Arkadaşlar final sınavı için hoca örnek soru verdi cevaplarına ihtiyacım var lütfen yardımcı olabilirmisinz şimdiden teşekkürler.

ÖRNEK KLASİK SORULAR
1. İhracatçıların ve ihraç kayıtlı mal teslim eden imalatçıların Katma değer vergisi uygulaması yönünden farklılığını açıklayınız.
2. Özel Tüketim vergisi ile Katma Değer vergisini indirim mekanizması yönünden karşılaştırınız.
3. A İŞLETMESİ, BAKIR FABRİKALARI A.Ş.NE 100.000 TL ARTI KDV HURDA BAKIR TESLİMATI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR. KDV TEVKİFAT ORANI 90 OLDUĞUNA GÖRE BAKIR FABRİKALARI A.Ş,NİN MUHASEBE KAYITLARINI YAPINIZ?
4. Mükellef (A) nın Mart 2010 dönemiyle ilgili bilgiler aşağıdadır:
Yurt İçi Satışları .................................................. .....30.000 Yurt dışı satışlar&8230;&8230;&8230;&8230;&8230;&8230;&8230; &8230;&8230;&8230;&8230;&8230;&8230;&8230;&8230;&8 230;..15 000
Satışlarla ilgili hesaplanan KDV .................................5.400
Mal ve hizmet alışlarına ilişkin indirilecek KDV .... 4.000
Önceki dönemden devir olunan KDV .............. &8230;&8230;&8230;1.400
Yukarıdaki bilgilere göre mükellef A nın dönem sonu KDV tahakkuk kaydı nasıl olacaktır?
5. (X) firmasının dönem içindeki alımlara ilşkin KDV tutarı 900 TL ve dönem içindeki satışlara ilşkin Katma Değer vergisi 720 TL ise dönem sonunda yapılacak KDV tahakkuk kaydı nasıl olacaktır?
ÖRNEK TEST SORULARI
16.İhracatta vergi iadesi için başvuruda bulunan bir şirketin iade talebinde bulunduğu tutarı Tekdüzen hesap planında hangi hesapta izlemesi uygundur? a. 136 Diğer alacaklar
b. 391 Hesaplanan KDV
c. 191 İndirilecek KDV
d. Hiçbiri
17. İhraç kayıtlı olarak demir satışı yapan imalatçı ABC A.Ş.nin tahakkuk ettirildikten sonra teminat göstererek TECİL edilen KDV sinin TERKİN edilinceye kadar hangi hesapta izlenmesi uygundur?
18.Katma Değer Vergisini kaynakta kesinti yoluyla keserek sorumlu sıfatıyla ödeyen
alıcıların sözkonusu tutarları hangi hesapta izlemeleri uygundur?

19.Akaryakıt üretimi ve ticareti ile uğraşan Z LTD., benzin üretimde kullanılmak üzere ÖTV konusuna giren solvent yağlarından 20.000 TL&8217;lik alım yapmış, 1.500 TL ÖTV ödemiştir). Almış bulunduğu solventi aynı dönemde 32.500 TL den satmış, 2.500 TL ÖTV tahsil etmiştir) . ÖTV ile ilgili yapacağı işlem aşağıdakilerden hangisidir?