kamu işçi maaş

Konu: Evi SMMM Ofisi Olarak Kullanmak

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2009
  Mesajlar
  200

  Evi SMMM Ofisi Olarak Kullanmak

  Arkadaşlar merhaba

  Bir dönem evin bir kısmını ofis olarak kullanabiliyorduk. Şimdi kullanamıyoruz diye biliyorum. Son durum nedir? Bilgisi olan biri varsa bilgilendirebilir mi?

  Bilgi paylaştıkça artar, sakladıkça değerlenir. Saklaman gerekeni de Paylaşman gerekeni de iyi bil.

 2. #2
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: evi smmm ofisi olarak kullanmak

  SMMM olarak kullanamıyorsunuz.

 3. #3
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: evi smmm ofisi olarak kullanmak

  Teorik olarak kullanılamıyor.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  63

  Ynt: Evi SMMM Ofisi Olarak Kullanmak

  Sevgili meslektaşlar,
  Yeni SM, SMMM ve YMM Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereği meslek mensupları ikamet ettikleri evlerini, evlerinin bir kısmını ya da bir ticari şirketin bir odasını ofis olarak kullanamazlar.
  Gökhan Dede

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  49

  Ynt: Evi SMMM Ofisi Olarak Kullanmak

  Değerli Arkadaşlar;

  Gelir vergisi kanunu'nun 68. maddesinde yer alan serbest meslek kazançlarından indirilebilecek giderler konusunun 1. bendinde ;

  Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir:
  1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.).

  denilmektedir.

  Mesleğimizin icrasından elde edilecek gelirin türü serbest meslek faaliyeti olduğuna göre ve ilgili maddeden serbest meslek faaliyetlerinin, faaliyette bulunulacak kişinin ikametgahında da yapılmasının mümkün olduğu anlaşıldığına göre bu konuyla ilgili meslek odaları tarafından verilecek herhangi bir ceza ya da yaptırıma karşı yaptırım ya da ceza ile karşılaşanların yürütmeyı durdurma istemli idari dava açmaları yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Böylece Normlar Hiyerarşisini Meslek odaları öğrenmiş olurlar. Ya da benim bilmediğim bir şey varsa yorumlarınızı saygı ile dinlerim.


 6. #6
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  1.354

  Ynt: Evi SMMM Ofisi Olarak Kullanmak

  Sayın sartre aynen katılıyorum. bir avukat bir doktor kendi evini ofis olarak kullanıyorda bir sm,smmm neden kullanamıyor.mesleğin prestijini zedeliyormuş.sen ilk önce ruhsat sahibi olmayıp ta defter tutanları ayıkla.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Eylül.2009
  Mesajlar
  5

  Ynt: Evi SMMM Ofisi Olarak Kullanmak

  arkadaşlar yeni ruhsat aldınız sanırım,bana yardımcı olabilirmisiniz,mart 2010 yeterlilik sınavına gireceğim,nerden çalışmaya başlayacam hangi kitaptan kimin kitabından bilmiyorum,kitaplarda ateş pahası,elinizde mevcut kitaplarınızda var ise geri gönderilmek suretiyle rica ediyorum,iyi akşmalr

 8. #8
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Evi SMMM Ofisi Olarak Kullanmak

  Alıntı [url]http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=130981&KOS_KOD=11 Nickli Üyeden Alıntı
  [/url]Mali müşavirlerin ikametgâhlarını işyeri olarak kullanmaları mümkün mü
  16.10.2009 | Veysi Seviğ | Yorum


  Gelir Vergisi Yasası'nın üçüncü kısmında, "Gelir unsurlarının tespiti" ile ilgili hükümler yer almaktadır. (Madde: 37-82) Bu kısmın dördüncü bölümünde, "Serbest meslek kazançlarının hesaplanması" ile ilgili hükümler bulunmaktadır. (Madde: 62-68)
  Serbest meslek kazancının tespiti sırasında indirim konusu yapılacak giderler, sözü edilen yasanın 68'inci maddesinde tadadi olarak (sayılmak suretiyle) belirlenmiş bulunmaktadır. Buna göre mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler serbest meslek kazancının tespiti sırasında indirim konusu yapılabileceği gibi, "ikametgâhının bir kısmını işyeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını" indirim konusu yapabilmektedirler. Bu bağlamda işyeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortisman, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını işyeri olarak kullananlar ise amortismanın yarısını gider olarak yazabilmektedirler.
  Diğer yandan Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği'nin 39'uncu maddesi hükmü gereği olarak: "Her meslek mensubu, faaliyete başlamadan önce bağlı olduğu oda bilgisinde işyeri açmak zorundadır. Ortaklık bürosu veya şirket kurulması halinde, işyeri açılması mecburidir. Mesleki faaliyette bulunmayan meslek mensupları ikametgâhlarının bulunduğu bölgenin odasına kaydolurlar.
  İşyerini ve ikametgâh adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları ve şirketler on beş gün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları odaya bildirmek zorundadırlar."
  Ayrıca Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Disiplin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinin (s) bendi uyarınca, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) genel kurulunca belirlenen büro standartlarına uyulmaması, açılan işyerlerinin bağımsız büro şeklinde olmaması, başka bir serbest meslek faaliyeti veya ticari faaliyet ile iç içe olması, ev olarak kullanılan ikametgâhların aynı zamanda büro olarak kullanılması, bir meslek mensubunun ortaklık durumu hariç birden fazla bürosunun bulunması halleri, kınama cezasının uygulanmasını gerektirmektedir.
  Tüm bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere: "Her meslek mensubu mesleki faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu odanın bilgisi dahilinde işyeri açmak zorundadır. Bu durumda açacağı işyeri hiçbir biçimde ikametgâhı ile bağlantılı olamayacaktır."
  Bu durum Gelir Vergisi Yasası'nın 68'inci maddesinin birinci fıkrasının parantez içi hükmü ile çelişmektedir.
  Anayasanın 124'üncü maddesinde yer alan buyruk gereği olarak başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren yasaların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak koşuluyla, yönetmelikler çıkarabilir. Bu bağlamda TÜRMOB da Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasası'nda yer alan düzenlemeler paralelinde uygulamaya yönelik bazı yönetmelikler yayımlamış bulunmaktadır.
  Bu bağlamda mesleki faaliyet gösterenlerin büro standartları ve buna ilişkin usul ve esaslar, birlik genel kurulunca belirlenmektedir. Açılan işyerleri bağımsız büro şeklinde olup, başka bir serbest meslek faaliyeti veya ticarethane ile iç içe olamayacaktır. Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olamayacaktır.
  Meslek mensuplarının Ticaret Yasası'na göre bir meslek şirketi kurmaları halinde, şirket kayıtlı olduğu odanın bulunduğu ilin sınırları içinde şube açamayacaktır.
  Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından yapılan düzenlemelerin, muhasebe mesleğinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesini ve belli kurallar çerçevesinde icrasını temin etmek, yeni meslek mensuplarını yetiştirilebilmesini ve kontrolünü gereği gibi sağlayabilmek ve muhasebecilik faaliyetinin daha çağdaş şartlarda yerine getirilmesi sağlanarak hizmet kalitesini yükseltme amaçlarına yönelik olduğu, ikametgâhların büro olarak kullanılması durumunda, konut dokunamazlığı nedeniyle gerekli denetimleri yapmanın mümkün olamayacağı ve muhasebecilik mesleğinin belli standartlara bağlanmasının zorlaşacağı bilinmektedir.
  Konuya ilişkin olarak Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından verilen bir karara göre, "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan davacı tarafından ikametgâhın büro olarak kullanılması mümkün değildir." (Danıştay Sekizinci Dairesi E. No: 2007/8372, K. No: 2008/8091 Karar için bakınız detaylı bilgi: Vergi Sorunları Dergisi Sf: 192-105)
  Mevcut yönetmelikler ve Danıştay kararı doğrultusunda özellikle günümüzde mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin ikametgâhlarını hem büro hem ikametgâh olarak kullanmaları mümkün olamayacağı gibi, bu yerlerin ısıtma, aydınlatma ve benzeri giderlerini mesleki kazançlarından indirim hakları da mevcut değildi.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ekim.2009
  Mesajlar
  102

  Ynt: Evi SMMM Ofisi Olarak Kullanmak

  sn ssenamizz ,

  ben temmuz/2009 sınavında SMMM oldum.ilk sınavımda 3 ders,2.sınavda 4 dersi verdim.denetim ve meslek

  hukukunu turmob tan gönderilen cd den okuyarak,diğer derslere de önceki yıllarda çıkan ve sınav sırasında

  edindiğim **** yayınlarının sorularını çözümleriyle birlikte çalıştım.ben genelde derslere çalışırken; konuyu

  çalışmak yerine onunla ilgili soru ve cevaplardan çalışarak daha iyi anlıyorum.daha doğrusu sözel dersler yerine

  sayısal dersler (finansal muh.,finansal tablolar analizi,maliyet muhasebesi gibi) bana daha zevkli geliyor.

  bunları söyleyerek sizi yanlış yönlendirmek istemem.herkesin kendince bi çalışma yöntemi vardır

  mutlaka,benim ki de bu.sınavda hiç çalışmadığım yerlerden de sorular geldi,onları da bildiklerimi yazarak

  cevaplandırdım.

  ama sınav sırasında fazladan kağıt isteyen arkadaşları işittikçe moralim bozulmadı diyemem.hele ilk sınavda,

  denetimde çok kötü hissetmiştim.çok eksik yazdığımı düşünmüştüm.hatta bi sorunun cevabı,sorunun cevapta

  tekrarlanmasıyla beraber 2-3 satırı bulunca ister istemez doğru olduğunu bildiğim halde yanlış cevapladığımı

  düşünmüştüm.acaba başka ne vardı diye hatırlamaya çalışmıştım. kesinlikle öle olmuyor.finansal muhasebe

  hariç her dersten tek kağıtla çıktım ve 2 sınavda hepsini verdim.finansal muhasebede önerim ise;yevmiye

  maddeleri için ayrı sayfaya,kebirleri ayrı sayfaya( T ' leri) ,gelir ve bilançoyu ayrı sayfaya yazın ki zaman kaybı ve

  karışıklık olmasın.

  şimdiden başarılar


 10. #10
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  236

  Ynt: Evi SMMM Ofisi Olarak Kullanmak

  Peki evi SMMM ofisi olarak kullandık şikayet ettiler yakalandığın zaman cezası nedir ?
  Bir Haziran ayı ile başlar ...<br />Bir Ekim ayı ile sona erer ...<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ERROR .

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Smmm Ofisi Açmak İsteyenlere Fırsat
  Konu Sahibi SerhatAY Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 16.Ağustos.2017, 17:45
 2. Smmm Ofisi Açmak
  Konu Sahibi Hitay Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 09.Şubat.2017, 13:29
 3. Smmm Ofisi Açılışı Resmi İşlemler
  Konu Sahibi mrtpkcn Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 14.Aralık.2016, 16:09
 4. Devren Smmm Ofisi
  Konu Sahibi umutbayrak3321 Forum İlan Panosu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 12.Kasım.2015, 15:20
 5. Cevap: 0
  Son Mesaj : 11.Nisan.2008, 17:48

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36