YMM Sorunları,

1 Kamu otoritesi,YMM lerden yeterince yararlanacağı alanlar yaratmıyor.
2.Atıl kapasite ile çalışma ve Haksız Rekabet
3.İtibar Erozyonu
4.YMM sayısının fazlalığı
5.Kamu denetim elemanlarıyla işbirliği eksikliği
6.Angarya
7.Ceza kanunu 47. madde ,Müteselsil Sorumluluk
8.Ücret tarifesi
9.Meslek örgütü resmi vesayet
10.Ekonomik mali düzenlemelerde meslek örgütünden görüş alınmaması
11. Diğer serbest mesleklerle karşılaştırıldığında gerekli hayat standartına ulaşamaması
12 Sanıldığının aksine ymm ler iyi para kazanmıyorlar...