[quote][size=10pt]09.12.2008 Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com

Yeni Dönemde Emeklilik Hesabında Sigortalılık Başlangıcı ve Bunu Etkileyen Unsurlar

SGK 2008/96 sayılı Genelgesiyle de belirtildiği üzere yeni dönemde de sigortalılık süresi sigortalının malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olacak.

4/a sigortalıları (SSK?lılar) için bu sürenin tamamen çalışılarak ya da prim ödenerek geçirilmiş olması gerekmiyor. Oysa 4/c sigortalıları (Emekli Sandığı) ve 4/b sigortalıları (Bağ-Kur) içinse primi ödenmeyen süreler emekliliğe esas erkekler için 25 veya kadınlar için 20 yılın hesabında sayılmıyor.

Sigortalılık süresi içinde sigortalının 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılığının ikisi veya üçü söz konusu olabiliyor. Bu durumda bugüne kadar olduğu gibi son 2 bin 520 günlük primin çoğunluğu hangi sigortalılıkta geçmişse o sigortalılığın emeklilik koşullarına göre hesaplama yapılacak. Ancak ilk defa sigortalı çalışmaları 1 Ekim 2008?den sonrasına rastlayanlar için son yedi yıl kuralı geçerli olmayacak.

Sigortalılık başlangıcı

Yeni Kanuna göre emeklilik sigortalılığı hesaplamalarında dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı yine bugüne kadar olduğu biçimde; sigortalının, SSK olsun, Bağ-Kur olsun veya Emekli Sandığı yahut banka sandıkları olsun emeklilik, yaşlılık veya ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girdiği tarih olarak kabul edilecek. Sigortalıların birden fazla sigortalılık haline tabi hizmetlerinin bulunması halinde, sigortalılık başlangıç tarihi en eski olanı, sigortalılık süresinin başlangıcı olarak dikkate alınacak.

Malûllük yaşlılık ve ölüm sigortası kollarından prim yatırılmayan çıraklık ve stajyerlik sigortası primleri de emeklilik hesaplamalarında göz önüne alınmayacak.

Borçlanmanın etkisi

Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye gidilmek suretiyle tespit edilecek. Örneğin ilk defa 18.10.1982?de sigortalılığa başlayan Bay A?nın 1978-1979 yıllarında 20 ay olarak yerine getirdiği askerlik hizmetine ilişkin sigortalılık başlangıcı 20 ay gerileyerek yılında 18.02.1981 olacaktır. Oysa örneğin 17.12.1970 doğumlu, 6 bin 216 gün primli, 11.08.1988 sigortalılık başlangıçlı okurum Erdal DOĞAN?ın ilk defa sigortalı olmadan sonra yaptığı askerliğini borçlanması sigortalılık süresini geriye yürütmeyecek, sadece gün sayısını artıracaktır.

Primi ödenmeyen başlangıç

İşe giriş tarihi ile primlerin ödenmeye başladığı tarihin farklı olması halinde prim ödenmeye başlanan tarih sigortalılık süresinin başlangıcı olarak alınacak. 4/b ve 4/c sigortalılığında primi ödemeyen süre zaten sigortalılık süresi olmadığından bu ikilem sadece 4/a sigortalıları için söz konusu olabilecek.

18 yaşın altında geçen hizmetler

5510 sayılı Kanuna göre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında, (01.04.1981?den önce sigortalılığa başlayanlar hariç olmak üzere) 18 yaşından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilecek. Bu tarihten önceki süreler için ödenen primler sigortalılık süresinden sayılmasalar dahi, prim ödeme gün sayılarının hesabına dâhil edilecek.

Yani 4/a sigortalılarından, sigortalılık süresinin başlangıcı;

- 01.04.1981 tarihinden önce ise sigortalılık süresinin başlangıç tarihi,
- 01.04.1981 tarihinden sonra ise 18 yaşın doldurulduğu tarih,

sayılacak.

Bu 18 yaş engeli emekli aylıklarında uygulanırken malûllük ve ölüm aylıklarında uygulanmayacak.

Yaş

Sigortalılığa hiç başlamamış birinin tashih ettirdiği yaş emeklilik hesaplamalarında geçerli sayılırken, sigortalılığa başladıktan sonra yaşını tashih ettirmiş başka birinin düzeltilmiş yaşı emeklilik hesaplamalarında geçerli sayılmayacak.

Buna karşın, nüfus kütüğünde ilk defa kayıtlı olan doğum tarihinin;

Nüfus kütüğünün yenilenmesi sırasında, yeni kütük kayıtlarına,
Nüfus kütüklerinin naklinde, yeni nüfus idaresi kayıtlarına,
Türk vatandaşlığına geçenlerin Türkiye?deki nüfus idaresi kayıtlarına,
hatalı işlenmiş olması nedeniyle sigortalıların iradesi dışında

nüfus idaresince yapılan maddi hataların giderilmesi amacını taşıması nedeniyle düzeltilmesi ve bu durumun belgelenmesi veya mahkeme kararında belirtilmiş olması halinde düzeltilen yeni kayıt esas alınabilecek.