Meslek çalışma alanı ve yönetmeliklerimizde net şekilde reklam ve haksız rekabete ilişkin hükümler bulunmakta ve aksi davranışlar disiplin cezası ile sonuçlanmaktadır.

Ancak internet üzerinde yaptığım araştırmalarda (kendi web sietmi oluşturmak için) bir çok meslek mensubunun çalıştığı firmaları içeren referans listesinden tutunda, ofis görüntüleri, personel kalitelerine öven yazılar ile olu. Benim çözemediğim bu eylemler reklama girmiyormu ve giriyorsa cezai işleme tabii olmayacaklar mı?

Başka bir husus ise hizmet verilen müşterilere sektörleri gereği kalifiye elaman istihdamında yardımcı olmak için ''Dışarıdan Danışman Firma'' ile iş birliği mevzuatlarımızda ne kadar uygun görünmekte. zira konuya ilişkin netlik bulamadım. şayet çalışma mümkün ise bu hizmet karşılığında ilgili firmaya ödeme yapılması nasıl olacak.

Ör: müşteri ile yapılan SMMM sözleşmesinde İK hizmetleri ibaresi yer almayacak (danışmanlık) ve bu hizmet X İK tarafından alınarak müşteriye tarafımdan kesilecek SM makbuzu içinde yer alacak. IK firmasından verilen hizmet için fatura alınacak.

Konulara ilişkin görüş ve önerileriniz rica ederim.

Saygılarımla;