kamu kurumlarının sözleşmeli smmm çalıştırması konusunda düşünceleriniz nedir? :
bence bu olursa hem bizim açımızdan hem de kamu açısından olumlu olacaktır diye düşünüyorum çünkü değişen ve değişecek olan memur rejimi neticesi kamunun bizim iş alanımıza giren konularda nitelikli uzman talebi olacaktır ve olmaktadır bu sebeple bu konunun ilgili kurumlarla (sgk,maliye,belediye vb.) görüşülerek bu istihdama ilişkin düzenleme olursa çok ama çok faydalı olur özellikle denetim kadrolarında kamu açısından çok faydalı olur..