Mali tablolarının tasdiki zorunlu tutulan gerçek veya tüzel kişiler kimlerdir?
Akti toplamı ve net satş sınırları var mıdır?