Herkese merhaba,

Mesleğimizin daha kolay şartlar altında yapılması amacıyla bazı düşüncelerimi sizlerle paylaşmak ve sizlerin bu düşüncelerime katkı sunmanızı temenni ediyorum.

Düşüncelerimi maddeler halinde sıraladım ki, maddelere ek yapılması veya bu madde olmaz denilmesi durumunda daha kolay anlaşabilelim. Sizlere öncelikle vergi mükellefi açılışı hakkında olan isteklerimi maddeler halinde sunuyorum. Arkasından diğer isteklerim deva ediyor.

1- Vergi mükellefi olacak olan herkes herhangi bir ticaret siciline giderek burada açılışını yapacak. Bu şahıs, limited şirket, anonim şirket vs. herhangi bir vergi mükellefi olabilir.
2- Örneğin iki ortaklı ve tek müdür şeklinde ve 100.000 TL sermaye ile kurulacak olan bir limited şirketin ana sözleşmesi ve kira kontratı hazırlandıktan sonra mali müşavir ile şirket ortakları beraber ticaret siciline giderek, burada hem imzaya yetkili kişinin ticaret sicil memuru huzurunda imza beyannamesinin çıkarılması, ana sözleşmenin onaylanması, bilgisayarları aracılığı ile sisteme bağlanıp, ortakların yerleşim belgelerinin, vukuatlı nüfus kayıt örneklerinin çıkarılması, nüfus cüzdanlarının taranıp sisteme atılması ve fotoğraflarının çekilerek gerekli formların doldurulup ortaklar tarafından imzalanması, başvurunun kabul edilmesinden sonra tescil işleminin yapılması.
3- Yatması gereken tüm ödemelerin (Tescil İlan, aidat, rekabet kurumu vs.) tutarların kredi kartı ile ödenebilmesi.
4- Yayınlanacak olan Ticaret Gazetelerinin adreslere gönderilmemesi ancak internet ortamında hem Ticaret Sicil Gazetelerinin hem de Faaliyet Belgelerinin barkodlu olarak mesela 1 TL karşılığında kredi kartı ile veya havale ile ödenerek çıktısının alınması. Gazetelerin ve Faaliyet Belgelerinin borcu yoktur gibi herkes tarafından internetten sorgulanabilmesi.
5- Gazetelerin bir defa alındıktan sonra barkodlu haliyle fotokopi çekilerek her zaman kullanılabilmesi, ancak faaliyet belgelerinde 1 veya 3 ay gibi süreler konulması. (Odamızın da bu şekilde bizlere faaliyet belgesi ve diğer belgeleri vermesi)
6- Defter tasdik işlemlerinin şu andaki gibi devam etmesi. (Noter)
7- Tescil işleminin sms veya mail ile bildirilmesinden sonra mali müşavir veya yetkili kişi tarafından ticaret siciline gidilerek kapalı zarfta tüm Kamu Kurumlarında kullanılacak olan tek bir şifrenin alınması.
8- Ayrıca Ticaret sicil memurluğu tarafından kurulan bu limited şirket için mali müşavire Tüm Kamu Kurumlarında şirket adına yetkili olduğuna dair (Vekaletname) Barkodlu bir kart verilmesi ve Tüm kamu kurumlarında ince ince vekaletnameler okunarak burada sizin yetkiniz yok gibi durumlara düşülmemesi bu kart ile şirket yetkilisinin yetkisi kadar yetkisi olması ve bu barkodlu kart ile sadece mali müşavirler değil mali müşavirlerin yanlarında çalışan tüm elemanların mali müşavirden aldıkları mali müşavirlerinde bağlı oldukları odadan elemanları için aldıkları barkodlu yetki kartları ile beraber tüm işlemleri yapabilmeleri.
9- Tescil işlemi bittikten sonra imza sirkülerinin de Ticaret Sicil Memurluğu tarafından çıkartılması.
10- Ticaret sicilden alınan tek şifre ile sisteme girilmesi ve buradan adrese göre bağlı olunan Vergi Dairesine internet üzerinden müracaat edilmesi ya da sistemin otomatik görmesi.
11- Aynı şekilde internet üzerinden çalışan işçi varsa SGK Müdürlüğüne müracaat edilmesi.
12- Aynı şekilde mali müşavirin odasına bildirdiği sözleşmenin tarih, numara, tutar ve sürenin bu şifre ile sisteme girilmesi.
13- İnternetten müracaatlar yapılırken Ticaret Sicil Memurluğundaki tüm evrakların sanal ortamda Vergi Dairesi ve SGK?ya iletilmesi. Tekrardan elden evrak hazırlanıp verilmemesi.
14- Vergi numaralarının ve SGK numaralarının ilgili kurumlar tarafından sisteme atılması ve sistemden görünmesi.
15- Tek şifre ile giriş yapılan sistemden şirketin tüm borçlarına bakılabilmesi (V.D.,SGK)
16- Tek şifre ile giriş yapılan sistemden şirketin Borcu Yoktur yazılarının alınabilmesi.
17- Ticaret Siciline verilen Kira Kontratı ile tarih, numarası, tutarı ve süresi sisteme girilen Mali Müşavir Sözleşmesine ilişkin damga vergilerinin internet ortamından bildirilmesi ve kredi kartı ile ödenebilmesi.
18- Adres değişiklikleri, hisse devirleri vs. alınan kararların Ticaret Sicili Memuru huzurunda onaylanması ve tescile gönderilmesi.
19- Adres değişikliğinden dolayı değişen Vergi Dairesi ve SGK müdürlüklerine bildirimlerin otomatik olarak Ticaret Sicil Memurluğu tarafından hem eski hem de yeni Vergi Dairesi ve SGK Müdürlüklerine bildirilmesi. Tekrardan evrak hazırlanmaması. Kapanış tutanağının tutulmaması.
20- Fatura vb. evrakların şu andaki gibi devam etmesi. (Matbaa veya Noter)
21- Tek şifre ile giriş yapıldıktan sonra şirket ortaklarının bağkur kayıtlarının görülmesi.
22- Bu konuya değinmişken Bağkur?un zorunlu olmaktan çıkarılması. İsteyen belki özel sigorta yaptırmak isteyebilir. Özel sigortam var bağkurlu olmak istemiyorum denilebilmeli. Ya da sistem özel sigortasını görüp bağkuru açtırmamalı.
23- E Beyanname sitesine birden fazla giriş yapılabilmeli. Bu ek kullanıcı tanımlaması ile mi yapılır farklı bir şekilde mi yapılır bilemiyorum.
24- Onaylanmış E Beyannamelerin bilgisayara kolayca toplu halde kaydedilebilmesi. Firma Ünvanı vergi türü, dönemi şeklinde.
25- Mali Müşavirlerin mahsup dilekçelerinin elden değilde internet üzerinden yapılması. Mahsup tutarının internetten görülmesi ve ödenecek vergilerin işaretlenip seçilerek ödenmesi isteğinin yapılması.
26- Yazarkasa izin yazılarının internetten alınması. Yazarkasa alınacak yerin bunu alınan kağıttan sorgulayabilmesi. İkinci elden alınacaksa eğer yazarkasa servislerinin bu işlemi yapması.
27- Muhasebe Ücretini aldığımız zaman makbuz kesmeliyiz. Almadığımız paranın KDV?sini neden ödeyelim.
28- İşçilere bankadan ödeme yapılması halinde hesap pusulalarını imzalatma zorunluluğunun olmaması.
29- İşkur Aylık Çizelgesinin tamamen kaldırılması. İşkur?un alması gereken bilgisi varsa bunu SGK?dan alması.
30- Özürlü eleman çalıştırma zorunluluğunun ihaleli işlerde uygulanmaması veya ihaleyi alan kurumun muhatap sayılması. Kurum özürlü eleman çalıştırmak istememektedir.
31- Mali tatilin temmuz ayının tamamında olması ve haziran ayına ait tüm bildirimlerin ağustos ayında temmuz ayı ile beraber ayrı ayrı veya tek bildirimde verilmesi.
32- E Beyannamede düzeltme beyannamelerinde SGK?da olduğu gibi yanlış olan olduğu gibi iptal edilebilmeli ve yenisi baştan yapılıp gönderilebilmeli.
33- Vergi Dairesine verilen beyannamelerini imzaladığımız müşterilerin listesinin Vergi Dairesi tarafından sistemden görüntülenmesi ve tarafımızdan istenmemesi.
34- İstirahatli personellerin çalışamazlık bildirimlerinin mali müşavirler tarafından bildirilmemesi. Kim tarafından nasıl bildiriliyorsa bildirilsin. Bunun içinde önerim var ama gerek yok. Biz bildirmeyelim de.
35- Türmob?un kaşemizi değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Kaşemizde kaşe numarası görünmemektedir. Ayrıca internet üzerinden Mali Müşavir sorgulaması yapılabilmeli. Resim Adres ve telefon bilgileri şeklinde.

Arkadaşlar devam edecek.

Bu isteklerimizi hep beraber daha derli toplu olarak düzenlersek ve sonrasında ilgili yerlere bildirirsek üzerimizden çok büyük yüklerin kalkacağından eminim.

Kolay gelsin.