[quote][size=10pt]12.12.2008 Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com

Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için ön şart olarak sigortalının;

Çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybettiği tespit edilerek SGK Sağlık Kurulunca malûl sayılması,
Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün yüzde 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybetmemiş olması,
En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak bin 800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın
Bin 800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor.

Bunlar tamamsa son şart olarak sigortalının malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya 4/b sigortalısı ise işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra SGK?dan yazılı istekte bulunması gerekiyor.

Malûllük Aylığı Başvurusu ve İstenecek Belgeler

Malûllük aylığı bağlanabilmesi için;

- 4/a sigortalılarının çalıştığı işten ayrıldıktan,
- 4/b sigortalılarının ise iş yerini kapattıktan veya devrettikten,

sonra kendisinin veya varsa vekilinin tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile

SGK?nın ilgili ünitesine başvurması gerekiyor.

Tahsis talep dilekçesine, sigortalının bir adet belgelik fotoğrafı ile 4/a sigortalılarından ilgili döneme ait aylık prim ve hizmet belgesi henüz SGK?ya verilmemiş olanlar için sigortalı işten ayrılış bildirgesinin eklenmesi gerekiyor.

Kendin gitme postaya ver

Sigortalılarca adi posta yolu veya kargo ile veya SGK?ya doğrudan yapılan yazılı başvurularda, tahsis talep tarihi olarak dilekçenin SGK kayıtlarına intikal ettiği tarih, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS ile gönderilen tahsis taleplerinde ise dilekçenin postaya verildiği tarih, SGK?ya intikal tarihi olarak kabul edileceğinden postayla başvuruda taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS ile göndermek bizzat başvuru yapmaktan bile daha avantajlı olacak.

Son gün tatile rastlarsa

Aylığa hak kazandığı tarihin ayın son günü resmi tatil gününe veya hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle taleplerini SGK?ya veremeyen sigortalıların, bu resmi tatil gününü izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar SGK?ya verilen, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS ile gönderilen talepleri, önceki ayın son günü verilmiş gibi kabul edilecek.

15 YTL?ye kadar borç aylığa engel olmayacak

4/b sigortalılarına malûllük aylığı bağlanabilmesi için yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla GSS primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması zorunlu, ancak, bunlardan talepte bulundukları tarihte 15 YTL ve altında borcu olanların (Bütçe Kanunu ile yeni miktar belirleninceye kadar) aylık bağlama işlemi yapılarak, borçları aylıklarından kesilecek.

Malûllük sigortasından 2008/Ekim ve sonrasında tahsis talebinde bulunacaklar için 4/a ve 4/c kapsamında aylık bağlanacağı durumlarda, talepte bulunulan tarihte, borcu tam ödenmemiş 4/b kapsamında geçen hizmetlerin bulunması halinde, yeni bir talep dilekçesi alınmadan, malûllük aylıkları prim ve prime ilişkin her türlü borçlarını ödedikleri tarihi takip eden aybaşından başlatılacak.

Aylık başlangıç tarihi

4/a ve 4/b sigortalılarının malûllük aylığı;

Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihini,
Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini,
izleyen ay başından itibaren başlatılacak.

Sigortalı, aylığın başlangıç tarihinde geçici işgöremezlik ödeneği almaktaysa, malûllük aylığı geçici iş göremezlik ödeneğinin verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki aybaşından başlatılacak.

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Emine TEKİNKOCA/ANTALYA ? Eylül 1962 doğumlu, Temmuz 1995?de başlayan 380 günlük Bağ-Kur sigortalılığından sonra Kasım 2002 ?den bu yana 2 bin 130 gün isteğe bağlı SSK primi ödeyen bir sigortalı olarak kalan bin 90 günü isteğe bağlı ödeyerek tamamlayabilir ve 4/a sigortalısı (SSK) olarak emekli olabilirsiniz. Geçmişteki boşta geçen dönemleri borçlanamazsınız.