09/04/2011 Tarihinde Yapılacak Olan Özel Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına Başvuruda Teslim Edilmesi Gereken Belgelere İlişkin Duyuru

09/04/2011 tarihinde yapılacak Özel Yeminli Mali Müşavirlik sınavı için istenilen belgeler arasında yer alan; adayların 26/07/2008 tarihinden önce vergi inceleme yetkisini aldığını ve mesleki yeterlik sınavını verdiğini kanıtlayan görev yaptığı kurumundan alacağı resmi belge, Vergi Denetmenlerinin görev yaptıkları Vergi Dairesi Başkanlıklarının İnsan Kaynakları birimlerinden temin edilebilecektir.

Kaynak: GİB