HER BAŞKAN YALNIZCA KENDİ KURUMUNUN (KURULUNUN) BAŞKANI OLMALI!

SMMM Gökhan DEDE

Odalarımıza ve TÜRMOB?a başkan olmak ya da o kurumun kurullarında yer alabilmek için birçok meslek mensubu hizmet yarışı içerisindedirler. Bu her dönemde bu böyledir ve gurur duymaktayız. Böyle bir amaç için mücadele zenginliğimizdir. Ancak, yarışın demokratik ve adil olması özlenenidir. Demokrasinin kurallarından olan seçim sistemi işletildiği için sonuçları da herkes için kabullenilmesi gereken sonuçtur. Çünkü seçim, belli koşulları taşıyan, güzel niteliklere haiz üyelerden başvuru yapanlar arasında yapılmaktadır.

Buraya kadar, kimsenin yapacağı hiçbir olumsuz eleştirinin olmaması gerekir.

Ancak, bundan sonrası kurumların birlikte yönetilmesiyle ilgilidir, katılımcılıkla ilgilidir, eşit paylaşımla ilgilidir. Bilirsiniz, seçim bildirgelerinde ?birlikte yönetmek, eşit paylaşmak?tan söz edilir. Bu saygıdeğer evrensel bir yaklaşımdır.
Ama gerçek hayatta bu böyle midir?

-TÜRMOB-TESMER yönetim ve denetleme kuruluyla her dönem vardır.
-Bilirsiniz, SMMM Odalarımızın hepsinde TESMER Şubesi (Temel Eğitim ve Staj Merkezi Şubesi) bulunmaktadır.
-Kimilerinde iktisadi işletmeler kurulmuştur.
-Tüm odalarda Haksız Rekabet Kurulu oluşturulmuştur.
-TÜRMOB bünyesinde TÜRHAK (Türkiye Rekabetle Mücadele Kurulu) oluşturulmuştur.

Şimdi bunlara bir bakalım, sondan başlayarak.

1- TÜRMOB Yönetim Kurulu?nun başkanı aynı zamanda TÜRMOB-TESMER Yönetim Kurulu?nun da başkanıdır ve sekreteri, saymanı ve diğer üyeleri de TÜRMOB yöneticileridir.
2- Oda başkanları Tesmer Oda Şubesi?nin de başkanıdır.
3- Kimi Oda başkanları kurdukları İktisadi İşletmenin de başkanıdır.
4- Oda başkanları aynı zamanda TÜRMOB-TÜRHAK Yönetim Kurulu üyesidirler.
Siz bunlara başka kurulları da ekleyebilirsiniz.

Şimdi sormak istiyorum:
1-TÜRMOB başkanı ve yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda TESMER?in de başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de TESMER yönetim kurulu üyesi olmazlarsa, başka meslek mensupları bu görevi yürütemezler mi?
2-Oda başkanları aynı zamanda Oda TESMER Şubesi?nin başkanı olmazlarsa başka bir üye bu görevi yürütemez mi?
3-İktisadi İşletmenin başkanı oda başkanı olmazsa bu işletmede yolsuzluklar mı oluşur?
4- TÜRHAK?da, oda başkanları olmazsa olmaz mıdır?

Bilinen o ki, bu kurulların hepsinde hakkı huzur ücreti ödenmektedir.

Tüm bu kurullarda başkanlık ve yöneticilik yapacak istekli yetişmiş, birikimli, bilgili, meslek mensupları vardır. O halde yasal zorunluluk da olmadığına göre bu kurullarda neden yalnızca oda başkanları ve TÜRMOB yöneticileri görev almaktadır?

Bence, TÜRMOB-TESMER Merkez ve şube yönetim kurullarında ve diğer kurullarında başka kurullarda görev almamış meslek mensuplarının görevlendirilmesinin yararlar sağlayacağına yürekten inanıyorum.

SMMM Gökhan DEDE ? 03.05.2010

Başlık açarken büyük harf kullanmayınız. Forum Kurallarını okuyunuz.