mükellefiyet Kaydı Açabilir Mi?
 28. Gelir Vergisi Mahsup
 29. %10 Yanılma Payı
 30. Şahıs Şirketi Olarak Yurt Dışına Hizmet Ihracatı Yapılabiliyor Mu?
 31. Gelir Vergisi Kira Geliri
 32. Gelir Vergisi Kanunu Madde-86/c 103
 33. Kira Gelirlerinde İktisap Bedelinin İndirimi
 34. Dar Mükellef Olma Şartı
 35. Kıdem Tazminatı
 36. Yıllık Gelir Vergisi İadesi Gayrimenkul Kazançları
 37. Vergiden Düşmek
 38. Geç Verilen Gayrimenkul Kira Gelir Ceza
 39. Ticari Kazanç ve Konut Kira Gelirinde Gerçek Gider Yöntemi
 40. Spor Faaliyetleri Yapacak Firma Kuruluşu
 41. Yıllık Beyannamede İşyeri Sahiplik Bilgisi Hk
 42. Yıllık Gelir Vergisi Bey.Genç Girişimci İstisnası Hk.
 43. Gelir Vergisinde Vergi İndirimi
 44. 5 Yıldan Önce Ev Satışı Konusunda
 45. Gelir Vergisi
 46. Gelir Vergisi Defter Beyan
 47. İşyeri Tadilat
 48. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi
 49. Luca Hk.
 50. İnternetten Para Kazandım Şimdi Ne Yapmalıyım ?
 51. Evde Çalışan Kadın Teşvikleri
 52. Dönem Sonu Dövizli Cari Hesap Değerlemesi
 53. Hastalık Nedeni ile Çalışılmayan Günlerde Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi
 54. 2019 yılında Çıkması Beklenen Muhtemel Vergi Affı
 55. Araç Satış Gerçek Bedeli
 56. Tasfiye Memuru Gelir Vergisi Mükellefi Olabilir mi ?
 57. 4.Dönem Geçici Vergi
 58. Şüpheli Alacak
 59. Genç Girişimci Kazanç İstisnası Hakında Soru?
 60. Amortismanı Erken Giderleştirme
 61. Sermaye Taahhüt Avansının Yatırıldığı Yıl Sermaye Arttırımı Gerçekleşmeli mi ?
 62. Kereste İmalatında Hangi Hesapları Kullanmak Doğrudur ?
 63. Matrah Arttırımı Muhasebe Kaydı
 64. Luca Kdv Beyannamesi
 65. AGİ Yüzde Oranları Lazım ?
 66. Tasfiyeye Giren Firmanın Vergi Alacağı
 67. Kasa Adatlandırması
 68. İnternet Üzerinden Reklam Gelirinde Stopaj Uygulaması Hk
 69. Yardımınıza İhtiyacım Var
 70. Şahıs Şirketine Nevi Değişikliği Yapmak, Yeni Şirket mi Kurmak Daha Mantıklı Olur
 71. Transfer Fiyatlandırma hk
 72. Hizmet İhracatında Götürü Bedel Olur mu ?
 73. Özelgeler Hk.
 74. Basit Usül Kapanışı
 75. Sözleşme
 76. Matrah Arttırımına Rağmen Ceza Geldi
 77. Geçici Verginin Nakden İadesi
 78. 7143 Yurtdışı Varlık Barışı Kanunu
 79. Gelir Vergisi
 80. Defter Beyan Kuruş Farkı
 81. Tasfiyeye Giriş Beyannamesi Nasıl Verilir ?
 82. 2018 4. Dönem Kurlar
 83. Banka Borcu Olan Ltd Şirket Kapanışı
 84. Bina İnşaatında Daire m2 Bilgisi ve Maliyet Oluşturma
 85. Defter Beyan Amortisman Hk
 86. Limited Şirket Tasfiyesi (Alacak ve Borçla)
 87. Kat Karşılığı Daire Ve Dükkan Satışı Ve Vergisel Durum
 88. Şirketin Aktifinde Olan İşyerinin Kirayı Tahsil Edememesi
 89. İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi
 90. A.Ş. Damga Vergisi
 91. Bilançodan İşletme Defterine Geçiş
 92. Stopaj İadesi Hk
 93. Dövizli Bankaları İşlerken Baz Alınacak Kur Hk.
 94. Şüpheli Alacak
 95. Yurtdışı Hizmet İthali Gider Gösterme
 96. Döviz Gelirleri Beyan Formu
 97. Şüpheli Hale Gelen Mal Alışı Faturası
 98. İhracatta Kur Değerlemesi
 99. Şirkete Ait Binek Oto Yakıt Gideri
 100. Kurum Geçici Döneminde Yatırım Teşvik Belgesi Kullanımı Hk.
 101. İş Ortaklığı Muhasebesi hk.
 102. Engelli Mükellefiyet Açılışı Hk.
 103. Yurt Dışında Yaşarken Vergi Yükümlülüğü
 104. Basit Usul Mükellefin Aynı Zamanda Kira Geliride Elde Etmesi, Defter Beyan Sistemi Ve Beyanı Hk.
 105. Eski Hükümlü Teşvikleri
 106. Engellilik İndirimi
 107. Dövizle Ödenen Fatura Bedeli
 108. Farklı İllerde Şubesiz Faaliyet
 109. Kira Stopajı-Vakıf Kiracısı
 110. Hollanda'lı Ortağın Hisse Devri
 111. Şahıs Firmaları Arası İş Makinası Kiralama
 112. İşyeri Açılış İşlemleri
 113. ÖKC Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılması
 114. 18 Yaş Altı İşyeri Açılışı
 115. Dövizli Fatura Kur Farkı Şartı Var mı ?
 116. Kira Miktarı Sorun
 117. Stopaj Tevkifatından Borcu Bulunmayan İş Ortaklığının Tevkifatının Ana Ortaklarca Mahsubu
 118. Basit Usul Vergi Mükelleflerinin Defter Beyan Sistemine Girişi ve Diğer Yapması Gerekenler Hk.
 119. Gelir Vergisi İstisnası Ve Gençlere Vergi Muafiyeti
 120. Muhtasar-Sgk Beyannamesi
 121. 7143 Kayıtlarda Olduğu Halde Gerçekte Olmayan Ortaklar Hesabı Ve Diğer Hesaplardaki İşlemler Hk.
 122. Dropshipping Vergilendirme
 123. 7143 Kdv Matrah Arttırımı
 124. Vergi Açılışı
 125. Tapu Harcının Güncelleştirilmesi
 126. Stopaj Hakkında
 127. Gider Makbuzu Noter Onayı
 128. KKEG Hesabı
 129. Kasada Yüklü Döviz Bulundurma
 130. Okul Servisi Hk
 131. Geçici Vergideki Yeni Uyarı Hk.
 132. Vergi Planlaması Nasıl Yapılır ?
 133. Yurtdışından Alınan Ücretlerin Vergilendirilmesi Nasıl Oluyor ?
 134. Silah Taşıma Ruhsatı Harcı Mahsup
 135. 05.12.2017 Tarihinden İtibaren Yapılacak Satışlarda Kazançlar İçin İstisna Oranı % 50 ..Hata Mesajı
 136. Ödenmeyen Vergiler
 137. 7143 Geçmiş Yıl Zararları Hk
 138. Muhtasar Beyanname Teşvikli Personel Bildirimi (İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim)
 139. Limited Şirket Gider Sorunu Hk.
 140. Muhtasar Problem
 141. 7103 Sayılı Kanun Vergi Teşviği
 142. 4447 19 Madde Muhtasar Doldurma
 143. Hibe Edilen Demirbaşın Kaydı
 144. Limited Şirket Tasfiye Sonu Kapanış İşlemleri
 145. 7143 Sayılı Kanun
 146. Maliyet Muhasebesi
 147. Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Hakkında
 148. Basit Usul İşçilik Giderleri
 149. Arsa Karşılığı Daire İşinde Kdv Ve Daire Bedeli
 150. Muhtasar Beyanname
 151. Uzaktan Saha Elemanları Hakkında (Network Sistemi)
 152. Satılan Ticari Malın Maliyeti
 153. (Taşeron İşçiler) Feshedilen Sözleşmeler Nedeniyle Ödenecek Tazminattan Gelir Vergisi ve Damga Vergi
 154. 7143 Sayılı Kanun Kasa Eksikliği
 155. Matrah Artışı İçin Bdp Güncellemesi Hk
 156. Ortağın 2006 Yılında Şirkete Verdiği Euro Borç
 157. Hiç Dağıtılmamış Geçmiş Yıl Karları
 158. Basit Usul İşçi Sigorta Giderleri
 159. 7143 Varlık Barışı Hakkında
 160. Yeni Kurulan Şirkette Zorunlu Bireysel Emeklilik
 161. Geçmiş Yıl Karlarına Stopaj
 162. Mahkeme Kararı ile Alt Taşeron Personelinin Kıdemi
 163. Sağlık Kabini Hizmeti
 164. Arsa Bağışı
 165. 7143 Yapılandırma Düzeltme Beyannamesi
 166. 7143 Sayılı Kanun Matrah Artırımı
 167. 6736 Sayılı Kanun Matrah Arttırımı
 168. Vergi Mükellefi Olmayan Nihai Tüketicilere Yapılacak Ödemeler Hakkında
 169. Geçici Vergi Beyanında Geçmiş Yıl Zararı Hk.
 170. Araç Kiralama Şirketi Kendi Ortağina ve Müdürüne Araç Kiralarsa Amortisman Uygulamasi Nasil Olur?
 171. Adat Faiz Hesaplama
 172. Taşınmaz Satışı Gelir Vergisi ve KDV Muafiyet Sorunu
 173. Yabancı Firmanın Türkiye Satış Sorumlusu Olarak Alınan Döviz Maaşlarında Gelir Vergisi
 174. Defter Beyan Geçici Vergi
 175. Bir Ülkede Açılan Banka Hesabının Vergilendirilmesi
 176. Serbest Meslek Kazancı Kesinti Yolu İle Ödenen Vergi Mahsubu
 177. Firmanın Ürünlerini İnternet Sayfası Üzerinden Satışı
 178. Taşerona Kesilen Hizmet Faturaları
 179. Adi Ortaklık Stopaj İadesi
 180. Kurumlar Vergisi Mahsup
 181. Yurtdışı Yazılım İhracatı Matrah Tespiti
 182. LTD Şirketten Şahısa Kredi Kartı Borcu Ödemesi
 183. 29 Yaş Altı Vergi Muafiyeti Aşımı Hakkında
 184. IRS'te ITIN Numarası Hakkında
 185. Kurumlar Vergisi Banka Stopaj Kesintileri
 186. 296 Nolu Hesap
 187. Yatırım Teşvik Belgesi ve Yap İşlet Devret Modeli
 188. İngilizce YouTube Kanalımdan Sağladığım Gelirin Vergisini Nasıl Verebilirim?
 189. Yatırım Teşvik Belgesi İndirimli Kurumlar Vergisi
 190. Gelir Gider Tahakkukları Hk.
 191. Bağış ve Yardımların Beyannamede Gösterilmesi ve Muhasebe Kaydı
 192. 2017 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider - Diğer
 193. Peşin Ödenen 3 Yıllık Kira Bedeli Hakkında
 194. Geçici Vergiyi Ödemedim, YGV Geldi Ama Geçici Vergi Hala Görünüyor
 195. Yüzde 5 Hesaplanan Kurumlar Vergisi İndirimi
 196. Adi Ortaklık Yıllara Sari İşler
 197. Mevduat Faizi
 198. Vergi Borcu ile Alakalı Bir Durum İş Bilenlerden Akıl Lazım
 199. Alt Kira Vergilendirmesi Hk.
 200. Faal Olmadan Kapanan İşyeri
 201. Kim Ödeyecek?
 202. Değer Artış Kazancının Beyanı Hakkında
 203. Şahıs Şirketi Kapanışı Taşıt Vergi Borcu vs.
 204. Kira Geliri Çocuk Ve Eşe Devir Olur mu ?
 205. Oto - Alım Satım Sonucu Vergi Cezası ?
 206. Kira Beyannamesi
 207. 1 Temettü Hakkında
 208. 9009 Ölüm Beyannamesi Hatası
 209. %5 Vergi İndirimi
 210. Şahıstan Limited Şirkete Dönüşümde Geçmiş Yıl Zararlarının Durumu
 211. Yurtdışı Ana Firma Kredi
 212. Birden Fazla Yılın Geçmiş Kârlarının Dağıtılması
 213. Yenilerin Kafası Karışık
 214. Gelir Vergisi Yıllık Beyanname Hakkında
 215. Ltd. Şti. Alacaklı Ortak Hisse Devri
 216. Yurtdışı Danışmanlık Ücreti
 217. Vergi Dairesinin Faturayı İptal Etmesi
 218. İnşaat Taahhüt İşi
 219. Meslek Mensupları Zarar Etmeleri Durumunda Kestikleri MKB İadelerini Alabilir mi?
 220. Kiram Beyan Ettim Bu Ne Demek?
 221. Döviz Gelirin Vergilendirilmesi
 222. 2017 Gerçek Usul Kira Gelir Beyanı
 223. Kooperatif İktisadi İşletme
 224. Yıl İçinde Basit Usulden Deftere Geçişde Yıllık G.V Birleştirme
 225. Kar Dağıtım Matrahı
 226. Gider Yansıtma
 227. Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 228. Turkcell Faturası Kdv Öiv Ayırma
 229. Payeer
 230. Diyanet Vakfı Arsasına Cami Yapımı Ve Bağış Konusu
 231. Cari Hesap Mutabakat Farklarının Gider Olarak Yazılması Ve Sonuçları
 232. Yıl. Yay. İnşaat Stopajın Kurumlar Beyanında Düşümü
 233. Ser.Meslek Kazancı Geçici Vergi Hk.
 234. İnşaat Ortak Alan Hesaplama
 235. İnşaat Yapı Ruhsatı
 236. Vergisini Düzenli Ödeyene 5 Puan İndirim
 237. Pamuk Faturasında Fiyat Farkı Faturası
 238. 29 Yaş Altı Vergi Kanunu İle İlgili Bir Sorum Olacak
 239. Sonradan Yıllara Sari Olan İş
 240. Kanunen Kabul Edi̇lmeyen Gi̇derler
 241. Yıl İçinde Basit Usülden Gerçeğe Geçiş
 242. Para Transferinde Komisyoncu Firma Olmak
 243. Yurdışı Firma Hissesinin Satışı Ve Bedelinin Türkiye'ye Getirilmesi
 244. Avukat + Bilirkişi Vergilendirme ?
 245. Şirket Sahibinin Ev/işyerinin Kiralanması Durumunda Stopaj?
 246. Muhtasar Beyan Adres Kısmı
 247. Vergi Muafiyeti ?
 248. Gelir Vergisinden İndirilen Giderler
 249. Sgk Teşvikleri
 250. Özel Sağlık Sigortası Gelir Vergisi