27.11.2008 Resul KURT info@resulkurt.com

Okurumuz Faruk Erhan, diyor ki: Sadece sağlık primi ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı var mıdır? Eğer yok ise, herhangi bir işte çalışmayanlar sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için ne yapmalı, hangi prim türünü ödemeli ve bu primin asgari maliyeti ne olur.

Sosyal güvenlik reformunun yürürlüğe girmesiyle birlikte sadece çalışanlara değil, isteğe bağlı sigortalılara ve herhangi bir işte çalışmayanlara da sağlık yardımlarından faydalanma hakkı veriliyor.

Aile içinde kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlar yeşil kart almak suretiyle sağlık yardımından yararlanacak.

Ancak, aile içindeki kişi başına düşen aylık geliri;

* Brüt asgari ücretin üçte biri (212,90) ile asgari ücret arasında olanlar, brüt asgari ücretin üçte birinin yüzde 12?si (25,55 YTL),

* Brüt asgari ücret (638,70) ile brüt asgari ücretin iki katı (1.277,4) arasında olanlar, brüt asgari ücretin yüzde 12?si (76,64 YTL),

* Brüt asgari ücretin iki katından (1.277,4) fazla olanlar, brüt asgari ücretin iki katının yüzde 12?si (153,29 YTL),

Tutarındaki primlerini kendileri ödeyecekler. Bunlardan;

- Yeşil kart veren merkezler yerine doğrudan kuruma başvuranlardan, kurumun yönlendirmesi sonucunda bu merkezlerce yapılan gelir testine göre yeşil kart verilmesi uygun görülmeyenlerin, kuruma başvuru tarihinden,

- Yeşil kart veren merkezlere başvurduğu halde, bu merkezlerce yeşil kart verilmesi uygun görülmediği bildirilenlerin, yeşil kart veren merkezlere yaptıkları başvuru tarihinden,

- Kurumun bilgilendirmesine rağmen, gelir testi yaptırmak istemediğini beyan eden kişilerin asgari ücretin iki katı üzerinden primleri tahakkuk ettirilmek üzere kuruma yaptıkları başvuru tarihinden, itibaren genel sağlık sigortalılıkları başlayacak. Bu durumda her ne kadar aylık 153,29 YTL ödeyerek sağlık yardımı alabilmeniz mümkün ise de, asgari ücretten dahi olsa isteğe bağlı sigorta primini ayda 205 YTL olarak ödemenizi ve bunun karşılığında hem sağlıktan hem de emeklilik hakkından yararlanmanızı öneririm.

* * *

Emekli işçiye rapor parası verilmez

Okurumuz Alper Aksu diyor ki: Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi emekli bir işçimiz kalp krizi geçirmesi sonucu ameliyat olmuştur. 3 aylık bir raporu vardır. SGDP bildirgesinde 0 gösteriyoruz. Eksik gün bildiriminde istirahatlı gösteriyoruz. Fakat sigortalımızın bir sorusu var. SSK?dan çalıştığı için bu günler için herhangi bir ücret alacak mı?

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışan işçiler sadece iş kazası ve meslek hastalığı yardımlarından yararlanabiliyor. Dolayısıyla hastalıktan dolayı rapor alan emekli işçilere herhangi bir rapor parası ödenmez.

Eğer iş kazasından dolayı rapor almış olsaydı söz konusu çalışanınıza istirahat parası ödenirdi.

* * *

Emekli kadın memur eşinden sağlık yardımı alabilir mi?

Okurumuz Ufuk Çavuş soruyor: ?Eşim 2008 şubatında SSK isteğe bağlı sigortalılıktan emekliye ayrıldı. Ben devlet memuruyum. Eşimin sağlık yardımını benim üzerimden almaya devam etmesi doğru mudur? Yoksa başka formülü var mı??

İsteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olsa dahi, eşinizin diğer emeklilerden bir farkı yoktur. kendi emekliliğinden dolayı sağlık yardımlarını kendi üzerinden alması gerekiyor. Sizden sağlık yardımı alması doğru değildir.