kamu işçi maaş

Konu: VUK Mükerrer 355.Maddesine Dair

 1. #1
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  VUK Mükerrer 355.Maddesine Dair

  BURSA SMMMO'DAN CUMHURBAŞKANINA MESAJ!

  Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 16.06.2009 tarihinde TBMM de kabul edilerek Cumhurbaşkanının onayına giönderilen torba yasanın 22. maddesindeki VUK mükerer 355. maddesindeki ceza düzenlemelerinin onaylanmayıp TBMM ne iadesi için faks ve mail kampanyası başlatmıştır.
  Bütün Meslek odalarının, meslektaşların, stajyerlerin ve yardımcı elemanların katkılarını bekliyoruz.

  Oda başkanımızın kampanya ile ilgili mesajı:

  Sevgili Meslektaşlarım,

  Onaylanmak üzere Sayın Cumhurbaşkanına sunulmuş olan, Gelir Vergisi ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik yapan 5904 Sayılı Kanunun 22. maddesi ile 213 sayılı V.U.K.nun mükerrer 355. maddesinde yapılan değişikliğin onaylanmadan meclise iadesini sağlayabilmek adına ekte sunmuş olduğum metni, cumhurbaşkanına aşağıdaki iletişim adreslerinden gönderilmesini tüm meslektaşlarımdan, Aday Meslek Mensuplarından ve Yardımcı Elemanlarımızdan mesleğimizin geleceği için önemle rica ediyorum.

  Saygılarımla,
  Smmm. Mesut TOPCU
  Bursa SMMMO Başkanı

  Duyunun tam hali için tıklayınız.
  _________________________________________________
  Metnin gönderileceği Cumhurbaşkanlığı İletişim Adresleri.
  1- http://www.tccb.gov.tr/sayfa/iletisi...skanina_yazin/

  2- cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr

  3- Faks No: 0 (312) 470 13 16  _________________________________________________


  CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA

  Bizler, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasası kapsamında ruhsat almış meslek mensubu, aday meslek mensubu ve çalışanlarıyız.

  Onaylanmak üzere makamınıza sunulmuş olan, Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 22. maddesi ile 213 sayılı V.U.K.nun Mük.355 maddesinde yapılan değişikliğin onaylanmadan meclise iadesini arz ediyorum.

  Makamınızın da bilgisinde olduğu gibi söz konusu maddenin 1. fıkrasının Anayasa aykırılığı iddiası ile İstanbul 2. Vergi Mahkemesinde açılmış olan bir dava, esastan görüşülmek üzere Anayasa Mahkemesinin gündemine alınmıştır. Anayasa Mahkemesinin Mük.355 maddenin 1. fıkrasını iptal etmesi durumunda, bu yasa değişikliğinin her hangi bir hukuki gerekçesi kalmayacaktır. Çünkü maddenin 1. fıkrası ceza uygulanmasına neden olan beyan ve bildirimlerin internet ortamında verilmesini düzenleyen yetki maddelerine yapılan atıftır.

  Anayasa Mahkemesinin 1. fıkrayı iptal etmesi durumunda yasa koyucunun mahkemenin iptal gerekçelerine bağlı yeni yasal düzenlemeler yapmak zorunda kalacağı muhakkaktır. Bu nedenle Anayasa Mahkemesinin olası iptal kararı durumunda uygulama olanağı kalmayacak söz konusu yasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesinin kararına kadar bekletilmesi uygulama şansı olmayan bir yasa değişikliğinin, kanunlaşmamış olmasını sağlayacaktır.

  Ayrıca her işte olduğu gibi, beyanname ve bildirimlerin verilmesi işinde de mükellef veya muhasebecilerin hata yapma olasılığı vardır. Yapılan hatayı idare tespit etmeden kendisi tespit ederek düzeltme yapmak isteyen mükellefe veya muhasebeciye ceza uygulanması, genel vergicilik prensiplerine aykırı olacaktır. Hal böyle olunca Mükellef ve Muhasebeciler, yaptıkları hataları kendileri tespit etseler dahi düzeltme yolunu tercih etmeyeceklerdir. Bu durum vergi kayıp ve kaçağına sebep olacaktır.

  Belirttiğim gerekçelerle 5904 sayılı yasanın 22.maddesinin tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine iade edilmesini saygılarımla arz ederim.

  Adı Soyadı/Unvanı :??????????.

  Tarih : ?/?/2009

  İmza :
 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  16

  Ynt: VUK Mükerrer 355.Maddesine Dair

  Değerli meslektaşlarım,
  Uzun süredir kamuoyuna sesimizi duyurabilmek için arayış içindeydik. Kanunun TBMM de görüşüldüğü dönemde meslektaş vekillere yönelik bir kampanya düşündük ancak biz hazırlıkları bitirmeden kanun meclisten geçti.
  Son aşamada en azından kanunun bizi ilgilendiren 22. maddesinin onaylanmaması için cumhurbaşkanlığı makamına faks ve mail gönderme şansımızı kullanmak istedik.
  Kampanyanın oluşmasında Bursa SMMMO sitesinde destek veren meslektaşlarım olmak üzere, başta sayın Mustafa GÜLŞEN, Bursa Oda Başkanımız Sayın Mesut TOPÇU, Üst birlik yönetim kurulu üyemiz Sayın Ali Ekber KARTUM ve bilhassa gönderilecek metnin hukuki bir dille düzeltilerek hazırlanma işlemini tamamlayan Bursa SMMMO TESMER Başkan Yardımcımız Şahap Nuri ACI 'ya katkıları için çok teşekkür ederim.
  Yasanın Cumhurbaşkanlığında bekleme süresi dolmak üzeredir bu nedenle kampanyaya destek olacak meslektaşlarımızın bir an önce faks ve maillerini göndermeleri gerekmektedir. Bu kampanya ancak sizlerin yoğun desteği ile etkili olabilecektir.

  Kaplan BERZEK
  SMMM
  Kaplan BERZEK<br />S.M.M.M.

 3. #3
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: VUK Mükerrer 355.Maddesine Dair

  Bursa odası TURMOB dan iyi çalışır durumda.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Mesajlar
  65

  Ynt: VUK Mükerrer 355.Maddesine Dair

  Neden bu mücadeleye sadece bir kaç oda destk veriyor, hepimiz bir bütün olarak haraket etmeliyiz, Turmob konuyla ilgili çalışma yapıyorsa tüm meslek mensuplarına duyurmalı diye düşünüyorum.
  Bir aptalın dostluğu , bir akıllının düşmanlığından daima daha fazla zarar verir.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  767

  Ynt: VUK Mükerrer 355.Maddesine Dair

  bazı odalar uyuyor arkdaşlar,biz odayı beklemden 2 arkadaş gönderdik dilekçeleri mail adreslerine,,bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkürler

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  37

  Ynt: VUK Mükerrer 355.Maddesine Dair

  Odalar sadece Aidat alma görevlerine yerine getiriyorlar. Mesleğimizin iyi yerlere gelmesi için pek çaba harcadıkları söylenemez. Maliye Bakanlığı'nın Elemanı gibi çalışıyoruz yapılan en ufak hatada cezalarını ödemek durumunda kalıyoruz...
  Cumhurbaşkanlığına mesajı gönderdim. Bu konudaki hassasiyetlerinde dolayı Bursa Odasını kutluyorum... Darısı diğer odalarımızın ve TÜRMOB.un başına
  orun ne kadar basit gözüküyor ise, çözümü bir o kadar zordur.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  15

  Ynt: VUK Mükerrer 355.Maddesine Dair

  maliye vergi toplayamıyor.......cezalarla haıznenın kasasını doldurmaya çalışıyor............olan bıze olcak ...............turmob uyuma ...........

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  20

  Ynt: VUK Mükerrer 355.Maddesine Dair

  Arkadaşlar bakıyorum çok az meslektaş bu konuyla ilgilenmiş biz böyleyiz konuşmaya gelince herşeyi yapıyoruz ama iş yapmaya gelince hiçbir şey yok 3-5 arkadaş protesto etmiş böyle birlik olur mu bizleri onun için maliye bakanlığı ciddiye almıyor. Bağlı olduğumuz odaları arayıp konuyu ilettik mi oda yönetimlerini derin uykusundan uyandırdık mı bakın Bursa odamız böyle birşey başlatmış destek oluyormuyuz diye sorduk mu? tahmin ediyorum çok az, hak ettiğimiz gibi yönetiliyoruz. Alomaliye ekibine ve Ogün beye teşekkür ederim.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  21

  Ynt: VUK Mükerrer 355.Maddesine Dair

  İlgili maddeyi alıntılamak istedim. Saygılarımla...

  16.06.09 tarihinde kabul edilen, 5904 sayılı "GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN " un 22. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 355. maddesinin son fıkrasına aşağıdaki şekilde bir düzenleme getirilmiştir (Bu kanunu Cumhurbaşkanı henüz onaylamamıştır. Onayladıktan sonraki ay başında yürürlüğe girecektir.) :


  "MADDE 22- .....

  ?Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/2 oranında uygulanır.

  Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.?

  MADDE 40- Bu Kanunun; 22 nci maddesi Resmi Gazetede yayımını izleyen aybaşında, yürürlüğe girer. "

  VUK Mük. 355 madde son fıkrasının önceki hali :
  "(Ek fıkra: 3/7/2005 - 5398/23 md.) Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde 1/4 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise 1/2 oranında uygulanır."


 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  767

  Ynt: VUK Mükerrer 355.Maddesine Dair

  Bizim birlik olmamız çok zor,baksanıza kimsenin umrunda değil ,yapacakları işlem 5 dakkalarını almaz,avukatlar,eczacılar ve doktorlar kadar olamıyoruz malesef...memleketi ayağa kaldırıyor adamlar ama biz kendimizi bile ayağa kaldıramıyoruz

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 3
  Son Mesaj : 14.Temmuz.2016, 11:22
 2. Cevap: 1
  Son Mesaj : 13.Haziran.2014, 11:28
 3. 4447 sayılı kanunun 10.maddesine istinaden
  Konu Sahibi BAYRAM BİLİCEN Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Nisan.2012, 23:28
 4. Cevap: 2
  Son Mesaj : 01.Şubat.2008, 08:24
 5. Gümrük Kanunun 238. ci maddesine göre ceza kesimi ?
  Konu Sahibi Quemoy Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 11.Mart.2007, 00:01

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36