yeminli mali müşavir tasdik zorunluğu konusunda bir sorum var odanın açıkladığı hadlerde
bi madde var 27 sıra nolu genel tebliğ ile karşıt incelem zorunlulğu kapsamı dışında bırakılan belgeler nelerdir.
bu konuda bi biligisi olan varmı ?