TÜRMOB?UN NİSPİ AİDAT ÖNERİSİ ÜZERİNE
Bilindiği üzere 3568 sayılı Yasa?nın 16-b maddesinde YMM ve SMMM odalarının gelirleri belirlenerek adlandırılmış ve bunlar arasında üyelerinden alacakları ?yıllık üye aidatları? da sayılmıştır.
Yıllık üye aidatları da yönetmelikle maktu ve nispi olmak üzere iki tür olarak belirlenmiştir.
Aidatların serbest büro işleten ve aynı zamanda şirket ortağı olan meslek mensuplarınca nasıl uygulanacağına ilişkin çelişkiler devam etmektedir.
Aidat konusu Yasa ve yönetmelikler bağlamında hep tartışılır olmuştur.
Bu tartışmalar ve uygulama farklılıklarından olacak ki TÜRMOB, YMM ve SMMM Oda başkanlıklarına gönderdiği 13.07.2012 tarih ve 03990 sayılı yazısıyla bu konuda ortak bir uygulama yapılmasını istemiştir.
Yazıda, ?Özellikle serbest büro faaliyetinden dolayı gelir vergisi mükellefi olup, aynı zamanda şirket ortağı olanların nispi aidatlarının tespitinde serbest meslek kazancı ile dağıtılsın veya dağıtılmasın beyan edilen kurum kazancından meslek mensubunun payına düşen tutarın toplanarak tek bir nispi aidat mı ödeneceği, yoksa nispi aidat hesaplamasının ayrı ayrı mı yapılacağı konusunda bazı odalarımızda uygulamada tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.
?Odalarımızın büyük bölümünde uygulandığı gibi nispi aidat ödemelerinde, serbest meslek kazancı ile kurum kazancından paya düşen tutarın birleştirilerek, toplam tutar üzerinden %1 nispi aidat alınması ve alınacak toplam nispi aidat tutarının maktu aidat tutarının 1 katından az20 katından fazla olmaması gerekmektedir.
?Bilgi edinilmesini ve nispi aidat ödemelerinde uygulamanın yukarıda belirtildiği gibi yapılmasını rica ederiz.?
İmza
TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir

Değerli meslektaşlarım,
Bu konuya ilişkin defalarca yazı yazarak görüşlerimi sizlerle paylaştığım oldu. Ancak bu tartışmalı konu, TÜRMOB?un yukarıdaki uygulama birliğine yönelik yaptırımıyla noktalanmamıştır.
Yanlışlıklar yanlış anlaşılmalar, hukuksuz, hakkaniyetsiz uygulamalar devam edecek gibidir!
TÜRMOB?un uygulatmak istediği yaptırımın yerinde olmadığını, yeni karışıklıklara açık olduğunu düşünüyorum.
Bu konuya ilişkin öneri ve eleştirilerim elbette ki olacaktır.
Ancak uzun yazılar bu geçici vergi döneminde sizlerin değerli vakitlerini aldığı düşüncesiyle parça parça yazmayı uygun buluyorum.
Saygılarımla. 11.08.2012
SMMM Gökhan Dede
Sorumlu Ortak Baş Denetçi