MALİ TATİL 5 YAŞINDA, DEĞİŞEN BİRŞEY YOK!


Mali Tatil?in beşincisi 01-20 Temmuz 2011 tarihleri arasında uygulanmaya başlandı.
Başlandı da bu yıl pek tartışması yapılmadı. Ya da ben rastlamadım. Muhasebeciyi, işvereni, maliyeciyi ne kadar ilgilendiriyor, bunun bir istatistikî henüz yok. Bence bu konuda bir anket yapılmalı.
Hep söylemişimdir: Tatil iyi de, bu mali tatil bir dönemin popülist politikalarının ürünü olarak gerçekleşmiştir.
Kimler ?mali tatil hakkım var, kullanayım? diye işini gücünü bırakıp sırf bu süreyi kullanmak için tatile çıkabiliyor, bilemiyorum. Çıkabilenleri kutlamak lazım, zira kendilerini buna göre planlamışlardır. İşte bu gerçekleştiğinde mali tatil bir boyutuyla amacına ulaşabilir.
Mesleğin kimi tuzu kuruları için zaten mali tatile gerek yoktur. Onlar istediği zaman istediği kadar tatil yapabilirler. Çünkü bürolarında kendilerine fazla bir gereksinim de yoktur. İşleri yürümektedir.
Tatile gerçekten gereksinimi olanların büyük çoğunluğunun ise ya parası ya da ayıracak vakti yoktur.
Bunca mevzuat değişikliğine muhatap meslek mensupları için tatilini buraya sıkıştırabilmek bile zor. Zira vergi yasalarının 200?den fazla değişikliğe uğradığı bir mali sistemde bu pek olanaklı olmasa gerek.
Beyanname ve bildirge verilmesine ilişkin sürelerin her ayın muhtelif tarihlerinde gerçekleştirilmesi söz konusudur. Yani tüm beyannameler mali tatilden sonraki 7 gün içerisinde verilmemektedir. Mali tatile rastlayanları da vardır. Örneğin ÖTV? Ayrıca gümrük idareleri ve belediyelere verilen beyanlar ve bunara ilişkin tahakkuk eden vergi, resim ve harçlar Kanun kapsamına alınmadığından, bu kurumlara verilmesi gereken beyannameler, süresinde verilecektir.
O nedenle, tüm muhasebeci ve mali müşavirlerin mali tatil tarihlerinde dinlenmek gibi lüksleri yoktur. 1-20 Temmuz tarihleri arasında tatil yapabilmek için herhangi bir plan ya da program yapma şansları pek bulunmamaktadır.
Oysa, bunca yoğun ve stresli bir çalışmayı gerçekleştiren insanların verimli olabilmeleri için gerçek anlamda iş stresinden tamamen uzakta tatil yapıp dinlenmeleri gerekmektedir.
Mali tatil kanun tasarısı gündeme getirildiğinde, bizlerin ve meslek örgütlerinin talebi ?her yılın 1-31 Temmuz? tarihleri arasında olması biçimindeydi. Ancak bu talebimiz reddedilmişti! Bu talep, sadece Maliye Bakanlığı birimlerine verilen beyannamelerle veya buralardaki diğer işlemlerle sınırlı kalmadan meslek mensuplarının çalışma alanlarına giren diğer kurum ve kuruluşları da kapsaması biçiminde idi.
Ancak, Mali Tatil Yasa?sıyla kimileri ?kendileriyle ve örgütleriyle gurur duyduklarını? hâlâ söyleseler de Kanun, serbest muhasebecileri ve serbest muhasebeci mali müşavirleri memnun etmemiştir. Yeminli mali müşavirler için aynı şeyi söylemek pek mümkün değildir.
Normal koşullarda, bir önceki aya ilişkin muhasebe işlemleri yapılarak, ayın 23-24?ünde beyannamelerin verilmesi söz konusudur. Şimdi ise eskiden bir aylık sürede yapılan işlerin ?7 günde? bitirilmesi istenmektedir. Mali Tatil sürecinde tatile giden meslek mensubunun, 20 gün tatilden sonraki 7 günde, önceki bir aylık işlemlerini tamamlayarak ve kontrol edip beyannameye bağlayarak vergi dairelerine gönderebilmesi, tahakkuklarının mükellefe teslimi 7 günde gerçekleştirilecek bir olgu değildir. (Hâlâ mükelleflerin vergi, sigorta vb. vb. ödemelerini yapan, takip eden meslek mensuplarının işi daha da zordur.!!!!)
Bir insandan 30 günde yapabileceği işi 7 günde yapmasını istemek, akla mantığa sığacak bir uygulama değildir. Buna, iş bilmezlik ya da insafsızlık denmezse, büro tozu yutmamışların bizi algılayamayacaklarını söylemek yanılsama değildir.
Bu haliyle Yasa?yla getirilen uygulama, meslek mensubu için yaratılan zor durumdur, strestir?! Tabiri caizse; meslek mensubu tatile gitse bile, dönüşte, o tatil zevki, dinlencesi burnundan getirilecektir. Buna kimsenin hakkı yoktur! Gidebilenlerin, kısmen de olsa giderdikleri tüm yorgunlukları, 7 günde geri alınacaktır!

Olacaksa, gerçek bir mali tatil nasıl olmalı?
Bunun için;
1. Beş yıldır uygulanan Mali Tatil?in amacına ulaşıp ulaşmadığı ya da yararlı olup olmadığı konusunda bir anket çalışması yapılmalıdır.
2. Bunun sonuçları dikkate alınarak, Mali Tatil Yasası?nda yeni bir düzenleme yapılmalı, amacına ulaşma olanağı yoksa tamamen kaldırılmalıdır.
3. Mali Tatil 1-31 Temmuz ya da 1 ? 31 ağustos tarihlerini kapsamalıdır.
4. Tatil döneminde verilmesi gereken beyannameler bir sonraki (ay) beyan dönemiyle birlikte verilmeli ve ayın sonu, beyanın da son günü olmalıdır.
5. Mali tatil, yalnızca serbest muhasebeci ve mali müşavirleri değil, vergi dairesi ve tüm Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarını ve diğer ilgili kurum çalışanlarını da kapsamalıdır. Aksi halde, ?mali tatil? tartışmaları devam eder durur.

Meslek örgütlerimizi göreve çağırıyorum.

Saygılarımla. 15.07.2011

Smmm Gökhan Dede