kamu işçi maaş

Konu: SM'den SMMM'ye E-Eğitimle geçiş

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  172

  SM'den SMMM'ye E-Eğitimle geçiş


  Mukellef Gazetesi'nden bir alıntı...

  "İSMMMO Başkanı Yahya ARIKAN da her iki Genel Kurula katılıp İstanbul'dan SM den SMMM geçiş sınavlarına yaklaşık olarak 5 bine yakın muracat olacağını ve katılacakları sınavlara nasıl hazırlayacaklarını belirtip yeterli süre olmamamıs nedeni ilede E- Eğitim uygulamasını İnternetten devreye sokacaklarını açıkladı."

  Başta hak edenin ruhsat alacağı söyleniyordu. Ciddi ciddi eğitim verilecek filan deniyordu. Tenezzül edip de 10 yıldır açıköğretimde işletme okumak lütfunda bulunmayan arkadaşlar bu eğitime de katılmazlar ruhsata da talip olmazlar herhalde diyorduk. Öyle olmadı. Önce eğitimin sonunda yapılacak sınavın sonuca katkısı icat edildi. Sonra da E-eğitim çıkarıldı.

  Oh ne güzel İstanbul.

  Yapın bir e-sınav. E-soru sorun. E-cevap alın. Bitirin buı işi. Ne uğraştırıyorsunuz 10 binlerce insanı. Yeterki alacağınız para e-para olmasın. Gerçek para olsun.

  Durun durun yanlış söyledim. Aslında en iyisi ne biliyor musunuz?

  Boşverin gitin. E-sınava da gerek yok. E -eğitime de. Yazıktır CD idi. E- idi me idi. Ne uğraştırıyorsunuz insanları.

  Kaç paraysa SMMM ruhsatı söyleyin verip alsınlar. Hepsi yılların muhasebecisi. Herkes herşeyi biliyor zaten. Formalite eğitimlerle filan yormayın insanları. Yazıktır... 2. #2
  NESCAFE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  NESCAFE Guest

  Ynt: SM'den SMMM'ye E-Eğitimle geçiş

  Doç. Dr. Şaban UZAY(Erciyes Üniversitesi) Mali Çözüm, cy, sayı: 67, (Nisan-Mayıs 2004), s.231. de yayınlanan 21. YÜZYILIN BAŞINDA MUHASEBE MESLEĞİNİ ETKİLEYEN GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER konulu makalesinden bazı alıntılar...

  Muhasebe mesleği yüksek nitelikli insanları cezbetmelidir: Yeni ekonomide muhasebeciler bir bilgi işletmesi (bilgi şirketi) olarak gösterilmektedir. Bilgi şirketi,genellikle yüksek eğitimli personele sahip ve değişik durumlarda karmaşık problemleri çözebilen, özel bir tür hizmet şirketidir. Dolayısıyla yaratıcılık ve yüksek oranda bireylere bağlılık ön plandadır. Muhasebe meslek mensupları için son derece önemli olan konular; eğitim, iyi bir mesleki yargı kabiliyeti, proje yönetim becerisi, etik ve geniş bir iş perspektifinde stratejik olarak düşünebilme kabiliyetidir. Muhasebe mesleğinin güçlü bir geleceği olabilmesi için;
  · Güçlü bir şekilde iletişim kurabilen,
  · Teknolojiden anlayan,
  · Stratejik düşünebilen,
  · Sürekli öğrenme sürecine katılan,
  · Mesleğin geçmişteki hatalarından ders almaya hazırlıklı olan insanları mesleğe
  çekmesi gerekmektedir;

  Bu bağlamda meslek mensuplarına veya adaylarına lisans üstü eğitim ve yabancı dil özendirilmelidir. Günümüzün muhasebecisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler ve ilişkiler konularına ilgili, özellikle ekonomik krizlere hazırlıklı olmalıdır. ABD?de 2003 yılı başından itibaren muhasebe mesleğine girişte aranan, daha önce 120 kredi saati olan muhasebe eğitimi 150 kredi saatine çıkartılmış ve sürekli eğitim şartı eklenmiştir. Yapmış olduğumuz araştırmanın sonuçlarına göre; anket kapsamındaki muhasebecilerin %3?ü lisans üstü eğitim yapmıştır, %11?i bir yabancı dili iyi düzeyde bilmektedir, %80?i ise,işletme ve ekonomi dünyası ile ilgili gelişmeleri takip edebilmektedir. Arzu edilen bu oranların daha da yüksek olmasıdır.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  806

  Ynt: SM'den SMMM'ye E-Eğitimle geçiş

  memurlar.net sitesi SMMM Hakkında Herşey forumu omer6183 nickli kişinin yazısından alıntıdır  Merhaba meslek mensubu arkadaşım. Ruhsatımızın itibarını korumak bizim elimizde. Aşağıdaki dava dilekçesiyle Ankara İdare Mahkemesine gönderilmek üzere bulunduğunuz ilin İdare Mahkemesinde dava açabilirsiniz. Tabiî ki bu dava dilekçesinde birtakım değişikliklerin yapılması da mümkün. Benim savunduğum hususlara eksik gördüğünüz iddiaları da ekleyebilirsiniz. Eğer siz dava açamayacaksanız bu dava dilekçesini bildiğiniz başka mali müşavire veya aday meslek mensubuna iletiniz. Veya TÜRMOB?a da gönderebilirsiniz. Veya ses getirilebilecek başka mercilere gönderin. Tepkisiz kalmayalım yeter?

  DAVANIN KONUSU: 13.08.2009 tarihinde Maliye Bakanlığı ve TÜRMOB tarafından çıkarılan SM?den SMMM?ye Geçiş Yönergesine göre yürütmenin durdurulması.

  İDDİA VE HUKUKİ SEBEPLER: 3568 sayılı Kanun?un 5 inci maddesine göre; A) Serbest muhasebeci malî müşavir olabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır. a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak. b) (5786 sayılı kanunun 3?üncü maddesiyle değişen bent) En az üç yıl staj yapmış olmak. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinin 7 nci maddesine göre aday meslek mensubu olma şartı olarak Kanun?un 5/A-a bendindeki öğrenim şartlarına haiz olanlardan staja başlama değerlendirmesinden en az 60 puan almış olma şartı aranmıştır. c) Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanmış olmak. d) Serbest muhasebeci malî müşavirlik ruhsatını almış olmak, şeklinde hüküm altına alınmıştır.

  3568 sayılı Kanun?un 5 nci maddesinin (B) bendinde Serbest Muhasebeci olmanın özel şartları şu şekilde belirtilmiştir. 3568 sayılı Kanun?un 5 inci maddesinin (A/a) bendinde belirtilen konularda ön lisans seviyesinde öğrenim görmüş olanlar ile ticaret liseleri ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar, staj şartını yerine getirmiş olmaları halinde, sınav şartı aranmaksızın sadece Serbest Muhasebeci ünvanı ile çalışırlar.

  3568 sayılı Kanun?un geçici 1 nci maddesine göre; 1 Mart 1989 tarihi itibariyle; a) Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasında yazılı işleri bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlar veya yapmış olanlar, b) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlar ile kamu kuruluşlarının veya bilânço usulünde defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derecede imza yetkisini haiz ve muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya malî denetiminden sorumlu olarak çalışmış olanlar, Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı nitelikleri taşımaları kaydıyla Kanunun 5 inci maddesinin (A/a) bendinde yer alan öğrenim şartı aranmaksızın Serbest Muhasebeci olmaya hak kazanırlar.

  Görüleceği üzere bu geçici madde ile birçok Serbest Muhasebeci unvanlı meslek mensupları 1989 tarihli geçiş sürecinde Kanun?un 5/A-a ve 5/B bendindeki öğrenim şartına haiz olmadan Serbest Muhasebeci unvanına sahip olmuşlardı.

  3568 sayılı yasanın Geçici 11. maddesine göre (5786 sayılı kanunun 20?nci maddesiyle eklenen geçici madde); Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce; Serbest Muhasebeci unvanını almış olanlar ile Serbest Muhasebecilik stajına devam edenlerden başarılı olanlar; altı ayı geçmemek üzere, TÜRMOB tarafından verilen mesleki uyum eğitimine katılarak bu eğitimi tamamladıkları tarihten itibaren beş yıl içinde yapılacak özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarına beş defa girebilirler. Bu sınavlarda başarılı olanlar, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını almaya hak kazanırlar, şeklinde hüküm altına alınmıştır.

  Yasa koyucu bu düzenleme ile Kanun?un 5/A-a bendinde belirtilen lisans ve yüksek lisans eğitim şartını TÜRMOB tarafından verilen altı ayı geçmeyen mesleki uyum eğitimi ile eşdeğer tutmaktadır. Nitekim 13.08.2009 tarihinde Maliye Bakanlığı ve TÜRMOB tarafından çıkarılan SM?den SMMM?ye Geçiş Yönergesi olarak çıkarılan ?Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar?ın? 5 inci maddesine göre Mesleki Uyum Eğitim programına Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına girmek isteyen Serbest Muhasebeciler ile halen Serbest Muhasebecilik stajına devam edenlerden stajını başarı ile tamamlayanların katılımı zorunludur, şeklinde düzenlenmiştir. Yine bu yönergenin 8 inci maddesinde ise Mesleki Uyum Eğitiminin süresi; - Lise ve daha alt öğrenime sahip Serbest Muhasebeciler için; üç haftası teorik, üç haftası pratik eğitim konularını içermek üzere altı hafta, - İki yıllık yüksek okul mezunu Serbest Muhasebeciler için; iki haftası teorik, iki haftası pratik eğitim konularını içermek üzere dört hafta, - Dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu Serbest Muhasebeciler için; bir haftası teorik, bir haftası pratik eğitim konularını içermek üzere iki hafta olmak üzere uygulanır, şeklinde düzenlenmiştir. Açıkça görüleceği üzere iki, dört ve altı haftalık sürelerle verilen mesleki uyum eğitimi Kanun?un aradığı 5/A-a bendindeki lisans ve yüksek lisans eğitimi ile eşdeğer olamayacaktır.

  Görüleceği üzere yasa koyucu Serbest Muhasebeci üyeleri ile Serbest Muhasebeci stajına devam eden Aday Serbest Muhasebeciler için yasada hüküm altına alınan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmenin özel şartlarından 5/A-a bendindeki öğrenim şartını hiçe saymıştır.

  16.01.2005 tarih 25702 R.G. nolu YMM ve SMMM Sınav Yönetmeliği?nin Sınav Konuları başlıklı 14/I-b bendine göre 7 ders olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Konuları aşağıdaki şekilde belirtilmektedir. 1) Finansal Muhasebe, 2) Finansal Tablolar ve Analizi, 3) Maliyet Muhasebesi, 4) Muhasebe Denetimi, 5) Vergi Mevzuatı ve Uygulaması, 6) Hukuk; Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku, 7) Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku.

  Ancak 13.08.2009 tarihinde Maliye Bakanlığı ve TÜRMOB tarafından çıkarılan SM?den SMMM?ye Geçiş Yönergesi?nin 10 uncu maddesinde Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavının sınav konuları ise şu konulardan oluşmaktadır. 1) Muhasebe ve Denetim, 2) Hukuk; Ticaret, İş, Sosyal Güvenlik, 3) Vergi Hukuku, 4) Meslek Hukuku, Mesleki Değerler ve Etik.

  Görüleceği üzere Yönergeye göre yapılan Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı?nda Yönetmelikte var olan Finansal Tablolar Analizi ve Maliyet Muhasebesi sınav konuları çıkartılmış, yine yönetmelikte var olan Hukuk sınav konularından ise İdari Yargılama Hukuku ve Borçlar Hukuku ise sınav içeriğine dâhil edilmemiştir. Ayrıca Yönetmelikte iki ayrı ders olan Finansal Muhasebe ile Muhasebe Denetimi teknik bilgi içeriği bakımından sanki tek bir dersmiş gibi kabul edilmiş ve Yönerge?de Muhasebe ve Denetim adı altında toplanmıştır. Birlik bu uygulaması ile 5/A-a bendinde öngörülen lisans eğitimini tamamlayan SMMM stajyerlerini Sınav Yönetmeliği?nde belirtilen 7 ayrı derse tabi tutarken Kanun?un 5/A-a bendinde öngörülen lisans eğitimi almamış hatta ilkokul mezunu olan SM unvanlı üyelerine ve stajyerlerine ise imtiyazlı bir muamele yaparak 4 derse tabi tutmuştur. Yapılan bu özel SMMM sınavının ders konuları normal koşullarda yapılan SMMM sınavının ders konularıyla kıyaslanamayacak düzeyde eşdeğer olamamıştır. Özel SMMM nda belirtilen sınav konuları hem içerik hem de nicel olarak Yönetmelikte belirtilen SMMM mesleki yeterlilik sınavıyla denk olamayacaktır. Burada hem bir hak ihlali hem de uygulama sonucu menfaatleri zarar görecek binlerce SMMM unvanlı kariyer sahibi meslek mensubu vardır.

  Tek bir kurum tarafından aynı yetkilerle donatılmış aynı meslek unvanı için aynı dönemde iki ayrı sınav yapılmakta; bunlardan birincisi lisans mezunlarının tabi olduğu Yönetmelikte belirtilen 7 ayrı sınav konularından oluşan SMMM mesleki yeterlilik sınavı, diğeri ise lisans eğitimi almamış hatta ilkokul mezunu SM üyelerinin girdiği SM den SMMM ye geçiş Yönergesinde belirtilen 4 ayrı sınav konularına tabi tutulan özel SMMM sınavı. Bilgi çağı olarak nitelendirdiğimiz 21. yüzyılda bu denli ilkel bir uygulama hukuka aykırıdır.

  Birliğin görevleri arasında 3568 sayılı Kanun?un 29/I-b bendine göre ?meslek mensuplarının menfaatlerini, meslek ahlak ve geleneklerini korumak? hükmü yer almaktadır. Ancak Birlik Yönetim Kurulu çıkardığı bu yönerge ile SM unvanlı üyelerine ve stajyerlerine özel SMMM mesleki yeterlilik sınavlarında ayrıcalıklı bir muamele yapmakta ve bunun sonucunda yukarıda sayılan zorlu süreci layıkıyla yerine getiren SMMM unvanlı meslek mensuplarının ve SMMM stajyerlerinin haklarını gasp etmektedir. Birlik bu uygulaması ile SMMM unvanlı üyelerinin haklarını koruyamamıştır.

  Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin

  Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği?nin 3 üncü maddesinde Serbest Muhasebeciyi 3568 sayılı Kanun?un 2/A-a maddesinde belirtilen işleri yapan meslek mensuplarını, Serbest Muhasebeci Mali Müşaviri Kanunun 2/A-a-b-c maddesinde belirtilen işleri yapan meslek mensuplarını ifade eder, şeklinde hüküm altına alınmıştır. Kanun?un 2/A-b-c bentlerinde sayılan işler özel bir uzmanlık eğitimi gerektirdiği ve bu işlerin eskiden olduğu gibi bugün de lise eğitimi ile yapılamayacağı yada odalar tarafından verilen iki, dört ve altı haftalık mesleki uyum eğitimleri ile de bu yeterliliğe haiz olunamayacağı aşikardır. Bu uzmanlık bilgilere haiz olabilmenin ülkemizde sadece Kanun?un 5/A-a bendinde belirtilen kurumların en az birinden lisans seviyesinden mezun olmakla mümkündür. Nitekim SMMM unvanına sahip olmada kıstas Kanun?un 5/A-a bendinde belirtilen eğitim şartı ve Sınav Yönetmeliği?nin 14/I-b düzeyindeki mesleki yeterlilik sınavıdır. Bu kıstasları hiçe sayan Yönerge Kanun?a aykırıdır. Bu hususların dikkate alınmaması durumunda kamu yararı da ihlal edilmiş olacaktır. Nitekim Kanun?un aradığı 5/A-a bendindeki eğitim şartını yerine getirmemiş ve Sınav Yönetmeliği?nin 14/I-b bendindeki sınav konularından SMMM sınavına girilmemiş olması ve bu vesileyle SMMM unvanına sahip olacak kimselerin; Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliği?nin 8 inci maddesindeki ?meslek mensupları işletme sahip ve yöneticilerine, isabetli karar alabilmeleri için doğru ve güvenilir bilgileri sağlarlar? şeklindeki sosyal sorumluluk standardını yerine getiremeyeceklerdir. Bu durum ayrıca SMMM unvanlı meslek mensuplarına mükellefleri üzerinde kötü bir intiba bırakacaktır. Nitekim Kanun?un aradığı 5/A-a bendindeki eğitim şartını yerine getirmiş, SMMM ve SM Staj Yönetmeliği?nin ?aday meslek mensubu olma şartları? başlıklı 7 nci maddesinde belirtilen SMMM stajına başlama sınavından 60 puan almış, Kanun?un 5/A-b bendindeki staj yapma yükümlülüğünü yerine getirmiş ve Sınav Yönetmeliği?nde belirtilen 7 ayrı dersten sınavı girip başarılı olmuş SMMM lerin iş hayatındaki itibarını düşürecektir. Bu sayılan zorlu süreçlerin hiçbirini yerine getirmeden Yönergede belirtilen denk olamayacak düzeyde olan özel SMMM sınavına girip SMMM unvanına sahip olmak eşitlik ilkesine de aykırıdır.

  Bu geçici maddeden önce açıkça görüleceği üzere SMMM unvanına sadece Kanun?un 5/A-a bendinde belirtilen alanlarda lisans eğitimi almış kişiler sahip olabilmekteydiler. Ancak Yasa koyucu 3568 sayılı Kanun?da 5786 sayılı Kanun?un 20 nci maddesiyle yaptığı değişiklikle eklenen geçici 11 nci maddesiyle Serbest Muhasebeci unvanlı meslek mensupları ile Serbest Muhasebeci stajına devam eden aday Serbest Muhasebecilere Kanun?un aradığı 5/A-a bendinde öngörülen alanlarda lisans mezunu olma şartını hiçe sayarak lisans mezunu olmadan SMMM olma yolunu açmıştır.

  SON İSTEK: SM den SMMM ye geçiş yönergesinin yukarıda sayılan nedenlerden ötürü yürütmenin durdurulması,

  arz ederim.  memurlar.net sitesi SMMM Hakkında Herşey forumu omer6183 nickli kişinin yazısından alıntıdır

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.563

  Ynt: SM'den SMMM'ye E-Eğitimle geçiş

  Alıntı Ebrulimm Nickli Üyeden Alıntı
  Bu haksızlığa tepkisiz kalmamak lazım!
  Kesinlikle.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  806

  Ynt: SM'den SMMM'ye E-Eğitimle geçiş

  bu konuda bireysel veyahut grup adına açılmış dava var mı? :

 6. #6
  NESCAFE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  NESCAFE Guest

  Ynt: SM'den SMMM'ye E-Eğitimle geçiş

  SM den SMMM ye uydurma geçişi savunan zihniyet YMM olmak için 10 senelik mesleki deneyim şartını da kaldırsın da görelim bakalım ne kadar samimiler(!),hepimiz kardeşiz bu kavga ne diyeee... türküleri sadece kulağa hoş geliyor...!

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  126

  Ynt: SM'den SMMM'ye E-Eğitimle geçiş

  Alıntı NESCAFE Nickli Üyeden Alıntı
  SM den SMMM ye uydurma geçişi savunan zihniyet YMM olmak için 10 senelik mesleki deneyim şartını da kaldırsın da görelim bakalım ne kadar samimiler(!),hepimiz kardeşiz bu kavga ne diyeee... türküleri sadece kulağa hoş geliyor...!

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  806

  Ynt: SM'den SMMM'ye E-Eğitimle geçiş

  bursa smmm odası'na helal olsun kutlarım yine önemli sorunlarımızdan olan bu meseleyi masaya yatırıyor ve tartışıyor tartıştırıyor...


  bsmmmo inetrnet sitesinden alıntıdır

  Konferans: Sm.den Smmm.ye geçiş


  Konuşmacılar:
  Ali Ekber KARTUM - TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi
  Mesut TOPCU - Oda Başkanı
  Tarih: 9 Ekim 2009
  Yer: Vergi Dairesi Başkanlığı İhsaniye Ek Hizmet Binası
  Saat: 16:00


  Saatinde Canlı Yayın

  bsmmmo inetrnet sitesinden alıntıdır

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  806

  Ynt: SM'den SMMM'ye E-Eğitimle geçiş

  konferansı izleyen oldu mu?o sıra yoğun olduğum için izleyemedim.bsmmmo internet sitesinde de bulamadım acaba iptal mi oldu?

 10. #10
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: SM'den SMMM'ye E-Eğitimle geçiş

  Birkaç gün sonra int. sitesinde yerini alır.
  Portala ek bilgi odalar kendileri verecekleri eğitimler için ayrıca para alacak. Bir haftalık eğitim süresince istediğiniz kadar bağlı kalamayacaksınız. Size verilecek süre içinde int. eğitimini bitirmelisiniz. Geri sayım sayacı ne kadar süreniz kaldığını gösterecek. SM olduğunuzda lise veya ön lisans iken şu an lisans sahibi vb durumunuz var ise önce TÜRMOB bilgi güncellemeniz gerekecek.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. SM'den SMMM'ye Geçiş Başvuru Süresi Uzatılmıştır
  Konu Sahibi ebru şener Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 24.Ekim.2011, 14:07
 2. SM'den SMMM'ye geçiş Mesleki Uyum Eğitimi (2011/2. Dönem) başvuru süreci
  Konu Sahibi ebru şener Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Haziran.2011, 17:38
 3. Lisans Mezunu Sm' ler SMMM' ye Geçiş Sınavı Hakkı
  Konu Sahibi myilmazin Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 11.Kasım.2009, 15:48
 4. SM' den, SMMM' ye Geçiş için Neler Yapılmalı?
  Konu Sahibi ybayraktar Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 22
  Son Mesaj : 23.Temmuz.2009, 13:28
 5. SM den SMMM ye geçiş
  Konu Sahibi ALİŞ Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 07.Şubat.2008, 10:49

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36