ilgili makale
Link yasaktır.
meslek mensupları bu belirsizliğe karşı olmalıdır