Yasin bir mali müşavir. Uğur ise mali müşavir değil. Uğur ruhsat sahibi değil ve defter tutma yetkisi yok. Ancak Yasin, Uğur'u yanında sigortalı olarak işe alıyor. Uğur da Yasin'in bürosunun hemen karşısındaki boş daireyi kiralıyor. Uğur'un dairesinde herhangi bir SMMM tabelası yok ancak aktif olarak karşı daire Uğur'un bürosu. Uğur'un müşterileri ayrı, Yasin'in müşterileri ayrı. Uğur'un kapıda da, zilde adı yazıyor. Yani biri yasal biri yasal olmayan iki tane muhasebe bürosu var. Odadan denetime geldiklerinde ise karşı daire için Yasin'in arşivi diyorlar. (Oda bunun böyle olmadığını biliyor ama bu durum karşısında herhangi bir işlem yapmıyor.) Bu durum meslek yasasına da aykırı. Bu yasal olmayan durumun önüne geçebilmek için yapabileceğim bir şey var mıdır?

Disiplin Yönetmeliği Madde 9/d : Meslek ruhsatnamesinin bir başkasına kiraya verilmesi, herhangi bir şekilde bir başkasına kullandırılması veya meslek mensubunun mesleki konulardaki yetkilerini genel vekaletname ve/veya düzenleme şeklinde vekaletname ile veya muvazaa yoluyla yahut da başka kanunlardaki düzenlemeleri kötüye kullanarak, mesleğini bizzat yapmayıp, yetkilerini devamlı ya da geçici olarak meslek mensubu olmayan kişilere kullandırması, kendi adına müşteri kabul etmesine, resmi belgelerde mühür ya da kaşesinin kullanılmasına izin verilmesi.