kamu işçi maaş

Konu: Mali Tatil

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  92

  Mali Tatil

  merhaba arkadaşlar, mali tatilin yıllık izinle alakası yok değilmi? çalışmış olduğum büroda haziranın son beş günü temmuzun ilk on gününde tatile çıkabilceğim söylendi. bu yıllık izin sürem benim. temmuzun ilk yirmi günü mali tatil ayrıca onbeş günde yıllık iznim olması gerekiyor. bilgi verebilirmisiniz


 2. #2
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: mali tatil

  mali tatille yıllık izin hakkını karıştırmışsın. kısaca mali tatil resmi kurumlardaki bazı işlerin kanunda belirtildiği şekilde ertelenmesi. yani mali tatil sana fazladan 20 gün izin hakkı kazandırmıyor.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  92

  Ynt: mali tatil

  mali tatilde muhasebecilerin 20 gün izin yapması yani tatil yapması anlamınada gelmiyormu

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  411

  Ynt: mali tatil

  mali tatil adı ustunde yalnıza malı konular ıcın tatıl
  bu sure ıcerısınde ssk ,çalışma bakanlığı v.b. işlerimiz devam edecek.
  yani muhasebe burosunun tek ısı malıye ile olmadığından
  malı tatilde büromuzu kapatıp tatıle gıdemeyeceğiz.
  Büyük Atatürk&#039;ün ufulünden dolayı teessürümüz o derece derin ve sonsuzdur ki, bunu ifade etmek için kelime bulamıyorum. Çünkü Atatürk, yalnız Türkiye&#039;nin değil, bütün şarkın Ata&#039;sı idi.<br /><br />Emanullah HAN<br />Afgan Kralı

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  92

  Ynt: mali tatil

  peki beyanname süreleri neden uzatılıyor? memurların tatil yapması gibi bi olay yok ortada

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  411

  Ynt: mali tatil

  Murat TOMKAYA
  YMM, Eski Baş Hesap Uzmanı

  MALİ TATİL UYGULAMASI, SORU-CEVAP

  Tarih: 25/05/2007

  Yürürlüğe giren yeni Yasa sayesinde, Şirketlerin mali birimleri ve muhasebe meslek mensupları artık her yıl 20 gün boyunca rahat bir nefes alacak; mali yükümlülüklerle uğraşmak zorunda kalmayacaklar.

  Kanun hakkında bilinmesi gereken hususlar soru&yanıt şeklinde aşağıda açıklanmıştır.

  1.Mali Tatil Yasası ne zaman yürürlüğe girdi?

  5604 sayılı Mali Tatil Yasası 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmış ve aynı gün itibariyle yürürlüğe girmiştir.
  Dolayısyla bu yıl uygulanacaktır.

  2.Mali Tatil Yasası hangi tarihler arasında uygulanacaktır?

  Mali tatil her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) uygulanacaktır.
  Eğer Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.
  Bu durumda, bu yıl mali tatil Temmuzun 3?ünde başlayacaktır. Son gün ise 20 Temmuz olacaktır.

  3.Mali Tatil Yasası hangi işlemlere uygulanacaktır?

  Mali tatil, genel olarak, aşağıdaki türden işlemleri kapsayacaktır.


  Mükelleflerin ödevleri arasında sayılan ve belirli sürelerde yapılması gereken işlemleri,
  Dava açma, idari başvuru yapma ve hak arama süreleri,
  Vergi incelemeleriyle ilgili yükümlülükleri,
  İdareye bilgi verme sürelerini,
  Muhasebe kayıtlarının tutulması ve ibrazı ile ilgili yükümlülükleri.
  4.Mali Tatil Yasası beyan, bildirim ve ödeme sürelerini ne kadar uzatmaktadır?

  Yasada mükelleflerle ilgili yükümlülüklerin malî tatil süresince işlemeyeceği belirtilirken, genel olarak yasada belirtilen yükümlülükler için tatil süresinin bitiminden itibaren 7 günlük ek süre getirilmiştir.
  Bu durumda, Yasada özel olarak ek sure getirilenler dışında kalan diğer yükümlülükler sadece tatil süresi boyunca işlemeyecek; tatil bitimiyle birlikte işlemeye kaldığı yerden devam edecektir.
  Ancak, Yasada yer verilen işlemlerle ilgili olarak açıklık olmayan durumlarda, malî tatil uygulaması nedeniyle süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamı ile malî tatil uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
  Dolayısıyla, Yasanın uygulanmasıyla ilgili ayrıntılar için Maliye Bakanlığı?nın yayımlayacağı tebliğleri beklemek gerekecektir.

  5.Süresi mali tatil bitiminden itibaren 7 gün uzayan yükümlülükler nelerdir?

  Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır:

  Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri,
  İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçların ödeme süresi,
  Vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi,
  Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme süresi,
  Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalarda VUK?nun 376?ncı maddesinde belirtilen indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler,
  Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.
  Malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

  6.Süresi mali tatil bitiminden itibaren 3 gün uzayan yükümlülükler nelerdir?

  Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.

  7.Mali tatil boyunca muhasebe kayıtları tutulmayacak mı?

  Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri de bildirim süreleri gibi malî tatil süresince işlemeyecektir. Muhasebe kayıtlarının yapılmasıyla ilgili olarak VUK?nda belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

  8.Mali tatil boyunda dava açma ve hak arama süreleri uzayacak mı?

  Vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

  9.Mali tatil boyunda mükelleflere tebligat yapılacak mı?

  Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez.
  Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar. Dolayısıyla, tatil süresi içinde vergi ve ceza ihbarnamesi yapılmakla birlikte, bunlarla ilgili yasal ve idari süreler tatil boyunca işlemeyecektir.

  10.Mali tatil boyunca mükellefler nezdinde vergi incelemeleri yapılabilecek mi?

  Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.

  11.Mali tatil boyunca mükellefler nezdinde yoklama ve yol kontrolü yapılabilecek mi?

  Yasada bu konuda bir açıklama yoktur.
  Ancak, vergi incelemesi bir yana, yoklama ve yol kontrollerinin yapılması ticari hayata paralel giden ve vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinde kilit bir idari önlem olduğu için, bu uygulamaların mali tatil boyunca devam edecek olması çok doğaldır.

  12.Yasa Gümrük vergilerini ve gümrüklerle ilgili yükümlülükleri kapsayacak mı?

  Maalesef, Gümrük idareleri tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.
  Gümrüklerde alınan KDV konusunda Yasada açıklık bulunmamaktadır.

  13.Yasa yerel yönetim vergilerine ve yükümlülüklerini kapsayacak mı?

  Hayır. Mali tatil, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak uygulanmayacaktır.

  14.Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin beyan, bildirim ve ödeme süreleri da yasa kapsamında mıdır?

  Evet. Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve Ödemeler de mali tatil boyunca maddede belirtilen süreler kadar ertelenecektir.
  Bu yasalar kapsamındaki yükümlülüklerle ilgili mali tatil uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.

  15.İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ve İşsizlik sigortası kanunu kapsamındaki beyan, bildirim ve ödeme süreleri da yasa kapsamında mıdır?

  Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde Sendikalar Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve İş Kanununa göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler de mali tatil boyunca maddede belirtilen süreler kadar ertelenecektir.
  Bu yasalar kapsamındaki yükümlülüklerle ilgili mali tatil uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.


  KAYNAK: SER & BERKER YMM YAYINLARI

  Büyük Atatürk&#039;ün ufulünden dolayı teessürümüz o derece derin ve sonsuzdur ki, bunu ifade etmek için kelime bulamıyorum. Çünkü Atatürk, yalnız Türkiye&#039;nin değil, bütün şarkın Ata&#039;sı idi.<br /><br />Emanullah HAN<br />Afgan Kralı

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  204

  Ynt: Mali Tatil

  iyie kardeşim neden kimse işin özünü sormuyor KDV beyannameleri ayın 24 oldu mali tatilin içine denk gelmiyor.dolayısıyla uzatmayada girmeyecek bunun mali tatille ne alakası var.daha doğrusu muhasebecilerle bi alakası yok.Memurlar için çıkarılmış bi kanun..

 8. #8
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Mali Tatil
  Konu Sahibi Day-Dream Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 01.Temmuz.2013, 23:10
 2. Mali Tatil
  Konu Sahibi mehtapp Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 16.Temmuz.2009, 11:04
 3. Mali Tatil
  Konu Sahibi T U R K O Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 09.Temmuz.2009, 13:14
 4. Mali Tatil
  Konu Sahibi neco645 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 14
  Son Mesaj : 20.Temmuz.2007, 12:39
 5. Mali Tatil ?
  Konu Sahibi beyza Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 22
  Son Mesaj : 19.Mart.2007, 15:40

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36