kamu işçi maaş

Konu: Tazminat ödememek için işten çıkarmıyorlar

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2011
  Mesajlar
  15

  Tazminat ödememek için işten çıkarmıyorlar

  Arkadaşlar 2 yıl önce büyük bi holding de muhasebe departmanında çalışmaya başladım. Muhasebe müdürü her zaman olur olmaz bizleri ücretsiz mesaiye çağırmaya başladı. Gelmeyenleri işten çıkarmakla tehdit ediyordu. Bütün holding cmtesi pazar tatilken, bizim tatil kaderimiz ne yazık ki muhasebe müdürünün elindeydi. Son zamanlar yeterlilik sınavına hazırlanmam gerektiğinden ve kursa başladığımdan dolayı mesailere gidemedim ve müdürle ters düştük. (Mesai konusunda inanılmaz bir titizliği var kendisinin. Dünyanın en iyi personeli olsanız da mesaiyeye gelmiyorsanız kara listeye alındınız demektir) Bana gıcık olan müdür efendi beni cezalandırmak için holding bünyesinde başka bir yere gönderdi. İşe girerken holdingin şartlarına göre anlaştığımı, oraya gitmek istemediğimi, oranın çalışma şartlarının bana uygun olmadığını söyleyip çıkışımı istediğimi söyledim. Kusura bakma beğenmiyorsan çıkarsın dedi.
  Gönderdiği yerde çalışmaya başladım. Ama burdaki müdürde holdingdeki müdürden dolayı bana önyargılı. Yıpratmak yıldırmak için hesap makinası bile almıyorlar bana. Düşünün artık Hastane için izni bile müdür bey 2 gün düşündükten sonra bin bir suratla ancak 3 saat alabildim. Resmen çıksın gitsin tazminat ödemeyelim diye bakıyorlar. Bende tazminat almadan çıkmak istemiyorum. Sizce ne yapmalıyım? Önerilerinizi bekliyorum..


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  806

  Ynt: Tazminat ödememek için işten çıkarmıyorlar

  iş mahkemesinde dava edebilir ve tazminat talebinde bulunabilirsiniz avukattan profesyonel destek alırsanız lehinize olacaktır hem mobbing engellenecek diyorlardı :

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  806

  Ynt: Tazminat ödememek için işten çıkarmıyorlar

  alıntıdır
  memurlar.net

  ÇALIŞANLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GENELGE

  Hasan PİR

  Eğitimci - Yazar

  Demokrasilerin en güzel taraflarından birisi ?insan onuru? nun korunmasına gösterilen duyarlılıktır.

  İnsan onuru, hiç kimsenin lütuf ve merhametine havale edilmeyecek kadar yüksek bir değerdir.

  Henüz kendi iç demokrasisini oluşturamamış, demokrasiyi kendisine kabullendirememiş insanların yöneticilik yaptığı iş yerlerinde, çeşitli nedenlerle insan onuru hep çiğnenir. İnsan onurunun çiğnenmesine yol açan davranışların genel tanımı ise ?Mobbing - psikolojik taciz? dir.

  ?Kendisi gibi düşünmüyor, kendisi gibi yaşamıyor? diye insanlara baskı yapmak, onları horlamak, onları dışlamak psikolojik tacizin bazı örnekleridir.

  Son yıllarda ülkemizde ?ileri demokrasi?ye ulaşma bağlamında çok güzel adımlar atılmıştır. İnsan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi ve teminat altına alınması yolunda ise çok önemli mesafeler kat edilmiştir.

  Son yapılan güzel çalışmalardan birisi de özel ve resmi tüm iş yerlerinde çalışanları ilgilendiren çok önemli bir konu olan ?işyerlerinde psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesi? konusunda Başbakanlığın yayınlamış olduğu 2011/2 nolu genelgedir. Bu genelge 19 Mart 2011 tarih ve 27879 nolu Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Bu genelge niçin önemlidir?

  Gerek kamu iş yerlerinde, gerekse özel iş yerlerinde çalışanlar, zaman zaman diğer çalışanların, özellikle de amir ve yönetici durumundaki kişilerin veya iş yerindeki baskıcı kişi ve grupların psikolojik baskılarına maruz kalmaktadırlar.

  Bu psikolojik baskının nedenleri arasında kişisel yetersizlik, çekememezlik, düşünce ayrılığı, inanç ayrılığı, siyasi ayrılık, kapris, fiziksel üstünlük gibi çeşitli unsurlar sayılabilir.

  Özellikle yöneticiler, kendi gibi düşünmeyen, kendi gibi yaşamayan, kendisi gibi siyasi ve ideolojik fikre sahip olmayan diğer çalışanlara psikolojik baskılar yaparak onları etik olmayan tavırlarla rahatsız etmektedirler. Bu tür davranışların tümü ?psikolojik taciz? kapsamına girmektedir.

  Psikolojik baskı ve taciz, insan haklarına karşı işlenen büyük bir suçtur. Çünkü psikolojik tacizle öncelikle insan onuru ayaklar altına alınıp çiğnenmektedir.

  Öncelikle ?onurlu hayat? Anayasamızın teminat altına aldığı çok önemli bir haktır. Dolayısıyla böyle bir hakkı hiçbir yerde hiçbir şekilde hiç kimsenin çiğnemesi düşünülemez.

  İş yerlerinde görülen psikolojik baskıların başta gelen nedenlerinden biri de, ?zorla çalıştırma ve angarya işler yaptırma? isteğidir. Bu konu da yine anayasamızın yasakladığı hususlardandır. Kişileri zorla çalıştırma ve angarya işler yaptırma anayasal bir suçtur.

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 10. Maddesinde ?Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır.?, ? Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez.? denilmektedir.

  13/04/2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi gazete?de yayımlanan ?Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmelik? in 11. maddesinde ?Kamu görevlileri, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler? denmektedir. 14. Maddesinde ise; ?Kamu görevlileri; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar, akraba, eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar.? denmektedir.

  Sadece bir iki örneğini verdiğimiz yöneticilerin âdil ve tarafsız olmaları ile ilgili olarak mevzuatımızda yüzlerce husus yer almaktadır.

  Kamu personelinin âdil, tarafsız olması gerektiği yönündeki mevzuat hükümlerine rağmen, pek çok işyerinde, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan psikolojik baskıların temelinde basiretsiz, yanlı, siyasi bağlantı içine girmiş adalet ve hakkaniyetten uzak yönetici ve kamu personeli yatmaktadır. Kendisi gibi düşünmeyene hayat hakkı tanımayan, kendisine şirin görünmeyene her türlü kötü muamele yapan bir anlayışın bir an önce kamu kurum ve kuruluşlarından temizlenmesi gerekir ama çok zor bir iş gibi görünüyor.

  Hasbelkader bir kurumun başına geçen kişi sanki kral kesiliyor. Ne kanun, ne nizam ve ne de hukuk tanıyor. Eğer bir de kendisine üç beş şakşakçı bulmuşsa tamam. Orada kendi gibi düşünmeyenleri ezip un ufak ediyorlar. Bu hastalığın genel ifadesi ise ?İşyerinde psikolojik taciz ve baskıdır.?

  Başbakanlık bu tehlikeyi görmüş ve bu tehlikenin önlenmesi için ilgili genelgeyi yayımlamıştır.

  Başbakanlığın 19 Mart 2011 tarihinde yayımladığı ?İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi? genelgesi yukarıda ifade etmeye çalıştığımız nedenlerden dolayı çok önemlidir. Her çalışanın bu genelgeden haberi olması ve haklarını araması gerekir.

  Onurlu yaşamak, onurlu çalışmak bir insan hakkı olduğu gibi, haksızlıklar karşısında hakkını aramak da bir insanî görevdir. Onun için onurlu yaşamayı hak edenler, haksızlıklar karşısında haklarını aramasını bilenler olmalıdır.

  ?Mobbing? Nedir?

  Başbakanlığın genelgesinde de kavram olarak yer alan ?Mobbing? in bilimsel kitap ve makalelerdeki tanımı şudur: ?Özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır.?

  Başta kamu iş yerlerinde çalışanlar olmak üzere tüm iş yerlerinde çalışanların okuması için ilgili genelgeyi yazımıza eklemeyi uygun gördük. Yararlı olmasını temenni ediyorum.

  Güzel günler dileğiyle.


 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2009
  Mesajlar
  741

  Ynt: Tazminat ödememek için işten çıkarmıyorlar

  kardeş gidersinde referans olarak verme bence..

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  806

  Ynt: Tazminat ödememek için işten çıkarmıyorlar

  alıntıdır
  İş Yaşamında Mobbing Paneli (15.04.11 - 17:41)
  --------------------------------------------------------------------------------


  İŞ YAŞAMINDA MOBBİNG PANELİ -TBMM KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU BAŞKANI AKŞİT: ''BUGÜN NEREDEYSE HER İŞ YERİNDE MOBBİNG VAR VE İNSANLAR MOBBİNGE UĞRADIKLARININ BİLE FARKINDA DEĞİLLER. 'O BENİM PATRONUM VE BU PATRONUN HAKKI' DİYENLER VAR'' -''ÇALIŞANLARIN MOBBİNG KONUSUNDA BİLİNÇLENMESİ LAZIM''


  --------------------------------------------------------------------------------
  ANKARA (A.A) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Güldal Akşit, neredeyse her iş yerinde mobbing bulunduğunu ve çalışanların mobbinge uğradığının farkında bile olmadığını söyleyerek, ''(O benim patronum ve bu patronun hakkı) diyenler var. Çalışanların bu konuda bilinçlenmesi lazım'' dedi.
  İş Yaşamında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Derneği (KEFE-DER) tarafından TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası toplantı Salonu'nda ''İş Yaşamında Mobbing'' konulu panel düzenlendi.
  Akşit, Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk'un başkanlığında gerçekleştirilen panelin açılışında yaptığı konuşmada, mobbing konusunun dünyada çok yeni bir kavram olduğunu belirterek, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda bu konuyla ilgli bir alt komisyon oluşturduklarını ve çalışmalar yaptıklarını söyledi.
  Araştırmaların kadınlar kadar erkeklerin de mobbinge maruz kaldığını ortaya koyduğunu dile getiren Akşit, ''Bugün neredeyse her iş yerinde mobbing var ve insanlar mobbinge uğradıklarının bile farkında değiller. 'O benim patronum ve bu patronun hakkı' diyenler var. Çalışanların bu konuda bilinçlenmesi lazım'' diye konuştu.
  Güldal Akşit, geçen ay mobbing konusunda çıkan Başbakanlık genelgesinin son derece önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi. Akşit, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun yeni bir komisyon olmasına karşın uluslararası kuruluşlara rol model gösterilmesinin çok gurur verici olduğunu söyledi.

  -KADIN HAKLARI-

  Güldal Akşit, Türkiye'de kadın hakları konusunda gerçekleştirilen son reformlarla önemli mesafeler alındığını ve atılan adımların toplumsal gelişmişliğe de yansıdığını ifade etti.
  TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun oluşturulmasının da bu konuda atılan önemli adımlardan biri olduğunu dile getiren Akşit, iki yılık bir komisyon olmalarına rağmen önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı. Akşit, bu süreye yedi rapor sığdırdıklarını, tüm yetkilerini kullanarak cinsiyete dayalı tüm ayrımcılıklara karşı mücadele ettiklerini belirtti.
  Göreve geldiklerinde ilk olarak erken yaşta evlilikleri ele aldıklarını anlatan Akşit, daha sonra kadına yönelik şiddet konusunda çalışma yaptıklarını söyledi. Bu çalışmalar sonucunda kadına şiddet konusunun toplumda görünür duruma geldiğini, ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli düzeyde çözüm getirilemese de artık kadınların şiddet gördüklerini ifade eder hale geldiklerini vurguladı.
  KEFE-DER Kurucu Başkanı Necla Kubilay da mobbinge cinsiyeti nedeniyle en çok kadınların maruz kaldığını ifade ederek, mobbinge uğrayan erkeklerin sayısının da azımsanmayacak kadar çok olduğunu kaydetti.
  İş hayatında çoğunlukla kadının yükselme imkanının elinden alındığını savunan Kubilay, kadınların her alanda erkeğin gerisinde kaldığı toplumlarda ilerlemenin mümkün olmadığını söyledi. Kubilay, ''Ancak kadın erkek fırsat eşitliğini içselleştirebilirsek toplumsal adaleti sağlayabiliriz'' dedi.
  Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk da ''Yasaların eylemli olarak yürürlükte bulunmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Buraya gelirken azami hızın 70 olduğunu gösteren tabelalar gördüm. Bu tabelaya kadar 70'le gelen araçlar tabelayı geçtikten hemen sonra hızlanıyor. Tabeladan sonra yasa eylemli olarak yürürlükte olmuyor. Bireyler yasaların kendi iyilikleri için çıktığının bilincinde olması lazım, yoksa o toplum hukuk toplumu olmaz'' diye konuştu.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İş veren Tazminat ödemden işten çıkarmaya çalışıyor.
  Konu Sahibi tolesdr Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 02.Mart.2012, 16:23
 2. İşten Çıkarılacak Olan İşçiye Tazminat Ödememek ?
  Konu Sahibi Rietveld Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 08:16
 3. Görev İhmali nedeniyle işten çıkarmada tazminat verilirmi?
  Konu Sahibi mes_ar Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 25.Mart.2011, 12:59
 4. Belge almaya hak kazanan kişi işten ayrıldığında tazminat almalımı.?
  Konu Sahibi _mustafa Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 28
  Son Mesaj : 05.Mart.2011, 19:11
 5. Cevap: 2
  Son Mesaj : 12.Ağustos.2010, 17:45

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36