06.12.2008 Erdal AYDIN

Beni takip eden okurlarım hatırlar; bu köşeden işverenlere seslenmiş ekonomik kriz nedeniyle işten işçi çıkartmayın; kısa çalışma ödeneğinden yararlanın demiştim. İstanbul'dan Mehmet Yüce bey göndermiş olduğu faksında kısa çalışma ödeneğinden nasıl yararlanacaklarını ve nereye başvuracakları konusunda bilgi verilmesini istemiş. Okurlarımızdan gelen istek üzerine sizi kısa çalışma ödeneği konusunda bilgilendirmek istiyorum... Nedir bu kısa çalışma ödeneği?

Kısa çalışma ödeneği;
Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa çalışma hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları süre için işsizlik sigortasından yapılan ödemedir. Ödeme yapılabilmesi için iki ana parametrenin gerçekleşmiş olması gerekmektedir.. Bunlardan birincisi, genel ekonomik krizin veya zorlayıcı sebebin varlığı, ikincisi ise kısa çalışma veya geçici olarak işin durması halidir.

Ödenek için nereye başvuracaksınız?
Kısa çalışma ödeneği için için işverenin işyerinin kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye İş Kurumu il/Şube Müdürlüğü'ne başvurması gerekmektedir. Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılmasını veya geçici olarak işin durmasını talep eden işveren;
Genel ekonomik krizin veya zorlayıcı sebeplerin işyerine etkileri ile zorlayıcı sebebin ne olduğunu, İşyerinde kısa çalışma veya geçici olarak işin durması uygulamalarından hangisi için başvuruda bulunulduğunu, uygulamanın başlama ve bitiş tarihlerini, varsa iddiasını kanıtlayıcı somut belgeler ile Türkiye İş Kurumu'nun istediği diğer belgeleri başvurusuna eklemeli. Ödenek talebinin Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca kabul edilmesi halinde, işçinin Kısa Çalışma Ödeneği Bildirgesi ile birlikte işyerinin bağlı bulunduğu yerdeki İŞKUR birimine müracaat etmesi gerekiyor.

Ödenek koşulları neler?
Ödeme için iş verenin kısa çalışma ödeneği talebinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca uygun bulunmalıdır. Bununla birlikte işçilerin kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmeleri için işsizlik sigortasından yararlanma koşullarından olan; Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olma, son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartlarını taşımaları gerekmektedir. Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, işsizlik ödeneğinin miktarı kadardır.Yürürlükteki asgari ücrete göre 255 YTL ila 510 YTL.

İşsizlik sresi kadar
Ödeneğin süresi; geçici olarak işin durması halinde, 3 ayı geçmemek kaydıyla işin durduğu süre kadar , kısa çalışma yapılması halinde ise üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır. Ödeneğin süresi; hiç bir şekilde işsizlik ödeneği süresini aşmamakta.