SSK'lı olan bir kişi çalıştığı şirkete sonradan ortak olabilir mi?1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni sosyal güvenlik yasasına göre kişiler kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinde SSK sigortalısı olarak bildirilemiyorlar. SSK?lı olan bir kişi, çalıştığı şirkete sonradan ortak olabilir mi? A.C

Sizin de belirttiğiniz gibi, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olarak bildirilemeyecekler. Ancak 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olarak çalışan kişi, çalıştığı şirkete sonradan ortak olabilir.
Bu durumda, ortak olduğu şirket anonim şirket ise 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren anonim şirket ortakları 4/b kapsamında sigortalı sayılmadıklarından (sadece yönetim kurulu üyesi ortakları 4/b sigortalısı sayıldıklarından) mevcut sigortalılık durumunda bir değişiklik olmaz.
4/a kapsamında çalışırken sonradan ortak olduğu ve aynı zamanda çalışmaya devam ettiği şirket, limited şirket ise önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılacağından, önce başlayan 4/a sigortalılığı kesintiye uğrayıncaya kadar 4/b sigortalısı olması gerekmez.


Askerlik borçlanması emeklilik sürenizi kısaltır

01.01.1965 doğumluyum. 1985 yılında 18 ay askerliğimi yaptım. 04.09.1987 tarihinde Bağ-Kur?a kayıt oldum. Bağ-Kur?da 6 yıl 7 ay 13 gün toplam hizmet sürem var. 01.10.1991 tarihinde SSK'lı olarak çalışmaya başladım ve halen SSK'ya tabi olarak çalışmaktayım. SSK'ya ait toplam çalışmam 5689 gündür.
01.01.1994-06.03.1995 ve 01.05.1995-12.09.1996 tarihleri arası Bağ-Kur ve SSK hizmet sürelerim çakışmaktadır. Çakışan hizmet süreleri hangi Kuruma eklenir? Ne zaman ve hangi şartlarla emekli olabilirim? Askerlik borçlanması yaptığım takdirde, emeklilik şartlarım nasıl etkilenir? A.K.

SSK ve Bağ-Kur kayıtlarınıza göre hizmet çakışmalarınızın her ikisi de SSK sigortalısı iken Bağ-Kur sigortalısı olmanızdan kaynaklanıyor. Önce başlayan sigortalılık hali geçerli olduğundan 01.01.1994-06.03.1995 tarihleri arasında 7 ay 23 gün, 01.05.1995-12.09.1996 tarihleri arasının tamamı (1 yıl 4 ay 11 gün) olmak üzere çakışan toplam 2 yıl 4 günde SSK sigortalısı sayılırsınız.
Askerlik borçlanması yapmamanız halinde 5375 prim ödeme günü, 25 yıllık sigortalılık süresi ve 50 yaş koşuluyla, 50 yaşınızı dolduracağınız 01.01.2015 tarihinde emekliliğe hak kazanıyorsunuz.
Askerliğinizi ilk defa sigortalı olduğunuz tarihten önce yaptığınızdan, askerlik borçlanması yapmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz borçlandığınız süre kadar geri gider.
Askerlik borçlanması yapmanız halinde, bir kademe yukarı çıkarak 5300 prim ödeme günü, 25 yıllık sigortalılık süresi ve 49 yaş koşuluyla, bir yıl erken yani 49 yaşınızı dolduracağınız 01.01.2014 tarihinde emekliliğe hak kazanıyorsunuz.
Bir kademe yukarı çıkıp 49 yaşını doldurduğunuzda emekli olabilmek için askerlik sürenizin tamamını borçlanmanıza da gerek yok. Aynı şartlarla emekli olmak için askerliğinizin 10 ayını borçlanmanız da yeterli.


Şirket ortaklığınızı sonlandırıp tebliği bekleyin

1955 doğumluyum. 1974 yılında ilk sigorta başlangıcını yaptım. Aralıklı olarak inşaatlarda sigortalı görünerek 2700 gün primim ödendi. 3,5 yıl önce de isteğe bağlı sigortaya başladım, halen prim yatırmaya devam etmekteyim. İsteğe bağlılık ve aralıklı olarak inşaatlarda sigortalı göründüğüm toplam gün sayısı (20 10 2008 itibariyle) 4004 gündür.
Ayrıca 22.06.1995 tarihinden itibaren şirket ortaklığımdan doğan Bağ-Kur?luluğum söz konusudur. Başlangıçtan itibaren yaklaşık olarak 3 yıl kadar (son olarak 1998 yılında ödeme yapabildim borçlarımı sıfırladım) prim ödemişliğim var. 1999'da şirketi dondurduk. Vergi dairesinden faaliyetimiz durmuş (resen) olmasına rağmen ticaret odasından terkimizi yapmadığımız için bugün itibariyle prim borçlarım 44,118 YTL?dir. Benim bu borcu ödememin imkanı yok. Bu borcun silinmesi ve emekli olabilmem için ne yapmam gerektiği hususunda beni bilgilendirir misiniz?
Bunlara ilaveten, eski karar defterimiz bir taşınma esnasında kayboldu. Geçtiğimiz sene yeni karar defteri çıkarttık. Ama geçmişe dönük karar alamadığımız için ticaret odası şirketten geçmişe dönük terkimi yapmıyor. Bu konu hakkında neler yapmam gerektiğini anlatmanızı rica ediyorum.
Yeni bir kanun çıktığını, beş yıldan fazla borcu olanlara altı ay süre verilip daha sonra hem borcunun hem primlerinin silineceğini duyduk. Doğruluk payı var mıdır? R.T

Öncelikle ortalık payınızı devredip şirket ortaklığından ayrılarak veya şirketin tasfiyesi için karar alarak yada geçerli bir sebep göstererek şirket ortaklığından çıkarılmanız için mahkeme kararı alarak Bağ-Kur sigortalılığınızı sona erdirin.
Beş yıldan fazla süreyle Bağ-Kur prim borcu olanlarla ilgili duyumunuz doğru. Sosyal Güvenlik Kurumu bir Tebliğ yayımlayacak. Beş yıldan fazla süreyle Bağ-Kur prim borcu bulunanlara borçlarını ödemeleri için altı ay süre verilecek. Altı ay içinde borcunu ödemeyenlerin sigortalılıkları son prim ödedikleri tarih itibariyle durdurulacak ve borçları silinecek. Tebliğ yayımlanıp borcunuzu ödemediğinizde de birikmiş Bağ-Kur borcunuzdan kurtulursunuz.
İsteğe bağlı sigortalılık da dahil 4004 gün SSK ve 1080 gün (3 yıl) Bağ-Kur olmak üzere bugün itibariyle 5000 günden fazla prim gününüz olmalı. Buna göre de şu an itibariyle SSK?dan emekliliğe hak kazanmış durumdasınız. Ancak SSK?dan emekli olabilmeniz için en az son 1260 günde SSK kapsamında prim ödemiş olmalısınız.
1 Ekim 2008?den itibaren isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen süreler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi sayılıyor. Bu nedenle son Bağ-Kur primi ödediğiniz tarihten 1 Ekim 2008 tarihine kadar geçen süredeki SSK prim ödeme gün sayınız 1260 günden az ise isteğe bağlı sigortalılığınızı hemen sonlandırıp, 1260 günü 4/a (SSK) kapsamında tamamlayın. Son yedi yıllık (2520 günlük) prim ödeme süresi içinde daha fazla Bağ-Kur kapsamında prim ödemiş olursanız, bu defa Bağ-Kur şartlarıyla Bağ-Kur?dan emekli olmak zorunda kalırsınız.
Şirket ortaklığından dolayı olan Bağ-Kur sigortalılığınızı sonlandırıp, Tebliğ?den sonra borçlarınızdan kurtulduğunuzda da emeklilik başvurusunda bulunabilirsiniz.


Sezgin Özcan