MUHASEBECİLER HAFTASI MI!?

Günler, haftalar her kesimce kutlanır, düzenlenir oldu.

Kimi kutlamalar modaya kaçsa da, kurumlar arası yarışa döndürülse de, yönetenler karar verince kutlanmasından vazgeçilemiyor.

Böylece belirlenen günde ya da haftada kimi etkinlikler düzenleniyor, hatta olumsuz gidişatlara tepkiler gösteriliyor.
Günler haftalar bu bağlamda anlam kazanmaktadır.

Kutlanan günler, haftalar önemli, güzel de, acaba bunların tarihleri doğru mu?

Örneğin, kimileri doğum gününü nüfus cüzdanına bakarak kutlar.

Biz yaştakilerin büyük çoğunluğunun gerçek doğum tarihi genellikle belli değildir.

Şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak kutlanıyor, bunu anlamak mümkün.

Ancak daha önemli tarihlerimiz olmasına karşın, her nedense 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası olarak kutlanıyor,
kutlanmak isteniyor, ya da kutlanmaya çalışılıyor! Acaba böyle bir tespit doğru mudur?

Kanımca, böyle bir tarih tespit eden yetkililer (kutlayanlar) önce bunun gerekçesini açıklanmalılar.

Yıllardır hatırlatmamıza karşın, bu tarihi her kim Muhasebeciler Haftası olarak belirlemişse, sesleri çıkmıyor.

Gerçekten merak ediyorum: 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası mı?

Bilindiği üzere 1 Mart 1989 tarihinde SM, SMMM ve YMM Meslek Yasası TBMM'ye sevk edildi.

Ayrıca bu tarihinden önce vergi mükellefiyeti olup da muhasebecilik yaptıklarını ispat edenlere
(öğrenim durumlarına, yeterliliklerine bile bakılmadan) serbest muhasebeci ya da mali müşavir ruhsatı verildi.

Oysa, bunların birçoğunun, muhasebe meslek okullarının yanından bile geçmediklerini hatırlatmak gerekir.

Eğer, Muhasebeciler ya da Mali Müşavirler Haftası kutlanacaksa bu,
ya Meslek Yasası'nın kabul tarihi olan 1-7 Haziran, ya da yayım tarihi olan 13-19 Haziran olabilirdi.

Hatta, şimdilerde de birileri kalkıyor, bunları "vergi haftası ve muhasebe haftası olarak birleştirelim,"
diye saygın bir gazetede yayın bile yapabiliyor. Kime selam, bilemiyorum ama buna “Tam Vesayet” denebilir.

Dilerim, Muhasebe Haftası (ayrıca bunun adının Mali Müşavirler Haftası olmasını daha doğru
olacağını düşünüyorum) için gerçek (doğru) tarih saptanır ve yine kutlanır!

Bu konuda sağduyulu Oda yöneticilerine görev düşmektedir.

Düzeltilmesi dileklerimle…

SMMM Gökhan DEDE