13.12.2008 Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com

Malûllük aylığına hak kazanmak için en önemli şart en az yüzde 60 oranında malûl olunduğunun tespiti oluyor. Yeni dönemde de bu önemli koşulu sağlamak amacıyla muayene olmak gerekiyor, ama muayene için de bazı ön koşullar bulunuyor.

Malûllük için muayene, muayene için bin 800 gün gerekiyor

Sigortalıların veya işverenlerin malûllük durumunun tespiti için SGK?ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına en az bin 800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olan sigortalıların sevkleri yapılabilecek, yani bin 800 günden az günü olanın malûllük muayenesi için sevki yapılmayacak.

Sigortalı çalışma gücü veya meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının tespiti ve kontrolü amacıyla yapılan sağlık hizmeti giderleri ile yol ve gündelik giderleri SGK?ca karşılanacak.

Bin 800 gün borçsuz olmalı

Sigortalıların sevk için gerekli olan en az bin 800 gün prim ödeme gün sayısını hizmet borçlanması yaparak tamamlamaları halinde, borçlanma taleplerinin alınması kaydıyla borçlanma bedeli ödenmeden de sevk işlemleri yapılabilecek. Ancak, sevk işlemlerine ilişkin her türlü masrafları kendilerince ödenmesi gerekecek. Bu sigortalıların malûl sayılmaları ve aylık bağlanmadan önce borçlarını ödemeleri durumunda sevk işlemlerine ilişkin masraflar SGK?ca karşılanacak.

4/b sigortalılarından, prim ödeme gün sayısı bin 800 günden fazla olduğu halde kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçları bulunan sigortalıların da sevk işlemleri sevk işlemlerine ilişkin her türlü masrafları kendilerince ödenmek kaydıyla yapılabilecek.

Bu sigortalıların malûl sayılmaları ve aylık bağlanmadan önce tüm prim borçlarını ödemeleri durumunda sevk işlemlerine ilişkin masraflar SGK?ca karşılanacak.

Malûllük muayenesi için sevk merkezleri

Sevk işlemleri;

Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerine,
Özel üniversite ve vakıf hastaneleri hariç üniversite hastanelerine,
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı asker hastanelerine,

yapılacak, sigortalıların ikamet ettikleri illerde belirtilen hastanelerin bulunmaması durumunda, sigortalının hastalığı ile ilgili branş hekimlerinin de olması koşuluyla Sağlık Bakanlığının en yakın tam teşekküllü hastanelerine de gönderilebilecekler.

Bununla birlikte 4/a ve 4/b sigortalılarından geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60?ını kaybettiği SGK Sağlık Kurulunca tespit edilenlere malûllük aylığı bağlanması için yeni bir sağlık kurulu raporu istenmeyecek.

1 Ekimden Önce/Sonra Başvuranlar

Buna göre, 4/a sigortalılarından 2008/Ekim ayı başından önce malûllük durumlarının tespiti için sevk talebinde bulunanlardan, 2008/Ekim ayı başından sonra malûl olduğuna karar verilenlere toplam olarak bin 800 gün veya 5 yıldan beri sigortalı bulunup sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün prim ödemeleri halinde malûllük sigortasından aylık bağlanabilecek, malûliyet aylığı için sigortalılık süresini 10 yıla çıkartan yeni düzenlemenin bu anlamdaki olumsuz etkisinde kalmamış olacaklar.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tahsis talebinde bulunan sigortalıların hangi kanun hükümlerine göre malûl sayılacağı hususunda karar verilebilmesi için mutlaka sigortalıların sevk edildikleri tarihleri gösterir belgelerin SGK Sağlık Kuruluna gönderilmesi gerekiyor.

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Hamit CEYLAN ? 10.01.1958 doğumlu, 02.03.1981 sigorta girişli, 600 gün askerlik borçlanması, 325 gün Bağ-Kur, bin 125 gün memuriyet ve bin 235 gün SSK primi ödedikten sonra 01.08.2005 tarihinden beri isteğe bağlı SSK sigortalısı olan bir sigortalı olarak toplam 4 bin 455 gününüzü 5 bin 75 güne tamamladığınızda emekli olabilirsiniz. Şayet askerliğiniz ilk sigortalılığınızdan önceyse 5 bin gün de emekli olmanız için yeterlidir. Kalan süredeki primlerinizi isteğe bağlı sigortalılıktan ödeseniz bile 4/a sigortalısı (SSK) olarak emekli olabilirsiniz. Sigortalılığa ara vermeden devam ederseniz sağlıktan sürekli yararlanmanıza engel kalmaz.