kamu işçi maaş

Konu: YMM Olmak İçin 10 yıllık süre

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  201

  YMM Olmak İçin 10 yıllık süre

  Bir şirkette smmm olarak çalışıyorum. Sadece vergi dairesine müracaat ederek şifre aldım. Beyanname verirken Bağımsızlar gibi kendi ismimle değilde şirketin vergi numarasıyla beyanname veriyoruz. Bu Şirkette çalıştığım süreler YMM süresi için geçerli olur mu?
  Olmassa ne yapmam lazım?

  Azmin elinden hiç bişey kurtulmaz. Sabır Acıdır Meyvesi tatlıdır.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  296

  Ynt: YMM Olmak İçin 10 yıllık süre

  muhasebe odasının çalışanlar listesine kayıtlı olmanız yeterli diye biliyorum, bağımlı çalıştığınıza göre zaten odaya bilgi vermişsinizdir.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  1.354

  Ynt: YMM Olmak İçin 10 yıllık süre

  26/07/2008 tarihli resmi gazete 3568 değişiklik madde 5

  MADDE 5 ? 3568 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "hizmet süreleri ile" ibaresi "hizmet süreleri ve bunların bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik şirketlerinde geçen hizmet süreleri; serbest muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine bağlı olarak çalışanların bu işyerlerinde geçen hizmet süreleri ile" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  "Ancak, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış olanlardan yeterlilik sınavında başarılı olamayanların, sınav tarihinden sonra vergi inceleme yetkisini haiz olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz."  "Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar, yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre katılabilirler. Ancak, bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için birinci fıkranın (a) bendindeki süreyi tamamlamaları şarttır."

  türmob ile bu konuyu görüştüğümde yukarıdaki yasa gereği bağımlı çalışanların şirkette çalıştığına dair bordro ve ruhsat yeterli oluyor. ymm süresi ise ruhsat tarihinden itibaren başlanıyor denmişti.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  201

  Ynt: YMM Olmak İçin 10 yıllık süre

  sayın ankara ve cetvel teşekkür ederim

  Azmin elinden hiç bişey kurtulmaz. Sabır Acıdır Meyvesi tatlıdır.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  666

  Ynt: YMM Olmak İçin 10 yıllık süre

  Alıntı cetvel Nickli Üyeden Alıntı
  26/07/2008 tarihli resmi gazete 3568 değişiklik madde 5

  MADDE 5 ? 3568 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "hizmet süreleri ile" ibaresi "hizmet süreleri ve bunların bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik şirketlerinde geçen hizmet süreleri; serbest muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine bağlı olarak çalışanların bu işyerlerinde geçen hizmet süreleri ile" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  "Ancak, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış olanlardan yeterlilik sınavında başarılı olamayanların, sınav tarihinden sonra vergi inceleme yetkisini haiz olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz."  "Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar, yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre katılabilirler. Ancak, bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için birinci fıkranın (a) bendindeki süreyi tamamlamaları şarttır."

  türmob ile bu konuyu görüştüğümde yukarıdaki yasa gereği bağımlı çalışanların şirkette çalıştığına dair bordro ve ruhsat yeterli oluyor. ymm süresi ise ruhsat tarihinden itibaren başlanıyor denmişti.
  Sadece muhasebe ve denetim birimlerin demi çalışma gerekiyor. diğer bölümlerde (ör: pazarlama veya teknik) imza yetkili olarak çalışmak süreyi başlatıyor mu?

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ekim.2009
  Mesajlar
  2

  Ynt: YMM Olmak İçin 10 yıllık süre

  TURMOB kanun değişikliğini yapıp, hem gerekçeyi hem de uygulama ile ilgili genelgeyi yayınladı ancak fiili olarak karşılaşılan sorunlara hızlı çözüm üretemiyor maalesef.

  "BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN ŞİRKETLERİN .. MALİ DENETİMİNDEN SORUMLU OLARAK GEÇEN SÜRE.." lafzından ne anlaşılması gerektiği net değildir. İnternette yaptığım araştırmalar sonucunda HİÇBİR bilgiye rastlayamadım. Mevzuat açısından aşağıdaki bilgilere ulaşabildim. Aynı konuda sorun yaşayan, uğraşan, olmaz ya çözebilen varsa ve yazarsa çok memnun olurum.

  Durum aşağıdaki gibidir :

  Yeminli Mali Müşavir olabilmenin özel şartları 3568 sayılı yasanın 9. Maddesinde sayılmıştır:

  Madde 9 - Yeminli mali müşavir olabilmek için:
  a) En az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak,
  b) Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak,
  c) Yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmak,
  şartları aranır.
  Şu kadar ki, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ve bunların bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik şirketlerinde geçen hizmet süreleri; serbest muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine bağlı olarak çalışanların bu işyerlerinde geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci mali müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir. Ancak, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış olanlardan yeterlilik sınavında başarılı olamayanların, sınav tarihinden sonra vergi inceleme yetkisini haiz olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz.
  Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar, yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre katılabilirler. Ancak, bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için birinci fıkranın (a) bendindeki süreyi tamamlamaları şarttır.
  Bu kanun maddesinden anlaşıldığı üzere sadece vergi inceleme yetkisi almış olanları kapsayacak şekilde; bu kişilerin ?bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların ..... mali denetimden sorumlu olarak geçen hizmet sürelerinin serbest muhasebeci mali müşavirlikte geçen süre olarak kabul edileceği? hüküm altına alınmıştır.

  3568 sayılı yasa içerisinde ?..mali denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri..? ibaresi, staj ve staj süresinden sayılan hizmetleri tanımlayan 6. Maddenin i bendinde de geçmektedir. Kanunun ilgili madde bendi aşağıdaki gibidir:

  i) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri ile bu birimlerde görev yapan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirlerin gözetim ve denetiminde bunların sayısını geçmemek üzere, oda nezdinde staj dosyası açtırmış ve staja başlama sınavını kazanmış olan aday meslek mensuplarının staja başlama sınavını kazandıkları tarihten itibaren, staj koşullarını yerine getirmeleri halinde bu hizmetlerde geçen süreleri,
  SMMMM ve SM Staj Yönetmeliğinin Stajdan sayılan sürelerle ilgili 9. Maddesinin b bendi şöyledir ;

  ?b) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri staj süresinden sayılır.
  Kamu kuruluşlarının muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanlar, bu hizmet sürelerini kurumlarından alacakları hizmet cetveli, imza sirküleri ve yazı ile belgelendirirler.
  Bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanlar ise çalıştıkları müessesede bu şartlarda sorumlu olarak yeterli süreyi kapsayacak şekilde çalıştıklarını Ticaret Sicili Gazetesi, imza sirküleri, SSK işe giriş bildirgesi ve dört aylık dönem bordrosu ile mali denetimden sorumlu olunduğuna ilişkin belge ile belgelendirirler. Birlikçe gerekli görülen hallerde başkaca belgeler de istenebilir.?

  Bu bölümde geçen ?mali denetimden sorumlu olunduğuna ilişkin belge?nin ne olduğu belirtilmemiştir.
  İşyerinden alınacak yetkili imzaları içeren ve görevi belirten bir yazının yeterli olması gerektir diye düşünmekteyim .

  Ayrıca birinci derece imza yetkisini hazi olma ile ilgili şu bilgi var:

  22 Mayıs 1992 tarih ve 21235 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan SM, SMMM ve YMM Kanunu gereğince Yapılacak Başvurular Hakkındaki Yönetmeliğin ?Staj Süresinden sayılan Hizmetlerdeki Yetkili İmza? ile ilgili 8. Maddesi şöyledir:

  ? Madde 8- Kanun?un 6. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sözü edilen;
  a) Kamu kuruluşlarında, noterce tasdik edilmiş ticaret sicili gazetesinde ve imza sirkülerinde birinci derecede imza yetkilisi olduğu ilan edilenler,
  b) Özel Kuruluşlarda, bilanço esasına göre defter tutan muhasebe birimlerinin sevk ve idaresinden veya mali denetiminden sorumlu olanlar, imza sirkülerinin olmadığı halde bağlı oldukları kuruluşları temsil ve ilzama veya kambiyo senetleri düzenlemeye veya vergi daireleri ve diğer mali merciler nezdinde gerekli vesaiki imzalamaya; bunlardan bir veya birkaçını müştereken ve münferiden icra etmeye yetkili olduklarını gösterir vekaletnameyi haiz olanlar,
  birinci derecede imzaya yetkili sayılırlar.?

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Şubat.2010
  Mesajlar
  1

  Ynt: YMM Olmak İçin 10 yıllık süre

  2003 yılı başında SMMM belgesini aldım. 2004 yılından beri çeşitli şirketlerde muhasebe şefi olarak çalıştım. Hiç bir zaman 1. derece imza yetkim olmadı. Şu an çalıştığım şirkette 2. derece imza yetkim. Bu şekilde şirketlerde çalıştığım bu süre (7 yıl) YMM olabilme süresinden sayılır mı? 1. derecede imza yetkisi şart mı?

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  42

  Ynt: YMM Olmak İçin 10 yıllık süre

  Tarih Gönderen Soru
  21.01.2010 09:21 Oğuz ALPER
  (Üye) Soru : Sayın Yetkili, SMMM Ruhsatına sahibim. Şu an bir inşaaat şirketinde SGK lı olarak muhasebe dışı farklı bir iş kolunda çalışıyorum. Yani mesleğimi fiilen icra etmiyorum. YMM olabilmek için 10 yıllı smmm'lik yapmış olmak şartını yerine getirmiş oluyor muyum. Ruhsatımı aldığım zaman bunu sorduğumda Ruhsatı aldığınız tarihten itibaren süre işler demişlerdi. Bu konuda çeşitli söylemler var. Aydınlatırsanız memnun olurum. Ayrıca bir başka konu da; 10 yıllık süre YMM olabilmek için geçmesi gereken süre, YMM sınavlarına girebilmek için 5 yıllık süre yeterlidir ibaresi doğrumudur. Şimdiden teşekkürler

  Cevap : Sayın Alper, TESMER Başkanlığının sitesinde sadece SGK lı çalışmanın yeterli olduğu bilgisi bulunmaktadır. detaylı bilgiyi TESMER Başkanlığı'ndan alabilirsiniz. Yasa gereği 10 yıl dolmadan YMM sınavlarına katılmak mümkün değildir. İyi çalışmalar, Genel İdare Müdürlüğü

  http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/...sp?cevap=19951

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Stopaj İadesinde Bir Yıllık Süre
  Konu Sahibi oky Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 19.Ocak.2011, 18:05
 2. Tarımdan Emekli olmak için gereken süre nedir
  Konu Sahibi esperado Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 09.Temmuz.2010, 00:27
 3. İndirimli Emekli Olmak İçin Çalışıyor Olmak Şart
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Ekim.2009, 13:12
 4. Bağımlı Çalışmanın YMM İçin Gereken 10 Yıllık Süre Karşısındaki Durumu
  Konu Sahibi günizi Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 11.Kasım.2007, 23:00
 5. Yıllık İzin Süre Hesaplanmasında Askerlik?
  Konu Sahibi muratsayar Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 27.Eylül.2006, 17:29

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36