merhaba,
müşterilerimizin kullandığı logo, eta vb. programlardaki gelir gider fatura kayıtlarını luca işletme defterine xml vb. şekillerde otomatik entegre etmenin bir yöntemi var mı?