[quote][size=10pt]07.12.2008 Erdal AYDIN

İşverenler ekonomik krizi ileri sürerek son günlerde işçi çıkartmakta... Bilinçli çalışan işten çıkartıldıktan hemen sonra işsizlik sigortasından yararlanmak için Türkiye İş Kurumu'na müracaat ediyor. Ancak bazılarının nasıl ve nereye başvuracağından veya hakkı olup olmadığından dahi haberi yok. Bugün işsizlik sigortasıyla ilgili tüm ayrıntıları aktaracağım. Ayrıca konuyla ilgili herhangi bir soru veya sorununuz olursa yine bu köşeden cevaplayacağım. İşten çıkartıldıysanız ve aşağıda belirtiğim şartları taşıyorsanız hemen Türkiye İş Kurumu müdürlüklerine başvurun. Eğer daha önce yararlanmışsanız ikinci kez işsizlik ödeneği alabilmeniz de mümkün.

Kimler işsizlik sigortasına başvurabiliyor

İşsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabilmek için sigortalı işsizlerin;
1) Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmeleri,
2) Hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olmaları,
3) İşten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları,
4) İşveren tarafından düzenlenmiş olan İşten Ayrılma Bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin fesih tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Türkiye İş Kurumu'nun en yakın birimine şahsen veya elektronik ortamda başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri gerekmektedir. Mücbir sebepler dışında başvuruda gecikilen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmekte, işten ayrılma bildirgesi olmadan da işsizlik ödeneği başvurusunda bulunulabilmektedir.

İşe yeni girenler dikkat !

* Eğer herhangi bir işyerinde 4/a'lı (SSK) olarak yeni işe girmişseniz çalışmaya başladığınız tarihten itibaren en geç 1 ay içinde, sigortalı bildirim belgesi ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirebilirsiniz. Eğer SGK'ca işe girdiğiniz işveren tarafından bildirilmediğinin ya da bildirildiği halde sigortalı bildirimi arasında farklılık bulunduğunun tespiti halinde durum, taahhütlü bir yazıyla size gerekirse işverene bildirilecek. Yapılan bildirimlerin sonucunda farklılık giderilemezse, işyeriniz hakkında kontrol ve denetim sonucuna göre işlem yapılacak. Burada unutulmaması gereken husus sigortalının kendisini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmeyeceğidir.